Herní náhlavní souprava 5.1 s rozhraním USB

Komentáře

Transkript

Herní náhlavní souprava 5.1 s rozhraním USB
Herní náhlavní souprava
5.1 s rozhraním USB
Uživatelská příručka
Česky
2
Obsah
Úvod
4
Obsah balení
4
Požadavky
y na systém
y
4
Instalace
5
Uživatelské rozhraní a ovládání funkcí
6
Technická p
podpora
p
11
Podmínky
y omezené záruky
y
11
Směrnice WEEE
11
Prohlášení CE
12
Soulad se směrnicí RoHS
12
3
Úvod
Připojte konektor USB k počítači a systém zařízení automaticky vyhledá. Dioda LED ukazatele hlasitosti svítí v normálním stavu modře, a když
je ztlumen mikrofon, svítí červeně.
Ztlumení reproduktorů
Hlavní ovladač hlasitosti
Ztlumení mikrofonu
Obsah balení:
•
Herní náhlavní souprava 5.1 s rozhraním USB
•
Příručka rychlého použití
•
Disk CD obsahující software a uživatelskou příručku
Požadavky na systém:
Tento produkt smí být používán pouze se zařízeními se specifikací USB. Ujistěte se, že váš počítač podporuje technologii USB 1.1 nebo 2.0.
Bez instalace dodatečných ovladačů:
•
Podporované operační systémy: Windows 2000, XP, Vista, MAC OS 9.0/10.1
•
Doporučená platforma: procesory Intel Pentium III nebo AMD K6 500 a vyšší
•
Alespoň 50 MB místa na pevném disku pro dobrou kvalitu zvuku. Pro zajištění kvality zvuku nastavte hardwarovou akceleraci systému na
úplnou a kvalitu převodu vzorkovací frekvence na nejvyšší.
•
Toto zařízení použije výchozí ovladač vašeho PC/notebooku pro obecnou náhlavní sadu USB bez reálného/virtuálního efektu vícekanálového
prostorového zvuku.
Poznámka:
Některé hostitelské řadiče USB mohou mít problémy se ztrátami paketů datového toku. To může mít vliv na výstupní zvuková data a způsobit nesouvislý zvuk.
Pokud se po připojení herní náhlavní soupravy 5.1 s rozhraním USB zvukové zařízení nezmění na USB audio, přepněte jej na USB audio pomocí položky “Zvuk a zvuková zařízení”
v ovládacích panelech.
4
Instalace
Při instalaci ovladače technologie Xear 3D:
•
Podporované operační systémy: Windows 2000, XP, Vista
•
Doporučená platforma: procesory Intel Pentium III nebo AMD K6 500 a vyšší
•
Alespoň 512 MB RAM
•
Alespoň 50 MB místa na pevném disku
•
Podpora technologie Direct Sound 3D
Poznámka:
Windows OS has default USB driver support, but does not support HRTF 3D, EAX, and Virtual Multi-channel sounds effect function. If you want to enjoy these additional features, you
Operační systémy Windows obsahují podporu výchozího ovladače USB, ale nepodporují funkce zvukových efektů HRTF 3D, EAX a virtuální vícekanálový zvuk. Pokud chcete využít tyto
dodatečné funkce, musíte mít nainstalován zvukový ovladač Xear 3D. Před instalací zvukového ovladače Xear 3D se ujistěte, že je náhlavní souprava připojena k počítači.
Pokud počítač obsahuje více než jeden port USB, zapamatujte si, který k instalaci používáte. Náhlavní souprava musí příště být připojena ke stejnému konektoru.
Postup instalace zvukového ovladače Xear 3D Sound:
1. Zapněte počítač a připojte náhlavní soupravu.
2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD/DVD-ROM. Disk se automaticky
spustí.
3. Dokončete instalaci dle pokynů na obrazovce. Zvolte systém Vista nebo XP.
Spusťte program „setup.exe“.
4. Zvolte instalaci samotného ovladače nebo ovladače a dema programu a poté
klepnutím na tlačítko „Next“ (Další) pokračujte v instalaci.
5. Po dokončení instalace je k inicializaci ovladače třeba restartovat počítač. Po restartu a opětovném spuštění systému se v pravém dolním
rohu obrazovky zobrazí malá ikona. Klepnutím na ni zpřístupníte funkce ovladače Xear 3D Sound.
Pokud počítač obsahuje více než jeden port USB, můžete použít kterýkoli z nich. Pokud dojde k úspěšnému připojení, ovladač zjistí, který port
je správný.
Pokud je zobrazena ikona zvuku přes USB, znamená to, že zvukový ovladač Xear 3D je spuštěn. Pokud má počítač více než jeden port USB a
zapomněli jste, pro který byl instalován zvukový ovladač Xear 3D, tato ikona bude indikovat, zda používáte správný port.
5
Uživatelské rozhraní a ovládání funkcí:
1. Analog Output Channels Mode (Režim kanálů analogového výstupu): Headphone (Sluchátka), 2Ch, 4Ch a 6Ch, přičemž možnost 6Ch je
nastavena jako výchozí.
2. System Output Status (Stav výstupu systému)
