Sedlacek_ATOS

Transkript

Sedlacek_ATOS
Identity and Access
Management
a jeho využžití na projektech Atos
25.4.2013, SÚKL Praha
26/04/2013
Agenda
▶
▶
▶
▶
Přředstavení Atos
Přehled nástrojů a řešení Atos pro Identity and Access Management
Případové studie - zdravotnictví
Případové studie - jiné
26/04/2013
Přředstavení společ
čnosti Atos
Atos je společností, poskytujícící služby informační technologie, hi-tech
transakční služby, consulting, systémovou integraci and řízené služby.
Atos je zaměřen na business technologie, které akcelerují pokrok a pomáhají
organizacím dosahovat jejich budoucích cílů.
Atos byl Worldwide Information Technology Partner pro Olympic Games a je
kotován na Paris Eurolist Market.
Atos operuje pod jmény Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos
Worldline a Atos Worldgrid.
▶Roční revenue € 8,8 billion (2012)
▶cca 76,400 konzultantů ve 47 zemích
3
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
26/04/2013
Atos ve zdravotní péč
či
Pavel Sedláček
eHealth BC
▶ Atos kombinuje řadu možžností poskytování služžeb
– Konzultační služby založené na detailní znalosti trhu
– Outsourcing partnerships a know-how z vlastního výzkumu
▶ Řešení pro poskytovatele zdravotní péč
če s přřidanou hodnotou
– Úspěšné zkušenosti s projekty PPP (Public Private Partnership)
– Nové technologie pro zlepšení péče o pacienta
– Řešení založená na efektivnosti provozu a úspoře nákladů
▶ Řada úspě
ěšných referencí
– Strategické partnerství pro regionální zdravotnictví ve Španělsku
– Největší Evropský outsourcingový kontrakt k poskytování zdravotních služeb ve
Skotsku
– Konzultační a ICT služby pro poskytovatele zdravotních služeb v Holansku
– Specializované nemocniční systému v Německu a v zemích střední Evropy
– Vývoj a implementace ICT řešení pro nové nemocnice v USA a na Středním
Východě
– Vedoucí role v elektronizaci zdravotní dokumentace (Francie, Německo,
Rakousko)
4
Atos – Portfolio služžeb pro zdravotnictví
Ministerstva zdravotnictví
Zdravotní péčče
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Pacienti
Transformace znalostí
Řešení pro státní správu
Zdravotnické portály pacienta,
profesionála
24hodinové eHealth
Bezpečná spolupráce se státní
správou
ERP pro nemocnice
Bezpečnost dat pacienta
Biometrická řešení a ID občanů
Management dat o pacientovi
Management zdrav. systémových
informací
Řízení procesů
ů ve zdravotnictví
Udržžitelnost a „zelené“ IT
IT řešení zdravotní péče
Cloud
computing
Bezpečný
archiv
Adaptive
workplace
Služby
informační
bezpečnosti
Enterprise
content
management
ERP
Testování a
Řízení aplikací
management
a hosting
akceptací
Technologická základna
5
26/04/2013
Agenda
▶
▶
▶
▶
Pavel Sedláček
eHealth BC
Představení Atos
Přřehled nástrojů
ů a řešení Atos pro Identity and Access Management
Případové studie - zdravotnictví
Případové studie - jiné
6
Atos nabízí integrované portfolio pro
Identity a Access management
7
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Aplikace Atos CardOS Smart karet
26/04/2013
(ve
Pavel Sedláček
eHealth BC
standardu PKCS#11)
Aplikace a služžby
Oblast
Státní správa
Zdravotní
Bezpečná
identifikace
Infrastruktura
Card /Token
Bezpečná
autentizace
Elektronický podpis
Atos CardOS® API Crypto Interface
péče
Smart card
čteč
čka
Doprava
Průmysl
Identity
management
USB token s
CardOS®
Smart karta s Atos CardOS® operač
čním
systémem
Kryptování dat
management
Bezpečné transakce
8
Bezpečný
eBusiness
Public key
infrastructure
Card reader
infrastructure
26/04/2013
Public Key Infrastructure (PKI)
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
Elektronický podpis
PKI je základem pro aplikace k řešení zabezpečeného
přístupu
