FreeAgent® GoFlex™ Home Uživatelská příručka

Komentáře

Transkript

FreeAgent® GoFlex™ Home Uživatelská příručka
FreeAgent® GoFlex™ Home Uživatelská
příručka
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex?Home
© 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo
Wave a FreeAgent jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Seagate
Technology LLC nebo některé z přidružených společností. Všechny další ochranné známky nebo
registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. V případě údajů o kapacitě
pevného disku se jeden gigabajt, respektive GB, rovná jedné miliardě bajtů a jeden terabajt,
respektive TB, se rovná jednomu tisíci miliard bajtů. Část z uvedené kapacity se navíc využívá
pro formátování a další funkce, takže nebude k dispozici pro uložení dat. Příklady použití
s kvantitativními údaji pro různé aplikace slouží pouze k ilustrativním účelům. Skutečné kvantitativní
údaje se liší v závislosti na různých faktorech, mezi něž patří velikost souborů, formát souborů,
funkce a aplikační software. Společnost Seagate si vyhrazuje právo měnit bez předchozího
upozornění nabídky nebo parametry výrobků.
Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley CA 95066, USA
Obsah
1. Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informace o této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Seznámení se systémem GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Speciální funkce systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
O zabezpečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows . . . . . . . . . 11
Krok 1: Seznámení s procesem nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 2: Připojení systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 3: Instalace softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 4: Nastavení systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 5: Přidání uživatele do systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Krok 6: Přidání počítačů do systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Další kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 1: Seznámení s procesem nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 2: Připojení systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Krok 3: Nastavení systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Krok 4: Instalace aplikací počítače pro systém GoFlex Home . . . . . . . . . . 20
Krok 5: Konfigurace nástroje Time Machine pro systém GoFlex Home . . . 21
Krok 6: Nastavení více počítačů Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Další kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. Začínáme se systémem GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Spuštění aplikace Seagate Dashboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Spuštění aplikace Seagate Share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Seznámení se složkami systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kopírování souborů do systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zálohování souborů v systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
3
Přístup k souborům v domácí síti a jejich použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Přístup k souborům a jejich použití, když se nacházíte mimo domov . . . . . 35
Sdílení souborů s přáteli a rodinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Nastavení centralizované tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Použití souborů v digitálním přehrávači médií nebo na herní konzole . . . . 41
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share . . . . . . . . . 43
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Přehrávání filmů a videí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Prohlížení fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Správa souborů a složek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Správa sdílených položek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Přístup k souborům v systému GoFlex Home pomocí protokolu FTP . . . . . 55
6. Správa systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Změna vlastního hesla k systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Úpravy uživatelského nastavení systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . 57
Přidání nových aplikací systému GoFlex do počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Přidávání a správa uživatelských účtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Správa systému GoFlex Home a připojených zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Přidání další úložné kapacity systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Správa nastavení a předvoleb systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7. Použití aplikace GoFlex Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Informace o aplikaci GoFlex Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Instalace aplikace GoFlex Access do zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Připojení k systému GoFlex Home ze zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Přehrávání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Prohlížení obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Přehrávání chráněného obsahu z webu iTunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
4
8. Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Běžné problémy a řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vysvětlení kontrolek systému GoFlex Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Vyhledání další nápovědy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
5
1. Úvod
Informace o této příručce
1. Úvod
Síťový úložný systém FreeAgent® GoFlex™ Home umožňuje používat jeden externí disk pro
všechny počítače v domácnosti. Díky kapacitě, která je dostatečná pro podporu více počítačů
a uživatelů, můžete snadno ukládat všechny soubory v jednom centralizovaném umístění
a současně automaticky a nepřetržitě zálohovat soubory a složky ve všech počítačích, které
máte doma.
Instalace je stejně snadná jako připojení ke směrovači Wi-Fi a během několika minut můžete
začít pomocí bezdrátového připojení zobrazovat soubory a přenášet fotografie, hudbu a filmy
do osobních počítačů, počítačů se systémem Mac® a herních konzol. Prostřednictvím
jednoduchého připojení k portu USB systému GoFlex Home navíc mohou všechny počítače
v domácnosti sdílet jedinou tiskárnu.
Informace o této příručce
Tato uživatelská příručka představuje funkce systému GoFlex Home, popisuje, jak nastavit
síťový úložný systém GoFlex Home, a vysvětluje, jak použít systém GoFlex Home ke sdílení
a ukládání souborů, zálohování souborů a zobrazování souborů z libovolného místa
na světě.
Uživatelská příručka také obsahuje podrobné pokyny k použití nástroje Seagate Share,
což je webová aplikace, která umožňuje zobrazovat soubory v systému GoFlex Home přes
Internet a sdílet soubory s přáteli a rodinou.
Informace, které nenaleznete v této příručce, a aktuální dokumentace k produktům jsou
k dispozici na webu www.seagate.com/goflexhomesupport.
Poznámka: Některé funkce popsané v této uživatelské příručce jsou k dispozici pouze u počítačů
s operačním systémem Windows. Části příručky, které popisují funkce určené pouze pro
prostředí systému Windows, jsou zřetelně označeny.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
6
1. Úvod
Systémové požadavky
Systémové požadavky
K nastavení a použití systému GoFlex Home budete potřebovat:
•
domácí síť (bývá označována také síť LAN neboli Local Area Network),
•
kabelem připojený nebo bezdrátový směrovač s volným portem sítě ethernet,
•
připojení k Internetu za účelem sdílení souborů prostřednictvím webu.
Požadavky na počítače, které se budou připojovat k systému GoFlex Home:
•
procesor úrovně Pentium III 500 MHz nebo výkonnější,
•
256 MB paměti RAM,
•
operační systém Windows® XP, Windows Vista® nebo Windows 7,
•
webový prohlížeč Internet Explorer® 6 nebo novější, Firefox® 2.x nebo novější nebo
Chrome 4.x nebo novější.
Požadavky na počítače Mac, které se budou připojovat k systému GoFlex Home:
•
operační systém Mac OS® X 10.5 nebo novější,
•
webový prohlížeč Safari® 3.1 nebo novější.
Pro použití aplikace GoFlex Access v zařízeních smartphone a tabletech musí mít tato
zařízení následující operační systémy:
•
Apple® iOS 4.3 nebo vyšší,
•
Android™ 2.2 nebo vyšší.
V zařízeních Android musí být nainstalována aplikace Adobe® AIR®.
Systém GoFlex Home spolupracuje s většinou zařízení, která používají spotřebitelé
v domácích sítích, a není nutné žádné speciální nastavení. Jestliže však doma používáte
směrovač podnikové třídy, je možné, že bude nutné jeho síťové nastavení upravit.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
7
1. Úvod
Seznámení se systémem GoFlex Home
Seznámení se systémem GoFlex Home
•
Dokovací jednotka pro disk GoFlex Home: Kompatibilní se všemi disky FreeAgent
GoFlex Home nebo GoFlex Desk.
•
Disk GoFlex Home: Nabízí 1 TB, 2 TB nebo 3 TB úložného místa (v závislosti na
modelu).
•
Kontrolka systému GoFlex Home: Poskytuje informace o aktuálním stavu systému
GoFlex Home.
•
•
Bliká zeleně: Systém GoFlex Home se spouští.
•
Svítí zeleně: Systém GoFlex Home je připojený k síti a připravený k použití.
•
Bliká oranžově: Systém GoFlex Home není připojen k síti.
Kontrolka disku: Poskytuje informace o aktuálním stavu disku:
•
Svítí bíle: Disk GoFlex je umístěn v dokovací stanici a připraven k použití.
•
Nesvítí: Disk GoFlex není nainstalován nebo u něj došlo k nějakému problému.
•
Tlačítko napájení: Slouží k zapnutí a vypnutí systému GoFlex Home.
•
Síťový port: Slouží k připojení systému GoFlex Home ke zdroji napájení.
•
Port sítě ethernet: Slouží k připojení systému GoFlex Home ke směrovači.
•
Kontrolky portu sítě ethernet: Blikání označuje aktivitu sítě.
•
Port USB: Slouží k připojení systému GoFlex Home k zařízení USB, jako je disk nebo
tiskárna.
•
Tlačítko Reset: Obnoví heslo k systému GoFlex Home; obnoví výrobní nastavení
systému GoFlex Home (obvykle to není nutné – další informace najdete na str. 64).
Speciální funkce systému GoFlex Home
•
Okamžité zálohování: Systém GoFlex Home chrání vaše nejdůležitější soubory
pomocí automatického rychlého zálohování souborů (které nastavíte a dále na něj již
nemusíte myslet) Memeo™ (pouze systém Windows). Je také kompatibilní s nástrojem
Time Machine® v počítačích Mac.
•
Centralizované úložiště: Systém GoFlex Home představuje centrální umístění pro
ukládání digitálních médií (hudba, fotografie, filmy) a dalších domácích souborů, které
chcete sdílet se všemi uživateli domácí sítě. Všechny soubory systému Windows a Mac
můžete ukládat na jednom místě.
•
Uživatelské účty: Přístup do systému GoFlex Home může mít až pět uživatelů/počítačů.
(Pokud se přihlásíte k odběru služby Seagate Share Pro, můžete provést upgrade na
neomezený počet účtů. Další informace naleznete v tématu str. 9).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
8
1. Úvod
•
Speciální funkce systému GoFlex Home
Vzdálený přístup: Systém GoFlex Home poskytuje pomocí webové aplikace Seagate
Share přístup k vašemu digitálnímu obsahu z libovolného místa v domácnosti i mimo ni.
K systému GoFlex Home můžete rovněž přistupovat ze zařízení smartphone, jako je
iPhone® nebo Android, či z jiného přenosného zařízení, jako je například iPad®.
•
Centralizovaný tisk: Když připojíte tiskárnu k USB portu systému GoFlex Home, bude
moci každý uživatel ve vaší domácí síti tisknout bezdrátově z této tiskárny. Další
informace najdete na str. 40.
•
Datové proudy pro vysílání hudebních souborů a videosouborů (DLNA): Každý
uživatel domácí sítě může ze systému GoFlex Home přenášet hudbu, filmy a videosoubory
do svého počítače nebo do zařízení pro přehrávání digitálních médií, jako je FreeAgent
GoFlex TV. (DLNA je zkratka pro Digital Living Network Alliance, což je technologie, která
umožňuje využívat soubory digitálních médií uložené v systému GoFlex Home v zařízení
pro přehrávání digitálních médií.)
•
Seagate Dashboard: Tento software slouží jako centrální umístění, ze kterého můžete
získat přístup ke všem funkcím systému GoFlex Home (pouze systém Windows).
•
Snadné rozšíření: Pokud budete v budoucnu požadovat další úložnou kapacitu, můžete
disk v systému GoFlex Home snadno odebrat a vyměnit, aniž byste k tomu potřebovali
nějaké nástroje. Ještě více prostoru pro ukládání můžete získat, pokud přímo k systému
GoFlex Home připojíte externí disk USB. Další informace najdete na str. 62.
Informace o službě Seagate Share Pro
Při upgradu na službu Seagate Share Pro, která poskytuje možnosti prémiových služeb,
budete mít k dispozici neomezený počet uživatelských účtů a další užitečné funkce.
Služba Seagate Share Pro zahrnuje následující možnosti:
•
přístup k systému GoFlex Home a aplikaci Seagate Share pro neomezený počet
uživatelů;
•
integrace se službou Facebook® a Flickr®, která umožňuje snadno kopírovat fotografie ze
systému GoFlex Home do online účtů;
•
rozhraní 3D Wall od společnosti Cooliris, které rozšiřuje možnosti prohlížení fotografií
v systému GoFlex Home;
•
zabezpečený vzdálený přístup do systému GoFlex Home pomocí protokolu FTPS;
•
integrované informační kanály RSS (Really Simple Syndication), díky kterým lze snadno
informovat přátele a rodinu o nejnovějších sdílených souborech, jako jsou například
fotografie z dovolené.
Další informace o těchto a dalších funkcích služby Seagate Share Pro získáte kliknutím na
tlačítko Learn More (Další informace) v části Seagate Share Pro na panelu Application Store
(Obchod s aplimacemi) v aplikaci Seagate Dashboard.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
9
1. Úvod
O zabezpečení
Informace o softwaru Premium Backup
V případě, že chcete v systému GoFlex Home zálohovat více než tři počítače, můžete
zakoupit upgrade softwaru Premium Backup pomocí panelu Application Store (Obchod
s aplikacemi) v aplikaci Seagate Dashboard. Software Premium Backup umožňuje zálohovat
v systému GoFlex Home neomezený počet počítačů.
O zabezpečení
Služba Seagate Share poskytuje vzdálený přístup k souborům a umožňuje sdílení obsahu
s přáteli a rodinou mimo domov. Soubory a složky jsou ve výchozím nastavení soukromé.
Vaše data jsou k dispozici pouze osobám, s nimiž nastavíte sdílení. Přestože jsou soubory
předávány příjemcům, které při sdílení vyberete, nejsou vytvářeny ani jinde ukládány žádné
kopie souborů ze systému GoFlex Home. Vaše data zůstávají zabezpečená v zařízení
GoFlex Home.
Všechny přenosy uživatelského jména a hesla na centrální server a z centrálního serveru
Seagate Share jsou ověřovány a je vynuceno použití zabezpečeného protokolu HTTPS.
Je-li ve směrovači povolena architektura UPnP, jsou data, která se rozhodnete sdílet,
přenášena přímo mezi zařízením GoFlex Home a webovým prohlížečem či mobilním
zařízením příjemce. Není-li architektura UPnP povolena, probíhá sdílení prostřednictvím
centrálního serveru Seagate Share a webového prohlížeče či mobilního zařízení příjemce.
Centrální server však během tohoto procesu ani po jeho skončení nesleduje žádná z vašich
dat či osobních údajů.
Hardware i software systému GoFlex Home jsou zabezpečeny před útoky hackerů a brání
spuštění maker či kódů z jakéhokoli jiného zdroje. Úroveň zabezpečení můžete zvýšit
povolením brány firewall a ochrany WEP/WPA ve směrovači.
Více informací o zabezpečení najdete na adrese
http://support.goflexhome.hipserv.com/en/security/.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
10
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Krok 1: Seznámení s procesem nastavení
2. Nastavení systému GoFlex Home –
systém Windows
Nastavení systému GoFlex Home je snadné. V této kapitole jsou vysvětleny jednotlivé
kroky a uvedena doporučení a možnosti, se kterými budete moci systém GoFlex Home
co nejlépe využít.
Krok 1: Seznámení s procesem nastavení
Než začnete, seznamte se s postupem, podle kterého nastavíte systém GoFlex Home,
a se složkami, které pro vás systém GoFlex Home během nastavení automaticky vytvoří.
Hlavní kroky nastavení
•
Připojte systém GoFlex Home (podle pokynů v tištěném Průvodci rychlým spuštěním).
•
Systém GoFlex Home pojmenujte, aktivujte a registrujte.
•
Nainstalujte do svého počítače software:
•
Seagate Dashboard, pro přístup ke všem funkcím systému GoFlex Home;
•
Memeo Instant Backup, pro automatické zálohování souborů.
•
Vytvořte individuální uživatelské účty a hesla pro každého uživatele v domácí síti.
•
Nainstalujte software do dalších počítačů se systémem Windows v domácí síti (nebo do
počítačů se systémem Mac – viz str. 18).
Podrobné pokyny najdete v tématu „Krok 2: Připojení systému GoFlex Home“ na stránce 12.
Informace o automatickém vytváření složek systému GoFlex Home
Když během nastavení vytvoříte vlastní uživatelský účet a heslo, vytvoří se pro vás
v systému GoFlex Home automaticky tři složky:
•
Složka Public (Veřejné), kam může ukládat a používat soubory každý uživatel
v domácí síti.
•
Složka Personal (Osobní), ke které budete mít přístup jenom vy a do které si můžete
ukládat osobní soubory, u kterých si nepřejete, aby je viděli ostatní uživatelé
v domácí síti.
•
Složka Backup (Záloha), do které budete mít přístup jenom vy a do které se budou
ukládat všechny zálohované soubory.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
11
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Krok 2: Připojení systému GoFlex Home
Systém GoFlex Home automaticky vytvoří složky Personal (Osobní) a Backup (Záloha) pro
každý uživatelský účet, který vytvoříte pro členy vaší domácnosti. Po dokončení nastavení
bude moci každý člen vaší domácnosti odesílat vlastní digitální multimediální a jiné soubory
do systému GoFlex Home přetahováním souborů ze svých počítačů do složek podle svého
výběru. Další informace viz „Kopírování souborů do systému GoFlex Home“ na stránce 31.
Krok 2: Připojení systému GoFlex Home
1. Otevřete balení a než budete pokračovat, zkontrolujte, že obsahuje následující položky:
2. Ověřte, že je tlačítko Napájení na dokovací jednotce GoFlex Home v pozici Vypnuto. Poté
připojte systém GoFlex Home:
a. Připojte dodaný kabel sítě ethernet k směrovači a ethernetovému portu systému
GoFlex Home.
b. Připojte dodaný síťový adaptér (12 V stejnosm.) k síťové zásuvce a k portu napájení
systému GoFlex Home.
3. Připojte jednotku k dokovací jednotce a přepněte tlačítko Napájení do polohy Zapnuto.
a. Zarovnejte konektor v dolní části disku s konektorem na základně.
b. Opatrně zatlačte disk směrem dolů tak, aby zapadl na své místo.
c. Stiskněte tlačítko Napájení.
4. Počkejte, až přestanou blikat kontrolky na přední části systému GoFlex Home. Může to trvat
několik minut.
Pokud nesvítí kontrolka systému GoFlex Home zeleně, počkejte přibližně dvě minuty, abyste
si byli jisti, že měl systém GoFlex Home možnost se plně spustit. Pokud kontrolka oranžově
bliká, systém GoFlex Home se nemůže připojit k síti nebo nemůže komunikovat s diskem.
Další nápověda viz „Řešení potíží“ na stránce 72.
Pokud kontrolka disku nesvítí, disk není správně připojen v doku. Přepněte tlačítko Napájení
do polohy Vypnuto, vysuňte disk a znovu jej v doku usaďte tak, aby zaklapl na své místo.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
12
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Krok 3: Instalace softwaru
Krok 3: Instalace softwaru
1. Zapněte počítač a vložte instalační disk systému GoFlex Home.
Poznámka: Pokud instalujete systém GoFlex Home do počítače nebo zařízení bez jednotky
CD-ROM, můžete instalační software stáhnout z webu www.seagate.com/
goflexhomesupport.
Poznámka: Pokud chcete aktivovat systém GoFlex Home bez instalace dodaného softwaru,
spusťte prohlížeč a zahajte proces nastavení zadáním http://goflex_home nebo
http://<domovské adresy IP GoFlex Home> na adresový řádek. Než budete pokračovat,
ověřte, že je systém GoFlex Home připojen do sítě.
2. Když se zobrazí uvítací obrazovka, vyberte jazyk a klikněte na tlačítko OK.
Spustí se průvodce nastavením.
TIP: Pokud se průvodce nastavením nespustí automaticky, spusťte Průzkumníka, přejděte
na disk CD a dvakrát klikněte na soubor SeagateDashboardSetup.exe.
3. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte softwarové aplikace Seagate Dashboard a Memeo
Instant Backup.
4. Po dokončení instalace klikněte na položku Finish (Dokončit) a pokračujte krokem „Krok 4:
Nastavení systému GoFlex Home“.
Krok 4: Nastavení systému GoFlex Home
TIP: Než budete pokračovat, nachystejte si pero a papír, abyste si mohli poznamenat
jména a hesla, která během nastavení vytvoříte.
Po dokončení instalace softwaru se automaticky otevře průvodce nastavením. Tato akce
může chvíli trvat.
Průvodce vyhledá a připojí počítač k systému GoFlex Home. Potom se zobrazí obrazovka
Device Information (Informace o zařízení).
Pokud se počítač nedokáže k systému GoFlex Home připojit, viz téma „Řešení potíží“ na
stránce 72.
1. Zadejte název systému GoFlex Home.
Název musí začínat písmenem a musí mít alespoň tři znaky. Můžete použít písmena, čísla,
pomlčky, tečky a podtržítka. Mezery nejsou povoleny.
Protože můžete získat přístup do systému GoFlex Home přes Internet, musí mít zařízení
jedinečný název. Pomocí tlačítka Check Availability (Zkontrolovat dostupnost) zkontrolujte,
zda je vámi požadovaný název dostupný.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
13
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Krok 5: Přidání uživatele do systému GoFlex Home
Jestliže nebyl kód Product Key zadán automaticky, naleznete jej v dolní části základny
systému GoFlex Home. Zadejte jej do polí pro zadání kódu Product Key.
2. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Systém GoFlex Home je aktivován a otevře se obrazovka Account Information
(Informace o účtu).
3. Vytvořte pro sebe účet správce zadáním uživatelského jména a hesla. Hesla musí mít
alespoň šest znaků a musí obsahovat jedno číslo. U hesel se rozlišují velká a malá písmena.
Zadejte e-mailovou adresu, kterou lze použít pro příjem zpráv systému. Systémovou zprávu
obdržíte v případě, že nastanou potíže s diskem, pokud je disk plný nebo má-li vypršet odběr
služby Seagate Share Pro.
4. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Otevře se obrazovka Registration (Registrace).
5. Vyberte zemi a zadejte e-mailovou adresu pro účely registrace, potom klikněte na tlačítko
Next (Další).
Systém GoFlex Home je pojmenovaný, aktivovaný a připravený k použití.
6. Klikněte na položku Launch Seagate Dashboard (Spustit aplikaci Seagate Dashboard).
Spustí se aplikace Seagate Dashboard.Aplikace Seagate Dashboard je centrální místo,
odkud budete mít přístup ke všem funkcím systému GoFlex Home. Další informace najdete
v tématu str. 24.
7. V nastavení systému GoFlex Home ve své domácnosti pokračujte přidáním uživatelských
účtů pro další členy domácnosti (viz Krok 5: Přidání uživatele do systému GoFlex Home)
a přidáním dalších počítačů do síťového úložného systému GoFlex Home (viz „Krok 6:
Přidání počítačů do systému GoFlex Home“).
Krok 5: Přidání uživatele do systému GoFlex Home
Každý, kdo potřebuje přístup do systému GoFlex Home, potřebuje vlastní uživatelský účet.
Systém GoFlex Home obsahuje tři uživatelské účty.
TIP: Pokud se přihlásíte k odběru služby Seagate Share Pro,můžete provést upgrade na
neomezený počet účtů a získat další užitečné funkce systému GoFlex Home. Další
informace najdete v tématu „Informace o službě Seagate Share Pro“ na stránce 9.
Přidání nových uživatelských účtů do systému GoFlex Home:
1. Na panelu How to... (Postupy) v aplikaci Seagate Dashboard klikněte na položku Add Users
(Přidat uživatele).
Otevře se okno Add Users (Přidat uživatele).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
14
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Krok 6: Přidání počítačů do systému GoFlex Home
2. Zadejte jméno uživatele.
Jména uživatelů musí začínat písmenem a musí mít alespoň tři znaky. U jmen uživatelů
se nerozlišují velká a malá písmena. V systému GoFlex Home nelze použít stejné jméno
uživatele dvakrát.
3. Zadejte a potvrďte heslo uživatele.
Hesla musí mít alespoň šest znaků a musí obsahovat jedno číslo. U hesel se rozlišují velká
a malá písmena.
TIP: Při zadávání hesel je třeba v rámci domácnosti příslušným způsobem vyvážit pohodlí
a zabezpečení. Můžete například nechat členy domácnosti, aby si sami vybrali svá
hesla, ale zadejte tato hesla sami a poznačte si je, abyste mohli fungovat jako správce