3. DSP Mode (Režim DSP): nastavení požadovaného efektu při použití virtuálního režimu 7.1Ch.
4. Virtual SPEAKER SHIFTER: otevření okna SPEAKER SHIFTER pro kontrolu posunu reproduktorů. (Podrobné informace naleznete na
následující straně)
5. Digital Volume Control (Digitální ovládání hlasitosti): digitální nastavení hlasitosti jednotlivých kanálů. (Podrobné informace naleznete na
následující straně)
6. Channel Display & Speaker Test (Zobrazení kanálů a test reproduktorů): zobrazení aktuálního stavu výstupních analogových kanálů a
přímá kontrola zvuku reproduktorů.
7. Auto Sound Test (Automatický test zvuku): automatický test zvukového efektu podle kanálů.
8. Stop Auto Sound Test (Zastavení automatického testu zvuku): zastavení automatického testu.
9. Advanced Setting (Rozšířené nastavení): osobní nastavení zvuku více kanálů.
6
Hlavní nastavení:
Multi-Channel Advanced Setting
(Rozšířené nastavení více kanálů):
1. Výměna středového/subwoofer výstupu
2. Vylepšení basů s výběrem tří režimů
Virtual 7.1CH SPEAKER SHIFTER
(Posun reproduktorů pro virtuální zvuk 7.1)
1. Zvýšení hlasitosti
2. Snížení hlasitosti
3. Ve směru hodinových ručiček
4. Proti směru hodinových ručiček
5. Ruční rotace
6. Ruční posun
7. Reset
8. Zpoždění posunu
Digital Volume Control
(Digitální ovládání hlasitosti)
1. Obnovení celkové hlasitosti
2. Ovládání hlasitosti kanálu Ls
3. Ovládání hlasitosti kanálu L
4. Ovládání hlasitosti kanálu C
5. Ovládání hlasitosti kanálu R
6. Ovládání hlasitosti kanálu Sub
7. Ovládání hlasitosti kanálu Rs
7
Mixer:
Playback Volume Control (Ovládání hlasitosti přehrávání)
1. Ovládání vyvážení
7. Vyvážení hlasitosti SW syntetizátoru
2. Zvýšení/snížení hlasitosti
8. Ovládání hlasitosti SW syntetizátoru
3. Celkové vypnutí/zapnutí zvuku
9. Zapnutí/vypnutí zvuku SW syntetizátoru
4. Vyvážení hlasitosti Wave
10. Vyvážení hlasitosti disku CD
5. Ovládání hlasitosti Wave
11. Ovládání hlasitosti disku CD
6. Zapnutí/vypnutí zvuku Wave
12. Zapnutí/vypnutí zvuku disku CD
Recording Volume Control (Ovládání hlasitosti nahrávání)
1. Vyvážení stereo směšovače
6. Zapnutí/vypnutí zvuku záznamu mikrofonu
2. Ovládání stereo směšovače
7. Rozšířené nastavení záznamu mikrofonu
3. Zapnutí/vypnutí stereo směšovače
8. Vyvážení hlasitosti Wave
4. Vyvážení záznamu mikrofonu
9. Ovládání hlasitosti Wave
5. Ovládání hlasitosti záznamu mikrofonu
10. Zapnutí/vypnutí zvuku Wave
8
Efekty:
Environment (Prostředí)
Environment Size (Velikost prostředí)
1. Bathroom (Koupelna)
6. Large (Velké)
2. Concert Hall (Koncertní hala)
7. Middle (Střední)
3. Underwater (Pod vodou)
8. Small (Malé)
4. Music Pub (Hudební klub)
5. More options (Další možnosti): výběr z 27 režimů
Equalizer (Ekvalizér)
9. Desetipásmový ekvalizér
18. Přednastavený režim (Metal)
10. Přednastavený režim (Default)
19. Přednastavený režim (RAP)
11. Přednastavený režim (Dance)
20. Přednastavený režim (Classic)
12. Přednastavený režim (Bass)
21. Přednastavený režim (Vocal)
13. Přednastavený režim (Treble)
22. Zapnutí/vypnutí uživatelsky definovaného ekvalizéru
14. Přednastavený režim (Live)
23. Stisknutím aktivujete uživatelem definovaný režim
15. Přednastavený režim (Rock)
24. Pojmenování uživatelsky definovaného režimu
16. Přednastavený režim (Soft-Rock)
25. Přidání nového uživatelsky definovaného režimu
17. Přednastavený režim (Jazz)
26. Odstranění uživatelsky definovaného režimu
9
Karaoke:
1. Zapnout
Po klepnutí na toto tlačítko můžete ovládat všechny funkce karaoke.
2. Reset
Reset všech nastavení na výchozí hodnoty.
3. Spuštění funkce ozvěny mikrofonu
Tímto tlačítkem vyvoláte dialogové okno pro použití funkce mikrofonu. Klepnutím na tlačítko „OK“
vyberte zdroj nahrávání a povolte mikrofon.
4. Ovládací pole ozvěny – slabá/silná
Nastavte úroveň ozvěny – slabá/silná.
5. Funkce Magic Voice (volitelné)
Tato funkce je podporována pouze u produktů s více zvukovými kanály. Pokud povolíte ozvěnu
mikrofonu, můžete poté v nabídce použít funkci Magic Voice. Tato funkce nabízí pět různých
efektů.
6. Spuštění funkce posunu tóniny
Tímto tlačítkem spustíte funkci posunu tóniny a její ovládání.
7. Ovládací pole posunu tóniny – malý/
velký
