Příloha 3 - Seznam institucí pro diseminaci

Transkript

Příloha 3 - Seznam institucí pro diseminaci
Příloha č. 3
k návrhu diseminační strategie Národního konsorcia ReferNet
Seznam institucí pro diseminaci
1. Asociace škol
Linguae – Asociace škol s rozšířenou výukou jazyků
Kontakty – předseda správní rady:
Mgr. Tlustý Petr, ZŠ Brána jazyků, Mikulandská 5, Praha 1 - Nové Město
731491458, [email protected]
Asociace jazykových škol české republiky
Michalská 1
110 00 Praha 1
Česká republika
e-mail: [email protected]
Česká asociace MBA škol (CAMBAS)
Sídlo a kontaktní adresa:
Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 235 363 782
fax: +420 235 363 780
e-mail: [email protected]
www: www.cambas.cz
Unie školských asociací – CZESHA
Unie školských asociací – CZESHA bude jako člen Národního konsorcia ReferNet požádána,
aby rozeslala informace svým členským asociacím (viz následující seznam.)
Unie školských asociací ČR – CZESHA
Seznam členských asociací
Poř.
Název asociace
č.
Asociace ředitelů
gymnázií ČR
1
Předseda
Zástupce
Dr. Irena
Přádná,
předsedkyně
Adresa
Telefon
E-mail
Gymnázium F. X. 485 103 880 [email protected]
Šaldy, Partyzánská
530/3, 460 04
Liberec
web
Ing. Radoslav Obchodní
565 323 175 [email protected]
Kučera,
akademie, Jirsíkova
předseda
875, 393 01
Pelhřimov
Ing. Petr
271 742 316 [email protected]
Klínský,
tajemník
Ing. Jan Kot, Integrovaná střední 602 188 756 [email protected]
Asociace
předseda
škola, Obrněné
vzdělávacích
brigády 6, 350 02
zařízení pro rozvoj
Cheb
venkovského
prostoru
Ing. Kábele
SOŠ veterinární a 387 411 310 [email protected]
Břetislav
zemědělská,
Rudolfovská 1192,
372 16 České
Budějovice
Mgr. Karel
Základní škola,
Asociace
603 866 609, karel.barta@zsturn
Bárta,
Žižkova 518, 511 481325 610 ov.cz
základního
předseda
01 Turnov
školství ČR
Mgr. Hana
Základní škola
724 157 718, [email protected]
Stýblová,
Plzeň-Božkov,
377 240 931 z
místopředsed Vřesinská 17, Plzeň
kyně
Asociace
Ing. Jaroslav VOŠ, SOŠ a SOU, 556 833 301 [email protected]
středních
Ponec,
Kopřivnice, Husova
průmyslových škol předseda
1302
ČR
Asociace ředitelů JUDr. Jan
Biskupské
605 886 651, [email protected]
Královec,
církevních škol
gymnázium,
516 475 159
předseda
ČR
Tyršova 336, 679
61 Letovice
Asociace
obchodních
akademií
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SZŠ a VZŠ,
Palachova 35, 400
01 Ústí n. L.
SZŠ, 541 01
Trutnov
G a SPgŠ,
Jeronýmova 27,
460 07 Liberec
482 771 326, [email protected]
482 771 184 iedu.cz
Asociace
předškolní
výchovy
Doc. Eva
Opravilová,
předsedkyně
Zora Syslová,
tajemník
MŠ, Sokolovská
182, Praha 8
736 647 541 sprachtova@quick.
PaedDr.
Vladimír
Zelinka,
předseda
Ing. Petr
Jadrný,
SŠP a VOŠ Hradec 495 518 808 [email protected]
Králové
Sdružení
soukromých škol
Čech, Moravy a
Slezska
www.asociac
ezs.cz
www.asps.cz
skolstvi.cirke
v.cz
475 211 276, milan.riedl@szsvzs www.asociac
e.szsvzs.cz
606 630 745 .cz
Asociace ředitelů Mgr. Milan
středních
Riedl,
zdravotnických
předseda
škol Čech, Moravy RNDr. Karel
a Slezska
Javůrek,
tajemník
Asociace
PhDr. Zdeňka
středních
Kutínová,
pedagogických
předsedkyně
škol
Asociace pro
domácí
vzdělávání
www.uzpi.cz
499 811 302, javurek@szstrutno
499 840 092 v.cz
cz
MŠ Radost,
544 210 166 [email protected]
Michalova 2, 628
00 Brno
Jaroslava
Kladenská 43, 252 603 588 614 ssimonova@volny.
cz
Simonová,
68 Středokluky,
předsedkyně Praha-západ
Sdružení