domácí sítě v případě zapomenutí hesla nebo jiné problémové situace, která může
nastat. Nebo si mohou členové domácnosti zadat hesla sami, aby měli k souborům,
které si uloží ve složce Personal (Osobní) a Backup (Záloha), přístup jen oni.
4. Pokud chcete, aby mohla určitá osoba provádět stejné úlohy správy jako vy, vyberte položku
Allow this user to create, modify, and delete user accounts (Povolit tomuto uživateli
vytvářet, upravovat a odstraňovat uživatelské účty).
5. Klikněte na položku Add User (Přidat uživatele).
Bude vytvořen uživatelský účet a příslušný uživatel může začít ihned po přidání počítače do
síťového úložného systému GoFlex Home tento systém používat (viz str. 15).
6. Jestliže chcete pokračovat ve vytváření uživatelských účtů (zopakováním kroků v této části),
klikněte na položku Add Another User (Přidat dalšího uživatele). V opačném případě
klikněte na položku Done (Konec).
Až dokončíte vytváření uživatelských účtů, pokračujte krokem „Krok 6: Přidání počítačů do
systému GoFlex Home“.
Krok 6: Přidání počítačů do systému GoFlex Home
Poznámka: Systém GoFlex Home lze používat s počítači se systémem Windows i Mac. Chcete-li
přidat do systému GoFlex Home počítače se systémem Mac, viz téma „Krok 6: Nastavení
více počítačů Mac“ na stránce 22.
Chcete-li přidat do síťového úložného systému GoFlex Home počítač, je třeba nainstalovat
software systému GoFlex Home – Seagate Dashboard a Memeo Instant Backup.
(Systém GoFlex Home poskytuje přístup k programu Memeo Instant Backup až pro tři
počítače.) V systému GoFlex Home můžete pro osoby/počítače v domácí síti vytvořit až
5 uživatelských účtů.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
15
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Další kroky
TIP: Pokud se přihlásíte k odběru služby Seagate Share Pro,můžete provést upgrade
na neomezený počet uživatelů a počítačů a získat další užitečné funkce systému
GoFlex Home. Další informace najdete v tématu „Informace o službě Seagate Share
Pro“ na stránce 9.
Přidání počítače do systému GoFlex Home:
1. Zapněte počítač, který chcete přidat, a vložte instalační disk CD systému GoFlex Home.
Poznámka: Pokud instalujete systém GoFlex Home do počítače nebo zařízení bez jednotky
CD-ROM, můžete instalační software stáhnout z webu www.seagate.com/
goflexhomesupport.
2. Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení instalace softwaru se automaticky otevře průvodce nastavením GoFlex Home.
Průvodce vyhledá a připojí počítač k systému GoFlex Home. Potom se zobrazí obrazovka
Log-in (Přihlášení).
3. Nechejte uživatele počítače, aby se přihlásili pomocí svého uživatelského jména a hesla,
a klikněte na položku Log In & Launch Seagate Dashboard (Přihlásit se a spustit aplikaci
Seagate Dashboard). U hesel je třeba rozlišovat velká a malá písmena.
4. Kroky v této části opakujte, dokud do síťového úložného systému GoFlex Home nepřidáte
všechny počítače v domácnosti (podle potřeby).
Síťový úložný systém GoFlex Home je nyní plně nastaven a připraven k použití.
Další kroky
Další kroky po nastavení systému GoFlex Home:
•
Zkopírujte soubory z počítače do složek systému GoFlex Home (viz str. 31).
•
(Volitelně) Spusťte automatické zálohování souborů v počítači (viz str. 32).
•
Přečtěte si informace o získání přístupu a použití souborů, když jste doma a když
cestujete (viz str. 34 a str. 35).
•
Sdílejte vybrané soubory s přáteli a rodinou (viz str. 36).
•
Nastavte centrální tiskárnu (viz str. 40).
Poskytněte informace o těchto kapitolách uživatelské příručky všem členům domácnosti:
•
„Začínáme se systémem GoFlex Home“ na stránce 24
•
„Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share“ na stránce 43
•
„Správa systému GoFlex Home“ na stránce 57
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
16
2. Nastavení systému GoFlex Home – systém Windows
Další kroky
Nezapomeňte, že můžete přidat další uživatelské účty a počítače, povolit přístup k systému
GoFlex Home ze zařízení smartphone, přidat další užitečné funkce systému GoFlex Home
nebo zálohovat další počítače, pokud se přihlásíte k odběru služby Seagate Share Pro nebo
zakoupíte upgrade softwaru Premium Backup. Další informace viz „Informace o službě
Seagate Share Pro“ a „Informace o softwaru Premium Backup“ na stránce 10.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
17
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac
Krok 1: Seznámení s procesem nastavení
3. Nastavení systému GoFlex Home –
systém Mac
Nastavení systému GoFlex Home je snadné. V této kapitole jsou vysvětleny jednotlivé
kroky a uvedena doporučení a možnosti, se kterými budete moci systém GoFlex Home
co nejlépe využít.
Krok 1: Seznámení s procesem nastavení
Než začnete, seznamte se s postupem, podle kterého nastavíte systém GoFlex Home,
a se složkami, které pro vás systém GoFlex Home během nastavení automaticky vytvoří.
Hlavní kroky nastavení
•
Připojte systém GoFlex Home (podle pokynů v tištěném Průvodci rychlým spuštěním).
•
Systém GoFlex Home pojmenujte, aktivujte a registrujte.
•
Instalace počítačových aplikací v počítačích Mac:
•
GoFlex Home Agent,
•
SmartFolderShortcut (umožňuje přístup k souborům z nástroje Finder),
•
SmartWebShortcut (spustí aplikaci Seagate Share v prohlížeči).
•
Konfigurujte nástroj Time Machine pro použití systému GoFlex Home jako zařízení pro
zálohování souborů/systému.
•
Nainstalujte aplikace počítače a konfigurujte nástroj Time Machine v počítačích se
systémem Mac v domácí síti (nebo do počítačů se systémem Windows – viz str. 11).
Podrobné pokyny najdete v tématu „Krok 2: Připojení systému GoFlex Home“ na stránce 12.
Informace o automatickém vytváření složek systému GoFlex Home
Když během nastavení vytvoříte vlastní uživatelský účet a heslo, vytvoří se pro vás
v systému GoFlex Home automaticky tři složky:
•
Složka Public (Veřejné), kam může ukládat a zobrazovat soubory každý uživatel
v domácí síti.
•
Složka Personal (Osobní), ke které budete mít přístup jenom vy a do které si můžete
ukládat osobní nebo soukromé soubory, u kterých si nepřejete, aby je viděli ostatní
uživatelé v domácí síti.
•
Složka Backup (Záloha), do které budete mít přístup jenom vy a do které se budou
ukládat všechny zálohované soubory.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
18
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac
Krok 2: Připojení systému GoFlex Home
Systém GoFlex Home automaticky vytvoří složky Personal (Osobní) a Backup (Záloha) pro
každý uživatelský účet, který vytvoříte pro členy vaší domácnosti. Po dokončení nastavení
bude moci každý člen vaší domácnosti odesílat vlastní digitální multimediální a jiné soubory
do systému GoFlex Home přetahováním souborů ze svých počítačů do složek podle svého
výběru. Další informace viz „Kopírování souborů do systému GoFlex Home“ na stránce 31.
Krok 2: Připojení systému GoFlex Home
Pokyny naleznete v tématu „Krok 2: Připojení systému GoFlex Home“ na stránce 12.
Krok 3: Nastavení systému GoFlex Home
TIP: Než začnete, nachystejte si pero a papír, abyste si mohli poznamenat jména a hesla,
která během nastavení vytvoříte.
1. Zapněte počítač a vložte instalační disk systému GoFlex Home.
Poznámka: Pokud instalujete systém GoFlex Home do počítače nebo zařízení bez jednotky
CD-ROM, můžete instalační software stáhnout z webu www.seagate.com/
goflexhomesupport.
Poznámka: Pokud chcete aktivovat systém GoFlex Home bez instalace dodaného softwaru, spusťte
prohlížeč a zahajte proces nastavení zadáním goflexhome.local na adresový řádek
a stiskněte klávesu Enter. Než budete pokračovat, ověřte, že je systém GoFlex Home
připojen do sítě.
2. Dvakrát klikněte na ikonu instalačního disku CD systému GoFlex Home, která je na ploše.
Otevře se uvítací obrazovka.
3. Instalaci spustíte dvojím kliknutím na ikonu GoFlex Home Setup.
Otevře se obrazovka indikující extrahování souborů z archivu. Po skončení se otevře hlavní
obrazovka procesu nastavení.
4. Klikněte na volbu Step 1 Set Up Your GoFlex Home (Krok 1 Nastavení systému
GoFlex Home).
Otevře se obrazovka End User License Agreement (Licenční smlouva s koncovým
uživatelem).
5. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a kliknutím na položku I Accept
(Souhlasím) pokračujte v nastavení.
Otevře se obrazovka Registration (Registrace).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
19
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac
Krok 4: Instalace aplikací počítače pro systém GoFlex Home
6. Zadejte název systému GoFlex Home.
Název musí začínat písmenem a musí mít alespoň tři znaky. Můžete použít písmena, čísla,
pomlčky, tečky a podtržítka. Mezery nejsou povoleny.
Protože můžete získat přístup do systému GoFlex Home přes Internet, musí mít zařízení
jedinečný název. Pokud název, který zadáte, nebude dostupný, zobrazí se výzva k zadání
nového názvu.
Jestliže nebyl kód Product Key zadán automaticky, najdete jej na spodní straně základny
systému GoFlex Home. Zadejte jej do polí pro zadání kódu Product Key.
7. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Otevře se obrazovka Administrator Account Creation (Vytvoření účtu správce).
8. Vytvořte sami pro sebe uživatelský účet zadáním uživatelského jména a hesla. Heslo musí mít
alespoň šest znaků a musí obsahovat jedno číslo. U hesel se rozlišují velká a malá písmena.
9. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Systém GoFlex Home byl konfigurován. (To může zahrnovat automatickou aktualizaci
softwaru.)
10. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Otevře se obrazovka Notifications (Upozornění).
11. Zadejte e-mailovou adresu, kterou lze použít pro příjem zpráv systému. Systémovou zprávu
obdržíte v případě, že nastanou potíže s diskem, pokud je disk plný nebo má-li vypršet odběr
služby Seagate Share Pro.
12. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Zařízení GoFlex Home bylo nainstalováno. Otevře se následující obrazovka.
13. Klikněte na položku Return to Setup (Zpět k procesu nastavení).
Znovu se otevře hlavní obrazovka procesu nastavení. Pokračujte instalací aplikací, které vám
umožní získat přístup k systému GoFlex Home z počítače.
Krok 4: Instalace aplikací počítače pro systém
GoFlex Home
V tomto kroku nainstalujete následující aplikace:
•
GoFlex Home Agent,
•
SmartFolderShortcut,
•
SmartWebShortcut.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
20
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac
Home
Krok 5: Konfigurace nástroje Time Machine pro systém GoFlex
Instalace aplikací počítače:
1. Na hlavní obrazovce procesu nastavení klikněte na volbu Step 2 Install Desktop
Applications (Optional) (Krok 2 Instalace aplikací počítače (volitelná)).
Otevře se uvítací obrazovka.
2. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
Otevře se obrazovka Destination Select (Cíl instalace).
3. Vyberte disk, na který chcete software instalovat, a klikněte na tlačítko Continue
(Pokračovat).
Otevře se obrazovka Installation Type (Typ instalace).
4. Klikněte na položku Install (Instalovat).
V případě potřeby klikněte na položku Change Install Location... (Změnit umístění instalace),
upravte nastavení a klikněte na položku Install (Instalovat).
5. Jakmile budete vyzváni, zahajte instalaci zadáním uživatelského jména a hesla systému Mac.
Po skončení instalace se otevře následující obrazovka.
6. Klikněte na tlačítko Close (Zavřít).
Znovu se otevře hlavní obrazovka procesu nastavení. Pokračujte konfigurací nástroje Time
Machine pro použití systému GoFlex Home jako záložního zařízení pro zálohování souborů.
Krok 5: Konfigurace nástroje Time Machine pro
systém GoFlex Home
TIP: Pokud se systémem GoFlex Home nechcete použít zálohovací software Time
Machine, můžete použít doplňkovou verzi Mac aplikace Memeo Backup nacházející
se v samostatné složce na instalačním disku systému GoFlex Home.
Pokud instalujete systém GoFlex Home do počítače nebo zařízení bez jednotky
CD-ROM, můžete software stáhnout z webu www.seagate.com/goflexhomesupport.
Konfigurace nástroje Time Machine tak, aby zálohoval důležité soubory v systému
GoFlex Home:
1. Pokud chcete zjistit o nástroji Apple Time Machine více informací, klikněte na položku
Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (Krok 3 Konfigurace
zálohování v systému Windows/pomocí nástroje Time Machine (volitelné)).
Otevře se okno prohlížeče se stránkou webu Apple s informacemi o nástroji Time Machine.
2. Na hlavní obrazovce procesu nastavení zavřete obrazovku nastavení systému GoFlex Home
kliknutím na tlačítko Exit (Konec).
3. Přejděte do Předvoleb systému a kliknutím na položku Time Machine otevřete okno
Předvolby Time Machine.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
21
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac
Krok 6: Nastavení více počítačů Mac
4. Vyberte pro nástroj Time Machine volbu ZAPNUTO.
5. Klikněte na položku Vybrat disk... a vyberte GoFlex Home Backup.
6. Klikněte na položku Použit zálohovací disk.
7. Zadejte jméno a heslo uživatelského účtu vytvořené v systému GoFlex Home.
8. Kliknutím na Připojitt dokončete konfiguraci nástroje Time Machine a zahajte zálohování
počítače v systému GoFlex Home.
9. Vyjměte instalační disk systému GoFlex Home z počítače. Nastavení v tomto počítači je
dokončeno.
Krok 6: Nastavení více počítačů Mac
Když je nyní zařízení systému GoFlex Home nastaveno a vy jste si vytvořili uživatelský účet,
nastavte přístup k síťovému úložnému systému GoFlex Home v dalších počítačích
v domácnosti (podle potřeby).
Poznámka: Systém GoFlex Home lze používat s počítači se systémem Windows i Mac. Chcete-li
přidat do systému GoFlex Home další počítače, viz téma „Krok 6: Přidání počítačů do
systému GoFlex Home“ na stránce 15.
Nastavení dalšího počítače Mac:
1. Zapněte počítač a vložte instalační disk systému GoFlex Home.
Poznámka: Pokud instalujete systém GoFlex Home do počítače nebo zařízení bez jednotky
CD-ROM, můžete instalační software stáhnout z webu www.seagate.com/
goflexhomesupport.
Zobrazí se uvítací obrazovka.
2. Dvakrát klikněte na ikonu instalačního disku systému GoFlex Home, která se zobrazí
na ploše.
3. Instalaci spustíte dvojím kliknutím na ikonu GoFlex Home Setup.
Otevře se hlavní obrazovka procesu nastavení.
4. Klikněte na položku Step 2 Install Desktop Applications (Optional) (Krok 2 Instalace
aplikací počítače (volitelné)) a postupujte podle pokynů v tématu „Krok 4: Instalace aplikací
počítače pro systém GoFlex Home“ na stránce 20.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
22
3. Nastavení systému GoFlex Home – systém Mac
Další kroky
5. Po dokončení instalace a opětovném otevření hlavní obrazovky procesu nastavení klikněte
na volbu Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (Krok 3
Konfigurace zálohování v systému Windows/pomocí systému Time Machine (volitelné))
a postupujte podle pokynů v tématu „Krok 5: Konfigurace nástroje Time Machine pro systém
GoFlex Home“ na stránce 21.
6. Kroky v této části opakujte, dokud do síťového úložného systému GoFlex Home nepřidáte
všechny počítače Mac v domácnosti (podle potřeby).
Síťový úložný systém GoFlex Home je nyní plně nastaven a připraven k použití.
Další kroky
Další kroky po nastavení systému GoFlex Home:
•
Zkopírujte soubory z počítače do složek systému GoFlex Home (viz str. 31).
•
Přečtěte si informace o získání přístupu a použití souborů, když jste doma a když
cestujete (viz str. 34 a str. 35).
•
Sdílejte vybrané soubory s přáteli a rodinou (viz str. 36).
•
Nastavte centrální tiskárnu (viz str. 40).
Poskytněte informace o těchto kapitolách uživatelské příručky všem členům domácnosti:
•
„Začínáme se systémem GoFlex Home“ na stránce 24
•
„Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share“ na stránce 43
•
„Správa systému GoFlex Home“ na stránce 57
Nezapomeňte, že můžete přidat další uživatelské účty a počítače, přidat další užitečné
funkce systému GoFlex Home nebo zálohovat další počítače, pokud se přihlásíte k odběru
služby Seagate Share Pro nebo zakoupíte upgrade softwaru Premium Backup. Další
informace viz „Informace o službě Seagate Share Pro“ a „Informace o softwaru Premium
Backup“ na stránce 10.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
23
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Spuštění aplikace Seagate Dashboard
4. Začínáme se systémem
GoFlex Home
Po nastavení systému GoFlex Home mohou všichni členové vaší domácnosti začít sdílet
digitální média a další soubory, ukládat soubory v systému GoFlex Home a používat je
z libovolného umístění na Internetu a také zálohovat soubory v počítačích v systému
GoFlex Home.
Tato kapitola představuje aplikace Seagate Dashboard a Seagate Share, které slouží pro
přístup do sítě GoFlex Home a její správu. Popisuje, jak se kopírují soubory z počítačů do
složek systému GoFlex Home, jak získat přístup k souborům, když jste doma nebo mimo
domov, a poskytuje základní rady k použití dalších oblíbených funkcí systému GoFlex Home.
Spuštění aplikace Seagate Dashboard
Aplikace Seagate Dashboard představuje centrální místo, ze kterého můžete používat
všechny funkce systému GoFlex Home. Software Dashboard se do počítačů se systémem
Windows nainstaluje při počáteční instalaci.
Poznámka: Aplikace Seagate Dashboard je k dispozici pouze v počítačích se systémem Windows.
Uživatelé počítačů Mac musejí k ukládání, sdílení a pro přístup k souborům v systému
GoFlex Home používat integrovanou webovou aplikaci Seagate Share. (Další informace
naleznete v tématu „Spuštění aplikace Seagate Share“ na stránce 26). Uživatelé systému
Windows mohou používat obě aplikace.
Aplikaci Seagate Dashboard lze spouštět třemi způsoby:
•
Dvakrát klikněte na ikonu Seagate Dashboard na ploše.
•
Dvakrát klikněte na ikonu Seagate Dashboard na hlavním panelu.
•
V seznamu programů v nabídce Start vyberte položku Seagate Dashboard > Seagate
Dashboard.
Spustí se aplikace Seagate Dashboard.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
24
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Spuštění aplikace Seagate Dashboard
Orientace v aplikaci Seagate Dashboard
Aplikace Seagate Dashboard obsahuje čtyři hlavní panely:
•
Panel Drives (Disky) – zobrazuje disky připojené k vašemu počítači a disky nalezené
v síti. Také je zde zobrazen ukazatel využitého a volného místa. Kliknutím na šipku
rozbalovací nabídky zobrazíte další připojené disky.
•
Panel How to... (Postupy) – poskytuje zástupce běžných úloh nastavení a lze jej skrýt
stisknutím klávesy se znakem minus (-) po dokončení instalace.
•
Panel My Applications (Mé aplikace) – obsahuje zástupce aplikací systému GoFlex
Home nainstalovaných v počítači.
•
Panel Application Store (Obchod s aplikacemi) – uvádí seznam ostatních aplikací
dostupných pro počítač a poskytuje odkazy na zkušební verze.
Kliknutím na tlačítko ? (ikona online nápovědy) v pravém horním rohu otevřete online
nápovědu aplikace Seagate Dashboard.
Kliknutím na tlačítko Change (Změnit) v pravém horním rohu změníte uživatele, který je
přihlášen k aplikaci Dashboard (viz str. 26).
Funkce aplikace Seagate Dashboard
V aplikaci Dashboard můžete provádět následující akce:
•
kopírování obsahu z počítače do systému GoFlex Home (viz str. 31);
•
sdílení souborů ve složce GoFlex Home Public a přístup k souborům uloženým ve složce
GoFlex Home Personal (viz str. 34);
•
zálohování souborů uložených v počítači v systému GoFlex Home pomocí aplikace
Memeo Instant Backup (viz str. 32);
•
sdílení souborů s rodinou a přáteli v aplikaci Seagate Share (viz str. 43);
•
změna hesla v systému GoFlex Home (viz str. 57);
•
přidání nových uživatelů do systému úložiště GoFlex Home a úprava existujících
uživatelských účtů – je požadováno oprávnění (viz str. 60);
•
správa systému úložiště sítě GoFlex Home – je požadováno oprávnění (viz str. 57);
•
vyzkoušení nových aplikací zdarma z panelu Application Store (Obchod s aplikacemi)
nebo zakoupení a instalace nové aplikace, jako je Memeo Premium Backup (viz str. 59)
nebo Seagate Share Pro (viz str. 9);
•
přihlášení do systému GoFlex Home jako jiný uživatel (viz další část).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
25
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Spuštění aplikace Seagate Share
Přihlášení do aplikace Seagate Dashboard
Do aplikace Seagate Dashboard se poprvé přihlašujete během nastavení (viz str. 11)
a zůstanete přihlášeni, i když počítač vypnete. Nemusíte se přihlašovat pokaždé, když
spustíte aplikaci Dashboard.
Do aplikace Dashboard se však můžete přihlásit z libovolného počítače připojeného k síti
GoFlex Home, i když je již někdo jiný přihlášený s vlastním účtem. Pokud se přihlásíte
s vlastním účtem, získáte přístup do vlastních složek systému GoFlex Home.
Poznámka: Změna uživatelů v aplikaci Dashboard přeruší veškeré plány zálohování souborů
nastavené v počítači (viz str. 32). Pokud jste se do aplikace Dashboard přihlásili
z počítače jiného uživatele, nechejte ho, aby se co nejdříve znovu přihlásil, aby mohl
stávající plán zálohování pokračovat bez přerušení.
Přihlášení do aplikace Dashboard, když je přihlášený někdo jiný:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard v počítači (viz str. 24).
2. Klikněte na tlačítko Change (Změnit) vedle uživatelského jména v pravém horním rohu
aplikace Dashboard.
Zobrazí se dialogové okno Change User (Změnit uživatele).
3. Vyberte uživatelské jméno, zadejte heslo a klikněte na tlačítko Log In (Přihlásit).
Nyní jste přihlášeni do aplikace Dashboard.
Aktualizace aplikace Seagate Dashboard
Zjišťování aktualizovaných verzí aplikace Seagate Dashboard:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24).
2. Klikněte na ikonu ? (ikona online nápovědy) v pravém horním rohu aplikace Dashboard
a vyberte volbu Check for Updates (Kontrola aktualizací).
Pokud je k dispozici novější verze aplikace Dashboard, nainstalujte ji podle pokynů na
obrazovce.
Spuštění aplikace Seagate Share
Aplikace Seagate Share je webová aplikace, která umožňuje přístup k systému GoFlex Home,
i když nejste připojeni k domácí síti. Pokud máte připojení k Internetu a počítač, můžete
aplikaci Seagate Share použít ke sledování filmů, poslechu hudby, prohlížení fotografií nebo
práci s ostatními soubory uloženými v systému GoFlex Home odkudkoli na světě. Soubory
můžete také sdílet s rodinou a přáteli. (K systému GoFlex Home se můžete rovněž připojit
prostřednictvím zařízení smartphone nebo tabletu. Další informace naleznete v tématu
„Použití aplikace GoFlex Access“ na stránce 69.)
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
26
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Spuštění aplikace Seagate Share
Aplikace Seagate Share není nainstalována v počítači, běží ve webovém prohlížeči
a poskytuje řadu stejných funkcí jako aplikace Seagate Dashboard. V aplikaci Seagate Share
můžete kopírovat soubory z počítače do systému GoFlex Home a pak je používat stejně, jako
by byly ve vašem počítači. Máte také možnost přidávat a měnit uživatelské účty, spravovat
disk GoFlex a veškeré externí disky USB připojené k systému GoFlex Home a měnit další
jeho nastavení.
Uživatelé systému Mac musí pro přístup k systému GoFlex Home a její správu používat
aplikaci Seagate Share. Uživatelé systému Windows se mohou rozhodnout používat aplikaci
Seagate Dashboard v domácí síti, ale když jsou mimo domov, musí pro přístup k systému
GoFlex Home použít aplikaci Seagate Share.
Spuštění aplikace Seagate Share:
1. Spusťte webový prohlížeč a přejděte na stránky www.seagateshare.com.
NEBO
(pouze Windows) Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a pak klikněte na položku
Seagate Share.
NEBO
(pouze počítače Mac) Spusťte aplikaci Finder, přejděte na položku Applications (Aplikace) >
GoFlex Home Desktop Applications (Aplikace systému GoFlex Home) a spusťte příkaz
SmartWebShortcut.
Spustí se aplikace Seagate Share.
2. Pokud se zobrazí výzva, zadejte název systému GoFlex Home. (Název byl vytvořen při
instalaci. Pokud název neznáte, ověřte jej u osoby, která systém GoFlex Home nastavila.)
Pak zadejte uživatelské jméno a heslo.
3. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Remember Me (Zapamatovat), abyste nemuseli heslo při
příštím přihlášení znovu zadávat.
4. Klikněte na tlačítko Sign In (Přihlásit).
TIP: Pokud jste aplikaci Seagate Share spustili z aplikace Dashboard nebo
SmartWebShortcut, nemusíte se přihlašovat.
Otevře se domovská stránka aplikace Seagate Share. (To může nějakou dobu trvat.)
