použití a údržba

Komentáře

Transkript

použití a údržba
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
ALFA
159
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo.
Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které
jsou vlastní značce Alfa Romeo.
Tento uživatelský návod Vám pomůže seznámit se rychle a obsažně s technickým charakteristikami a obsluhou Vašeho vozidla.
Na následujících stránkách najdete informace, které Vám umožní maximálně využívat Vaše vozidlo Alfa 159, i
všechny pokyny nezbytné pro udržení standardních výkonů, kvality a bezpečnosti vozu i dodržování zásad ochrany životního prostředí.
V záruční knížce najdete předpisy, záruční list a průvodce službami poskytovanými výrobcem Alfa Romeo.
Jedná se o zásadní cenné služby. Každý, kdo si koupí vůz Alfa Romeo, tak získává nejen skvělý vůz, ale i jistotu, že
mu bude poskytován kompletní servis v husté, pohotové a efektivní servisní síti.
Přejeme příjemné čtení. A šťastnou cestu.
V tomto uživatelském návodu jsou popsány všechny verze modelu Alfa 159. Proto je třeba
brát v úvahu pouze informace a pokyny týkající se výbavy, hnacího agregátu a verze modelu,
který jste si koupil.
âTùTE VELMI POZORNù!
âERPÁNÍ PALIVA
K
Benzínové motory: Do vozidla čerpejte výhradně bezolovnatý benzín nejméně 95 oktanů.
Dieselové motory: do vozidla čerpejte výhradně automobilovou naftu vyhovující evropské specifikaci
EN 590. Používáním jiných produktů nebo směsí se může nenapravitelně poškodit motor a pozbýt platnost
záruka na vozidlo.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
Benzínové motory: Uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte spojkový pedál na doraz a bez sešlápnutí pedálu
akcelerace přestavte řadicí páku na neutrál; zasuňte elektronický klíček zapalování na doraz a krátce stiskněte
ovládač START/STOP.
Dieselové motory: Uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte spojkový pedál, a bez sešlápnutí pedálu akcelerace
přestavte řadicí páku na neutrál, zasuňte elektronický klíček na doraz do zapalování. Na přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka m; počkejte, až kontrolka mzhasne; ta zhasne tím dříve, čím teplejší bude motoru. Bezprostředně po
zhasnutí kontrolky stiskněte tlačítko START/STOP.
ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HO¤LAV¯CH LÁTEK

Provozem motoru se katalyzátor zahřívá na velmi vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě,
suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém materiálu. Nebezpečí požáru.
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Pro lepší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise.
P¤ÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOT¤EBIâE
쇵
Pokud si budete přát dokoupit do vozidla další spotřebiče, které jsou napájeny elektrickým proudem (a mohly
by způsobit postupné vybití baterie), vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, jehož pracovníci posoudí celkový odběr a zkontrolují, zda elektroinstalace vozidla snese požadovanou zátěž.
CODE CARD (pro příslušné verze vozidla)
Uchovávejte kartu na bezpečném místě mimo vozidlo.
PLÁNOVANÁ ÚDRÎBA
Správná údržba umožňuje trvale zachovat výkonnost vozidla, jeho bezpečnost a nízké provozní náklady s ohledem na ochranu životního prostředí.
V NÁVODU K POUÎITÍ A ÚDRÎBù…
… naleznete důležité informace, rady a upozornění ohledně dlouhodobého správného používání a údržby vozidla a ohledně bezpečnosti jízdy. Věnujte patřičnou pozornost symbolům " (bezpečnost osob) # (ochrana životního prostředí) ! (ochrana vozidla).
Záruční knížka
Při zakoupení vozidla obdrží zákazník záruční knížku, ve které jsou uvedena pravidla týkající se služeb sítě autorizovaných servisů Alfa Romeo a podmínky záruční doby.
Řádné provádění servisních prohlídek v rámci plánované údržby stanovené výrobcem, je nejjistější způsob, jak uchovat dlouhodobě výkony vozidla, jeho bezpečnost a nízké provozní náklady; je to také nezbytná podmínka pro uplatnění záruky.
Průvodce “Service”
Obsahuje seznam autorizovaných servisů Alfa Romeo. Autorizované servisy lze snadno identifikovat podle znaků výrobce.
Společnost Alfa Romeo lze v Itálii rovněž najít na žlutých stránkách pod písmenem “A”.
Některé z modelů, popisovaných v tomto návodu, se v některých státech neprodávají. Pouze některá příslušenství,
popisovaná v tomto návodu, jsou instalována sériově. Zkontrolujte si u prodejce specifikaci dostupného příslušenství.
SYMBOLY POUÎÍVANÉ V NÁVODU
Symboly, zobrazené na této stránce návodu, označují pokyny a informace, se kterými je třeba se pečlivě seznámit.
BEZPEâNOST
OSOB
Pozor! Nedodržování nebo zanedbání
těchto předpisů může vážně ohrozit
bezpečnost osob.
OCHRANA ÎIVOTNÍHO
PROST¤EDÍ
Uvádí způsob správného chování při
používání vozidla , aby nedocházelo ke
ohrožení životního prostředí.
OCHRANA
VOZIDLA
Pozor! Částečné nebo úplné nedodržení
takových předpisů může vystavit vozidlo
nebezpečí vážného poškození a v určitých
případech i ke ztrátě platnosti záruky.
Texty, obrázky a technické popisy uváděné v návodu odpovídají konfiguraci vozidla
ve chvíli, kdy byl návod dán do tisku.
V rámci nepřetržitého úsilí o zlepšování kvality svých výrobků si společnost Alfa Romeo vyhrazuje právo zavádět během
výroby technické změny, proto se technické specifikace a výbava v kabině mohou bez upozornění lišit.
