Odchov Trouw Nutrition Biofaktory

Transkript

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory
Odchov Trouw Nutrition Biofaktory
Milkivit mléčné náhražky
Milkra®
Formel 35
Milkra®
MA 17
Krmení pro lepší budoucnost
Milkivit
PLUS
Milkivit
Prolac
% SMP
% prot.
% tuk
Použití
Milkivit ImmunStart
50
24,0
18,0
2. až 21. den života
Milkivit MA 17
40
22,0
19,0
Mléčný odchov
Milkivit Formel 35
20
21,0
17,0
Mléčný odchov
24,0
16,0
Mléčný odchov
Milkivit Prolac
50
22,0
18,0
Mléčný odchov
Milkivit Start
25
21,0
18,0
Mléčný odchov
20,0
16,0
Mléčný odchov
21,0
17,0
Mléčný odchov
Milkivit Lac
25
Überreicht durch:
Milkivit Citro
Rössler Consult • 1639 • 09/13 • 3-I
Milkivit Plus
Milkivit
Citro
Copyright by Trouw Nutrition Deutschland GmbH
Trouw Nutrition Biofaktory, spol. s r.o.
Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika
www.biofaktory.cz • tel.: +420 281 920 737
Váš chov v dobrých rukou
3
První týdny života –
Základ dlouhověkosti
Vědecky prokázáno!
S rostoucí celoživotní produkcí se snižují náklady na odchov!
“Zdravá telata s vysokými denními přírůstky
budou lepšími dojnicemi!”
Intenzivní krmení během prvních týdnů
života zlepšuje tělesný růst a vývoj a podporuje bezproblémový odchov telat. Tento
systém krmení v raném věku může z dlouhodobého hlediska pozitivně ovlivnit jak
metabolismus dojnic, tak jejich užitkovost.
V posledních několika letech mnoho vědeckých studií různých autorů ukazuje:
zdroj: Prof. Kaske, 2010
Vyšší hladina živin (min. 50 %) během prvních týdnů života následně
zlepšuje užitkovost dojnic.
Tyto nové poznatky rozvíjející stávající systémy jsou popsány profesorem Kaskem
(Universita Hannover) jako „Metabolic
Programming“ a jsou podpořeny mnoha
různými výživářskými a endokrinologickými studiemi.
Zdravá telata dosahují vyšší celoživotní užitkovosti
Celoživotní produkce dojnic (kg)
30
zdroj: Elite 2/2011
Autor
Rok
Zvýšení užitkovosti
(1. laktace)
Foldager a Krohn
1994
1.402 kg
Foldager et al.
1997
518 kg
Bar-Peled et al.
1998
453 kg
Ballard et al.
2005
700 kg
Rincker et al.
2006
499 kg
Moallem et al.
2006
1.134 kg
Drackley et al.
2007
835 kg
Soberon et al.
2012
235 kg
S rostoucí celoživotní produkcí se snižují náklady na odchov!
20
Prodloužení života vašich dojnic snižuje náklady na odchov přepočtené na litr mléka až o
57%. V níže uvedeném příkladu při očekávaných nákladech na odchov okolo 32.000 Kč
10
0
29.737
Zdravá
26.908
1x nemocná
24.800
22.961
2x nemocná
≥3x nemocná
Zdravotní stav během období telete
ZÁVĚR:
První týdny jsou rozhodující pro celý život krav. Zdraví telat má tedy rozhodující
vliv na celoživotní užitkovost dojnic.
Celoživotní
užitkovost
Náklady na odchov
na litr mléka
15 000 l
2,13 Kč
20 000 l
1,60 Kč
25 000 l
1,28 Kč
35 000 l
0,91 Kč
5
Období mléčné výživy
Milkivit ImmunStart®
Růstový potenciál telat by měl být využit!
Profylaktický systém krmení telat s prevencí
časných průjmů s Milkivit ImmunStart
Tyto nové vědecké objevy jsou základem
vycoce intenzivního odchovu telat. S velmi
kvalitní mléčnou krmnou směsí (min. 30 %
sušeného mléka) může být dosaženo během
prvních 5 až 6 týdnů života denního přírůstku mezi 800 až 1000 g. Tato „metabolicky
programovaná“ telata mají lepší tělesnou
konstituci a vyšší odolnost proti chorobám.
V 5. až 6. týdnu života by se měla koncentrace a množství mléčné náhražky pomalu
snižovat, jak je ukázáno v grafu níže. Během
tohoto období stoupá příjem starterového
krmiva. Ve věku 10 týdnů by měla být telata
odstavena a očekávaná hmotnost by měla
být 100 kg.
(Cryptosporidium, Rotavirus, Coronavirus, E. Coli):
První mléčná náhražka s komplexní podporou telat v prvních týdnech
života. Pro efektivní ochranu proti časným průjmům telat začít zkrmovat Milkivit ImmunStart na konci prvního dne života (3. krmení).
Patogeny začínají růst na konci 1. dne života telete.
Milkivit ImmunStart chrání nově narozená telata ihned po narození.
Zejména v případech časných průjmů zlepšuje Milkivit ImmunStart
zdravotní stav velmi významně.
Plán odchovu telat „Metabolic Programming“
přechodné období
3.200
2
2.000
1.600
1.200
Dávkování
150 g/l nápoje
Dávkování
120 - 150 g/l nápoje
1
0
1
2
3
4
5
Týden
6
7
8
9
10
POZNÁMKA:
Odchov systémem metabolic programming vyžaduje okolo 48 kg mléčné krmné
směsi. Při kompenzaci zvýšených nároků na záchovu během chladného období
se může množství mléčné náhražky zvýšit až o 20%.
Suchá TMR gram/den
í
st
sn
ízk
Such
te
le
4
3
R
á TM
ou
5
2.400
hm
ot
r
no
ln
má
Denní dávka: 10 - 12 % tělesné hmotnosti
DŮLEŽITÉ:
Zajistěte
adekvátní
přísun čisté
čerstvé vody
2.800
no
le
í te
6
150 g Milkivit ImmunStart na 1 litr nápoje
(například: tele o hmotnosti 40 kg = max. 4,8 litrů
množství mléka
7
kolostrum
Denní příjem mléčného nápoje v litrech
Fáze Metabolic Programming
8
Koncentrace: :
věk
MKS
množství
kolostrum
4 - 5 l/d
koncentrace (g/l)
800
1. den
400
od 3. napojení
do 14. dne
Milkivit
