hubice na odsávání výfukových plynů

Komentáře

Transkript

hubice na odsávání výfukových plynů
HUBICE NA ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNÙ
OVÁLNÍ GUMOVÁ hubice, AGO & AGOS
AGO a AGOS gumová hubice s oválným ukonèen?m se jednoduše
upevn?na jedno nebo dvojité ods?vac?potrub?do ve¾. 70x150mm.
Uchycení je možné pomocí kleští, spony nebo popruhu. Otvor pro
sondu CO má prùmìr 22 mm.
- AGO bez klapky
- AGOS s tìsnou klapkou
Teplotní rozmezí: -30 o C až 150 o C
Hmotnost: cca 1 kg
TYP HUBICE
AT / ATS 125-100
AT / ATS 125-125
A1 o/ mm
125
125
B o/ mm
AT / ATS 160-100
160
160
160
160
100
125
150
160
AT / ATS 160-125
AT / ATS 160-150
AT / ATS 160-160
100
125
B
AGOS
A2
A1
A1 o/ mm
70
70
70
A2 oval
150x85
150x85
150x85
B o/ mm
75
100
125
AGOS-075 (X)*
AGOS-100 (X)*
AGOS-125 (X)*
70
70
70
150x85
150x85
150x85
75
100
125
*(X) T=klešte K=spona
S=popruh
Hubice s kleštìmi, AT & ATS
Vyrobena z oceli s práškovou povrchovou úpravou. Gumová
ochrana proti nárazu.
Dodávána s CO sondou.
- AK bez klapky
- AKS s tìsnou klapkou
Teplotní rozmezí: -30 o C až +200 o C
Hmotnost: asi 1,50 kg
AK
B
Gumová hubice s kulatým otvorem. Vyrobena z oceli s práškovou
povrch. úpravou, s CO sondou. Gumová ochrana proti nárazu.
- AT bez klapky
- ATS s tìsnou klapkou
Teplotní rozmezí: -30 o C až +200 o C
Hmotnost: 1,75-2,25 kg
Hubice so sponou, AK
A
TYP HUBICE
AGO-075 (X)*
AGO-100 (X)*
AGO-125 (X)*
TYP HUBICE
AK / AKS 075
AK / AKS 100
A1 o/ mm
75
100
B o/ mm
AK / AKS 125
125
125
AK / AKS 150
150
150
75
100
ODSÁVACÍ BUBNY
B
A
AT & ATS
Pneumatická gumová hubice APM
Komplet vhodný pro odsávací bubny a ramena typu ASA.
Pneumatická hubice se upevòuje na výfukové potrubí proudem
stlaèeného vzduchu a manžety, která se pøisaje k potrubí. Hubice
se dodává spolu s kolenem potrubí, asi 1 m hadicí, ventilem a
regulátorem tlaku ..
Teplotní rozmezí: -30 o C až +150 o C
Hmotnost: asi 3 kg
B
Tlak do manžety musí dosahovat max. 0,8 bar
APM
TYP HUBICE
AHM 100
AHM 125
A o/ mm
250
250
AHM 160
B o/ mm
100
125
250
160
Adaptér, AGK
Odboèkov? spojka pro rozdvojené ods?vac?potrub?. Vyroben? z
galvanizované oceli.
Hadice AG: zpomaluj?c?hoøení
Komplet se sponou na hadici. 1m hadice na odboèku.
A
A
AGK
TYP HUBICE
APM 100
APM 125
A1 o/ mm
100
125
B o/ mm
75 alt. 100
100 alt. 125
APM 160
160
125 alt. 150
APM 200
200
125 alt. 150
A
Pneumatická gumová hubice, APMM
Gumová hubice dodávána s 12 mm rovnou vzduchovou koncovkou.
Teplotní rozmezí: -30 o C až +150 o C
Hmotnost: asi 1,50 kg
Tlak do manžety musí dosahovat max. 0,8 bar
APMM
A
TYP HUBICE
AGK 075
AGK 100
A o/ mm
75
100
AGK 125
125
Ochrana hadice pøed protrhnutím, SB
A
Vyrobeny z Al a PVC. Dodáváno komplet s díly - samec, samice
Teplotní rozmezí: -30 o C až +200 o C
Hmotnost: 1 kg
TYP HUBICE
APMM 100
APMM 125
TYP HUBICE
SB 075
SB 100
A o/ mm
100
125
APMM 160
160
APMM 200
200
A o/ mm
75
100
SB 125
SB 150
125
150
Hadice, AG
Hubice s potrubím pre horní výfuky, AHM
Vyrobeno z galvanizované oceli. Komplet s držadlem na zvedání a
ochranou proti nárazu. Gumový nálevka z tvrdé pryže.
Teplotní rozmezí: -30 o C až +150 o C
Hmotnost: asi 8 kg
Vyvinutá speciálnì pro odsávání výfukových plynù.
Návrat do pùvodní polohy po stisku.
o
Odolná vùèi teplu (-40 až +170 C), zvýšená odolnost vùèi
oderu.Pogumované vlákno EPDM polyester.
Spirála z polyesteru EPDM.
Hadici je možné nadpája.
o
Možnost objednat i pro vyšší teploty (do +1200 C)
AHM
AG
B
ODSÁVACÍ BUBNY
L =2
5 00
mm
A
TYP HADICE
AG 075
AG 100
o/ - mm
75
100
L-m
5 a 10
5 a 10
AG 125
AG 150
125
150
5 a 10
5 a 10

Podobné dokumenty

Ceník

Ceník Společnost Betontvar - VIKO s.r.o. vyvinula ve spolupráci se společností Excel mix s.r.o. certifikovaný zateplovací systém s betonovým obkladem jako povrchovou úpravou. Systém je vhodný pro použití...

Více

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010 Trasa A - slovní popis v bodech 1. - START - bez lyží z hlavní Èernohorské ulice - asistence POLICIE 2. - Nasadit lyže na levém rohu dolní stanice KLD 3. - odtud na lyžích obejdeme KLD pøes nový mo...

Více

cyklo filtry - vakový filtr typu cyclorizon 2

cyklo filtry - vakový filtr typu cyclorizon 2 prùtokem vzduchu a pøechází do místa, kde jsou filtraèní vaky, které ho zachytí. Vyèištìný vzduch je možné recyklovat do dílny bez ztráty teploty nebo ho vypustit pøes výstup. Když se prach nahroma...

Více

eT-Lift a príslušenství - euroTECH Vertriebs GmbH

eT-Lift a príslušenství - euroTECH Vertriebs GmbH eT-Lift-eco je kompaktní a bezpečně pracující hadicový zvedák s různými možnostmi použití. Odstupňovaná nosnost se pohybuje od min. 30 kg do max. 250 kg. Vakuum je generované, dle oblasti využití, ...

Více

gramax - astonasklad.cz

gramax - astonasklad.cz Lubrikanty, které se používají jsou upraveny tak, aby materiál mel stále stejné vlastnosti pri vysokorychlostním šití. Je stabilní i pri ruzných podmínkách behem skladování a nepoškodí se pri bežné...

Více

power

power Johnny Eriksson, Tanumshede Tel. +46 730 81 78 71 Fax: +46 525-300 50 www.30050.net

Více