construction manual stavební návod

Transkript

construction manual stavební návod
stavební návod
construction manual
1:12 scale model
B 35
AVIA B-35 1:12 scale model
page 1
Instalace vybavení / Installation of accessories
A. elektromotor / electric motor
Hitec HS65
10g / 1,4 Nm
- 2°
electric
MVVS
2,0/1600
30A regulator
50 mm
B. spalovací motor s výfukem mimo trup
internal combustion engine with exhaust out of fuselage
Hitec HS65
10g / 1,4 Nm
- 2°
100 ccm
50 mm
C. spalovací motor s výfukem v trupu
internal combustion engine with exhaust throught fuselage
100 ccm
Hitec HS65
10g / 1,4 Nm
- 2°
50 mm
Poznámka / Note:
B 35
Před lepením díly v místě spoje dobře obrousit. Při stavbě šetři váhou kde můžeš !
Pro lepení na laminátové plochy nepoužívejte CA vteřinové lepidla ! Lepit Epoxy, L285, Purex atp.
Grind off surface well before glue. Anywhere you can save weight !
Don`t use CA glue for composite parts ! Glue with Epoxy, L285, Purex etc.
AVIA B-35 1:12 scale model
page 2
Detaily kompletace - VOP / Details of assembly - elevator
výškovka / elevator
vybrousit, zakulatit hrany
nažehlit potah - stříbrný ORACOVER, SOLARFILM atp.
vyřezat a osadit závěsy, zalít řídkým CA lepidlem bez aktivátoru
poloha páky - NELEPIT ! až uvnitř trupu
vyfrézovat drážku pro páku - NELEPIT ! až uvnitř trupu
vidličku vyvrtat a zalepit na 2mm uhlíkové táhlo vteřinovým lepidlem
10 mm
12 mm
servo
VOP
12 mm
60 mm
37 mm
vložit táhlo spojené s pákou a páku uvnitř trupu zalepit do VOP po vytvrzení usadit VOP
ve výřezu a zalepit VOP
výřez VOP
B 35
servo + 3M páska
AVIA B-35 1:12 scale model
upravit délku táhla
trupové držáky táhla VOP
instalované servo VOP
page 3
Detaily kompletace - křídlo / Details of assembly - wing
servo křidélek / aileron servo
cca 50 mm
35 mm
235 mm od konce křídla
235 mm to wing end
od náběžné hrany
from leading edge
30 mm
servo křidélka / aileron servo
max. tloušťka / max. thickness 10 mm
detail páky křidélka, servo zakrýt samolepkou nebo nažehlovací folií
servo umístit co nejblíže hlavního nosníku křídla - polohu nosníku naleznete prosvícením křídla žárovkou
u serva jsou odstraněny nálitky na šrouby, servo lepeno 3M páskou a pojištěno Purexem
výstup prodloužených kabelů křidélek
zalepit bukový kolík 6 mm
Jak nalepit samolepky / How to stick a stickers on
AVIA B-35 1:12 scale model
page 4
Detaily kompletace - trup / Details of assembly - fuselage
motorová přepážka a nádrž / engine mount and fuel tank
označit polohu šroubů motoru, zadek unašeče je zároveň s krajem lože, svrtat a osadit zapichovací matice M3, pozor na vyosení vpravo !
kontrola přesnosti imbus M3 šroubů motoru
otvory pro trubičky nádrže
příklad otvorů pro motor a výfuk
montáž nádrže
100 ml HACKER kulatá
otvory ovládání motoru vyřezat a spasovat, přepážky zalepit epoxy
osazený motor
a zadní výfuk MVVS
AVIA B-35 1:12 scale model
B 35
page 5
Detaily kompletace - elektro / Details of assembly - elektro
elektromotor a podlaha baterií / electro engine and floor for batery holder
zalepit motorovou přepážku
-2°dolů a 3°doprava
zalepena matka M3
konektory
vyvedeny z trupu
unašeč - kužel 40 mm
zalepit podlahu baterií
šroub M3 drží baterii
osazení trupu - regulátor je volně v trupu
držák s baterií v trupu
držák pohonné baterie (elektro) / battery holder
2,5 mm Al nýt
2,5 mm Al rivet
B 35
páska / tape
AVIA B-35 1:12 scale model
page 6
Kamufláž a zbarvení / Marking & Painting
Avia B-35.1 - (prototype) Czechoslovakia 1939
http://airwar.valka.cz/muzeum/ostatni/avia_035/zb_01.htm