Neexistuje žádný strandardní koncept PKI – který by byl
integrovaný do infrastruktury a procesů zákazníka
Je potřeba uřídit konsistentní integraci PKI a IAM do
bezpečnostní infrastruktury zákazníka
Document
Web signing
…
Digitální šifrování
PKI je řešením pro nové aplikace (jako kontroverzní
DRM, digital rights management)
Řešení
Vyhodnocení bezpečnostních požadavků a návrh řešení
pro procesy a organizaci zákazníka
Autentizace
Řešení s využitím PKI komponent - OS, middleware,
identity frameworks a dedikované bezpečnostní produkty
Integrace existujících bezpečných ostrovů do celistvé
bezpečnostní infrastruktury, založené na PKI
9
E-mail
File / folder
Network shares
Hard disk
…
Domain login
Web Single Sign-on
(Remote) LAN access
SAP R/3 access
…
Atos CardOS - Osobní PKI prostřředí,
které lze odnést v kapse
Plug in to USB device of pc
Start e.g. Portable Firefox
Connect to website or application
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Perform signature, authentication
Výhody
▶ Atos CardOS je multifunkční operační systém
Smart karet, který splňuje nejpřísnější požadavky
na data security. Nabízí aktivní i pasivní ochranu
uložených dat, certifikátů a kryptografických klíčů.
▶ Atos CardOS API je rozhraním na aplikace
zákazníka, nezbytným pro zabezpečené využití
karet s CardOS ve standardu PKCS#11.
+ CardOS Smart karty integrovány s CardOS
API middleware
+ Portable PKI prostředí, včetně certifikátů,
aplikací, četček
+ Nepotřebuje žádnou instalaci na straně
klienta
+ Žádná historie přístupů na straně klienta
Use Cases
▶ Atos CardOS API rozšiřuje užití a bezpečnost
technologie veřejných klíčů ve společnosti
zákazníka, využivajícího Smart karty (PKCS#11) o
šifrování, autentizaci a digitální podpisy, v přístupu
k běžným aplikacím, připravenými na PKI.
PKI pro obchodní partnery k využití v jejich
prostředí např. Pro autentizaci k aplikacím nebo
pro podpis dokumentů
PKI rollout ve společnostech, kde PKI je potřeba
jen pro část zaměstnanců
Cloud, Managed Service:
Všechna data určených aplikací v cloudu, např.
Autentizace k logování do SAPu přes Web, podpis
dokumentů
10
26/04/2013
CardOS API – přříklad využžití PKI pro
Pavel Sedláček
eHealth BC
mobilní zařřízení Apple
*
Connect
Smart card
to reader
Start application
on the Mobile
device
▶ Komponenty:
▶
▶
Mobilní zařízení s iOS
Čtečka (Tactivo™ **, v případě iPhone, iPad )
▶ Middleware (Reader driver, PCSC, CardOS API
PKCS#11)
▶
▶
Aplikační prostředí zákazníka
Certikát na Smart Kartě
▶ Zákazníci
▶
▶
Perform
authentication,
secure email,
signature…
Výhody
+
Integrace CardOS Smart karet s mobilním
zařízením
+
Bezpečný přístup k informacím a aplikacím s
využitím tabletů a chytrých telefonů
+
Bezpečnost mobilních zařízení společností i
mobilních zařízení uživatelů
Use Cases
Siemens
Německý penzijní fond
Zabezpečený přístup k interním web aplikacím
nebo bezpečné užití emailu nebo podpis
dokumentů na mobilních zařízeních
Bezpečný přístup do infrastruktury společnosti z
domova nebo ze služební cesty přes mobilní
zařízení
* IPhone pictures are materials by Apple Computer Inc. (“Apple”) copyright at Apple Computer, Inc.
** Tactivo is a trademark of Precise Biometrics
11
Portfolio biometrických řešení Atos
- Silná autentizace
- Centrálně řízená biometrická
identifikace pro vysoké rychlosti
přenosu a velké objemy dat
- Flexibilní kombinace s řadou
aplikací.
Self Services:
Welcome Desk
Password reset
Pin Unblocking
Identifikace klienta
Identifikace pacienta
Identifikace bankovního
klienta
Biometric Ticketing
Parky, výstavy
- Systém pro vytváření a
verifikaci biometrických
cestovních dokumentů
- Vyhovuje mezinárodním
standardům, např. ICAO.
