Mapa dopravy a seznam institucí

Komentáře

Transkript

Mapa dopravy a seznam institucí
MAPA DOPRAVY 11. PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI
61
Nádraží Holešovice
Seznam objektů Pražské muzejní noci
61
4
48 19
53
Výstaviště Holešovice
24
Korunovační
Pelléova
35
26
Ctěnice
směr
Ctěnice
Veletržní palác
Letňany
Letecké muzeum
64
49
50
Muzejní
Letecké muzeum
Kbely
Prosek
Nemocnice Na Františku
Pražský hrad
33
Hradčanské nám.
32
29
46
Malostranská
34
31
62
27
5
23
Staroměstská
65
Malostranské nám.
41
8
Hellichova
30
Florenc
Armádní muzeum
10
Vítkov
Hlavní nádraží
47
15
12
45
Muzeum
67
44
43
6
13
Masarykovo nábřeží
63
Náměstí Republiky
42
38
Švandovo divadlo
21
14
Karlovy lázně
Malovanka
11
54
Dlouhá třída
9
18
25
20 Muzeum
a archiv
populární hudby,
52 Letohrádek Hvězda
69
68
16
2
51
Štěpánská
3
Kobrova
Lípová
40
I. P. Pavlova
7
57
Botanická
zahrada
56
46 |Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
47 |Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
Pedagogická knihovna | Pedagogical library
48 |Národní technická knihovna | National Library of Technology
49 |Národní technické muzeum | National Technical Museum
50 |Národní zemědělské muzeum Praha | National Museum of Agriculture Prague
51 |Novoměstská radnice | New Town Hall
52 |Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion
53 |Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Malá vila | The small House
54 |Poštovní muzeum | Postal Museum of the Czech Post
Poštovní muzeum Praha | Postal Museum Prague
55 |Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Botanická zahrada (a skleníky) PřF UK
Botanical Garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague
56 |Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Geopark PřF UK | Geopark
57 |Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Hrdličkovo muzeum člověka | Hrdlička Museum of Anthropology
58 |Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Chlupáčovo muzeum historie Země | Chlupáč’s Museum of Earth History
59 |Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Mapová sbírka | Map Collection
60 |Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Mineralogické muzeum | Mineral Museum
61 |Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky
Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply
62 |Uměleckoprůmyslové museum v Praze | Museum of Decorative Arts in Prague
Galerie Josefa Sudka | Josef Sudek Gallery
63 |Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague
Armádní muzeum Žižkov | Army Museum Žižkov
64 |Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague
Letecké muzeum Kbely | Aviation Museum Kbely
65 |Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture & Design in Prague
66 |Výtopna Zlíchov | Round-House Zlíchov
67 |Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol
68 |Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Klausová synagoga | The Klausen Synagogue
69 |Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Španělská synagoga | The Spanish Synagogue
55
Informace o expozicích, výstavách
a doprovodném programu naleznete
na www.prazskamuzejninoc.cz
59
58
22
60
28
Albertov
Výtoň
Karlov
Náměstí Jana Palacha – centrální přestupní bod
Trasa / Line 1: 18.30–1.00, interval 7–8 min.
37
Trasa / Line 2: 18.30–1.00, interval 7–8 min.
36
Trasa / Line 3: 18.30–1.00, interval 5 min.
Smíchovské nádraží
Trasa / Line 4: 18.30–1.00, interval 5 min.
Vyšehrad
Trasa / Line 5: 18.30–1.00, interval 7–8 min.
Trasa / Line 6: 18.30–0.50, interval
10 min. u spojů, které nezajíždějí do Ctěnic
30 min. u spojů, které do Ctěnic zajíždějí
Trasa / Line 7: 18.30–1.00, interval 5 min.
Trasa / Line 8: 18.30–0.50, interval 10 min.
17
MeetFactory
66
Trasa / Line 9: 18.30–1.00, interval 7–8 min.
Trasa / Line 10: 18.30–0.50, interval 10 min.
Trasa / Line 11: 18.50–1.05, interval 15 min.
14
Dejvická
39
PARTNEŘI:
1 |Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden
Skleník Fata Morgana a Vinice sv. Kláry | Greenhouse Fata Morgana and Vineyard of St. Clare
2 |Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute
Galerie Bulharského kulturního institutu | Gallery of Bulgarian Cultural Institute
3 |Dům národnostních menšin | House of National Minorities
4 |Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture, CTU in Prague
5 |Galerie AMU | AMU Gallery
6 |Galerie Emilie Paličkové | Emilie Paličková Gallery
