0.8 kg (24mm) - Zebco Europe

Komentáře

Transkript

0.8 kg (24mm) - Zebco Europe
“Tiger's Nuts“ Boilie
“Tiger's Nuts“
Food supplement for farmed fish.
Doplněk krmení.
Analytic constituents:
Raw protein 15.8%, raw ash2.1%, raw fibre 2.6%, raw oils and fats 5.3%, sodium 0.16%
Jakostní znaky:
Hrubé proteiny 15,8 %, hrubé oleje a tuky 5,3 %, hrubá vláknina 2,6 %, hrubý popel 2,1 %,
sodík 0,16 %.
Ingredients:
Finely ground maize germ and maize meal, wheat flour, pre-mix DIDE 14081-393800x with soy
meal (genetically modified) and natural spices, tigernut meal and tigernuts (crushed to pieces),
propylene glycol, dried and ground egg products, dried grasshoppers (insects).
Additives per kg of food supplement:
Binding agent: E466 (contains cellulose) 6.67 gr, mixture of flavourings identical to natural
flavourings 3.38 gr.
This feed may only be fed according to its intended use.
Určení:
Toto krmení je vhodné jako nástraha i návnada na kaprovité ryby.
Does not contain any artificial preservatives.
Feeding recommendation:
The magical effect of tiger nuts on carp is well known all over Europe. The Radical Team has
developed a new Top Boilie, the ingredients feature a high proportion of ground tiger nuts as well
as large chunks of black tiger nuts. In order to maintain a high protein content and nutritional value,
we have added dried whole grasshoppers, soy meal and egg albumin. The boilie releases its aroma
quickly under water, but stays on the hook firmly during long sessions. Hold on to your nuts!
Not suitable for human consumption. Store in a cool, dry place. Batch code,
manufacturer code and minimum shelf-life: see sticker.
Neobsahuje žádné umělé konzervační látky.
Popis:
Magický efekt tygřího ořechu na kaprech je velmi dobře znám po celé Evropě. Tým Radical vyvinul
nové top boilies, které obsahuje velké množství mletého tygřího ořechu i velké kusy černého tygřího
ořechu. Abychom docílili vysokého obsahu proteinů a výživné hodnoty, přidali jsme do boilies
sušené celé kobylky, sójovou moučku a albumin. Boilies své aroma uvolňuje pod vodou velmi rychle,
ale během dlouhého rybaření zůstává dlouho pevné.
Varování: není určeno k lidské konzumaci! Uchovávejte na suchém a chladném místě.
Výrobní šarže, kód výrobku a minimální trvanlivost je uvedena na štítku.
"Tiger's Nuts" Kulki proteinowe
„Tiger's Nuts“ Boilie
Ergänzungsfuttermittel für Nutzfische.
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 15,8%, Rohasche 2,1%, Rohfaser 2,6%, Rohöle u. -fette 5,3%, Natrium 0,16%
Zusammensetzung:
Maiskeime fein gemahlen und Maismehl, Weizenmehl, Vormischung DIDE 14081-393800x mit
Soyamehl (genetisch verändert) und natürlichen Gewürzen, Tigernussmehl und Tigernüsse (in Stücken
zerkleinert), Propylenglycol, Eiprodukte getrocknet und gemahlen, getrocknete Grashüpfer (Insekten).
Zusatzstoffe je kg Ergänzungsfuttermittel:
Bindemittel: E466 (enthält Cellulose) 6,67 gr, Mischung aus naturidentischen Aromastoffen 3,38 gr.
Dieses Futter darf nur für seine Zweckbestimmung verfüttert werden.
Fütterungshinweis:
Dieses Futtermittel eignet sich besonders für das Anfüttern von Karpfen und Weißfischen.
Ohne künstliche Konservierungsstoffe.
Fütterungsempfehlung:
Die magische Wirkung von Tigernüssen auf Karpfen ist in ganz Europa bekannt. Das Radical-Team hat
