věstník čt 14 - 2016

Transkript

věstník čt 14 - 2016
1
VĚSTNÍK
ČESKÉHO TURFU
vydává: JOCKEY CLUB ČR
Radotínská 69
159 00 Praha 5
(periodicita 24x ročně)
Tel.: 257941177, 257941173, 25794171
Fax: 257310088
Internet: www.dostihyjc.cz, www.dostihy.cz e-mail: [email protected]
Ročník: LXXVI
Ev.č. MK ČR E 14532
OBSAH:
OZNÁMENÍ
 Výsledky antidopingové kontroly
 Podněty, protesty, odvolání
 Důležité upozornění
CHOV
 Schválená jména hříbat nar. v r. 2016
 Registrovaná hříbata nar. v r. 2016
KONĚ





Úhyn, utracení (hlášeno od 29.6.2016)
Importovaní koně
Koně exportovaní (od 28.6.2016)
Kastrace hlášené od 29.6.2016 do 19.7.2016
Změny majitele (hlášené od 29.6.2016 do 19.7.2016)
MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
 Změny trenéra (od 30.6.2016 do 19.7.2016)
 Seznam stájí registrovaných k 20.7.2016
 Seznam licencí vydaných od 30.6.2016 do 19.7.2016
TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
 Nový dostih – Netolice
 Termíny přihlášek, dodatečných přihlášek a OSK
OPATŘENÍ
 Přehled sankcí vystavených od 30.6.2016 do 20.7.2016
NABÍDKA TISKOVIN
14
PRAHA 20.7.2016
2
OZNÁMENÍ
ÚŘEDNÍ HODINY JOCKEY CLUBU ČR
Pondělí ----------------13,00 – 15,00
Úterý
----------------------------------Středa 8,00 – 12,00
13,00 – 15,00
Čtvrtek ----------------13,00 – 15,00
Pátek
8,00 – 12,00
13,00 – 15,00
Tel: +420 257 941 171, 257 941 177, 257 941 173
Fax: +420 257 310 088
VÝSLEDKY ANTIDOPINGOVÉ KONTROLY
Antidopingová kontrola provedená dle DŘ u následujících koní byla shledána jako negativní:
místo
Pardubice
Praha
Pardubice
Praha
Praha
Pardubice
Brno
datum
04.06.2016
04.06.2016
04.06.2016
05.06.2016
05.06.2016
05.06.2016
11.06.2016
11.06.2016
11.06.2016
12.06.2016
12.06.2016
12.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
25.06.2016
25.06.2016
25.06.2016
02.07.2016
02.07.2016
kůň
AMFORA
ANGE GUARDIEN
TER MILL
GOLDEN DEVIL
SORAHHO
LAMUM
MUCH MORE(GER)
MARMITON(FR)
BUGABOO
MASTER OF GOLD(FR)
ARGAMI
INES(FR)
ZOCK(FR)
KRASAVA
ARIF(IRE)
GONTCHAR(FR)
WILD DANGER
AMARAGON
NICK(POL)
MARL BORA
STEFAN
stáj
Moravol - Irel
Stáj Anděl strážný
DS Malá Morávka
Rabbit
Ladies Racing
Bernd Nebel
Quartis-Zámecký Vrch
Elektromontáže Mička
Pálenice Pavlovice
TVD a.s.
DAR
Stáj Hradec
Joly
Stanislav Chudáček
Valentin Bukhtoyarov
Valentin Bukhtoyarov
Javor
Maxa-Nýznerov
Nýznerov
Quartis-Zámecký Vrch
K-K Metal a.s.
trenér
Baštová Pavlína
Váňa st. Josef
Novák Antonín
Juránek Petr
Brož Jiří
Hlavatý Pavel
Žalud Radek
Holčák Radek
Lempochnerová V.
Wroblewski Grzegorz
Petrlík Allan
Váňa Tomáš
Blažková Helena
Vocásková Helena
Šavujev Arslangirej
Šavujev Arslangirej
Váňa st. Josef
Poles Pavel
Poles Pavel
Žalud Radek
Holčák Radek
b
b
b
b
b
b
b
b
u
u
u
u
u
u
b
b
b
b
b
b
b
Antidopingová kontrola provedená dle DŘ u následujících koní v dostihových stájích byla shledána
jako negativní
místo
Němčice
Bohuslav
DS Rabbit
datum
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
kůň
PARTYDAY(IRE)
KRASAVA
TIMEKEEPER(IRE)
ALPHEUS(IRE)
URBAN JOY(IRE)
GOLDEN DEVIL
SECRETIVE LORD
MONTJEU THIRD
stáj
PartyDay.CZ
Stanislav Chudáček
Statek Blata Český ráj
Joly
Lokotrans
Rabbit CZ
Rabbit Trhový Štěpánov
Rabbit Trhový Štěpánov
trenér
Vocásková Helena
Vocásková Helena
Váňa st. Josef
Váňa st. Josef
Váňa st. Josef
Juránek Petr
Juránek Petr
Juránek Petr
b
b
b
b
b
b
b
b
3
