KONTAKT, INGO, COST

Komentáře

Transkript

KONTAKT, INGO, COST
Typ projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) –
KONTAKT, INGO, COST, EUREKA, EU PRO, Mobility,
bilaterální VaV spolupráce (např. Gesher/Most), Finanční
mechanismy EHP/Norsko, atd.
Technologická agentura ČR (TAČR) – všechny programy
Grantová agentura CŘ (GA ČR) – všechny programy
Resortní programy - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
zemědělství, zdravotnictví, dopravy, Národní bezpečnostní
úřad
Rámcové programy (7RP, 8RP)
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP
VaVpI)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK)
Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
Další Operační programy – doprava, životní prostředí,
regionální operační program, lidské zdroje a
zaměstnanost, integrovaný operační program,
přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce
Program LLP a ERASMUS
Kontaktní osoba
Zita Salajková
https://www.vutbr.cz/lide/zita-salajkova-1689
Mgr. Zita Štěpánková, Ph.D.
https://www.vutbr.cz/lide/zita-stepanova-131465
Pracoviště
Útvar prorektora pro tvůrčí rozvoj
Ing. Kateřina Pavelková
https://www.vutbr.cz/lide/katerina-pavelkova-132315
Útvar transferu technologií
Petra Bučková
http://www.vutbr.cz/lide/petra-buckova-3104
Ing. Petra Hladovcová
http://www.vutbr.cz/lide/petra-hladovcova-123583
Daniela Mokrá
http://www.vutbr.cz/lide/daniela-mokra-131377
Ing. Lucie Tomešová
http://www.vutbr.cz/lide/lucie-tomesova-8780
Centrum podpory projektů
Renata Sátorová
referentka programu LLP/Erasmus - mobilita studentů
https://www.vutbr.cz/lide/renata-satorova-27005
Bc. Magdaléna Káňová
referentka programu LLP/Erasmus - mobilita zaměstnanců,
administrace bilaterálních smluv
https://www.vutbr.cz/lide/magdalena-kanova-114830
Útvar studijních záležitostí
Oddělení mobilitních programů
Pokud si nejste jistí, do kterého programu Váš projekt nebo záměr patří, kontaktujte Kateřinu Jabůrkovou ([email protected]).

Podobné dokumenty