5. Klikněte na položku Seagate Share.
Otevře se stránka aplikace Seagate Share.
6. Kliknutím na tlačítko OK pole Tip v případě potřeby zavřete.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
27
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Spuštění aplikace Seagate Share
Orientace v aplikaci Seagate Share
Stránka aplikace Seagate Share sestává z pěti částí:
•
Panel Content (Obsah): Obsahuje tři složky systému GoFlex Home. Jakákoli externí
jednotka USB připojená k síti GoFlex Home se na panelu Content (Obsah) zobrazuje jako
složka externího úložiště. Pomocí tlačítek plus (+), minus (-) a tlačítek se šipkami () na
panelu Content (Obsah) můžete přidat složku, odstranit složku a odeslat nové soubory do
systému GoFlex Home.
Kliknutím na libovolnou složku na panelu Content (Obsah) zobrazíte její obsah na hlavním
panelu vpravo.
•
Panel Share (Sdílet): Obsahuje seznam sdílených položek – kolekce fotografií, hudby,
filmů nebo jiných dokumentů sestavených ze souborů ve složkách systému GoFlex
Home. Můžete vytvářet sdílené položky pro vlastní použití nebo pozvat rodinu a přátele
(případně kohokoli na Internetu), aby je mohl také používat. Pomocí tlačítek plus (+)
a minus (-) na panelu Share (Sdílet) můžete sdílené položky přidat a odstranit.
Kliknutím na libovolnou sdílenou položku zobrazíte její obsah na hlavním panelu vpravo.
•
Hlavní panel: Zobrazuje obsah složek a sdílených položek při výběru v jednom z panelů
na levé straně.
•
Panel nástrojů Search/Viewing (Hledat/Zobrazení): Obsahuje rozevírací nabídky,
v nichž je možné seřadit, filtrovat a prohledávat soubory a složky, což usnadňuje
vyhledání hledaných položek.
Na panelu nástrojů Search/Viewing (Hledat/Zobrazení) je také možné zvolit způsob
zobrazení souborů a složek (například v seznamu nebo ve formě miniatur). Chcete-li
uspořádat soubory ve vybrané složce v náhodném pořadí, vyberte možnost Shuffle
(Náhodně). Pokud chcete soubory prohlížet v podobě filmového pásu systému Windows,
vyberte možnost Cover (Titulní stránka). (Uživatelé aplikace Seagate Share Pro:
Zvolením položky Cooliris otevřete fotografie v nástroji pro 3D prohlížení obrázků
v aplikaci Cooliris. Další informace naleznete v tématu str. 46.)
•
Navigační panel nástrojů: Obsahuje nabídku online nápovědy, nabídku Go To (Přejít)
a funkci pro odhlášení. Nabídka Go To (Přejít) slouží k přecházení mezi stránkami
aplikace Seagate Share:
•
domovská stránka (první stránka, která se otevře při spuštění aplikace
Seagate Share);
•
stránka Shares (Sdílené položky) (obsahuje seznam pouze sdílených položek);
•
stránka Seagate Share;
•
stránka Preferences (Předvolby) (uvádí všechna přizpůsobitelná nastavení systému
GoFlex Home – další informace naleznete na str. 65)
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
28
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Spuštění aplikace Seagate Share
Provádění úloh v aplikaci Seagate Share různým způsobem
Aplikace Seagate Share nabízí několik možností provedení jedné úlohy. Jakmile se s aplikací
Seagate Share lépe seznámíte, osvojíte si metodu, která je pro vás nejpohodlnější.
Chcete-li například přesunout soubory do sdílené položky, můžete provést tento postup:
•
Přetáhněte soubory a složky do sdílené položky.
•
Použijte možnosti Copy (Kopírovat) a Paste (Vložit) v nabídce.
•
Použijte volbu nabídky Add to Share (Přidat do sdílené položky). (Další informace
o nabídkách naleznete v tématu „Použití nabídek aplikace Seagate Share“ na
stránce 29.)
Použití nabídek aplikace Seagate Share
V aplikaci Seagate Share můžete provádět většinu požadovaných úloh (například spuštění
prezentace, přidání složky do sdílené položky, spuštění filmu nebo stažení souboru)
z nabídek, které se zobrazí při umístění ukazatele myši na požadovaný soubor či složku
a následným kliknutím na šipku, která se zobrazí.
Funkce aplikace Seagate Share
V aplikaci Seagate Share můžete provádět následující akce:
•
kopírování obsahu z počítače do systému GoFlex Home (viz str. 31);
•
přístup ke všem souborům ve složce Public (Veřejné) a k souborům uloženým ve složce
Personal (Osobní) systému GoFlex Home (viz str. 34);
•
shromažďování fotografií, hudby, filmů a ostatních dokumentů z více složek s cílem
vytvořit sdílené položky, které mohou používat členové vaší rodiny a vaši přátelé
(viz str. 43);
•
výběr složek a souborů pro sdílení s digitálními multimediálními zařízeními, např.
FreeAgent GoFlex TV a dalšími zařízeními s podporou technologie DLNA (viz str. 41);
•
změna hesla systému GoFlex Home (viz str. 57) a přizpůsobení dalšího nastavení
systému GoFlex Home (viz str. 57);
•
přidávání a správa uživatelských účtů systému GoFlex Home (viz str. 60);
•
správa systému GoFlex Home a připojených zařízení (viz str. 62) a změna předvoleb
zařízení GoFlex Home (viz str. 65).
Funkce aplikace Seagate Share Pro:
Služba aplikace Seagate Share Pro je poskytována formou ročního předplatného a nabízí
tyto funkce:
•
sdílení fotografií v síti Facebook (viz str. 38) a Flickr (viz str. 39);
•
sdílení fotografií s kýmkoli na Internetu a umožnění ostatním uživatelům přihlášení
k odběru vašich sdílených položek prostřednictvím kanálů RSS (viz str. 39);
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
29
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Seznámení se složkami systému GoFlex Home
•
prohlížení fotografií na 3D panelu pomocí aplikace Cooliris (viz str. 46);
•
zabezpečený vzdálený přístup do systému GoFlex Home pomocí protokolu FTPS
(viz str. 55).
Další informace o aplikaci Seagate Share a Seagate Share Pro naleznete v tématu
„Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share“ na stránce 43.
Seznámení se složkami systému GoFlex Home
Každý člen vaší domácnosti má přístup do tří složek systému GoFlex Home:
•
Složka GoFlex Home Public (Veřejné): Složka, kde lze sdílet soubory s ostatními členy
domácí sítě. Tato složka slouží k vytvoření domácí multimediální knihovny s digitální
hudbou, videi, filmy a fotografiemi (a dalšími soubory), ke kterým bude mít přístup každý
uživatel domácí sítě ze svého počítače.
•
Složka GoFlex Home Personal (Osobní): Složka, kterou můžete zobrazit a k níž máte
přístup pouze vy sami. Můžete zde ukládat osobní či soukromé soubory. K souborům ve
složce Personal (Osobní) můžete získat přístup z libovolného počítače nebo zařízení
smartphone s připojením k Internetu, z domova nebo mimo domov přihlášením k systému
GoFlex Home pomocí vlastního uživatelského jména a hesla.
•
GoFlex Home Backup (Záloha): Složka, kterou můžete prohlížet nebo do níž máte
přístup pouze vy sami, kde jsou uloženy všechny záložní soubory. Další informace
najdete v tématu „Zálohování souborů v systému GoFlex Home“ na stránce 32.
Při otevření okna Tento počítač (Windows) nebo spuštění nástroje SmartFolderShortcut
v aplikaci Finder (Mac) jsou složky systému GoFlex Home uvedeny jako tři samostatné
jednotky. Systém GoFlex Home obsahuje jednu osobní složku pro každý uživatelský účet
GoFlex Home; jedinou složkou, kterou uvidíte, je však složka přiřazená k vašemu
uživatelskému jménu a heslu.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
30
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Kopírování souborů do systému GoFlex Home
Omezení související s ochranou osobních dat
Pokud je jednotka v doku systému GoFlex Home, máte přístup do složek Personal (Osobní)
a Backup (Záloha) pouze vy sami, vlastní disk však nemá žádná integrovaná omezení
přístupu. Při rozhodování, zda v systému GoFlex Home uložíte finanční nebo jiné soukromé
informace, mějte na paměti, že jednotku lze odpojit a připojit přímo k libovolnému počítači
pomocí jiné dokovací jednotky GoFlex Desk.
Kopírování souborů do systému GoFlex Home
Prvním krokem při použití systému GoFlex Home je zkopírování (neboli odeslání) souborů
z počítače do systému GoFlex Home. Můžete určit, které soubory chcete odeslat, a zvolit,
zda tyto soubory chcete sdílet s ostatními v domácí síti nebo zda mají být nastaveny jako
soukromé soubory, které můžete používat pouze vy sami.
Zkopírováním souborů do systému GoFlex Home soubory neodstraníte z počítače.
Informace o přístupu k souborům uloženým v systému GoFlex Home najdete v tématu
„Přístup k souborům v domácí síti a jejich použití“ na stránce 34 a „Přístup k souborům
a jejich použití, když se nacházíte mimo domov“ na stránce 35.
Kopírování souborů do systému GoFlex Home pomocí aplikace
Seagate Dashboard
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24).
2. Na panelu How to... (Postupy) klikněte na položku Load Content (Načíst obsah).
Otevře se obrazovka Load Content (Načíst obsah).
3. Klikněte na tlačítko Open Windows Explorer (Spustit Průzkumníka systému Windows).
Otevřou se dvě okna Průzkumníka.
4. V prvním okně vyberte složky a soubory, které chcete zkopírovat ze složky Dokumenty.
Přetáhněte je do složky GoFlex Home Public (Veřejné) nebo GoFlex Home Personal
(Osobní) ve druhém okně. (Soubory je také možné kopírovat z jiných umístění v počítači
než Dokumenty.)
Složky a soubory se zkopírují do systému GoFlex Home. Tento postup může podle velikosti
souborů trvat až několik minut.
Kopírování souborů do systému GoFlex Home pomocí aplikace
Seagate Share
Zkopírování souborů z počítače do systému GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Klikněte na položku Seagate Share.
Otevře se okno Seagate Share.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
31
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Zálohování souborů v systému GoFlex Home
3. Na panelu Content (Obsah) vyberte složku, kam chcete soubory zkopírovat, a klikněte na
šipku nahoru ().
Otevře se okno Upload (Odeslat).
4. (Pro malý počet souborů) Klikněte na položku Manual Upload (Ruční odeslání), klikněte na
možnost Add File (Přidat soubor) a přejděte k souboru, který chcete odeslat. Tento krok
opakujte, dokud nebudou vybrány všechny soubory, které chcete zkopírovat.
NEBO
(Pro velký počet souborů nebo složek) Klikněte na tlačítko Drag and Drop (Přetáhnout).
Spusťte aplikaci Finder nebo Průzkumník systému Windows, vyhledejte složky a soubory ke
zkopírování a přetáhněte je do okna Drag and Drop (Přetáhnout) aplikace Seagate Share.
TIP: Funkce Drag and Drop (Přetáhnout) vyžaduje prostředí Java Virtual Machine.
5. Klikněte na tlačítko Upload (Odeslat).
Složky a soubory se zkopírují do systému GoFlex Home. Tento postup může podle velikosti
souborů trvat až několik minut.
Zálohování souborů v systému GoFlex Home
Poznámka: Úlohy popsané v této části je možné provádět pouze v počítačích se systémem Windows.
Uživatelé počítačů Mac – k zálohování souborů v systému GoFlex Home použijte nástroj
Time Machine. Základní informace naleznete v tématu „Krok 5: Konfigurace nástroje Time
Machine pro systém GoFlex Home“ na stránce 21. Další informace získáte v dokumentaci
k nástroji Time Machine v počítači. Pokud v systému GoFlex Home nechcete použít
zálohovací software Time Machine, můžete použít doplňkovou verzi funkce Memeo
Instant Backup pro počítače Mac uloženou v samostatné složce na instalačním disku
systému GoFlex Home.
Trvání zálohování
V závislosti na množství dat, která chcete zálohovat, může první zálohování počítače
v systému GoFlex Home trvat dlouhou dobu, pokud je prováděno bezdrátově. Při prvním
zálohování doporučujeme připojit ethernetový kabel od počítače přímo ke směrovači.
Ve srovnání s bezdrátovým připojením jsou přenosové rychlosti mnohem vyšší, připojíte-li
počítač ke směrovači nebo přepínači s podporou gigabitového ethernetu. Po skončení lze
všechna následující zálohování provádět bezdrátově.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
32
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Zálohování souborů v systému GoFlex Home
Informace o funkci Memeo Instant Backup
Systém GoFlex Home obsahuje software Memeo Instant Backup, který umožňuje
jednoduchý způsob ochrany souborů v případě poškození, ztráty nebo odcizení počítače.
Po spuštění zálohování počítače funkce Memeo Instant Backup automaticky a nepřetržitě
zálohuje každý důležitý soubor v počítači bez zásahu uživatele.
Systém GoFlex Home nabízí přístup k funkci Memeo Instant Backup až pro tři počítače.
Spuštění automatického zálohování
Spuštění automatického zálohování počítače:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24).
Poznámka: Pokud budete vyzváni k aktualizaci softwaru, nainstalujte nejnovější verzi programu
Memeo Backup. Tím zajistíte, že systém GoFlex Home bude mít k dispozici
nejnovější funkce.
2. Klikněte na položku Instant Backup.
Spustí se program Memeo Instant Backup.
Program Memeo Instant Backup automaticky zkontroluje jednotku C počítače a zobrazí
soubory a složky, které budou zálohovány. Položky k zálohování můžete změnit kliknutím
na tlačítko Advanced Options (Rozšířené možnosti).
3. Ujistěte se, že byla v rozevírací nabídce vybrána položka GoFlex Home Backup (Záloha
v systému GoFlex Home).
4. Klikněte na položku Start Backup (Spustit zálohování).
Program Memeo Instant Backup zazálohuje vaše soubory. Zálohování může v závislosti na
počtu souborů chvíli trvat. Pokud je to nutné, můžete zálohování pozastavit a znovu spustit.
Další informace získáte v nápovědě k programu Memeo Instant Backup. Další informace
o programu Memeo Instant Backup získáte kliknutím na ikonu ? v aplikaci Seagate
Dashboard (otevře se online nápověda).
Nepřetržité zálohování
Od této chvíle program Memeo Instant Backup automaticky zálohuje každý nový soubor
přidaný do počítače a každý existující soubor, který upravíte a uložíte. Zajištění ochrany
souborů nevyžaduje žádné další kroky.
TIP: Pokročilí uživatelé mohou získat další funkce, možnosti a flexibilitu upgradováním na
program Memeo Premium Backup. Klikněte na tlačítko Learn More (Další informace)
v části Premium Backup na panelu Application Store (Obchod s aplikacemi) aplikace
Seagate Dashboard.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
33
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Přístup k souborům v domácí síti a jejich použití
Přístup k souborům v domácí síti a jejich použití
Ke třem složkám v systému GoFlex Home můžete získat přístup z domácí sítě nebo
odkudkoli na světě prostřednictvím Internetu. Ze složek GoFlex Home Personal (Osobní)
a Public (Veřejné) můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu, prohlížet fotografie a otevírat
další soubory stejným způsobem, jako by byly uloženy přímo ve vašem počítači. Můžete také
upravit, uložit nebo odstranit soubory uložené v systému GoFlex Home.
Aplikaci Seagate Dashboard nebo webovou aplikaci Seagate Share můžete v domácí síti
používat pro přístup ke složkám. Uživatelé počítačů Mac mohou k souborům získat přístup
také pomocí nástroje SmartFolderShortcut v aplikaci Finder. Mimo domov je nutné pro
přístup k souborům použít aplikaci Seagate Share, a to jak při použití počítače, tak telefonu
smartphone.
Tato část popisuje přístup k souborům v domácí síti. Informace o přístupu k souborům mimo
domov najdete na str. 35.
Přístup k souborům z aplikace Seagate Dashboard
Poznámka: Uživatelé počítačů Mac – pro přístup k souborům můžete použít aplikaci Seagate Share
nebo SmartFolderShortcut. Podrobnější informace získáte v dalších částech.
V aplikaci Seagate Dashboard můžete zobrazit své tři složky a jejich obsah se známým
zobrazením složek způsobem, jakým se zobrazují ve složce Dokumenty.
Přístup ke složkám v systému GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24).
2. Na panelu My Applications (Mé aplikace) klikněte na tlačítko Folder View
(Zobrazení složek).
Vaše tři složky v systému GoFlex Home se otevřou ve webovém prohlížeči, ale se
zobrazením, které je podobné složce Dokumenty.
TIP: Ke svým třem složkám v systému GoFlex Home můžete také přejít z okna Tento
počítač rozbalením položky Místa v síti a kliknutím na položku GoFlex Home.
3. Ze složek v systému GoFlex Home můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu, prohlížet
fotografie a otevírat další soubory stejným způsobem, jako by byly uloženy přímo ve vašem
počítači.
Přístup k souborům z aplikace Seagate Share
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Klikněte na položku Seagate Share.
Otevře se okno Seagate Share.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
34
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Přístup k souborům a jejich použití, když se nacházíte mimo domov
3. Na panelu Content (Obsah) klikněte na složku obsahující požadované soubory.
Soubory v této složce se zobrazí na hlavním panelu vpravo.
4. Ze složek v systému GoFlex Home můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu, prohlížet
fotografie a otevírat další soubory stejným způsobem, jako by byly uloženy přímo ve vašem
počítači. Další informace najdete v tématu „Používání a správa souborů v aplikaci Seagate
Share“ na stránce 43.
Přístup k souborům pomocí aplikace SmartFolderShortcut
Poznámka: Úlohy v této části jsou k dispozici pouze pro počítače Mac. Uživatelé systému
Windows musí získat přístup k souborům pomocí aplikace Seagate Dashboard nebo
Seagate Share.
V počítačích s operačním systémem Mac:
1. Otevřete složky GoFlex Home ve známém zobrazení složek spuštěním aplikace Finder
a kliknutím na položky Applications (Aplikace) >GoFlex Home Desktop Applications
(Aplikace systému GoFlex Home) > SmartFolderShortcut.
2. Ze složek v systému GoFlex Home můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu, prohlížet
fotografie a otevírat další soubory stejným způsobem, jako by byly uloženy přímo ve vašem
počítači.
Přístup k souborům a jejich použití, když se nacházíte
mimo domov
Ke svým třem složkám systému GoFlex Home můžete kdekoli na světě získat přístup
prostřednictvím Internetu. Ke vzdálenému přístupu k souborům je nutné používat aplikaci
Seagate Share, ať již při použití počítače, telefonu smartphone, nebo jiného zařízení.
Ze složek GoFlex Home Personal (Osobní) a Public (Veřejné) můžete sledovat filmy,
poslouchat hudbu, prohlížet fotografie a otevírat další soubory stejným způsobem, jako by
byly uloženy přímo ve vašem počítači. Můžete také upravit, uložit nebo odstranit soubory
uložené v systému GoFlex Home.
Chcete-li ke svým souborům získat vzdálený přístup, postupujte podle pokynů v tématu
„Přístup k souborům z aplikace Seagate Share“ na stránce 34.
V tématu „O zabezpečení“ na stránce 10 naleznete informace o způsobech zabezpečení
používaných při vzdáleném přístupu k souborům a při sdílení souborů s ostatními uživateli.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
35
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Sdílení souborů s přáteli a rodinou
Sdílení souborů s přáteli a rodinou
Po zkopírování souborů do systému GoFlex Home můžete sestavovat kolekce hudby, filmů,
fotografií a dalších dokumentů pro vlastní použití či sdílení s přáteli a rodinou. (Předplatitelé
služby Seagate Share Pro také mohou sdílet fotografie na webech Facebook a Flickr
a prostřednictvím informačních kanálů RSS.)
Tato část popisuje, jak se sestavují kolekce souborů do sdílených položek, které jsou
podobné složkám, a jak je lze zpřístupnit ostatním prostřednictvím Internetu.
Vytvoření sdílené položky
Sdílená položka je kolekce související hudby, filmů, fotografií a dokumentů, které sestavujete
ze složek systému GoFlex Home. Sdílená položka neobsahuje kopie souborů, ale pouze
odkazy na soubory, takže v systému GoFlex Home zabírá pouze velmi málo místa. (Pokud
soubor ze složky odstraníte, změníte název souboru nebo složky, v níž se nachází, nebo
soubor či složku přesunete, soubory ze sdílené položky, jejíž je součástí, zmizí.)
Vytvoření sdílené položky:
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Klikněte na položku Seagate Share.
Otevře se okno Seagate Share.
3. Na panelu Shares (Sdílené položky) klikněte na znaménko plus (+).
Otevře se okno Create Share (Vytvořit sdílenou položku).
4. Zadejte název a popis sdílené položky a vyberte motiv, který ke sdílené položce přidá
obrázek na pozadí.
5. Klikněte do pole Share with (Sdílet s):
•
Zadejte alespoň jednu e-mailovou adresu nebo klikněte na možnost Address Book
(Adresář) a přidejte adresy z adresáře.
•
Klikněte na položku Create (Vytvořit), vytvořte sdílenou položku a odešlete e-mail
příjemcům, případně klikněte na položku More Sharing Options (Další možností sdílení)
a nastavte následující možnosti sdílení podle těchto pokynů:
•
Klikněte na položku Family Accounts (Rodinné účty) a nastavte dostupnost sdílené
položky pro všechny uživatele v domácí síti, kteří mají přístup k systému
GoFlex Home.
•
Klikněte na položku Friends (Přátelé) a nastavte dostupnost sdílené složky pro
konkrétní osoby mimo domácí síť. Klikněte na položku Share until (Sdílet do),
nastavte datum, do kdy chcete sdílení povolit, a v případě potřeby nastavte ochranu
sdílené složky heslem. Sdílené položky jsou určeny pouze ke čtení. Příjemci mohou
e-mail neomezeně předávat dále, proto věnujte pozornost tomu, s kým sdílení
nastavujete.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
36
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Sdílení souborů s přáteli a rodinou
Poznámka: Při prvním pozvání přátel k zobrazení sdílené položky vás aplikace Seagate Share
vyzve k zadání e-mailové adresy, která se bude používat jako zpáteční adresa
v pozvánce odeslané aplikací Seagate Share. E-mailovou adresu můžete později
změnit (viz str. 57). Pokud chcete nastavit ochranu sdílené položky heslem, osoby,
které pozvete k prohlížení, budou vyzvány k vytvoření hesla. Teprve potom budou
moci sdílenou položku zobrazit. (Další informace naleznete v tématu „Nastavení
a správa e-mailového adresáře pro sdílené položky“ na stránce 54).
•
Kliknutím na položku Everyone (S kýmkoli) zpřístupníte sdílenou položku
(i k prohledávání) na Internetu a prostřednictvím kanálů RSS. Pak případně nastavte
datum dokončení sdílení.
•
Kliknutím na položku Media Devices (Multimediální zařízení) zpřístupníte sdílenou
položku pro digitální multimediální zařízení v domácí síti (viz str. 41).
6. Ve výchozím nastavení je povolena možnost Allow Downloads (Povolit stahování), která
umožňuje ostatním stáhnout původní verze všech sdílených souborů. To je zejména užitečné
u sdílených položek zahrnujících dokumenty, které chcete sdílet s ostatními, protože vlastní
sdílená složka obsahuje pouze odkazy na soubory, nikoli vlastní kopie souborů.
7. Klikněte na položku Create (Vytvořit).
Vytvoří se sdílená položka.
8. Chcete-li do sdílené položky přidat obsah, vyberte na panelu Content (Obsah) požadovanou
složku a pak do sdílené položky přetáhněte celou složku nebo vybrané soubory.
9. Sdílenou položku zobrazíte dvojím kliknutím na ni na panelu Shares (Sdílené položky).
Sdílená položka se otevře se zvoleným pozadím a popisem, který jste přidali během
nastavení. V okně sdílené položky máte možnost změnit zobrazení obsahu, spustit
prezentaci, přehrávat hudbu zahrnutou ve sdílené položce a stahovat soubory ze sdílené
položky do počítače.
10. Kliknutím na šipku na panelu nástrojů sdílené položky se vrátíte na hlavní stránku Seagate
Share.
Poznámka: Pokud jste v kroku 5 vybrali konkrétní osoby pro přístup ke sdílené složce, systém
GoFlex Home automaticky odešle těmto osobám e-mail, přičemž jako adresu odesílatele
uvede e-mailovou adresu systému GoFlex Home. Informace o nastavení e-mailové
adresy systému GoFlex Home naleznete v tématu „Úpravy uživatelského nastavení
systému GoFlex Home“ na stránce 57.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
37
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Sdílení souborů s přáteli a rodinou
Kopírování fotografií ze systému GoFlex Home na web služby
Facebook
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro předplatitele služby Seagate Share Pro.
Pokud vytvoříte sdílenou položku, která obsahuje obrázky a fotografie, můžete pomocí
systému GoFlex Home vytvořit album fotografií ve svém profilu účtu Facebook.
Vytvoření alba fotografií na účtu služby Facebook pomocí sdílených obrázků systému
GoFlex Home:
1. Na panelu Shares (Sdílené položky) umístěte ukazatel myši na sdílenou položku, klikněte na
šipku, která se zobrazí, a klikněte na položku View Details (Zobrazit podrobnosti).
Otevře se panel Details (Detaily).
2. Klikněte na položku Social Networking Sites (Weby sociálních sítí) a pak zaškrtněte políčko
Share with Facebook (Sdílet na účtu Facebook).
Otevře se okno Service Authorization (Autorizace služby). (Může to chvíli trvat.)