Chcete-li získat podrobnější informace v tomto směru, obraťte se na obchodní síť prodejců.
PŘÍSTROJOVÁ DESKA .........................................
8
SYMBOLY ........................................................
9
SYSTÉM ALFA ROMEO CODE ...............................
9
ELEKTRONICKÝ KLÍČEK ......................................
11
ALARM ............................................................
17
SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ ............................
19
PALUBNÍ PŘÍSTROJE...........................................
21
MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ .....................................
25
MULTIFUNKČNÍ KONFIGUROVATELNÝ DISPLEJ ........
30
SEDADLA ........................................................
45
OPĚRKY HLAVY ................................................
48
VOLANT ..........................................................
49
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA ..............................................
50
KLIMATIZACE ...................................................
53
MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ KLIMATIZACE ...................
55
AUTOMATICKÁ DVOU/
TŘÍZÓNOVÁ KLIMATIZACE ...................................
58
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ ............................................
69
VNĚJŠÍ SVĚTLA ................................................
70
OSTŘIKOVÁNÍ SKEL ...........................................
73
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
7
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
PALUBNÍ DESKA ................................................
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
P ¤ Í S T R O J O VÁ D E S K A A O V L A D A â E
6
CRUISE CONTROL .............................................
STROPNÍ SVÍTIDLA ............................................
OVLÁDAČE ......................................................
VNITŘNÍ VÝBAVA ..............................................
STŘEŠNÍ OKNO .................................................
DVEŘE ............................................................
ELEKTRICKÉ OVLÁDAČE OKEN ...........................
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR ....................................
VÍKO MOTOROVÉHO PROSTORU .........................
NOSIČE NÁKLADŮ / LYŽÍ ...................................
SVĚTLOMETY ...................................................
SYSTÉM ABS ...................................................
SYSTÉM VDC ...................................................
SYSTÉM EOBD .................................................
PŘÍPRAVA PRO AUTORÁDIO .................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAKOUPENÁ UŽIVATELEM ............
INSTALACE ELEKTRICKÝCH/
ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ .............................
PARKOVACÍ SENZORY.........................................
SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
T.P.M.S. ...........................................................
ČERPÁNÍ PALIVA ...............................................
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .......................
76
78
81
83
93
96
99
101
105
106
106
108
110
115
116
116
117
118
122
125
127
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
1.Nastavitelné boční výdechy vzduchu - 2. Výdechy pro odmlžení/rozmrazení předních bočních skel 3. Páka ovládání vnějších světel - 4. Přístrojová deska - 5. Airbag řidiče a houkačka - 6. Pákový ovládač stíračů 7. Horní prostřední výdech vzduchu - 8. Prostřední nastavitelné výdechy vzduchu - 9. Ukazatelé hladiny paliva/teploty
chladicí kapaliny motoru/teploty motorového oleje (u benzínových verzí) nebo tlaku turbokompresoru (u dieselových verzí
- 10. Airbag na straně spolucestujícího - 11. Kolenní airbag u předního spolucestujícího (u příslušné verze vozidla) 12. Odkládací skříňka - 13. Autorádio (u příslušné verze vozidla) - 14. Ovládače klimatizace - 15. Tlačítko START/STOP
pro spuštění motoru - 16. Spínací skříňka zapalování - 17. Čelní a kolenní airbag u řidiče - 18. Ovládače autorádia na volantu (podle příslušné verze vozidla) - 19. Pákový ovládač Cruise Control (u příslušné verze vozidla) - 20. Páka otevírání
víka motoru - 21. Přístupový kryt pojistkové skříňky v přístrojové desce - 22. Sdružené spínače ovládání vnějších světel,
nulování denního počítadla km a regulátoru nastavení světlometů.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0056m
REJSTŘÍK
Obr. 1
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
P¤ÍSTROJOVÁ DESKA
7
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
h c m Kontrolky pouze u
verzí s dieselovým
motorem
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A. Rychloměr (ukazatel jízdní rychlosti) B. Kontrolky - C. Otáčkoměr D. Multifunkční displej
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
P¤ÍSTROJOVÁ
DESKA
8
obr.2 - Verze s multifunkčním displejem
A0E0312m
obr. 3 - Verze s multifunkčním konfigurovatelným displejem
A0E0422m
U dieselových verzí činí rozsah stupnice otáčkoměru 6000 ot.
A. Rychloměr (ukazatel jízdní rychlosti) B. Kontrolky - C. Otáčkoměr D. Multifunkční konfigurovatelný displej
c m Kontrolky pouze u verzí s dieselovým motorem
U dieselových verzí činí rozsah stupnice otáčkoměru 6000 ot.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0870m
obr. 3/b - Verze 1750 TURBO BENZÍN s multifunkčním konfigurovatelným displejem
A0E0871m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
obr. 3/a - Verze 1750 TURBO BENZÍN s multifunkčním displejem
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A.Rychloměr (ukazatel jízdní rychlosti)
B. Kontrolky - C. Otáčkoměr - D. Multifunkční displej
REJSTŘÍK
A. Rychloměr (ukazatel jízdní rychlosti)
B. Kontrolky - C. Otáčkoměr - D. Multifunkční konfigurovatelný displej
9
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
Na některých komponentech Vašeho vozidla nebo v jejich blízkosti jsou upevněny barevné štítky se symboly, které
upozorňují na důležitá opatření, která
uživatel musí dodržet, pokud komponenty používá.
Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem, který umožňuje zvýšit ochranu vozidla před zneužitím. Aktivuje se
automaticky, jakmile vyjmete elektronický klíček ze zapalování.