281 002 623, [email protected].
soukromých škol, V 541 219 803 cz, [email protected]
www.soukro
meskoly.cz
PaedDr. Josef Olšinách 75, 100
Horák
00 Praha 10
12
13
14
15
16
17
18
Asociace českých Vladimír
daltonských škol Moškvan,
předseda
Jana
Matoušková
A ČDŠ, Základní
škola, Husova 17,
602 00 Brno
Základní škola,
Chalabalova, 602
00 Brno
AEV, Poděbradská
12, 190 00 Praha 9
603 424 117, v.moskvan@chalab www.daltoni
nternational.
547 422 641 alova.cz
org
542 216 120
474 628 872 [email protected]
Asociace
energetického a
elektrotechnickéh
o vzdělávání
Sdružení
učňovských
zařízení
Mgr. Jan
Mareš,
předseda
Mgr. Petr
Lacina,
předseda
Sdružení
učňovských
zařízení, Nový
Zlíchov 1, 150 00
Praha 5
251 550 093 [email protected]
Asociace
základních
uměleckých škol
ČR
Mgr. Jaroslav
Fuksa,
předseda
Miroslav
Pikhart,
tajemník
ZUŠ Františka
Jílka, Vídeňská 52,
639 00 Brno
ZUŠ, Klapkova 25,
182 00 Praha 8
543 232 061 [email protected]
605 572 952
z
www.azuscr.cz
284 686 140, mpikhart@azus603 289 905 cr.cz
Asociace vyšších Ing. Markéta Vysoká škola
210 082 512, prazmova@sezna www.asociac
evos.cz
odborných škol
Pražmová,
zdravotnická o.p.s., 602 184 719 m.cz
předsedkyně Praha 5, Duškova 7
Asociace
středních a
vyšších
odborných škol s
výtvarnými a
uměleckořemesln
ými obory
Asociace státních
konzervatoří
PhDr. Jan
Sehnal,
předseda
A SOŠ a VOŠ,
Hellichova 22,118
00 Praha 1
257 312 390 [email protected]
z
MgA. Miroslav Konzervatoř, P. J. 573 339 501 konzervator@konz
km.cz
Šiška
Vejvanovského,
Pilařova 7, 767 64
Kroměříž
2. Pověřené úřady práce
Úřad práce Brno-venkov
Šujanovo náměstí č.p. 302/3 Trnitá 602 00 Brno 2
Tel: 543 160 332
Fax: 543 211 093
Email: [email protected],
Úřad práce v Českých Budějovicích
Klavíkova č.p. 1570/7 České Budějovice 3 370 04 České Budějovice 4
Tel: 387 709 111
Fax: 387 315 267
Email: [email protected]
Úřad práce hl.m. Prahy
Domažlická č.p. 1139/11 Žižkov 130 00 Praha 3
Tel: 221 921 111
Fax: 257 328 198
Email: [email protected],
Úřad práce v Hradci Králové
Na Okrouhlíku č.p. 1371/30 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové 2
Tel: 495 868 111
Fax: 495 213 244
Email: [email protected],
Úřad práce v Jihlavě
Brtnická č.p. 2531/21 586 01 Jihlava 1
Tel: 567 128 111
Fax: 567 309 965
Email: [email protected],
Úřad práce v Karlových Varech
Svahová č.p. 1170/24 360 01 Karlovy Vary 1
Tel: 353 239 511
Fax: 353 225 544
Email: [email protected],
Úřad práce v Liberci
Dr. Milady Horákové č.p. 361/23 Liberec IV-Perštýn 460 01 Liberec 1
Tel: 485 236 111
Fax: 485 101 183
Email: [email protected],
Úřad práce v Mostě
tř. Budovatelů č.p. 1989 434 01 Most 1
Tel: 476 440 601, 476 706 185, 476 706 431
Fax: 476 108 845
Email: [email protected],
Úřad práce v Olomouci
Vejdovského č.p. 988/4 Hodolany 779 00 Olomouc 9
Tel: 585 548 111
Fax: 585 548 270
Email: [email protected],
Úřad práce v Ostravě
30. dubna č.p. 3130/2c Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 2
Tel: 595 132 511
Fax: 596 111 023
Email: [email protected],
Úřad práce v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické č.p. 2011 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice 2
Tel: 466 751 111
Fax: 466 310 039
Email: [email protected],
Úřad práce v Plzni
Kaplířova č.p. 2731/7 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň 1
Tel: 377 411 111
Fax: 377 429 669, 377 429 670
Email: [email protected],
Úřad práce v Příbrami
