graffiti barrier

Komentáře

Transkript

graffiti barrier
340/10.98
OCHRANNÁ BARIÉRA ODOLNÁ PROTI GRAFFITI
PRO POVRCHY VŠEHO DRUHU
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
WallGard GRAFFITI BARRIER je vodní emulze s polymerickým voskem jako
specifickou ochranou proti graffiti.
WallGard GRAFFITI BARRIER vnikne
"# !$ %#
%
! $ ! ! &# $ % !
do hloubky povrchu.
•
ochrana fasád z mramoru, granitu,
spreji
ochrana porézních i neporézních
pohledových ploch staveb
•
•
•
•
•
•
u
druhu
cihlové fasády nebo cementové
pohledové bloky
cementové struktury
nedekorované odolné omítky omyvatelné tlakovou teplou vodou
!!
WallGard GRAFFITI BARRIER po jed ! ! $ %# % e ! $ e &
% $ ' !(!&
provést zkoušku, aby výsledek byl stoprocentní.
WallGard GRAFFITI BARRIER je jednoduše odstranitelný tlakovou teplou
vodou (cca 80°C).
•
•
•
•
WallGard GRAFFITI BARRIER
%)!&
* WallGard
GRAFFITI
BARRIER !
Neaplikujte WallGard GRAFFITI
BARRIER na mokrý povrch nebo
Neaplikujte WallGard GRAFFITI
BARRIER +, ./,-
!"#$%
0$ !
WallGard BARRIER ! (!1
) ! !$
$!$&$
opískováním nebo tlakovou vodou. Po(& !&
WallGard GRAFFITI BARRIER na lehce vlhký povrch.
&"'()
WallGard GRAFFITI BARRIER & ipraven k!$ o
!
Aplikace výrobku
WallGard
GRAFFITI BARRIER se
!& $ ($ %%
!2
!(!& %& e " 0 3(n!(!%&
!
vrstvu WallGard GRAFFITI BARRIER.
"% & vrstvy WallGard GRAFFITI BARRIER
v intervalu po dvaceti minutách ve
20°C.
1
*5-,6,7//.-.
; ! !
WallGard GRAFFITI BARRIER tlakovou! ! < +:,-= 0
zbytky prostoupené do povrchu mohou
>;
;[email protected]
?CD1'C? ;CE < ! DA0CB=$ ( o
<% 8 = 0 d! teplou vodou, i
na lehce vlhkém povrchu, aplikujte
ochrannou vrstvu WallGard GRAFFITI
BARRIER.
TECHNICKÁ DATA:
89
% %a! ! ( (
2
30-150 g/m &
%
povrchu.
•
Plastové nádoby 5 kg a 20 kg.
!%F/,-
+ 30°C.
B
!
& & %u !& %(
$&!&!; !
o! !$ &&
!& ! !%( %
! v
& %
dnost, která by mohla vzejít z jeho pou
LIKVIDACE
Zbylý materiál nechat vyschnout a likvi
&!!G
tekutina
bílá
980 kg/m3
30 cPs
14 %
56##
NE
NE
32091000
3*2+"")4.-
7!
8
9
6:6:,od +8°C do +35°C
30 - 150 g/m2
8 :
ZDRAVÍ
BALENÍ
SKLADOVÁNÍ
*+,-./.(0,1*2+" &"'()
Konzistence
Barva
Specifická váha
Viskozita Brookfield
Obsah sušiny
Skladovatelnost
Škodlivost CEE 88/379
4
-%%
•
•
%!& í%
(5H6I++9$1&
a jiných látkách škodlivých zdraví v
%$ & $
enech.
0!!#
%#&&o
0 ! ( # %#
&&
První pomoc:
− % i !
ý
$ (émem
− % ( y!
(
% (
( & 5: !$ o
%2 ( $
!
− %$
vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody
a vyhle
!
(& = 1 o# ! !
! ! o%#&
0&$$!0
! !
!
(ním krémem.
. ;4,62<= "<(">+, >* ("nzultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
[email protected],++-4.-6ABCDCEFGHG?
02 - 24 91 54 00.
0 & ! k<
$a!=(<$
Centrála a prodejní sklad: MAPEI
:
s.r.o.
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209
Pobočka a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919
internet: http://www.mapei.cz
e-mail: [email protected]
2

Podobné dokumenty

graffiti remover gel

graffiti remover gel & tlakovou vodou jakýkoliv druh graffiti bez narušení povrchu.

Více

Technický list - Lepidla

Technický list - Lepidla   nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody   omoc.

Více

doprodej spotřebičů z expozice Brandýs nad Labem

doprodej spotřebičů z expozice Brandýs nad Labem doprodej spotřebičů z expozice Brandýs nad Labem nová cena

Více

Vzor ročníkové a maturitní práce.indd

Vzor ročníkové a maturitní práce.indd js a d rk ku čá Po e zdržovat. jsou oddělena na vaši práci. Klíčová slova člověka právě tech a to je bud t a a m ov té ěr h ýc sm jin na o p vači é, kteří pátrají moci vyhledá ráci dostat lid p ši ...

Více

MAXREST ®

MAXREST ® práci při obnově původního tvaru konstrukce bez použití bednění na svislých stěnách a na podhledech.  Nesmršťuje se, zabraňuje vzniku trhlin během tvrdnutí.  Je bez zápachu a netoxický. Je proto ...

Více

- B. Braun Avitum sro

- B. Braun Avitum sro Redakce: Kristýna Tesařová, Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA a Pavel Cindr Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4...

Více