Souhrnný štítek se symboly obr. 4 je
umístěna pod víkem motoru.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
SYSTÉM ALFA
ROMEO CODE
SYMBOLY
10
obr. 4
A0E0138m
V každém elektronickém klíčku je instalováno elektronické zařízení, které
moduluje signál, vyslaný při spuštění
motoru anténou, která je zabudovaná
do uložení klíčku umístěného na palubní desce. Signál představuje jakési “heslo”, které je při každém spuštění motoru jiné; díky tomuto heslu řídicí jednotka identifikuje elektronický klíč a povolí spuštění.
V takovém případě doporučujeme vyjmout elektronický klíček zapalování a
zkusit jej znovu zasunout; pokud problém trvá, použijte ostatní klíčky, které
vlastníte. V případě, že ani tentokrát se
nepodaří motor spustit, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
UPOZORNĚNÍ Každý z elektronických klíčků je opatřen vlastním kódem,
který se musí uložit do paměti řídicí jednotky systému. Uložení nových klíčků
do paměti (max. osm) musí provádět
výhradně autorizovaný servis Alfa Romeo, kde musíte předložit všechny klíčky, které vlastníte, CODE card, občanský
průkaz a doklad o vlastnictví vozidla. Kódy klíčků, které nepodrobíte proceduře
uložení do paměti, budou vymazány,
aby v případě jejich ztráty nebo odcizení nemohly být použity k nastartování
vozidla.
Pokud uplynou cca 2 sekundy od vložení klíčku
do zapalování a kontrolka Y se znovu rozsvítí a začne blikat (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), znamená to, že kód klíčku není uložen v paměti a vozidlo není
chráněno systémem Alfa Romeo
CODE proti případným pokusům
o krádež. V takovém případě
vyhledejte autorizovaný servis
Alfa Romeo, kde dotčený kód
uloží.
V NOUZI
Pokud při zasunutí elektronického klíčku do zapalování nebo po požadavku
na spuštění motoru řídicí jednotka neidentifikuje kód správně, na přístrojové
desce zůstane svítit kontrolka Y (u některých verzí se na displeji zobrazí také příslušné hlášení) (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
Pokud kontrolka Y zůstane rozsvícená, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
ÚDRŽBA A
PÉČE
K odeslání identifikačního kódu dojde
pouze za podmínky, že řídicí jednotka
Alfa Romeo CODE identifikuje kód vyslaný elektronickým klíčkem.
Pokud se kontrolka Y za jízdy rozsvítí, znamená to, že systém právě provádí
autodiagnostiku (např. po poklesu elektronického napětí).
Prudké nárazy mohou
elektronický klíček poškodit.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při každém vložení elektronického klíčku do zapalování a každém spuštění
motoru odešle řídicí jednotka Alfa Romeo CODE k řídicí jednotce motoru
identifikační kód, který slouží k odblokování funkcí.
Rozsvícení kontrolky Y
za jízdy
REJSTŘÍK
FUNGOVÁNÍ
11
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
12
ELEKTRONICK¯
KLÍâEK
CODE CARD
(pro příslušné verze vozidla)
Spolu s klíčky zapalování dostanete
CODE card obr. 5, na které je uveden
mechanický A a elektronický kód B.
Kódy uložte na bezpečném místě mimo
vozidlo.
obr. 5
A0E0023m
ELEKTRONICK¯ KLÍâEK
obr. 6
Spolu s vozidlem dostanete dva elektronické klíčky a dálkovým ovládačem.
V případě změny vlastníka vozidla je nezbytné
odevzdat novému uživateli elektronický klíček a
CODE card.
Elektronický klíček zapíná zařízení spouštění motoru.
Tlačítkem Á se ovládá centrální zamykání dveří kabiny, zavazadlového prostoru a uzávěru palivové nádrže se spuštěním alarmu (u příslušné verze vozidla).
obr. 6
A0E0021m
Tlačítkem Ë se ovládá centrální odemykání dveří, uzávěr palivové nádrže
a vypnutí alarmu (u příslušné verze vozidla).
Tlačítkem ` se otevře zavazadlový
prostor.
Pokud po stisknutí tlačítka Ë do 2,5 minuty neotevřete jedny dveře kabiny nebo víko zavazadlového prostoru, systém
automaticky všechny dveře zamkne.
❒ zařízení safe-lock (u příslušné verze vozidla);
❒ slouží k nouzovému odemknutí elektronického klíčku ze spínací skříňky.
POZOR
Nenechávejte nikdy elektronický klíček bez dozoru, aby zejména děti nemohly
klíčkem manipulovat a náhodně
stisknout tlačítko B-obr. 7.
Výměna baterie
elektronického klíče
Pokud se po stisknutí tlačítka Ë, Á,
nebo `příkaz neprovede, může se
jednat o vybitou baterii, kterou je pak
třeba vyměnit; k výměně použijte stejnou baterii dostupnou běžně na trhu.
Pro kontrolu, zda se jedná skutečně o
vybitou baterii, stačí stisknout tlačítka
Ë, Á, nebo ` na dalším elektronickém klíčku.
Po zavření víka zavazadlového prostoru se obnoví řídicí funkce a směrová světla jednou bliknou.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
UPOZORNĚNÍ Kmitočet dálkového
ovládače může rušit rádiové vysílání v
blízkosti vozidla (např. mobilní telefon,
amatérské radiostanice, apod.) V takovém případě může u dálkového ovládače dojít k závadě.
A0E0021m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ spínač (u příslušné verze vozidla) pro
deaktivaci čelního a kolenního airbagu (u příslušné verze vozidla) u
předního spolucestujícího.
