MULTIKOMFORTNÍ BYTOVÝ DŮM _ BREST _ BĚLORUSKO

Transkript

MULTIKOMFORTNÍ BYTOVÝ DŮM _ BREST _ BĚLORUSKO
V ARCHITEKTUŘE BYTOVÉHO DOMU, STEJNĚ TAK JAKO V URBANISMU, SE PROPISUJÍ MYŠLENKY CHYTRÉ, EKOLOGICKÉ A ÚSPORNÉ STAVBY. ZÁKLADEM PRO TVORBU HMOTY BYL POŽADAVEK NA OPAKOVATELNOST A ZÁROVEŇ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
STAVBY. TO BYLO POTŘEBA VZÍT V POTAZ JIŽ PŘI HMOTOVÉM ŘEŠENÍ, KDE MÁ ČTVEREC, A V PROSTORU KVÁDR, IDEÁLNÍ PROPORCE Z HLEDISKA NÍZKOENERGETICKÉ AŽ PASIVNÍ STAVBY - JEDNODUCHÉ TVAROVÉ ŘEŠENÍ. TENTO TVAR TAKÉ UMOŽŇUJE
VARIABILNÍ OTÁČENÍ KE SVĚTOVÝM STRANÁM. VZHLEDEM K URBANISMU BYLA ZVOLENA ORIENTACE JEDNÉ FASÁDY KOLMO
NA SLUNCE. ČTVERCOVÝ PŮDORYSNÝ TVAR DÁVÁ DOSTATEK PROSTORU PRO PĚT BYTŮ, Z ČEHOŽ JE JEDNA GARSONKA,
JEDEN DVOUPOKOJOVÝ BYT S KUCHYŇSKÝM KOUTEM, DVA TŘÍPOKOJOVÉ BYTY S KUCHYŇSKÝM KOUTEM A JEDEN ČTYŘPOKOJOVÝ BYT S KUCHYŇSKÝM KOUTEM. V PŘÍZEMÍ SE NACHÁZÍ PROSTOR PRO SLUŽBY (MALÉ KADEŘNICTVÍ, KVĚTINÁŘSTVÍ) A
PROSTOR PRO BAR. OSTATNÍ PODLAŽÍ SLOUŽÍ PRO BYDLENÍ. NA STŘEŠE SE NACHÁZÍ STŘEŠNÍ TERASA, KTERÁ JEDNAK ZLEPŠUJE
MIKROKLIMA, ALE UMOŽŇUJE I VYUŽITÍ TERASY PRO SOUKROMÉ ÚČELY OBYVATELŮ BYTOVÉHO DOMU. NA OSVĚTLENÝCH
FASÁDÁCH JSOU VYKOUSNUTÉ LODŽIE, KTERÉ PODPORUJÍ KOMPOZICI OKEN. OKNA KOPÍRUJÍ FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ NA
PŮDORYSU, ZAJIŠŤUJÍ DOSTATEK SLUNEČNÍHO SVĚTLA DO INTERIÉRŮ A ROZEHRÁVAJÍ NA FASÁDĚ KOMPOZIČNÍ HRU. KOMPOZICE OKEN JE ZVOLENA TAK, ABY PŘI POUŽITÍ PRINCIPU KOPÍROVÁNÍ NEPŮSOBILY BYTOVÉ DOMY MONOTÓNĚ. KOMPOZICE JE PRUŽNÁ A DÁ SE NA OSTATNÍCH BYTOVÝCH DOMECH VARIABILNĚ MĚNIT. VARIABILITU JEŠTĚ UMOCŇUJE BAREVNÉ
ŘEŠENÍ LODŽIÍ, KTERÉ BUDE NA OSTANÍCH BYTOVÝCH DOMECH MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JINÉ, PLNÍ TAK FUNKCI ROZPOZNÁVAZTUŽUJICÍ DŘEVĚNÉ KLH PANELY
CÍHO ZNAKU. EKONOMIKA A EKOLOGIE SE PROPISUJE I DO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ BYTOVÉHO DOMU. JAKO KONSTRUKČNÍ SYSTÉM BYL ZVOLEN STĚNOVÝ SYSTÉM S OBVODOUVOU NOSNOU STĚNOU A VNITNÍM ZTUŽUJICÍM JÁDREM. ZÁKLAD JE
TVOŘEN ŽELEZOBETONOVOU DESKOU NA DESKU Z XPS KVŮLI PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU NA ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY.
NA OBVODOVOU NOSNOU KONSRUKCI BYL ZVOLEN SYSTÉM MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH KLH PANELŮ SE SPŘAŽENÝMI DŘEVOBETONOVÝMI STROPY. STROPY JSOU Z MASIVNÍCH SYSTÉMOVÝCH DESEK SPŘAŽENÉ SE ŽELEZOBETONOVOU DESKOU. KVŮLI
VELKÉ VÝŠCE OBJEKTU JE VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ JÁDRO Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU. UVNITŘ OBJEKTU JSOU MEZI BYTY
POUŽITY MASIVNÍ DŘEVĚNÉ KLH PANELY, JEDNAK KVŮLI AKUSTICE, ALE TAKÉ KVŮLI DALŠÍMU ZTUŽENÍ OSMIPATROVÉ BUDOVY .
OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE ZATEPLEN MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ O TLOUŠCE 300MM, KTERÁ ZAJIŠTIJE HODNOTU SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA NA 0,12W/M2K, COŽ SPLŇUJE DOPORUČENÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO PASIVNÍ BUDOVY. PODLAHA LODŽIÍ JE ZATEPLENA VAKUOVOU IZOLACÍ, KTERÁ DOVOLILA SNÍŽIT VÝŠKU PODLAHY LODŽIE. OKENNÍ OTVORY