einen neuen Top-Boilie entwickelt. Im Mix sind neben einem hohen Anteil von gemahlenen
Tigernüssen auch große Black-Tigernut Stücke verarbeitet. Um den Boilie mit einem hohen Nährwert
und Proteingehalt auszustatten, haben wir getrocknete, ganze Grasshüpfer, Sojamehl und Egg-Albumin
in dem Boilie verarbeitet. Er gibt unter Wassser schnell Aroma ab, hält aber dennoch auch auf
Long-Sessions lang am Haken. Haltet die Nüsse fest, es weht ein neuer Wind am Wasser!
Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Kühl und trocken lagern.
Kennnummer der Partie, Herstellernummer und
Mindesthaltbarkeit (MHD): siehe Sticker.
Net mass/Nettomasse/Poids net/Masa netto:
www.zebco-europe.com
Přísady na kilo doplňkového krmiva:
Pojivo E466 (obsahuje celulózu) 6,67 g, směs přírodně identických aromat 3,38 g.
Toto krmení může být používáno jen k účelům k tomu určeným.
Feeding advice:
This feed is particularly suitable for pre-baiting carp and other cyprinid fish species.
Verantwortlicher Inverkehrbringer:
Responsible distributor:
Zebco Europe GmbH
Elsterbogen 12-14 · D-21255 Tostedt
[email protected]
Složení:
Jemně mleté kukuřičné klíčky a kukuřičná moučka, pšeničná mouka, směs DIDE 14081-393800x
se sójovou moučkou (geneticky modifikovanou) a přírodním kořením, tygří ořech (rozdrcený na
kousky) a moučka z tygřího ořechu, propylenglykol, mleté sušené vaječné produkty, sušené kobylky
(hmyz).
1kg
0.8 kg
(16+20mm)
(24mm)
Diameter: see sticker on front.
Durchmesserangabe siehe Sticker Vorderseite.
Diamètre : voir étiquette sur l'avant.
Średnica: patrz naklejki na przodzie opakowania.
Suplement diety dla ryb hodowlanych.
Składniki pokarmowe:
Białko surowe 15,8%, popiół surowy 2,1%, włókna surowe 2,6%, oleje i tłuszcze surowe
5,3%, sód 0,16%.
Składniki:
Drobno mielone kiełki kukurydzy, mączka kukurydziana, mieszanka wstępna DIDE
14081-393800x z mączką sojową (modyfikowana genetycznie) oraz naturalne przyprawy,
Orzechy tygrysie mielone oraz kruszone, glikol propylenowy, suszone i mielone
produkty jajczarskie, suszone koniki polne (owady).
Dodatki na kg suplementu diety:
Środek wiążący: E466 (zawiera celulozę) 6,67 gr, mieszanka aromatów identycznych z
naturalnymi 3,38 gr.
Produkt może być stosowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zalecenia:
Produkt ten w szczególności przeznaczony jest do zanęcania karpi i innych gatunków ryb
karpiowatych.
Produkt nie zawiera żadnych sztucznych konserwantów.
Praktyczne wskazówki nęcenia:
Czarodziejski wpływ orzechów tygrysich na karpie jest powszechnie znany. Radical-Team opracował
nową formułę tych kulek. Do mixu oprócz mąki z orzechów tygrysich, dodano odpowiednio
spreparowane duże kawalki Black Tigernut. Aby zapewnić kulkom odpowiednio wysoki poziom
protein i wysoką wartośc odżywczą zostały dodane całe wysuszone pasikoniki, mąka sojowa i
albuminy białkowe. Przynęta długo utrzymuje ślad zapachowy, nawet podczas długich zasiadek.
Nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Przechowywać w chłodnym, suchym
miejscu. Nr partii, kod producenta i minimalna trwałość: Zobacz naklejki.

Podobné dokumenty

Vampire Garlic_RS_cmyk_CZ_new

Vampire Garlic_RS_cmyk_CZ_new Jako bazy użyto odżywki białkowej, dzięki czemu osiągnęliśmy przynętę o wysokiej wartości odżywczej. Kulka proteinowa skusi duże okazy zarówno podczas krótkich sesji, jak i podczas dłuższych kampan...

Více