UPOZORNĚNÍ Nevystavujte elektronický klíč slunečnímu záření: Mohl by
se poškodit.
obr. 8
V NOUZI
❒ otevírání/zavírání oken;
A0E0022m
obr. 7
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ centrální zamykání/odemykání dveří odemknutím/zamknutím zámku
dveří u řidiče, (pokud je vybitá baterie, odemknou se pouze dveře u
řidiče);
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kovová čepel ovládá:
REJSTŘÍK
Elektronický klíček je opatřen obr. 7
kovovou vložkou A, která se vysouvá
tlačítkem B.
13
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ZA¤ÍZENÍ SAFE LOCK
(u příslušné verze vozidla)
14
Je to bezpečnostní zařízení, které vyřadí z činnosti vnitřní kliky dveří kabiny.
obr. 9
A0E0035m
Při výměně baterie obr. 9 postupujte
takto:
❒ vysuňte kovovou vložku A tlačítkem B;
❒ vysuňte schránku B-obr. 10 (červenou) s kovovou vložkou A elektronického klíčku zatlačením v místě vyznačeném na obr.;
❒ vyjměte baterii D-obr. 9 z uložení a zapamatujte si její polohu (v zobrazené poloze směřuje plus dolů);
❒ vložte do uložení novou baterii a dodržte polaritu;
❒ zasuňte uložení na doraz a pak zavřete kovovou vložku.
obr. 10
A0E0242m
UPOZORNĚNÍ Doporučujeme nedotýkat se elektrický kontaktů v elektronickém klíčku a uchovávat vnitřek čistý.
Vybité baterie jsou ekologicky závadné. Proto
je nutno je vyhazovat
do příslušných odpadních nádob
nebo je možné je odevzdat v autorizovaném servisu Alfa Romeo, který zajistí likvidaci tohoto odpadu.
Zařízení safe lock přispívá k lepší ochranně vozidla proti pokusům o zcizení. Doporučujeme zařízení zapnout při každém opuštění zaparkovaného vozidla.
POZOR
Po zapnutí zařízení safe lock nelze již otevřít dveře zevnitř kabiny, proto se před opuštěním vozidla
vždy ujistěte, že ve vozidle
nezůstaly žádné osoby.
POZOR
V případě, že se vybije baterie, lze zařízení
vypnout otočením kovové
vložky v západce dveří u řidiče: V tomto případě zůstane
zařízení zapnuté u dveří předního spolucestujícího a u obou
zadních dveří.
Zařízení se automaticky zapne na všech
dveřích v těchto případech:
❒ po dvojím otočení kovové vložky
elektronického klíčku v zámku dveří u řidiče a jejich zamknutí;
❒ dvojím stisknutím tlačítka Á na elektronickém klíčku.
Vypnutí zařízení
Zařízení se automaticky vypne u všech
dveří v následujících případech:
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ po odemknutí dveří;
❒ po odemknutí dveří pouze u řidiče
(je-li to možné);
❒ po zasunutí klíčku zapalování do spínací skříňky.
V NOUZI
Zapnutí zařízení
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0021m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 11
Zařízení se nezapne, pokud jedny nebo více dveří nejsou správně dovřené:
Tím se vyloučí nebezpečí, že se někdo
dostane do vozu odemčenými dveřmi a
po jejich zavření zůstane uvězněn v kabině.
REJSTŘÍK
V případě, že se vybije baterie elektronického klíčku, lze toto zařízení vypnout odemknutím dveří u řidiče otočením kovové vložky v
zámku, nebo vložením klíčku
do zapalování.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Zapnutí zařízení signalizují tří bliknutí
kontrolky na panelu dveří u řidiče; je-li
zapnuto stiskem tlačítka Á elektronického klíče, bliknou směrová světla.
POZOR
15
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Elektronický
klíček
Zamknutí
Odemknutí
dveří kabiny, dveří kabiny,
zavazadlového zavazadlového
prostoru
prostoru
a uzávěru
a uzávěru
palivové nádrže palivové nádrže
Kovová
vložka pro
nouzové
odemykání
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Níže jsou shrnuty hlavní funkce, které lze aktivovat elektronickým klíčkem nebo nouzově jeho kovovou vložkou:
16
Krátký stisk
tlačítka Ë (*)
Krátký stisk
tlačítka Á
Otevření
oken
a střešního
okna
(u příslušné
verze vozidla)
Zavření
oken
a střešního
okna
(u příslušné
verze vozidla)
Safe lock
(u příslušné
verze vozidla)
Odemknutí
zavazadlového
prostoru
Delší
stisk
(déle než 2 sekundy)
tlačítka Ë
–
Dvojí stisk
(do 1 sekundy)
tlačítka Á
Krátký stisk
tlačítka `
Dvojí otočení
elektronického
klíčku do 1
sekundy
doleva
–
Tři bliknutí
dvě bliknutí
Dvojí
bliknutí a
poté
výstražné
blikání
–
Otočení elektronic- Otočení elektronic- Otočení elektronic- Otočení elektronického klíčku
kého klíčku
kého klíčku
kého klíčku
ve směru
proti směru
na dobu delší
na dobu delší
hodinových ručiček hodinových ručiček než 2 sekundy
než 2 sekundy
(*)
doprava
doleva.