3. Klikněte na položku Facebook.
Otevře se další okno s výzvou k udělení oprávnění aplikaci Seagate Share k propojení
s účtem služby Facebook.
4. V případě potřeby zadejte informace o účtu služby Facebook a potom okno prohlížeče
zavřete.
5. Klikněte na položku Authorization Complete (Autorizace dokončena).
6. Vyberte existující album fotografií služby Facebook nebo vytvořte nové album a klikněte
na tlačítko Submit (Odeslat).
Aplikace Seagate Share zkopíruje fotografie ze systému GoFlex Home na web služby
Facebook. (Na web služby Facebook se nezkopírují žádné hudební či filmové soubory ani
dokumenty sdílené položky.)
7. Přihlaste se k účtu služby Facebook a přejděte k albu fotografií s uloženými snímky.
8. Vyberte odeslané fotografie a klikněte na možnost Approve Selected Photos (Schválit
vybrané fotografie). Schválené fotografie můžete upravovat, uspořádat a sdílet běžným
způsobem.
Pokud do stejné sdílené položky v systému GoFlex Home přidáte další fotografie, aplikace
Seagate Share je automaticky zkopíruje na web služby Facebook. Aby se tyto nové
fotografie mohly objevit ve vašem profilu služby Facebook, je nutné je schválit. Odebráním
fotografií ze sdílené položky tyto soubory neodeberte z účtu služby Facebook.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
38
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Sdílení souborů s přáteli a rodinou
Kopírování fotografií ze systému GoFlex Home na web Flickr
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro předplatitele služby Seagate Share Pro.
Pokud vytvoříte sdílenou položku obsahující obrázky a fotografie, můžete je pomocí systému
GoFlex Home přidat k fotografiím na účtu služby Flickr.
Přidání sdílených obrázků systému GoFlex Home k fotografiím na účtu služby Flickr:
1. Na panelu Shares (Sdílené položky) umístěte ukazatel myši na sdílenou položku, klikněte
na šipku, která se zobrazí, a klikněte na položku View Details (Zobrazit podrobnosti).
Otevře se panel Details (Detaily).
2. Klikněte na položku Social Networking Sites (Weby sociálních sítí) a pak zaškrtněte políčko
Share with Flickr (Sdílet na účtu Flickr).
Otevře se okno Service Authorization (Autorizace služby). (Může to chvíli trvat.)
3. Klikněte na položku Flickr.
Otevře se další okno s výzvou k udělení oprávnění službě Flickr používat aplikaci
Seagate Share.
4. Pokud je to nutné, zadejte informace o účtu Flickr a pak klikněte na tlačítko
OK, I’ll Authorize It (Ano, udělit oprávnění).
5. Zavřete okno prohlížeče a klikněte na položku Authorization Complete
(Autorizace dokončena).
6. Vyberte výchozí sadu fotografií, existující sadu nebo vytvořte novou sadu zadáním názvu
a volitelného popisu. Potom klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).
Aplikace Seagate Share zkopíruje fotografie ze systému GoFlex Home na účet služby Flickr.
(Na web Flickr se nezkopírují žádné hudební či filmové soubory ani dokumenty sdílené
položky.)
Pokud do stejné sdílené položky v systému GoFlex Home přidáte další fotografie, aplikace
Seagate Share je automaticky zkopíruje na účet Flickr. Odebráním fotografií ze sdílené
položky tyto soubory neodeberte z účtu Flickr.
Sdílení souborů prostřednictvím kanálů RSS
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro předplatitele služby Seagate Share Pro.
Technologie RSS (Really Simple Syndication) představuje způsob distribuce často
aktualizovaného webového obsahu (jako jsou weby se zprávami a blogy) velkému počtu lidí.
Chcete-li mít stále k dispozici aktuální informace o svých oblíbených webech, k odběru
kanálu RSS se můžete přihlásit.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
39
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Nastavení centralizované tiskárny
V systému GoFlex Home se mohou ostatní uživatelé k odběru kanálů RSS přihlásit, aby měli
aktuální informace o obsahu vašich sdílených položek, pokud je zpřístupníte všem (viz krok 5
na str. 36). V kanálu RSS se zobrazují pouze fotografie a jiné obrázky, jeho součástí nejsou
soubory s hudbou, filmy a dokumenty.
Pokud je vaše sdílená položka dostupná všem, na panelu nástrojů pro sdílení se automaticky
zobrazí ikona kanálu RSS. Jestliže někdo, kdo prohlíží sdílenou položku, klikne na
příslušnou ikonu RSS, sdílená položka se otevře ve čtečce RSS, která zobrazí název a popis
sdílené položky a obsažené obrázky seřazené podle názvu. Čtečka RSS pak automaticky
přijímá nové obrázky tak, jak je přidáváte do sdílené složky, a při odebrání ze sdílené položky
je odebere.
Nastavení centralizované tiskárny
Pokud tiskárnu připojíte k portu USB systému GoFlex Home, mohou ji sdílet všichni uživatelé
úložného systému GoFlex Home a bezdrátově tisknout z centrálního místa.
Poznámka: Tato část popisuje základní kroky přidání tiskárny USB do sítě GoFlex Home. Další
informace a úplné pokyny pro konkrétní počítač získáte v dokumentaci dodané
s operačním systémem. (Hledejte informace o sdílení tiskárny, připojení k síťové
tiskárně nebo připojení k tiskárně v Internetu či intranetu.)
Připojení tiskárny USB do systému GoFlex Home:
1. Pro připojení tiskárny USB k portu USB v zadní části doku systému GoFlex Home použijte
kvalitní kabel USB (není součástí dodávky).
TIP: K doku systému GoFlex Home můžete také připojit rozbočovač USB a pak připojit
tiskárnu USB k rozbočovači.
2. Zapněte tiskárnu.
3. Přidání tiskárny USB na seznam tiskáren dostupných v počítači:
V systému Windows:
a. V okně Ovládací panely dvakrát klikněte na položku Tiskárny a faxy.
b. Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu Po otevření průvodce klikněte na tlačítko Další.
c. Klikněte na položku Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači
a klikněte na tlačítko Další.
d. Připojte tiskárnu USB tak, že ji vyhledáte nebo k ní přejdete procházením, a podle pokynů
na obrazovce připojení dokončete.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
40
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Použití souborů v digitálním přehrávači médií nebo na herní konzole
V systému Mac:
a. Přejděte k systémovým předvolbám, klikněte na položku Tisk a fax a klikněte na
znaménko plus (+).
b. Klikněte na položku Windows, vyberte položku seagategroup a potom goflex_home.
c. Vyberte možnost Zaregistrovaný uživatel, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte
na tlačítko Připojit.
d. Vyberte možnost Vybrat ovladač v poli Tisknout pomocí a klikněte na tlačítko Přidat.
4. Tyto kroky podle potřeby zopakujte pro další počítače v systému úložiště GoFlex Home.
Nyní můžete tisknout na tiskárně USB a spravovat ji z počítače stejným způsobem jako
fyzicky nebo bezdrátově připojené tiskárny. Nezapomínejte, že se jedná o sdílenou tiskárnu,
kterou budou používat ostatní uživatelé připojení k systému GoFlex Home dle principu
„kdo první přijde, první tiskne“.
TIP: V aplikacích Průzkumník a Finder se tiskárna zobrazuje jako síťové zařízení.
Použití souborů v digitálním přehrávači médií nebo na
herní konzole
V digitálním multimediálním zařízení připojeném k domácí síti můžete přehrávat filmy,
poslouchat hudbu a prohlížet fotografie uložené v systému GoFlex Home.
Příklady multimediálních zařízení:
•
herní konzola,
•
digitální videopřehrávač (například FreeAgent Theater+ nebo FreeAgent GoFlex TV),
•
zařízení TiVo® DVR (jen se službou Seagate Share Pro),
•
digitální fotografický rámeček,
•
klient iTunes®,
•
televize IP,
•
síťový zvukový systém (například Sonos®).
Multimediální zařízení musí podporovat jednu z těchto technologií připojení:
•
UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video),
•
DLNA (Digital Living Network Alliance),
•
Windows Media Connect.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
41
4. Začínáme se systémem GoFlex Home
Použití souborů v digitálním přehrávači médií nebo na herní konzole
Podporované typy souborů
Budou zjištěny a pro zobrazení či poslech zpřístupněny pouze soubory podporované
multimediálním zařízením. Systém GoFlex Home v současné době podporuje následující
typy souborů:
•
Audio: .mp3, .flac, .wma, .asf, .fla, .flc, .m4a, .aac, .mp4, .m4p, .wav, .ogg, .pcm, .3gp
•
Video: .mpg, mpeg, .avi, .divx, .asf, wmv, .mp4, .m4v, .mts, .m2ts, .m2t, .mkv, .vob, .ts,
.flv, .xvid, .TiVo, .mov, 3gp
•
Obrázky: .jpg, .jpeg
•
Seznamy skladeb: .m3u, .pls
Seznam podporovaných typů souborů naleznete v dokumentaci k multimediálnímu zařízení.
Sdílení s multimediálními zařízeními
Aby multimediální zařízení mohlo zjistit a začít přehrávat digitální multimediální soubory
v systému GoFlex Home, je nutné je zpřístupnit. Ve výchozím nastavení je složka Public
(Veřejné) systému GoFlex Home dostupná pro podporovaná multimediální zařízení připojená
k domácí síti. Chcete-li sdílet složky Personal (Osobní) či Backup (Záloha), proveďte
následující kroky.
Zpřístupnění digitálních multimediálních souborů dostupných pro multimediální zařízení
v domácí síti:
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Klikněte na položku Seagate Share.
Otevře se stránka aplikace Seagate Share.
3. Na panelu Content (Obsah) umístěte ukazatel myši na složku obsahující požadované
soubory, klikněte na šipku, která se zobrazí, a pak klikněte na položku Share with Media
Devices (Sdílet s multimediálními zařízeními).
Všechny podporované soubory médií ve složce budou nyní k dispozici ve všech
multimediálních zařízeních připojených k domácí síti. Pokud vybraná složka obsahuje
podsložky, budou sdíleny také všechny soubory, které obsahují.
Poznámka: Máte-li v systému GoFlex Home uložen velký počet souborů, indexování
a zobrazení souborů v multimediálním přehrávači může chvíli trvat. Pokud se
sdílené složky v multimediálním zařízení nezobrazují, viz téma „Běžné problémy
a řešení“ na stránce 72.
Chcete-li dostupnost souborů ve složce pro multimediální zařízení zrušit, opakujte
kroky 3 a 4 a v kroku 4 vyberte položku Unshare with Media Devices (Zrušit sdílení
s multimediálními zařízeními).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
42
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Přehrávání hudby
5. Používání a správa souborů
v aplikaci Seagate Share
Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak se v aplikaci Seagate Share používají a spravují
soubory uložené v systému GoFlex Home.
Další informace o aplikaci Seagate Share, procházení jejích stránek a práci se soubory
a složkami naleznete v tématu „Spuštění aplikace Seagate Share“ na stránce 26.
Poznámka: Některé funkce popsané v této kapitole jsou k dispozici pouze předplatitelům služby
Seagate Share Pro. Další informace najdete v tématu „Informace o službě Seagate Share
Pro“ na stránce 9.
Přehrávání hudby
Tato část vysvětluje, jak pomocí aplikací Seagate Share a iTunes používat hudební soubory
uložené v systému GoFlex Home za použití počítače, multimediálního přehrávače nebo
jiného kompatibilního zařízení.
Přehrávání hudby v aplikaci Seagate Share
Přehrávání hudby uložené ve složce Seagate Share:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky obsahující hudbu, kterou chcete poslouchat.
2. Dvakrát klikněte na požadovanou skladbu.
Aplikace Seagate Share skladbu přehraje a pak bude pokračovat v přehrávání všech
ostatních skladeb ve složce. (Nebude přehrávat skladby v podsložkách vybrané složky.)
Na obrazovce se bude zobrazovat také obrázek obalu alba k dané skladbě spolu
s jejím názvem.
Přehrávání můžete ovládat pomocí panelu nástrojů pro přehrávání v dolní části obrazovky.
Kliknutím na ikonu zpět na panelu nástrojů zastavíte přehrávání a vrátíte se na stránku
aplikace Seagate Share.
Přehrávání hudby ze sdílené položky:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do sdílené položky obsahující hudbu, kterou chcete
poslouchat.
2. Dvakrát klikněte na požadovanou skladbu.
Aplikace Seagate Share skladbu přehraje a pak bude pokračovat v přehrávání všech
ostatních skladeb ve sdílené položce.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
43
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Přehrávání filmů a videí
Přehrávání hudby v aplikaci iTunes
Všichni členové vaší sítě GoFlex Home mohou pomocí aplikace iTunes přenášet hudbu
uloženou v systému GoFlex Home. (Aplikaci iTunes nelze použít k přehrávání hudby při
přístupu do systému GoFlex Home mimo domácí síť.)
Vytvoření knihovny aplikace iTunes, do níž mají přístup všichni uživatelé systému
GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Na panelu Content (Obsah) klikněte na složku GoFlex Home Public (Veřejné) a potom na
znaménko plus (+).
Otevře se okno New Folder (Nová složka).
3. Zadejte název složky (například Knihovna iTunes) a klikněte na tlačítko Create (Vytvořit).
Vytvoří se nová složka.
4. Skladby se do nové složky přidávají přetažením souborů.
5. Na panelu Content (Obsah) umístěte ukazatel myši na novou složku, klikněte na zobrazenou
šipku a pak klikněte na položku Share with Media Devices (Sdílet s multimediálními
zařízeními). (Pokud se tato položka nezobrazí, znamená to, že u složky již je povoleno
sdílení.)
6. V počítači spusťte aplikaci iTunes. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na tlačítko Preferences
(Předvolby), vyberte kartu Sharing (Sdílení) a ujistěte se, zda je vybrána položka Look for
Shared Libraries (Vyhledat sdílené knihovny).
Všechny hudební soubory uložené v nové složce se zobrazí ve složce iTunes SHARED >
GoFlex Home:iTunes. Tyto skladby je možné přehrávat v aplikaci iTunes, ale nelze je přidat
na seznam skladeb. V aplikaci iTunes nejsou k dispozici fotografie, filmy a dokumenty uložené
v systému GoFlex Home.
Hudbu chráněnou funkcí DRM je možné přehrávat až v pěti počítačích nebo multimediálních
zařízeních v domácí síti a hudbu iTunes Plus importovanou z disku CD je možné přehrávat
v neomezeném počtu počítačů a multimediálních zařízení.
Přehrávání filmů a videí
Přehrávání filmu nebo videa uloženého v systému GoFlex Home:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky obsahující film, který chcete sledovat.
2. Dvakrát klikněte na soubor filmu.
Spustí se aplikace Seagate Share a film se začne přehrávat.
Přehrávání můžete ovládat pomocí panelu nástrojů pro přehrávání v dolní části obrazovky.
Kliknutím na ikonu zpět na panelu nástrojů zastavíte přehrávání a vrátíte se na stránku
aplikace Seagate Share.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
44
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Prohlížení fotografií
Prohlížení fotografií
Tato část popisuje, jak prohlížet obrázky a fotografie, spustit prezentaci fotografií a nastavit
některou z fotografií jako obrázek na pozadí na domovské stránce aplikace Seagate Share.
Je zde také postup, jak získat přístup k webové aplikaci Cooliris pro prohlížení fotografií
v 3D zobrazení (k dispozici v rámci předplatného služby Seagate Share Pro – viz str. 9).
Prohlížení fotografií
Prohlížení fotografií uložených v systému GoFlex Home:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky obsahující fotografie, které chcete prohlížet.
2. Dvojím kliknutím otevřete libovolnou fotografii.
Otočení snímku:
1. Na panelu Content (Obsah) klikněte na složku obsahující fotografii, kterou chcete otočit.
2. Na hlavním panelu umístěte ukazatel myši na požadovanou fotografii, klikněte na
zobrazenou šipku a pak klikněte podle potřeby na položku Rotate Clockwise (Otočit vpravo)
nebo Rotate Counterclockwise (Otočit vlevo).
Fotografie se otočí. Jestliže je fotografie umístěna ve sdílené položce, otočí se i zde.
Prohlížení fotografií v prezentaci
Všechny fotografie ve složce je možné automaticky prohlížet v prezentaci. (Do prezentace
nebudou zahrnuty fotografie v jakékoli podsložce, která může být součástí zvolené složky,
a nebude se přehrávat hudba uložená spolu s fotografiemi.)
Prohlížení fotografií v prezentaci:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky nebo sdílené položky obsahující fotografie,
které chcete prohlížet.
2. Na panelu Content (Obsah) nebo Shares (Sdílené položky) přesuňte ukazatel myši na
požadovanou složku nebo sdílenou položku, klikněte na zobrazenou šipku a pak klikněte
na položku Slideshow (Prezentace).
Prezentace se spustí. Na pár okamžiků se zobrazí každá z fotografií spolu s popiskem.
(Další informace o popiscích naleznete v tématu str. 49).
Prezentaci můžete ovládat pomocí panelu nástrojů pro přehrávání v dolní části obrazovky.
Kliknutím na ikonu zpět na panelu nástrojů zastavíte prezentaci a vrátíte se na stránku
aplikace Seagate Share.
Nastavení fotografie jako pozadí domovské stránky
Jednu z fotografií je možné použít jako obrázek na pozadí domovské stránky aplikace
Seagate Share (první stránka, která se otevře po přihlášení).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
45
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa souborů a složek
Nastavení fotografie na pozadí domovské stránky:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky nebo sdílené položky obsahující fotografii,
kterou chcete použít.
2. Na hlavním panelu umístěte kurzor myši na požadovanou fotografii, klikněte na zobrazenou
šipku a pak klikněte na položku Use as Home Page Background (Použít jako pozadí
domovské stránky).
3. V nabídce Go To (Přejít) klikněte na položku Home (Domů).
Fotografie se zobrazí jako obrázek na pozadí. Můžete nastavit velikost snímku nebo můžete
snímek zcela smazat změnou uživatelského nastavení systému GoFlex Home na stránce
Preferences (Předvolby). Pokyny naleznete v tématu „Úpravy uživatelského nastavení
systému GoFlex Home“ na stránce 57.
Prohlížení fotografií v aplikaci Cooliris
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro předplatitele služby Seagate Share Pro (viz str. 9).
Aplikace Cooliris představuje nové uživatelské rozhraní pro prohlížení snímků ve složkách
a sdílených položkách systému GoFlex Home.
Otevření a prohlížení fotografií v aplikaci Cooliris:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky nebo sdílené položky obsahující fotografii,
kterou chcete použít.
2. Dvakrát klikněte na sdílenou položku. Fotografie se otevřou v aplikaci Cooliris spolu
s názvem a popisem sdílené položky a motivem, který jste vybrali při vytvoření sdílené
položky.
NEBO
Vyberte požadovanou složku a na panelu nástrojů Search/Viewing (Hledat/Zobrazení) vyberte
v seznamu Views (Zobrazení) položku Cooliris.
3. Po zvolení zobrazení Cooliris umístěte ukazatel myši na položku View This In 3D
(Zobrazit ve 3D) a pak kliknutím na položku Get Cooliris (Stáhnout Cooliris) nainstalujte
doplněk Cooliris, který umožňuje využití všech funkcí aplikace Cooliris.
Správa souborů a složek
Tato část popisuje, jak se přidávají, odstraňují, přejmenovávají, přesouvají a spravují soubory
a složky uložené v systému GoFlex Home.
TIP: Aplikace Seagate Share nabízí několik možností, jak provést stejnou úlohou.
Jeden z možných způsobů provedení úlohy popisují kroky v následujících částech.
Alternativy naleznete v tématu „Provádění úloh v aplikaci Seagate Share různým
způsobem“ na stránce 29.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
46
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa souborů a složek
Přidání a odstranění složek
V případě složek GoFlex Home Public (Veřejné) a Personal (Osobní) se složky přidávají
nebo odstraňují pomocí znamének plus (+) a minus (-) na panelu Content (Obsah). Jestliže
odstraníte složku, soubory z dané složky, které jsou součástí sdílené položky, již nadále
nebudou k dispozici pro sdílení.
Pozor: Odstraněním složky dojde k odstranění všech souborů, které jsou v ní uloženy.
Přidání složky:
1. Na stránce Seagate Share klikněte na znaménko plus (+) na panelu Content (Obsah).
Otevře se okno New Folder (Nová složka).
2. Zadejte název složky a klikněte na tlačítko Create (Vytvořit).
Vytvoří se nová složka.
3. Soubory se do nové složky přidávají přetažením.
Odstranění složky:
1. Na stránce Seagate Share vyberte složku, kterou chcete odstranit.
Pozor: Odstraněním složky dojde k odstranění všech souborů, které jsou v ní uloženy.
2. Klikněte na znaménko minus (-) na panelu Content (Obsah) a pak odstranění potvrďte
kliknutím na tlačítko Yes (Ano).
Přesunutí složky
V rámci složek GoFlex Home Public (Veřejné) a Personal (Osobní) je možné přesouvat
libovolnou složku a je možné přesunout složku i mezi složkami Public (Veřejné) a Personal
(Osobní).
Chcete-li přesunout složku, přetáhněte ji do požadovaného umístění. Můžete také použít
nabídku složky (viz str. 29) k vyjmutí složky z jednoho umístění a jejímu vložení do jiného
umístění.
Kopírování složky
Pokud zkopírujete složku, zůstane původní složka zachována v původním umístění a druhou
verzi umístíte do jiného umístění. Z původní složky nebo umístění není odebrána žádná
položka.
Ke zkopírování složky v aplikaci Seagate Share použijte nabídku složky (viz str. 29)
ke zkopírování (Copy) a vložení (Paste) složky do nového umístění.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
47
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa souborů a složek
Přejmenování složky
TIP: Pokud přejmenujete složku, nebudou soubory v ní obsažené nadále k dispozici
v žádné z existujících sdílených položek, které složku obsahují.
Přejmenování složky:
1. Umístěte ukazatel myši na požadovanou složku, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na
položku Rename (Přejmenovat).
Otevře se okno Rename Folder (Přejmenovat složku).
2. Zadejte nový název a klikněte na položku Rename (Přejmenovat).
Složka bude přejmenována.
Přidání souborů do složky
Soubory lze do složky přidávat jedním ze dvou způsobů:
•
Na stránce Seagate Share přetáhněte soubory z jedné složky do jiné složky systému
GoFlex Home.
•
Zkopírujte nové soubory z počítače do požadované složky systému GoFlex Home.
Pokyny naleznete v tématu „Kopírování souborů do systému GoFlex Home pomocí
aplikace Seagate Share“ na stránce 31.
Přesunutí souboru do jiné složky
Soubory lze z jedné složky do jiné přesunout přetažením do požadovaného umístění. Můžete
také použít nabídku souboru (viz str. 29) k vyjmutí (Cut) složky z jednoho umístění a vložení
(Paste) do jiného umístění.
TIP: Pokud přesunete soubor do jiné složky, nebude nadále k dispozici ve stávající sdílené
položce.
Kopírování souboru
Pokud zkopírujete soubor, zůstane původní soubor zachován v původním umístění a druhou
verzi umístíte do jiného umístění. Zkopírováním souboru se v dané složce vytvoří duplikát
původní verze, nikoli komprimovaná verze, která se zobrazuje v aplikaci Seagate Share.
Z původního umístění není odebrána žádná položka. Mějte na paměti, že každá kopie
souboru zabírá v systému GoFlex Home stejné místo.
Chcete-li soubor zkopírovat, použijte nabídku souboru (viz str. 29) ke zkopírování (Copy)
a vložení (Paste) do nového umístění.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
48
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa souborů a složek
Přejmenování souboru
Ve složce můžete v případě potřeby přejmenovat libovolný soubor.
TIP: Pokud soubor přejmenujete, nebude nadále k dispozici v žádné existující sdílené
položce.
Přejmenování složky:
1. Umístěte ukazatel myši na požadovaný soubor, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na
položku Rename (Přejmenovat).
Otevře se okno Rename File (Přejmenovat soubor).
2. Zadejte nový název a klikněte na položku Rename (Přejmenovat).
Soubor bude přejmenován.
Přidání popisků a značek k souborům
Popisek souboru představuje popis souboru a zobrazí se pokaždé, když chcete zobrazit
soubor ve složce nebo sdílené položce. (Předplatitelé služby Seagate Share Pro – popisky
fotografií se zobrazí také v případě, že sdílíte fotografie prostřednictvím služeb Facebook,
Flickr nebo informačních kanálů RSS.) Text popisku lze použít k vyhledání souboru.
Ve značkách souboru jsou uloženy další informace o souboru. Značky se zobrazují na panelu
Details (Podrobnosti) na stránce Seagate Share při zobrazení souboru ve složce. Značky se
nezobrazují ve sdílených položkách nebo při zveřejnění fotografií na účtu služby Facebook,
Flickr nebo prostřednictvím informačního kanálu RSS. Značky lze použít k vyhledání souboru.
Pokud soubory bude značit konzistentně, budete moci snáze vyhledat požadované soubory,
a to zejména, když jejich množství bude postupně narůstat.
Přidání popisku nebo značek k souboru:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky obsahující požadovaný soubor.
2. Umístěte ukazatel myši na požadovaný soubor, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na
položku View Details (Zobrazit podrobnosti).
