1 Bitte Visitenkarte einstecken! Prosím, vložte vizitku

Komentáře

Transkript

1 Bitte Visitenkarte einstecken! Prosím, vložte vizitku
BitteProsím,
Visitenkarte
vložteeinstecken!
vizitku
FDE
FDEKL de
cz
Vertrieb:
Prodej: veuropaweit,
Evropě
Preis pro Exemplar: 2,50 €
1
Obsah
drahocenného stavebního materiálu spolu Ze STARÉHO
s energetickou sanací budovy. Se stěnovým a podlahovým
dělá
topením MULTIBETON vždy optimálně.
Článek odborného poradce MULTIBETONu Bernda Heinricha NOVÉ
Strana
4 Zachování
Portrét firmy:
Beck GmbH & Co. KG
7 Druhá generace v mistrovském závodě
Článek šéfredaktora Thomase Marra
8 Firma Theisen Gebäudetechnik zařídila, aby vnitřní kli- The American
ma, kuchyně, osvětlení a sanita fungovaly. Podlahové
Steak House
vytápění MULTIBETON topí a chladí.
Článek šéfredaktora Thomase Marra
ve Spichu
10 Pět domů s 57 luxusními byty v osobním vlastnictví Park
přímo na břehu řeky Rýn vybavila firma Gerd Bröhl KG
Trillhaase
podlahovým topením MULTIBETON.
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Königswinter
GmbH instalovala ve sportovním & wellness centru
„Auszeit“ podlahové topení MULTIBETON.
Článek šéfredaktora Thomase Marra
„Auszeit“ Sport &
Wellness ve
Wildeshausenu
14 Když jde o dobré nápady do koupelen.
lüstra: výrobce koupelen
12 Společnost Wildeshauser Haustechnik Goedeke
Článek odborného poradce MB Marlona Jocka
16 Kompetentní řešení a precizní řemeslné zpracování Vědí, jak na to: Spanier GmbH
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Sportovní příznivec: Schumann
18 MULTIBETON a Schumann podporují místní sportovní
klub, Článek Wernera Regha, ředitele MULTIBETONu
Architektura Johannese Hucke
19 Rekonstrukce budovy muzea Insel Hombroich
Článek odborného poradce MULTIBETONu Viktora Petkau
KITA Ziegenhain v Jeně
20 Podlahové topení MULTIBETON v litém asfaltu
Článek odborného poradce MULTIBETONu Viktora Petkau
22 MULTIBETON-FRANCE realizoval podlahové/stropní Lyon Confluence
vytápění/chlazení v provedení MB-termopodlaha přímo
Pavillon 52 od
do betonové desky podlahy architektonického skvostu.
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Rudi Ricciotti
Batibouw 2016
24 MULTIBETON na bruselském stavebním veletrhu
Batibouw.Článek Christopha Kämpera
Ausbaugenossenschaft Anklam e.G.
25 Firma pro všechny případy. Článek odborného
poradce MULTIBETONu Bernda Heinricha
26 Evropská Asociace topného průmyslu s C. Kämperem Konzultace s
za MULTIBETON žádala od Evropské komise zaměření na
Evropskou komisí
topenáře a spotřebitele
Článek Christopha Kämpera
2
Editorial
Co jsme se naučili od VW?
Pokud i tady uživatelé a příroda průběžně a variabilně
určují částečnou spotřebu
energie, také zde je základem
úroveň pro zjištění energetické účinnosti. Na rozdíl od
testování automobilů se zde
jede a testuje „na plný plyn“.
Jak se musí testovat hodnoty spotřeby u automobilů?
Jak se musí testovat hodnoty spotřeby u vytápění?
Žádný strach, toto není žádné obviňování VW!
Ale nabízí se srovnání, pokud dojde na úvahy o energetické účinnosti.
K tomu je nezbytné, aby zkušební technici navštívili domy
Artus Feist
a byty v období tuhé zimy,
aby odečetli a zajistili jednotlivé hodnoty teplot v topném systému.
Je to vlastně totéž, jestli spotřebovávám v autě mnoho
nebo málo energie – nebo jestli v domě či v bytě mnoho
nebo málo enegie protopím.
Při tom je důležité, jak lze tyto procesy správně změřit?
U aut stejně jako u vytápění platí, že musejí být použity
takové metody měření, které přinesou věrohodné výsledky.
Tak lze porovnat plánované hodnoty se skutečnými.
Plánováno například : přívodní teplota vytápění 40 °C
při venkovní teplotě -14 °C a naměřeno bylo: přívodní
teplota vytápění 38 °C při venkovní teplotě -16° C.
Z fyzikálního hlediska pro oba systémy platí, že neexistují absolutně žádné způsoby měření, které by mohly ukázat prakticky využitelné výsledky v oblasti částečného
zatížení.
To je praktickým důkazem toho, že plánování bylo
správné a dokonce i lepší.
U takového testování je důležité, aby nízké venkovní
teploty setrvaly po dobu několika dnů, aby bylo možno
získat skutečné, praktické hodnoty.
Zde pro příklad několik parametrů:
Tak záleží vždy na uživateli, zda s autem jezdí rychle nebo pomalu, s větší nebo menší zátěží v chladném, teplém, vlhkém nebo suchém počasí, s větrem nebo proti
němu – a záleží na uživatelích obytných prostorů, kteří
vytápějí s různými vnitřními teplotami, snesou méně či
více větrání, mají v místnostech více či méně osob a topí
v chladných či teplých dnech.
Přívodní teploty vytápění vždy úzce souvisejí s energetickou účinností.
To znamená, zvláště při použití moderních zdrojů energie, že se extrémně zvýší stupeň účinnosti energetického výnosu za současně stálého snižování přívodních
teplot. K nejvýraznější úspoře energie tak dochází
u tepelných čerpadel, solárních systémů, kondenzačních kotlů a kogeneračních jednotek.
U auta by byl nesmysl, kdyby se vždy bral maximální
výkon ve spojení s fyzikálně nepříznivými parametry
jako základní hodnota měření. Takové požadavky by
prakticky nikdy nenastaly.
Plošná vytápění MULTIBETON® byla takto prakticky testována během tuhé zimy 2010/2011, přičemž ve všech
případech nebylo nikdy dosaženo plánovaných přívodních teplot – ty skutečné tedy byly vždy nižší než plánované hodnoty – navíc při ještě nižších venkovních teplotách než jaké byly v projektu.
Rovněž měření částečné zátěže jsou více než nepřesná
a proto zbytečná.
Jen proto se v automobilovém průmyslu testuje s nejlepšími, tedy s nejnižšími hodnotami spotřeby. Na této
úrovni jsou všichni kandidáti přibližně stejní.
Vážení čtnáři, používejte tento základní kámen
plošného vytápění MULTIBETON® ve spojení s MULTIPLANERem spolu s modulací MULTIBETON® při všech
svých jednáních a rozhodováních, abyste mohli v dlouhodobém horizontu těžit z výhod energetické úspory.
To je jediný možný způsob výpočtu základní spotřeby.
Tak má uživatel nebo zájemce možnost srovnat energetickou účinnost jednotlivých modelů. To jej ovšem neopravňuje říkat „firma xxxx udává 5 l/100 km – a já spotřebuji „dvojnásobek“, z čehož pak ještě eventuálně vyvozuje nároky na náhradu škody.
A myslete na to, že: auta se musí testovat v úsporném
režimu, jinak to nejde -
Tedy, pokud jeho auto spotřebovalo "dvojnásobek", pak
také uživatel zajistil, že jeho auto podalo dvojnásobný
výkon – samozřejmě ve vztahu k základní spotřebě.
MULTIBETON® se testuje "na plný plyn"!
Přejděme nyní k uživatelům obytných prostor.
Váš Artus Feist
Zde se pro topný výkon předpokládá vždy ten nejhorší
případ, neboť tento výkon musí v jistých dnech být podáván po delší dobu a proto být dostačující.
majoritní společník
Jako vždy Vám přeje mnoho úspěchů,
Zde zajistí projektovací software MULTIBETON® MULTIPLANER propočet tepelných ztrát a s tím spojené jejich
pokrytí za pomoci modulace MULTIBETON.
3
„co všechno dokážete udělat“
