kvíz 2

Komentáře

Transkript

kvíz 2
10. George Washington (Animované příběhy velikánů dějin)
KVÍZ 2
1. Při tažení pařezu se Washingtonovi
a) roztrhl řetěz
b) utrhlo lano
c) splašil kůň
d) zlomila sekera
6. Proč Washington zaútočil během zimy na Prusy?
a) vojákům končila služba
b) chtěl vyhrát
c) měl odolné vojsko
d) využil slabiny soupeře
2. Kdy Washington rozmístil děla v okolí města?
a) během ostřelování
b) během noci
c) přes den
d) příliš pozdě
7. Jak se dostalo vojsko Washingtona k táboru Prusů?
a) na koních
b) na vozech
c) na lodích
d) pěšky
3. Vojáci si povídali o tom, že chtějí
a) ukončit službu
b) bojovat, dokud nevyhrají
c) nové zbraně
d) bojovat i nadále
8. Ministr války chtěl od vojáků, aby
a) se postarali o své bydlení
b) si zajistili stravu
c) se měli dobře
d) probíhal výcvik
4. Jaké dopravní prostředky používali nepřátelé – Angličané?
a) bojové vozy
b) kanoe
c) lodě
d) kočáry
9. Ministr války poslal vojákům zásoby, které
a) jim pomohly
b) je nasytily
c) si zasloužili
d) byly zkažené
5. Zpráva z Kongresu ve Filadelfii Washingtona
a) potěšila
b) zarmoutila
c) povzbudila
d) znechutila
10. Washington se na konci války
a) zlobil na vojáky
b) každému poděkoval
c) stal oslavovaným hrdinou
d) stal bohatým
www.velikanidejin.cz

Podobné dokumenty

3. DÁMA S LAMPOU Florence Nightingalová byla chytrá, ale i velmi

3. DÁMA S LAMPOU Florence Nightingalová byla chytrá, ale i velmi 13. Florence Nightingale (Animované příběhy velikánů dějin)

Více

kvíz 3

kvíz 3 10. George Washington (Animované příběhy velikánů dějin) KVÍZ 3 1. Washington za vedení armády a) chtěl dům b) žádal hodně peněz c) odmítl si vzít plat d) zajímal se o odměnu

Více

kvíz 2

kvíz 2 12. Abraham Lincoln (Animované příběhy velikánů dějin) KVÍZ 2 1. Abraham Lincoln byl čestný muž. Nechtěl, aby se a) otroctví zrušilo b) stal neoblíbeným c) zesměšnil d) lidé zotročovali

Více

kvíz 1

kvíz 1 17. Alexander Graham Bell (Animované příběhy velikánů dějin) KVÍZ 1 1. Jaký byl první vynález Alexandra Grahama Bella? a) elektřina b) vícekanálový telegraf c) baterka d) žárovka

Více

kvíz 3

kvíz 3 6. Co chtěli bohatí pánové udělat s otcem Harriet? a) nechat si ho jako otroka b) oběsit ho c) uvěznit ho d) propustit ho

Více