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 3/2016
Datum a místo:
15.7.2016 Praha
Přítomní členové:
JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček,
T. Hurt
Předmět jednání:
Odvolání trenéra R. Žaluda proti rozhodnutí Pořádkové komise č.
4/2016 ze dne 27.6.2016, kterým byl kůň MARL BORA diskvalifikován z
dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase
crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90
000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na
závodišti v Pardubicích, a udělena sankce trenéru R. Žaludovi 500,- Kč
za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se
dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z
důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.
(VČT č. 13/2016).
Na základě:
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 a vyjádření odvolatele R.
Žaluda
zjistil, že:
(i) odvolání bylo podáno osobou, která k tomu není oprávněna a (ii)
odvolání nebylo podáno písemnou formou a podepsáno
odvolávajícím se
a rozhodl takto:
odvolání se odmítá
Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, avšak osobou, která k tomu
není oprávněna, neboť ačkoli trenér R. Žalud uvedl, že jedná za
majitele M. Tomáška na základě plné moci, žádné zmocnění, nedoložil.
Současně bylo toto odvolání podáno pouze elektronickou poštou (emailem z adresy pana R. Žaluda), nikoli písemně a s podpisem
oprávněné osoby, a nebyla tedy dodržena ani Dostihovým řádem
požadovaná forma odvolání.
Dostihový soud proto na základě § 465 Dostihového řádu odvolání
odmítl jako nepřípustné.
Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.
Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.
JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 4/2016
Datum a místo:
Přítomní členové:
15.7.2016 Praha
JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček,
T. Hurt
Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Stanislav Chudáček (Stanislav
Chudáček) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně,
kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1186 Cena pořadatele TJ Brno
Dvorska, rovina IV. kategorie, 2200 m tak, že na prvním místě dostihu
byl klasifikován kůň č. 5 NASK a na druhém místě dostihu byl
klasifikován kůň č. 1 MADAM PERCY (IRE) a žokeji Janu Rájovi byla
uložena sankce 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv
na výsledek dostihu.
Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele,
písemné výpovědi jezdců ž. J. Ráji a K. Hlubučkové, písemného
vyjádření členů Dostihové komise: předsedy Prof. MVDr. Fr. Tremla,
Ing. J. Vaňourka a L. Pokorné, písemného vyjádření svědka I. Köhlera,
4
osobního slyšení odvolatele, předsedy Dostihové komise Prof. MVDr.
Fr. Tremla a jezdkyně K. Hlubučkové a fotografií z okamžiku vběhnutí
koní do cílové roviny (když video záznam dostihu nebyl pořízen).
Zjistil, že: odvolání je důvodné,
a rozhodl: změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně a schválit výsledek
dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na prvním místě klasifikovat koně č. 1 MADAM
PERCY (IRE) a na druhém místě klasifikovat koně č. 5 NASK a zároveň zrušit sankci 1.000,- Kč
za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Janu Rájovi.
Pořadí dostihu po rozhodnutí Dostihového soudu zní:
1. MADAM PERCY, 3 ž. Jan Rája
2. NASK, 3 Kateřina Hlubučková
Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.
Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou
ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání
věci, zhodnocení písemných podkladů, výslechu odvolatele, předsedy
Dostihové komise i jezdkyně koně č. 5 NASK a po zhlédnutí fotografií ze
závěrečné fáze dostihu a jejich projednání s výše jmenovanými
vyslechnutými osobami, rozhodl uvedeným výrokem, když dle jeho
názoru nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č. 5 NASK koněm č. 1
MADAM PERCY (IRE) a nepodařilo se nade vši pochybnost prokázat
ani tísnění koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE).
Dostihový soud proto také zrušil sankci uloženou ž. J. Rájovi.
Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.
JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme držitele plemenných hřebců, že připouštěcí sezona skončila 15.7.2016! Zároveň
žádáme, aby byla uzavřena připouštěcí dokumentace a navrácena JC ČR nejpozději do 31.7.2016!
Žádáme chovatele, kteří dosud nenahlásili Jockey Clubu, kdo bude provádět čipování jejich hříbat, či
dosud nezaslali připouštěcí lístek (hlášení o narození hříběte), aby tak učinili v co nejkratším termínu
na tel. 725934323, či na email: [email protected] .
Dále upozorňujeme, že je nezbytné odeslat do Laboratoře imunogenetiky ČMSCH spolu
s identifikační kartou hříběte po jeho očipování i samolepící štítky s číslem čipu! Doporučujeme
chovatelům věnovat zvýšenou pozornost vyplňování identifikačních karet hříbat. Nedostatečně
vyplněné, či nepodepsané budou vráceny chovateli zpět.
Narozené hříbě bude zaregistrováno do Plemenné knihy nebo NTB Registru pouze po splnění
podmínek, stanovených v „Metodice hlášení v chovu“(viz VČT č.1/2016, webové stránky JCČR).
Formulář musí být zaslán Laboratoři imunogenetiky nejpozději do 15.8.2016 spolu se
vzorkem hříběte. Hříbě je nutno popsat, očipovat a odebrat krev nebo žíně ještě v době,kdy
je pod matkou.
2. V tomto formuláři musí být uvedeny všechny náležitosti včetně slovního i grafického popisu
hříběte a požadovaných podpisů. Karta musí být opatřena štítkem s číslem čipu.
3. Registrační poplatek bude fakturován na uvedenou adresu.
Tento poplatek činí :
- při registraci ve stanoveném termínu (tj. do 31.8.2016)
400,- Kč
- při registraci po stanoveném termínu (tj. do 20.12.2016)
2.000,- Kč
Výše poplatku se řídí datem, k němuž JCČR obdrží všechny požadované náležitosti včetně
protokolu o DNA testaci (viz Metodika hlášení v A 1/1 chovu)
1.
Podrobný průběh registrace hříbat je možno sledovat ve výsledcích plemenitby 2016 na
www.dostihyjc.cz (záložka Dokumenty - Chov), které jsou průběžně aktualizovány.
5
CHOV
SCHVÁLENÁ JMÉNA HŘÍBAT NAR. 2016
BEH CO KI
BON CO KI
BON H KID
BOR CO KI
ČÁRYRÁD
DE LONGEE
FRA CO KI
FRI CO KI
GALÉRA
z
z
z
z
z
z
z
z
z
KATJA RAY
MARGA CO
MATHEUS
PANIKA
QUIDIANA
SAKE ALANDI
SORANTE
VLNOLKA
Behmana
Bon Acce
Bon High
Boresti
Čarokráska
Dadule
Framona
Frimana
Galantery(FR)
z
z
z
z
z
z
z
z
Kata Hari
Margaretka
Mikeila
Porta Coeli
Quillinza(GER)
Stromboli
Sonador
Vlhanka
REGISTROVANÁ HŘÍBATA NAR.2016
(6.část)
jméno
nar.
otec
Abbey Road
Hda, 19.3. Stormy Jail(IRE)
Fable
Ra, 11.2. Age of Jape(POL)
Irish Valentine Hd, 14.2. Next Desert(IRE)
Mostar
Hd, 2.3.
Age of Jape(POL)
My Hope
Hda, 4.4. Age of Jape(POL)
N.N.
Hd, 11.3. Abbashiva(GER)