ImmunStart
4 - 6 l/d
150
3. - 6. týden
Milkivit Plus
6 - 8 l/d
125 - 150
7. týden
Milkivit Start
5 l/d
120
8. týden
nebo
Milkivit MA 17
Milkivit Formel 35
3 l/d
120
2 l/d
120
9. - 10. týden
7
Ekonomický systém krmení
telat s použitím dvou mléčných náhražek
Klasický systém krmení telat
s použitím jedné mléčné náhražky
Tento systém krmení telat je vhodný pro farmy, které jsou schopné zkrmovat dvě rozdílné mléčné krmné náhražky. Na počátku odchovu je zkrmována vysoce
kvalitní mléčná náhražka s vysokým podílem složek mléčného půvoDŮLEŽITÉ:
Zajistěte
du, po té je zkrmována levnější mléčná náhražka.
adekvátní
přísun čisté
čerstvé vody
věk
Tento krmný systém je použitelný na farmách, které zkrmují po celé období odchovu
jeden typ mléčné náhražky. Doporučujeme použít mléčnou náhražku vysoké kvality s
vysokým podílem složek mléčného původu, např. Milkivit Plus nebo Milkivit Start a se
zařazením specifických aditiv, instantního sušeného mléka a navýšenými hodnotami živin,
např: Milkivit MA 17, Milkivit Formel 35.
MKS
množství
1. - 3. den
kolostrum
4 - 5 l/d
4. - 28. den
Milkivit Plus
Milkivit Start
Milkivit MA 17
Milkivit Formel 35
5 - 6 l/d
150
6 - 8 l/d
125 - 150
5 l/d
100 - 120
7. týden
3 l/d
100 - 120
8. týden
2 l/d
100 - 120
9. – 10. týden
5. - 6. týden
7. týden
8. týden
9. - 10. týden
Milkivit Lac
koncentrace (g/l)
věk
1. - 3. den
MKS
množství
kolostrum
4 - 5 l/d
4. - 7. den
2. týden
3. - 6. týden
Milkivit Plus
Milkivit Start
nebo
Milkivit MA 17
Milkivit Formel 35
koncentrace (g/l)
4 - 6 l/d
125 - 150
4 - 6 l/d
125 - 150
6 - 8 l/d
125 - 150
5 l/d
100 - 120
3 l/d
100 - 120
2 l/d
100 - 120
DŮLEŽITÉ:
Zajistěte
adekvátní
přísun čisté
čerstvé vody
9
Suchá TMR pro telata –
Základ pro optimální vývoj bachorových papil
Zvýšený denní přírůstek při použití suché TMR na bázi sena
Zkrmování krmné dávky bez siláží stimuluje růst bachorových papil během prvních týdnů
života (viz. ilustrace na str. 8) a zlepšuje denní přírůstek během mléčného odchovu o více
než 100 g.
Krmná dávka během období mléčného odchovu, která neobsahuje siláže, podporuje koncept Metabolic Pragramming.
Jak ukazuje následující tabulka, přidáním suché TMR na bázi sena můžeme očekávat vyšší
příjem krmiva a signifikantně vyšší denní přírůstek
1000
Denní přírůstek v gramech
Tele potřebuje okolo 70 kg suché TMR, to znamená, že
namíchání 1,000 kg TMR dostačuje pro 14 telat.
800
748 g
700
Zkrmování
kukuřičné siláže,
starteru, sena a
mléčné náhražky
600
500
Pouze seno
Pouze kukuřičná siláž
plus 5% slámy
Nejlepší vývoj papil
použití suché TMR (seno plus starter)
Zdroj: Noci Bardyl, 2009, Freie Universität Berlin
pouze starter
(zničené papily)
860 g
900
Kontrola
Zkrmování
seno-TMR a
mléčné náhražky
Pokus
Zdroj: Prof. Dr. Dusel, FH Bingen; BAT 2007
Novou metodou v krmení mladých telat je přídavek suché TMR
(seno-TMR/sláma-TMR). Suchá TMR má mnoho výhod: časný příjem krmiva, vyšší denní přírůstek a snadná manipulace.
11
Mladý skot
Příprava suché TMR je jednoduchá: Seno
nebo slámu upravené na délku částic 2 - 3
cm přidáme do míchacího krmného vozu.
Potom z důvodu omezení prašnosti přidáme buď rostlinný olej nebo melasu a homogenně smícháme. Na konec doplníme ostatní krmné komponenty a Milki Appetito.
Dobře zamícháme. Jelikož mix neobsahuje
Příklady
Sláma-TMR Seno-TMR Sláma-Vital-TMR
Seno
Sláma
Kukuřice
Ječmen
Sojový extr.šrot (43 % NL)
Melasa
Rostl.olej
Milki LaktoStart Omega 3
Milki Appetito
–
12,0 %
30,0 %
17,5 %
20,5 %
10 %
–
–
10,0 %
20,0 %
–
25,0 %
15,5 %
17,5 %
5,0 %
2,0 %
5,0 %
10,0 %
–
12,0 %
25,0 %
19,0 %
17,0 %
5,0 %
2,0 %
10,0 %
10,0 %
Protein
MJ ME
Vláknina
15,5 %
10,5
7,7 %
15,5 %
11,1
8,4 %
15,0 %
11,2
8,2 %
Milki Vitello
00
vlhké komponenty, může být připraven na
dobu 4 - 6 týdnů. Zkrmování siláží zahájíme
obvykle 14 dní po odstavu. V některých
případech je možné suchou TMR zkrmovat
až do věku 4 měsíců. Během přechodného
období je suchá TMR limitována na 2 kg
na den.
02
Suchá TMR
04
06
věk (týdny)
První krmení
Použití Milki Vitello jako prvního krmení je velmi
úspěšné. Po 10 - 14 dnech vytvoříme směs se
suchou TMR. Chovatelé, kteří nechtějí krmit suchou
TMR, mohou použít Milki Vitello po celou dobu
mléčné fáze odchovu.
08
10
Vysoké denní přírůstky do dospělosti
Do období pohlavní dospělosti ve věku 7 - 8
měsíců by mělo být dosaženo denních přírůstků v rozmezí od 900 do 1000 g.
Následně by mělo dojít k omezení intenzity
krmení za účelem vyvarování se nadměrné tvorby tukových zásob. Od 7. měsíce je
doporučený průměrný denní přírůstek mezi
700 a 750 g. To znamená provést úpravy
krmné dávky s ohledem na potřeby jalovic v
tomto období (ve věku 7 – 8 měsíců).
Přírůstky u telat a jalovic
Denní přírůstek
(během měsíce)
1000
Denní přírůstek (g)
Suchá TMR na bázi sena / slámy
Návod a příklady
750
625
500
468
250
00
jh
o
Výv
02
04
osti
tn
mo
06
v kg
255
08
10
12
14
16
18
20
22
24
věk (měsíce)
Zdroj: Dr. Kunz, 2010