náměstí T. G. Masaryka č.p. 145 Příbram I 261 01 Příbram 1
Tel: 318 471 444
Fax: 318 627 401
Email: [email protected],
Úřad práce ve Zlíně
Čiperova č.p. 5182 760 01 Zlín 1
Tel: 577 577 111
Fax: 577 432 318
Email: [email protected],
3. Instituce zapsané v databázi VET-Instit
V databázi VET-Instit je za ČR v současnosti 95 institucí nebo jejich oddělení. Jedná se
zejména o tytto skupiny:
Členové Národního konsorcia ReferNet
(MŠMT, MPSV, Úřad Vlády ČR, MPO, Národní ústav odborného vzdělávání, Ústav pro
informace ve vzdělávání, Centrum pro studium vysokého školství, Svaz průmyslu a dopravy,
Českomoravská odborová konfederace odborových svazů, Výzkumný ústav pedagogický,
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Masarykova
univerzita Brno, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Unie školských asociací ČR –
CZESHA, Asociace trenérů a konzultantů managementu, Asociace vyšších odborných škol,
Sdružení škol vyššího studia)
Regionální správní orgány – školské odbory krajských úřadů
Organizace zaměstnavatelů
Odborové organizace
Významná profesní / odvětvová sdružení (zejm. zabývající se rozvojem lidských zdrojů)
Instituce spravující EU iniciativy, programy a sítě na národní úrovni
Výzkumné instituce zabývající se odborným vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů
Seznam institucí zapsaných ve VET-Instit:
No
1
Name
Agrarni komora Ceske republiky (AK
CR)
E-mail
[email protected]
URL
http://www.agrocr.cz
2
Asociace ceskych pojistovacich
makleru (ACPM (ACIB))
[email protected]
http://www.acpm.cz
3
Asociace instituci vzdelavani
dospelych CR (AIVD)
[email protected]
http://www.aivd.cz
4
Asociace jazykovych skol (AJS CR)
[email protected]
http://www.ajscr.cz
5
Asociace treneru a konzultantu
managementu (ATKM)
[email protected]
http://www.atkm.cz
6
Asociace Vyssich odbornych skol
7
Asociace zakladniho skolstvi Ceske
republiky
[email protected]
http://www.asociacezs.
cz
8
Centrum distancniho vzdelavani
[email protected]
http://www.csvs.cz
9
Centrum pedagogickeho vyzkumu
Pedagogicke fakulty Masarykovy
univerzity (CPV)
Centrum pro studium vysokeho
skolstvi
[email protected]/wedure
search
www.ped.muni.cz/wed
uresearch
[email protected]
http://www.csvs.cz
11
Centrum pro zjistovani vysledku
vzdelavani (CERMAT)
[email protected]
http://www.cermat.cz
12
CERGE-EI
[email protected]
13
Ceska advokatni komora (CAK)
[email protected]
http://www.cak.cz
14
Ceska asociace MBA skol
(CAMBAS)
[email protected]
http://www.cambas.cz
15
Ceska asociace pedagogickeho
vyzkumu (CAPV)
[email protected]
http://www.phil.muni.c
z/capv/
16
Ceska asociace psychologu prace a
organizace (CAPPO)
[email protected]
http://www.webpark.cz
/cappo/
17
Ceska demograficka spolecnost (CDS) [email protected] http://www.natur.cuni.c
z/~demodept/cds/
18
Ceska komora architektu (CKA)
[email protected]
http://www.cka.cc
19
Ceska komora autorizovanych
inzenyru a techniku cinnych ve
[email protected]
http://www.ckait.cz
10
http://www.asociacevos
.cz
vystavbe (CKA)
20
Ceska lekarska komora (CLK)
[email protected]
http://www.lkcr.cz
21
Ceska pedagogicka spolecnost
[email protected]
http://www.ped.muni.c
z/wcpds/
22
Ceska skolni inspekce
23
Ceska spolecnost ekonomicka (CSE)
[email protected]
http://www.cse.cz/
24
Ceska spolecnost pro rozvoj lidskych
zdroju
[email protected]
http://www.csrlz.cz
25
Ceska statisticka spolecnost (CSS)
26