N.N.
tHda, 29.2.
Abbashiva(GER)
N.N.
Hd, 17.3. Mikhail Glinka(IRE)
N.N.
Hd, 11.3. Mikhail Glinka(IRE)
N.N.
R, 30.4.
Bully Pulpit(USA)
N.N.
Hd, 30.3. Bully Pulpit(USA)
Old Navy
Hd, 12.4. Brusco(GB)
Royal River
R, 30.4.
Alaska River(GER)
Saint Tobias
Hd, 28.4. Pop Rock(JPN)
matka
Aromatica
Francais Balle(FR)
Irish Fire
Merlyp
Meridian's Hope(IRE)
Beryasa(FR)
Sakheart(GB)
Finity Run(GER)
Footsie(IRE)
Ghalaphade(IRE)
Thea Girl(IRE)
Old Story
Royal Flower(GB)
Serena
chov.
Petr Novák
Hana Poledníková
MUDr Ondřej Pátek
Ing.Luděk Červenka
Hana Poledníková
Hřebčín Křenek s.r.o.
Hřebčín Křenek s.r.o.
Acton s.r.o.
Acton s.r.o.
Acton s.r.o.
Acton s.r.o.
Pavlin Dvůr s.r.o.
Ing.Jaromír Boháček
Martin Bláha
KONĚ
ÚHYN – UTRACENÍ
(hlášeno od 29.6.2016)
BEACH BOY, rv, 1996, po Dunbeath(USA) z Bhaylika (FR)
RAVIENNA, hda, 2011, po Stormy Jail(IRE) z Rabbit Dream(GER)
RETEMON, hd, 2013, po Tempeltänzer(GER) z Redmona
MERLLIN, hd, 2014, po Dandoun(GB) z Mainly High
GLORIE, ba, 2015, po Midships(USA) z Grateful Dea
KISSI MISSI(GER), hda, 2005, po Areion(GER) z Kafana(GB)
ALSINKA, tmhda, 1992, po Super Moment(USA) z Anděla
SAMBILIONG, hdv, 2010, po Scater(POL) z Sisi(GB)
TIGER WILD, tmhdv, 2009, po Tiger Cafe(JPN) z Tempecorta(POL)
EIGHT IS MY NUMBER(GB), tmhdv, 2006, po Milan(GB) z My Adventure(IRE)
6
STŘEMCHA, hda, 1995, po Rezon(SU) z Strela
ALFA, ra, 2010, po Moonjaz(GB) z Apartma
VINDOWS, tmhda, 1997, po Donegal(IRE) z Vindra
CHASINT LEBEAU, rv, 2012, po Dandoun(GB) z Chevin(GB)
EVETAR, tmhdv, 2004, po I Shall Stay(USA) z Everta
PEARL OF SPAIN(GB), tmhda, 2000, po Surako(GER) z Princess of Spain(GB)
AGITA, čhda,1990, po Coulstry(GB) z Albanera(GER)
ZADAR(POL), rv, 2003, po Jape(USA) z Zelandia(POL)
DUBLENETTE(FR), tmhdv, 2005, po Cricket Ball(USA) z Duble Walley(FR)
CLAAS, hdv, 2010, po Magnus(POL) z Carmena
IMPORTOVANÍ KONĚ
ABONDANCE(FR), Ba, 2014 po Zanzibari z Last Harvest, Kahyasi; imp. FR, maj. H. Devin
ALFKONA(GER), Hda, 2008 po Areion z Ariana, Dashing Blade; imp. HUN, maj. E. Molnar
CAPTAIN ARAGORN(IRE), R, 2012 po Captain Rio z Mackem Beat, Aragon; imp. POL,
maj. Z. Górski + K. Mirpuri
DESERT FLOWER(FR), tHda, 2009 po Desert Prince z Be Happy, Homing; imp. GER,
maj. Denom Plus s.r.o.
EMERALD FURY(GB), Hd, val., 2010 po Kheleyf z Elusive Flash, Freud; imp. GER,
maj. Denom Plus s.r.o.
MISS REEMEYA(FR), Hda, 2013 po Youmzain z Reemeya, Bernardini; imp. GER, maj. J.Abdulah
MR SPEX(GER), Hd, 2014 po Tai Chi z Malatesta, Persian Heights; imp. GER, maj. Lokotrans s.r.o.
NEW SOUL(GER), Hda, 2008 po Sinndar z Nonchallance, Tiger Hill; imp. GER, maj. Sygnum s.r.o.
STAY STRONG(GER), Hd, val., 2012 po Monsun z Sasuela, Dashing blade; imp. GER,
maj. K. Zatloukal
VESPONETTA(FR), Hda, 2010 po Vespone z Arletta, Quest for Fame; imp. CRO, maj. T. Grdak
EXPORTOVANÍ KONĚ
od 28.6.2016
Francie:
PASSEPORT(IRE), Hd, 2013 po Heliostatic z Fearles Flyer
SECRETARIATUS(FR), R, 2013 po Medicean z Shagadellic
PŘEHLED KASTRACÍ hlášených v období od 29.6.2016 do 19.7.2016
BADAGRIS(POL), 5, thd
DOSUTTEKI, 3, hd
HEAVEN`S HURRICANE, 3, thd
HENRYTHEAEROPLANE(USA), 4, hd
Po FLY TO THE STARS(GB) z BATALISTKA(POL)
Po SUTEKI SHINSUKEKUN(USA) z DOCTORCA(GB)
Po SUESTADO(GER) z HEAVEN BOUND(GB)
Po HENRYTHENAVIGATOR(USA) z APRIL PRIDE(GB)
30.6.2016
11.6.2016
14.6.2016
30.6.2016