JSOU VYPLNĚNY IZOLAČNÍM TROJSKLEM A OCELOVÝM RÁMEM. ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH JE SKLENĚNÉ RÁMOVÉ. STŘECHA JE
ŘEŠENA JAKO ZELENÁ TERASA. DÍKY ZATEPLENÍ TLOUŠŤKY 400MM JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,076W/M2K COŽ TAKÉ SPLŇUJE DOPORUČENÉ HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO PASIVNÍ BUDOVY. ZELENÁ STŘECHA JE ZVOLENA HNED
Z NĚKOLIKA DŮVODŮ. KVŮLI EKOLOGICKÉ STRÁNCE -NAVRACÍME ZELEŇ, KTEROU ZASTAVÍME, PAK KVŮLI ZPOMALOVÁNÍ A
ZACHYTÁVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY A V POSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ JAKO BUNUS PRO OBYVATELE BYTOVÉHO DOMU. PRO VYUŽITÍ STŘE-
CHY VYZÝVÁ TAKÉ STŘEŠNÍ TERASA Z DŘEVĚNÝCH ROSTLÝCH TRÁMŮ, KTERÉ UŽ Z POHLEDU Z ULICE POMÁHAJÍ VYTVOŘIT KONTRAST MEZI PŘÍMOU ARCHITEKTUROU DOMU A HRAVOU KOMPOZICÍ JEDNAK OKEN, ALE I DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ NA STŘEŠE.
FASÁDA JE PROVĚTRÁVANÁ S FOTOVOLTAICKÝMI PANELY, KTERÉ JSOU KVŮLI BAREVNOSTI PŘEKRYTY NANOFÓLIÍ. NA SEVERNÍ FASÁDĚ PAK FOTOVOLTAIKA NEMÁ VÝZNAM, ZDE JSOU POUŽITY FASÁDNÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY MONTOVANÉ NA
SRAZ. BYTOVÝ DŮM JE NAVRŽEN JAKO NÍZKOENERGETICKÝ AŽ PASIVNÍ, JE ZDE TEDY ŘÍZENÉ CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ, TO VŠAK NEZABRAŇUJE UŽIVATELŮM OTEVŘÍT SI OKNO. PŘÍVODNÍ VZDUCH JE NASÁVÁN PŘES VODNÍ HLADINY JEZÍREK
A VODNÍCH PLOCHY V PARTERU. NASÁVÁ SE TAK VLHČÍ A V LÉTĚ CHLADNĚJŠÍ VZDUCH. TEN JE PAK VEDEN V ZEMNÍM KOLEKTORU DO CENTRÁLNÍ STROJOVNY. DALŠÍM PRVKEM JSOU ZDVOJENÉ VODOVODNÍ ROZVODY S UŽITKOVOU VODOU NA
ZALÉVÁNÍ A SPLACHOVÁNÍ WC, KDE SE VODA BERE Z CENTRÁLNÍCH ZÁSOBNÍKŮ, DO KTERÝCH JE SVEDENA DEŠŤOVÁ VODA.
VYTÁPĚNÍ JE ŘEŠENO POMOCÍ TEPELNÝCH ČERPADEL A VYTÁPĚNÍ JE TEPLOVODNÍ. S CHLAZENÍM SE PŘÍMO NEPOČÍTÁ, DÍKY
ORIENTACI A INTELIGENTNÍMU SYSTÉMU ZASTÍNĚNÍ BY NEMĚLO K PŘEHŘÍVÁNÍ INTERIÉRŮ DOCHÁZET. VNITŘNÍ BETONOVÉ JÁDRO PAK FUNGUJE JAKO KOMÍN, KTERÝ PŘEBYTEČNÉ TEPLO ODVEDE NAD STŘECHU. POSLEDNÍM PRVKEM JE POUŽITÍ ZPĚTNÉHO
ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA Z ODPADNÍCH VOD.TYTO TECHNICKÉ ASPEKTY JDOU RUKU V RUCE S ARCHITEKTUROU BYTOVÉHO DOMU,
KTERÁ JE OD POČÁTKU OPTIMALIZOVÁNA Z HLEDISKA EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI JAK SAMOTNÉHO BYTOVÉHO DOMU,
TAK ALE I CELÉHO ÚZEMÍ, JEHOŽ URBANISMUS K NAVŽENÍ ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÉ STAVBY PŘÍMO VYBÍZÍ.
ŽELEZOBETONÉ JÁDRO
NOSNÉ OBVODOVÉ KLH PANELY
PROVĚTRÁVANÁ
FASÁDA S FV PANELY
POKRYTÉ NANOFÓLIÍ
300 MM MINERÁLNÍ
TEPELNÉ IZOLACE
SŘAŽENÝ STROP Z KLH PANELŮ A BETONU
PŮDORYS VSTUPNÍHO PODLAŽÍ _ M1:150
ŘEZ A-A‘ _ M1:150
PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ _ M1:100
ZÁPAD
JIH
MULTIKOMFORTNÍ BYTOVÝ DŮM _ BREST _ BĚLORUSKO
ATELIÉR UDRŽITELNÉ A ENERGETICKY EFEKTIVNÍ ARCHITEKTURY _ JOSEF SMOLA _ LADISLAV KALIVODA
VÝCHOD
SEVER
LUKÁŠ SKLÁDAL
ZIMNÍ SEMESTR 2015
AMG1