Bliknutí
směrových
světel
dvě bliknutí
Dveře
na straně řidiče
Vypnutí
odstrašovací
kontrolky
Jedno bliknutí
dvě bliknutí
Jedno bliknutí
Nepřerušované sví- Vypnutí výstražné Nepřerušované svícení cca 3 sekundy
kontrolky
cení cca 3 sekundy
a pak výstražné
a pak výstražné
blikání
blikání
(*) U některých verzí lze nastavit funkci “Nezávislé odemknutí dveří u řidiče” v nastavovacím menu Set up (viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný displej” v této kapitole. V tomto případě stiskem tlačítka Á a otočením kovové vložky elektronického klíčku doleva odemknete pouze dveře u řidiče. K otevření všech dveří musíte do 1 sekundy stisknout dvakrát tlačítko Ë nebo dvakrát otočit kovovou vložkou elektronického klíčku doleva.
UPOZORNĚNÍ Okna kabiny a střešní okno se otevírají po odemčení dveří. Okna kabiny a střešní okno se zavírají po zamčení dveří.
❒ při sepnutí spínací skříňky zapalování
neoprávněným elektronickým klíčkem;
❒ při přerušeném vodiči baterie;
❒ pohybuje-li se někdo v kabině (prostorová ochrana);
❒ při nestandardním zvední/naklopení
vozidla (u příslušné verze vozidla)
Prostorou ochranu a ochranu při zvednutí vozidla lze vypnout příslušným ovládačem na přední stropní svítilně (viz
“Prostorová ochrana” na následujících
stránkách.
UPOZORNĚNÍ Centrální nouzové
odemknutí dveří elektronickým klíčkem
nevypne alarm, takže je-li alarm zapnutý, při příštím otevření jedněch dveří kabiny anebo zavazadlového prostoru se rozezní siréna. Chcete-li sirénu vyřadit z provozu, vyhledejte pokyny v odstavci “Vypnutí alarmu”.
UPOZORNĚNÍ Funkci blokování motoru zajišťuje systém Alfa Romeo CODE, který se automaticky zprovozní při
vyjmutí elektronického klíčku zapalování ze spínací skříňky.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
A0E0025m
ZAPÍNÁNÍ FUNKCE
ALARMU
Po zavření všech dveří a vík namiřte
elektronický klíček, vyjmutý ze spínací
skříňky, směrem k vozidlu a uvolněte
tlačítko Á.
S výjimkou některých zemí vydá systém
zvukový signál (“pípnutí”) a aktivuje
zamknutí dveří.
Zapnutí alarmu následuje po fázi autodiagnostiky, signalizované odlišnou frekvencí blikání prstence okolo tlačítka odemykání/zamykání dveří (viz obr. 12):
v případě závady vydá systém další
akustický signál ve formě “pípnutí”.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 12
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ Při neoprávněném otevření dveří, víka motorového prostoru a zavazadlového prostoru (obvodová ochrana);
U všech vozidel je nastaven maximální
počet akustických/vizuálních výstrah.
Po výstražném cyklu se systém vrátí do
normálního provozního režimu.
V NOUZI
Alarm se aktivuje v následujících případech:
ÚDRŽBA A
PÉČE
ZAÚâINKOVÁNÍ
ALARMU
TECHNICKÉ
ÚDAJE
(u příslušné verze vozidla)
Podle země určení vozidla se po zaúčinkování alarmu rozezní siréna a začnou blikat směrová světla (po dobu cca
26 sekund). Způsob zásahu alarmu a
počet výstražných cyklů se může lišit
podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno.
REJSTŘÍK
ALARM
17
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
18
Hlídací systém
VYPNUTÍ ALARMU
Po zapnutí signalizuje kontrolka Aobr. 12 blikáním stav hlídání systému.
Tato kontrolka bliká po celou dobu, po
kterou je aktivní systém hlídání.
Stiskněte tlačítko Ë. Systém provede následující akce (vyjma určitých zemí):
UPOZORNĚNÍ Alarm je výrobcem
nastaven podle předpisů platných v cílové zemi.
Funkce autodiagnostiky a
kontroly dveří/víka
motoru/zavazadlového
prostoru
Pokud systém po zapnutí alarmu vydá
další akustický signál, vypněte jej tlačítkem Ë, zkontrolujte správné zavření
dveří, víka motoru a zavazadlového prostoru, a pak systém tlačítkem Á opět zapněte.
V opačném případě zůstanou nesprávně
zavřené dveře či víka vyřazena z kontroly systémem alarmu. Pokud se akustický signál bude opakovat, ačkoliv jsou
dveře a víko motoru i zavazadlového prostoru zavřené správně, jde o závadu
systému. V takovém případě vyhledejte
autorizovaný servis Alfa Romeo.
❒ ukazatelé směru dvakrát bliknou;
❒ ozve se dvojí zvukové upozornění
(pípnutí);
❒ dveře se odemknou.
Vypnout systém alarmu lze také vložením elektronického klíčku do zapalování.
UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k pokusu o neoprávněné vniknutí do vozidla
v době, kdy je chráněno systémem alarmu, při příštím zasunutí elektronického
klíčku do zapalování se na displeji přístrojové desky zobrazí příslušné upozornění.
obr. 13
A0E0480m
PROSTOROVÁ OCHRANA/
OCHRANA PROTI
NAKLONùNÍ
Nezapomínejte řádně zavírat všechna
okna včetně střešního okna (u příslušné
verze vozidla), aby mohla ochrana řádně fungovat.
V případě nutnosti lze funkci vyřadit (např. necháte-li ve vozidle zvíře) tlačítkem
A-obr.13, které se nachází v předním
stropním svítidle, a to do 1 minuty po
zhasnutí přístrojové desky.
Vypnutí funkce potvrdí rozsvícení kontrolky v tomto tlačítku. Případné vyřazení prostorové ochrany a/nebo ochrany proti zvednutí vozidla se musí provádět při každém zhasnutí přístrojové
desky znovu.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
UPOZORNĚNÍ Pokud vypnete motor, nenechávejte zbytečně klíček v zapalování, aby se nevybíjela baterie.