ZMĚNY MAJITELE hlášené v období od 29.6.2016 do 19.7.2016
Kůň
ABONDANCE(FR), 2, ba
ALBARINO(GER), 14, thd
ANAKING(FR), 6, hdv
ANDĚL, 4, rv
ANDĚL, 4, rv
ARMEA, 9, hda
ARTIE, 12, hdv
BALTYK(POL), 5, hdv
BALTYK(POL), 5, hdv
Původní a nový majitel
Datum změny
z Devin Henri, Savigne L’Eveque, Francie na Endaltsev Igor, Praha 5
7.7.2016
z Hojný Roman, Trutnov na Kánská Zuzana, Trutnov
28.6.2016
z Equire Madame Papot Patrick, Rennes na Charvát Group, s.r.o., Zbraslavice
16.6.2016
z Jelen Jaroslav, Trhové Sviny na Lischka Bernhard, Dr., Vyšší Brod
25.6.2016
z Lischka Bernhard, Dr., Vyšší Brod na Hlaváčková Iveta, Novosedly nad Nežárkou
25.6.2016
z Šimuni Peter,Mgr., Praha 5 na Vochozková Andrea, Martiněves
27.6.2016
z Miška Josef, Vyškov na Hynková Kateřina, Heroltice
11.7.2016
z Elektrovasury spol.s r.o., Kolesa na Sůrová Pavlína, Kolesa
31.5.2016
z Sůrová Pavlína, Kolesa na Prokopiusová Gabriela, Praha 9
31.5.2016
P
P
P
VN
P
P
P
VN
P
7
BILLY JAZZ, 8, rv
BONN COL, 1, hd
CREDITKA, 8, ra
CROSS ICE(IRE), 6, hdv
DARK VADER(POL), 3, hdv
DEFUSE(GB), 8, ba
DEMARKACE, 5, ba
DIAGNOZA(POL), 4, ra
DIAGNOZA(POL), 4, ra
ELEN(FR), 6, hda
ELEN(FR), 6, hda
FONSIE(GER), 5, hdv
GREECE, 2, hda
HANIČKA, 12, hda
INDIAN PRIDE(GER), 12, ra
INDIAN PRIDE(GER), 12, ra
JAMARI(POL), 5, ra
JAMARI(POL), 5, ra
JAMARI(POL), 5, ra
JARIKO(POL), 4, thdv
LAE, 10, hda
LE GRAND(POL), 5, thdv
LUCENTINA, 7, hda
MADE KID, 1, thd
MALAB(SVK), 9, hd
MARGOT, 11, thda
MEDIA, 8, hda
MIRABELLA(SLO), 13, ra
MOON BLADE(GER), 13, hdv
NAUTIK(GER), 3, ra
OKLAHOMA(POL), 13, ra
POLLY FOR LIFE, 15, thda
SAGWAN, 12, hdv
STOCKSFIELD, 8, thdv
STOCKSFIELD, 8, thdv
SUAVE ABSOLU, 2, hd
VALENTINE, 5, hdv
WENDELÍNEK, 7, rv
z Slováčková Petra, Petrůvky na Košťany Taťána, Karviná
z Hess Ludvík, Praha 15 na Renner Filip, Praha 6
z Vančura Alois, Merklín na Jarolímek Pavel, Milevsko
z Dufková Jana, Kolomuty na Jirčáková Vendula, Libošovice
z Luka Radek, Ing., Psáry na Lucky Service, s.r.o., Praha 5
z Řeháková Klára, Nové Město n.Met. na Schwippelová Kateřina, Zadní Třebaň
z Miklószyová Simona, Ústí nad Labem na Mareš Matěj, Krupka
z Elektrovasury spol.s r.o., Kolesa na Sůrová Pavlína, Kolesa
z Sůrová Pavlína, Kolesa na Cibulková Alice, Praha 2
z Franko Jozef, Černá Hora na Mikule Stanislav, Žďár nad Sázavou
z Mikule Stanislav, Žďár nad Sázavou na Franko Jozef, Černá Hora
z Loko trans s.r.o., Brno na Vinklárek Vladimír, Slavonice
z Arendsen Natalie, Ústí nad Labem na RIW - Benelux s.r.o., Ústí n.Labem
z Červenka Pavel, Bechyně na Chovancová Izabela, Mladá Boleslav
z Němečková Monika, Střezimíř na Kadlecová Irena, Hluboká u Borovan
z Kadlecová Irena, Hluboká u Borovan na Fiala František, Olešnice
z Zachoval Přemysl, Sentice na Dobosz Jolanta i Krzysztof, Warszawa, Polsko
z Dobosz Jolanta i Krzysztof, Warszawa, Polsko na Kaščák Vlastimil, Mníšek p.Brdy
z Kaščák Vlastimil, Mníšek p.Brdy na Schillová Barbora, MVDr., Praha 5
z Vocetka Václav, Okrouhlo na Antlová Denisa, Dolní Bousov
z Mejzlík Václav, Třebíč na Prchal Miroslav, Třebíč - Okřešice
z Galopp & Friends,s.r.o., Praha 7 na Vocetka Václav, Okrouhlo
z Pastorková Eva, Svobodné Heřmanice na Bošková Marie, Kobylá n.Vidnavkou
z Hess Ludvík, Praha 15 na Šimuni Peter,Mgr., Praha 5
z Mikulcová Veronika, Vlčnov na Chovancová Alena, Jaroměřice
z Jílek Zdeněk, Litomyšl na Plachecká Dana, Tábor