Na stránce Seagate Share se otevře panel Details (Podrobnosti).
3. Do pole Caption (Popisek) zadejte popisek.
Příklad: Naše nová koťátka
4. Do pole Tags (Značky) zadejte značky.
Příklad: kočky, koťata, domácí mazlíčci, Mourek a Micka
5. Kroky v této části opakujte, dokud nebudou popisky a značky přidány ke všem požadovaným
souborům.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
49
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa sdílených položek
Stažení souboru
Můžete stáhnout jakýkoli soubor ze složky GoFlex Home Personal (Osobní) nebo Public
(Veřejné) do počítače. Stažení znamená přenesení přesné kopie původní verze souboru.
Stažení souboru:
1. Na stránce Seagate Share přejděte do složky obsahující požadovaný soubor.
2. Umístěte ukazatel myši na soubor, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na položku
Download (Stáhnout).
Otevře se okno se seznamem souborů v dané složce.
3. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) vedle požadovaného souboru.
4. Podle pokynů na obrazovce soubor otevřete nebo uložte.
Odstranění souboru ze složky
Ze složky GoFlex Home Personal (Osobní) a Public (Veřejné) je možné odstranit soubory.
Je možné odstranit jeden soubor nebo více souborů současně.
TIP: Pokud soubor odstraníte, nebude nadále k dispozici v žádné sdílené položce.
Odstranění složky:
1. Na stránce Seagate Share umístěte ukazatel myši na složku, kterou chcete odstranit.
NEBO
Vyberte více souborů k odstranění z jedné složky a pak umístěte ukazatel myši na vybrané
soubory.
2. Klikněte na zobrazené tlačítko se šipkou a pak klikněte na tlačítko Delete (Odstranit).
3. Odstranění potvrďte kliknutím na tlačítko Yes (Ano).
Správa sdílených položek
Po vytvoření sdílené položky (viz str. 36) můžete do ní v aplikaci Seagate Share přidat
soubory, odebrat z ní soubory, přejmenovat ji a spravovat nastavení přístupu (k omezení
nebo rozšíření seznamu osob, které ji mohou zobrazit). Můžete také odstranit celou sdílenou
položku.
TIP: Soubory se ve sdílených položkách zobrazují pouze pro referenci – původní soubory
zůstávají v původním umístění ve složkách systému GoFlex Home. Pokud soubor
nebo jeho složku přesunete, odstraníte nebo přejmenujete, nebude k ní mít žádná ze
sdílených položek odkazujících na soubor již nadále přístup. Odstraněním sdílené
položky však nedojde k odstranění souborů, které obsahuje.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
50
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa sdílených položek
Přístup ke sdíleným položkám
Sdílené položky se nacházejí v aplikaci Seagate Share na dvou místech:
•
panel Shares (Sdílené položky) na stránce Seagate Share,
•
stránka Shares (Sdílené položky).
Chcete-li otevřít stránku Shares (Sdílené položky), přihlaste se k aplikaci Seagate Share
(viz str. 26), na navigačním panelu nástrojů klikněte na položku Go To (Přejít) a pak
klikněte na položku Shares (Sdílené položky).
Prohlížení sdílené položky
Postup zobrazení sdílené položky:
1. Na panelu Shares (Sdílené položky) dvakrát klikněte na požadovanou sdílenou položku.
Sdílená položka se otevře se zvoleným pozadím a popisem, který jste přidali během
nastavení. V okně sdílené položky máte možnost změnit zobrazení obsahu, spustit
prezentaci, přehrávat hudbu zahrnutou ve sdílené položce a stahovat soubory ze sdílené
položky do počítače.
2. Kliknutím na šipku na panelu nástrojů sdílené položky se vrátíte na hlavní stránku
Seagate Share.
Přidání souborů do sdílené položky
Přidání souboru nebo obsahu do složky v jakékoli existující sdílené položce:
1. Na stránce Seagate Share přejděte k požadovanému souboru nebo složce.
2. Umístěte ukazatel myši na soubor nebo složku, klikněte na zobrazenou šipku, klikněte na
položku Add to Share (Přidat do sdílené položky) a pak klikněte na název sdílené položky.
Do sdílené položky je přidán soubor nebo složka.
Odebrání souboru ze sdílené položky
Odebrání souboru ze sdílené položky znamená, že soubor již nebude ve sdílené položce
k dispozici. Nedojde však k odstranění souboru z původního umístění ve složkách systému
GoFlex Home. Ze sdílené položky je možné odebrat více souborů současně.
Odebrání souboru ze sdílené položky:
1. Na stránce Seagate Share přejděte k požadované sdílené položce.
2. Umístěte ukazatel myši na soubor, který chcete odebrat.
NEBO
Vyberte více souborů k odebrání a umístěte ukazatel myši na vybrané soubory.
3. Klikněte na zobrazené tlačítko se šipkou a pak klikněte na tlačítko Remove (Odebrat).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
51
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa sdílených položek
Soubory jsou odebrány ze sdílené položky, ale nejsou odstraněny z původních míst v systému
GoFlex Home.
Vytvoření sdílené položky, k níž máte přístup pouze vy
Vytvoření sdílené položky, k níž máte přístup pouze vy sami:
1. Na stránce Seagate Share přejděte k požadované složce.
2. Umístěte ukazatel myši na složku, klikněte na zobrazenou šipku, klikněte na položku Add to
Share (Přidat jako sdílenou položku) a pak klikněte na tlačítko New (Nový).
Sdílená položka má ve výchozím nastavení stejný název jako vybraná složka.
3. (Volitelné) Zadejte název a popis sdílené složky, zadejte hodnotu do pole Description
(Popis) a vyberte motiv, který ke sdílené položce přidá obrázek na pozadí.
4. Klikněte na položku Submit (Odeslat).
Sdílená položka bude vytvořena. Změnou nastavení sdílení můžete pozvat ostatní uživatele,
aby vaši sdílenou položku mohli kdykoli zobrazit:
a. Umístěte ukazatel myši na sdílenou položku, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na
položku View Details (Zobrazit podrobnosti).
b. Na panelu Details (Podrobnosti) klikněte na položku Sharing (Sdílení).
c. Vyberte osoby nebo skupiny, s nimiž chcete položku sdílet. Další informace najdete
v tématu „Vytvoření sdílené položky“ na stránce 36.
Zakázání sdílení u vybrané sdílené položky
Zakázáním sdílení zabráníte ostatním v zobrazení vaší sdílené položky.
Zakázání sdílení:
1. Na stránce Seagate Share přejděte k požadované sdílené položce.
2. Umístěte ukazatel myši na sdílenou položku, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na
položku View Details (Zobrazit podrobnosti).
3. Na panelu Details (Podrobnosti) zrušte výběr položky Sharing (Sdílení).
Uživatelé služby Seagate Share Pro – zrušte také výběr položky Social Networking Sites
(Weby sociálních sítí).
Pro vybranou sdílenou položku bylo zakázáno sdílení.
Přejmenování sdílené položky
V případě potřeby je možné přejmenovat libovolnou sdílenou položku.
TIP: Pokud přejmenujete sdílenou položku, k jejímuž zobrazení byli pozváni ostatní
uživatelé, nebude původní odkaz na sdílenou položku již dále fungovat. V případě
potřeby můžete znovu odeslat pozvání s novým odkazem.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
52
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa sdílených položek
Přejmenování sdílené položky:
1. Umístěte ukazatel myši na požadovanou sdílenou položku, klikněte na zobrazenou šipku
a klikněte na položku Rename (Přejmenovat).
Otevře se okno Rename Share (Přejmenovat sdílenou položku).
2. Zadejte nový název a klikněte na položku Rename (Přejmenovat).
Sdílená položka bude přejmenována.
Vytvoření titulní stránky pro sdílenou položku
Jako titulní stránku pro sdílenou položku můžete použít fotografii, dokument nebo obrázek
z hudebního či filmového souboru. Titulní stránka se zobrazuje jako ikona sdílené položky na
stránce Shares (Sdílené položky) aplikace Seagate Share. (Pokud jako titulní stránku
nastavíte dokument, použije se obecná ikona dokumentu.)
Použití souboru jako titulní stránky:
1. Na stránce Seagate Share přejděte k požadované sdílené položce.
2. Na hlavním panelu umístěte kurzor myši na požadovaný soubor, klikněte na zobrazenou
šipku a pak klikněte na položku Use as Share Cover (Použít jako titulní stránku sdílené
položky).
Soubor bude nastaven jako titulní stránka sdílené položky.
Stažení souboru ze sdílené položky
Při vytvoření sdílené položky, kterou zobrazíte vy nebo ostatní uživatelé, vysílá tato sdílená
položka komprimované obrázky, aby se ušetřila šířka pásma a nesnížil výkon. Sdílenou
položku je možné nakonfigurovat tak, aby osoby, které ji prohlížejí, mohly stáhnout původní
verze souborů v plném rozlišení.
Povolení stahování je zvlášť důležité, pokud sdílená položka obsahuje dokumenty, protože
sdílená položka na tyto soubory odkazuje, ale nemůže je otevírat. (Informace o povolení
stahování ze sdílené položky naleznete v kroku 6 v tématu „Vytvoření sdílené položky“ na
stránce 36.)
Pokud sdílená položka stahování umožňuje, můžete stáhnout všechny soubory ve sdílené
položce ze stránky Shares (Sdílené položky) nebo vybrané soubory ze sdílené položky,
kterou máte právě zobrazenou.
Stažení všech souborů pomocí stránky Shares (Sdílené položky):
1. Na stránce Seagate Share klikněte na tlačítko Go To (Přejít) na navigačním panelu nástrojů
a pak klikněte na položku Shares (Sdílené položky).
2. Vyberte požadovanou sdílenou položku a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Download
(Stáhnout).
Otevře se okno se seznamem všech souborů ve sdílené položce.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
53
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
Správa sdílených položek
3. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) vedle požadovaných souborů.
4. Podle pokynů na obrazovce soubory otevřete nebo uložte.
Stažení samostatných souborů z aktuálně zobrazené sdílené položky:
1. Vyberte jeden nebo více souborů a pak klikněte na ikonu Download (Stáhnout) na panelu
nástrojů.
2. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) vedle požadovaných souborů.
3. Podle pokynů na obrazovce soubory otevřete nebo uložte.
Odstranění sdílené položky
Odstranění sdílené položky způsobí, že ostatní uživatelé nemají nadále přístup k souborům,
na které odkazovala, samotné soubory však zůstávají v původních složkách systému
GoFlex Home.
Uživatelé služby Seagate Share Pro – pokud jste zkopírovali fotografie ze sdílené položky na
účet na webu Facebook nebo Flickr, zůstanou fotografie na těchto webech. Pokud jste však
pozvali ostatní uživatele, aby si vaši sdílenou složku mohli zobrazit pomocí kanálu RSS,
pro čtečky kanálu RSS nebudou fotografie nadále k dispozici.
Odstranění sdílené položky:
1. Na stránce Seagate Share vyberte sdílenou položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na
znaménko minus (-) na panelu Shares (Sdílené položky).
2. Odstranění potvrďte kliknutím na tlačítko Yes (Ano).
Nastavení a správa e-mailového adresáře pro sdílené položky
Při vytvoření sdílené položky můžete pozvat konkrétní přátele a rodinu, aby je zobrazili.
Aplikace Seagate Share jim odešle e-mailové pozvání obsahující odkaz na sdílenou položku.
Aby bylo odesílání pozvánek jednodušší, můžete v aplikaci Seagate Share nastavit
e-mailový adresář a přidávat do něj osoby nebo jej podle potřeby upravit. Pokud chcete
ostatní pozvat k zobrazení sdílené položky, můžete pomocí seznamu vybrat požadované
kontakty.
Nastavení adresáře v aplikaci Seagate Share:
1. Na stránce Seagate Share vyberte existující sdílenou položku. (Informace o vytvoření první
sdílené položky najdete v tématu str. 36.)
2. Umístěte ukazatel myši na sdílenou položku, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na
položku View Details (Zobrazit podrobnosti).
Otevře se panel Details (Podrobnosti).
3. Klikněte na položku Sharing (Sdílení) a vyberte položku Share with Friends
(Sdílet s přáteli) (pokud již nebyla vybrána).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
54
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
protokolu FTP
Přístup k souborům v systému GoFlex Home pomocí
4. V poli Share with Friends (Sdílet s přáteli) klikněte na ikonu se znaménkem plus (+).
Otevře se okno Share with your Contacts (Sdílet s kontakty).
5. Klikněte na ikonu Create New Contact (Vytvořit nový kontakt) v adresáři, zadejte křestní
jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Add (Přidat).
První kontakt je přidán do adresáře.
6. Pokračujte v přidávání kontaktů podle kroků v této části.
Seznam kontaktů je nyní k dispozici v jakékoli existující nebo nové sdílené položce.
Chcete-li upravit informace v adresáři, vyberte v seznamu adresáře jméno, klikněte na ikonu
Edit Contact (Upravit kontakt) a změňte jméno nebo e-mailovou adresu.
Chcete-li z adresáře někoho odebrat, vyberte danou osobu v seznamu adresáře a klikněte na
ikonu Delete Contact (Odstranit kontakt).
Přístup k souborům v systému GoFlex Home pomocí
protokolu FTP
K systému GoFlex Home se lze připojit pomocí protokolu FTP. Připojení FTP představuje
jeden ze způsobů kopírování souborů z jednoho počítače nebo úložného zařízení do jiného.
Pomocí protokolu FTP můžete odesílat soubory do libovolné složky nebo stahovat
z libovolné složky systému GoFlex Home.
Poznámka: Před použitím této funkce byste měli vědět, jak protokol FTP funguje. Z důvodů
zabezpečení nepovolujte přístup pomocí protokolu FTP, dokud jej nebudete potřebovat.
Předplatitelé služby Seagate Share Pro se mohou do systému GoFlex Home připojovat
pomocí bezpečnějšího protokolu FTPS.
Před připojením do systému GoFlex Home pomocí protokolu FTP musí být v aplikaci
Seagate Share povolen přístup pomocí protokolu FTP. Povolení protokolu FTP v aplikaci
Seagate Share:
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Klikněte na tlačítko Go To (Přejít) a na položku Preferences (Předvolby).
3. V části Server Preferences (Předvolby serveru) klikněte na položku Network Services
(Síťové služby).
4. Nastavte pro položky Enable FTP access to your local LAN (Povolit přístup k místní síti
pomocí protokolu FTP) a Enable FTP access to the Internet (Povolit přístup k Internetu
pomocí protokolu FTP) hodnotu Yes (Ano).
5. Klikněte na položku Submit (Odeslat).
Přístup pomocí protokolu FTP je povolen.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
55
5. Používání a správa souborů v aplikaci Seagate Share
protokolu FTP
Přístup k souborům v systému GoFlex Home pomocí
6. Ujistěte se, zda je směrovač nastaven na předávání portu 21 do sítě systému GoFlex Home.
Pokud je ve směrovači povolen protokol UPnP, tato volba je nastavena automaticky.
7. Chcete-li se k systému GoFlex Home připojit místně pomocí protokolu FTP, spusťte prohlížeč
a přejděte na adresu:
ftp://yourGoFlexHomeIPaddress
Adresu IP systému GoFlex Home lze v počítačích Mac vyhledat kliknutím pravým tlačítkem
myši na ikonu GoFlex Home Agent, zvolením položky Předvolby a zvolením karty GoFlex
Home Found; v systému Windows najděte položku GoFlex Home v seznamu síťových
zařízení a zjistěte jeho vlastnosti.
Chcete-li se k systému GoFlex Home připojit vzdáleně pomocí protokolu FTP, spusťte
prohlížeč a přejděte na adresu:
ftp://GoFlexHomeName.seagateshare.com
Při přihlašování do systému GoFlex Home mějte na paměti, že se v uživatelském jméně
a heslu rozlišují malá a velká písmena.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
56
6. Správa systému GoFlex Home
Změna vlastního hesla k systému GoFlex Home
6. Správa systému GoFlex Home
Po nastavení síťového úložného systému GoFlex Home můžete změnit osobní nastavení
systému GoFlex Home, přidat do počítače nové aplikace, spravovat uživatelské účty
a spravovat systém GoFlex Home a veškerá zařízení k němu připojená.
Poznámka: Některé úlohy popsané v této kapitole mohou provádět pouze uživatelé s uživatelským
účtem, který zahrnuje oprávnění měnit nastavení systému GoFlex Home. V případě,
že nemůžete dokončit úlohu uvedenou v této kapitole, požádejte správce domácí sítě,
aby aktualizoval oprávnění vašeho účtu nebo provedl příslušnou úlohu za vás.
Změna vlastního hesla k systému GoFlex Home
Heslo k systému GoFlex Home slouží k přihlášení do aplikace Seagate Dashboard (pouze
uživatelé systému Windows) a k přihlášení do systému GoFlex Home z aplikace Seagate
Share nebo prostřednictvím připojení FTP. Toto heslo můžete kdykoli změnit.
Změna hesla:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
2. Na stránce Preferences (Předvolby) klikněte na položku Change Password (Změnit heslo).
3. Zadejte a potvrďte nové heslo. Hesla musí mít alespoň šest znaků a musí obsahovat jedno
číslo. U hesel se rozlišují velká a malá písmena.
4. Klikněte na položku Submit (Odeslat).
Vaše heslo bylo změněno.
Úpravy uživatelského nastavení systému GoFlex Home
Účet v systému GoFlex Home můžete upravit přizpůsobením výchozího nastavení pro
sdílení nových souborů, přidáním vlastní e-mailové adresy pro odesílání pozvánek ke sdílení
souborů a výběrem preferovaného jazyka.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
57
6. Správa systému GoFlex Home
Úpravy uživatelského nastavení systému GoFlex Home
Úprava uživatelského nastavení systému GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
2. Na stránce Preferences (Předvolby) klikněte na položku User (Uživatel).
3. Změňte předvolby podle potřeby:
•
Language (Jazyk): Tato volba slouží k nastavení jazyka aplikace Seagate Share.
•
Sharing Emails Sender (Odesílatel e-mailů o sdílení): Tato volba slouží k nastavení
zpáteční e-mailové adresy pro pozvání k zobrazení sdílených složek, které rozesílá
aplikace Seagate Share (viz „Vytvoření sdílené položky“ na stránce 36).
•
Nastavení Home Background Position (Pozice na pozadí domovské stránky):
Tato volba slouží k nastavení velikosti obrázku (pokud je použit) na domovské stránce
aplikace Seagate Share. Pokud nechcete na domovské stránce použít obrázek, klikněte
na položku Clear Home Background (Smazat pozadí na domovské stránce).
(Další informace naleznete v tématu „Nastavení fotografie jako pozadí domovské
stránky“ na stránce 45).
•
What to do when a file already exists (Postup v případě, že soubor již existuje):
Tato volba určuje, co se stane, když zkopírujete nebo přesunete soubor do složky,
která již obsahuje soubor se stejným názvem.
•
Share new content with other family accounts... (Sdílení nového obsahu s dalšími
uživatelskými účty v rodině...): Tato volba určuje výchozí nastavení pro přístup, který
umožňuje ostatním uživatelům v síťovém úložném systému GoFlex Home přístup do
nových sdílených položek. Toto výchozí nastavení můžete při vytvoření nové sdílené
položky přepsat.
•
Share new content with media devices... (Sdílení nového obsahu mezi multimediálními
zařízeními...): Tato volba nastaví výchozí přístup pro povolení přístupu multimediálním
zařízením k novým sdíleným položkám. Toto výchozí nastavení můžete při vytvoření
nové sdílené složky přepsat.
•
Resume Audio Playback (Obnovit přehrávání zvuku): Určuje, zda se přehrávání spustí
automaticky s první skladbou nebo filmem ve složce nebo sdílené položce. Pokud
vyberete možnost No (Ne), začnou se skladby a filmy po spuštění přehrávat od začátku.
Při výběru možnosti Yes (Ano) nabízí aplikace Seagate Share automaticky možnost
obnovit přehrávání písně nebo filmu od místa, kde jste přehrávání před tím zastavili.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
58
6. Správa systému GoFlex Home
Přidání nových aplikací systému GoFlex do počítače
•
Hide Help Tips (Skrýt tipy nápovědy): Tato volba povolí nebo zakáže pole s tipy, které se
zobrazí při spuštění aplikace Seagate Share.
•
Reset all ‘Do not show again’ prompts (Obnovit na původní hodnoty všechny výzvy
„Již nezobrazovat“): Tato volba znovu povolí okna nápovědy, která jste dříve zakázali.
4. Klikněte na položku Submit (Odeslat).
Nastavení bude aktualizováno.
Přidání nových aplikací systému GoFlex do počítače
Spodní panel v aplikaci Seagate Dashboard se nazývá Application Store (Obchod
s aplikacemi). Jedná se o službu společnosti Seagate, která nabízí aplikace sloužící k práci
s úložnými zařízeními v počítači.
Panel Application Store (Obchod s aplikacemi) vám umožní procházet seznam aplikací,
vyzkoušet a zakoupit nové aplikace, které vás zajímají. Seznam aplikací je pravidelně
aktualizován, proto často kontrolujte, co je nového.
Kromě aplikací dostupných v obchodě s aplikacemi můžete do zařízení smartphone nebo
tabletu nainstalovat aplikaci GoFlex Access pro vzdálený přístup ke složkám systému
GoFlex Home. Pokyny naleznete v tématu „Použití aplikace GoFlex Access“ na stránce 69.
TIP: Uživatelé systému Mac – některé aplikace, které jsou dostupné prostřednictvím
aplikace Seagate Dashboard, například Memeo Premium Backup, jsou k dispozici
pro počítače se systémem Mac.
Řadu aplikací si můžete zdarma nainstalovat a po omezenou dobu vyzkoušet. Po skončení
zkušebního období si budete moci vybrat, zda chcete zakoupit a nainstalovat plnou verzi.
Postup v případě, že chcete získat informace o bezplatné zkušební verzi aplikace nebo tuto
verzi nainstalovat:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24).
2. Vyhledejte na panelu Application Store (Obchod s aplikacemi) požadovanou aplikaci.
TIP: Kliknutím na položku See All (Zobrazit vše) zobrazte všechny dostupné aplikace.
3. U aplikace klikněte na položku Learn More (Další informace).
NEBO
Po kliknutí na položku Install (Nainstalovat) nainstalujte zdarma zkušební verzi příslušné
aplikace.
Po skončení zkušebního období se můžete rozhodnout, zda chcete zakoupit a nainstalovat
plnou verzi dané aplikace.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
59
6. Správa systému GoFlex Home
Přidávání a správa uživatelských účtů
Přidávání a správa uživatelských účtů
V této části je vysvětleno, jak přidat nového uživatele do síťového úložného systému
GoFlex Home, upravit podrobnosti o stávajících uživatelských účtech nebo odebrat
uživatelský účet ze systému GoFlex Home.
Poznámka: Chcete-li provést úlohy obsažené v této části, musíte mít uživatelský účet, který zahrnuje
oprávnění ke změně nastavení účtu systému GoFlex Home.
Přidání nového uživatelského účtu systému GoFlex Home
Nové uživatele můžete do systému GoFlex Home přidat kdykoli.
TIP: Nezapomeňte na to, že systém GoFlex Home obsahuje účty až pro pět uživatelů/
počítačů. Chcete-li vytvořit uživatelské účty pro více než pět osob, je třeba
upgradovat na verzi Seagate Share Pro. Další informace najdete v tématu str. 9.
Přidání uživatele z aplikace Seagate Dashboard
Poznámka: Uživatelé systému Mac – abyste mohli přidat do systému GoFlex Home nový uživatelský
účet, musíte použít aplikaci Seagate Share. Viz str. 60.
Přidání nového uživatele do systému GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24).
2. Na panelu How to... (Postupy) klikněte na položku Add Users (Přidat uživatele).
3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v tématu „Krok 5:
Přidání uživatele do systému GoFlex Home“ na stránce 14.
Přidání uživatele z aplikace Seagate Share
Přidání nového uživatele do systému GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26).
2. Na domovské stránce klikněte na položku Preferences (Předvolby).
3. Klikněte na položku Add New User (Přidat nového uživatele).
4. Do pole Account User Name (Jméno uživatele účtu) zadejte jméno uživatele.
Jména uživatelů musí začínat písmenem a musí mít alespoň tři znaky. U jmen uživatelů
se nerozlišují velká a malá písmena. V systému GoFlex Home nelze použít stejné jméno
uživatele dvakrát.
5. Zadejte zobrazované jméno uživatele. Toto jméno se může lišit od jména uživatele účtu.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
60
6. Správa systému GoFlex Home
Přidávání a správa uživatelských účtů
6. Zadejte a potvrďte heslo.
Hesla musí mít alespoň šest znaků a musí obsahovat jedno číslo. U hesel se rozlišují velká
a malá písmena.
7. Pokud chcete, aby mohla daná osoba provádět stejné úlohy správy domácí sítě jako vy,
vyberte položku Create as Administrator (Vytvořit jako správce).
8. Klikněte na položku Submit (Odeslat).
Bude vytvořen uživatelský účet a příslušný uživatel může začít ihned po přidání počítače
do síťového úložného systému GoFlex Home používat systém GoFlex Home (viz str. 15
(Windows) nebo str. 22 (Mac)).
Úpravy nebo odebrání stávajícího uživatelského účtu
Podrobnosti o existujícím uživatelském účtu systému GoFlex Home můžete kdykoli změnit.
Můžete provést tyto úlohy:
•
změna hesla;
•
přidělení nebo odebrání oprávnění správce, která umožňují uživateli měnit nastavení účtu
systému GoFlex Home;
•
přidání nebo odebrání přístupových práv k veřejné složce systému GoFlex Home.
V případě potřeby máte také možnost uživatelský účet ze systému GoFlex Home odebrat.
Tuto akci můžete například provést v případě, že chcete jeden z pěti zahrnutých
