- ...J

Transkript

- ...J
na základne Ana. Mezi
výzbrojí
kondasepoužívalyi tyto obrnené
americkévozyHummer
CíM VíCESTRELlVA,
TíM LÉPE
Pro plnení svých úkolu v provinciích Kandahár
a Uruzgán byla 601. skss vybavena britskými
landroveryDefender 110TDi Military Armoured
3, v úprave pro speciální síly známé spíše pod
názvem SOV(Special Operations Vehicle),které
si kvuli akutnímu nebezpecí povstalci kladenými
nástražnými výbušnými systémy (NVS, lED)
vojáci ješte improvizovane na míste zesilovali
prídavnými pancíti, neprustrelnými celními skly
a pytli s pískem položenými na podlahy vozidel.
Málokdo si uvedomuje, že až 50 % úmrtí nebo
težkých zranení vojáku nepadá na vrub samotné
explozi,ale na sekundární následky výbuchu,kdy
jsou lidé zraneni ci dokonce zabiti vymrštenými
cástmi znicených vozu nebo zustávají uvezneni
v jejich troskách.
Defendery našich speciálu byly též velmi silne
vyzbrojeny.Vojácisi mohli vybrat nekolik druhu
kulometu, lafetovaných ci provizorne upevnených a navíc také i granátometu. V praxi se
jednalo o kulomety M-60 E4 a PKB v ráži
7,62 mm nebo granátometAGS 17 v ráži 30
mm s úcinností proti slabe pancétovaným cílum
a živé síle až do
vzdálenosti 1700
metru. Ješte nicivejší úcinky mel
velkorážní kulomet DŠK v ráži
12,7 mm, montovaný též ke konc
strukci. Ke každé
zbrani,
osobní
i skupinové, nosili
speciálové do akcí
nekolik násobku
oficiálne stanovených palebných
prumeru, protože bojovníci v terénu na rozdíl
od papírových válecníku daleko v Cechách už
dávno pochopili,že v boji vítezí ten, komu zbude
alespon jeden náboj navíc oproti protivníku. Do
výzbroje našich pruzkumníku, vezených v pouzdrech na vozech, patrily i odstrelovací pušky
Accuracy International AW nebo velkorážní
OP 96 Falcony a Barret M82A1. V bocních
kontejnerech se na Defenderu vozily též rucní
- ...J
I.i
. Prostejovská
kavalérie
mánástup
protitankové granátomety (RPG) ruské provenience, používané s oblibou ovšem i povstalci.
BU DOBRÝCH
AUTTOHEJDE
Stejne jako jiné zvláštní jednotky v Afghánistánu, vycvicené na speciální druhy hloubkového
pruzkumu a diverzních akcí (napt. britští, australští a novozélandští SAS, Navy Seals, Delta
force a specialisté 2. výsadkového pluku francouzské Cizinecké legie), vyráželi naši vojáci
do terénu v landroverech také s nejmodernejší
speciální spojovací technikou, která jim umožnuje v prípade potreby ihned i na velké vzdálenosti si privolat delostreleckou nebo leteckou
podporu, popr. záchranátská Medevac. Na
vozidlech také naši vojáci s sebou do akcí brali
i vše potrebné pro nekolikadenní bojové mise
(vcetne rezervních kanystru s pohonnými hmotami)
a prežití v rozpálené poušti
a ve vysokých chladných horách, takže na vozech bylo
využito opravdu každého,
byt sebemenšího místecka.
Takto preplnené a težké vozy v horách Hindukúše pak
dokáialy spolehlive proverit
kvality svých ridicu.
Mimo "landáky" prostejovský útvar v operacích používal také nekolik ctytkolových vozidel. Dingo. Jedná
se o obrnenou verzi klasic-
kého terénního vozidla typové tady UNIMOG
o rozmerech 6 x 2,5 x 2,3 metru, vyrábená
zbrojatským koncernem KMW a vybavených
klimatizací, kamerou na snímání prostoru za
vozidlem, moderními komunikacními prostredky a ABS. Místo kulometu byla vozidla
vybavena také automatickým granátometem
HK GMG ráže 40 mm. Dálkove elektricky
ovládané kulomety Dinga MG 3 kalibr 7,62
mm (které lze v nouzi ovládat i rucne), což
jsou španelské licence válecných nemeckých
kulometu MG 34 a MG 42, jim nekolikrát
umožnily bez ztrát vyváznout z lécek povstalcu
z Hízb-e- lslámí a Tálibu, napr. behem jejich
nekolikadenních presunu z Kandaháru na Anakondu na pocátku mise a pti jejich stahování
zpet po skoncení mandátu.
.
Témervšechnyamericképuškynašichspe-
dálujsou IYbaveny
prívesnými
granátomety
s úcinnýmdostrelemažnekoliksetmetru

Podobné dokumenty

lBRAHJ. QKTERtCIISE

lBRAHJ. QKTERtCIISE paradoxem, že staviteli a prvními obyvateli pevnosti, která byla základnou našich vojáku,

Více

Březen - Filmexport Home Video

Březen - Filmexport Home Video [email protected]; web: www.filmavideo.cz. Šéfredaktorka: BcA. Lenka Kosztolányiová. Produkce: Mgr. Helena Němcová. Grafický layout a sazba: signatura.cz. Příjem inzerce: [email protected] Evid...

Více