z Kabrhelová Petra, Litomyšl na Junková Jana, Rašovice
z Agrolipt s.r.o., Dubová, Slovensko na Tázlerová Simona, Hostivice
z Svobodová Lenka, Smiřice na Brožová Ivana, Městečko Trnávka
z Loko trans s.r.o., Brno na Vinklárek Vladimír, Slavonice
z Baštová Pavlína, Ing., Stráž n.Ohří na Aufrichtigová Michaela, Cheb
z Mazáčová Mišún Lucie, Uherské Hradiště na Víno Hruška,s.r.o., Blatnička
z Seménka Zdeněk, Velehrad na Minaříková Kristýna, Kunovice
z Neuberg Filip, Mimoň na Faltejsek Jan, MVDr., Kladruby n.Labem
z Faltejsek Jan, MVDr., Kladruby n.Labem na Odnohová Zuzana, Praha 3
z SYGNUM, s.r.o., Otrokovice na Vocetka Václav, Okrouhlo
z Šmídová Markéta, Praha 8 na Titková Michaela, Račov-Stachy
z Schillová Barbora, MVDr., Praha 5 na Hlaváčková Martina, Mníšek pod Brdy
10.7.2016 P
20.6.2016 P
29.6.2016 P
17.6.2016 P
11.7.2016 N
10.7.2016 P
24.6.2016 P
11.7.2016 VN
11.7.2016 P
6.7.2016 P
14.7.2016 N
28.6.2016 P
1.7.2016 N
10.6.2016 P
28.6.2012 P
29.3.2015 P
16.12.2014 VN
16.12.2014 P
11.7.2016 N
13.7.2016 P
5.7.2016 P
7.7.2016 N
6.6.2016 P
28.6.2016 P
29.6.2016 P
11.7.2016 P
19.3.2016 VN
7.7.2016 P
25.6.2016 P
28.6.2016 P
1.1.2013 P
13.5.2016 P
30.6.2016 P
26.5.2016 VN
26.5.2016 P
14.2.2015 P
25.8.2015 P
11.7.2016 P
MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
ZMĚNY TRENÉRA registrované v období od 30.6.2016 do 19.7.2016
Kůň
ABONDANCE(FR), 2, ba
ALL ABOUT COSSIO(POL), 7, thdv
ANAKING(FR), 6, hdv
ANDĚL, 4, rv
ANGELS STAR, 2, ra
APENIN, 4, rv
CAPTAIN ARAGORN(IRE), 4, r
CROSS ICE(IRE), 6, hdv
ECOLOGY STAR, 3, hda
GOLEO(GER), 10, b
HEFNER, 5, r
Původní trenér
neuvedeno
Váňa st. Josef
neuvedeno
Jelen Jaroslav
neuvedeno
Vocásková Helena
neuvedeno
Váňa st. Josef
Wroblewski Grzegorz
Ministr Antonín
Váňa st. Josef
Nový trenér Datum ohlášení/platnosti změny
Endaltsev Igor
29.12.2015
Poles Pavel
6.7.2016
Myšková Štěpánka
22.6.2016
neuvedeno
7.7.2016
Žalud Radek
4.7.2016
Luka Václav
16.7.2016
Luka Václav
7.7.2016
neuvedeno
14.7.2016
neuvedeno
15.7.2016
neuvedeno
7.7.2016
neuvedeno
14.7.2016
8
CHARMIDA(IRE), 4, hda
CHIQUITITA CHIC(IRE), 3, hda
INJESTAS, 5, hdv
KATALFAMUS(GB), 6, bv
KING OF SAMBA, 3, r
KRÓL POPU(POL), 6, hdv
LA SANTIAGA(GER), 2, hda
LAGNUS, 8, hdv
LE GRAND(POL), 5, thdv
LETEGERTO, 3, hdv
LYSANDRA, 4, hda
MADE HOUSE, 3, hdv
MAGMAR, 3, hd
MAJOLICA MAYA(GB), 6, ra
MANDURKA(IRE), 3, thda
NID(POL), 6, hdv
NOVATEUR, 3, thdv
OKRINEK(IRE), 5, hdv
ORIX, 9, hdv
PARTYDAY(IRE), 3, ra
PLAYER, 4, rv
PRIORY BAY(USA), 12, hdv
QUALIFLYER, 4, rv
ROMANS, 8, bv
SAMANTHINE, 7, ba
SARA PERCY(IRE), 3, hda
SEASONAL MISSILE(IRE), 4, rv
SEBASTIANO, 7, hdv
SECRETARIATUS(FR), 3, r
SHADY ROCK, 2, hd
SHARP BROOK, 8, čhdv
SHEGERTON, 3, hd
SIGI(IRE), 2, hda
SISI POP, 2, hd
SORENT, 8, hdv
STAY STRONG(GER), 4, hdv
WALDO PEPPER(FR), 3, r
ZAMIRA, 4, hda
Luka Václav
Vocásková Helena
Neslerová Romana
Řezáčová Jana
neuvedeno
Neslerová Romana
neuvedeno
Ministr Antonín
neuvedeno
Vízdalová Marta
Vízdalová Marta
Křídlová Tamara
neuvedeno
Vízdalová Marta
Vocásková Helena
Vízdalová Marta
Hlavatý Pavel
Tůma Pavel
Wroblewski Grzegorz
Vocásková Helena
neuvedeno
Váňa st. Josef
Hlavatý Pavel
Ministr Antonín
Dobrovolný Karel
Vocásková Helena
Wroblewski Grzegorz
Vízdalová Marta
Luka Václav
Vízdalová Marta
Vízdalová Marta
Vízdalová Marta
Vocásková Helena
Vocásková Helena
Ministr Antonín
