lithofin graffiti-entferner

Transkript

lithofin graffiti-entferner
LITHOFIN GRAFFITI-ENTFERNER
odstraňovač graffiti
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN. Čistič s
mírně alkalickými čistícími komponenty byl vyvinut speciálně pro cílené odstraňování graffiti.
Vlastnosti produktu:
LITHOFIN Graffiti-Entferner má delší dobu
schnutí, což umožňuje delší působení a uvolnění
zaschlých postřikových barev (graffiti) a podobných nástřiků či tahů po fixách. Tyto lze po jejich
rozpuštění zcela smýt vodou. LITHOFIN GraffitiEntferner odstraňuje také olejové a mastné skrvny, saze apod.
Technická data:
Hustota: cca. 0,95 g/cm³
PH- hodnota: cca. 10 (koncentrát)
Bod vzplanutí: 23°C (c.C.)
Vzhled: čirý, lehce nažloutlý
Aroma: jemné, ovocné
Oblast použití:
K odstranění graffiti aj. znečištění stěn a fasád.
Podklady: keramické obklady, klinker, přírodní
kámen, beton a betonová dlažba, omítka, sklo,
kov apod. Pro interiér a exteriér.
Zpracování:
Nejdříve proveďte zkoušku.Trysku otočte do
polohy „rozprašovat“. Používejte pouze na suché
plochy. Produkt nastříkejte na graffiti a rozprašovač opět zavřete. Nechte působit, produkt ovšem
nenechte na ploše zaschnout. Jakmile se barva
rozpustí, smyjte ji vodou a kartáčem. V případě
odolných barev, např. u starých barev, postup
zopakujte, nechte déle působit a odstraňte za
pomocí kartáče.
Upozornění: Nepoužívejte na plast, barevné
postřiky, nově nalakované plochy, umělé hmoty, dřevo, akrylátové sklo, eloxal, hliník aj. citlivé
podklady. Před aplikací vždy proveďte zkoušku.
Teplota při zpracování / teplota podkladu: +10
až 25°C.
Vydatnost: cca. 15m² / litr, dle podkladu.
Tip: Čím jsou postřikové barvy čerstvější, tím
snáze je lze odstranit. Místo kartáče lze použít i
vysokotlaký čistič. Po čištění je nutné opět aplikovat ochranný prostředek, jako např. LITHOFIN
Anti-Graffiti.
Skladování:
V uzavřeném balení v chladu pod 25°C až 3
roky.
Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou odbouratelné dle
WRMG. Neobsahuje CKW. WGK 2 dle VwVws
z 17.5.99.
Likvidace:
Kód odpadu: 070604N. Balení je z recyklovatelného polyetylenu (PE), nezávadného pro životní
prostředí. Vymyté nádoby předejte sběrné službě (viz etiketa).
Bezpečnost:
Obsažené látky: 5-15% neionické tenzidy, alkálie, vonné a pomocné látky.
Ustanovení o nebezpečných látkách: označení
dle směrnice EU 1999/45/EU:Xi, dráždivý. Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití
ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu toto balení.
ADR (GGVSE): nejedná se o nebezpečné
zboží.
Balení:
500ml láhev s rozprašovačem (10ks v kartonu).
Tyto informace mohou a mají poskytovat pouze nezávazné rady. Použití produktů je třeba přizpůsobit místním podmínkám a ošetřovaným povrchům. Nemáte-li v daném případě odpovídající
zkušenosti nebo máte-li pochybnosti, vyzkoušejte nejdříve produkt na nenápadném místě.
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen,
e-mail: [email protected], www.lithofin.com
Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10,
60300 Brno, tel.: +420 541249922, fax: 00541213962,
e-mail: [email protected], www.ardex.cz