ICSI - PentaGen

Transkript

ICSI - PentaGen
ICSITM
Pro imobilizaci a izolaci spermií před intracytoplazmatickou injekcí spermie
(ISCI).
ICSITM je viskózní roztok pro manipulaci se spermiemi obsahující polyvinylpyrrolidon
(PVP) a rekombinantní humánní albumin (rHA).
ICSITM neobsahuje antibiotika.
Určen pro humánní asistovanou reprodukci.
Pokyny pro skladování a stabilita
Skladujte v temnu při teplotě +2 až +8°C.
ICSITM je stabilní do data expirace uvedeného na štítcích lahviček a na Certifikátu
analýzy dané šarže. Nelze garantovat stabilitu roztoku po otevření.
Před použitím ekvilibrujte při +20 ± 5°C v b ěžné atmosféře.
Na jedno použití. Po skončení práce zbytek média vyhoďte.
Pokyny pro použití
Následující odstavce jsou obecným návodem pro použití ICSITM. Více informací o
doporučeném použití ICSITM naleznete ve „Vitrolife GIII-seriesTM Manual“. Manuál je
dostupný na vyžádání od Vitrolife a lze ho získat na webových stránkách firmy,
www.vitrolife.com. Pokyny pro použití v jazycích evropské unie jsou také dostupné na
webových stránkách.
Lahvičku otevírejte asepticky.
Připravte předehřáté a ekvilibrované misky s kapkami manipulačního média a kapkou
ICSITM uprostřed.
Překryjte olejem OVOILTM.
Umístěte oocyty do kapek manipulačního média, jeden oocyt na kapku.
Umístěte malé množství (1 - 2 µl) připravené spermatické suspenze do středu
ICSITM kapky. Několik minut misku inkubujte, abyste spermiím umožnili se
dostat k vnějšímu okraji kapky.
Natáhněte do ICSI pipety roztok ICSITM.
Imobilizujte vybranou spermii za pomoci injekční pipety, kterou rozdrtíte
membránu bičíku. Nasajte imobilizovanou spermii.
Nastavte kapku s oocytem do zorného pole. Holdingovou pipetou přidržte
oocyt. Injektujte spermii s co nejmenším objemem ICSITM.
Umístěte injektované oocyty do kultivačního média.
Specifikace
sterilně filtrováno
SAL 10-3
bakteriální endotoxiny (LAL test)
[IU nebo EU/ml]
motilita (human sperm motility assay)
mikroskopické vyhodnocení
test na myších embryích
< 0,25
≥ 40 % původní motility
prošlo testem
nebyl proveden
Výsledky zkoušek každé šarže jsou uvedeny v Certifikátu analýzy přiloženém u
dodávky. Další kopie jsou dostupné na vyžádání.
Výstrahy a varování
Nepoužívejte ICSITM, je-li roztok zakalený.
ICSITM neobsahuje antibiotika. Pro zachování sterility Vitrolife doporučuje, aby se
s lahvičkou manipulovalo asepticky.
Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte injekčně.
Varování: zákon vymezuje prodej tohoto výrobku na žádost lékaře.
Technická podpora pro Evropu:
Tel.: +46-31-721 80 22
E-mail: [email protected]
Vyrábí Vitrolife, Kugsbacka, Švédsko
V ČR a SR distribuuje:
Pentagen s.r.o.
Tel.: 606 787 606
www.pentagen.cz