00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd

Transkript

00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd
klempířské noviny
ě
v
o
N
t
e
l
0
3
a
k
u
zár
systém
ý
v
o
p
a
k
o
na
inline
Lindab Ra
01/2010
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 1
20.7.2010 10:21:13
l indab
lin d ab | aktu ality
E ditorial
A ktuality
Vážení zákazníci,
konečně dostáváte do rukou první letošní číslo Klempířských
novin. Nechalo na sebe dlouho čekat, o to je však bohatší
svým obsahem. Je plné zajímavostí a užitečných informací
o sortimentu Lindab a Lindab Rova, praktických montážních
rad a tipů. Představíme Vám „růži mezi trním“, připomeneme
výhody věrnostního programu Střechy plné odměn a ukážeme jeden severský rodinný dům „made by Lindab“ postavený
ve středních Čechách. Velmi praktická je poslední strana,
určená k vystřižení, s aktuálním barevným sortimentem
a přehledem výhod okapového systému Rainline oproti
běžným systémům, který Vám usnadní argumentaci při
prodeji a pomůže zodpovědět otázky Vašich zákazníků.
K okapům se pojí jedinečná novinka, kterou pro Vás Lindab
na toto léto připravil, a tou je prodloužení záruky na okapový
systém Rainline z 15 na 30 let. Originální švédský okapový
systém vyrobený technologií z předlakované oceli, v povrchové úpravě HB Polyester, v deseti barvách, to vše se zárukou
30 let – to je jistota, kterou Vám nabízí pouze Lindab. Jistě
víte, že navíc můžete do 17. 8. 2010 za systém Rainline
získat navíc stylové pracovní oblečení. Takže pokud se
zrovna chystáte na zakázku odvodnění, není důvod váhat…
Přejeme příjemné čtení a krásné léto plné nových zakázek.
O bsah
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Aktuality | Dlouho očekávaný montážní návod na lehké střešní krytiny Lindab | Snížení ceníkových
cen okapového systému Lindab Rainline | Střechy plné odměn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
Představení produktů | Profily Lindab RdBX bronzové v soutěži Stavební výrobek – technologie
roku 2009 | POLOŽIT – ZAKLAPNOUT – HOTOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lindab Rainline | V ceně už rozdíl nehledejte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7
Představení produktů | Přehled lehkých střešních krytin Lindab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
Dlouho očekávaný
montážní návod na lehké
střešní krytiny Lindab
Po delší odmlce je nyní připraven nový, zcela přepracovaný
montážní návod na lehké střešní krytiny, který obsahuje
veškeré montážní postupy na všechny typy krytin, které
jsou v nabídce Lindab, tedy Lindab Topline, Lindab Mega,
Ideal a Goodlock.
Najdete v něm přesné rozměry a technickou specifikaci
všech krytin Lindab, obecné informace o materiálu,
povrchových úpravách a jejich vlastnostech, dále postup
jak určit správné délky tabulí, jak s nimi manipulovat, jak
skladovat a na co si dát pozor z hlediska možných reklamací,
podrobný postup při montáži a kotvení krytin. Kapitola
Montáž v kostce je doplněna obrazem pro lepší představivost. V obsáhlé kapitole Detaily zase najdete doporučená
řešení detailů jako montáž střešních oken, lemování
komínů, odvětrání střechy, dále doporučené fólie,
přehled katalogových klempířských výrobků, atd.
Součástí je samostatný montážní návod na krytinu Lindab
Rova Goodlock. Ta je specifická tím, že se dodává v šablonách a je tedy velmi praktická z hlediska skladování
a dopravy na stavbu. Z hlediska montáže spočívá její
jedinečnost ve skrytém kotvení, celý montážní postup
je tak odlišný od ostatních krytin.
Jako bonus připravil Lindab kupon na 10% slevu na
pracovní nářadí značek Makita, Hitachi, Dolmar, Metabo
a další od firmy Plasma Tool.
Montážní návod je k dispozici u všech prodejců Lindab,
ke stažení na www.lindabstrechy.cz, nebo si o něj můžete
napsat nebo zavolat do technického oddělení Lindab.
Pomáháme Vám | Co nesmí chybět ve skladbě střešního pláště | Růže mezi trním, aneb řemeslo není
jen pro muže | Kotvení lehké střešní krytiny – jedno z tajemství úspěchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13
Představujeme reference | Severský dům ve středních Čechách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reportáž na aktuální téma | Přecházíme na digitální TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 19
Fotovoltaika | Solární panely na střeše – energie ze slunce | Fotovoltaické panely a sníh . . . . . . . . 20 - 23
Střechy plné odměn | Věrnostní program pro montážní firmy společností Lindab a VELUX. . . . . 24 - 25
Pomáháme Vám | Montáž střešních oken VELUX do profilované krytiny Lindab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Barevný sortiment Lindab | Oddělitelný barevný vzorník Lindab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 2-3
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
3
20.7.2010 10:21:14
l indab | akt u a l i t y
lin d ab | p řed staven í p rod u ktů
Kvalitu okapového systému
Lindab Rainline dokazuje
k
u
y
r
n
á
a 30 let
z
í
n
e
ž
u
o
l
d
o
pr
Systém Lindab Rainline je při zachování všech vlastností,
které ho činí výjimečným, nyní dostupnější pro více zákazníků.
Více o vlastnostech systému Rainline čtěte na straně 6.
POLOŽIT – ZAKLAPNOUT – HOTOVO
Aktuální ceníky jsou k dispozici u všech prodejců Lindab a na www.lindab.cz
Střechy plné odměn
Lednová výstava Střechy Praha 2010 byla ideální příležitostí pro představení nového věrnostního programu
společností Lindab s.r.o., a VELUX Česká republika, s.r.o. určeného všem montážním firmám, které montují
nebo chtějí montovat výrobky Lindab, Lindab Rova a VELUX.
Realizační firmy mohou jednoduše sbírat body na věrnostní kartu, kterou stačí
předložit při nákupu u prodejce. Za každý nákup zmíněných výrobků se tak
zaregistrované montážní firmě načítají na věrnostní konto body, které se po
skončení kalendářního roku sečtou a vymění se za některou z bohaté nabídky
odměn. Odměny jako pracovní oblečení, drobné pracovní pomůcky, nářadí Hitachi
a Makita nejen usnadní práci a ušetří náklady, ale také potěší.
{
Více informací také na straně 24...
Lindab RdBX inovovaný konstrukční profil pro montované příčky ze sádrokartonových
a sádrovláknitých desek společnosti Lindab s.r.o. vyhověl náročným kritériím soutěže
Stavební výrobek – technologie roku 2009, kterými jsou například vysoká technická
úroveň výrobku, atestace a zkoušky dokládající jeho technické parametry a užitnou
kvalitu, originalita a ekonomický přínos, energetická úspornost
a výrazný uživatelský přínos především v oblasti montáže.
2. ročník soutěže, vyhlašované Českou stavební akademií pod záštitou
Ministerstev dopravy, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu
a Ministerstva životního prostředí, byl ukončen vyhlášením oceněných
výrobků, z něhož si konstrukční profil Lindab RdBX odnáší bronzovou
cenu. Soutěž tak již podruhé naplnila své poslání, kterým je především
podpora uvádění nových výrobků a technologií z výzkumu a vývoje
do výroby a jejich využití ve stavební praxi, zvyšování technické
a uživatelské kvality těchto výrobků, zvyšování znalostí o kvalitě
a možnostech užití špičkových a inovovaných výrobků.
Nyní můžete nabídnout svým zákazníkům vysoce kvalitní,
odolný a bezúdržbový systém se zárukou 30 let. Zákazníci
se z něho budou těšit dlouhá léta a Vy nemusíte ztrácet
čas montáží méně kvalitních systémů, u kterých nemáte
jistotu 100% funkčnosti a obávat se případných reklamací.
Více informací a on-line přihlášku
najdete na www.strechyplneodmen.cz
Profily Lindab RdBX bronzové v soutěži
Stavební výrobek – technologie roku 2009
}
Nový profil stojky Lindab RdBx umožní rychlejší, jednodušší a flexibilnější montáž než doposud. Položit.
Zaklapnout. Hotovo. Tato tři slova plně vystihují nově
inovovaný konstrukční profil Linda RdBX. Konstrukční
profil pro montované příčky ze sádrokartonových
a sádrovláknitých desek Lindab RdBX usnadňuje
a urychluje osazení stojek do vodících UW profilů.
Inovace standardní stojky spočívá v použití klapky
v její horní a dolní části. Klapka umožní ukotvit stojku
na místě, bez použití nářadí a mnohem rychleji, než
je tomu u standardních CW profilů.