neuvedeno
Blažková Helena
Váňa st. Josef
neuvedeno
Luka Václav
neuvedeno
Složil Pavel
Bieliková Marta
neuvedeno
Hlavatý Pavel
neuvedeno
Poles Pavel
Demele Jan
Demele Jan
neuvedeno
Kovář Stanislav
Demele Jan
Luka Václav
Demele Jan
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Luka Václav
Kvapilová Lenka
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Luka Václav
neuvedeno
Demele Jan
neuvedeno
Demele Jan
Demele Jan
Demele Jan
Luka Václav
Luka Václav
neuvedeno
Wroblewski Grzegorz
Váňa st. Josef
neuvedeno
SEZNAM MAJITELŮ, DOSTIHOVÝCH STÁJÍ A BAREV
16.7.2016
16.7.2016
29.6.2016
7.7.2016
12.7.2016
29.6.2016
1.7.2016
7.7.2016
6.7.2016
7.7.2016
7.7.2016
4.7.2016
7.7.2016
7.7.2016
16.7.2016
7.7.2016
1.7.2016
14.7.2016
15.7.2016
16.7.2016
1.7.2016
14.7.2016
1.7.2016
7.7.2016
19.7.2016
16.7.2016
15.7.2016
7.7.2016
7.7.2016
7.7.2016
7.7.2016
7.7.2016
16.7.2016
16.7.2016
7.7.2016
15.7.2016
14.7.2016
14.7.2016
12.část
k 20.07.2016
Majitel/Stáj
blůza
čapky
Deniš Aleš
Diana
šedý
černá, bílá
Hořejší Ivetta, JUDr
Joe
žlutý, černé V
černá
Mathiasson Niels
Autolakeren Aps
modrý, červené ruk.bílé nár.
modrá, červená, červenomodrá
Mirpuri Kishore & Górski Zbigniew
Dr Dahess
bílý,červený pás kosoč. červenobílé šach.ruk. červenobílá, červená, bílá
Verner Zdeněk
Stáj Verner
modrý,černobílá šer.
černobílá, bílá, modrá
9
PŘEHLED VYDANÝCH LICENCÍ od 30.6.2016 do 19.7.2016
JEZDCI
Jezdci z povolání
Jirásková Nela
Korenek Miroslav
Mobil
605512517
734718355
min. váha
57
55
úleva R úleva P
2,5
2,5
2,5
2,5
Vít. R
3
2
Vít. P
0
2
TRENÉŘI
Profesionálové
Demele Jan
Verner Vladimír
Mobil
603385083
720353889
TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
Pořadatel dostihů v Netolicích vypisuje nový dostih:
100109 Handicap
V. kat
1200 m
15 000(7 500-3 450-2 250-1 050-750)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost 3letí Hdcp +18,5 kg, 4letí a starší Hdcp +20 kg
Zápisné: 150,-Kč
OSK 375,-Kč
15 000 Kč
TERMÍNY PŘIHLÁŠEK NA DOSTIHOVÉ DNY
Datum
28.7.2016
4.8.2016
4.8.2016
11.8.2016
11.8.2016
18.8.2016
18.8.2016
25.8.2016
25.8.2016
Závodiště
Karlovy Vary
Kolesa
Karlovy Vary
Pardubice
Netolice
Most
Praha
Mimoň
Praha
Datum konání
7.8.2016
13.8.2016
14.8.2016
20.8.2016
21.8.2016
27.8.2016
28.8.2016
3.9.2016
4.9.2016
Dostih
Mem.J.Dolejšího (I.kat)
Stchcc…(III.kat)
Cena Masise (I.kat)
III.kval.na VP (NL)
Rovinové a překážkové dostihy
Velká letní cena (I.kat)
St.Leger (L)
Cena…(III.kat)
VC Prahy, VC Č turfu (I.kat)
TERMÍNY PŘIHLÁŠEK + DODATEČNÝCH PŘIHLÁŠEK
4.8.2016
K. Vary 28.9.2016
18.8.2016
Praha
24.9.2016
18.8.2016
Most
15.10.2016
25.8.2016 Pardubice 9.10.2016
dodatečné přihlášky+škrtání
dodatečné přihlášky+škrtání
dodatečné přihlášky+škrtání
dodatečné přihlášky
Zimní královna (L)
dost.č.1,2,3,4
Cena Zimního favorite (L)
VP (L)
TERMÍNY OSK
Datum
2.8.2016
9.8.2016
9.8.2016
16.8.2016
16.8.2016
23.8.2016
23.8.2016
30.8.2016
30.8.2016
Závodiště
Karlovy Vary
Kolesa
Karlovy Vary
Pardubice
Netolice
Most
Praha
Mimoň
Praha
Datum konání
7.8.2016
13.8.2016
14.8.2016
20.8.2016
21.8.2016
27.8.2016
28.8.2016
3.9.2016
4.9.2016
Dostih
Mem.J.Dolejšího (I.kat)
Stchcc…(III.kat)
Cena Masise (I.kat)
III.kval.na VP (NL)
Rovinové a překážkové dostihy
Velká letní cena (I.kat)
St.Leger (L)
Cena…(III.kat)
VC Prahy, VC Č turfu (I.kat)
10
OPATŘENÍ
PŘEHLED SANKCÍ vystavených od 30.6.2016 do 20.7.2016