uživatelských účtů zpřístupnit někomu jinému v domácnosti nebo že chcete zrušit účet
uživatele, který již přístup k síťovému úložnému systému GoFlex Home nepotřebuje.
Úpravy nebo odebrání existujícího uživatelského účtu:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
2. Klikněte na položku Edit User (Upravit uživatele).
Otevře se obrazovka Edit User (Upravit uživatele).
3. Vyberte uživatelské jméno, proveďte požadované změny a klikněte na položku Submit
(Odeslat).
NEBO
Vyberte uživatelské jméno, klikněte na položku Delete (Odstranit) a kliknutím na tlačítko OK
volbu potvrďte.
Uživatelský účet bude aktualizován nebo odstraněn. Pokud jste změnili heslo některého
uživatele, je třeba mu nové heslo sdělit.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
61
6. Správa systému GoFlex Home
Správa systému GoFlex Home a připojených zařízení
Správa systému GoFlex Home a připojených zařízení
V této části je vysvětleno, jak správně provádět údržbu zařízení systému GoFlex Home a jak
přidat a odebrat disky GoFlex a USB.
Aktualizace softwaru GoFlex Home
Abyste mohli co nejlépe využít všech funkcí, které systém GoFlex Home nabízí, s každým
vydáním nové verze tento software aktualizujte.
Aktualizace softwaru v zařízení systému GoFlex Home:
1. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
2. Klikněte na položku Software Updates (Aktualizace softwaru).
3. Klikněte na položku Check Now (Zkontrolovat).
Pokud je k dispozici aktualizovaný software, postupujte při jeho aktualizaci podle pokynů na
obrazovce.
Přidání další úložné kapacity systému GoFlex Home
Pokud budete v budoucnu potřebovat v systému GoFlex Home rozšířit úložnou kapacitu,
můžete připojit disk USB přímo k systému GoFlex Home nebo provést upgrade na novější
verzi systému GoFlex Home nebo disku GoFlex Desk či na verzi těchto produktů s vyšší
kapacitou (pokyny týkající se odebrání a výměny disku v systému GoFlex Home najdete
na str. 63).
Jestliže vyměníte aktuální disk, můžete jej uložit jako archiv všech záložních domácích
souborů pro případ potíží s počítačem některého z uživatelů nebo pro případ nechtěného
přepsání nebo odstranění důležitého staršího souboru.
Více informací o dalších discích GoFlex pro systém GoFlex Home naleznete na webu
společnosti Seagate na adrese www.seagate.com.
Přidání disku USB do systému GoFlex Home
V systému GoFlex Home je k dispozici port USB, který lze použít pro připojení dalších
úložných zařízení, jako je například flash disk USB nebo externí pevný disk USB.
Při připojení k systému GoFlex Home se disk USB zobrazí vedle složek Public (Veřejné),
Personal (Osobní) a Backup (Záloha) jako složka External Storage (Externí úložiště) systému
GoFlex Home.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
62
6. Správa systému GoFlex Home
Přidání další úložné kapacity systému GoFlex Home
Jestliže chcete přidat do systému GoFlex Home disk USB, připojte jej přímo k portu USB
v zadní části dokovací stanice systému GoFlex Home nebo použijte kvalitní kabel USB (není
součástí produktu). (K systému GoFlex Home můžete připojit také rozbočovač USB a k němu
pak připojit další zařízení.)
Odebrání disku USB ze systému GoFlex Home
Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození souborů, při bezpečném a správném vypnutí
a odebrání úložného zařízení USB z dokovací stanice GoFlex Home vždy postupujte podle
následujících pokynů:
1. V zařízení USB nesmí být žádné soubory otevřené ani se nesmí právě ukládat. Žádný
uživatel připojený k systému GoFlex Home nesmí aktuálně kopírovat z tohoto zařízení
soubory.
2. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
3. Klikněte na položku Storage Devices (Úložná zařízení).
Otevře se obrazovka Storage Devices (Úložná zařízení).
4. Vyberte zařízení, které chcete vypnout, klikněte na položku Eject (Vysunout) a kliknutím
tlačítko OK volbu potvrďte.
Disk USB můžete po vypnutí bezpečně odebrat z dokovací stanice GoFlex Home.
Bezpečné odebrání disku GoFlex z dokovací stanice GoFlex Home
Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození souborů, postupujte při odebírání disku GoFlex
z dokovací jednotky GoFlex Home vždy podle následujících pokynů:
1. Systém GoFlex Home nesmí aktuálně používat žádný uživatel. Žádný uživatel nesmí
aktuálně prohlížet fotografie, sledovat film, poslouchat hudbu nebo pracovat s jiným
souborem uloženým v systému GoFlex Home ani kopírovat soubory do složek v systému
GoFlex Home nebo z těchto složek.
2. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
3. Klikněte na položku Shut Down (Vypnout).
Otevře se obrazovka Shut Down (Vypnout).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
63
6. Správa systému GoFlex Home
Přidání další úložné kapacity systému GoFlex Home
4. Klikněte na položku Shut Down (Vypnout).
Bílá kontrolka disku na přední straně systému GoFlex Home bude blikat, což znamená, že se
systém vypíná. Jakmile bude vypínání dokončeno, obě kontrolky zhasnou.
5. Disk GoFlex opatrně vysuňte z konektorů v dokovací stanici.
Budete-li chtít vrátit disk zpět a restartovat systém GoFlex Home, postupujte podle pokynů
v tématu „Krok 2: Připojení systému GoFlex Home“ na stránce 12.
Vypnutí a restartování systému GoFlex Home
Pokud nastanou u systému GoFlex Home menší potíže, restartujte jej podle pokynů
v této části.
Poznámka: Restartováním systému GoFlex Home neodeberete žádná uživatelská nastavení ani
neodstraníte obsah z disku.
Vypnutí a restartování systému GoFlex Home:
1. Systém GoFlex Home nesmí aktuálně používat žádný uživatel. Žádný uživatel nesmí
aktuálně prohlížet fotografie, sledovat film, poslouchat hudbu nebo pracovat s jiným
souborem uloženým v systému GoFlex Home ani kopírovat soubory do složek v systému
GoFlex Home nebo z těchto složek.
2. Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky Go To
(Přejít) a Preferences (Předvolby).
3. Klikněte na položku Shut Down (Vypnout).
Otevře se obrazovka Shut Down (Vypnout).
4. Klikněte na položku Restart (Restartovat).
Systém GoFlex Home se bezpečně vypne a znovu spustí. Po úplném spuštění a připojení
k síti se zobrazí v horní části aplikace Seagate Dashboard seznam disků a v Průzkumníku
a nástroji Finder se zobrazí složky systému GoFlex Home.
Obnovení původního nastavení systému GoFlex Home
Obnovením nastavení systému GoFlex Home nastavíte v zařízení původní hodnoty z výroby.
Všechny soubory uložené v systému GoFlex Home zůstanou zachovány. Takže nebudou
odstraněny žádné složky ani soubory, avšak veškeré další nastavení, například uživatelské
účty a hesla, však bude odebráno.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
64
6. Správa systému GoFlex Home
Správa nastavení a předvoleb systému GoFlex Home
Poznámka: Obnovení nastavení systému GoFlex Home provádějte pouze tehdy, když je to nezbytně
nutné. Vyhnete se tak nutnosti znovu vytvářet uživatelské účty, opakovaně přidávat
počítače do systému GoFlex Home, znovu připojovat uživatele k jejich složkám v systému
GoFlex Home a opětovně zadávat vlastní nastavení.
Obnovení nastavení systému GoFlex Home:
1. Systém GoFlex Home nesmí aktuálně používat žádný uživatel. Žádný uživatel nesmí
aktuálně prohlížet fotografie, sledovat film, poslouchat hudbu nebo pracovat s jiným
souborem uloženým v systému GoFlex Home ani kopírovat soubory do složek v systému
GoFlex Home nebo z těchto složek.
2. Pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko Reset (Obnovit nastavení) po dobu asi deseti
(10) sekund. Tlačítko Reset (Obnovit nastavení) je umístěno na boční straně systému
GoFlex Home.
Bílá kontrolka disku bliká, což znamená, že se systém GoFlex Home vypíná. Jakmile bude
vypínání dokončeno, obě kontrolky zhasnou.
3. Stisknutím tlačítka Napájení restartujte systém GoFlex Home a podle pokynů v tématu
„Krok 4: Nastavení systému GoFlex Home“ na stránce 13 systém znovu aktivujte, přidejte do
něj znovu uživatelské účty a do domácí sítě přidejte počítače.
Musíte znovu přesně vytvořit původní uživatelská jména, aby se všichni uživatelé mohli opět
připojit do složek systému GoFlex Home.
TIP: Přístup ke složkám a souborům v systému GoFlex Home můžete získat také
připojením systému GoFlex Home přímo k počítači pomocí kabelu GoFlex
(prodává se samostatně). Další informace naleznete na webu www.seagate.com.
Správa nastavení a předvoleb systému GoFlex Home
Na stránce Preferences (Předvolby) systému GoFlex Home můžete spravovat osobní
a síťové nastavení zařízení GoFlex Home.
Na stránce Preferences (Předvolby) můžete měnit osobní nastavení, spravovat uživatelské
účty systému GoFlex Home (pokud k tomu máte oprávnění), měnit nastavení související se
sítí a spravovat zařízení systému GoFlex Home (aktualizací softwaru nebo řádným
vypnutím).
Stránku Preferences (Předvolby) systému GoFlex Home můžete otevřít dvěma způsoby:
•
Spusťte aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 24) a klikněte na položku Preferences
(Předvolby).
NEBO
•
Spusťte aplikaci Seagate Share a přihlaste se do ní (viz str. 26), klikněte na položky
Go To (Přejít) a Preferences (Předvolby).
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
65
6. Správa systému GoFlex Home
Správa nastavení a předvoleb systému GoFlex Home
Otevře se stránka Preferences (Preference) s řadou možností nastavení. V této části je
popsáno nastavení, které dosud v této kapitole nebylo uvedeno.
Nastavení Server Preferences (Předvolby serveru)
V této části je popsáno nastavení, které je k dispozici v oblasti Server Preferences (Předvolby
serveru) na stránce Seagate Share Preferences (Předvolby aplikace Seagate Share).
•
Network Sharing (Sdílení sítě): Určuje, zda mohou členové domácnosti získat pomocí
Průzkumníka nebo nástroje Finder přístup ke složkám GoFlex Home Personal (Osobní)
a Backup (Záloha) a také přístup k tiskárně USB připojené k systému GoFlex Home
(viz „Nastavení centralizované tiskárny“ na stránce 40).
•
UPnP Router Configuration (Konfigurace směrovače UPnP): Určuje, zda aplikace
Seagate Share nastaví směrovač a zda může aplikace Seagate Share přepsat aktuální
konfiguraci směrovače.
Poznámka: Toto nastavení povolte pouze tehdy, pokud nastaly potíže při nastavení systému
GoFlex Home. Systém GoFlex Home spolupracuje s většinou zařízení, která
používají spotřebitelé v domácích sítích, a proto není nutné žádné speciální
nastavení.
•
Notifications (Upozornění): Slouží k nastavení e-mailových adres, které lze použít
k případným zprávám systému. Na e-mailové adresy zadané do tohoto pole obdržíte
systémovou zprávu v případě, že nastanou potíže s diskem, pokud bude disk plný nebo
má-li vypršet odběr služby Seagate Share Pro.
•
Network Sharing (Síťové služby): Určí, zda je možné získat do systému GoFlex Home
přístup ze serveru FTP. Chcete-li systém lépe zabezpečit, přístup prostřednictvím serveru
FTP povolte, až jej budete potřebovat. Jestliže povolíte přístup přes server FTP, budou
moci členové vaší domácnosti s jeho pomocí stahovat a odesílat soubory ze složek a do
složek systému GoFlex Home.
Přístup přes server FTP můžete omezit pouze na počítače v domácí síti (LAN) nebo
můžete povolit přístup FTP z libovolného místa v Internetu.
•
LAN Connection (Připojení LAN): Určí, zda se systém GoFlex Home připojuje do místní
domácí sítě pomocí nastavení, které získává automaticky. (Jestliže nemáte zkušenosti
v oblasti nastavení sítí, používáte v domácnosti síťová zařízení určená pro podniky nebo
máte potíže při přístupu k systému GoFlex Home, když cestujete, nastavte pro volbu
Obtain IP Address Automatically (Automaticky získat adresu IP) nastavení Yes (Ano).
Není nutno zadávat žádné další hodnoty.)
Pokud potřebujete ručně nastavit připojení LAN pro systém GoFlex Home, vyberte pro
volbu Obtain IP Address Automatically (Automaticky získat adresu IP) nastavení No
(Ne) a zadejte veškeré požadované informace do zobrazených polí:
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
66
6. Správa systému GoFlex Home
Správa nastavení a předvoleb systému GoFlex Home
•
Server IP Address (Adresa IP serveru): Slouží k nastavení statické adresy IP pro
systém GoFlex Home. Statickou adresu IP vám zajistí poskytovatel služeb Internetu.
Zadejte ji místo dynamické adresy IP, která se v tomto poli zobrazuje ve výchozím
nastavení.
•
Server Netmask (Maska sítě serveru): Slouží k nastavení masky podsítě, která
určuje rozsah adres podsítě, což je samostatná část vaší sítě. Data odeslaná na
adresy v rámci podsítě (například mezi vaším počítačem a systémem GoFlex Home)
jsou směrována v rámci sítě. Data odeslaná na adresy mimo podsíť (například mezi
vzdáleným uživatelem a systémem GoFlex Home) jsou směrována do Internetu.
Většina domácích sítí s počtem uzlů menším než 255 používá masku sítě
netmask.24.
•
Gateway (Brána): Slouží k nastavení adresy IP zařízení (nejčastěji se jedná
o směrovač), která směruje data ze systému GoFlex Home do Internetu.
•
Date and Time (Datum a čas): Slouží k nastavení data a času pro použití systémem
GoFlex Home. Systém GoFlex Home můžete nastavit tak, aby si toto nastavení stahoval
z Internetu pomocí časového serveru, nebo datum a čas systému GoFlex Home můžete
nastavit sami. Pokud vyberete pro volbu Set date and time from the Internet (Nastavit
datum a čas z Internetu) nastavení Yes (Ano), dosáhnete nejlepších výsledků, pokud
vyberete výchozí server NTP (Network Time Protocol).
•
Remote Access (Vzdálený přístup): Jestliže je aktivována tato volba, mohou uživatelé
získat přístup do systému GoFlex Home z libovolného místa v Internetu. Toto nastavení
lze použít k zakázání vzdáleného přístupu, který byl automaticky povolen při instalaci
systému GoFlex Home.
Nastavení Administration (Správa)
V této části je popsáno nastavení, které je k dispozici v oblasti Administration (Správa)
na stránce Seagate Share Preferences (Předvolby aplikace Seagate Share).
•
Add New User (Přidat nového uživatele): Viz str. 60.
•
Edit User (Upravit uživatele): Viz str. 61.
•
Shut Down (Vypnout): Viz str. 64.
•
Software Updates (Aktualizace softwaru): Viz str. 62.
•
GoFlex Home Premium Subscription (Odběr služby GoFlex Home Premium): Upgrade
verze Seagate Share na verzi Seagate Share Pro, která zahrnuje možnosti prémiových
služeb, které jsou k dispozici na základě ročního odběru. Další informace najdete
v tématu str. 9.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
67
6. Správa systému GoFlex Home
•
Správa nastavení a předvoleb systému GoFlex Home
ComputersBackup: Povoluje použití nástroje ComputersBackup (který jste mohli
nainstalovat do počítače Mac během nastavení) s nástrojem Time Machine pro
zálohování souborů z počítače do systému GoFlex Home. Než budete konfigurovat
zálohovací nástroj v počítači, je třeba povolit nástroj ComputersBackup a vytvořit heslo.
Toto heslo bude nutné zadat při konfiguraci zálohovací funkce v počítači.
Všechna zálohovaná data lze ze systému GoFlex Home odstranit také kliknutím na
položku Wipe (Vyčistit).
Pozor: Vyčištěním záloh odstraníte VŠECHNA zálohovaná data VŠECH uživatelů systému
GoFlex Home (nikoli jen své zálohované soubory).
•
Storage Devices (Úložná zařízení): Umožňuje bezpečně odebrat disk USB ze systému
GoFlex Home (viz str. 63). Umožňuje také formátovat disk USB na formát NTFS pro
systém Windows.
Pozor: Formátováním disku USB smažete z disku všechny soubory.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
68
7. Použití aplikace GoFlex Access
Informace o aplikaci GoFlex Access
7. Použití aplikace GoFlex Access
Aplikace GoFlex Access™ umožňuje vysílat obsah ze systému GoFlex Home do zařízení
smartphone nebo tabletu s operačním systémem iOS nebo Android.
Informace o aplikaci GoFlex Access
Aplikace GoFlex Access umožňuje vzdálený přístup ke všem fotografiím, videím, hudbě
a dokumentům v síťovém úložném systému GoFlex Home. Stačí aplikaci spustit a přihlásit
se. Potom bude mít přístup k souborům a sdíleným položkám odkudkoli, kde se můžete
připojit do sítě Wi-Fi nebo 3G/4G.
Možnosti aplikace GoFlex Access:
•
přístup k souborům uloženým doma odkudkoli, kde můžete použít připojení Wi-Fi
nebo 3G/4G;
•
prohlížení uložených fotografií pomocí zařízení smartphone nebo tabletu;
•
vytváření prezentací fotografií s hudbou na pozadí;
•
sdílení dokumentů;
•
vysílání videí a hudby (včetně obalů titulů).
Poznámka: Aplikace GoFlex Access umožňuje jen vysílání datových proudů. Nepodporuje odesílání
a stahování obsahu mezi systémem GoFlex Home a mobilním zařízením.
Instalace aplikace GoFlex Access do zařízení
Pro použití aplikace GoFlex Access v zařízeních smartphone a tabletech musí mít tato
zařízení následující operační systém:
•
Apple® iOS 4.3 nebo vyšší,
•
Android™ 2.2 nebo vyšší.
V zařízeních Android musí být nainstalována aplikace Adobe® AIR®.
1. Otevřete aplikační portál či prodejnu pro své zařízení a vyhledejte výraz „seagate“.
2. Nainstalujte aplikaci pro vzdálený přístup do zařízení.
Poznámka: Pokud aplikaci GoFlex Access nenaleznete v aplikačním portálu pro své zařízení,
není ještě pro daný model zařízení k dispozici.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
69
7. Použití aplikace GoFlex Access
Připojení k systému GoFlex Home ze zařízení
Připojení k systému GoFlex Home ze zařízení
1. Jakmile aplikaci GoFlex Access nainstalujete, spusťte ji v zařízení.
2. Zadejte název, který jste nastavili pro systém GoFlex Home během nastavení.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo, pomocí kterých se přihlašujete k systému GoFlex Home.
Přehrávání videa
Aplikace GoFlex Access umožňuje vysílat video v těchto formátech:
•
Video H.264, až 1,5 Mb/s, 640 x 480 pixelů, 30 snímků za sekundu; profil H.264 baseline
ve verzi s nízkou složitostí; audio AAC-LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo; formáty souborů
.m4v, .mp4 a .mov.
•
Video H.264, až 2,5 Mb/s, 640 x 480 pixelů, 30 snímků za sekundu; profil baseline až do
úrovně 3.0; audio AAC-LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo; formáty souborů .m4v, .mp4
a .mov.
•
Video MPEG-4, až 2,5 Mb/s, 640 x 480 pixelů, 30 snímků za sekundu; profil simple;
audio AAC-LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo; formáty souborů .m4v, .mp4 a .mov.
Poznámka: Aplikace GoFlex Access neumožňuje vysílat video, které je v jiných než výše uvedených
formátech. Pokud máte video ve formátu .mkv, .avi, .wmv, .3gp, .vob, .m2ts či jiném
nepodporovaném formátu videa a chcete je vysílat pomocí aplikace GoFlex Access,
můžete je ručně převést do jednoho z podporovaných formátů. K dispozici je mnoho
aplikací pro převod videa. Některé jsou zdarma a umožňují převod videa do jednoho
z podporovaných formátů.
Pokud je video přehráváno trhaně, zkuste zařízení smartphone nebo tablet vypnout a znovu
zapnout. Uvolní se tím paměť a systémové prostředky. Také ověřte rychlost odesílání pro
systém GoFlex Home nebo rychlost stahování pro zařízení smartphone nebo tablet, protože
trhání videa může být způsobeno velkým síťovým provozem nebo nízkou rychlostí stahování.
Pokud používáte připojení 3G, zkuste pokud možno použít síť Wi-Fi.
Přehrávání hudby
Aplikace GoFlex Access umožňuje vysílat hudební soubory ve formátu .mp3. Pomocí této
aplikace ve verzi pro systém Android můžete spustit vysílání hudby a nechat je aktivní na
pozadí při použití jiných aplikací nebo přehrávání prezentací s obrázky.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
70
7. Použití aplikace GoFlex Access
Prohlížení obrázků
Prohlížení obrázků
Aplikace GoFlex Access umožňuje prohlížet obrázky uložené v systému GoFlex Home
pomocí zařízení smartphone nebo tabletu. Můžete prohlížet jednotlivé obrázky nebo obrázky
v prezentaci.
Chcete-li spustit prezentaci, otevřete obrázek a stiskněte tlačítko Play (Přehrát) v horním
pravém rohu. Aplikace GoFlex Access postupně zobrazí uložené obrázky v pětiminutových
intervalech. Chcete-li během prezentace přehrávat hudbu, nejprve spusťte přehrávání hudby
a potom přejděte k obrázkům a spusťte prezentaci.
Přehrávání chráněného obsahu z webu iTunes
Video zakoupené v obchodě iTunes obsahuje ochranu DRM a lze je přehrávat jen
v zařízeních iOS s oprávněním přehrávat takový obsah. Chcete-li přehrávat tento druh videa,
dané zařízení iOS musí mít oprávnění pro účet, pomocí kterého video zakoupíte, a musí být
synchronizováno s účtem iTunes od doby, kdy byl nákup uskutečněn.
Většina hudby zakoupené v obchodě iTunes ochranu DRM neobsahuje a lze ji přehrávat bez
omezení. V případě hudebních souborů s ochranou DRM zakoupených v obchodě iTunes
můžete aplikaci GoFlex Access použít k přehrávání těchto souborů v zařízení iOS poté,
co provedete synchronizaci souborů v zařízení iOS.
Soubory s ochranou DRM zakoupené v obchodě iTunes nelze přehrávat v aplikaci
GoFlex Access ve verzi pro systém Android.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
71
8. Řešení potíží
Běžné problémy a řešení
8. Řešení potíží
Systém GoFlex Home je zařízení typu plug and play. V některých situacích však může být
nutné procesu nastavení věnovat zvláštní pozornost. V následující části naleznete seznam
tipů pro řešení potíží, které vám mají pomoci v případě problémů během nastavení.
•
Síťový adaptér dodaný se zařízením musí být správně připojen k systému GoFlex Home
a zdroji napájení. Pokud používáte prodlužovací kabel, zkontrolujte, že jsou zásuvky pod
proudem.
•
Zkontrolujte, že je jeden konec síťového kabelu pevně připojen k portu sítě ethernet na
systému GoFlex Home a druhý konec připojen k funkčnímu portu na síťovém směrovači.
Pokud je síťový kabel pevně připojen a kontrolka svítí oranžově, je možné, že síťový kabel
nebo port sítě ethernet nefungují správně. Otestujete to tak, že připojíte síťový kabel
k jinému portu na směrovači. Pokud se zařízení ani teď nepřipojí, zkuste jiný kabel sítě
ethernet.
Zkontrolujte, zda je směrovač zapnut.
•
Zkontrolujte, že směrovač odesílá adresy IP do počítačů v síti (protokol DHCP) a že je
u směrovače povolen protokol DHCP. Protokol DHCP je obvykle v domácích sítích
povolený. Pokud není, budete mít s připojením k systému GoFlex Home potíže.
Nápovědu týkající se povolení protokolu DHCP u směrovače naleznete v dokumentaci
k tomuto zařízení.
•
Zkontrolujte, zda funguje domácí síť nebo zda není zakázána a že není rušena služba
Internetu.
Běžné problémy a řešení
V této části jsou uvedena doporučení pro řešení běžných problémů.
Proč nemohu vytvořit nový uživatelský účet?
Pravděpodobně jste překročili počet povolených uživatelských účtů. Systém GoFlex Home
zahrnuje pět uživatelských účtů, a to včetně účtu správce domácí sítě, který původně nastavil
systém GoFlex Home. Chcete-li vytvořit nový uživatelský účet, musíte odstranit stávající
nepotřebný účet nebo upgradovat na verzi umožňující používat neomezený počet
uživatelských účtů (odběr služby Seagate Share Pro). Další informace najdete
v tématu str. 9.
Proč se počítač nemůže připojit k systému GoFlex Home?
Pokud jste si nainstalovali do počítače software GoFlex Home, ale nemůžete se k systému
GoFlex Home připojit, zkontrolujte, že domácí síť řádně funguje a že je zařízení GoFlex
Home řádně připojeno a spuštěno. Ujistěte se, že je dodávaný ethernetový kabel připojen
k systému GoFlex Home a směrovači.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
72
8. Řešení potíží
Běžné problémy a řešení
Pokud jsou k systému GoFlex Home úspěšně připojeny další počítače, je možné, že jste
překročili počet povolených počítačů. Systém GoFlex Home zahrnuje licence pro pět
počítačů. Chcete-li přidat další počítač, musíte odstranit stávající uživatelský účet
(který odpojuje příslušný počítač) nebo provést upgrade na verzi pro neomezený počet
uživatelských účtů přihlášením k odběru služby Seagate Share Pro. Další informace najdete
v tématu str. 9.
Některý antivirový software a brány firewall blokují síťový provoz z bezpečnostních důvodů.
Používáte-li v síti takový software, zkontrolujte, zda neblokuje komunikaci. V případě potřeby
vytvořte výjimky pro služby systému GoFlex Home. Potřebujete-li výjimky pro bránu firewall
přidat, toto jsou služby systému GoFlex Home: memeo.exe, hipserv.exe a dashboard.exe.
Proč nemohu pro systém GoFlex Home/můj uživatelský účet použít
jakýkoli název?
Zařízení GoFlex Home musí mít název, který je zcela jedinečný – takový, jaký nepoužívá
žádné jiné zařízení na světě. Je možné, že bude nutné název mírně upravit, aby byl
jedinečný. Je to stejné, jako když často musíte vyzkoušet různá jména při hledání online
jména uživatele nebo e-mailové adresy, kterou zatím nikdo nepoužívá. Pomoc získáte
