tvorba addons - Simutrans.4fan.cz

Transkript

tvorba addons - Simutrans.4fan.cz
Milí tvořivci, je to prosté, malujte, PAKujte a hrajte.
aneb Jak si nakreslit vlastní cestu, a to nejen silnici ale i dráhu atd.
No dobře tak podrobněji.
S použitím vlastních zkušeností a rad nejen z fóra Simutrans CS v potu tváře nadatloval NEMO dne 28.1.2009.
Základem je dobře nakreslená cesta v PNG souboru, bez alfa- kanálu. Stačilo mi pár slov a je zdánlivě hotovo. Opak je pravdou. Silnice-road se skládají z mnoha dílů, rovné, zatáčky, křižovatky atd. Z toho všeho se potom ve hře skládá výsledná
trasa z bodu A do bodu B. Všechny tyto díly je třeba postupně rozkreslit po částech ale tak aby na sebe navazovali, tedy aby
to ve hře dobře vypadalo. Zároveň je třeba nakreslit kurzor-cursor který se objeví při zvolení Vámi vytvořeného typu cesty
co by kurzor myši a také tlačítko-icon které je umístěno v nástrojové liště „silniční doprava“, (železniční doprava atd.)
Vzor-template pro cesty typu pak64, šablony pro koleje, elektrické dráty a jiné najdete třeba zde: http://graphics.simutrans.
com/index.php, nebo http://graphics.simutrans.com/displayimage.php?album=7&pos=2
a pro pak128 a 192 zde: http://graphics.simutrans.com/thumbnails.php?album=lastupby&uid=32
Pokud by měl někdo zájem o vzory ve vrstvách pro Photoshop, může si napsat, pošlu mu je.
Jakmile máte nakresleno, je třeba napsat DAT soubor. Pro názornost budu popisovat níže uvedený PNG soubor pro tyto
potřeby, budiž nazván 64_way_asfalt.png, z něhož jsem postupoval při tvorbě vlastních PAKů CS_cest. Tento obrázek je
pro cesty pak64, je tedy rozdělen na 6 řádků a 5 sloupců po 64 pixlech. Pozice jednotlivých dílů jsou důležité z hlediska
návaznosti mezi sebou navzájem ve hře. Upozornění, poloha se počítá vždy od 0 (levý horní obr. je tedy 0.0).
Jméno PNG souboru se do DAT souboru zapisuje bez přípony. Jednotlivé parametry se oddělují rovnítkem jen u parametru
„icon“ je třeba použít toto “=> “ (rovnítko, šipka a mezera). To má za následek to že se daný obrázek umístěný v nástrojové
liště „Silniční doprava“ nezvětšuje či nezmenšuje dle momentálního přiblížení krajiny ve hře. Dále pokud vypustíte parametr
„Diagonal“ bude ve hře tento grafický prvek nahrazen parametrem Image [SW], [NW], [NE] nebo [SE]. V případě že chcete
mít rozdílnou grafiku pro letní a zimní období, je třeba nakreslit ještě jeden obrázek (například 64_way_asfalt_sníh.png), kde
budou jednotlivé díly cesty v zimní podobě. Poté je třeba rozšířit záznamy v DAT o nový parametr [0] nebo [1]. Nebudete-li
toto rozlišení grafiky na letní či zimní vyžadovat, je možno tento parametr vypustit.
příklad zápisu v DAT souboru
grafika bez sněhu
grafika se sněhem
Image[NS][0]=64_wax_asfalt.2.1
Image[NS][1]=64_wax_asfalt_snih.2.1
Image[EW][0]=64_wax_asfalt.2.2
Image[EW][1]=64_wax_asfalt_snih.2.2
atd.
atd.
Takto by měl vypadat zápis v DAT souboru
jen s letním zobrazením cesty.
obj=way
name=CS_asfalt
copyright=64_Nemo
waytype=road
cost=27000
maintenance=400
topspeed=90
max_weight=90
intro_year=1930
intro_month=1
draw_as_ding=1
icon=> 64_way_asfalt.1.4
cursor=64_way_asfalt.0.4
Image[S]=64_way_asfalt.0.0
Image[W]=64_way_asfalt.0.1
Image[N]=64_way_asfalt.0.2
Image[E]=64_way_asfalt.0.3
Image[SW]=64_way_asfalt.1.0
Image[NW]=64_way_asfalt.1.1
Image[NE]=64_way_asfalt.1.2
Image[SE]=64_way_asfalt.1.3
Image[NS]=64_way_asfalt.2.0
64_way_asfalt.png
Image[EW]=64_way_asfalt.2.1
Image[NSEW]=64_way_asfalt.2.2
Image[-]=64_way_asfalt.2.3
Image[NEW]=64_way_asfalt.3.0
Image[NSE]=64_way_asfalt.3.1
Image[SEW]=64_way_asfalt.3.2
Image[NSW]=64_way_asfalt.3.3
ImageUp[12]=64_way_asfalt.4.0
ImageUp[9]=64_way_asfalt.4.1
ImageUp[3]=64_way_asfalt.4.2
ImageUp[6]=64_way_asfalt.4.3
Diagonal[SW]=64_way_asfalt.5.0
Diagonal[NW]=64_way_asfalt.5.1
Diagonal[NE]=64_way_asfalt.5.2
Diagonal[SE]=64_way_asfalt.5.3
Popis jednotlivých parametrů DAT souboru
Parametr
Popis parametru
Zápis
Formát
obj
Typ objektu
way
přesně tento text
name
název objektu
CS_asfal
text - jedno slovo bez mezer
copyright
jméno nebo Nick
Nemo
text - jedno slovo bez mezer
intro_month
měsíc od kdy je objekt dostupný
2
měsíc číselně
intro_year
rok od kdy je objekt dostupný
1955
rok číselně
retire_month
měsíc od kdy je objekt zastaralý
8
měsíc číselně
retire_year
rok od kdy je objekt zastaralý
1982
rok číselně
waytype
typ cesty viz 
road
text přesně dle tabulky
cost
cena za stavbu jedno pole
27000
číslo 1/100 Cr bez mezer či oddělovače (tedy 270 peněz)
maintenance
provozní náklady na jedno políčko postavené
cesty.
Z praxe vím že sem je třeba zapisovat polovičku
z požadovaných nákladů. Proč? Tak to nevím...
700
číslo 1/100 Cr bez mezer či oddělovače (tedy 14 peněz)
topspeed
Nejvyšší přípustná rychlost v km/h
60
číslo
max_weight
viz
40
číslo
draw_as_ding
U „city_road“ se používá v případě že si ji nama- 1
lujete i s lampama pouličního osvětlení. Lampy je
třeba malovat na vzdálenější straně cesty, aby po
nich nejezdili auta. Tento parametr zajistí že domy za cestou tyto lampy nepřekryjí. U ostatních
cest tento parametr zajistí že vám neporoste strom
uprostřed vozovky v případě stavby cesty přes již
vzrostlé stromy. Pozor EDIT viz 
 - nepoužívá se
číslo 1 nebo 0
Speciální parametr
system_type
závislý na parametru waytype viz

