zde.

Transkript

zde.
Tichý oběd
Také se Vám nelíbí, když nemáte při obědě klid? Nám také NE!
Rozhodli jsme se s tím něco udělat.
Napadlo nás vytvořit piktogramy, které nabádají žáky ke klidnému a
spořádanému stolování. Pomáhal nám ve všem i skřítek Jídlotich,
který na vše dohlížel.
Akce měla větší úspěch, než jsme očekávali. Především žáci a žákyně
tříd 1. stupně byli úžasní a předvedli nám, že chování v jídelně
zvládají na jedničku s hvězdičkou 
Všichni organizátoři této akce jsme ze třídy 9. A, a tak chceme, aby
naše akce neodešla spolu s námi. Proto bychom rádi předali štafetu
mladším spolužákům z osmého ročníku.
Věříme, že se tato akce stane naprosto přirozenou a nakonec nebude
muset být v jídelně přítomen ani skřítek a všichni budou dodržovat ve
školní jídelně klid a ticho před hlukem a křikem.
Za organizátory akce:
Jan Lebl, Filip Jozić, Tereza Andrejková, Rachel Mikulášová