Výraznou inovací z hlediska zmiňovaných ekonomických a uživatelských kritérií je možnost používat RdBX profily
jako teleskopické. Díky této vlastnosti se snadno a rychle dosáhne požadované délky stojky a to bez nutnosti
řezání a přesného zaměření, což je velkou výhodou především u příček s proměnnou výškou, jako například
podkroví.
Systém kotvení Lindab RdBX umožňuje stojky snadno posouvat v případě, že je třeba konstrukci jemně rozměrově doladit, a to i v případě, jsou-li již stojky zafixovány na svém místě ve vodících UW profilech. I poté poskytují
klapky v RdBX profilech potřebnou tuhost a umožňují uchycení desky jako obvykle. Sádrokartonovou nebo sádrovláknitou desku tak lze použít i k finálnímu doladění polohy stojky tak, aby byl spoj jednotlivých desek přesně na
ose profilu stojky.
Speciální profilace a perforace RdBX profilu zaručuje lepší akustické vlastnosti finální příčky. Od toho je také
odvozen název výrobku RdBX. R – reduce, dB – decibel, X – označení pro patentovaný systém kotvení.
Díky všem popsaným vlastnostem přináší použití profilů Lindab RdBX mnoho výhod zejména pro realizační firmy
a montážníky v podobě úspory času, větší flexibility a menší fyzické námahy při práci.
Více na www.lindab.cz
4
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 4-5
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
5
20.7.2010 10:21:15
l indab | L i n d a b R a i n l i n e
lin d ab | L i n d a b R a i n l i n e
V ceně už rozdíl nehledejte
Již od roku 1993, tedy 17 let, dodává Lindab českým zákazníkům okapový systém
Lindab Rainline, který je v komoditě dostupných odvodňovacích systémů v mnoha
ohledech výjimečný. Disponuje řadou vlastností, které ho činí výjimečným jak z hlediska uživatelského - životnost, bezúdržbovost a výběr barev, tak z hlediska montáže –
přesnost prvků, jednoduchost a rychlost montáže, 100% funkčnost. Jako montážník
oceníte rychlost a jednoduchost sestavení systému a nemusíte mít obavy z reklamací
a nutnosti zabývat se zpětně již ukončenou a předanou zakázkou.
Povrchová úprava HB Polyester
Jednotlivé prvky systému Lindab Rainline jsou vyráběny
ze žárově pozinkované švédské oceli o tloušťce
0,6 – 0,7 mm S250 GD Z 275. Základní materiál je
po procesu pasivace, která zajistí dokonalou přilnavost
dalších vrstev, pokryt vrstvou základní barvy a následně
finální vrstvou HB Polyester v jednom z deseti nabízených
odstínů. Vrstva HB polyester je obohacena o polyamidová
zrna, která ještě zvyšují odolnost povrchu proti mechanickému poškození. Jako montážník jistě oceníte tuto vlastnost,
díky níž se nemusíte při standardním zacházení obávat poškození povrchu ještě v průběhu montáže. Výhodou
HB Polyesteru je také vysoká odolnost proti působení
slunečního záření a z toho vyplývající stálobarevnost
celého systému, což zase ocení každý majitel nového
či rekonstruovaného domu, který sladil jeho celkový
vzhled a očekává, že se tento vzhled udrží po dlouhá
léta užívání.
Použitý materiál spolu s povrchovou úpravou HB Polyester zajišťují vysokou pevnost všech prvků, dlouhou
životnost celého systému a odolnost proti mechanickému poškození. Na trhu najdeme řadu systémů, které
nemohou nabídnout popsané vlastnosti, a tím pádem nemohou poskytnout ani prodlouženou záruční dobou,
která je v případě Lindabu 30 let!
Technologie výroby z předem lakované oceli
Je nejzásadnějším rozdílem oproti některým na trhu
dostupným okapovým systémům. Materiál, z něhož
jsou prvky systému Lindab Rainline vyráběny, je předem
polakován, tedy opatřen všemi popsanými vrstvami,
včetně finálního HB Polyesteru před tím, než se
z něho začnou tvarovat jednotlivé prvky.
Pokrytí oceli povrchovou úpravou ještě před dalším
zpracováním je díky tomu stejnoměrné, a to i na těžko
dostupných a problematických místech. Díky tomu
nedochází k předčasnému opotřebení a ztrátě funkčnosti
některých prvků, respektive těch míst, na které je barva
u ostatních výrobků nanášena dodatečně práškovým
6
lakováním, nebo vůbec. Takovými místy jsou například
vnitřní strany kolen, kotlíků, atd, tedy místa kudy aktivně
prochází voda a která jsou náchylná ke korozi.
Důležitým aspektem při výrobě prvků je také prostředí,
ve kterém je povrchová úprava na základní materiál
nanášena. V případě Lindab Railine je zajištěno naprosto
sterilní prostředí, které vylučuje například nedostatečné odmaštění povrchu, na který je následně povrchová
úprava nanášena. V případě finální vrstvy nanášené
na nedostatečně odmaštěný povrch je snížena
přilnavost povrchu, následovat pak může například
odlupování barvy.
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 6-7
Te ch no lo gi e vý ro by
i
z před em la ko va né oc el í
kr yt
za jiš ťu je st ej no m ěr né po h,
vš ec
vš em i vr st va m i la ku na ch
i tě ch ne jh ůře do st up ný
a ne jv íc e na m áh an ýc h
vk ů.
m ís te ch je dn ot liv ýc h pr
Je jic h vy so ká od ol no st
no st
je zá kl ad em pro be zv ad
ho
a 10 0% fu nk čn os t ce lé
sy st ém u a ná sl ed no u
sp ok oj en os t zá ka zn ík a.
Přesné zpracování
jednotlivých prvků
Výroba v závodě na jihu Švédska je plně automatizovaná
a stroje podléhají pravidelným kontrolám a seřizování,
aby výsledným produktem byl v každém okamžiku
100% funkční prvek. Díky přísné každodenní kontrole
výrobního procesu a automatizovanému zpracování
do podoby prvků jsou jednotlivé díly systému skutečně
přesné, perfektně do sebe zapadají a jejich montáž
je díky tomu opravdu snadná a rychlá. Systém
Lindab Rainline je kompletní, pomocí jednotlivých
důmyslných prvků lze vyřešit většinu architektonických
detailů. Není třeba, jako u ostatních systémů, nahrazovat
chybějící prvky jiným produktem s jinými vlastnostmi,
což má za následek nekompaktnost a tím pádem
ne zcela dokonalou funkčnost systému.
Přesnost zpracování prvků, z toho vyplývající dokonalý
vzhled a 100% funkčnost celého systému představují
spokojenost konečného uživatele a žádné starosti
s reklamacemi pro montážníka.
Více informací získáte na školeních Lindab, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, www.okapyprovas.cz,
nebo můžete kontaktovat produktového manažera na e-mailu: [email protected].
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
7
20.7.2010 10:21:18
l indab | před s t a v e n í p ro d u k t ů
lin d ab | p řed staven í p rod u ktů
Přehled lehkých
Lindab Topline
střešních krytin Lindab
výjimečná dvojitou ochranou proti zatečení a 42 mm vysokou vlnou
Pro zákazníky hledající kvalitu a originál je připravena vysoce kvalitní krytina Lindab Topline, věrně imitující klasickou
skládanou tašku. Řadí se mezi krytiny s nejvyšším profilem, díky výšce vlny 42 mm se při montáži neprohýbá, neláme
a celkově je velmi pevná. Lze ji použít pro střechy se sklonem od 14°. Tato profilovaná krytina si získala velkou oblibu
u zákazníků hlavně pro široký výběr z barevných odstínů, u montážníků pak díky přesnosti a tím pádem nekomplikované
a bezvadné montáži.
...od cenově dostupných po luxusní varianty
Lindab Ideal
•
výška vlny 42 mm, vyšší pevnost a tuhost krytiny
•
dvojitá vodní drážka, dvojité jištění proti vodě
•
v povrchových úpravách Polyester, Polyester matný
Pro zákazníky, kteří potřebují novou střechu, ale mají k dispozici jen omezené finanční prostředky, je připravena krytina
Lindab Ideal, cenově nejdostupnější ve své kategorii na trhu. Je velmi žádanou variantou s krycí šířkou 1120 mm
a modulem tašky 350 nebo 400 mm. Vstupním materiálem je jako u ostatních krytin vysoce kvalitní moderní ocelový
plech ve 14 odstínech.
•
v 17 barvách
•
dodávaná z výrobního závodu Praha
•
nejrozšířenější varianta na trhu
Lindab Goodlock
•
ekonomicky nejdostupnější lehká střešní krytina
unikátní střešní krytina bez šroubování v ploše
•
výška vlny 27 mm
•
možnost volby délky modulu 350 nebo 400 mm
•
v povrchových úpravách Polyester a Polyester matný
•
v 17 barevných odstínech, včetně 5 matných
•
dodávaná z výrobního závodu Hustopeče
1
Atraktivní a výrazně plastický vzhled dělá krytinu Goodlock nerozeznatelnou od klasické skládané krytiny. Tato krytina je
unikátní tím, že se nešroubuje v ploše a odpadají tedy obavy zákazníků ohledně zatékání v místech kotvení. Ta jsou v tomto