s Vašimi budoucími stavebními
projekty.
My Vám rádi poskytneme kontakty na odpovídající kvalifikované odborné topenáře ve
Vašem okolí.
Prosím, zavolejte nám:
+49 (0) 22 41 / 25 20 00 nebo
nám napište e-mail:
[email protected]
Nápady a iniciátoři
Vážení stavitelé, architekti a zadavatelé!
V právě vydaném magazínu Vám představujeme
některé
vysoce
kvalifikované
odborné
topenářské závody a množství referenčních
objektů v oblasti VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ s moderními zdroji energie a s podlahovým
vytápěním MULTIBETON, které se k sobě
nanejvýš hodí.
Určitě máte nějaké nápady nebo návrhy,
Thomas Marr
Ze STARÉHO dělá NOVÉ
Článek odborného poradce MULTIBETONu Bernda Heinricha
V Mecklenbursku-Předním Pomořansku se nákladně renovuje
stále více budov, aby je bylo možno používat i v budoucnu.
Stavitelé neváhají vynaložit značné úsilí a množství peněz
k zachování drahocenných budov. Tyto se vybavují téměř
výhradně ekologickými a úspornými systémy vytápění. Pro
optimální plné využití energeticky účinných topných zdrojů
nesmí samozřejmě chybět stěnové resp. podlahové vytápění
MULTIBETON.
Zde je několik příkladů úspěšných energetických sanací
s použitím stěnového resp. podlahového vytápění
MULTIBETON.
Stará zástavba: „Hoppenhaus“ zachráněn
V jedné malé vesnici nedaleko města Prenzlau zachránila
investorka stavbu „Hoppenhaus“ před zchátráním. Budova
byla vybavena tepelným čerpadlem a 184 m² podlahového
vytápění MULTIBETON. Firma Ninnemann und Postier GmbH
z Schönfeldu položila systémovou trubku MB-Euro 17 mezi
stropní trámy, které byly po zalití potěrem znovu překryty
palubovkami.
V případě zájmu nebo otázek, prosím, zavolejte:
Ninnemann und Postier GmbH
Dorfstraße 64 a . 17291 Schönfeld
 03 98 54-36 05 .  03 98 54-3 76 06
 [email protected]
 www.ninnemann-postier.de
Staré a nové: rekonstrukce a přístavba v Neubrandenburgu
Firma Burkhard Müller vybavila starou budovu s přístavbou
v Neubrandenburgu moderním topným zařízením na bázi
tepelného čerpadla a 161 m² podlahového vytápění
MULTIBETON. Stavba Treltin bude dokončena v roce 2016.
Haustechnik + BauService
An der Miela 2 (OT Laeven) Burkhard
17258 Feldberger Seenlandschaft
 +49 (0) 398 312 290 0
 +49 (0) 174 777 492 2
 +49 (0) 398 312 132 5
 [email protected]
 www.hbs-feldberg.de
Kuriozita z Mecklenburska-Předního Pomořanska
Firma Burkhard Müller mohla teprve s více než ročním
zpožděním v budově instalovat podlahové vytápění
MULTIBETON, neboť ta na naléhání souseda musela být
před tím přemístěna o dobrý metr. Stavitel měl smůlu:
sousední pozemek mu na začátku stavby ještě patřil.
Naštěstí: on je inženýrem přes hydraulické systémy.
4
Müller
Stará budova: rekonstrukce obytného domu v Tantowě
Firma Nature Energy z Penkunu provedla rekonstrukci budovy
rodiny Meinkeových v Tantowě. Nové tepelné čerpadlo
dodává skrze 94 m² suchého systému MULTIBETON-Unterboden do domu tepelný komfort typický pro MULTIBETON.
Nature Energy, alternative Energysysteme
Ředitel Dirk Kapitke
Breite Str. 19, 17328 Penkun
 +49 (0) 397 516 054 5
 +49 (0) 397 516 054 6
 +49 (0) 171 871 738 5
 [email protected]
[email protected]
Firma Technik für Ihr Haus Ltd. z Fünfseen provedla rekonstrukci své památkově chráněné budovy v Röbelu. Stěnové
vytápění MULTIBETON v hliněné omítce se ve dvou prázdninových apartmánech a specializovaném bio-obchodě postaralo o velmi zvláštní klima
v místnostech.
Technik für Ihr Haus Stephan Cimander
Lindenstraße 3, 17213 Fünfseen OT Kogel
 03 99 24-79 98 80  03 99 24-79 98 81
 [email protected] 
www.tfih-cimander.de
Novostavba: instalace podlahového vytápění MB v rekordním čase
Rodina Burschových z Prenzlau, OT Wallenthin svěřila „šéfce“
firmy Dewald & Kriesel instalaci 121 m² podlahového topení
MULTIBETON ve svém novém domě: dva montéři k tomu
potřebovali necelé 4 hodiny. Přitom je systém již naplněn
a odvzdušněn.
Stephan Dewald & Kathrin Kriesel
Am Schäfergraben 11|17291 Prenzlau
 +49 (0) 39 84 39 88
 +49 (0) 39 84 80 12 28
 [email protected]
 www.dewald-kriesel.de
Stará budova: energetická sanace s MULTIBETONem
Firma A. Tresp z Wilhelmsburgu rekonstruovala jeden velmi
pěkně umístěný rodinný dům v Neubrandenburgu. Rodina
Adamutových se rozhodla pro moderní kondenzační kotel
a 103 m² plochého potěrového systému MULTIBETON. Svou
konstrukční výškou kolem 4 cm otevírá systém nové
možnosti.
Achim Tresp Heizung Sanitär und Brunnenbau
Straße der Einheit 76d, 17379 Wilhelmsburg
 03 97 78 29 23 2  03 97 78 28 25 3
 [email protected]
Novostavba u firmy Kühn ve Friedrichshagenu
Budoucí šéfová firmy Bernd Kühn GmbH a dcera majitele si
postavila svůj výstavní rodinný dům
vedle firemní budovy. Budova byla Bernd Kühn GmbH
samozřejmě vybavena 198 m² pod- Dorfstraße 5
17379 Friedrichshagen
lahového vytápění MULTIBETON.
 +49 (0) 397 782 066 9
MULTIBETON přeje mnoho úspěchů  +49 (0) 397 782 001 9
v další činnosti a spolupráci.
 [email protected]
 www.bernd-kuehn.de
5
Přestavba: ambulance praktického lékaře v Torgelowě
Pod vedením architekta Hanse Gigera z Eichhofu se ze tří
obchodů v rekordním čase stala moderní lékařská ambulance
v centru Torgelowa. Investorka paní Dr. Patzwahl zadala
topenářské firmě Deckars GmbH zakázku na instalaci 190 m²
podlahového vytápění MULTIBETON, které nyní prakticky
zajišťuje tepelný komfort v ambulanci.
Juliane Patzwahl (vlevo) otevřela ambulanci praktického lékaře v Torgelowě.
V dubnu zde přivítá první pacenty. Do týmu ambulance patří mimo jiné Ina
Eggert (vpravo) a Edda Patzwahl, matka mladé lékařky.
FOTO: U. BILACZEWSKI, NORDKURIER, www.nordkurier.de
Stará zástavba: lékařská ambulance v Trollenhagenu
Firma Dill z Malchinu instalovala pro investora Dr. Hanffa
v Trollenhagenu celkem 278 m² podlahového topení MULTIBETON. V půdní vestavbě bylo ze statických důvodů instalováno 94 m² lehkého plochého potěrového systému MULTIBETON. Ve vedlejší budově vznikla na 94 m² podlahového topení MULTIBETON lékařská ambulance.
Kdo chce kam , přijde k Dillovým!
Warener Straße 4, 17139 Malchin
 www.dill-gmbh.de
 [email protected]
 +49 (0) 39 94 22 36 10
 +49 (0) 39 94 221 06 20
Stará zástavba: prázdninové apartmány v Lubminu
Firma Nico Krempin Haustechnik z Lubminu renovovala
prázdninové apartmány pomocí suchého systému MULTIBETON-Unterboden. Tento lehký a tenký systém pro rekonstrukce lze instalovat přímo na starou podlahu. Nakonec
se položí nová podlahová krytina. Tak se bez nákladného
a špinavého odstraňování staré podlahy dostane do budovy
nové, účinné podlahové vytápění MULTIBETON.
Překrásné prázdninové apartmány jsou ideální pro hosty
lázní, které jsou vzdáleny pouhých 200 m od Greifswalder
Bodden.
Nico Krempin Haustechnik
Freester Str. 56a, 17509 Lubmin
 03 83 54-31 53 04
Novostavba: Wohnhaus v Dersekowě
Firma F.r.i.t.z Haustechnik instalovala u pana Pacha (na obr.
vpravo) v Dersekowě regulační sadu s pevným nastavením od
MULTIBETONu, která umožňuje napojení podlahového topení
