Historie tenisu

Transkript

Historie tenisu
Zdroj: www.tseso.cz Publikováno se souhlasem autora Historie tenisu Ke zrození tenisu došlo již někdy v roce 1858, kdy major Henry Gem, právník a úředník smírčí‐
ho soudu v Birminghamu, a major Walter Clopton Wingfield, člen sboru čestných průvodců panovníka při státních příležitostech na dvoře královny Viktorie, označil trávník v Edgbastonu ve Warwickshire a dali mu název tenisový dvorec. Než byl v nedalekém Leamingtonu v roce 1872 vytvořen první tenisový klub, jedinou hrou obecně známou jako tenis bylo to, čemu Francouzi říkali jeu de paume (překl.: doslova hra dlaní), protože se původně opravdu rukou hrála. V Británii se tomu říkalo pravý tenis, ve Spojených státech tenis na dvorcích a v Austrálii královský tenis. Podle některých historických pramenů lze ovšem určité formy tenisu vystopovat již před mno‐
ha staletími. Existují důkazy, že podobný druh venkovní hry existoval již v 6. století n. l. a že by se její kořeny daly nalézt v Egyptě a Persii. Fakt, že se první zmínka o této hře v anglické historii objevuje v církevních rukopisech, dodává na důvěryhodnosti teorii, že měl tenis svůj počátek v klášterech opatů – odtud onen charakteristický design halového tenisového dvorce se šikmou střechou spočívající na sloupech kolem tří stran a dvířky v jednom rohu. Ať už je pravda jakákoliv, tenis byl určitě hrou královskou za vlády francouzského krále Ludvíka X. (1314‐1316) a jeho obliba rychle vzrůstala. Na většině evropských dvorců se pořádaly zápasy a sázely se velké částky na výsledek. Za zmínku také stojí žena, jménem Margot, která hrála reálný tenis v Paříži v roce 1427. Tvrdilo se dokonce, že v handbalu, z něhož byl odvozen název jeu de paume, předčila většinu mužů. První zmínka o handbalu v Anglii je v nařízeních, která ho zakazují a podporují zároveň jiné ak‐
tivity, jako například lukostřelbu. Sport se v žádném případě neomezoval na Francii a Británii. Během 16. století byl velice oblí‐
bený ve většině Evropy, zejména ve Španělsku, Itálii, Švýcarsku a Belgii, a existovaly dvorce roztroušené po celém Německu i po území, jež v té době bylo rakouskou říší. Dvorce existovaly i v Praze a v roce 1866 byl jeden určitě i v ruském Sankt Peterburgu. V polovině sedmnáctého století se hra hrála i v New Yorku. Vášeň, kterou vzbuzovala ve všech zemích světa, byly znač‐
ně intenzivní. Například vysoce emocionální italský malíř Caravaggio se při zápase v Římě v ro‐
ce 1606 údajně tak rozzuřil, že zabil svého soupeře a byl nucen uprchnout. Jak popularita tenisu rostla, podnikatelé začali přicházet na trh se svými vlastními, mírně modi‐
fikovanými variantami hry a brzy bylo jasné, že bude třeba zavést určitý řád. Marylebonský kriketový klub ve svém postavení vládnoucí autority ohledně raket a reálného tenisu navrhl, že by jeho tenisový výbor měl stanovit univerzální pravidla pro veškerý tenis. Veřejné setkání se uskutečnilo na počátku roku 1875 v Lords a nová pravidla byla zveřejněna 24. května uvede‐
ného roku. Ta stanovila, že má být tenisový dvorec 30 stop (cca 9,1 m) široký v základně (stále o tři stopy, tedy cca 0,9 m delší než dnes) a 78 stop (cca 23,8 m) dlouhý, což zůstalo dosud. Linie podání byla narýsována ve vzdálenosti 26 stop (cca 7,9 m) od sítě namísto od základní čáry. Servis se musel podávat s jednou nohou za základní čárou a musel dopadnout mezi síť a servisovou čáru dvorce diagonálně protilehlého tomu, kde stál podávající. Podle Wingfieldových originálních pravidel byla všechna podání pouze z jedné strany. Toto setkání rovněž znovu potvrdilo, že by měla být všechna pravidla stejná pro muže i ženy. Třebaže byla pravidla schválena všemi přítomnými, netrvalo dlouho a začaly se k nim připojo‐
vat nejrůznější dodatky. Změny, které se prováděly, byly tak rychlé, že je velmi obtížné, možná i nemožné dopátrat se všech. Proto zůstaneme u pouhého konstatování. Dalším velmi zvláštním a u tenisu výjimečným pravidlem je jeho počítání. Zjistit původ bodo‐
vacího systému je mnohem obtížnější než minulost hry samotné. Bodový systém je pravděpo‐
dobně založen na čtvrtích hodiny. V tom případě je snadné pochopit hodnoty 15 a 30, ale proč 40? Většina historiků tenisu se kloní k tomu, že to původně bylo 45, že to však bylo nakonec při používání zkráceno na 40. 

Podobné dokumenty

tolkienův životopis.

tolkienův životopis. Bloemfonteinského úřadu britské banky. Tolkien měl mladšího bratra jménem Hilary Arthur Reuel, který se narodil 17. února 1894. Jako dítě byl Tolkien pokousán sklípkanem v zahradě, což je událost, ...

Více

Západní Evropa- A.P.- Novotný Štěpán

Západní Evropa- A.P.- Novotný Štěpán Beatles – rockenrolová skupina z Liverpoolu

Více

Reformy Alexandra II.

Reformy Alexandra II. Alexandr II. Nikolajevič, ruský car v letech 1855-81 z rodu Romanovců, za jehož vlády dochází k částečné liberalizaci ruského samoděržaví, přichází na svět 29. dubna roku 1818 v Sankt-Peterburgu ja...

Více

Planimetrie I - Gymnázium TG Masaryka, Litvínov

Planimetrie I - Gymnázium TG Masaryka, Litvínov 12) Svislá metrová tyč vrhá stín 150 cm dlouhý. Vypočtěte výšku sloupu, jehož stín je ve stejném okamžiku dlouhý 36 m. [54 m] 13) Je dána úsečka │AB│= 7 cm. Na úsečce sestrojte body X a Y tak, aby ...

Více

TERÉNNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU GENMB Polygonový pořad (PP)

TERÉNNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU GENMB Polygonový pořad (PP) podle svého uvážení. Pořad měřte ve dvou skupinách a ve dvou polohách, přičemž neprovádějte posunutí počátku!  Zpravidla se bude jednat o tzv. vedlejší/pomocné polygonové pořady. další informace o...

Více

březen 2016

březen 2016 Rezervace vstupenek na představení je možné přes rezervační systém na www.divadlokh.cz nebo telefonicky na č. 284 681 103.

Více

Tiskovka E - Praha

Tiskovka E - Praha vlastní identity a sexuality. Toto video, které se stalo pro Ahtilu přelomovým dílem, bylo poprvé představeno ve Indexu v roce 1995. Tender Trap (1991) je instalace, ve které pět diaprojektorů vytv...

Více