případě totiž překryta samotnou krytinou, čímž se maximálně eliminuje působení povětrnostních vlivů na životnost krytiny.
Praktičnost šablon o rozměru 0,88 m2 spočívá také v možnosti krytinu pokládat okamžitě z palety, bez kladečského plánu,
a v snadné dostupnosti díky okamžitým skladovým zásobám v ČR.
•
nejvyšší výška vlny 48 mm pro mohutný nosný profil
•
okamžitá dostupnost pro zákazníka
•
dodává se v šablonách, vhodná k naskladnění
•
v povrchové úpravě Polyester polomatný
Lindab Mega
•
v nabídce v 5 barvách
atraktivní profilování v románském stylu
•
dodává se z výrobního závodu Hustopeče
Zákazníkům preferujícím krytinu s výrazným vzhledem za dostupnou cenu je určena Lindab Mega.
Cenově dostupná krytina odlišující se od ostatních výrazným vzhledem v románském stylu.
V nabídce je ve 14 barvách, 6 matných odstínech. Pro krytinu Mega je typická snadná montáž,
bezúdržbovost a použití na sklony od 14°.
atraktivní románský styl
•
výška vlny 30 mm
•
možnost volby délky modulu 350 nebo 400 mm
•
střešní krytina za příznivou cenu
•
v nabídce v povrchové úpravě Polyester
výrobků z výrobního závodu Praha
2
•
v 17 barevných odstínech, včetně 5 matných
•
dodávaná z výrobního závodu Hustopeče
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 8-9
4
Barevná škála
•
a Polyester matný
8
3
a nejkvalitnější povrchová úprava HB Polyester
nejlevněší varianta lehké střešní krytiny
výrobků z výrobního závodu Hustopeče
Pozn. Barevné podání tisku
nemusí přesně odpovídat
skutečnosti. Číselné
označení RAL je nejbližší
danému odstínu.
9
20.7.2010 10:21:19
l indab | po m á h á m e Vá m
lin d ab | p om áh ám e Vám
Co nesmí chybět ve sk ladbě střešního pláště
Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny, je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor
v budoucnu sloužit, a dle toho zvolit správné řešení.
Bude-li podkroví neobydlené, tedy nevytápěné a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré použít
kvalitní difúzní fólie, které jsou kontaktní, plně paropropustné, tzn. umožňují prostup vodních par min. 1200g/m2 za 24 hod.
Rozhodnete-li si v budoucnu takovýto střešní prostor změnit na obydlené podkroví, lze to díky takto zvolené fólii provést
bez větších problémů. V případě, že podkroví bude obydlené, je použití takovéto difúzní fólie nezbytné a není dobré tuto
část střešního pláště podceňovat.
Použití kvalitních difúzních fólií je často podceňováno. Na tuto vrstvu ve skladbě střechy je často nahlíženo jako
na doplňkový materiál. Nicméně je třeba si uvědomit, že tato vrstva ve střeše plní několik funkcí a výrazně přispívá ke
správné funkčnosti střešního pláště a zvyšuje jeho životnost. Nejdůležitější funkcí je samozřejmě tzv. pojistná hydroizolace tedy sekundární vrstva, která dokáže odvést vodu. Další nezbytnou funkcí je tzv. větrotěsnost, kdy difúzní fólie chrání
tep. izolaci proti vnikání větru a následným tep. ztrátám prouděním. Ochrana proti hmyzu a prachu jsou rovněž další
funkce, které výrazně ovlivní životnost i funkčnost stř. pláště. Pro montáž krytin Lindab doporučujeme používat difúzní
fólie Lindab (Tyvek® Solid).
Unikátní jednovrstvá difúzní membrána DuPont™ Tyvek® Solid je větrotěsná, mechanicky odolná, přirozeně
paropropustná, ale přitom voděodolná. Svou spolehlivou ochrannou schopností a bezproblémovou instalací přináší
uživateli klid a pohodu. Byla vyvinuta společností DuPont již před 40 lety a od té doby svou přítomností v pláštích budov
výrazně ovlivňuje způsob navrhování, projektování a stavění konstrukcí po celém světě.
Kromě technologie DuPont™ Tyvek® je nejčastěji využívanou technologií výroby difúzních fólií technologie tří vrstev
nebo vícevrstvá. Tyto membrány se skládají z funkční vrstvy, která umožňuje difúzi páry a chrání před povětrnostními podmínkami, a ze dvou vrstev netkané textilie (spunbond), které chrání funkční vrstvu a zvyšují její pevnost. Podle své aplikace
se tyto membrány liší v množství použité výztuže. Membrány jsou klasifikovány podle množství použité „výztuhy“ – netkané
textilie, určující její pevnost (90 – 165 g/m²). Funkční vrstva je ve všech těchto typech podobná nebo stejná, záleží na výrobci.
Největší rozdíl mezi membránou DuPont™ Tyvek® a tímto druhem membrány je tloušťka funkční vrstvy. Funkční vrstva
těchto membrán je představována mikroporézní membránou o tloušťce přibližně 20-60 μm (lidský vlas má tloušťku 80 μm).
Membrána DuPont™ Tyvek® se liší; její funkční vrstva je tvořena celou tloušťkou membrány (například 220 μm pro
DuPont™ Tyvek® Solid. Rozdíl je nejlépe vidět na vedlejším obrázku.
uFunkční vrstva Tyvek® Solid 220 μm
uFunkční vrtva 3-vrstvých fólií 20-60 μm
Hlavní faktory narušující účinnost střešních membrán jsou teplota a UV záření. Ať již se membrány dodávají jako
jednovrstvé nebo vícevrstvé výrobky, je to jedna vrstva, která se stará o odolnost proti větru, vodě a o prodyšnost pro
páru. Ta je známá jako funkční vrstva a její kvalita a tloušťka jsou klíčové pro trvanlivost a účinnost membrány jako celku.
Membrány DuPont™ Tyvek® nemění svoje vlastnosti ani po 4 měsících trvalého vystavení přímému slunečnímu záření.
Nicméně doporučujeme zakrýt difúzní fólie vždy, co nejdříve. Někdy se mohou ve stř. plášti vyskytnout neočekávaně vysoké
teploty. Občas mohou tyto teploty dokonce překročit 80°C. I na tuto nepříjemnou skutečnost má DuPont™ Tyvek® odpověď.
Jeho teplotní odolnost je od -40°C do 100°C (většina 3-vrstvých fólií ma teplotní odolnost do 80°C).
Ať už bude fólie ležet na bednění, nebo přímo na tepelné izolaci, je vždy nutné dostatečně provětrat prostor mezi
difúzní fólií a krytinou. V místě okapové hrany je nutné difúzní fólie ukončit okapním plechem (viz detail), tak aby nám
případný kondenzát nestékal např. do podhledu, nebo bednění. Návrh způsobu větrání šikmých střech je individuální
záležitostí každého projektu. Dostatečné větrání se uskutečňuje pomocí vzduchové mezery mezi krytinou a difuzní fólií,
která je vytvořena kontralatí o minimálním průřezu 40 x 60 mm. Takto vzniklé nasávací otvory opatříme v místě okapové
hrany ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který zabrání vniknutí ptactva, hmyzu, listí, atd., do podstřešního prostoru. Cílem větrání je odvádění vlhkosti z podstřešního prostoru, zamezení kondenzace vodní páry ve střešním
plášti a vyrovnání teploty ve střešním plášti, což je důležité z hlediska rovnoměrného tání sněhu a odstranění problému vzniku ledových bariér u okapové hrany a naopak odvádění nahromaděného tepla v střešním plášti vlivem slunečního záření.
Přiváděcí větrací otvory u okapové hrany se navrhují o ploše nejméně 200 cm2/bm okapu. Plocha odváděcích větracích
otvorů se oproti přiváděcím zvětšuje zpravidla nejméně o 10%. Vždy je nutné počítat se snížením kapacity větracích
otvorů při osazení ochranného větracího pásu, a to až o polovinu.
Platí pravidlo, že čím větší bude vzdálenost mezi okapovou hranou a hřebenem, tím větší by měla být větrací mezera
mezi krytinou a difuzní fólií, která je vytvořena kontralatí. Velikost větrací mezery je závislá také na sklonu střechy. Z tohoto
důvodu je vhodné u střech, které mají délku krokví větší než 10 m, zvětšit výšku větrací mezery např. osazením kontralatě
s vyšším průřezem.
Bližší informace naleznete v montážním návodu na lehké střešní krytiny Lindab a v normě ČSN 73 1901.
,
m
í
n
r
t
i
z
e
mnení jen pro muže
Reůb žřee
m e s lo
an
10
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 10-11
je
ní jen doménou mužů, u
ne
lo
es
m
ře
é
sk
píř
m
ko
Důkazem, že kle
jen tak klempíř
íte na fotografii, není
jako její
Lucie Brožová. Jak vid
čností a odhodláním
zru
u
jno
ste
se
a
ně
oravě.
„na oko“. Aktiv
v Novém Městě na M mpířské
e
eš
stř
na
uje
ac
pr
é
mužští kolegov
žitější zadání kle
krytinu patří mezi slo
vná svým
Zpracovat drážkovou
svou odborností vyro
cie
Lu
ní
pa
se
že
i,
říc
vou část
praxe a nutno
votřídní práci. Oblouko ručně,
pr
i
nim
s
olu
sp
dí
vá
kolegům a od
é zpracovávat
přilehlé detaily je nutn
á. Tak co,
střechy nemocnice a
náročná a dlouhodob
e
ác
pr
u
ah
zs