MB na vyšší přívodní teploty. Topná plocha o velikosti 119 m²
nyní v domě pana Pacha
F.r.i.t.z. Haustechnik GmbH
zajišťuje příjemné teplo.
Karl-Marx-Straße 74 ,
17495 Lühmannsdorf
 [email protected]
 +49 (0) 38355 6315
 +49 (0) 38355 18075
6
Ředitelka Dipl.-Ing. Anja Beck, zástupce Komory řemesel Düsseldorf, zakladatel firmy Willi Beck s manželkou a ředitel Andreas Beck u příležitosti předání
Zlatého mistrovského listu 2012
Firma Beck GmbH & Co. KG
Článek šéfredaktora Thomase Marra
6. října 1962 založil v Düsseldorfu tehdejší majitel Willi Beck,
mistr v oborech plynové a vodovodní instalace, vytápění
a vzduchotechnika, rodinný podnik Beck GmbH & Co. KG.
Kromě kompletních rekonstrukcí koupelen, instalace nových
moderních topných zařízení a používání ekologických a inovativních systémů si firma udělala dobré jméno v oblasti rekonstrukcí rovněž díky spolehlivému servisu oprav a údržby. Tým
dlouholetých spolupracovníků, kteří jsou všichni u Becka
zaměstnáni již od vyučení, je kvalifikovaný, flexibilní a vysoce
efektivní. Průběžné další vzdělávání je ve firmě povinné. Také
na výchovu nástupců je zde kladen velký důraz: momentálně
má firma Beck čtyři učně.
S nástupem dcery Anji Beck do podniku (v roce 1994 se vyučila v oboru plynové a vodovodní instalatérství a v roce 1999
ukončila studium jako diplomovaný inženýr v oboru zásobovacích technologií) se stalo projektování a istalace obnovitelných zdrojů energie jako jsou kotle na dřevěné pelety, solární
zařízení, fotovoltaika, tepelná čerpadla, zařízení na využívání
dešťové vody a centrální vysavače, dalším těžištěm jejich
podnikání.
Firma Beck tak velmi úspěšně kombinuje dlouholeté zkušenosti, tradiční řemeslnou práci a inovativní nápady s moderními technologiemi.
Každému z našich zákazníků vždy
nabízíme osobní a individuální
poradenství vedoucí k optimálnímu řešení. Tak se firma Beck stala
v roce 2014 ve službách zákazníkům specialistou na stěnové vytápění MULTIBETON. Do projektu
muzea Insel Hombroich se firma
Beck se stěnovým topením MULTIBETON dosahujícím až k devíti
metrům zapojila stejně rychle
a důkladně jako do spolupráce
s MULTIBETONem.
Firma má v současné době
MULTIBETON ve stálé nabídce.
Stěnové topení MB v muzeu
Insel Hombroich
V případě zájmu nebo otázek, prosím, zavolejte:
Beck GmbH & Co KG . Friedenstr. 14 . 40724 Hilden
 02103-48648 .  02103-910628
 [email protected] .  www.willibeck.de
7
The American Steak House Spich
Článek šéfredaktora Thomase Marra
V „THE ASH“ je jídlo a pití uctíváno jako společenská událost.
Ve větším nebo menším kruhu je možné se prvotřídně najíst
a následně si v cocktailbaru u skvělé hudby vychutnat dobrý
drink.
Užít si život tady a teď: to je příběh „THE ASH“. Začíná v Americe ve 20. letech minulého století. Vládla zde prohibice
a katastrofální ekonomická krize po krachu na burze. Ale lidé
prostě chtěli jíst, oslavovat a pít, to si nenechali zakázat. Vznikají tedy takzvané Supper Clubs. Zde dobré jídlo, nevázaná
zábava a jazz patří k večernímu povyražení stejně samozřejmě, jako dobrý drink, jehož distribuce byla v té době přísně
zakázána.
„THE ASH“ navazuje na původní koncept Supper Clubů.
Vychutnat si americkou klasiku rovnou z grilu v prostředí,
které vyzývá k setrvání.
Aby vnitřní klima podtrhlo jedinečnou atmosféru a kuchyně,
osvětlení i sanita fungovaly, o to se postarala firma Theisen
Gebäudetechnik. K vytápění a chlazení byla budova s vnitřním
prostorem otevřeným přes dvě patra vybavena podlahovým
topením MULTIBETON.
„THE ASH“ se nachází v bezprostřední blízkosti firmy
MULTIBETON a tak si ten nebo onen host naší společnosti
bude moci vychutnat zážitek americké gastronomie na topných a chladicích plochách MULTIBETON.
THE ASH s lešením a hotový v ranním slunci
Pokládka podlahového topení MULTIBETON je hotova
Obr.nahoře: galerie je hotova a dole po pokládce trubek MB
THE ASH krátce před otevřením
8
Kombinace spolehlivosti, prvotřídní kvality produktů a spolehlivé, partnerské spolupráce tvoří již téměř 20 let filozofii
společnosti. Sebevědomý efekt tohoto konceptu se každodenně potvrzuje – úspěchy z minulosti jsou motivací pro
budoucnost.
Založena v roce 1993, pečlivost, spolehlivost a sociální postoj
tvoří základy a jsou nedílnou součástí filozofie firmy.
Poučit se z minulosti pro budoucnost znamená pro firmu hájit
svůj pohled na změny a neustále udržovat kurs. Jen ten, kdo
se mění, vyvíjí a dále vzdělává, obstojí. A pouze neustálý další
rozvoj zajišťuje úspěch: inovativní, kompetentní, spolehlivý.
Gelsenkirchen začátkem listopadu 2015: slavnostní otevření italské restaurace L’Osteria. V příjemném prostředí nového kulinářského chrámu se firma
Theisen GT postarala o oblasti elektra, vytápění a sanity.
Úspěch dává firmě Theisen Gebäudetechnik za pravdu,
že jsou na správné cestě. Toho času má podnik 27 zaměstnanců a 8 učňů a je tak na nejlepší cestě, aby se postaral
o stále stejnou vysokou úroveň svých služeb.
Co se počítá, jsou spokojení zákazníci, dnes i zítra. A na tom
pracuje celý tým – každý den.
Hans Theisen
9
Kontakt:
Theisen Gebäudetechnik
GmbH & Co. KG
Fuggerstraße 6, 51149 Köln
 + 49 (0)22 03 18 18 40
 + 49 (0)22 03 18 18 421
 www.theisen-lamberts.de
 [email protected]
Park Trillhaase Königswinter
Článek šéfredaktora Thomase Marra
V Königswinteru, v bezprostřední blízkosti břehu řeky Rýn
a u paty pohoří Siebengebirge, vzniklo pět domů s celkem
57 luxusními byty v osobním vlastnictví. Díky čisté a otevřené
architektuře vznikly prosvětlené místnosti a venkovní prostory s výhledem na Rýn resp. park. Budovy ovšem nejsou jen
krásné, nýbrž i energeticky efektivní, neboť splňují energetický standard KfW-70 (německá norma pro nízkoenergetický
dům – pozn.překl.). Primárním zdrojem energie je tepelné
čerpadlo, které podle aktuálního počasí prostřednictvím
regulátoru ovládá klima uvnitř budovy.
Venkovní prostory jsou koncipovány do podoby parku
Z podzemní garáže se dá dostat do všech pěti domů suchou nohou
Pohled na Petersberg z jednoho z podkrovních bytů
Rýn s přilehlou tramvajovou dráhou a cyklostezkou
Pohled z jednoho podkrovního bytu na koruny starých parkových stromů
Prosklená zábradlí na prostorných terasách a dřevěná okna
až k zemi lákají oko obyvatel k pohledu na Rýn nebo na parkovou plochu. Světlá výška místností 2,60 m, vysoce kvalitní
parkety resp. keramická dlažba na podlaze vykreslují také
v interiéru jasný obraz. Kvalita se přece skrývá v detailu –
tady tomu není jinak. Kromě elektrických žaluzií v obytné
zóně, žebříkového radiátoru v koupelně, podlahového topení
od MULTIBETONu a dálkově ovládaných rolovacích vrat do
podzemní garáže, z níž se lze pohodlně a suchou nohou
dostat výtahem do jednotlivých podlaží v každém z pěti
domů, je zde i moderně navržené sanitární zařízení.
Podzemní garáž a parkoviště jsou ideálně propojeny s veřejnou komunikací
10
Grabenstraße 6
53757 St. Augustin

