Technický list 4200

Transkript

Technický list 4200
===================================================================
TECHNICKÝ LIST
NG 618.0
Datum: 15.05.2002
Stránka 1/3
===================================================================
KÓD
4200/
GEOEPOX SMALTO EPOSSIDICO ALL´ACQUA LUCIDO
GEOEPOX EPOXIDOVÝ EMAIL VODOUŘEDITELNÝ - lesklý
POPIS
ODSTÍNY
vzorkovník CHROMA
PŮVOD A OBLAST POUŽITÍ
Lesklý email na bázi epoxidových pryskyříc emulgovaných ve vodě.
Oblasti použití:
V průmyslu na natírání obráběcích strojů, kovových zařízení, apod. …
PODKLADY
Dobře odmaštěný a opískovaný plech, nebo kovový povrch.
Epoxidové základy a primery, typu našeho 4203/, 5203/
PŘÍPRAVA VÝROBKU
TUŽÍCÍ POMĚR: na 100 dílů komponentu A
- tužit 100 díly tužidlem 4299/5000
ŘEDĚNÍ: na 100 dílů komponentu A
−
30 – 40% vodou při aplikacích stříkáním
POT-LIFE
−
1,5 hod. při naředění vodou
APLIKACE
Stříkání: talířová pistole, smíšený vzduch
Štětec
Váleček
ZASYCHÁNÍ (METODA - ALCEA ME 81)
* Bez prachu.………..........………………………
Suchý na dotyk......………..….…………………
Hloubkové.....…………...... ……………………
Při urychlení v peci………........ ……................
1 hodina
8 hod.
18 hod.
30 minut při 60-70°C
===================================================================
TECHNICKÝ LIST
NG 618.0
Datum: 15.05.2002
Stránka 2/3
===================================================================
PŘETÍRATELNOST
Film barvy je stále přetíratelný.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY *
Výrobek
natužená směs
Specifická váha
1,040 – 1,032
1,050 – 1,173
* Visk.Ford 8/20°C
35 – 45“
39,6 – 54,7%
46,1 – 53,7%
Sušina váhová.
Váha sušiny v obj.
29,6 – 34,4%
38,2 – 40,6%
Objem suš.v objemu
35,8 – 39,1%
42,6 – 44,8%
Lesk při 60°
85 – 95
Bod vzplanutí……..................
neni vznětlivý
M.J.
Metoda
Alcea
kg/l
sekundy
kg/kg
l/kg
l/l
gloss
°C
ME 14
ME 16
ME 15
ME 15
ME 15
ME 60
ME 12
TEORETICKÁ VÝTĚŽNOST (METODA - ALCEA ME 82)
50 mikronů suchého filmu.…………….... 7 – 8 m²/kg
100 mikronů suchého filmu.......................... 3,5 – 4,0 m²/kg
VLASTNOSTI
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vodouředitelný email je nezbytné mít na pamětí, že pracovní
teplota nesmí být nižší než 15°C a realtivní vlhkost nesmí převýšovat 80%.
Ve dnech s výsokou vlhkosti, vodou ředitelné výrobky mají obtíže se schnoutím, čímž se zhoršuje
odpárování přítomné vody. V těchto případech je potřebné urychlit odpárování teplým vzduchem.
Všeobecně, když se aplikují vodou ředitelný výrobky, je vždycky doporučené mít větrané pracovní
prostředí.
Jedná se o nátěr určen pro vnitřní použítí, když je vystavený venkovnímu prostředí ma tendenci k
sprášování a k žloutnutí jako všechny epoxidové produkty. Je ředitelný vodou a nehořlavý; film po
dovršeném sušení se prezentuje jako lesklý, tuhý a odolný vůči oděru (drhnutí, odírání, otírání, tření).
V sektoru obráběcích strojů byla potvrzená výborná odolnost vůči emulzním olejům (chemická voda pH
7,5 – 8 ).
USKLADNĚNÍ:
Pozor!:
Produkt musí byt uskladněn ve svých originálních obalech, chráněný před
mrazem, při teplotě minimálně + 5°C a max. + 35°C
USCHOVATELNOST:
Produkt udržován za výše doporučených podmínek je stabilní 12 měsíců od data výroby.
===================================================================
TECHNICKÝ LIST
NG 618.0
Datum: 15.05.2002
Stránka 3/3
===================================================================
CHARAKTERISTIKY ODOLNOSTI
V následující tabulce jsou uvedené údaje o odolnosti vysušeného filmu vůči skupine agresivních
chemických látek. Jak je možné vypozorovat z tabulky, tento produkt vykazuje výbornou odolnost vůči
vodě, solným rozpouštědlům, alifatickým uhlovodánům; slabší odolnost
vůči organickým a
anorganickým kyselinám, esterům a ketónům. Kromě toho vykazuje výborné mechanické charakteristiky,
typické pro epoxidové výrobky (elasticita, odolnost vůči abrazi, tvrdost, brilance/lesk).
Výrobek tužen s tužidlem 4299/5000
Hodnoty stanovené na filme sušeném 7 dní při 20°C a relativní vlhkosti 60%.
CHEMICKÉ ČINIDLO
ODOLNOST
benzín
dobrá
nafta
dobrá
ovocná šťáva
dobrá
*
olivový olej
dobrá
*
mléko
dobrá
*
tuk, sádlo
dobrá
*
ricínový olej
dobrá
*
žíravá soda 10%
dobrá
kuchyňská sůl 20%
dobrá
Saponátové rozpouštědlá
dobrá
Hroznová šťáva
dobrá
*
pivo
dobrá
*
voda
výborná
butylalkohol
slabá
Perchlóretylén
omezená na krátkou dobu kontaktů
1-1-1 trichlóretan
omezená – po 12 hod ponoření meknutí filmu
Okysličená voda
omezená na krátkou dobu kontaktů
xylén
omezená na krátkou dobu kontaktů
amoniak
neodolává
aceton
neodolává
butylacetát
neodolává
Kyselina chromová 2%
neodolává
Kyselina octová 5%
neodolává
Kyselina šťavelová 10%
neodolává
Kyselina sírová 5%
neodolává
Kyselina chlorovodíková 10%
neodolává
Kyselina fosforečná 5%
neodolává
(*) Výrobek NESMÍ být použiván pro kontejnery určený na skladování potravín.
************************
* Hodnoty označené hvězdičkou , ve vztahu k tintometrickému systému, mají charaktér indikativní k naším recepturám.
Údaje tohoto technického listu jsou výsledkem početných experimentů a jsou považované za výborné orientační ukazatele.
Aplikační způsoby a pracovní systémy jsou však natolik různorodé, že proto se nemůže převzít odpovědnost za každý jednotlivý
případ.
Předmětná přepracovaná verze ruší a nahrazuje předešlé vydání.