ro
m
vé
mným
což je při tako
své partě růži? Je příje
ve
ít
m
li
tě
ch
ste
by
em.
pánové, také
ní jen prázdným pojm
ne
e
ác
pr
st
no
eč
zp
správně
zjištěním, že be
it, že jsou pracovníci
dč
vě
es
př
e
em
ůž
m
bychom
Na fotografii se
skému zdravotnictví
Če
.
du
pá
i
ot
pr
ni
ně
uvázání a chrá
stavbách.
mu tak bylo na všech
jistě ušetřili, kdyby to
že…
ohli třeba pěstovat rů
Zdravotníci by pak m
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
11
20.7.2010 10:21:23
l indab | po m á h á m e Vá m
lin d ab | p om áh ám e Vám
Kotvení lehké střešní krytiny
– jedno z tajemství úspěchu
Šrouby jsou k dostání ve všech barvách
dle barevného sortimentu Lindab.
Každá střecha je trochu odlišná od ostatních, má jiný sklon, jiné detaily, různě členité
střešní roviny… Jedním ze zásadních aspektů, které platí bez ohledu na odlišnosti
jednotlivých střech, je způsob pokládky a kotvení krytiny. Ten je spolu s krytinou
samotnou předpokladem 100% funkčnosti celého střešního systému a je tedy
i předpokladem pro spokojenost zákazníka.
V sortimentu Lindab lze vybírat z několika typů lehkých střešních krytin, povrchových úprav a široké nabídky barevných
odstínů. V nabídce jsou krytiny od cenově dostupných až po luxusní varianty. Krytina Lindab Rova Ideal je ekonomicky
nejdostupnější a nejrozšířenější variantou krytiny na trhu, Lindab Rova Mega je atraktivní díky výraznému románskému
stylu a příznivé ceně. Lindab Topline je stálicí na trhu, která svým tvarem a výškou vlny věrně napodobuje klasickou
skládanou krytinu a navíc nabízí dvojité jištění proti vodě v podobě dvojité vodní drážky. Lindab Rova Goodlock je unikátní
krytina s mohutným nosným profilem, která se dodává v šablonách, a z hlediska montáže je velmi praktická pro manipulaci
a uskladnění. Jednotlivé krytiny se od sebe liší výškou vlny, povrchovou úpravou, atd., všechny mají ale společná následující
pravidla pro úspěšnou montáž.
Pokládka krytiny začíná na zemi
A to manipulací s taškovými tabulemi, při níž nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Pokud můžete, manipulujte
s taškovými tabulemi ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, buďte opatrní. Při větších
délkách se může tabule prohnout a při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci.
Tabule pak na sebe nemusí přesně dosedat, což minimálně zkomplikuje další montáž. V případě, že na stavbě není moc
prostoru nebo jsou komplikované podmínky pro přesun tabulí na připravený krov, je vhodné používat tabule o menších
délkách a využít tak možnost délkového napojení jednotlivých tabulí.
Postup kladení taškových tabulí
Není třeba připomínat, že k většině zakázek Lindab je zpracováván originální kladečský plán,
který je součástí dodávky nebo je k dispozici na vyžádání na technickém oddělení. Kladečský plán Vám podstatně urychlí
a usnadní celou pokládku. Je důležité klást tabule vždy kolmo na okapovou hranu a v délkách, které odpovídají kladečskému
plánu. Pokud nám to typ krovu umožňuje, je v mnoha případech výhodnější pokládat krytinu z levé strany, podsouváte
totiž tabuli pod krytinu, která je již ukotvena. Tabule se tak nemůže posouvat směrem dolů, což usnadní pokládku
při větších sklonech.
Je-li délka okapové hrany delší, např. 10 m a více, doporučujeme odsadit tabule cca 5 – 10 cm od okapové hrany směrem
nahoru a použít delší okapový plech, který bude zasahovat do 1/3 podokapního žlabu. U střech delších než 10 m se chyba
při zauhlování první tabule, která byla v řádu milimetrů, může projevit jako několikacentimetrová nepřesnost, což nám
vykompenzuje prostor vytvořený okapním plechem.
Nepodceňovat kotvení krytiny
Pro kotvení krytiny je třeba používat samovrtné
šrouby s těsnící podložkou z materiálu EPDM.
Podle typu materiálu latí se tyto šrouby dále
dělí na farmářské šrouby SWT (dřevěné latě)
a sešívací šrouby SL2T. Samovrtné šrouby
SD3T vrtají do ocelových latí tlouštky
max. 3,0 mm a SL2T se doporučují
pro vzájemné spojení plechů
ocelové krytiny. (viz obrázek 1)
12
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 12-13
Obr. 1
Obr. 2
Při utahování šroubu SWT nebo SD3T je třeba zvolit
správný moment dotažení tak, aby těsnící podložka nebyla
příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená. (viz obrázek 2)
Obr. 3
Pro montáž sešívacích šroubů SL2T není třeba momentový ani žádný jiný doraz elektrického šroubováku. Bezzávitová zóna pod hlavou šroubu zajistí spolehlivé upevnění
ocelových plechů bez přetočení závitu. Těsnící podložka
s navulkanizovaným EPDM tlouštky 3,0 mm zajistí
správné utěsnění spoje. (viz obrázek 3)
3 mm
Vzhledem k tomu, že se jedná o lehké krytiny s hmotností
5kg/m2, je nutné dodržovat doporučené schéma kotvení.
Nejvíce je krytina namáhána v místě štítů a okapové hrany.
V těchto místech je krytina nejvíce namáhána sacími silami
větru a při nedostatečném kotvení může dojít k odtržení
krytiny. V místech jako je okapová hrana, štít, a u napojení
dvou tabulí, se krytina kotví v každé vlně, v ploše se kotví
ob vlnu. V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu
SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru
vychází 7ks šroubů SWT/m2 a 3 ks šroubů SL2T/m2.
Šroub nemusí být kotven vždy kolmo ke krytině,
geometrická úprava pod hlavou farmářského šroubu
SWT, jakož i sešívacího šroubu SL2T umožňuje
odchylku zašroubování do 10 stupňů. Po upevnění
šroubu kroužek podložky s navulkanizovaným EPDM
rovnoměrně dosedne ke střešní krytině a těsní spoj
po celém svém obvodu. (viz obrázek 4)
Těsnost spoje zaručuje kovová podložka s navulkanizovaným EPDM. Tento těsnící materiál odolává teplotám
od -40 stupňů Celsia do +100 stupňů Celsia. Bezproblémově odolává účinkům povětrnosti, ozónu a UV záření.
Vulkanizace zaručuje dokonalou soudržnost kovového
kroužku s EPDM těsněním nejen při montáži, kdy je
kroužek namáhán kroutícím momentem. Můžete
si pomocí nože sami ověřit odolnost těsnění proti
mechanickému poškození. Porovnejte tak spolehlivost
běžného nalepení EPDM oproti vulkanizaci na kovový
kroužek. (viz obrázek 5)
Ø 3,82
Obr. 4
Ø 5,9
Ø 14,00
Ø 5,80
Ø 3,60
Upevňovací prvky vyrobené ze zušlechtěné uhlíkové
oceli jsou opatřeny ochranou povrchu šroubu proti
korozi a pro běžné prostředí se stálou vlhkostí do 70%
poskytuje výrobce záruku 10 let. Pro agresivní prostředí
použijte upevňovací prvky vyrobené z austenitické nerezové oceli, na které dává výrobce záruku po dobu 25 let.
Na správném výběru upevňovacích prvků záleží, protože
jsou to právě tyto nepatrné prvky, které mají za úkol
udržet krytinu na střeše a spolu s krytinou zajistit 100%
funkčnost celého střešního systému.
Obr. 5
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
13
20.7.2010 10:21:24
l indab | před s t a v u j e m e re fe re n c e
lin d ab | rep or táž n a aktu áln í tém a
JAK NA DIGITALIZACI
TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Českou republikou již od loňského roku postupuje digitalizace televizního vysílání.
Víte, v čem tento proces spočívá a jak se na něj dobře připravit? Co udělat pro to,
abyste mohli plně využívat výhod digitálního vysílání a nepřišli při vypnutí analogového
signálu o možnost sledovat televizní vysílání?
PROČ DIGITALIZACE A CO TO VLASTNĚ JE?
Digitální vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na nichž
televizní stanice vysílají. Co to ale znamená pro běžného diváka? Zatímco v analogové éře se do jednoho vysílacího kanálu
„vešel“ pouze jeden televizní program, u digitálního vysílání to je hned několik programů a další služby, jako např. elektronický programový průvodce (obdoba tištěných přehledů televizních programů). Tento balík programů, který běží na jednom
vysílacím kanálu, se nazývá „multiplex“. U nás je v plánu kapacita až pro sedm multiplexů.
VĚTŠÍ PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Severský dům
ve středních
Čechách
Digitalizace tedy přinese otevření současného televizního trhu a rozšíření nabídky televizních programů, což jistě každý
televizní divák uvítá. Zejména divák, který přijímá televizní vysílání z pozemních vysílačů, tedy „přes anténu“. Ten bude