jezdec
Demo Michal
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
Ferhanov Sertash
17.7.2016
za vyšší zjištěnou hmotnost po dostihu na koni č. 3 KING ARTUR o 1,2 kg (DŘ § 383d)
6.7.2016
za zbytečné použití bičíku (DŘ § 316).
Hrouda Michal
17.7.2016
za zjištěnou nižší hmotnost po dostihu o 1 kg na koni č. 4 WAR HORSE (DŘ § 383e).
Korečková Vendula
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
Línek Jaroslav
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
Liška David
17.7.2016
za neodvážení se po dostihu u koně č. 1 CIMO (DŘ § 383b).
Palík Jiří
3.7.2016
za křižování koně č.7 koněm č.6 T v cíl.rovině, které nemělo vliv na výsl dostihu (DŘ §364c)
Rája Jan
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
6.7.2016
za tísnění koně č.5 a č.9 koněm č.8 PERCHTA v dost. nemělo vliv na výsledek(DŘ § 364c)
Složil ml. Pavel
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
Sovka Josef
16.7.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
Šafář Jaromír
6.7.2016
za nahlášené zvýšení hmotnosti o +0,5 kg na koni č.3 REVENTON (DŘ § 326)
trenér
Endaltsev Igor
6.7.2016
za nedovolenou pomoc zavaděče u startu u koně č.5 DERWA (DŘ § 348)
6.7.2016
za neopatření koně č.4 LOZANNA zaváděcím řemínkem na uzdečce (DU 15/b)
Horová Oliva
17.7.2016
za nesprávné nasedlání koně č.7 WITTY do dostihu (DŘ §411f).
Junková Jana
9.7.2016
za nepřipravenost koně č.7 LOVE THE WIN do dostihu (DŘ § 411 f).
Složil Pavel
16.7.2016
za neúplnou výstroj koně č.8 RESCÁTOR CHARLES do dostihu (DŘ § 411d)
1 000 Kč
Sluš
1 000 Kč Mimoň
500 Kč
LL
1 000 Kč Mimoň
1 000 Kč
2 000 Kč
Sluš
Sluš
500 Kč
Sluš
500 Kč Mimoň
500 Kč
KV
1 000 Kč
2 000 Kč
Sluš
LL
1 000 Kč
Sluš
2 000 Kč
Sluš
1 000 Kč
LL
200 Kč
200 Kč
LL
LL
500 Kč Mimoň
200 Kč
SH
200 Kč
Sluš
11
NABÍDKA TISKOVIN
Výsledky plemenitby 2001 - 2011
á 10,- Kč
Výsledky plemenitby 2013
30,- Kč
Výsledky plemenitby 2014
40,- Kč
Výsledky plemenitby 2015
50,- Kč
Plemenná kniha sv.3 (2001 – 2004)
30,- Kč
Plemenná kniha sv.4 (2005 – 2008)
50,- Kč
Plemenná kniha sv.5 (2009 – 2012)
180,- Kč
CD Plemenná kniha sv.3 (2001 – 2004)
20,- Kč
CD Plemenná kniha sv.4 (2005 – 2008)
50,- Kč
Dostihová ročenka 2006 – 2011
á 10,- Kč
Dostihová ročenka 2012
30,- Kč
Dostihová ročenka 2013
50,- Kč
Dostihová ročenka 2014
100,- Kč
Dostihová ročenka 2015
150,- Kč
Chovatelská ročenka 1998 – 2011
á 10,- Kč
Chovatelská ročenka 2011
20,- Kč
Chovatelská ročenka 2012
20,- Kč
Chovatelská ročenka 2013
30,- Kč
Chovatelská ročenka 2014
40-, Kč
Chovatelská ročenka 2015
50,- Kč
Dostihový řád 2013
120,- Kč

Podobné dokumenty

KVĚTEN

KVĚTEN – drums/cz  Vstupné 190 Kč předprodej, 250 Kč na místě, 150 Kč balkon.  Předprodej vstupenek v Divadle

Více

Věstník ČT 9

Věstník ČT 9  Seznam stájí registrovaných k 18.5.2016  Seznam licencí vydaných od 4.5.2016 do 17.5.2016

Více

Věstník ČT 11 - 2016

Věstník ČT 11 - 2016 obdrží automaticky po zaslání připouštěcího lístku! Návrhy jmen podané prostřednictvím ,,vlastních výtvorů“ nebudou brány v potaz! Pojmenování hříbat se řídí pravidly stanovenými Dostihovým řádem (...

Více

Rozhodnutí Dostihového soudu č

Rozhodnutí Dostihového soudu č www.dostihyjc.cz , v záložce dokumenty), aby JC mohl zajistit patřičné povolení pro zahraniční autoritu. Maximální doba platnosti BCN je 9 měsíců v rámci jedné chovné sezony! Důrazně

Více