Tato funkce umožňuje upravení tóniny hudby na pozadí tak, aby odpovídala vašemu zpěvu.
8. Spuštění funkce odstranění vokálů
Tímto tlačítkem spustíte funkci odstranění vokálů a její ovládání..
9. Ovládací pole odstranění vokálů
Tato funkce umožňuje ovládat vokálovou složku hudby na pozadí a dle potřeby ji odstranit..
10
Technická podpora:
Máte-li problémy s instalací nebo používáním výrobku Verbatim, navštivte hlavní webové stránky technické podpory Verbatim na adrese www.
verbatim-europe.com. Tam získáte přístup do knihovny s uživatelskou dokumentací, odpovědi na často kladené otázky a možnost stažení
dostupných aktualizací softwaru. Ačkoli většina našich zákazníků považuje obsah stránek za dostatečnou podporu, naleznete zde rovněž
informace o způsobu přímého kontaktování týmu technické podpory společnosti Verbatim.
Evropa: Technická podpora v Evropě je k dispozici na elektronické adrese [email protected] nebo na telefonu 00 800 3883
2222. Platí pro tyto země:
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Irsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. V ostatních zemích volejte na číslo +353 61 226586.
Podmínky omezené záruky:
Společnost Verbatim Limited zaručuje, že daný výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady po dobu dvou let od data zakoupení. Tato
záruka se nevztahuje na baterie. Pokud před uplynutím záruční lhůty zjistíte, že je tento výrobek vadný, bude vám zdarma vyměněn. Můžete jej
vrátit spolu s originálním dokladem o zaplacení na místě, kde jste jej koupili, nebo kontaktovat společnost Verbatim.
V následujících evropských zemích zavolejte na číslo 00 800 3883 2222: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko,
Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Ze všech
ostatních evropských zemí volejte +353 61 226586. Můžete se rovněž obrátit na adresu [email protected]
Jediným opravným prostředkem v rámci této záruky je výměna zboží. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebování nebo poškození
následkem nesprávného používání, hrubého zacházení nebo nehody ani na nekompatibilitu či snížený výkon způsobený použitým softwarem
nebo hardwarem. SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI JAKÉKOLI JINÉ NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ
ŠKODY, AŤ JSOU ZPŮSOBENY JAKKOLI, PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY ATD. Záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Navíc můžete mít i další
práva, která se v jednotlivých státech a zemích liší.
Směrnice WEEE:
Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) platná v Evropě od 13. února 2003 má za následek výraznou změnu ve
zpracování elektrických zařízení po skončení jejich životnosti.
Logo WEEE (vlevo) na produktu nebo balení znamená, že produkt nesmí být likvidován společně s ostatním domácím
odpadem. Další informace o likvidaci elektrického a elektronického odpadu, recyklaci a sběrných místech získáte od místních
úřadů nebo u prodejce.
11
Prohlášení CE:
Prohlašujeme, že tento produkt splňuje základní požadavky na ochranu dle směrnice Rady Evropské komise 2004/108/EC a dle dodatků o
aproximaci zákonů členských států, které se týkají elektromagnetické kompatibility.
Prohlášení se vztahuje na všechny exempláře vyráběné jako identické s modelem předaným k testování/hodnocení..
EN 55022 2006 Class B
IEC 61000-4-4: 2004
EN 61000-3-2 2006
IEC 61000-4-5: 1995 + A1 2000
EN 61000-3-3 1995 + A1 2001 + A2 2005
IEC 61000-4-6: 1996 + A1 2000
EN 55024 1998 + A1 2001 + A2 2003
IEC 61000-4-8: 1993 + A1 2000
IEC 61000-4-2: 1995 + A2 2000
IEC 61000-4-11: 1994 + A1 2000
IEC 61000-4-3: 2002
Soulad se směrnicí RoHS:
Tento produkt je v souladu se směrnicí 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady z 27.1.2003 o omezení používání určitých nebezpečných
materiálů v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích dodatků.
TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU S ČÁSTÍ 15 PRAVIDEL FCC. POUŽÍVÁNÍ JE PODMÍNĚNO TĚMITO DVĚMA PODMÍNKAMI:
(1) ZAŘÍZENÍ NESMÍ PŮSOBIT ŠKODLIVÉ RUŠENÍ A
(2) ZAŘÍZENÍ MUSÍ PŘIJÍMAT JAKÉKOLI INTERFERENCE, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT NEVYŽÁDANÝ PROVOZ.
12