dark green
brown
red
blue
dark green
brown
dark green
sand yellow
brown
dark green
dark green
brown
brown
white
brown
blue
sand yellow
light blue
red
wood
sand yellow
light blue
dark green
Velké "S" malá "3"
Big "S" small "3"
sand yellow
blue
dark green
red
brown
brown
dark green
brown
sand yellow
Avia B-35.2 - Czechoslovakia 1939
silvergray
dark green
všechny plochy stříbrnošedá, československé výsostné znaky na křídlech a směrovce
all surface silvergray, czechoslovak national signs on wing and rudder
Avia B-35.3 D-IBPP - Bohmen & Mahren, Germany 1939
light gray
red
white
všechny plochy světle šedá (RLM 02), černé písmena, červený pruh se svastikou
all surface light gray (RLM02), black letters, red strip with swastika
right wing - code letters position, black
white
Avia Av-135 - Bulgary 1942
dark green
green
light blue
všechny plochy světle šedá (RLM 02), černé písmena, červený pruh se svastikou
bottom surface light gray (RLM02), black letters, red strip with swastika
AVIA B-35 1:12 scale model
red
levé křídlo - bílá 1 - 12, bílý čtverec s černým X
left wing - white 1 - 12, white square with black X
page 7
Seřízení modelu / Model's setting up
výškovka VOP / elevator
+/- 8 mm
křidélko / aileron
+ 10, - 8 mm
(diff 20%)
křidélko / aileron
+ 10mm
(diff 20%)
motor vyosen
- 2° a 3° vpravo
engine out of center
- 2°and 3° to right
těžiště / center of gravity
50 mm
- 8 mm
90 cm
Technická data modelu / Specifications:
12,7 dm2
70 cm
Rozpětí / Wing Span:
Délka / Length:
Nosná plocha / Wing Area:
Hmotnost prázdného letounu / Empty Weight:
Vzletová hmotnost / Weight:
Max. konstrukční rychlost / Max. Construction Speed:
90 cm
70 cm
12,7 dm2
250 g
600 - 700g
140 km/h
Doporučené pohony / Recommended combinations:
motor / engine
vrtule / propeller
baterie / nádrž / battery
regulátor / controller
letová hmotnost / f. weight
electro 1
electro 2
spal. motor / glow fuel. eng. spal. motor / glow fuel. eng.
electric MVVS 2,0/1600
MEGA ACn 16/15/4 combat
MVVS 2,5 GFS-RC
OS MAX 0.15 CV-A or LA
APC 7x5 E
APC 8x4 E
APC 7x4
APC 7x4
Kokam 3s1p 1800mAh
PolyQuest 3s1p 2000mAh
100ml
100ml
Hacker Master 30B Flight
Hacker Master 30B Flight
-
-
590g
660g
710g
670g
Potocká 3, 623 00 Brno
Czech Republic
phone & fax: +420 547 250 174
mobile phone: +420 602 791 285
e-mail: [email protected]
Náhradní díly a aktuální verzi barevného návodu ve formátu PDF naleznete na: www.svida.cz/horrido
AVIA B-35 1:12 scale model
page 8

Podobné dokumenty

Stavební návod ke stažení ve formátu

Stavební návod ke stažení ve formátu olepení hran balsou 6, 4, 3 a 2 mm / glue balsa edges 6, 4, 3 and 2 mm

Více

MS Composit s.r.o.

MS Composit s.r.o. PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Více

Návod k použití

Návod k použití s napařenou vrstvou kovu. Povrch má „chromový“ vzhled, stejný z obou stran. Hmotnost je 16 gramů na m2. Na kostru pokládáme Mylar tak, aby pokovená vrstva byla uvnitř a nemohla se časem odírat. Na ...

Více

odsávací stěnový nástavec s hepa filtrem

odsávací stěnový nástavec s hepa filtrem zlikviduje (např. spálením specializovanou firmou). Případné další znečištění na ostatních plochách čistit vhodnou vlhkou tkaninou za použití ochranných pracovních pomůcek.

Více

hotely

hotely smažící pánve, konvektomaty : PUREX K, PURON RA PUREX K - Pečící zařízení, konvektomaty a ostatní nerezová zařízení, která jsou znečištěna připáleninami potravin nebo zplodin vznikajících při pečen...

Více