Podobné dokumenty

Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické

Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware,...

Více

Post-humanismus aneb jak vidí budoucnost architektury

Post-humanismus aneb jak vidí budoucnost architektury tradice. Dnešní budovy považované za moderní (budovy ve stylu funkcionalismu, futurismu, konstruktivismu, budovy autorů jako. Corbusier, Mies Van de Rohe) podle Eisenmana stále ještě moderní nejsou...

Více

Návod iVCorner - plzenvzduchotechnika

Návod iVCorner - plzenvzduchotechnika venkovního krytu a s ním i k úniku vlhkosti, která může poté kondenzovat v okolí krytu.

Více

W-Technologie Wingamm - standardní výbava modelu MICROS

W-Technologie Wingamm - standardní výbava modelu MICROS Engine battery reinforced (not with DSG) Fix & Go Přední zástěrky Halogenové světlomety Kožený volant a řadící páka Multifunction Control

Více

Schistocyty - Česká hematologická společnost ČLS JEP

Schistocyty - Česká hematologická společnost ČLS JEP The International Council for Standardization in Hematology (Mezinárodní rada pro standardizaci v hematologii) ČHS Česká hematologická společnost ČLS České lékařská společnost TMA Trombotická mikro...

Více

Relaxace a odpočinek - ARENA Pavly Kladivové

Relaxace a odpočinek - ARENA Pavly Kladivové Záleží ale na intenzitě a době zatížení. Jsou tedy dva druhy stresu – pozitivní, který nás motivuje a stimuluje k lepším výkonům a nadměrný, který spíše utlumuje naši činnost a může člověka poškodi...

Více