pomocí tlačítka Check Availability (Zkontrolovat dostupnost).
Název systému GoFlex Home musí začínat písmenem a musí mít alespoň tři znaky. Můžete
použít písmena, čísla, pomlčky, tečky a podtržítka. Mezery nejsou povoleny.
V rámci síťového úložného systému GoFlex Home nemohou používat dva uživatelské
účty stejné jméno, dokonce ani tehdy, pokud se nacházejí v různých počítačích a mají
různá hesla.
Proč nemohu použít software Memeo Instant Backup k zálohování více než
tří počítačů v systému GoFlex Home?
Systém GoFlex Home nabízí přístup k funkci Memeo Instant Backup maximálně pro tři
počítače. Chcete-li přidat další počítače, je třeba provést upgrade na verzi Memeo Premium
Backup. Další informace zobrazíte kliknutím na položku Learn More (Další informace)
v části Premium Backup na panelu Application Store (Obchod s aplikacemi) aplikace
Seagate Dashboard.
Jsem správce domácí sítě a nemohu si vzpomenout na heslo do systému
GoFlex Home. Jak je mohu resetovat?
Pokud jste správce domácí sítě (osoba, která původně nastavila systém GoFlex Home)
a nemůžete si vzpomenout na heslo do systému GoFlex Home, postupujte při resetu hesla
podle následujících pokynů:
1. Systém GoFlex Home nesmí aktuálně používat žádný uživatel. Žádný uživatel nesmí
aktuálně prohlížet fotografie, sledovat film, poslouchat hudbu nebo pracovat s jiným
souborem uloženým v systému GoFlex Home ani kopírovat soubory do složek v systému
GoFlex Home nebo z těchto složek.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
73
8. Řešení potíží
Běžné problémy a řešení
2. Pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko Reset (Obnovit nastavení) a podržte je
stisknuté po dobu asi tří (3) sekund. Tlačítko Reset (Obnovit nastavení) je umístěno na boční
straně doku systému GoFlex Home.
Pozor: Tlačítko Reset (Obnovit nastavení) nedržte stisknuté déle než 5 sekund. Pokud podržíte
toto tlačítko stisknuté po dobu 10 sekund, bude smazáno veškeré vlastní nastavení
systému GoFlex Home (viz str. 64).
Bílá kontrolka disku bliká, což znamená, že se systém GoFlex Home vypíná. Jakmile bude
vypínání dokončeno, obě kontrolky zhasnou.
3. Pokud se systém GoFlex Home nerestartuje, restartujte jej stisknutím tlačítka Napájení.
4. V počítači spusťte webový prohlížeč (například Explorer nebo Safari) a zadejte adresu IP
systému GoFlex Home v následujícím formátu:
http://GoFlexHomeIPaddress/
Příklad:
http://192.168.0.12/
Chcete-li zjistit adresu IP systému GoFlex Home v počítači s operačním systémem Windows,
vyhledejte v seznamu síťových zařízení systém GoFlex Home a zkontrolujte jeho vlastnosti.
(V systému Windows XP, pokud se systém GoFlex Home nezobrazí v seznamu síťových
zařízení, klikněte na položku Zobrazit ikony pro zařízení UPnP v síti ve složce Místa v síti
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jestliže chcete zjistit adresu IP systému GoFlex Home v počítači Mac, použijte v nástroji
Finder nástroj Network Utility (Aplikace > Utility).
Proč se systém GoFlex Home sám od sebe vypíná?
Systém GoFlex Home obsahuje funkci pro snížení spotřeby energie, což znamená, že po
12 minutách nečinnosti přechází do úsporného režimu. Systém GoFlex Home se
automaticky vrátí do aktivního režimu, jakmile některý z uživatelů v síťovém úložném
systému získá přístup k vlastním složkám a souborům.
Během nastavení se do aplikace Seagate Dashboard přihlásil jiný uživatel.
Co mám dělat?
V aplikaci Seagate Dashboard lze měnit uživatele. Další informace najdete v tématu
„Přihlášení do aplikace Seagate Dashboard“ na stránce 26.
Další možností je spustit aplikaci Seagate Dashboard (viz str. 26), klikněte na položku
Sign Out (Odhlásit se) a následně se přihlaste pod svým jménem.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
74
8. Řešení potíží
Běžné problémy a řešení
Proč se multimediální přehrávač nemůže připojit k systému GoFlex Home?
Multimediální přehrávač musí podporovat jednu z těchto technologií připojení:
•
UPnP-AV,
•
DLNA,
•
Windows Media Connect.
Máte-li v systému GoFlex Home uložen velký počet souborů, indexování a zobrazení
souborů v multimediálním přehrávači může chvíli trvat. Pokud multimediální zařízení systém
GoFlex Home nerozpozná, vyzkoušejte tyto rady k řešení potíží:
•
Aby multimediální přehrávač mohl zjistit a přehrávat digitální multimediální soubory
v systému GoFlex Home, musíte je zpřístupnit zvolením položky Share with Media
Devices (Sdílet s multimediálními zařízeními) v aplikaci Seagate Share. Pokyny
naleznete v tématu „Použití souborů v digitálním přehrávači médií nebo na herní konzole“
na stránce 41.
•
Ověřte, že je ve směrovači povolen protokol UPnP. Pokyny k povolení zakázaného
protokolu UPnP naleznete v dokumentaci ke směrovači. Další nápovědu k řešení potíží,
včetně průvodce konfigurací, naleznete na webu support.goflexhome.hipserv.com.
Proč kontrolka systému GoFlex Home svítí oranžově?
Je-li systém GoFlex Home připojen ke zdroji napájení a ke směrovači, ale kontrolka vpředu
nahoře nesvítí zeleně, vyzkoušejte následující rady k řešení potíží:
•
Síťový adaptér dodaný se zařízením musí být správně připojen k systému GoFlex Home
a zdroji napájení. Pokud používáte prodlužovací kabel, zkontrolujte, že jsou zásuvky pod
proudem.
•
Zkontrolujte, že je jeden konec síťového kabelu pevně připojen k portu sítě ethernet na
systému GoFlex Home a druhý konec připojen k funkčnímu portu na síťovém směrovači.
Pokud je síťový kabel pevně připojen a kontrolka na systému GoFlex Home vpředu nahoře
svítí oranžově, je možné, že síťový kabel nebo port sítě ethernet nefungují správně.
Otestujete to tak, že připojíte síťový kabel k jinému portu na směrovači. Pokud se zařízení
ani teď nepřipojí, zkuste jiný ethernetový kabel nebo jinou síť.
•
Zkontrolujte, zda je směrovač zapnut.
•
Zkontrolujte, zda směrovač odesílá adresy IP do počítačů v síti (protokol DHCP) a že je
u směrovače povolen protokol DHCP. Protokol DHCP je obvykle v domácích sítích
povolený. Pokud není, budete mít s připojením k systému GoFlex Home potíže.
Nápovědu týkající se povolení protokolu DHCP u směrovače naleznete v dokumentaci
k tomuto zařízení.
•
Některý antivirový software a brány firewall blokují síťový provoz z bezpečnostních
důvodů. Používáte-li v síti takový software, zkontrolujte, zda neblokuje komunikaci.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
75
8. Řešení potíží
Vysvětlení kontrolek systému GoFlex Home
V případě potřeby vytvořte výjimky pro služby systému GoFlex Home. Potřebujete-li
výjimky pro bránu firewall přidat, toto jsou služby systému GoFlex Home: memeo.exe,
hipserv.exe a dashboard.exe.
Ověřte, že je ve směrovači povolen protokol UPnP. Pokyny k povolení zakázaného protokolu
UPnP naleznete v dokumentaci ke směrovači. Na webu
www.support.goflexhome.hipserv.com naleznete další nápovědu k řešení potíží, včetně
průvodce konfigurací směrovače.
•
Zkontrolujte, zda směrovač neblokuje provoz UDP. Pokud ano, bude třeba otevřít port
u směrovače. Pokyny naleznete v dokumentaci ke směrovači.
•
Vypněte systém GoFlex Home stisknutím tlačítka Napájení a opět jej zapněte.
•
Zkontrolujte, zda připojení k Internetu funguje. Spusťte webový prohlížeč v počítači
a přejděte na oblíbenou webovou stránku.
Pokud kontrolka vpředu nahoře nadále svítí oranžově, znamená to problém s připojením
k Internetu nebo systém GoFlex Home nekomunikuje se službou.
Vysvětlení kontrolek systému GoFlex Home
Kontrolky na přední straně dokovací stanice systému GoFlex Home mění barvu a blikají,
a označují tak stav disku a zařízení. V této části je vysvětleno, co jednotlivé kontrolky
znamenají a jak postupovat v případě problému.
Tabulka 1:
Kontrolka systému GoFlex Home (nahoře)
Stav
Stav
Bliká zeleně.
Zařízení se spouští.
Svítí zeleně.
Zařízení je připojeno k síti a připraveno k použití.
Bliká oranžově.
Zařízení není připojeno k síti.
Pokud označuje kontrolka systému GoFlex Home problém:
•
Zkontrolujte, že je disk řádně a plně připojen do dokovací stanice.
•
Zkontrolujte, že funguje domácí síť a že není zakázána. (Podívejte se na kontrolky
v zadní části dokovací stanice GoFlex Home. Pokud nesvítí ani neblikají, systém
GoFlex Home není připojen k síti.)
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
76
8. Řešení potíží
Vyhledání další nápovědy
•
Zkontrolujte, zda není kabel sítě ethernet, kterým je systém GoFlex Home připojen ke
směrovači, poškozen.
•
Zkontrolujte, že funguje připojení k Internetu a že není zakázáno. (Kontrolu proveďte
spuštěním prohlížeče v počítači.)
Tabulka 2:
Kontrolka disku (dolní)
Stav
Stav
Svítí bíle.
Disk je nainstalován a připraven k použití.
Vypnuta
Disk není řádně nainstalován nebo u něj došlo k problému.
Pokud označuje kontrolka disku problém:
•
Zkontrolujte, že je disk řádně a plně připojen do dokovací stanice.
•
Zkontrolujte, zda není poškozena dokovací stanice nebo disk.
Vyhledání další nápovědy
Síťový úložný systém GoFlex Home se snadno používá, ale i tak se může stát, že budete
potřebovat zjistit nějaké informace. Pokud budete mít s nastavením nebo použitím síťového
úložného systému GoFlex Home jakékoli problémy, použijte webové stránky společnosti
Seagate www.seagate.com/goflexhomesupport.
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
77
Rejstřík
Rejstřík
odebrání disku USB 63
přidání disku USB 62
restartování systému GoFlex Home 64
výměna disku systému GoFlex Home 62
vypnutí systému GoFlex Home 64
A
Add New User (Přidat nového uživatele) 60
Add to Share (Přidat jako sdílenou položku) 52
disky USB
formátování pomocí aplikace Seagate Share 68
odebrání ze systému GoFlex Home 63
přidání do systému GoFlex Home 62
Add Users (Přidat uživatele) 60
Administration (Správa), nastavení 67
adresy IP, zjištění 56, 75
aktualizace aplikace Seagate Dashboard 26
aktualizace softwaru GoFlex Home 62
DLNA 41
domovská stránka
přidání obrázku na pozadí 45
umístění obrázku na pozadí 58
Allow Downloads (Povolit stahování) 37
aplikace
instalace aplikace GoFlex Access do zařízení
smartphone a tabletu 69
Download (Stáhnout) 50, 53
aplikace, přidání nových 59
E
Application Store (Obchod s aplikacemi) 59
automatické zálohování 32
C
centralizovaný tisk 40
ComputersBackup
instalace 20
Seagate Share 67
Cooliris 9, 28, 46
Copy (Kopírovat) a Paste (Vložit) 47, 48
Cover (Titulní stránka) 28
Create as Administrator (Vytvořit jako správce) 61
Create New Contact (Vytvořit nový kontakt) 55
Cut (Vyjmout) a Paste (Vložit) 48
D
další možnosti sdílení 36
Dashboard. Viz Seagate Dashboard
Date and Time (Datum a čas) 67
Delete (Odstranit) 50
Delete Contact (Odstranit kontakt) 55
digitální videopřehrávače 41
disky
formátování disku USB 68
odebrání disku systému GoFlex Home 63
Drag and Drop (Přetáhnout) 32
Edit Contact (Upravit kontakt) 55
Edit User (Upravit uživatele) 61
e-mailová adresa pro systémové zprávy 14, 20, 66
e-mailové adresáře pro sdílené položky 54
Enable FTP access to your local LAN (Povolit
přístup k místní síti pomocí protokolu FTP) 55
F
Facebook, kopírování fotografií 37
filmy
sledování 34
sledování v aplikaci Seagate Share 44
Flickr, kopírování fotografií 38
fotografie
otáčení v aplikaci Seagate Share 45
prohlížení 34, 35
prohlížení v aplikaci Cooliris 46
prohlížení v aplikaci Seagate Share 44
prohlížení v prezentaci 45
sdílení pomocí služby Facebook 37
sdílení pomocí služby Flickr 38
sdílení prostřednictvím kanálů RSS 39
vytvoření pozadí domovské stránky 45
vytvoření titulní stránky pro sdílené položky 53
FTP 55
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
78
Rejstřík
hesla 15
G
poradce při potížích 73
uživatelské účty 14, 20
změna hesla 57
Gateway (Brána) 67
Get Cooliris (Získat Cooliris) 46
GoFlex Access
systémové požadavky 7
GoFlex Home
aktualizace softwaru 62
aplikace pro počítač Mac 20
instalace softwaru do systému Mac 19
instalace softwaru do systému Windows 12
konfigurace nástroje Time Machine 21
kontrolky 8, 76
nastavení v systému Mac 19
nastavení v systému Windows 13
název zařízení 13, 19
obnovení nastavení 64
odebrání disku GoFlex 63
odebrání disku USB 63
ochrana osobních dat 30
podpora online 77
přidání disku USB 62
přidání kapacity 62
přidání nových aplikací 59
přidání počítačů 15
přidání počítačů Mac 22
připojení 12
přístup FTP 55
registrace 14, 20
restart 64
složka Backup (Záloha) 11, 30
složka Personal (Osobní) 11, 30
složka Public (Veřejné) 11, 30
složky 11, 18, 30
úpravy nastavení 57
úpravy nastavení systému 66
vypnutí 64
změna hesla 57
GoFlex Home Agent 18
instalace 20
GoFlex Home Premium Subscription (Odběr služby
GoFlex Home Premium) 67
H
herní konzoly 41
Hide Help Tips (Skrýt tipy nápovědy), nastavení 58
hipserv 76
hlavní panel aplikace Seagate Share 28
Home Background Position (Pozice na pozadí
domovské stránky), nastavení 58
hudba
poslech 34
přehrávání v aplikaci iTunes 43
přehrávání v aplikaci Seagate Share 43
CH
Change Password (Změnit heslo) 57
I
informační kanály RSS 39
instalace aplikací počítače pro systém
GoFlex Home 20
instalace softwaru
Mac 19
Windows 12
instalace softwaru GoFlex Home do
systému Mac 19
instalace softwaru GoFlex Home do systému
Windows 12
Instant Backup 33
iTunes 43
K
kanály RSS 9
konfigurace nástroje Time Machine 21
kopírování složky v aplikaci Seagate Share 47
kopírování souborů do systému GoFlex Home 31
kopírování souborů v aplikaci Seagate Share 48
L
LAN Connection (Připojení LAN), nastavení 66
LED/kontrolky 8, 76
Load Content (Načíst obsah) 31
M
Mac
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
79
Rejstřík
GoFlex Home Agent 18
instalace aplikací počítače pro systém
GoFlex Home 20
instalace softwaru systému GoFlex Home 19
konfigurace nástroje Time Machine 21
nastavení systému GoFlex Home 19
otevírání souborů 35
poslech hudby 35
prohlížení fotografií a obrázků 35
přidání do systému GoFlex Home 22
sledování filmů a videí 35
SmartFolderShortcut 18
SmartWebShortcut 18
Manual Upload (Ruční odeslání) 32
odstranění sdílené položky 54
odstranění složek z aplikace Seagate Share 46
odstranění souborů z aplikace Seagate Share 50
odstranění uživatelského účtu 61
ochrana osobních dat 30
oprávnění 15, 61
oprávnění správce domácí sítě 15, 61
osobní počítače
systémové požadavky 7
otevírání souborů 34, 35
otevření nabídek aplikace Seagate Share 29
otočení fotografie 45
Memeo Instant Backup 32
P
multimediální zařízení 41
panel Application Store (Obchod s aplikacemi) 25
příklady 41
panel Content (Obsah) v aplikaci Seagate Share 28
panel Drives (Disky) v aplikaci
Seagate Dashboard 25
N
nabídka Go To (Přejít) 28
nabídky v aplikaci Seagate Share 29
nápověda 77
Seagate Dashboard 25
Seagate Share 28
nastavení jazyka 58
nastavení systému GoFlex Home
v systému Mac 19
v systému Windows 13
navigační panel nástrojů 28
Network Services (Síťové služby), nastavení 66
Network Sharing (Sdílení sítě), nastavení 66
Notifications (Upozornění), nastavení 66
NTP 67
O
panel How to... (Postupy) v aplikaci Seagate
Dashboard 25
panel My Applications (Mé aplikace) v aplikaci
Seagate Dashboard 25
panel nástrojů Search/Viewing (Hledat/
Zobrazení) 28
panel Share (Sdílet) 28
počítače
nastavení systému GoFlex Home 13
přidání do systému GoFlex Home 15
počítače Mac
systémové požadavky 7
popisky 49
poslech hudby 34, 35
Povolit přístup k Internetu pomocí protokolu FTP 55
období sdílení 36
pozvánka pro ostatní uživatele k zobrazení sdílené
položky 52
obnovení nastavení systému GoFlex Home 64
Preferences (Předvolby)
Obtain IP Address Automatically (Automaticky
získat adresu IP) 66
odebrání disku GoFlex 63
odebrání disku USB 63
odebrání souboru ze sdílené položky 51
odesílání souborů do systému GoFlex Home 31
Add New User (Přidat nového uživatele) 60
Administration (Správa), nastavení 67
ComputersBackup, nastavení 67
Date and Time (Datum a čas) 67
Edit User (Upravit uživatele) 61
Change Password (Změnit heslo) 57
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
80
Rejstřík
LAN Connection (Připojení LAN) 66
Network Services (Síťové služby) 66
Network Sharing (Sdílení sítě) 66
Notifications (Upozornění) 66
otevření stránky Preferences (Předvolby) 65
Remote Access (Vzdálený přístup) 67
Server Preferences (Předvolby serveru),
nastavení 66
Storage Devices (Úložná zařízení) 68
UPNP Router Configuration (Konfigurace
směrovače UPNP) 66
prezentace 45
prezentace v aplikaci Seagate Share 45
prohlížení fotografií a obrázků 34, 35
předvolby
aktualizace softwaru 62
odebrání disku USB 63
uživatelské nastavení 58
vypnutí systému GoFlex Home 64
přehrávání hudby 43
přejmenování sdílených položek 52
přejmenování složky v aplikaci Seagate Share 47
přejmenování souborů v aplikaci Seagate Share 48
přesunutí složky v aplikaci Seagate Share 47
přidání aplikací systému GoFlex Home 59
přidání kapacity systému GoFlex Home 62
přidání počítačů do systému GoFlex Home 15
přidání počítačů Mac do systému GoFlex Home 22
přidání popisků a značek k souborům 49
přidání složek do aplikace Seagate Share 46
přidání souborů do sdílené položky 51
přidání souborů do složky v aplikaci
Seagate Share 48
přidání uživatelského účtu 14, 60
přihlásit do aplikace Seagate Dashboard 25
R
Really Simple Syndication. Viz RSS
registrace systému GoFlex Home 14, 20
Remote Access setting (Vzdálený přístup),
nastavení 67
Rename (Přejmenovat) 48, 49, 53
Reset (Obnovit nastavení), tlačítko 64
Reset all ‘Do not show...’ (Obnovit na původní
hodnoty všechna nastavení „Již nezobrazovat...“),
nastavení 59
Restart (Restartovat) 64
restartování systému GoFlex Home 64
Resume Audio Playback (Obnovit přehrávání
zvuku), nastavení 58
Rotate Clockwise (Otočit vpravo) 45
Rotate Counterclockwise (Otočit vlevo) 45
S
sdílené položky
definování 36
nastavení e-mailového adresáře 54
odebrání souborů 51
odstranění 54
otevření 37, 51
pozvánka pro ostatní uživatele k zobrazení
sdílené položky 52
prohlížení 37, 51
přejmenování 52
přidání souborů 51
přístup 50
stažení souborů 53
vyhledání 50
vytvoření 36
vytvoření nesdílených položek, které lze
sdílet 52
vytvoření titulní stránky 53
zakázání sdílení 52
přihlásit do aplikace Seagate Share 26
sdílení fotografií pomocí služby Facebook 37
přihlášení do aplikace Seagate Dashboard 16, 25
sdílení fotografií pomocí služby Flickr 38
přihlášení do aplikace Seagate Share 26
sdílení fotografií prostřednictvím kanálů RSS 39
připojení systému GoFlex Home 12
sdílení s kýmkoli 37
přístup k souborům na cestách 35
sdílení s multimediálními přehrávači 37
přístup k souborům z domova 33
sdílení s multimediálními zařízeními 41
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
81
Rejstřík
sdílení s přáteli 36, 54
sdílení s rodinnými účty 36
sdílení souborů 35
Seagate Dashboard 14
aktualizace softwaru 26
funkce 25
ikona na hlavním panelu 24
ikona na ploše 24
kopírování souborů do systému
GoFlex Home 31
nápověda 25
orientace 24
panel Application Store (Obchod
s aplikacemi) 25
panel Drives (Disky) 25
panel How to... (Postupy) 25
panel My Applications (Mé aplikace) 25
přidání nových aplikací 59
přidání uživatelského účtu 14, 60
přihlášení 16, 25
přístup k souborům 34
spuštění 24
tlačítko Change (Změnit) 25
změna uživatelů 25
Seagate Share
Administration (Správa), nastavení 67
Cooliris 46
funkce 29
GoFlex Home Premium Subscription (Odběr
služby GoFlex Home Premium) 67
hlavní panel 28
konfigurace pro použití s aplikací iTunes 43
kopírování fotografií na web Facebook 37
kopírování fotografií na web Flickr 38
kopírování složky 47
kopírování souborů 48
kopírování souborů do systému
GoFlex Home 31
nabídka Go To (Přejít) 28
nabídky 28, 29
nápověda 28
nastavení e-mailového adresáře 54
navigační panel nástrojů 28
odstranění sdílené položky 54
odstranění složek 46
odstranění souborů 50
orientace 27
otevření nabídek 29
otevření stránky Preferences (Předvolby) 65
otevření stránky Shares (Sdílené položky) 51
otočení fotografie 45
panel Content (Obsah) 28
panel Share (Sdílet) 28
panel Shares (Sdílené položky) 50
práce se soubory a složkami 28
prohlížení fotografií a obrázků 44
prohlížení fotografií v prezentaci 45
prohlížení sdílených položek 37, 51
přehrávání hudby 43
přejmenování složky 47
přejmenování souborů 48
přesunutí složky 47
přesunutí souborů do nových složek 48
přidání popisků k souborům 49
přidání složek 46
přidání souborů do složky 48
přidání uživatelského účtu 60
přidání značek k souborům 49
přihlášení 26
přístup k souborům 34
přístup ke sdíleným položkám 50
sdílené položky 36
sdílení fotografií prostřednictvím kanálů RSS 39
Search/Viewing (Hledat/Zobrazení) 28
Server Preferences (Předvolby serveru),
nastavení 66
sledování filmů a videí 44
SmartWebShortcut 18
správa sdílených položek 50
spuštění 26
stažení souborů 49, 53
stránka Shares (Sdílené položky) 50
tlačítko se šipkou 31
vytvoření pozadí domovské stránky 45
vytvoření sdílené položky 36
Seagate Share Pro 9
Server IP Address (Adresa IP serveru) 66
Server Netmask (Maska sítě serveru) 67
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
82
Rejstřík
Server Preferences (Předvolby serveru),
nastavení 66
odstranění z aplikace Seagate Share 50
použití aplikace Seagate Share 28
použití v multimediálních zařízeních 41
přejmenování v aplikaci Seagate Share 48
přesunutí v aplikaci Seagate Share 48
přidání do složky aplikace Seagate Share 48
přidání popisků a značek v aplikaci Seagate
Share 49
přístup pomocí aplikace SmartFolderShortcut 35
přístup pomocí protokolu FTP 55
přístup z aplikace Seagate Dashboard 34
přístup z aplikace Seagate Share 34
přístup z domova 33
sdílení 35
stažení z aplikace Seagate Share 49
stažení ze sdílené položky 53
vytvoření sdílených položek 36
vzdálený přístup 35
zálohování 32
Set date and time from the Internet (Nastavit datum
a čas z Internetu) 67
Share new content... (Sdílení nového obsahu...),
nastavení 58
Share with Facebook (Sdílet na účtu Facebook) 38
Share with Flickr (Sdílet na účtu Flickr) 39
Share with Media Devices (Sdílet s multimediálními
zařízeními) 42, 44
Sharing Emails Sender (Odesílatel e-mailů
o sdílení), nastavení 58
Shuffle (Náhodně) 28
Shut Down (Vypnout) 64
sledování filmů a videí 34, 35
složka Backup (Záloha) 11, 30
složka Personal (Osobní) 11, 30
složka Public (Veřejné) 11, 30
složky
kopírování v aplikaci Seagate Share 47
odstranění z aplikace Seagate Share 46
použití aplikace Seagate Share 28
přejmenování v aplikaci Seagate Share 47
přesunutí souborů v aplikaci Seagate Share 48
přesunutí v aplikaci Seagate Share 47
přidání do aplikace Seagate Share 46
přidání souborů do aplikace Seagate Share 48
SmartFolderShortcut 18, 30
instalace 20
přístup k souborům 35
SmartWebShortcut 18, 27
instalace 20
spuštění aplikace Seagate Dashboard 14, 24
spuštění aplikace Seagate Share 26
stažení souborů z aplikace Seagate Share 49
stažení souboru ze sdílené položky 53
Storage Devices (Úložná zařízení) 63, 68
systémové požadavky 6
T
Time Machine 21
tiskárna USB, nastavení 40
tiskárna, nastavení 40
titulní stránka pro sdílené položky 53
tlačítko Change (Změnit) v aplikaci
Seagate Dashboard 25
Social Networking Sites (Weby sociálních sítí) 38
U
Software Updates (Aktualizace softwaru) 62
Unshare with Media Devices (Zrušit sdílení
s multimediálními zařízeními) 42
software, aktualizace 26, 62
soubory
automatické zálohování 32
hraní na herních konzolách 41
kopírování do systému GoFlex Home 31
kopírování v aplikaci Seagate Share 48
odebrání ze sdílené položky 51
odesílání do systému GoFlex Home 31
UPNP Router Configuration (Konfigurace
směrovače UPNP), nastavení 66
UPnP-AV 41
úpravy systému GoFlex Home 57
úpravy uživatelského účtu 61
Use as Home Page Background (Použít jako
pozadí domovské stránky) 46
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
83
Rejstřík
Use as Share Cover (Použít jako titulní stránku
sdílené položky) 53
vytvoření uživatelských účtů 14, 20
vzdálený přístup
uživatelé
odstranění uživatelského účtu 61
poradce při potížích 72
úpravy uživatelského účtu 61
připojení z aplikace GoFlex Access 70
W
Windows
instalace softwaru 12
nastavení systému GoFlex Home 13
přidání počítačů do systému GoFlex Home 15
uživatelské účty 14, 20
oprávnění správce domácí sítě 15, 61
přidání 14, 60
tipy k heslům 15
Wipe (Vyčistit) 67
V
Z
videa
zakázání přístupu ke sdíleným položkám 52
sledování 34
sledování v aplikaci Seagate Share 44
zálohování souborů 32
poradce při potížích 73
View This In 3D (Zobrazit ve 3D) 46
změna uživatelů v aplikaci Seagate Dashboard 25
vypnutí systému GoFlex Home 64
značky 49
vytvoření položky, kterou lze nastavit jako
sdílenou 52
definovány 49
Uživatelská příručka k systému FreeAgent® GoFlex™ Home (Verze 2)
84