mít možnost v budoucnu volit mezi mnohem větším množstvím programů, které doposud buď neexistovaly, nebo byly
přístupné pouze přes satelit či kabelovou televizi, tedy placené služby.
PŘECHÁZÍME POSTUPNĚ
Protože v ČR není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence současných analogových televizí,
tedy ČT1, ČT2, Novy, Primy a regionálních vysílatelů, na kterých se pak zahájí digitální vysílání. Vypínání probíhá postupně
podle Technického plánu přechodu, který v květnu 2008 schválila vláda. To je důvod, proč se termíny zapínání digitálního
vysílání a vypínání analogového v jednotlivých regionech liší.
KDE ZÍSKAT INFORMACE?
Na jih od Prahy, v obci Klínec, vyrostla v loňském roce stavba připomínající typický severský domek. Ačkoli střední Čechy
nemusí čelit klimatickým podmínkám jako chladná Skandinávie, i zde našel uplatnění švédský systém Lindab – Construline.
Jedná se o stavební systém samonosných konstrukcí obvodových stěn, stropů a vnitřních nosných příček, kombinující řadu
technologií a výrobků z tenkostěnné oceli. Nosná konstrukce stěn je tvořena tenkostěnnými ocelovými profily se štěrbinami
eliminujícími tepelné mosty, je vyplněna minerální vlnou Rockwool a opláštěna deskami Fermacell, které celou konstrukci
stabilizují. Celková tloušťka izolace 290 mm dává stavbě vynikající tepelně-technické vlastnosti. Vnější fasádu zde tvoří
trapézový plech Coverline, zastřešení krytina se stojatou drážkou Seamline a odvodnění zajišťuje systém Rainline. Stavebnicový systém výrazně stavbu urychlil, stavba domu se realizovala v období necelých devíti měsíců. Začátkem dubna stavebníci zahájili stavební práce a Vánoce 2009 už mladá rodina trávila v novém. Majitelé si zvolili z široké škály barevných odstínů
moderní tmavě červeno – šedou kombinaci, s výraznými prvky v bílé barvě. Moderní materiál, variabilita, suchý proces
výstavby – to vše jsou vlastnosti, jimiž systémy Lindab disponují a které je předurčují k oblibě u stavbařů, kteří preferují
rychlou, přesnou montáž a servis jednoho dodavatele, i stavebníků, kteří požadují originalitu a vysokou kvalitu bydlení.
Více informací získáte v oddělení lehkých konstrukcí na e-mail: [email protected].
14
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 14-15
Proto, aby byli televizní diváci informováni o všech změnách, které bude přechod na digitální televizní vysílání provázet,
byla zřízena speciální informační linka: 800 90 60 30, která je v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin. Navíc jsou
všechny potřebné informace přehledně umístěny na webových stránkách www.digitalne.tv.
SLOVNÍČEK POJMŮ A ZKRATEK
DVB-T
Digitální vysílání šířené z pozemních vysílačů, neboli
Zemské digitální televizní vysílání (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
DVB-C
Digitální televizní vysílání šířené pomocí kabelu (Digital Video Broadcasting - Cable)
DVB-S
Digitální televizní vysílání šířené pomocí satelitu (Digital Video Broadcasting - Satellite)
IPTV
Digitální televizní vysílání šířené pomocí internetového protokolu
(IP protocol) po pevných telefonních linkách.
Multiplex (MPX)
Síť digitálně vysílaných televizních programů, které běží společně na jedné frekvenci.
V ČR zatím vysílají 4 multiplexy.
Set-top-box (STB)
Přístroj na převod digitálního televizního signálu na signál analogový. Používá se u starších
televizních přijímačů, které nemají vestavěný digitální tunner.
EPG
Elektronický programový průvodce. Jde o službu podobnou dřívějšímu teletextu,
která ovšem využívá možností digitálního vysílání a nabízí tak mnoho nového.
STA (Společná
televizní anténa)
Zařízení u větších bytových domů, které přijímá hromadně televizní signál a distribuuje
ho do jednotlivých domácností.
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
20.7.2010 10:21:25
l indab | re p o r t á ž n a a k t u á l n í t é m a
lin d ab | rep or táž n a aktu áln í tém a
DIGITÁLNÍ SÍŤ 2, provozují České Radiokomunikace a obsahuje následující programy:
KTERÉ TELEVIZNÍ
PROGRAMY PŘINÁŠÍ?
•
•
•
•
•
Digitalizace televizního vysílání výrazným způsobem rozšiřuje nabídku televizních
programů, které je možné přijímat z pozemních vysílačů zcela zdarma (pokud
pomineme koncesionářské poplatky). V analogové éře to platilo pouze pro dva
programy České televize (ČT1 a ČT2) a dvě komerční stanice NOVA a PRIMA.
Nyní ale tento počet několikanásobně naroste. Již nyní jsou v provozu 4 digitální
sítě, neboli takzvané „multiplexy“, přičemž každý multiplex obsahuje několik
programů. A kapacita je zde až pro 7 takových multiplexů.
TV Nova
TV Prima
TV Nova Cinema
Prima Cool
TV Barrandov
Které konkrétní multiplexy s jakými programy
tedy již dnes na digitální televizi fungují?
DIGITÁLNÍ SÍŤ 1, neboli tzv. „veřejnoprávní multiplex“, provozuje Česká televize.
DIGITÁLNÍ SÍŤ 3, provozují České Radiokomunikace a obsahuje následující programy:
•
•
•
•
Obsahuje následující programy:
4 programy ČT – ČT1, ČT2, ČT4 sport, ČT24
7 stanic Českého rozhlasu – ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha,
ČRo3 – Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Leonardo, ČRo D-dur a Radio Česko
zdroj map: České Radiokomunikace
•
•
16
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 16-17
Z1
Public TV
Radio Proglas
V Praze TV Noe
DIGITÁLNÍ SÍŤ 4, provozuje Telefónica O2 a vysílá zatím jako experiment pouze v Praze
a v Brně, pokrývá ale jen jejich část. Vysílá ve vysokém rozlišení, tzv. HDTV,
takže k příjmu je třeba speciální set-top-box.
Obsahuje následující programy:
•
•
•
TV Nova
ČT1
a infokanál O2 Info
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
17
20.7.2010 10:21:26
l indab | re p o r t á ž n a a k t u á l n í t é m a
lin d ab | rep or táž n a aktu áln í tém a
Pokud vás digitalizace teprve
čeká, víte, jak se na ni připravit?
HARMONOGRAM VYPÍNÁNÍ
ANALOGOVÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
DATUM
VYSÍLAČ
30. 4.
PRAHA - Žižkov
PLZEŇ - Krašov
DOMAŽLICE - Vraní vrch
30. 9.
2009
CHEB - Zelená hora
JÁCHYMOV - Klínovec
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Dyleň
PLZEŇ - Krkavec
PRAHA - Cukrák
31. 10.
PŘÍBRAM - Vrch Praha
VOTICE - Mezivrata
28. 2.
SUŠICE - Svatobor
KLATOVY - Barák
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Kleť
30. 6.
2010
TÁBOR - Radimovice
VIMPERK - Mařský vrch
30. 8.
30. 9.
29. 4.
ÚSTÍ NAD LABEM - Buková hora
CHOMUTOV - Jedlová hora
BRNO - Barvičova
BRNO - Hády
FRÝDEK-MÍSTEK - Lysá hora
JIHLAVA - Javořice
31. 5.
PELHŘIMOV - Pacov
TŘEBÍČ - Klučovská hora
PARDUBICE - Krásné
LIBEREC - Ještěd
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - Litický chlum
2011
HARMONOGRAM
VYPÍNÁNÍ
ANALOGOVÉHO
VYSÍLÁNÍ
Vypnutí analogového
vysílání již zažila
Praha (Žižkov a Cukrák),
Plzeň (Krašov),
Sušice (Svatobor)
i některé další vysílače
v těchto oblastech.
Víte, jak je to
ve vašem regionu?
Obecné informace
o tom, jak vypadá
harmonogram vypínání
a kdy se analog vypne
právě ve vašem regionu,
lze vyčíst z následující
tabulky. Podrobnější
informace najdete
na www.digitalne.tv.
TRUTNOV - Černá hora
30. 6.
BRNO - Kojál
HODONÍN - Babí lom
MIKULOV - Děvín
SVITAVY - Kamenná horka
Pohlídejte si termíny
Důležité je pohlídat si termíny, které se týkají vašeho regionu. Ty jednoduše zjistíte na infolince 800 90 60 30,
nebo sami kliknutím na mapku na webových stránkách www.digitalne.tv. Digitální vysílání je zapínáno vždy
nejméně 6 měsíců před vypínáním analogového. Je tedy dostatek času přechod vyřešit. Pokud budete čekat
až na termín vypínání, riskujete, že při případných komplikacích dočasně přijdete o možnost televizi sledovat.
Zajistěte si vhodný přístroj
Nové televizory v sobě mají vestavěn tzv. „digitální tunner“, který digitálnímu vysílání rozumí a umí ho zobrazit.
Pokud máte starší televizor, máte dvě možnosti. Dražším řešením je zakoupení nového televizoru. Levnější variantou
je set-top-box, tedy jakési externí zařízení, které změní digitální signál na analogový tak, že mu bude váš starý
televizor rozumět. Takový set-top-box se dá pořídit již od 700 Kč. Znamená to ale složitější řešení, další přístroj
a další dálkové ovládání.
STA - neboli společná televizní anténa