Při opuštění vozidla
vyjímejte elektronický
klíček, aby někdo ze spolucestujících náhodně nezapnul některý z ovládačů. Nezapomeňte zatáhnout parkovací
brzdu. Při zaparkování vozidla ve stoupání zařaďte 1. rychlostní stupeň; při zaparkování dolů se svahu zařaďte zpáteční rychlostní stupeň. Ve vozidle nikdy nenechávejte děti
bez dozoru.
POZOR
V případě poškození
spínací skříňky zapalování (např. při pokusu o krádež vozu), nechte zařízení
před další jízdou překontrolovat v autorizovaném servisu
Alfa Romeo.
POZOR
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 14
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0219m
❒ tlačítko START/STOP (pod čtečkou elektronického klíčku).
V NOUZI
U vozidel určený pro trhy, ve kterých pro
používání rádiové frekvence platí nařízení o označení vysílače, je příslušný homologační kód uveden přímo na příslušném komponentu. Některé verze/určité trhy jsou opatřeny označením
kódu také na vysílači a/nebo přijímači.
❒ čtečka A-obr. 14 elektronického
klíče (vedle volantu);
ÚDRŽBA A
PÉČE
HOMOLOGACE
Spínací skříňka zapalování je umístěna na přístrojové desce. Tvoří ji:
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Chcete-li alarm úplně vyřadit z funkce
(např. při dlouhodobém odstavení vozidla), zamkněte vozidlo otočením kovové vložky elektronického klíčku v
zámku dveří u řidiče.
SPÍNACÍ SK¤Í≈KA
ZAPALOVÁNÍ
REJSTŘÍK
VYPNUTÍ ALARMU
19
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ROZSVÍCENÍ
P¤ÍSTROJOVÉ DESKY
20
Postupujte takto:
❒ zasuňte klíček zapalování do spínací skříňky;
obr. 15
A0E0028m
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
Vyhledejte odstavec “Spuštění motoru”
v kapitole “Spuštění motoru a řízení”.
TLAâÍTKO START/STOP
obr. 15
Tlačítko START/STOP, umístěné na
přístrojové desce, ovládá aktivaci elektrických systémů vozidla a spouštění/vypínání motoru.
Tlačítko START/STOP je opatřeno
osvětlenou objímkou. Objímka se rozsvítí spolu s přístrojovou deskou, když
řídicí jednotka povolení spuštění motoru.
❒ jestliže je elektronický klíček již zasunutý, stiskněte tlačítko START/
STOP bez sešlápnutí spojkového
nebo brzdového pedálu.
Při opouštění vozidla s rozsvícenou přístrojovou deskou se elektrická a elektronická zařízení asi po 1 hodině vypnou, aby se zbytečně nevybíjela baterie.
UPOZORNĚNÍ Klíček zapalování zasouvejte do spínací skříňky na doraz.
UPOZORNĚNÍ V případě, že se přístrojová deska nerozsvítí, je třeba vyhledat autorizovaný servis Alfa Romeo.
UPOZORNĚNÍ Pokud se po zasunutí elektronického klíčku do spínací skříňky zapalování rozsvítí na přístrojové desce kontrolka Y (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), zkontrolujte,
zda jste použili správný elektronický klíček, a zkuste jej zasunout do spínací
skříňky. Pokud problém trvá, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
ZHASNUTÍ
P¤ÍSTROJOVÉ DESKY
S vypnutým motorem a uvolněným spojkovým a brzdovým pedálem stiskněte
tlačítko START/STOP nebo vyjměte
elektronický klíček ze spínací skříňky.
Po několika sekundách displej přístrojové desky postupně zhasne.
UPOZORNĚNÍ V případě, že přístrojová deska nezhasne, je třeba vyhledat
autorizovaný servis Alfa Romeo.
UPOZORNĚNÍ V případě poruchy
zámku řízení se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka > (podle příslušné verze vozidla) (u některých verzí se zobrazí i hlášení na displeji). V takovém
případě se obraťte na autorizovaný servis Alfa Romeo.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
V NOUZI
UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k vypnutí motoru za jízdy, zámek řízení se zamkne až po příštím vypnutí motoru se stojícím vozidlem. V takovém případě se na
přístrojové desce rozsvítí (podle příslušné
verze vozidla) kontrolka > (u některých
verzí se na displeji rozsvítí příslušný symbol spolu s hlášením).
POZOR
Je přísně zakázáno v
rámci poprodejního dovybavování vozidla upravovat
řízení nebo volantový hřídel (např. při montáži imobilizéru) způsobem, který by vedl k zániku
záruky a snížil výkony systému, způsobil vážné problémy z
hlediska bezpečnosti a neshodu
s homologací vozidla.
OTÁâKOMùR
Otáčkoměr informuje řidiče o režimu motoru. Když se ukazatel otáčkoměru nachází v červeném poli na konci stupnice,
běží motor v příliš vysokém režimu, který může poškodit mechanické orgány: Doporučujeme nepokračovat v jízdě s takovými otáčkami motoru.
UPOZORNĚNÍ Pracuje-li motor v příliš vysokém režimu (ukazatel otáček v
červeném poli), řídicí systém elektronicky ovládaného vstřikování postupně
snižuje dodávku paliva a motor postupně ztrácí výkon, dokud jeho režim neklesne pod bezpečnostní mez.