7 |Galerie FUTURA | FUTURA Gallery
8 |Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace
9 |Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Dům fotografie | House of Photography
10 |Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Dům U Zlatého prstenu | The House at the Golden Ring
11 |Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague
Městská knihovna, 2. patro | Municipal Library, 2nd floor
12 |Goethe-Institut | Goethe-Institut
13 |Kino Ponrepo | Ponrepo Cinema
Národní filmový archiv – Kino Ponrepo
14 |Knihovna Václava Havla | Vaclav Havel Library
Galerie Montmartre | Gallery Montmartre
15 |Langhans – Centrum Člověka v tísni | Langhans – People in Need Center
16 |Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
17 |MeetFactory | MeetFactory
18 |Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
19 |Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
pobočka Dejvice | Dejvice branch
20 |Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM
Museum and Archive of Popular Music
21 |Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy | Main Building of City of Prague Museum
22 |Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí Custom House at Výtoň
23 |Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Svatomikulášská městská zvonice | The Town belfry by St. Nicholas’ church
24 |Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Château
25 |Muzeum Karla Zemana | Karel Zeman Museum
26 |Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum
27 |Muzeum Montanelli | Museum Montanelli
28 |Muzeum Policie České republiky | Museum of Czech Police
29 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Klášter sv. Anežky České | Convent of St. Agnes of Bohemia
30 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Palác Kinských | Kinsky Palace
31 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Salmovský palác | Salm Palace
32 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace
33 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Šternberský palác | Sternberg Palace
34 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Valdštejnská jízdárna | Waldstein Riding School
35 |Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Veletržní palác | Veletržní Palace
36 |Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument
Cihelná brána, kasematy a sál Gorlice | The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall
37 |Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument
Galerie Vyšehrad | The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)
38 |Národní muzeum | National Museum
České muzeum hudby | Czech Museum of Music
39 |Národní muzeum | National Museum
Lapidárium | Lapidary – Exhibition of Stone Monuments
40 |Národní muzeum | National Museum
Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum
41 |Národní muzeum | National Museum
Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum
42 |Národní muzeum | National Museum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
43 |Národní muzeum | National Museum
Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill
44 |Národní muzeum | National Museum
Národopisné muzeum – Musaion | Ethnographical Museum – Musaion
45 |Národní muzeum | National Museum
Nová budova Národního muzea | National Museum New Building
Botanická zahrada hl. m. Prahy,
Technické a dokumentační
muzeum pražské energetiky
1
(v mapce označeny číslem)
40

Podobné dokumenty

A3-pro muzea_tisk

A3-pro muzea_tisk Skleník Fata Morgana | Greenhouse Fata Morgana

Více

Transport Map and List of Institutions

Transport Map and List of Institutions TRANSPORT MAP OF THE PRAGUE MUSEUM NIGHT

Více

Transport Map and List of Institutions

Transport Map and List of Institutions THE 12th PRAGUE MUSEUM NIGHT

Více

Mapa dopravy a seznam institucí

Mapa dopravy a seznam institucí Národopisné muzeum – Musaion | Ethnographical Museum – Musaion Národní muzeum | National Museum Nová budova Národního muzea | National Museum New Building

Více

Webfleet - Tachograf manager

Webfleet - Tachograf manager ► NESPOLÉHÁTE na úkony ŘIDIČE. Řidič nikam svoji kartu nenosí, nevkládá ani s ní nemanipuluje.

Více

hudba natvrdo

hudba natvrdo V bluesrockovém podhoubí pak žily a tvořily skupiny Abraam (v posledním období s kytaristou Slávkem Jandou) z něhož později vznikl Abraxas, a smůlou pronásledovaný Adept, který se rozešel po zásahu...

Více