 Parametr waytype
Tento parametr stanoví typ komunikace.
hodnota
popis
road
silnice
track
železnice
tram_track
tramvajové koleje
monorail_track
jednokolejka
narrowgauge_track
úzkokolejka (od verze 0.101)
maglev_track
magnetická dráha (od verze 0.101)
water
vodní cesta - kanál - průplav
air
letiště, startovací / pojezdová dráha
power
elektrické vedení
0
číslo
Pro některé komunikace se zapisuje i parametr „systém_type“.
 Parametr systém_type
Tento parametr je určen jen pro některé hodnoty parametru „waytype“
waytype - hodnota systém_type - hodnota
track
0
normální kolej
1
zvýšená kolej (nadzemka)
7
tramvajová kolej
255
monorail_track
maglev_track
narrowgauge_track
road
air
water
popis
(wildcard) ploty stěny atd.
0
pozemní
1
vysutá, nadzemní
0
pojezdová dráha
1
stojánka
0
kanál - průplav
1
aqadukt (asi ...)
255
řeka (od verze 0.102)
 Parametr max_weight
dle VS
Max_weight je omezení pro hmotnost vozidla. Je to takový siroteček, to číslo tam je už od pravěku a stále není k ničemu
použité. V tuto chvíli je asi možné jej bezpečně ignorovat.
dle Sim
Podle mě to max_weight mohlo být kdysi plánováno pro rozlišeni různých druhů cest nejen podle rychlosti a ceny, ale
i podle únosnosti - tak, jak je to ve skutečnosti. Pokud by se měla někam tahat cesta jen pro mikrobus, mohla by se tam
natáhnout rychlá ale méně únosná cesta za podobný peníze, jako pomalá, ale těžkotonážní. To samý by bylo u vlakových
cest a klidně i mostu - u těch by to mohlo být (zase podobně jako v reálu) rozdílně v souvislosti s délkou ... atd. Na jednu
stranu by to přispělo k přiblížení hry k reálnému provozu a tím pádem nutnosti stavby plánovat podrobněji, na stranu druhou
by to zejména začátečníkům přineslo mnoho starostí navíc a předpokládám, že to byl nakonec ten důvod, proč se to doteď
nepoužívá. Info čerpáno z http://forum.simutrans.com/index.php?topic=1179.0
 Parametr draw_as_ding
Tento parametr jsem po praktických zkouškách vypustil a to z toho důvodu že vozidla na cestách při přejíždění z políčka na
políčko byla vždy částečně překryta cestou. Nevypadalo to dobře, tak jsem osvětlení cest, patníky a svodidla řešil pomocí
way-objekt.
Jakmile máte nakresleno a napsán DAT soubor můžete vytvořit PAK pomocí programu Makeobj a PakHelperu. PAK soubor si nakopírujte do složky pak nebo pak128 (záleží na tom pro jakou verzi jste kreslili), spusťte Simutrans a vyzkoušejte v
nové hře. V nové proto aby jste si případně nepokazili rozehranou hru (mě se stalo a přišel jsem o 15 dní budování dopravy
v Sim. Nezapomeňte že je dobré zálohovat vše, nikdy nevíte. No a zkoušet, překreslovat, zkoušet, překreslovat, .... až budete
spokojeni.
Při tvorbě tohoto návodu jsem vycházel ze svých zkušeností, rad z fóra a z info na této adrese:
http://simutrans-germany.com/wiki/wiki/tiki-index.php?page=de_StreckenDef#span_class_img_img_alt_src_img_
wiki_up_fn_01_gif_border_0_width_10_height_13_span_Der_Parameter_i_waytype_i_
Budete-li mít jakékoli poznatky či nové info týkající se tohoto článku zašlete je prosím
na moji emailovou adresu - [email protected] a já je zařadím do článku pro dobro všech.