S motorem v chodu naprázdno může otáčkoměr signalizovat náhlé a postupné zvyšování počtu otáček podle situace. Toto
chování je zcela v pořádku a nemusí vzbuzovat obavy, protože se může projevit např. při zapnutí klimatizace nebo elektrického ventilátoru. V takových případech
slouží mírné zvýšení volnoběžných otáček
k zachování baterie v nabitém stavu.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Odemknutí
Zámek řízení se odemkne při zasunutí
elektronického klíčku zapalování do spínací skříňky zapalování.
PALUBNÍ
P¤ÍSTROJE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Zamknutí
Zámek řízení se zamkne asi 5 sekund
po vyjmutí elektronického klíčku ze spínací skříňky zapalování poté, co systém
zkontroluje, zda existují tyto stavy:
❒ vypnutý motor;
❒ vozidlo stojí, přístrojová deska je
zhasnutá;
❒ elektronický klíček je vytažený ze
spínací skříňky zapalování.
UPOZORNĚNÍ Pokud se po pokusu
o rozsvícení přístrojové desky a/nebo
spuštění motoru rozsvítí na přístrojové
desce kontrolka > (podle příslušné verze vozidla (u některých verzí se na displeji zobrazí hlášení “Bezpečnostní
systém vozidla není k dispozici”), opakujte pokus a pohněte volantem, aby se
zařízení snadněji odemklo. Zobrazené
hlášení na displeji nemá vliv na funkci
zámku řízení.
REJSTŘÍK
ZÁMEK ¤ÍZENÍ
21
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
UKAZATEL TEPLOTY
CHLADICÍ KAPALINY
MOTORU obr. 18
22
Ručička ukazatele začne ukazovat teplotu chladicí kapaliny motoru, když
stoupne nad cca 50°C.
obr. 17
A0E00177m
UKAZATEL HLADINY PALIVA
obr. 17
Ukazatel ukazuje množství paliva v nádrži.
0 - prázdná nádrž.
1 - plná nádrž (viz odstavec “Čerpání
paliva” v této kapitole).
Kontrolka v ukazateli hladiny paliva se
rozsvítí, jakmile v nádrži zůstane cca 10
litrů paliva. Pokud dojezd vozidla klesne pod 50 km (nebo 31 mílí), zobrazí
se u některých verzí na displeji výstražné hlášení.
Pokud kontrolka K začne
během jízdy blikat, vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
obr. 18
A0E0178m
UPOZORNĚNÍ V některých případech
(např. v prudkém svahu) nemusí přístroj
ukazovat reálné množství paliva v nádrži, a může tak dojít k opožděné signalizaci. Tento úkaz je součástí logiky činnosti
přístroje.
UPOZORNĚNÍ Při čerpání paliva jste
z bezpečnostních důvodů povinni vypnout motor. Pokud toto pravidlo nebudete dodržovat, ukazatel hladiny paliva
může poskytovat trvale chybné údaje.
V takovém případě stačí při příštím čerpání motor vypnout, a správná signalizace množství paliva se obnoví. Pokud
se neobnoví, vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
Při normální teplotě se ručička musí nacházet na středních hodnotách stupnice.
Pokud se ručička přiblíží k červenému
poli, je třeba snížit výkon motoru.
Rozsvícení kontrolky u (a u některých
verzí také hlášení na displeji) signalizuje
přílišné zvýšení teploty chladicí kapaliny
motoru; v takovém případě vypněte motor a vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
UPOZORNĚNÍ K přiblížení ručičky k
červenému poli může dojít také při souběhu některých okolností, jako při jízdě nízkou rychlostí, ve stoupání, plně
zatíženém vozidle nebo s přívěsným vozidlem a v prostředí s vysokou teplotou.
Pokud se ručička přiblíží k červenému
poli, je třeba snížit výkon motoru.
Ručička ukazuje hodnotu tlaku v turbokompresoru.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
UKAZATEL TLAKU V
TURBOKOMPRESORU
(dieselové verze a 1750
TURBO BENZÍN) obr. 20
V NOUZI
Ručička začne ukazovat teplotu motorového oleje, když stoupne nad cca
70°C.
A0E0180m
ÚDRŽBA A
PÉČE
UKAZATEL TEPLOTY
MOTOROVÉHO OLEJE
(u benzínových verzí
kromû 1750 TURBO
BENZÍN) obr. 19
obr. 20
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0179m
REJSTŘÍK
obr. 19
UPOZORNĚNÍ K přiblížení ručičky k
červenému poli může dojít také při souběhu některých okolností, jako při jízdě nízkou rychlostí, ve stoupání, plně
zatíženém vozidle nebo s přívěsným vozidlem a v prostředí s vysokou teplotou.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Rozsvícení kontroly ` za jízdy (a u některých verzí také hlášení na displeji)
signalizuje přílišné zvýšení teploty; vypněte motor a vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
23
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
24
obr. 21
A0E0072m
VYNULOVÁNÍ DENNÍHO
POâÍTADLA UJET¯CH
KILOMETRÒ obr. 21
Chcete-li vynulovat denní počítadlo km,
stačí dlouze stisknout tlačítko A.
RUâNÍ NASTAVENÍ
OSVùTLENÍ OVLADAâÒ I
REOSTAT
AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ
OSVùTLENÍ OVLADAâÒ
REOSTATU
Tato funkce umožňuje nastavovat intenzitu (8 úrovní) osvětlení grafiky/displeje
přístrojové desky, displeje autorádia (u příslušné verze vozidla), displeje klimatizace, displeje navigačního zařízení (u příslušné verze vozidla) a grafické symboly
palubních přístrojů (ukazatele hladiny paliva, teploty motorového oleje (u benzínových motorů) nebo tlaku v turbokompresoru (u dieselových motorů) a ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru).
