1869 Census - Czech Census Searchers

Transkript

1869 Census - Czech Census Searchers
Country: Moravia
(Země)
Political district: Nové Město
(Politický okres)
City: Bratrušín
(Místní obec)
1890 Census
predicate
Female
surname
Relationship to the
owner of
the
domicile
Male
Sequence number of
individuals
1
Name
4
5
2
3
1
Koukal Josef
Owner of
domicile
2
Koukal-ova Marie
Wife
3
Koukal Jiří
Son
1
4
Koukal Josef
Son
1
5
Koukalova Františka
Daughter
1
6
Koukalova Vincencie
Daughter
1
7
Koukalova Antonie
Daughter
1
8
Koukalova Anna
Daughter
1
9
Koukal František
Soldier
1
10
Vítek Josef
Farm hand
1
1
1
Year
month
and
day
of
birth
Place, district,
and
country of birth
Religious
denomination
Language
of
conversation
6
7
16 May
1839
6 January
1856
24 April
1871
28 October
1872
24 Nov
1875
22 March
1877
9
10
11
12
Married
Czech
Farmsteading
Married
Czech
Housekeeping
Single
Czech
Blacksmithing
Single
Czech
Locksmithing
Single
Czech
Housekeeping
Single
Czech
Single
Czech
Single
Czech
Single
Czech
Nationality
place, district and
country of
residence
8
Bratrušín
Bratrušín
Hodonín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
Bratrušín
2 May 1879
Bratrušín
Bratrušín
12 June
1889
Bratrušín
Bratrušín
28 April
1872
Strachujov, Nové
Město, Moravia
Karasín, Nové
Město, Moravia
Czech census records are available for the years 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 & 1921. For more information contact:
CZECH CENSUS SEARCHERS • [email protected] • http://www.CzechFamilyTree.com
Occupation
Family
status
Single,
married, or
widow(er),
divorced only among
non
Catholics
Sex
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Roman
Catholic
Main occupation
Field of primary
occupation
Farmsteading
Colony: Bratrušín
(Osada)
Census paper – Arch sčítací
House number: 4
(Číslo domu)
of people and most important livestock according
to state on the 31st of December 1890.
for a short
time
16 17
18
19
20
21
22
23
24
1
1
1
1
1
Owner of
farmstead
2
Housewife
1
3
Helper
1
4
Helper
1
5
Servant for
monthly wages
1
1
permanently
present
25
1
1
7
1
1
8
1
9
Farm hand for
yearly wages
1
Koukal Josef, owner of the house, confirms that he alone inhabits the house.
1
Sum:
1
Czech census records are available for the years 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 & 1921. For more information contact:
CZECH CENSUS SEARCHERS • [email protected] • http://www.CzechFamilyTree.com
26
Place where those
not residing within
the house are
staying
6
Notes
Place,
district, and
country
27
28
1
Vienna, Lower
Austria
1
Vienna, Lower
Austria
1
6
10
absent
permanently
cretin
15
insane, imbecile
14
deaf-and-dumb
13
blind in both eyes
position in
additional
employment
(owner, servant,
or employee)
knows only how to
read
field of
additional
income
knows how to read
& write
position in
primary
occupation
(owner, servant,
or employee)
Owner of lands
Additional possible income
Owner of the house
Sequence number of
individuals
Main occupation
Physical and psychical In the 31th of December
Disabilities
1890
for a short
time
Ability to
read &
write
employment, income, business, trade, provision
29
Livestock and its owners - Domácí zvířata užitková a jejich majitelé
A. Number of animals (Počet zvířat)
II Cattle (Hovĕzí dobytek)
III Hinnies, Mules & Asses (Mezci, mulové a osli)
1. Hinnies (Mezci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Calfs younger than 1 year . . . . . . . . . . . . . . .
2. Mules (Mulové) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
(Jalovina mladší 1 roku)
3. Asses (Osli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Horses (Koně)
1. Colts (Hříbata)
a) younger than 1 year . . . . . . . . . . .
(mladší 1 roku)
b) older than 1 year till they’re
used for work . . . . . . . . . . . . . . . .
(starší 1 roku až do užívání jich
k práci)
2. Bulls older than one year . . . . . . . . . . . . . . . .
(Býci starší 1 roku)
4. Cows (Krávy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
(Valaši nehledíc k stáří)
.
VI Pigs (Prasata)
1. Suckling pigs (Podsvinčata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Pigs less then 1 year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bĕhouni nebo nedoročkové až do 1 roku)
Names of owners
(Jméno držitelů)
horses (koní)
Koukal Josef
2
2
Sum of cattle (Úhrn hovĕzího dobytka) . . . 6
Sum of pigs (Úhrn prasat) . . . 1
VII Number of beehives (Počet oulů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. The names of owners (Jméno držitelů)
Number (Počet)
cattle (hovĕzího
hinnies, mules & asses (mezků,
goats
dobytka)
mulů a oslů)
(koz)
6
6
sheep (ovcí)
pigs (prasat)
1
1
(Václav Štikar), census commissioner
Czech census records are available for the years 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 & 1921. For more information contact:
CZECH CENSUS SEARCHERS • [email protected] • http://www.CzechFamilyTree.com
1
3. Other pigs (Jiné prasata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(již upotřebení k tahu nebo k žíru)
Sum of horses (Úhrn koní) . . . 2
In Bratrušín, 1 January 1891
3
5. Oxen older than 1 year (Voli starší 1 roku)
a) still not useable for pulling or fattening . . 2
(ještĕ neupotřebení k tahu nebo k žíru)
b) already useable for pulling or fattening .
3. Stallions (Hřebci) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sum: (celkem)
V Sheep (Ovce)
1. Ewes (Bahnice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Young, lambs & mutton (wethers) younger than 2 years . .
(Jalovina, jehňata a skopci mladší 2 let)
3. Rams and mutton (wethers) older than 2 years . . . . . . . . . .
(Berani a skopci starší 2 let)
Sum of sheep (Úhrn ovcí) . .
3. Heifers older than 1 year
(Jalovice starší 1 roku)
a) still not pregnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ještĕ nejsoucí březí)
b) pregnant (březí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Mares (Kobyly)
a) pregnant or with “suckling”
colts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(shřebené nebo sajícími hříbaty)
b) other mares . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(jiné kobyly)
4. Draft horses of any age . . . . . . . . . . . .
1 IV Goats of any age and sex (Kozy nehledíc k stáří a pohlaví) . . .
beehives (oulů)

Podobné dokumenty

1869 Census - Czech Census Searchers

1869 Census - Czech Census Searchers Owners of hinnies, mules & asses (Držitelé mezků, mulů a oslů) 1. Hinnies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mezkové) 2. Mules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mulové) 3. Asses ...

Více

1869 Census - Czech Census Searchers

1869 Census - Czech Census Searchers the last numbered census sheet. If the domicile is inhabited, there must be a vertical line made in column 2; if the domicile is not inhabited, there must be vertical line made in column 3. Column ...

Více

Fórum DreamServeru - DreamServer - WoW server

Fórum DreamServeru - DreamServer - WoW server neovládá angličtinu..jen zaroluje dolu :P . A ke zkratkám

Více

Untitled

Untitled zůstávají u matky až do dosažení dospělosti, t.j. do stáří tří až pěti let. Způsob života: Prérijní bizoni se sdružovali do obrovských stád, jež mohlo tvořit i několik desítek tisíc jedinců (jeden ...

Více