Podobné dokumenty

Step-by-step návod na redukci dat pozorování

Step-by-step návod na redukci dat pozorování 27) Vybereme idl-save soubor s flatfieldama — měl by být ve „výstupním“ adresáři. 28) Vybereme s podadresáře raw_data fits soubor se spektrem, které chceme zredukovat. 29) V okně „Xloadct“ posunem...

Více

openMagazin 10/2009

openMagazin 10/2009 Tab Mix Plus rozšiřuje nastavení panelů o  další možnosti. Například můžete mít panely rozložené do více řad, určit kolik panelů může maximálně být v  jedné řadě, nastavit, kde se budou nové panely...

Více

2012 1 - Dorostová unie

2012 1 - Dorostová unie Pán Ježíš stále nepřichází - rodí se tradice a organizace (přelom 1.-2. stol.). První církev očekávala příchod Krista na zem. Ale Pán měl jiné plány. Nepřicházel. Církev byla rozptýlena po celém te...

Více

manuál redakčního systému

manuál redakčního systému Pokud se Vám nelíbí umístění obrázku, můžete jej přetáhnout na jiné místo. Pokročilejší redaktoři můžou v menu zatrhnout políčko „Zdroj“, přeskočit tak do zobrazení html tagů a zde upravit formátov...

Více

Jak na to – stavba tunelu

Jak na to – stavba tunelu Jak postavit tunel do zatáčky: Někdy je třeba postavit tunel do zatáčky. V tomto případě postupujem takto: 1) postavte trať až na to políčko na svahu, kde chcete mít vstup a také kde chcete mít výs...

Více