-HSS obsahuje HSS Moduly,
Aplikace a Řešení
Elektronická ID (eID)
Hranič
ční kontroly
Visa Systemy
Posílení policie
- Ukládá otisky prstu na čip a
provádí jrejich kontrolu proti
referenčnímu vzorku na čipu.
- Všechna data k autentizaci
zůstávají na čipu
Korporátní karty
Národní ID karty
12
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Specializovaná bezpečnostní
zařízení
Siemens ID
mouse
palm vein scanning
devices
26/04/2013
CardOS API – přříklad PIN /
Pavel Sedláček
eHealth BC
biometrické verifikace přřístupu
Komponenty na straně klienta:
▶
CardOS API, CardOS Smart karta, bio verification
tool - čtečka karet, mouse/keyboard se senzorem
otisku.
BIO GUI – získá otisk prstu
ze senzoru
Pošle data do API
Výhody:
+
+
+
CardOS API podporuje autentizaci s PIN a nebo
autentizaci se zadáním biometrických údajů (otisk prstu,
dlaně, ...)
Sejmutý otisk prstu je bezpečně uložen na Smart kartě
(podrobnosti otisku prstu)
Otisk prstu nikdy neopustí kartu. Porovnání
kontrolovaného otisku s uloženými data je prováděno ve
Smart kartě (Matcher on Card, MOC)
Mění bezpečnostní status
kontrolovaného objektu
a umožní přístup k aplikacím
Úspěšná kontrola
13
Pošle data do
MOC k verifikaci
Verifikuje uložená a
kontrolovaná data
Atos DirX
- integrovaná rodina produktů
ů pro
komplexní Identity and Access management
Služžby
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Produkty
DirX Identity
Self-Service
& Delegation
User
Management
Komplexní Identity
Management pro
management uživatelů a
přístupových práv
Workflow
Role
Management
Metadirectory
DirX Directory
Provisioning
Directory
Bezpečné uložení velkého
počtu digitálních identit,
veřejných klíčů pro podnikové
a e-Business prostředí
Audit
Identity
Federation
Authentication
Authorization
Personal
Identity
Frameworks
Web Single
Sign-on
DirX Access
Bezpečný a spolehlivý
Access Management pro
portály a Web aplikace
Web Services
Security
14
Atos DirX - konsistentní a centralizovaná
administrace užživatelů
ů a přřístupových práv
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
IT-Systemy
Zdroje identit
Identity
Management
HR Department
DirX Identity
Administrationsyst
ems(SAP R/3,
NetWeaver)
1
3
Další zdroje identit
Portals, Applicat.,
Databases,
Directories
Access
Management
DirX Access
Personál &
Externí vstupy
5
6
Platforms
(Windows, Unix,
Citrix, etc.)
2
Provádě
ění
Self-service
Metadirectory
Audit
Administrace &
Audit
5
Clinical Applications (Soarian
IC, medico, etc.)
3
ID
Center
4
Directory
DirX
Directory
Autentizace
Autorizace
Záznamy
úspě
ěchů
ů/chyb
Identity /
Policy /
Configuration
Store
15
5
Lékařři
26/04/2013
Agenda
▶
▶
▶
▶
Pavel Sedláček
eHealth BC
Představení Atos
Přehled nástrojů a řešení Atos pro Identity and Access Management
Přřípadové studie - zdravotnictví
Případové studie – jiné
16
Námě
ěty ke zlepšení zdravotní péč
če
Transformace IT prostřředí
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Od administrace k řízení
od
od
od
od
administrace preskripce
papírových dokladů o pojištění
léků neznámého původu
tradičních forem léčby
k plnému řízení medikace
k 360o managementu pojištění
k transparentní distribuci
ke komplexní léčbě s pomocí IT technologií
Od software ke služžbám
od standardních řešení ERP
od nepersonalizovanému logování (v rámci oddělení)
od administrace pacienta jako v 19. století
k IT řešením podle požadavků zdrav. péče
k osobní identifikaci profesionálů i pacientů
ke zdravotní péči PRO pacienta
od IT infrastruktury ke cloud computingu (vzdálený přřístup, platba za služžbu)
od lokálních fragmentovaných záznamů
v papírových zdravotních kartách
od nevýkonných hardwarových platforem
ke kompletním zdravotním záznamům se
vzdáleným přístupem řízených pacientem
ke cloud computingu – výhoda nákladů podle
spotřeby služeb
17
Nemocnice Inca, Španě
ělsko
- Mobilní
Výzvy
Klinické informace z vyšetření jsou vedeny v papírové podobě
a jsou často nekompletní
Zabezpečit kompletní, obsažná data o pacientovi, vždy
dostupná ošetřujícímu lékaři
Řešení
Systém využívající mobilních zařízení s přístupem k
vyčerpávajícím informacím na cloudu
Atos CardOS, Atos CardOS API
Atos DirX
Redesign klíčových nemocničních procesů s využitím
metodologie Lean. Detailní zhodnocení nákladů a výhod.