V současné době se tým rozrostl na osm zaměstnanců.
Dále si firma vzdělává své budoucí pracovní síly. Náš
dosavadní vozový park sestává ze čtyř firemních vozidel vybavených integrovaným mobilním rádiem.
Plány stavby
Všechny práce kolem instalace vytápění, sanity, domovních
technologií a tepelného čerpadla a také modernizační práce
měla na starost firma Gerd Bröhl Heizung Sanitär KG ze
St. Augustinu. Již mnoho let dostává tým šéfa firmy Gerda
Bröhla zakázky z oblasti vysoce kvalitních novostaveb. Jako
podlahové topení pro něj přichází v úvahu pouze MULTIBETON.
Historie firmy (ve zkratce):


1991 založení oddělení vytápění-sanita ve firmě BröhlWohnbau v St. Augustinu s Gerdem Bröhlem jako ředitelem.
1995 Gerd Bröhl získává mistrovský titul. Po odštěpení
oddělení vytápění-sanita zakládá firmu Gerd Bröhl KG.
V rámci přeměny firmy mohl převzít všechny zaměstnance.
Gerd Bröhl ukazuje své aktivity na plánu zástavby
11
Auszeit Wildeshausen
Od začátku roku 2015 je v samém srdci Wildeshauser Geest
v provozu zařízení, které se těší stále rostoucí oblibě. Návrh
a projekt pochází od architektky Imke Hillmann
(www.hillmann-architektur.de).
Jedinečný koncept pro okres Oldenburg und Umland, vysoce
kvalitní fitness tréning v souladu s exkluzivní nabídkou sauny
& wellness vítají návštěvníci s nadšením.
Široká nabídka sportovních kurzů, exkluzivní výběr wellness
procedur a náš inovativní saunový svět přispívají k velmi
osobnímu strávení oddechového času. V našem relaxačním
bazénu máte dokonce možnost prožít svůj volný čas v pocitu
beztíže.
Rozmanitá nabídka je završena širokým výběrem restaurací,
takže každý člen, denní host či návštěvník si může sestavit
individuální „oddechový čas“.
Na více než 6000 m² se i díky podlahovému vytápění MULTIBETON prezentuje zdařilé spojení sportu, sauny a wellness
v příjemném prostředí.
Zdroj všech fotografií ze strany 12: „Auszeit“ Sport & Wellness
Wildeshauser Sport & Wellness GmbH & Co. KG
www.auszeit-wildeshausen.de
12
Wildeshauser Haustechnik
a oba ředitelé. U firmy Goedeke kladou velký důraz na dobré
poradenství zákazníkům s pozitivním efektem, že se tito zákazníci vracejí. Těžiště tvoří obnovitelné zdroje tepla, tepelná
čerpadla, speciálně s využitím solanky. Tato nejefektivnější
varianta tvoří také nejintenzivnější část poradenství.
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Společnost Wildeshauser Haustechnik
Goedeke GmbH vedou od roku 2003
sourozenci Maren a Henrik Goedeke.
Založil ji se třemi tovaryši jejich otec,
Hans-Peter. Podnik se zabývá klasickým
topenářstvím, ale je vždy otevřen pro
nové a inovativní nápady. Již v roce
1974 si Hans-Peter Goedeke uvědomil
výhody podlahového vytápění MULTI- Maren Goedeke
BETON a pustil se do instalace prvních ředitelka
systémů. Z toho vzniklo ročně 2000 až (obr. 1)
3000 m² instalovaného systému MULTIBETON v rodinných domech, mateřských školách, sportovních halách a fitness centrech.
Goedekeovi mají na své provozní ploše 1000 m² kromě skladu
a kanceláře k dispozici také prezentační plochu: „Zákazníci
chtějí vidět tepelná čerpadla a jsou pak ohromeni jejich moderním designem a výkonem.“
Architektka Imke Hillmann společně s firmou Wildeshauser
Haustechnik realizovala fitness centrum „Auszeit“. Pro Henrika Goedeke probíhala největší zakázka posledních let jaksi
mimochodem: „Jeden z mých nejlepších montérů, který emi-
Henrik Goedeke to popisuje takto: „Kdo
už někdy instaloval MULTIBETON, musel
se do systému zamilovat.“ A tak není
divu, že se společnost Wildeshauser
Haustechnik dostala do popředí v oboru
podlahového vytápění: „Každý, kdo
k nám přijde s předsudkem: Cokoliv, jen
žádné podlahové topení, už nikdy Henrik Goedeke
o podlahovém topení nehovoří, nýbrž si ředitel
je od nás prostě koupí. Od roku 1974 (obr. 2)
nedošlo s MULTIBETONem k žádnému poškození:
jednou dobré – vždycky dobré.“
„Auszeit“ s podlahovým topením od MULTIBETONu (obr. 4, zdroj: Auszeit)
groval do USA, mi zavolal, že by chtěl po 7 letech zpět do
Wildeshausenu a zda bych pro něj měl práci. Náhodou jsem
skutečně očekával zakázku AUSZEIT a ten člověk byl ve správnou dobu na správném místě. Všechno pak šlo velmi rychle.
Dostali jsme tu zakázku, zatelefonovali do USA a o něco později jsme našeho člověka očekávali v Hamburku s jeho novým
firemním telefonem. Bez přestání pak instaloval podlahové
vytápění MULTIBETON na vznikající panelovou betonovou
desku. Po dokončení se vrátil zpět do USA.
O práci se ve firmě dělí kancelářská síla na 1/4 úvazku, čtyři
zaměstnanci oddělení péče o zákazníky, čtyři stavební technici
Tepelné čerpadlo a kondenzační kotel ve výstavní místnosti (obr. 3)
Obr. 5, obr. 1, 2 a 5:
Peter Kratzmann - www.foto-film-report.de
13
R. Lückerath & S. Straube GbR
Článek odborného poradce MULTIBETONu Marlona Jocka
Společnost byla založena roku 1993. O rok později, 1994
došlo k přejmenování na Lüstra - Lückerath & Straube GbR.
Počátkem roku 2012 přestěhovali vlastní obchodní prostory
s výstavní místností sanity na adresu Hans-Böckler-Straße
12 v průmyslové zóně Scharrenbroich v Rösrathu.
Firma Lüstra má v současnosti 10 zaměstnanců, mezi něž
patří také oba majitelé firmy a učni v oborech mechanik
systémů, kancelářský management a maloobchodní
prodejce.
Vše co souvisí s vytápěním a sanitou firma zvládne. Mezi
významné zákazníky patří město Rösrath, arcidiecéze Kolín
nad Rýnem a různá stavební bytová družstva. V ročním průměru se jedná až z 90 % o rekonstrukce a jen 10 % připadá
na novostavby, jako například loňské projekty bytových
domů pro tři a sedm rodin a sousední autosalon Smart.
S městem Rösrath má firma rozsáhlou smlouvu o komplexní
údržbě všech městských nemovitostí. Nezbytná poruchová
služba (nonstop) je samozřejmě k dispozici také všem ostatním zákazníkům firmy Lüstra.
Výstavní místnost: nápady ke koupelnám, které si lze osahat
příslušenstvím a princip VŠECHNO Z JEDNOHO ZDROJE zaručuje zákazníkům nesrovnatelný komfort v jejich nové
koupelně.
Vitrína s podlahovým topením MULTIBETON ve výstavních prostorách
S firmou MULTIBETON, průkopníkem v oblasti podlahového
vytápění, spojuje firmu Lüstra dlouholetá úspěšná partnerská spolupráce. Úsporné komfortní topení se výborně hodí
k ekologickým vytápěcím technologiím na biomasu, na než
se firma specializuje a má s nimi desítky let zkušeností.
Lüstra projektuje a instaluje vytápění na dřevní štěpku
a dřevěné pelety s rozsahem výkonu od 10 do 6.000 kW.
Také solární tepelná energie hraje v nabídce firmy důležitou
roli. Nepředstavitelný potenciál úspor se otevírá právě
v kombinaci s nejmodernější technologií zásobníků a již
zmíněných ekologických topných systémů.
Jelikož energetická sanace budov zahrnuje také aktivní větrání, patří jádrové vrtání ke každodenním činnostem,
k čemuž firma využívá řadu nástrojů.
Pokud jde o koupelny, má partnerská firma BäderSchmiede vždy dobré nápady. Individuální projekt, nejvyšší
úroveň řemeslného zpracování, vybavení renomovaným
Reference v bezprostředním sousedství: Schade & Menke GbR Rösrath
V případě zájmu nebo otázek, prosím, zavolejte:
Lüstra GbR
Hans-Böckler-Straße 12, 51503 Rösrath
 02205 - 87646 .  02205 - 87647
 [email protected]üstra.de .  www.luestra.de
14
15
Kompetence a spolehlivost v oblasti vytápění, sanity & elektra:
Firma Spanier GmbH
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Od roku 2010 vede Christoph Brzezina podnik s 38 letou
historií v Bergisch Gladbach-Schildgen se 40 zaměstnanci
včetně 7 učňů. „Chceme být schopni nabídnout našim zákazníkům vždy ty nejlepší služby, ať už jde o nejnovější technologie, inovativní projektování, fundované poradenství