Podobné dokumenty

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 - SOLIGHT E-shop

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 - SOLIGHT E-shop vložení poslední baterie zařízení krátce pípne. Signalizuje tím, že baterie byly vloženy správně. Kryt baterií ještě nezavírejte, v dalších kapitolách budete potřebovat přístup ke klávesnici, která...

Více

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 Vážený zákazníku

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 Vážený zákazníku vložení poslední baterie zařízení krátce pípne. Signalizuje tím, že baterie byly vloženy správně. Kryt baterií ještě nezavírejte, v dalších kapitolách budete potřebovat přístup ke klávesnici, která...

Více

LOCTITE 495

LOCTITE 495 které se považují za vhodné ke specifikaci pro zákazníka. V neposlední řadě funguje na místě komplexní systém kontroly, který zajišťuje kvalitu výrobku a jeho shodu. Zvláštní požadavky upřesněné zá...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze 1. Na zadní straně sirény odšroubujte šroub a otevřete kryt baterií. Vložte dvě AA 1.5V alkalické baterie a dbejte přitom vyznačené polarity. Siréna krátce pípne po vložení druhé baterie. Signalizu...

Více

chs-epoxy 520

chs-epoxy 520 k vysrážení vlhkosti na povrchu natíraného předmětu (rosný bod). Větráním je nutné omezit případný výskyt kyselých plynů a par (např: CO 2), které reagují s tužidlem a znemožňují dokonalé vytvrzení...

Více