cena tepla 2016

Transkript

cena tepla 2016
vrr.^'Xr
SPRÁVA MAJETI(U MESTA PRIBOR'
Freuclova 118,74? 58 P íbor
Zápis v oR u l(rajského souclu v ostravě, ocldíl C, vložka 28696
;'i
1
l , vas duprs zrračiiy l ze dne
.
l.{aše ztračka
261201 6
2J. L2076
oznámení
,Ve smyslu
č1. IV. Cena tepelné energie a platební podmínky, odst.
dodávl<u tepelné energie
,
P íbor' dne
Vy izuje / linka
Po1ášek
Vá- ornu-uj.-.,
2
Kupní smlouvy
ž od I. t.2016 byla vykalkulována
za ! G! bez DPH u. u-ysi 550,45 I(č coŽ p edstavuje cenu 633,02
na
cena tepla;
Kč včetně 15-ti % DPH.
Ivo Lacny
j eclnatel společnosti
FAX
556 723 7BB
lD DS: 3hv3vcl4
|Č.26865327, DlČ:CZ26865327 - plátce DPH
Bankovtrí spojerlí: I(omerčrtíbanka
č. ťrčtu: 86'6460850257/ 0l 00
Úreclni lrodirry:
Ponclělí 08:00_-1 1:30
0B:00--l 1:30
St ecla
12:30--17:00
12:30-'17;00
':