nebo spolehlivý servis.“ Na základě těchto nároků se odvíjí
ono velké odhodlání, díky němuž si společnost D. Spanier
GmbH vytvořila velmi dobré jméno daleko přesahující hranice města. Jako kompetentní partner ve všech otázkách vytápění, vzduchotechniky, sanity a elektra nabízí firma perfektní řešení střižená na míru svým zákazníkům. Jelikož všechny
oblasti přímo překypují novinkami a zákazník by se měl ve
svém stavebním záměru orientovat, zřídila firma multimediální prezentační místnost. V uvolněné atmosféře lze prodiskutovat a naplánovat celý systém domovních technologií. Za
dveřmi s nápisem „Energetická revoluce“ se ukývají skutečné inovace: generátor a palivový článek. Obě zařízení představují kogenerační jednotku a využívají energii zemního
plynu z více než 90 procent. Firma Spanier byla schopna za
pomoci této kombinace podstatně snížit vlastní spotřebu
energie. Christoph Brzezina: „Čistá energie – to je budoucnost!“. Svoji „energetickou centrálu“ pojal Brzezina jako
výstavní objekt, který si zákazníci mohou téměř osahat. Palivový článek a Stirlingův motor vyrábějí elektřinu a teplo.
Akumulační zásobník je prostředníkem mezi vyrobeným
teplem a tepelnou ztrátou. Podlahové topení MULTIBETON
je vždy základem úspěchu.
Firma Spanier se svými odborníky drží pevně v rukou nejen
„Výstavka“ s dveřmi do „energetické revoluce“
Energetická revoluce: palivový článek (vpředu vpravo) a generátor (vzadu
vpravo)
vytápění, vzduchotechniku, elektro a domovní technologie,
nýbrž projektuje a realizuje rovněž vysněné koupelny. V tom
je společnost jediným kontaktním bodem pro své zákazníky:
vše z jednoho zdroje. Koupelnové designérky z týmu plánují
se svými zákazníky koupelny, které ráno probudí a večer
poskytují relaxaci. Ať už jsou luxusní, nebo s chytrými detaily na minimálním prostoru – odborníci vždy najdou přesvědčivá řešení. K radostnému čeD. Spanier GmbH
kání na novou koupelnu přispíChristoph Brzezina
vá již v nejranější fázi plánováAm Vorend 47
ní trojrozměrná vizualizace na
51467 Bergisch-Gladbach
počítači.
 +49 220 298 750
Vědí, jak na to - kompetentní
 +49 220 298 752 0
řešení, dokonalé řemeslné  [email protected]
zpracování a smysl pro výji-  www.spanier-gmbh.de
mečnost – to je tým Spanier.
Prezentační obrazovka za zrcadlem nad umyvadlem
16
Tým firmy Spanier se těší nejen z práce, ale i ze společné zábavy, jak je dobře patrné z fotografií.
Zaměstnanci Spanier se fotili do image-brožury, která je k dispozici na webových stránkách firmy.
Malé koupelny s mnoha inovativními a ušlechtilými povrchy
Masáž nohou na říčních oblázcích ve sprše
Dálkové ovládání armatury za zdí
Lakované masivní dřevo vrací přírodu zpět do koupelny
Na velkých koupelnách se vyřádili firemní koupelnoví designéři
17
Reklamní banner firem Schumann a MULTIBETON na stadionu v Lessenichu.
První mužstvo FC Rot-Weiß Lessenich 1951 e.V. s Wernerem Reghem, ředitelem MULTIBETONu (druhý zleva)
Firma Thomase Schumanna
Článek Wernera Regha, ředitele MULTIBETONu
Manfred Schumann, vyučený v oborech topenářství a vzduchotechniky, založil roku 1973 firmu Schumann. Po 35 úspěšných letech odešel do důchodu.
Jeho syn Thomas Schumann, jenž nepřetržitě pracoval v otcově podniku, obdržel 2001 svůj mistrovský titul mechanika
zařízení pro vytápění a sanitu.
2008 převzal firmu svého otce.
Firma Schumann se velmi snaží prostřednictvím školení
a kurzů držet své zaměstnance v kontaktu s nejnovějšími
standardy. Od roku 2010 školí Thomas Schumann sám a tím si
chce zajistit další kvalifikované síly.
Tým tvoří kvalifikovaní mistři, tovaryši a učni.
Rychlá a profesionální pomoc, čistota a vstřícnost hrají
v Schumannově týmu důležitou roli.
Tým firmy Heizung und Sanitär Schumann
Firma provádí také opravy, např. havárie potrubí, výměnu
sanitárních zařízení atd.
Kontaktujte nás a my Vám rádi zdarma poskytneme poradenství.
Spolu s firmou MULTIBETON inzeruje firma Schumann na
banneru na stadionu FC ROT-WEISS LESSENICH. Ředitel
MULTIBETONu Werner Regh byl sám aktivním hráčem FC
ROT-WEISS LESSENICH a nyní je často vidět za postranní čárou a někdy i aktivně se starou gardou.
Služby:
Vytápění
Všechno se točí kolem úspory energie!
Firma Schumann kvalifikovaně poradí, jak mohou zákazníci
modernizovat svá zařízení a efektivně vytápět.
Do této oblast spadají např.:
- kondenzační technologie
- solární systémy
- nízkoteplotní systémy
- tepelná čerpadla
- podlahové vytápění
- instalace a výměna topných těles
Firma Schumann samozřejmě poskytuje také zákaznický servis, opravy a údržbu zařízení.
V případě zájmu nebo otázek, prosím, zavolejte:
Heizung und Sanitär Schumann
Thomas Schumann
Rosenhain 12, 53123 Bonn
 0228-647272  0228-645256
 [email protected]  fa-schumann.de
Sanita
Nezáleží na tom, zda nově zpracované, rekonstruované nebo
modernizované, firma Schumann je tím správným partnerem,
pokud jde o koupelny. Také v otázce bezbariérového přístupu
je Schumann tou správnou volbou.
18
Architektura Johannese Hucke
Aby nedošlo k narušení vnitřních zdí technickými zařízeními,
byly rozdělovače topných okruhů umístěny vně budovy
v betonových schránkách pod zemí. Jednotlivé trubky topných okruhů byly odsud na stěnové plochy párově vedeny
skrz jádrové vrty ve zdivu.
Muzeum Insel Hombroich se stěnovým vytápěním MULTIBETON
Článek odborného poradce MULTIBETONu Viktora Petkau
Vytápění muzea musí probíhat v úzkém teplotním a vlhkostním rozsahu. Vzdušná vlhkost v místnostech zůstává díky
řízenému větrání v plánovaném rozmezí od 40 do 60 %.
Stěnové topení se proto v létě používá jako chladicí plocha.
Solanka ze sond zemních vrtů má teplotu 10 °C a poskytuje
potřebnou energii odpovídající úrovni teploty (pasivní chlazení). Vnitřní teplota pro vytápění byla stanovena na 16 °C.
To je z restaurátorského hlediska rozumné a pro návštěvníky přijatelné, neboť ti navštěvují muzeum v oblečení přizpůsobeném venkovní teplotě. Z propočtů konvekce za obrazy
a povrchových teplot byla stanovena maximální přívodní
teplota na 32 °C.
Tvůrci myšlenky (zprava doleva): Prof. Dipl.-Ing. Volker Huckemann z Katedry
stavební fyziky a energeticky účinné výstavby Vysoké školy v Bochumi,
architekti Barbara Caesar, Johannes Hucke
a odborný poradce MULTIBETONu Viktor Petkau
Rozměry budovy jsou přizpůsobeny uměleckým dílům.
Provozovatelé muzea stáli před úkolem, vytvořit pro velkoformátové olejomalby visící na zdech Tadeuszova pavilónu
přiměřené klima, které dlouhodobě zachová díla v nejvyšší
kvalitě.
Architekti Barbara Caesar a Johannes Hucke z Aachenu se
věnovali této otázce naplno. Stávající elektrické podlahové
topení bylo sice funkční, leč nespolehlivé a drahé. Odstranění a výměna tohoto topení nepřicházely v úvahu, neboť podlahy z Kararského mramoru musely zůstat bezpodmínečně
zachovány. Architekti se rozhodli pro stěnové vytápění od
MULTIBETONu. Ocelová příchytná lišta MB zajistila již při
pokládce bezpečnou fixaci systému na téměř devět metrů
vysokých svislých stěnách. Odstraněnou sádrovou omítku
nahradila vápenná omítka s překrytím trubek 1,5 cm. Právě
pokládka systémových trubek MB v malých roztečích přiléhající těsně ke zdi umožnila pro stěnové topení relativně
plochou omítkovou konstrukci. Tato přesnost má svůj původ
v na trhu ojedinělé pokládce MB za tepla. Jemně a bez kroucení instalovali topenáři firmy Beck & Co KG z Hildenu systém MB na zeď přes tři podlaží.
Obrazy přijdou zpátky na zeď, foto: Johannes Hucke
V případě zájmu nebo otázek, prosím, zavolejte:
johannes hucke architektur
büro für schöne sachen