Podobné dokumenty

Milkivit ImmunStart

Milkivit ImmunStart • Při výskytu zažívacích potíží: 2 - 3 litry dietního nápoje s FOS Rediar a Milki vital (koncentrace na litr 50 g FOS Rediar a 10 g Milki vital)

Více

rotax - MS Kart

rotax - MS Kart 613933 - Válec (1 ks) 296290 - Píst kompletní (1 ks) 216135 - Pístní čep (1 ks) obsahuje: 932026 - Jehlové ložisko (1 ks) 945635 - Pojistný kroužek (2 ks) potřebné těsnění a o-kroužky potřebných 6 ...

Více

Ceník + katalog dílů na rok 2015 si můžete stáhnout zde

Ceník + katalog dílů na rok 2015 si můžete stáhnout zde Jehlové ložisko 15x19x17 (pro kolečka 12, 13 a 14 zubů - používejte pouze s o-kroužkem pozice 10)

Více

Pozvánka VJ 8 6 2011

Pozvánka VJ 8 6 2011 Řízení energetického metabolismu dojnic s použitím krmných aditiv em. prof. Ric Grummer – Dept. of Dairy Science, University of Wisconsin-Madison

Více

ROTAX MAX - CZ - prodej 2012

ROTAX MAX - CZ - prodej 2012 Válec (jen pro motor FR 125 MAX) A: 54,000 - 54,010 mm AB: 54,010 - 54,015 mm B: 54,015 - 54,025 mm 223994 Válec (jen pro motor FR 125 Junior/Mini MAX) A: 54,000 - 54,010 mm AB: 54,010 - 54,015 mm ...

Více

období - farmtec.cz

období - farmtec.cz (drench) od 9. dne před otelením snižuje jaterní triglycerid při porodu a počátkem laktace; snižuje ketónové látky v krvi. • Další výzkum ukázal, že dávka 300 ml nebo 600 ml/den byla téměř stejně ú...

Více