Podobné dokumenty

CZmanual WELL PTI-845_845G Finalní verze_2

CZmanual WELL PTI-845_845G Finalní verze_2 Následující popis předpokládá, že ADSL router je nastaven na tovární nastavení. (Pokud ne, podržte alespoň 10 sekund resetovací tlačítko). Přednastavená IP adresa ADSL routeru je 10.0.0.2. Následuj...

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Aktualizace softwaru Funkce aktualizace softwaru vás automaticky informuje jednou za měsíc, zda je váš software aktuální. O tom, zda je k dispozici aktualizace, se však také můžete přesvědčit manuá...

Více

Storage product guide Q4/2011 Petr Koudelka

Storage product guide Q4/2011 Petr Koudelka PN 91-016-012006B • podpora 4x HDD až do 2 TB • RAID 0, 1, 5 a 10 „1+0“, JBOD • 2x 1 Gbps síť – back up nebo balancing • funkce WEB server „HTTP/HTTPS“,FTP/FTPES server,sdílení CIFS,NFS, MAC • Podp...

Více

JAZZMAN CRM Příručka uživatele

JAZZMAN CRM Příručka uživatele Další doporučený hardware: záložní zdroj napájení UPS, aby při výpadku napájení nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození databáze Vzdálený přístup: pro vzdálený přístup k datům se využívají terminálové...

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Operační systémy Windows — volbou možnosti Complete (Kompletní) automaticky nainstalujete nejčastěji používané aplikace. Při výběru možnosti Custom (Uživatelské) můžete zvolit aplikace, které se bu...

Více

Dashboard - Obec Střelské Hoštice

Dashboard - Obec Střelské Hoštice Pages on this site were viewed a total of 227,493 times 227,493 Pageviews 153,330 Unique Views 26.74% Bounce Rate

Více

HAL3000 Work Popular

HAL3000 Work Popular > Přední USB 2.0 porty jsou nově doplněny i o zadní rychlé USB 3.0 porty pro připojení rychlých externích disků

Více