19
+49 (0)241 47581875  www.huckearchitektur.de
[email protected]
KITA „Z“ z Jeny
s podlahovým topením od
MULTIBETONu v litém asfaltu
Článek odborného poradce MULTIBETONu Viktora Petkau
V září 2016 otevírá družstvo Heimstätten Genossenschaft
Jena eG ve čtvrti Kernbergviertel v Jeně novou školku. Provozovatelem školky KITA „Z“ („Z“ je místní název
„Ziegenhain“) je AWO Kreisverband Jena-Weimar e.V.
(okresní sdružení poskytující sociální služby – pozn.překl.).
Maximální počet dětí umístěných v tomto zařízení bude 90.
Nově postavená školka se nachází nad hudební a uměleckou
školou v samém srdci přírody uprostřed zelených luk, malých potůčků, obklopená množstvím stromů a přírodních
prostorů.
Rekonstruovaná budova dostane novou vnější omítku
Odborný poradce MULTIBETONu Viktor Petkau poskytl zúčastněným firmám HKL Ingenieurgesellschaft, Grebenstein
Haustechnik GmbH a GUSSASPHALTTECHNIK CHEMNITZ
nezbytné informace a provedl zaškolení na stavbě. Spolu se
stavbyvedoucím litého asfaltu firmy STRABAG, panem
Hajkem, kontroloval pan Petkau začátek prací v Jeně.
Všechny zúčastněné firmy spojily své příslušné dovednosti,
aby společně předaly vysoce kvalitní produkt. V průběhu
velmi krátké doby bylo intalováno 1038 m² podlahového
topení MULTIBETON do litého asfaltu. Po ochlazení litého
Zahájení stavby KITA „Z“, Foto: Heimstätten-Genossenschaft Jena eG
Prostorný venkovní areál vybízí k hraní, prozkoumávání
a relaxaci. Školka je navíc bezbariérová a vhodná pro postižené.
Investor, Heimstätten Verwaltungsgesellschaft Jena mbH,
pověřil projekční kancelář HKL Ingenieurgesellschaft zpracováním projektu na vytápění-větrání-sanitu/elektro. Inženýři
z HKL se rozhodli pro podlahové topení MULTIBETON v litém
asfaltu. Rozhodující pro použití systémové trubky MB-Euro
17 byla nižší cena oproti měděné trubce a také časová úspora při pokládce systému. Zúčastněné firmy obdržely z technického oddělení MULTIBETONu detailní plány k instalaci
litého asfaltového systému MB.
Dipl. Ing. (FH) Jörg Hajek, stavbyvedoucí STRABAGu a odborný poradce MULTIBETONu Viktor Petkau před budovou školky
asfaltu mohlo být vytápění budovy zprovozněno, neboť
všechny systémové trubky MULTIBETON byly již naplněny
a odvzdušněny. Tudíž už nic nestálo v cestě pokračování
stavebních prací v interiéru během zimních měsíců.
Zúčastněné firmy a osoby jsou se službami a produkty firmy
MULTIBETON nadmíru spokojeni. Obě společnosti, projektového partnera HKL Ingenieurgesellschaft mbH i prováděcího
partnera Grebenstein Haustechnik GmbH, odborný poradce
STRABAG GUSSASPHALTTECHNIK CHEMNITZ
Bornaer Straße 205, 09114 Chemnitz
 +49 (0) 37 1 / 47 41 98 6
 +49 (0) 37 1 / 47 41 98 5
 [email protected]
 www.strabag-sonderbau.de
HKL Erfurt: Erfurter Landstraße 9-10
99095 Erfurt-Stotternheim
 +49 (0) 36 20 4 / 61 60
 +49 (0) 36 20 4 / 61 61 6
 [email protected]
 www.hkl-ingenieure.de
Máme zastřešeno – oslava s množstvím velkých i malých hostů, Foto: Heimstätten-Genossenschaft Jena eG
20
Podlahové topení MULTIBETON ve vstupní části
MULTIBETONu Viktor Petkau provedl projektem s jistotou.
Stavbyvedoucí STABAGu Dipl. Ing. (FH) Jörg Hajek přispěl
svými bohatými z kušenostmi v oblasti zpracování litého
asfaltu. Tým techniků z Chemnitzu profesionálně aplikoval
litý asfalt na podlahové topení MULTIBETON položené společností Grebenstein Haustechnik. Jeden montér firmy
Grebenstein byl během prací pověřen pouze sledováním
proplachování a teploty topných trubek MULTIBETON.
Lité asfaltové potěry musí pouze vychladnout, nikoliv
vysychat jako cementové potěry. V důsledku toho nevzniká
Rozdělovač topných okruhů MULTIBETON v sanitárních prostorách
v budově žádná další vlhkost a práce mohou již za několik
málo hodin znovu pokračovat.
Mezitím se rozšířilo povědomí o přednostech podlahových
topení MULTIBETON instalovaných do litého asfaltu natolik,
že byl rok 2015 pro MULTIBETON rokem litého asfaltu.
Od výtahu k místu aplikace se jde pěšky. Horký asfalt se přepravuje v
dřevěných kbelících pomocí speciálního jařma.
Pomocí šikmého pásového dopravníku se někulik tun litého asfaltu dopraví
od vařiče do prvního patra školky KITA Z v Jeně
„Ryska“ slouží ke kontrole výšky během nanášení
Grebenstein Haustechnik GmbH
Kahlaische Straße 31, 07745 Jena
 03641 354843  03641 356775
 [email protected]
 www.grebenstein-haustechnik.de
Zde si ruční řemeslná práce zaslouží nejvyšší respekt
21
Lyon Confluence, Pavillon 52
Článek šéfredaktora Thomase Marra
La Confluence je městská část Lyonu na soutoku řek Rhône
a Saône. Ve středu města probíhala od roku 2009 přestavba
poloostrovního areálu na budoucí urbanistické centrum.
K tomu byl vytvořen odpovídající projekt a od roku 2011 do
2016 se stavělo. Moderní architektura spolu s nejmodernějšími technologiemi zde vytvářejí základ pro městskou část
budoucnosti.
Mnoho známých architektů přispělo svými nápady. Promenáda na nábřeží se v posledních letech stala výstavním objektem moderní architektury. Pro obyvatele nově vznikající
městské části to znamenalo jak ekonomický (pracovní místa) tak i sociální (bydlení, doprava, volný čas) rozvoj. K tomu
byl postaven soubor multifunkčních domů s pozitivné energetickou bilancí (Positiv Energy Buildings), zřídil se Car Sharing systém bez CO² a vytvořil účinnější a transparentnější
systém spotřeby energie v budovách.
Podlahové topení MULTIBETON je upevněno na ocelovém armování podlahové desky
MULTIBETON-FRANCE realizoval podlahové topení/chlazení
v provedení MB-termopodlaha. Při propočtu vytápění
a chlazení prostřednictvím MB-termopodlahy zohlednil
plánovací software MULTIPLANER samozřejmě obě strany
nynější betonové podlahy – podlahové vytápění/chlazení
a stropní vytápění/chlazení. Pouze díky exaktním propočtům od MULTIBETONu pro nejhospodárnější využití tepelné
energie a zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím
nejnižších možných přívodních teplot bylo možné dosáhnout vytyčených cílů. Při tom byl kladen velký důraz na optimální tepelný komfort pozdějšího kancelářského prostředí.
Reverzní tepelné čerpadlo na spodní vodu dodává s vysokou účinností optimální přívodní teplotu pro velké topné/
chladící plochy v kancelářích. Ventilační systém s rekuperací
zajišťuje čerstvý vzduch v celé budově.
Instalaci podlahového topení/chlazení MULTIBETON provedla firma INDUSTHERM z Chaponostu.
La Confluence: soutok Rhôny a Saôny, Lití betonu na systém MULTIBETON,
Foto z videosekvence: www.groupecardinal.com
Cíle přitom jsou:

