Sada centrálního zamykání (995)

Transkript

Sada centrálního zamykání (995)
CENTRÁLNÍ ZA MVKÁ NÍ AUT
UNIVERZÁLNÍ SADA
M-
Dodavatel klimatizací, náhradních dílu na klirTUJJizace, ctyrkolek,
centrálních
zamykání,
tempomatu,
a ostatních
elektrických
autodoplnku.
ovládání
Železnicní469/4,77200 Olomouc, CR, tel.: 00420- 585 315 017. 585 315 018, fax: 00420 585 315 021
Hrachová30, 82105 Bratislava,SR,tel.: 00421-2- 4319 1218,4319 1219,fax: 00421-2- 4319 1220
Copyright: MOLPIR GROUP CZ a.s., Olomouc 2005
oken,
'"'
~
o!:2
;;
Q
'..J
<t
..J
~
LL4
Montážní návod centrálního
Centrální zamykání aut - univerzální sada
Centrální zamykání je doplnkovou výbavou vozídel.
1.
2.
Seznam dílu jedné sady centrálního zamykání:
3.
Poz. Název dilu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kusu
Motors ovládacímspínacem. prední
Motorsledovací. zadní
Rídící
Táhlo
..4
Príslušenství motorku (1ks svorka táhla, 2ks šroubky M3x6, 2ks šroubky 3,9x25, 2ks závítové spony)..
Derovaný plech na upevnení
4.
5.
6.
7.
8.
zamykání
Montáž musi provést autorizovaný prodejce nebo servis.
Odpojime baterii od elektrického obvodu. Jakékoliv zásahy do elektrické ínstalace provádime až
po odpojeni baterie.
Demontujeme na obou pred nich a obou zadních dverích klicky spoušteni oken a vnitrní
calouneni dverí. Ochranné kryty (PVC fólie) opatrne odlepime tak, abychom je nepoškodili a
zároven sí umožnili pristup k zámkum dverí.
Predni dvere osadíme motorky s ovládacimi spínaci (motorky s 5tí vodici) . obr. 2
Na uchyceni moto rku centrálního zamykání mužeme použít priložené derované plechy nebo
mužeme motorky prichytit prímo na dvere. Presvedcime
se, že jsme zvolilí správná místa pro
umistení moto rku, aby neprekážely mechanismum
spouštení oken a aby bez problému ovládaly
zámky dveri.
Do motorku nasuneme táhla. Na táhla nasadíme priložené svorky.
Zámky prepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorky na táhlech zámku.
Motorky vysuneme do maximálnich krajních poloh a dotáhneme svorky i na táhlech motorku.
Technícký popís centrálního zamykání
1. Napájení
9-16V
2. Proud prí otvírání
-3A
3. Proud prí zamykání
3A
//~~~
<~
~
'~"
~"o
.
A
/
/~
;1
!
I
//
//0
..'
...,
",
@
", '" '"
í
I
G1~h
(j)
Q~
I
\=- =~
.'
i i
=====\
.
-
r
I
'"
<..""
"I ",'
",,"
I
.~':"..,.
."~...': :: :: :: .=..
'-'~~l, "
:
&1rrJJ
'-
.-
'
ro
:
I
I,
I
I
i
I
t~
.
1-
Obr. 1
..
A
.
;,'";f
"~
,o
(/'
"',
,
II
.-
"
l, "
~
"""v
I
~--_.-
Ir" I '-
"
""
'.
"
I.~
"
'.
:!J&
,
",
dI
"",
I.
I.
,LJ
"
0'0.'~Ql I~~
1~>1
\\1\' I::",
,:'o,' ,:.
Obr. 2
\~,\ I'
I .~, ,t'
.",
9.
10.
Zadní dvere jsou osazené sledovacími motorky (motorky se 2 vodici) . obr. 3.
Podobným
zpusobem
(podle bodu 5
. 8)
upevníme
motorky
do zadních
11. Najdeme vhodné místo poblíž pojistkové skrínky, kde prišroubujeme
ridíci elektroniku, na kterou
nasadíme konektor kabeláže, viz obr. 4. Rídicí elektroniku nikdy neinstalujeme
do motorového prostoru!
Do pravých predních dveri natáhneme kratši kabel s Sti vodici a do levých predních dveri delši kabel se
stejným poctem vodicu. Vodice do predních i zadních dveri pri prechodu za sloupku dveri provleceme
gumovými pruchodkami.
Podle priloženého schématu zapojíme motorky (barvu na barvu). Vodice
pripevnime tak, aby je nezachytíl mechanismus
oken pri stahování a nepoškodil je. Kladný vodic od
rídící jednotky (cervený) pripojíme do pojistkového panelu. Záporný vodic s ockem (cerný) pripojime k
ukostrovacímu
bodu u volantové tyce. Pripojíme baterii a vyzkoušíme funkcnost centrálniho zamykáni.
V pripade, že centrální zamykání nefunguje správne, prekontrolujeme
zapojeni podle obr. 5 nebo 6.
dverí.
12. Demontované
cásti vrátíme na puvodní
místa.
~
'--
l
,
/
//
/'~
I
I
1/ ./
//
.......J
""-
"
'-
'-
',--
->
'-
"
'.
/'
'>
/
/
/'
/
Barvy
1 . zelená
2 - modrá
3 -bilá
4 . hnedá
5 . cerná
6 . cervená
Obr. 3
Obr. 4
,~/~
~~~~
Blokové elektrické schéma centrálního zamykání
dvere
"
ridice
Pojistka
dvere
spolujezdce
1SA
Negativni
centrálniho
ovládáni
zamykáni
12V. trvale
cerná
cerná
bilá
hnédá
zelená
modrá
bilá
hnédá
zelená
modrá
Obr. 5
zelená
zelená
modrá
modrá