Proškolení uživatelů.
Výhody
přřístup k zdrav. dokumentaci
Ošetřující lékař nyní má bezprostřední on-line přístup k
informacím
Zlepšení diagnózy a ošetření tam, kde je to nejvíce potřeba – u
lůžka
Lepší využití léků
Podstatné zvýšení spokojenosti pacientů i lékařů.
18
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
26/04/2013
Zdravotní karta pacienta a Přřístupová
karta profesionála – Itálie
Pavel Sedláček
eHealth BC
Demografické informace
Detaily o pojištění
Elektronický záznam pacienta
Výzvy
Data pro naléhavé situace, alergie
▶ Dodat a naimplementovat zdravotni
karty pacienta a přístupové karty
profesionála pro Italské regiony
Medikace a vakcinace
ePreskripce
Kryptografické klíče
a certifikáty (pro
zabezpečený přístup
k centrálně uloženým datům)
Přřístupová karta
profesionála
Zdravotní karta
pacienta
Kryptografické klíče
a certifikáty pro zabezpečené
emaily a digitální podpis
Kryptografické klíče
a certifikáty pro mobilní a zabezpečený
přístup k elektronickým záznamům pacienta
Logovací informace pro různé aplikace
Administrativní data pro
Zabezpečený fyzický přístup
Dodržování termínů
Elektronickou peněženku
19
Řešení
Návrh a implementace systému Smart
karet
▶ Založeno na technologii Atos
CardOS
▶ Smart Karty pro cca 7,700.000
obč
čanů
ů
Výhody
▶ Přístup k elektronickým službám a
centrální a lokální administrace
(Příst. karty profesionála)
▶ Snažší přístup ke službám zdravotní
péče a rychlejší zdravotní služby pro
občany (Zdrav. karta pacienta)
Výzvy
Zdravotní karty -
26/04/2013
Rakousko
Pavel Sedláček
eHealth BC
Potřeba zlepšit řízení přístupových práv uživatelů
Zajistit zabezpečené sdílení citlivých informacích, zlepšení péče
o pacienta
Zlepšit efektivnost v čerpání nákladů.
Řešení
dostupné pro všechny občany
poskytující pojištěným občanům přímý přístup ke všem
klíčovým zdrojům zdravotní péče
Atos DirX
Atos CardOS.
Výhody
Atos dodal smart card řešení:
Jedno z nejkomplexně
ějších řešení ve svě
ětě
ě
Zahrnuje 12.000 lékařů a zdravotních center
A mnoho tisíc ordinací dentistů, optik a lékáren.