zvýšení energetické účinnosti budovy ve srovnání
s nízkoenergetickými domy z roku 2005 o 20 %

úspora více než 80 % elektrické energie při provozu
dopravních prostředků

·úspora více než 10 % díky používání nejmodernějších měřičů spotřeby energie nájemníky

dosažení cílů EU 20-20-20 (o 20 % méně emisí CO²
než v roce 2005, 20% podíl energie z obnovitelných
zdrojů, o 20 % vyšší energetická účinnost) v městské
části Confluence do roku 2020
V urbanizované Evropě budoucnosti hraje vytápění a chlazení budov stále důležitější roli. V důsledku změny klimatu
je třeba přizpůsobit technické systémy našim potřebám
a klimatickým podmínkám. Zároveň by tyto systémy měly
nakládat s energií extrémně úsporně a velmi efektivně. Zde
se doslova nabízí podlahové vytápění a chlazení od MULTIBETONu. Pavillon 52 je jedním z vizuálních poutačů na nábřežní promenádě. Známý architekt Rudi Ricciotti dal pětipodlažní budově půdorys ve tvaru motýla. Mírné změny
tvaru a polohy podlahových desek v různých podlažích vytvořily prostor pro terasy. Pavillon 52 nabízí na 7500 m²
prostor na prosvětlené kanceláře a 700 m² teras. Podzemní
parkoviště doplňuje nabídku služeb pro nájemce.
Pokládkový přístroj MULTIBETON v akci – Pavillon 52
22
Animace z období plánovací fáze (nahoře, vlevo pod textem a dole), Foto vpravo dole: Pavillon 52 ve fázi stavby. Kancelářská budova bude svému účelu předána
ve třetím čtvrtletí 2016. Zdroj: www.groupecardinal.com
Detailní plány od
MULTIBETONu pro pokládku
prvního podlaží Pavillonu 52
23
54 route de Brignais
F-69630 CHAPONOST
 +33 04 72 39 96 22
 +33 04 72 39 95 74
 [email protected]
 www.industherm.fr
Batibouw 2016
MULTIBETON na bruselském stavebním veletrhu
Batibouw
Článek Christopha Kämpera
Každoročně na jaře otevírá své brány bruselský stavební
veletrh Batibouw nejdříve dva dny pro zájemce z řad odborné veřejnosti, následně pak na celý týden také pro všechny
ostatní. Jako již několik předešlých desetiletí, i tentokrát zde
MULTIBETON opět vystavoval.
Odborní poradci MB pro Flandry, vlámsky mluvící část
Belgie, Alain Englebert a Thomas Malrain představovali na
36 m² systémy podlahového vytápění MULTIBETON. Kromě
toho byly k vidění také další produkty z nabídky jejich firmy
DPS-Pro.
Ředitel MULTIBETONu Werner Regh a Marcel Hauseux
ne všichni výrobci mají tolik důvěry ve své výrobky, které
vychvalují. Tato odolnost se odráží také v záruce poskytované
po dobu životnosti stavby, která nad stánkem dvojjazyčně –
velkými písmeny vypovídala o důvěře v systémy MB:
„LEVENSLANG GARANTIE A VIE“.
MULTIBETON Deutschland a Marcel Hauseux, držitel generální licence pro celou Belgii, velkoryse podpořili vystavovatele
s materiálem a také byli několik dnů přítomni osobně. Četné
konzultace s odbornou veřejností a s budoucími investory
poukázaly opět na význam tohoto veletrhu pro belgický trh.
MULTIBETON na veletrhu Batibow 2016
Na zemi bylo několik čtverečních metrů systémové trubky
MB-Euro a příchytné lišty– volně položeno na podlaze a bez
zakrytí: tento volně přístupný systém je u MULTIBETONu tak
stabilní, že po něm lze chodit, aniž by utrpěl jakékoliv škody;
Spokojený Alain Englebert u „svého“ stánku
Odborní poradci MB pro Flandry Alain Englebert a Thomas Malrain
Geniálně jednoduchý a stabilní: pochůzí položený topný okruh
24
Ausbaugenossenschaft Anklam e.G.
Článek odborného poradce MULTIBETONu Bernda Heinricha
Stavební družstvo Anklam e.G. je firma střední velikosti se
sídlem v Mecklenbursku-Předním Pomořansku, která byla
založena roku 1960 v hanzovním městě Otto Lilienthala
Anklam.
Budova Stavebního družstva Anklam e.G.
Typická novostavba: hala pro zemědělskou techniku s podlahovým topením
MULTIBETON
Podnik zaměstnává na domácí i mezinárodní úrovni přes
80 motivovaných kompetentních odborníků na vytápění,
vzduchotechniku, sanitu, výstavbu systémů,
technické
izolace,
střešní krytiny a klempířství a pokládku dlažby.
Tým komerčně posilují
jeho zkušení mistři,
projektoví manažeři,
kalkulační
technici,
účetní a pracovníci
v zákaznickém servisu.
Stavební
družstvo Služba: topný kontejnér k pronájmu
Anklam e.G. má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním mladé generace učňů,
které pak mohou zaměstnat již s příslušnými provozními požadavky, fundovanými odbornými znalostmi provozních souvislostí.
Firma projektuje, dodává a montuje topné systémy předních
výrobců, které jsou inteligentně navrženy a mají energeticky
úsporný provoz. Takže zařízení jsou vždy na nejvyšší technické úrovni a mohou navíc dosáhnout vysokého stupně využití.
Zařízení vzduchotechniky zajišťují díky ventilačnímu systému
přísun čerstvého, příjemně temperovaného a zdravého vzduchu do celého domu – nanejvýš vhodné pro osoby náchylné
k alergiím: kontrolovaná zařízení pro přívod i odvod vzduchu,
větrání jednotlivých místností, průmyslová zařízení pro přívod i odvod vzduchu, plná i částečná klimatizace.
Firma zajišťuje, aby chladicí i tepelné médium dosáhlo svého
cíle beze ztrát: tepelná izolace, chladová izolace, protipožární ochrana, zvuková technická izolace.
Stavební družstvo Anklam e.G. realizuje individuální vysněné
koupelny, technicky dokonalé, designově pozoruhodné a plní
přání zákazníků – od zásobování vodou až po ekologické čiš-
Kompetence k instalaci technického potrubí
tění odpadních vod. K tomu patří moderní instalační systémy předních výrobců, které odpovídají nejnovějším technickým standardům a předpisům. Rodinné nebo single koupelny, wellness-oázy / whirlpooly, vybavení hotelů, designové vybavení koupelen, parní koupele / sprchové kabiny /
sauny, zásobování pitnou vodou, technologie pro odpadní
vody, zařízení na změkčování vody a využití dešťové vody.
Firma navrhuje, projektuje a instaluje technická zařízení:
instalace domovních technologií na letištích, v zábavních
aquaparcích a koupalištích, průmyslové instalace ve slévárnách železa a technické instalace potrubí v bioplynových
stanicích.
Firma je kompetentním partnerem v oblasti mobilních topných zařízení na olej s výkonem od 40 do 600 KW. Mobilní
topná zařízení nabízejí zákazníkům různé možnosti použití,
pokud jde o rychlé mobilní zásobování teplem. Každý kontejnér je vybaven kompletním topným systémem s regulací,
čerpadly a příslušnou nádrží na olej, volitelně také s možností dodávky TUV. Mobilní topidla jsou dokonalým řešením
pro: vytápění stavby v případě havárie, sanace staveb, externí vytápění technických zařízení, např. počáteční ohřev
u ekologických čističek odpadních vod.
Ausbaugenossenschaft eG
Demminer Straße 15, 17389 Anklam
 +49 (0) 397 129 200
 +49 (0) 397 183 141 2
 [email protected]
 ausbau-anklam.de
25
Konzultace s Evropskou komisí
Požadujeme zaměření na topenáře a spotřebitele
Článek Christopha Kämpera
Evropská unie si pro několik nadcházejících desetiletí stanovila za cíl velkého rozsahu "Decarbonisation of Heating and
Cooling" (dekarbonizaci vytápění a chlazení – pozn.překl.),
tedy snížení emisí CO2 v oblasti vytápění a chlazení. Cesta
k tomu vede přirozeně přes snížení spotřeby energie a přes
omezení podílu fosilních paliv. V současné době pochází
i nadále 80% energie k vytápění budov v Evropě z fosilních
zdrojů, tedy např. uhlí, zemní plyn nebo ropa.
Spontánní konzultační fórum k tomuto tématu v září 2015
dalo spolkům zabývajícím se vytápěním a chlazením příležitost přispět svým názorem a konzultovat s Evropskou komisí předkládané návrhy. Kromě evropské Organizace na
ochranu spotřebitelů, obcí, poskytovatelů různých topných
technologií, statkářů atd. byla také přítomna evropská Asociace topného průmyslu (ehi) s Christophem Kämperem za
MULTIBETON, delegáti firem Vaillant, Siemens, Grundfos
a Roth a dvě interní zaměstnankyně z Bruselu.
Ve srovnání s Evropskou komisí jsme prosazovali především
zapojení topenářů a instalatérů do diskuse. Topenář hraje
klíčovou roli při zprostředkování informací o vlastnostech
a výhodách energeticky úsporných a ekologických technologií investorům a teprve topenář vytváří z jednotlivých komponentů různých výrobců kompletní systém. Také nezbytná
důvěra mez ním a spotřebitelem zde hraje důležitou roli.
Investor potřebuje mít na výběr řešení, která jsoou efektivní z hlediska nákladů a která zohledňují zvláštnosti každé
stavby a její geografické polohy.
Dalším stěžejním bodem pro nás bylo, nezaměřovat se toliko na jednu jedinou technologii. Kde návrh EU klade důraz
na elektřinu a také na skladování energie, požadovali jsme
multitechnologický přístup, který zohledňuje stávající moderní topné zdroje a jde cestou modernizace stávajících
zařízení. Současné údaje nehovoří pro koncentraci na jedinou strategii. Obzvláště pak skladování a distribuce tepla
prostřednictvím vody bude ještě dlouho jednodušší a levnější než pokusy ukládat energii ve formě elektřiny.
S názorem ehi a MULTIBETONu se také ihned ztotožnily
Berlaymont a Charlemagne: sídlo Evropské komise v Bruselu
Federica Sabbati, generální sekretářka ehi, na promítacím plátně Komise
další spolky, které se ve svém stanovisku odvolávají na naše
vyjádření. Zástupci Evropské komise přislíbili, zohlednit
v budoucích jednáních požadavky sdružení a organizací–
budeme je nadále sledovat.
Gerhard Buchen GmbH na
veletrhu „Regionale Wissen“
Článek odborného poradce MULTIBETONu Marlona Jocka
10. veletrh služeb, vycházející z tradiční přehlídky řemesel,
dal o sobě vědět moderním názvem „Regionale Wissen“
a stál za návštěvu. Přes 60 vystavovatelů zde představilo
své produkty, své řemeslo a své služby. Instituce a provozy
odborného výcviku se podílely na pestrosti nabídky. Své
zastoupení zde měla i společnost Gerhard Buchen GmbH
z města Wissen an der Sieg. Jako dlouholetý partnerský
závod MULTIBETONu poskytovala ve svém stánku poradenství a informace k vytápění a chlazení s MULTIBETONem
Stánek firmy Gerhard Buchen GmbH na veletrhu „Regionale Wissen“
26
Tisková konference z roku 1971
Artus Feist, průkopník moderního podlahového vytápění, již v roce 1971 učinil se svou myšlenkou průlom a uspořádal tiskovou konferenci. Informuje o tom
ýstřižek z novin. Během následujících let byly úsporným a komfortním podlahovým vytápěním od MULTIBETONu vybaveny stovky tisíc bytových jednotek.