Podobné dokumenty

Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U technologie 3D zvuku nepodporuje pouze hry real-time 3D a oborový standard 5.1CH nebo 7.1CH DVD, ale rovněž nabízí uživatelům plné virtuální zvukové pole 5.1Ch a 7.1CH bez ohledu na typ aktuálně po...

Více

Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (r6oqgu,o(ncn(n(Iu(r(Iouo(rocru( A U H ! . e ! F e H H H F O N ) o @ p : i -t lF" l H Hj qH \ Fq H 6oo)ouu(roC!A N H N (n o N. -HJ G { 6 co $ F s @ H

Více

Value - Adaptér USB / Audio (2x stereo jack 3,5mm)

Value - Adaptér USB / Audio (2x stereo jack 3,5mm) 3. Digitální výstup: stisknutím tohoto tlačítka zvolíte výstup v digitálním datovém formátu S/PDIF. 4. Režim digitálního výstupu: výběr mezi Dolby RTCE a PCB. 5. Zobrazení připojení na konektorech ...

Více

2diskové pole RAID – USB a eSATA Externí pevný disk

2diskové pole RAID – USB a eSATA Externí pevný disk dostupné aktualizace softwaru. Ačkoli většina našich zákazníků považuje obsah stránek za dostatečný, naleznete zde rovněž i informace týkající se přímého kontaktování týmu technické podpory společn...

Více

Product Sheet

Product Sheet Supports 6 channel output HRTF-based 3D positional audio, supporting DirectSound™ 3D and A3D™ interface Supports rear side speakers, C3DX positional audio in 4 CH speaker mode Legacy audio SB16™ co...

Více

Zážitky - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

Zážitky - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR právní úpravou mediace (zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci) i tím, co od ní očekávat. 3. Nabídnout návod, podle jakých kriterií postu-

Více