Ceska stomatologicka komora (CSK)
[email protected]
http://www.dent.cz
27
Ceskomoravska konfederace
odborovych svazu (CMKOS)
[email protected]
http://www.cmkos.cz/
28
Ceskomoravska psychologicka
spolecnost (CMPS)
[email protected]
http://www.cmps.ecn.c
z
29
Ceskomoravsky odborovy svaz
skolstvi (CMOS PS)
[email protected]
z
http://www.skolskeodb
ory.cz
30
Cesky statisticky urad (CSU)
[email protected]
http://www.czso.cz
31
Charles University in Prague
32
Czech national agency Leonardo da
Vinci - National Training Fund
[email protected]
www.nvf.cz/leonardo/
33
[email protected]
http://www.nvf.cz+/eur
oguidance
34
Czech National Resource Centre for
Vocational Guidance - Euroguidance National Training Fund
Evropsko-ceske forum
[email protected]
http://www.ecf.cz
35
Exekutorska komora Ceske republiky
sekretariat@exekutorska
komora.cz
http://www.exekutorsk
akomora.cz/
36
Grantova agentura CR (GACR)
[email protected]. ,
[email protected]
http://www.gacr.cz
37
Hospodarska komora Ceske republiky
(HK CR)
[email protected]
http://www.komora.cz
38
Institut ekonomickych studii (IES)
[email protected]
http://ies.fsv.cuni.cz
http://www.csicr.cz/
http://www.statspol.cz/
http://www.cuni.cz
39
Institut pedagogicko-psychologickeho
poradenstvi CR (IPPP)
[email protected]
http://www.ippp.cz
40
Institut sociologickych studii (ISS)
[email protected]
ni.cz
http://iss.fsv.cuni.cz
41
Jedlickuv ustav a skoly pro telesne
postizene hlavniho mesta Prahy
[email protected],
[email protected]
42
Jihocesky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.krajjihocesky.cz
43
Jihomoravsky kraj, Krajsky urad odbor skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.krjihomoravsky.cz
44
Karlovarsky kraj, Krajsky urad –
odbor skolstvi, mladeze a sportu
knihapraniastiznosti@kr
-karlovarsky.cz
http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/
45
Klub personalistu CR
klub.personalistu@tiscal
i.cz
http://www.klubperson
alistu.cz
46
Komora certifikovanych ucetních
(KCU)
[email protected]
http://www.komoraucetnich.cz
47
Komora danovych poradcu CR (KDP
CR)
[email protected]
http://www.kdpcr.cz
48
Komora patentových zástupců (KPZ)
[email protected]
http://www.patentagents.cz
49
Komora soudnich znalcu Ceske
republiky
[email protected]
http://www.znalcikomora.org
50
Komora veterinarnich lekaru Ceske
republiky (KVL CR)
[email protected]
http://www.vetkom.cz
51
Kraj Vysocina, Krajsky urad – odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
52
Kralovehradecky kraj, Krajsky urad odbor skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.krvysocina.cz/www/skols
tvi
http://www.krkralovehradecky.cz
53
Liberecky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.kraj-lbc.cz
54
Magistrat hlavniho mesta Prahy
(MHMP)
[email protected]
http://www.prahamesto.cz
55
Masarykova ceska sociologicka
spolecnost (MCSS)
[email protected]
http://www.ceskasociol
ogicka.org/
56
Ministerstvo prace a socialnich veci
(MPSV)
[email protected]
http://www.mpsv.cz/
57
Ministerstvo prumyslu a obchodu
(MPO)
[email protected]
http://www.mpo.cz
58
Ministerstvo skolstvi, mladeze a
telovychovy (MSMT)
[email protected]
http://www.msmt.cz/
59
Moravskoslezsky kraj, Krajsky urad –
odbor skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
60
MU Brno, Fakulta socialnich studii
[email protected]
http://www.krmoravskoslezsky.cz/sk
oly.html
http://www.fss.muni.cz
61