Konec studených nohou s tenkými plastovými hadicemi. Multibeton-interiérové vytápění Artuse Feista je
nejnovějším výstřelkem. Článek Theresie Schräder
Ve středu byla na tiskové
konferenci představena
zajímavá novinka v oboru
topenářství,
modelové
zařízení, které sestavila
firma Dietmar Peters
Heizungsbau, LeverkusenNeuboddenberg:
interiérové vytápění MULTIBETON. Přímo u zdroje,
a sice v Bensbergu
v domě jeho vynálezce
Artuse Feista, diplomovaného chemika a majitele firmy Multibeton, bylo
možno názorně a na
vlastní kůži zažít topení
MULTIBETON.
Pouze
kotel
zůstává
u tohoto vytápění stejný
jako dříve, od hlavního
rozdělovače může být
topný systém MULTIBETON položen jako podlahové či stěnové topení,
respektive jako stropní
sálavé vytápění.
Mezi nejdůležitější faktory novinky patří: úspora
nákladů již ve stádiu
hrubé stavby ve výši pěti
procent. Zlevnění instalace ve srovnání s konvenčními
metodami
o přibližně 10 procent.
Topení v rodinném domě
lze položit v průběhu tří
dnů. Díky nepřítomnosti
výklenků a radiátorů
získáte v místnosti další
volný prostor.
Plné využití tepelné energie v místnosti, bezprašnost, příjemné klima,
žádná
koroze
v systému trubek. Toto
všechno jsou výhody
nového topného systému. Místo tradičních
ocelových
nebo
měděných
trubek
přichází na řadu flexibilní
plastová trubka (30 letá
záruka), která konstantně
odolává vysokému tlakovému
zatížení
a požadovaným vysokým
teplotám vody. Tato
plastová hadice je obalena vrstvou potěru, který
zabraňuje vzniku trhlin
v betonu.
Kdo se jako Artus Feist
rozhodne pro systém
podlahového
topení,
bude na tom dobře.
Můžete to přinejmenším
sami pocítit v domě konstruktéra.
Příjemně
zahřáté nohy všude tam,
kde se chodí a stojí,
a nikde žádné výklenky
nebo radiátory zabírající
místo. Dokonce i voda
v bazénu v suterénu je
vyhřívána ode dna na
báječných 27 stupňů
Celsia.
Pro
ženy
v
domácnosti,
které
zebou nohy na chladné,
kamenné
kuchyňské
podlaze, je tento vynález
zvlášť příjemný, neboť
kámen velmi dobře vede
teplo. Nicméně: nová
konstrukce Artuse Feista
se vztahuje pouze na
novostavby.
Před hlavním
vačem svého
rozdělonového
topného
zařízení
MULTIBETON Artus Feist
(vpravo), vynálezce systému, spolu s Dietmarem
Petersem, jehož firma
toto vytápění instaluje,
vysvětluje
montáž
plastových trubek na
hlavní rozdělovač. Četné
regulátory ukazují, že od
hlavního rozdělovače je
možné
individuálně
vytápět každou místnost. Obr.: Schmitt
Informace pro investory
Vytápění a chlazení Vaší budovy bude
brzy vyžadovat důležitá rozhodnutí.
Jednejte hned!
Čím nižší je teplota vytápění, tím vyšší je účinnost
a tím úsporněji topíte.
Plošná topení MULTIBETON pracují s nejnižšími možnými vytápěcími teplotami
a zaručujíúsporný provoz po celou dobu životnosti stavby.
Kromě desetileté plné záruky, která je v rámci odpovědnosti za výrobek kryta bei
einer namhaften Versicherungsgesellschaft abgedeckt ist, obdržíte rovněž záruku na
materiál po dobu životnosti stavby* na systémové trubky MULTIBETON.
MULTIBETON nemá za více než 50 let žádný případ pojistného plnění.
- MULTIBETON propočítá Vaše plošné vytápění.
- MULTIBETON Vám doporučí autorizované
Topenáře z Vašeho okolí.
Kontaktujte prosím generální zastoupení
ve své zemi (viz poslední strana) nebo:
MULTIBETON Deutschland GmbH
Telefon: +49(0)22 41/25 20 00
Heuserweg 23
D-53842 Troisdorf-Spich
Telefax: +49(0)22 41/25 20 099
*Doživotní záruka se vztahuje na průměrnou životnost stavby, která vyplývá z obvyklé celkové doby životnosti dle Spolkové vyhlášky
Bundesanzeiger BAnz AT 18.10.2012 B1 (Spolkové ministerstvo spravedlnosti).
27
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Belgique/Belgien
Wallonie
België/Belgique
Vlaanderen
Republika Bălgarija
Česká republika
Bulgarien/Bulgaria
Tschechien/Czech Republic
MULTIBETON Belgium
Marcel Hauseux
L'Habitation saine
Rue de la Tannerie, 24
B-4960 Malmedy
 +32 803 301 51
 +32 495 510 381
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
MULTIBETON Vlaanderen
Alain Englebert
DPS
Rue de la Fraternité, 12
B-1420 Braine L’Alleud
 +32 495 540 475
 +32 277 158 28
 [email protected]
 www.dps-pro.com
A PLUS SOLUTIONS LTD
9, Blvd Vladimir Vazov
Floor 7, office 18
BG-1510 Sofia
 +35 988 861 5320
 [email protected].eu
 www.a-plus-solutions.eu
VARIO THERM s.r.o.
V Závetri 1036/4
CZ-17000 Praha 4
 +42 055 367 366 6
 +42 060 663 009 4
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
Danmark
España
Spanien/Spain
Eesti Vabariik
France
Dänemark/Denmark
ASTRO VARMETEKNIK
Baekgårdsvej 13
DK-4140 Borup
 +45 467 601 10
 +45 467 601 20
 [email protected]
 www.astro-varme.dk
MULTIBETON-ESPAÑA S.L.
c/Musica, no. 11 Apdo. 118
E-08297 Castellgali
 +34 938 334 110
 [email protected]
 www.multibeton.es
Hellas
Hrvatska
Dschomhūrī-ye
Eslāmī-ye Īrān Iran/Iran
Italia
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
GR-11527 Athens
 +30 10 779 06 52
 +30 10 777 75 57
 [email protected]
 www.multibeton.gr
EKO MODUL d.o.o./MULTIBETON Kroatien
Bednjanska 8
HR-10000 Zagreb
 +38 513 042 406
 +38 513 042 407
 [email protected]
 www.eko-modul.hr
Tirdad Hossein Lavasani Amir Balooch
Aghdasieh Ajoudanieh alle
7. Westliche Str. Nr. 4,
APT 108
IR-1956766319 Teheran
 +98 212 283 314 7
 +98 912 117 262 1
MULTIBETON-ITALIA
di Enrico Gregori
Via F. Baracca, 95 A
I-31036 Sala di Istrana-TV
 +39 333 705 93 09
 +39 390 422 733 12
 [email protected]
 www.multibeton-italia.it
Lietuvos Respublika
Lëtzebuerg
Tagldit n Lmaɣrib
Republica Moldova
UAB „AURASA“
Lygybès g. 21-86
LT-51379 Kaunas
 +37 067 589 277
 [email protected]
 www.balticmultibeton.com
L'Habitation saine
MULTIBETON-Luxembourg
6, route de Grosbois
B-4950 Thirimont-Waimes
 +32 803 301 51
 +32 495 510 381
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
 www.dasgesundehaus.be
MULTITECH-CLIMATISATION S.A.R.L.
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Bélvedère
MA-20300-Casablanca
 +21 252 224 243 3
 +21 252 224 243 1
 [email protected]
 www.multitechclim.ma
DVAAI PRIM S.R.L.
MULTIBETON Moldavien
Anna Dragan
Tilulescu 47
MD-2032 Chisinau
 +37 322 767 822
 [email protected]
Nederland
Österreich
República Portuguesa
Polska północna
MB-Buis B.V.
Postbus 124
NL-8260 AC Kampen
 +31 383 447 096
 +31 657 324 078
 [email protected]
 www.mb-buis.nl
MULTIBETON GmbH
Weisslhofweg 14
A-5400 Hallein
 +43 624 588 100
 +43 624 588 180
 [email protected]
 www.multibeton.at
Bockemuehl, Lda.
MULTIBETON-PORTUGAL
Zona Industrial da Cooperativa
P-3240-217 Ansião
 +35 123 667 011 0
 +35 123 667 011 8
 [email protected]
 www.multibeton.com.pt
Ewiro s.p.z.o.o.
MULTIBETON POLSKA-NORD
Polna 59
PL-87-100 Torun
 +48 566 926 079
 +48 566 926 079
 [email protected]
 www.ewiro.pl
Polska południe
România
Slovenija
Slovenská republika
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Multibeton“ Alfred Grygierczyk
ul. Krasińskiego 36
PL-42-690 Tworóg
 +48 504 265 110
 [email protected]
 www.multibeton.pl
TINIS CAMELIA PFA
24 Samuil Vulcan
RO-051702 Bucureşti, Sect. 5
 +40 213 113 490
 +40 213 117 013
 +40 723 548 754
 [email protected]
SEMONT, d.o.o.
MULTIBETON-SLOVENIJA
Kotna ulica 1
SLO-3000 Celje-Trnovlje pri Celjui
 +38 634 284 125
 +38 634 284 121
 [email protected]
 www.semont.si
VARIO THERM s.r.o.
V Závetri 1036/4
CZ-17000 Praha 4
 +42 055 367 366 6
 +42 060 663 009 4
 [email protected]
 www.multibeton-vytapeni.cz
Republika Srbija
Tunisia
Ukrajina
United Kingdom
Republik Serbien
Tunesien/Tunesia
Minichotherm d.o.o.
Aleksandar S. Minić
dipl.ing.maš.
Milentija Popvica 4
SRB-11070 Novi Beograd
 +38 111 32 41 840
 +38 163 25 96 74
 +38 111 32 32 594
 [email protected]
 www.minichotherm.rs
MULTIBETON-TUNISIA S.A.R.L.
Chauffage & Rafraichissement par le Sol
67 av Alain Savary, cité jardins,
Bloc A Appt n° 32, Le Belvédére
TN-1002 TUNIS
 +21 671 846 267
 +21 622 860 860
 +21 620 323 095
 +21 671 846 268
 [email protected]
UP AMP-STYL
MULTIBETON Ukraine
Golosiyvska Str. 16, w. 112
UA-03039 Kiev
 +38 044 537 276 6
 +38 044 537 276 7
 [email protected]
 www.multibeton.com.ua
MULTIBETON LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Business Park
GB-Wickford Essex SS11 8YB
 +44 126 856 168 8
 +44 126 856 169 0
 [email protected]
 www.multibeton.co.uk
Griechenland/Greece
Litauen/Lithuania
Niederlande/Netherlands
Polen Süd, Poland south
Kroatien/Croatia
Luxemburg/Luxembourg
Österreich/Austria
Rumänien/Romania
Estland/Estonia
Latvijas Republika
Lettland/Latvia
UAB „AURASA“
Lygybès g. 21-86
LT-51379 Kaunas
 +37 067 589 277
 [email protected]
 www.balticmultibeton.com
Marokko/Marocco
Portugal
Slowenien/Slovenia
Ukraine/Ukraine
Frankreich/France
MULTIBETON-FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6 rue Charles Desgranges
F-57200 Sarreguemines-Cedex
 +33 387 986 911
 +33 387 986 912
 [email protected]
 www.multibeton-france.fr
Italien/Italy
Republik Moldau/Republic
of Moldova
Polen Nord, Poland north
Slowakei/Slovak Republic
Vereinigtes Königreich
Deutschland/Germany: MULTIBETON GmbHHeuserweg 23D-53842 Troisdorf  +49 22 41 25 20 00  +49 22 41 25 20 099  [email protected]  www.multibeton.de
Impressum: Vydavatel: Multibeton GmbH, Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf, Handelsregister: Siegburg HRB 3210. Šéfredaktor: Thomas Marr,
28Kämper, Marketing a celkové vedení: Werner Regh,
Technický redaktor: René Wudtke, Redaktor odbytu: Christoph
Adresa pro vše: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Druck: Messner Medien, Von-Wrangell-Straße 6, 53359 Rheinbach

Podobné dokumenty

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku trubky od MULTIBETONu jsou právě cenově zajímavou alternativou měděných. Jak samotný systém MULTIBETON, tak i jeho pokládka jsou levnější. A tak bylo rozhodnuto. Odborný poradce MULTIBETONu Viktor ...

Více

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku Článek šéfredaktora Thomase Marra Hombroich 17 Solární dům v Strausbergu má za sebou první zimu. Solární Jak funguje? Jak dobré jsou ve skutečnosti sezonní dům zásobníky? Jsou investoři a nájemci s...

Více