Pokud bydlíte v bytovém domě, kde je příjem televizního vysílání řešen tzv. „společnou televizní anténou“ (STA),
je řešení komplikovanější. STA není jen zařízení umístěné na střeše, ale také zařízení nazývané „hlavní stanice“
STA, které přijatý signál zpracovává. Právě zde je potřeba provést velké změny. Upravit STA na příjem digitálního
signálu musí odborník, nějakou dobu to trvá a může to dle zvoleného řešení a stavu rozvodů v objektu stát
i desítky tisíc. Důležité proto je co nejdříve přimět správce objektu, aby tuto situaci začal řešit, jinak
se vše nemusí podařit včas upravit.
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Harusův kopec
30. 11.
OSTRAVA - Hošťálkovice
NOVÝ JIČÍN
JESENÍK - Praděd
OLOMOUC - Radíkov
2012
30. 6.
ZLÍN - Tlustá hora
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Ploštiny
UHERSKÝ BROD - Velká Javorina
18
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 18-19
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
19
20.7.2010 10:21:27
l indab | f o t o v o l t a i k a
lin d ab | fotovoltaika
Solární panely na střeše –
energie ze slunce
Optimální sklon modulů v našem prostředí se pohybuje
mezi 30°a 35°, což odpovídá sklonu většiny sedlových
střech. V případě plochých střech se moduly pro dosažení
požadovaného sklonu montují na šikmé podstavce. Stejně
tak je tomu i u instalací na volnou plochu. Plocha krystalických fotovoltaických modulů potřebná pro 5 kW je přibližně
36 m2. Solární panely tedy pokryjí plochu střechy o rozměrech například 4 x 9 metrů.
Solární panely na střeše rodinného domu již dávno nejsou výstředností či raritou.
Zájem o tento způsob získávání elektrické energie rychle narůstá spolu s klesající
pořizovací cenou solárních modulů a výhodností výkupní ceny elektřiny. Kolik
to ovšem stojí, kolik solárních panelů je třeba, které panely z rozsáhlé nabídky
vybrat a kdy se celá investice vrátí?
Fotovoltaický panel je typ solárního panelu, který dovede
sluneční záření převést na elektrickou energii (na rozdíl
od fototermického panelu, který vyrábí teplo). Svět
fotovoltaiky se v poslední době rychle měnil. Zatímco ještě
nedávno se návratnost vlastní malé solární elektrárny pohybovala nad hranicí 10 let, dnes je situace taková, že investované peníze budete mít zpět již po šesti letech provozu,
u těch nejkvalitnějších modulů i dříve. Pořizovací cena
kvalitních fotovoltaických modulů se v současné době
pohybuje kolem 70.000 Kč za instalovanou kilowatu (kW).
Při instalaci na klíč, tedy včetně práce, elektroinstalací,
materiálu k upevnění na střechu atd., se ale může částka
vyšplhat až na 110 000 korun za 1 kW. Je samozřejmě
možné najít i výrazně levnější nabídky převážně asijské
produkce. Ty však zdaleka nedosahují potřebné kvality
a kromě vysoké náchylnosti k poruchám vykazují i výrazně
nižší výnosy, takže ve výsledku vyjdou mnohem dráž.
Odborníci doporučují vybírat mezi kvalitními značkami
zejména německé a skandinávské produkce, kde jsou
s touto oblastí mnohaleté zkušenosti. Mezi značky
nabízející špičkovou kvalitu, vysoké výnosy a rychlý
návrat investice patří dle nejnovějších testů například
REC Solar, SolarWorld či Sovello.
Na rodinné domy se doporučuje, pokud to plocha střechy
a finanční možnosti dovolí, instalovat 5 kilowatt výkonu
(5 kW) a elektrárnu připojit do sítě formou tzv. „Zeleného
Jak se zorientovat v nabídce
solárních panelů jsme se zeptali
Filipa Malána, odborníka na
fotovoltaiku ze společnosti Soleg:
bonusu“. Část vyrobené elektřiny majitel domu sám spotřebuje a ušetří tak za energii, kterou by jinak musel nakoupit.
Zbytek díky Zelenému bonusu výhodně odprodá do sítě za
dotovanou cenu. U instalací přes 5 kW připojených na zelený
bonus však ztrácí investor výhodu tarifu pro domácnosti.
Solární moduly o výkonu 5 kW tedy vychází přibližně na
320 000,- Kč. Státem garantovaná výkupní cena elektřiny
z fotovoltaické elektrárny činí v současné době 12,25 Kč za
kWh. Z kvalitních fotovoltaických modulů získáte ročně více
než 1000 kWh na instalovanou kilowatu (kW). Při 5 instalovaných kW se tedy jedná o více než 5000 kWh, tedy o elektrickou energii v hodnotě přes 60.000,- Kč za rok. Lehce si pak
můžete spočítat, jak rychle budete mít svou investici zpět.
„Důležité je dívat se na zkušenosti a dosavadní výsledky
výrobce. U fotovoltaických modulů totiž není důležitá cena,
ale výnosy. Při koupi levného panelu ušetříte několik tisíc.
V následujících letech ale budete ztrácet v desítkách tisíc.
Rozhodně proto nedoporučuji asijské produkty. Naopak
dlouhé zkušenosti s tímto oborem mají v Německu a ve
Skandinávii. Mezi nejdůvěryhodnější výrobce patří například
skandinávská společnost REC Solar, čerstvý držitel světového rekordu, neboť první vyrobili solární modul s účinností
17%. Skvělé výsledky také vykazuje německý Solarworld.
V celoročním měření výnosů fotovoltaických modulů, které organizuje odborný časopis Photon, porazil v roce 2009
modul Solarworld s ročním výnosem 1084 kWh/kW všechny
ostatní moduly a potvrdil tak loňské vítězství. Další velice
osvědčenou značkou je německé Sovello, dříve prodávané
pod značkou Evergreen. Ani tyto panely si v testu časopisu
Photon nevedou špatně. Drží krok s nejlepšími a díky rozumné pořizovací ceně nabízí rychlou návratnost vaší investice.“
Fotovoltaické moduly lze instalovat na všechny nezastíněné
plochy. Při orientaci k jihu se sklonem kolem 30° je vhodné
použít krystalické moduly. Avšak ani v případě orientace
na východ či západ není nic ztraceno. Lze zde použít
tenkovrstvé moduly, které nejsou tolik závislé na přímém
osvitu. Jejich výhodou jsou lepší vlastnosti při tzv. difuzním
osvětlení (nepřímé, odražené světlo apod.) a nižší pořizovací
cena. Nevýhodou je nižší účinnost. Pro dosažení stejného
výkonu je zapotřebí přibližně dvojnásobek plochy než
u krystalických modulů.
20
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 20-21
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
21
20.7.2010 10:21:28
l indab | f o t o v o l t a i k a
F
lin d ab | fotovoltaika
Výběr fotovoltaických panelů do horských oblastí
otovoltaické panely a sníh
Mezi časté dotazy týkající se fotovoltaických panelů patří i problematika sněhové
pokrývky. Vadí solárním panelům sníh? Jakým způsobem je sněhu zbavit? Nemůže
je sníh poškodit? To jsou otázky, na které není lehké najít odpovědi ani na internetu.
Jak se chovají panely pod sněhem?
Se sněhem je nutné v našich zeměpisných šířkách počítat.
Pokud se rozhodneme umístit si na střechu fotovoltaické
moduly, očekáváme od nich výnosy po celý rok, nejen
v letních měsících. Základním faktem ovšem je, že
v případě úplného zakrytí fotovoltaických panelů
sněhem klesá jejich výkon na nulu. Pokud by tedy
byly panely pod sněhem dlouhodobě, ztrácí na střeše
svůj smysl. Ze zkušeností však vyplývá, že k takové
situaci dochází zcela minimálně. „Fotovoltaické moduly
mají velice hladký povrch. Při umístění na šikmou
střechu po nich sníh sklouzne a obnaží alespoň
horní část modulu. Když vysvitne slunce, tak poměrně
rychle sjede i zbytek sněhu,“ říká odborník na fotovoltaiku Filip Malán ze společnosti Soleg. Fotovoltaické moduly se totiž
při slunečním záření mírně zahřívají a i při zatažené obloze bývá jejich teplota vyšší než venkovní teplota. Sníh se tak na hladké ploše většinou neudrží. K poškození kvalitních panelů sjíždějícím sněhem nedochází.
Pokud uvažujeme o pořízení fotovoltaických modulů do horských oblastí, je třeba brát ohled i na odolnost proti sněhu a větru
u jednotlivých panelů. „Zvlášť v místech náročnějších klimatických podmínek je důležitá kvalita panelu. Doporučuji vyhnout se
laciným asijským produktům a vybírat z renomovaných značek,“ komentuje Filip Malán ze Solegu. „Značka Sovello například
v červenci tohoto roku zvýšila pro sérii modulů SV-X oficiální maximální specifikace zátěže sněhu a větru na 5,4kN/m2. To je při
váze modulu pouhých 18,6 kg naprosto špičkovou hodnotou,“ dodává Filip Malán.
Bezpečnost
Z hlediska bezpečnosti je třeba brát v úvahu, že po hladké ploše modulů může snadno sjet větší množství sněhu a svým