Nadace Open Society Fund Praha
(OSF)
[email protected]
http://osf.cz
62
Nadace rozvoje obcanske spolecnosti
(NROS)
[email protected]
http://www.nros.cz
63
Narodni institut deti a mladeze
Ministerstva skolstvi, mladeze a
telovychovy (NIDM MSMT)
Narodni oddeleni Eurydice - Institute
for Information on Education
[email protected]
http://www.idmmsmt.cz
[email protected]
65
Narodni ustav odborneho vzdelavani
(NUOV)
[email protected]
http://www.uiv.cz,
http://www.uiv.cz/clan
ek/22/135
http://www.nuov.cz
66
Narodni vybor Mezinarodni obchodni
komory v Ceske republice (ICC-CR)
[email protected]
http://www.icc-cr.cz
67
Narodni vzdelavaci fond (NVF)
[email protected]
http://www.nvf.cz
68
National Academic Recognition
Information Centre (NARIC)
[email protected]
http://www.csvs.cz/
69
Olomoucky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
www.kr-olomoucky.cz/
70
Pardubicky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
z
http://www.pardubicky
kraj.cz
71
Plzensky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.krplzensky.cz
72
Rada vlady pro rozvoj lidskych zdroju
[email protected]
http://rlz.vlada.cz
73
Scenare a strategie odborneho
vzdelavaní v Evrope - National
Institute of Vocational Training and
Education (SCENARIO)
Sdruzeni skol vyssiho studia (SSVS
(CASPHE))
[email protected]
http://www.nuov.cz,
http://www.nuov.cz/ind
ex.php?page=s_projekt
u&idclanku=266
http://www.ssvs.cz
75
Sdruzeni soukromych skol Cech,
Moravy a Slezska
[email protected]
http://www.soukromes
koly.cz
76
Skillsnet - National Training Fund,
National Observatory of Education
and Training
Sociologicky ustav Akademie ved CR
[email protected]
http://www.nvf.cz/obse
rvatory/
[email protected]
http://www.soc.cas.cz
64
74
77
[email protected]
78
Soudcovska unie Ceske republiky (SU
CR)
[email protected]
http://www.soudci.cz
79
Sprava sluzeb zamestnanosti MPSV
[email protected]
http://www.ssz.mpsv.cz
/
80
Stredocesky kraj, Krajsky urad - odbor [email protected]
skolstvi, mladeze a sportu
http://www.krstredocesky.cz/
81
Study Visits - National Training Fund
[email protected]
82
Svaz obchodu Ceske republiky
[email protected]
http://www.nvf.cz/leon
ardo,
http://studyvisits.cedefo
p.eu.int/
http://www.socr.cz
83
Svaz prumyslu a dopravy CR (SP CR)
[email protected]
http://www.spcr.cz
84
Syndikat novinaru Ceske republiky
(SN CR)
[email protected]
http://www.syndikatnovinaru.cz
85
[email protected]
http://ttnet.nuov.cz
86
Training of Trainers Network National Institute of Technical and
Vocational Education (TT-net)
Unie skolskych asociaci CR-CZESHA
[email protected]
http://www.czesha.cz
87
Unie zamestnavatelskych svazu
[email protected]
http://www.uniezs.cz/
88
Urad mistopredsedy vlady, sekce
vyzkumu a vyvoje lidskych zdroju
[email protected]
http://www.vlada.cz
89
Ustav pro informace ve vzdelavani
(UIV)
[email protected]
http://www.uiv.cz
90
Ustav profesniho rozvoje pracovniku
ve skolstvi, PF UK Praha
[email protected]
http://www.pedf.cuni.c
z/uprps/
91
Ustav vyzkumu a rozvoje skolstvi
[email protected]
uni.cz
92
Ustecky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.krustecky.cz
93
Vyzkumny ustav pedagogicky v Praze
[email protected]
http://www.vuppraha.c
z/
94
Vyzkumny ustav prace a socialnich
veci (VUPSV)
[email protected]
http://www.vupsv.cz
95
Zlinsky kraj, Krajsky urad - odbor
skolstvi, mladeze a sportu
[email protected]
http://www.krzlinsky.cz