20
PKI infrastruktura
– DKTIG, Certifikač
ční
autorita, Ně
ěmecko
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
•
•
Implementace a provozování Certifikač
ční
autority pro Ně
ěmecký systém zdravotní péč
če
Datová výmě
ěna mezi nemocnicemi a
pojišťťovnami
Řešení
•
DKTIG bylo založeno v 1996 jako Centrum
zabezpečení k zajištění bezpečné výměny
dat mezi nemocnicemi a zdravotními
pojišťovnami. Od té doby DKTIG vystavuje
certifikáty pro nemocnice, tak aby mohly
přenášet šifrovaná data pacintů
•
Definice a implementace procesů
ů pro registraci,
certifikaci a vystavování certifikátů
ů
Vývoj certifikač
ční infrastruktury, založžené na
technologii Oracle a vývoj certifikač
čního
management systému
Výhody
•
•
Implementace PKI bě
ěhem 4 mě
ěsíců
ů
Migrace pů
ůvodního PKI, provozovaného ažž do
12/2005 společ
čností IBM
21
Výmě
ěna EHR
26/04/2013
– zdravotní pojišťťovna TK, Ně
ěmecko
Techniker Krankenkasse
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
» Vystavení a řízení více než 40 milionu certifikátů
»
5 certifikátů na uživatele per user (4 * X.509, 1 * CVC)
»
On-line výměna dat s Card Application Management System v TK
»
Vysoce výkonné a snadno přístupné služby řízení certifikace
Německého systému zdravotní péče
Řešení
» Systém certifikace pro certifikáty X.509- & CVC (content verification certificate)
Techniker Krankenkasse
(TK) je německá zdravotní
pojišťovna s více než 8
miliony členy.
»
Adresářová infrastruktura pro protokoly LDAP & OCSP
Výhody
» Rychlý a efektivní systém řízení certifikátů pro Německou
elektronickou zdravotní kartu
»
Rozšiřitelný a flexibilní systém, který reaguje na dynamicky se
měnící požadavky
22
Výmě
ěna EHR
26/04/2013
– zdravotní pojišťťovna KKH-Allianz,
Ně
ěmecko
Kaufmännische Krankenkasse
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
» Vystavení a řízení více než 10 milionu certifikátů
»
5 certifikátů na uživatele per user (4 * X.509, 1 * CVC)
»
On-line výměna dat s Card Application Management System v
KKH-Allianz
»
Vysoce výkonné a snadno přístupné služby řízení certifikace
Německého systému zdravotní péče
Řešení
» Systém certifikace pro certifikáty X.509- & CVC (content
verification certificate)
The KKH-Allianz is a German
compulsory health insurance with
about two million members.
»
Adresářová infrastruktura pro protokoly LDAP & OCSP
Výhody
» Rychlý a efektivní systém řízení certifikátů pro Německou
elektronickou zdravotní kartu
»
Rozšiřitelný a flexibilní systém, který reaguje na dynamicky se
měnící požadavky
23
Výmě
ěna EHR
– zdravotní pojišťťovna BARMER
GEK, Ně
ěmecko
Barmer GEK
BARMER GEK je největší Německá
zdravotní pojišťovna s cca 9 miliony
členů.
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Business challenges
» Vystavení a řízení více než 45 milionu certifikátů
»
5 certifikátů na uživatele per user (4 * X.509, 1 * CVC)
»
Online výměna dat
» Založeno na Certificate Management Protocol (CMP)
» BARMER GEK využívají Card Management System (KAMS)
» Vysoce výkonné a snadno přístupné služby řízení certifikace
Německého systému zdravotní péče
Solutions
» Systém certifikace pro certifikáty X.509- & CVC (content
verification certificate)
»
Adresářová infrastruktura pro protokoly LDAP & OCSP
Benefits
»
Rychlý a efektivní systém řízení certifikátů pro Německou elektronickou
zdravotní kartu
»
Rozšiřitelný a flexibilní systém, který reaguje na dynamicky se měnící
požadavky
24
Národní zdravotní služžby, Skotsko
Výzvy
Dodává IT outsourcing pro 4.000 zaměstnanců v 21 lokalitách
Skvělý model, využitelný opakovaně regionálně nebo pro
menší země
Outsourcing
Atos CardOS
Atos DirX.
Výhody
Požadavek zabezpečit rychlou podporu a integrovat složité IT
prostředí včetně řady poskytovatelů služeb
Řešení
Strategické partnerství
Vyšší účinnost a zvýšení efektivity vynakládání nákladů
Zlepšení provádění služeb
Podpora při řešení následků katastrof
Umožňuje zdravotním profesionálům přijímat informovaná
rozhodnutí a zlepšit tak zdravotní péči pro občany.