pádem ze střechy způsobit škodu. Skluz sněhu z fotovoltaických panelů je prudší než z hrubšího povrchu střechy, ale díky
menšímu tření k němu dochází častěji. „V oblastech s větším množstvím sněhových srážek není od věci umístit pod panely
protisněhové zábrany. Pro usnadnění pohybu po střeše a přístupu k panelům, například při ometání sněhu, doporučuji
instalovat na střechu i lávky či žebříky,“ doporučuje Štěpán Lášek, odborník na bezpečnost střech ze společnosti Lindab.
Ometat či neometat?
Otázkou zůstává, zda panely tedy sněhu zbavovat, či počkat, až sníh roztaje či sjede. „Pokud tu možnost máme, je dobré
sníh z panelů ometat, ale není to většinou nezbytné, k velkým ztrátám zde nedochází, neboť sníh brzy sjede sám. Jiná situace je samozřejmě v místech větších sněhových srážek, například v horských oblastech,“ říká Filip Malán. V horských oblastech ČR totiž může sněhová pokrývka dosáhnout až několika metrů a čas od času může být očištění panelů na místě.
Klimatické podmínky v ČR
Ukázkové srovnání klimatického zatížení střechy sněhem:
Zdroj:
ČHMÚ
Odbor
klimatologie
Extrémy
České hory
Nížiny
Praha
22
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 22-23
Maximální
denní
sněhové
srážky
Úhrn
srážek
za zimu
108 cm
Kolem
400 cm
cca 30 cm
60-85 cm
Průměrná
Maximální
teplota
sněhová
vzduchupokrývka
leden
491 cm
-4,0
až -8,0°C
75 cm
-0,5
až -2,4°C
Nejvyšší
Maximální
denní
rychlost
teplota
větru
v zimě
14-18°C
40-60 m/s
horské
hřebeny
19°C
25-35 m/s
otevřené
polohy
Váha
sněhu
na m 3
Dle
typu, stáří
a vlhkosti
sněhu
300 - 917 kg
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
23
20.7.2010 10:21:31
l indab | S t ř e c h y p l n é o d m ě n
lin d ab | S t ř e c h y p l n é o d m ě n
Věrnostní program pro montážní
firmy společností Lindab a VELUX
Získat věrnostní kartu
je jednoduché …
Stačí vyplnit přihlášku
Nový ročník věrnostního programu pro montážní firmy
přináší celou řadu nových možností, výhod a širokou
nabídku odměn pro všechny, kdo již jsou zaregistrováni
nebo se do programu zaregistrují.
•
z katalogu a odeslat na adresu:
P.O.BOX 82, Střechy plné odměn,
225 82 Praha 025
Proč byste měli využít
věrnostní program
Střechy plné odměn?
•
elektronicky na adresu [email protected]
dmen.cz
•
on-line na www.strechyplneodmen.cz.
Nejpozději do 1 měsíce po doručení Vaší přihlášky obdržíte poštou věrnostní kartu s 13místným čárovým kódem =
zákaznickým číslem. Toto číslo nahlásíte u prodejce, nebo prodejců, kde nakupujete výrobky Lindab, Lindab Rova a VELUX.
Body můžete sbírat u všech prodejců, kteří program poskytují. Body se pak na Vaše konto načítají automaticky.
Ve věrnostním programu Střechy plné odměn získáváte za všechny své
nákupy výrobků Lindab, Lindab Rova a VELUX body, které na konci
každého roku vyměníte za věcnou odměnu nebo poukázku na slevu.
Stav věrnostního konta můžete sami sledovat …
a) na www.strechyplneodmen.cz, po přihlášení se k osobnímu věrnostnímu kontu. K přihlášení je nutné
uvést přihlašovací jméno (číslo Vaší věrnostní karty – 13místné číslo) a heslo (obdržíte společně s kartou).
Za 1 Kč bez DPH aktuální
ceníkové ceny získáte 1 bod.
b) na tel.: 233 107 200 recepce Lindab nebo 602 228 182 (odpověď obdržíte ještě týž den)
c) na tel.: 531 015 625 – Martina Melníková – VELUX
Body sbíráte po předložení věrnostní karty u všech prodejců Lindab a VELUX, kteří poskytují program Střechy plné odměn.
Aktuální seznam prodejců, kteří poskytují program Střechy plné odměn, najdete na www.strechyplneodmen.cz
Vybírat svou odměnu můžete z opravdu široké nabídky dárků…
V nabídce je 50 odměn, ze kterých si jistě vyberete. Pracovní oblečení,
drobné pracovní pomůcky, profesionální nářadí Hitachi a Makita…
Body můžete sbírat takéza další aktivity, jako jsou:
• informace o projektech Lindab a VELUX
• účast na školení Lindab a VELUX
• návštěvu stánků Lindab a VELUX na výstavách
• poskytnuté reference Lindab
• účast ve skupině Certifikovaných montážních firem VELUX
• ukázkovou montáž VELUX
• odpovědi na poptávky montáže výrobků VELUX od zákazníků
v programu Certifikovaná montážní firma
K až dý n ov ě
z ar egistr ov aný
ný
z ákaz n ík m á
mož nost zí s katt
v ě c nou v s tupníí
pré mii – A KUŠRO UBO V Á K
H itach i – pokud za první ch
6 mě síc ů o d zaregi s trování
( v č e t ně měs í ce, ve kterém
se re gist r uj e) nas bí rá
300 000 bodů za v ýrobky
a další aktiv ity Lindab.
• prezentaci společnosti VELUX
24
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 24-25
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
15
25
20.7.2010 10:21:32
l indab | po m á h á m e Vá m
Mo ntá ž stře šníc h oke n VEL UX
do pro filo van é kry tiny Lind ab
Krytiny Lindab nabízejí snadnou a rychlou montáž a díky promyšlenému systému umožňují bez problému vyřešit veškeré detaily střechy. Málokterá střecha se dnes obejde bez střešních oken a tak jedním
z takových detailů je montáž střešního okna do profilované krytiny. Abychom Vám pomohli zajistit
správný a dokonale funkční výsledek, připravili jsme stručný návod jak postupovat při montáži střešních oken VELUX do profilované krytiny Lindab.
Montáž střešních oken VELUX je díky prefabrikovaným dílům veškerého příslušenství a podrobnému
montážnímu návodu snadná a rychlá a zajišťuje vodotěsné osazení okna do střešního pláště. V případě
montáže do profilovaných krytin je vždy nutné použít lemování typu EDW, resp. EKW u oken v sestavách.
Postup montáže
V optimálním případě se střešní okno montuje
před pokládkou krytiny. Montáž se provádí dle
stejných zásad jako klasická montáž u skládané
krytiny včetně úpravy podstřešní fólie a umístění odvodňovacího žlábku. Použití montážní
sady BDX, která obsahuje kromě izolačního
rámu i těsnící límec z podstřešní fólie, práci
výrazně urychlí a zkvalitní.
Při doložení krytiny postupujeme
následujícím způsobem - Pokud při
1
3
2
4
zpracování cenové nabídky bylo počítáno
se střešním oknem, postupujte dle kladečského
plánu, vyberte příslušnou délku tabule
a případně ji upravte tak, aby vzdálenost
mezi spodní hranou okna a taškovou tabulí
byla 10 cm (obr. 1). Dále postupujte tak jak
zobrazeno na obrázcích.
Pro dosažení optimálního výsledku montáže střešního okna VELUX
doporučujeme věnovat pozornost těmto krokům:
•
•
•
•
vyrovnání spár mezi křídlem a rámem, správnému umístění okna
správné úpravě pojistné hydroizolační fólie pod střešní krytinou
těsnému napojení parozábrany na rám okna
dokonalému vytvarování plisované manžety ve spodní části tak,
aby jednotlivé taškové tabule na sebe těsně přilehly (obr. 3)
• důkladné zateplení rámu
V případě, že neznáte přesné údaje o umístění okna (vzdálenost od okapové hrany a štítu),
které jsou potřebné k rozdělení tabulí již při výrobě, lze zvolit jiný způsob montáže, a to následovně:
Taškové tabule se objednají na celou plochu střechy bez ohledu na umístění střešních oken. Tabule se rozdělí až na stavbě
při osazení okna, jedna část tabule tedy bude končit pod oknem tak jak je patrné z obrázku č. 1, asi 100 mm od spodní strany okenního rámu. Poté nainstalujeme lemování střešního okna a spodní plisovanou manžetu pečlivě vyvarujeme do tvaru
střešní krytiny (obr. č 2). Zbylé části rozdělení tabule upravíme tak, aby korespondovaly s tvarem okenního rámu, minimálně
však 30 mm od hrany okenního rámu. Ve spodní části je nutné dodržet přeložení taškových tabulí v místě překrytí. O toto
přeložení se nám zkrátí délka taškové tabule a je nutné v místě napojení hřebene provést prodloužení pomocí krátkých dílů,
které je třeba si přiobjednat. Na každé okno počítejte se dvěma kusy taškových tabulí navíc, v délce 940 mm. V místě, kde
tašková tabule překrývá spodní lemovací pás střešního okna je vhodné provést seříznutí horního dílu krytiny pod úhlem 45°
tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody z lemování střešního okna (obr. č. 4).
26
Lindab, s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz, [email protected]
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 26-27
20.7.2010 10:21:34
l indab | L in d a b R a i n l i n e
Záruka 30 let na kompletní systém
00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd 28
20.7.2010 10:21:35