Podobné dokumenty

Czech-Republic:Institutions

Czech-Republic:Institutions Sdruženi soukromych škol Čech, Moravy a Slezska V Olšinach 75 100 00 Praha 10 Tel: 420.281002623 Fax: 420.281002623 E-mail: [email protected] Website: http://www.soukromeskoly.cz Sdruženi učňovsky...

Více

Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty

Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, ODD. VZDĚLÁVÁNÍ, Lékařská 2, 150 30 Praha 5, tel.: 234 760 710, e – mail: [email protected], www.lkcr.cz

Více

I\ARIZEI{I d. 1/2008

I\ARIZEI{I d. 1/2008 v rocc 2001iplosnc lctnf oscti'cnipiipravkcmGASoN l,A9l rr i,iccii v c c l s t c v n a frz.cntf cclchoKarlovarskihokralc.

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY Karmelitska 7, 118 12 Praha 1 - Mala Strana C. j.: MSMT-29481!2014

Více

Stáhnout pdf

Stáhnout pdf Policie varuje před šířením škodlivého softwaru, který se tváří jako zpráva od České pošty. Zpráva obsahuje informace o nedoručení zásilky, která má být k vyzvednutí na poště s přiloženým odkazem. ...

Více

Stáhnout pdf

Stáhnout pdf Odkazy: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/09/e-trade-notifies-31000customers-that-their-contact-info-may-have-been-breached-in-2013-hack/

Více

KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice

KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice Nejste-li si jisti, jaký obor, zaměření či úroveň vzdělání potřebujete k získání plánované kvalifikace (profese, zaměstnání), pomůže vám webová stránka Integrovaného systému typových pozic – www.is...

Více

PS_2005_5

PS_2005_5 HNÍZDIL J., ŠAVLÍK J., BERÁNKOVÁ B.: „BOLESTI ZAD: MÝTY A REALITA“

Více