Flashcards

Komentáře

Transkript

Flashcards
to admit
to eat lunch
to explain
In Poland, we don't usually
Could you explain this
eat lunch.
equation to me?
to reduce
to occupy
to reflect
The company reduced its
publicity budget.
The conference room is
occupied.
to start
to adore
I must admit you
really impressed
me.
I started boxing when I was
seven.
to hunt
Is it legal to hunt in
Poland?
to wear
I always wear a
t-shirt and a pair of
jeans.
I adore going to the
theatre.
to tempt
I was tempted to quit my
job and move to Spain.
to break
I broke my leg in three
places.
to break
to get used to
My laptop has broken for the
third time already.
I can't get used to the new
interface.
to talk to somebody
to protect
Did you talk to him about his
conduct?
The ozone layer protects
us from UV rays.
You should reflect
on it for a moment.
to breathe
Let me out, I can hardly
breathe!
to pursue
Thief ran across the
street with one officer
pursuing him.
to cure
Why can't some
diseases be cured?
to get sick
How could you get sick in
the middle of summer?
to mix
Mix the ingredients
together.
vysvětlit
jíst oběd
uznat
Můžeš mi vysvětlit tuto
V Polsku obvykle
Musím uznat, že si na mě
rovnici?
vynecháváme oběd.
udělal dojem.
přemýšlet
obsadit
redukovat
Měl by si o tom chvíli
přemýšlet.
Konferenční místnost je
obsazena.
Firma zredukovala svůj
rozpočet na reklamu.
dýchat
zbožňovat
Pusť mě ven, sotva dýchám!
Zbožňuji chození do divadla.
pronásledovat
lákat
Zloděj proběhl přes ulici s jedním
Lákalo mě zanechat práci a
začít
Když mi bylo sedm let, začal
jsem boxovat.
lovit
policistou, který ho
pronásledoval.
přestěhovat se do Španělska.
Je v Polsku legální
lovit?
léčit
zlomit
nosit
Proč se některé nemoci
nedají léčit?
Zlomil jsem si nohu na třech
místech.
Vždy nosím tričko a rifle.
onemocnět
zvyknout si
Jak si mohl onemocnět
uprostřed léta?
Nemůžu si zvyknout na nové
rozhraní.
Můj laptop se již potřetí rozbil.
smíchat
chránit
mluvit s někým
Smíchejte přísady
dohromady.
Ozonová vrstva nás chrání
před UV zářením.
Mluvil si s ním o jeho
chování?
rozbít
to suspect
My son is suspected of a
robbery.
to act
Peter is acting
strange today.
to change
You need to change
your behaviour.
to watch
How can you watch
TV all day?
dívat se
změnit
podezřívat
Jak se můžeš dívat na televizi
Musíš změnit své
Mého syna podezírají z
celý den?
chování.
krádeže.
chovat se
Pítr se dnes chová zvláštně.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)