25
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
26/04/2013
Agenda
▶
▶
▶
▶
Pavel Sedláček
eHealth BC
Představení Atos
Přehled nástrojů a řešení Atos pro Identity and Access Management
Případové studie - zdravotnictví
Přřípadové studie – jiné
26
26/04/2013
Biometrické pasy ve Švýcarsku
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
▶ Pilotní projekt biometrických pasů ve Švýcarsku
▶ Systémy pořízení a verifikace záznamů obličeje, otisků prstů a biometrických
dat
▶ Checkpointy ve Švýcarsku a na zahraničních zastoupení
▶ Vyhovuje ICAO požadavkům (International Civil Aviation Organization)
Federal Department of
Justice and Police /
Fedpol, Switzerland
Řešení
▶ Vývoj a dodávka customizovaného SW řešení ve čtyřech jazycích založeném
na Atos Homeland Security Suite
▶ Návrh a dodávka stand-alobe stanic pro pořízení a verifikaci dle požadavků
ICAO a pro interakci občanů – na ambasádách, v kancelářích, hotelech
Výhody
▶ Vyhovuje mezinárodním standardům
▶ Sběr zkušeností pro národní roll-outy
27
PKI - pro Ně
ěmecký penzijní fond
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
▶ Vytvoření infrastruktury pro jednoznačnou identifikaci / autentizaci zaměstnanců a
kontrolní access pointy v budovách a místnostech, záznam odpracované doby,
logování na pracovní PC a přístup k aplikacím
▶ Electronic processing of business transactions without any media discontinuities (e.g.
electronic payment orders)
Řešení
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Architektura důvěryhodného centra / certifikační autority
Centrální řešení založené na Atos DirX
Registrace, personifikace, vydávání karet, kontrola platnosti karet, revokace
cardOS Smartcards a Middleware - certifikát pro každého zaměstnance
Upozornění o expiraci a obnově certifikátu
Implementace produkčního systému – vysoká dostupnost, clustrování, load balancing,
backup systémy s průběžnou synchronizací
Výhody
▶ Vysoká kvalita
▶ Snížení administrativních nákladů
▶ Příspěvek k zefektivnění administrativních procesů
28
eID karta Ně
ěmecko
26/04/2013
- Bezpeččný přřístup k eGovernmentu a eBusinessu
Obč
čan
Obč
čan s eID kartou - chce využít
eGovernement služby
PC obč
čana (včetně čtečky) a
instalované aplikace klienta
Nová eID
karta
eID Service – Certifikační autorita
zajistí vzájemnou autentizaci
občana a strany, provádějící
službu
Obč
čan
Service providers kteří provádí
autentizaci občana, aby mohl
využívat služeb
Služžby/
expertní
procedury
Služžby/expertní procedury
service providera
29
Pavel Sedláček
eHealth BC
Konsorcium
Atos – generální
dodavatel řešení a
zajišťuje provoz a
podporu
Bundesdruckerei
(German Federal Printing
Office) provádí eID
služby
OpenLimit vyvíjí ASW
Identity management založžený na rolích
26/04/2013
Pavel Sedláček
eHealth BC
Výzvy
▶ Konsolidovat dříve nezávislé Švýcarské pojišťovací společnosti s rychle rostoucím
počtem IT uživatelů, platforem, služeb, dat a aplikací, pod jednu střřechu, s
centrálnímm řízením identit.
▶ Manuální přiřazování uživatelských práv
zautomatizovat systém řízení přístupů
▶ Transformace System-specific přístupových právna standard Role-based access
management (RBAC standard)
Řešení
Generali Group
Switzerland
Role-based identity management
▶ Popis pracovních pozic ve formátu rolí; HR department je zodpovědný za přiřazení
role a zaměstnance
▶ Transfer systému přiřazení uživatel x role z HR databáze do DirX
▶ Automatické vytváření uživatelských účtů a přiřazení přístupových práv dle role
Výhody
▶ Vyšší dostupnost informací, aplikací a služeb
Vyšší produktivita
Rychlejší reakce produktivity na změny
▶ Automatizace procesůses
Nižší administrativní zátěž
▶ Nižší provozní náklady
▶ Podpora souladu s legislativními požadavky
30
26/04/2013
Kontakt Atos
Pavel Sedláček
eHealth BC
▶ Kontakt:
▸ Pavel Sedláček, Business Consultant
▸ [email protected]
▸ +420 724 518 520
31