Podobné dokumenty

Forum farnost-brandys.cz - farnost Brandýs nad Orlicí

Forum farnost-brandys.cz - farnost Brandýs nad Orlicí chyběl nějaký muž, partner a opora. Ačkoli jsem se seznamování nebránila a neuzavírala se do sebe, toho pravého jsem potkala až po sedmi letech. Zamilovala jsem se a po dlouhé době mi bylo opravdu ...

Více

LindabConstruline

LindabConstruline snížení tepelné vodivosti ze 60 na 8 W/mK tj. na 13% původní hodnoty malá tloušťka profilu plocha stojky je snížena ze 60 mm na 1,0 mm tj. na 1,7% hodnoty dřevostavby objem izolace vzroste o 12% VÝ...

Více

Liberecké listy č. 2007/14

Liberecké listy č. 2007/14 Město Liberec se vzdá pohledávek za 25 milionů, které mu dluží lidé za nájmy bytů a nebytových prostor. Podle města jsou dluhy z 90. let nevymahatelné a často promlčené. Podle opozice v zastupitels...

Více

NIBE - Tepelná čerpadla Zlín

NIBE - Tepelná čerpadla Zlín My, lidé od společnosti NIBE, vidíme zdroj energie, která je zcela zdarma – okolní vzduch. Věřte tomu nebo ne, opravdu je možné využívat okolní vzduch - jeden z darů přírody, jenž je úplně zadarmo ...

Více