Maximální viditelnost a komfort během
jízdy (např. při jízdě se zapnutými světly, v tunelu apod.) zajišťuje snímač zabudovaný v rychloměru, který automaticky nastaví intenzitu osvětlení po zasunutí elektronického klíčku do spínací
skříňky a stisknutí tlačítka START/
STOP. Snímač nastaví intenzitu osvětlení grafiky a displeje přístrojové desky,
autorádia (u příslušné verze vozidla), displeje klimatizace a displeje navigačního
zařízení (u příslušné verze vozidla), a dále grafické symboly palubních přístrojů
(ukazatele hladiny paliva, teploty motorového oleje (u benzínových motorů) nebo ukazatele tlaku v turbokompresoru (u
dieselových motorů) a ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru).
Nastavení se provádí krátkým stiskem
tlačítka + na levém pákovém ovládači, chcete-li osvětlení zvýšit, nebo tlačítka –, chcete-li je snížit: Na displeji
se zobrazí nápis s číslem udávajícím stupeň nastavené intenzity osvětlení: Obrazovka zůstane aktivní po několik sekund, a poté zhasne.
Multifunkční displej je schopen zobrazovat užitečné a potřebné informace
během jízdy, a to zejména:
❒ Nastavení jasu ovládačů reostatu.
obr. 22
A0E0060m
INFORMACE
ZOBRAZOVANÉ NA
STANDARDNÍ OBRAZOVCE
❒ Upozornění na tvorbu náledí na vozovce (zobrazí se symbol √ Eobr. 22).
❒ Venkovní teplota B;
❒ Zobrazení hladiny motorového oleje
Chcete-li vynulovat denní počítadlo kilometrů (mílí), stiskněte dlouze tlačítko
A-obr. 23.
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0072m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při zasunutí elektronického klíčku zapalování se zobrazí celkový počet kilometrů (nebo mílí); chcete-li zobrazit také denní počet kilometrů (mílí), stiskněte tlačítko A-obr. 23.
obr. 23
REJSTŘÍK
❒ Celkový nebo denní počet kilometrů
(nebo mílí) C (pokud se zobrazí celkový počet, na displeji se objeví také nápis TOT).
V NOUZI
❒ Čas A-obr. 22;
❒ Signalizace překročení limitu rychlosti.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
❒ Termín servisní prohlídky dle plánu
údržby (zobrazení symbolu õ
D-obr. 22).
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
(u příslušné verze vozidla)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
INFORMACE O STAVU
VOZIDLA
(podle události)
MULTIFUNKâNÍ
DISPLEJ
25
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTAVOVACÍ MENU
“MENU SETUP”
Máte k dispozici také nastavovací menu (setup), které umožňuje pomocí tlačítek MENU a +/– (viz obr. 24),
nastavovat nebo zadávat funkce a parametry popisované na dalších stránkách. Nastavovací menu se aktivuje
krátkých stiskem tlačítka MENU.
Ve stojícím vozidle lze
provádět tato nastavení:
❒ Aktivace/deaktivace limitu rychlost
a nastavení tohoto limitu.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
❒ Seřízení hodin.
26
❒ Nastavení hlasitosti zvukové signalizace poruch/upozornění/výstrah.
❒ Nastavení měrné jednotky “vzdálenost”.
Za jízdy vozidla lze nastavit
tyto funkce a parametry:
❒ Aktivace/deaktivace limitu rychlost
a nastavení tohoto limitu.
Mezní rychlost (SPEED BEEP)
obr. 24
A0E0074m
OVLÁDACÍ TLAâÍTKA
(na levém pákovém
ovládaãi) obr. 24
MENU
Krátký stisk: potvrzuje zvolenou položku a/nebo přechod na následující obrazovku;
Dlouhý stisk tlačítka: potvrzení
zvolené položky a návrat na standardní
obrazovku;
+/– procházení položkami nastavovacího menu (Menu Setup) nahoru/dolů
nebo zvýšení/snížení hodnoty na obrazovce.
Když je na displeji zobrazena standardní obrazovka, tlačítka +/– slouží k nastavení intenzity osvětlení přístrojové
desky.
Tato funkce umožňuje nastavit mezní
jízdní rychlost vozidla (km/h) (nebo v
mílích), na jejíž překročení Vás systém
akustickým a vizuálním signálem a hlášením na displeji upozorní (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”). Po skončení
signalizace displej zobrazí opět standardní obrazovku. Hlášení z displeje zmizí až tehdy, kdy rychlost klesne alespoň o 5 km/h (5 mílí) oproti nastavené hodnotě mezní rychlosti nebo po
krátkém stisku tlačítka MENU. Tento
postup se provádí pouze jednou po překročení mezní rychlosti a je možné jej
opakovat vždy, kdy rychlost vozidla klesne alespoň o 5 km/h (mílí) oproti nastavené hodnotě, a poté opět stoupne
nad nastavenou mezní rychlost.
Při nastavení hodin postupujte takto:
❒ stiskněte tlačítko MENU, až se se
zobrazí položka TIME REG:
❒ stiskněte znovu tlačítko MENU: nápis TIME a symbol hodin začnou blikat;
❒ stiskem tlačítka +/– nastavte čas.
Čas se vždy zobrazuje v režimu 24h
(24 hodin).
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Nastavení hlasitosti zvukové výstrahy:
❒ tiskněte tlačítko MENU, dokud se
nezobrazí položka BUZZ: na displeji se zobrazí nápis BUZZ a číslo úrovně hlasitosti;
❒ stiskněte znovu tlačítko MENU: číslo úrovně začne blikat;
❒ stiskem tlačítka +/– nastavte úroveň hlasitosti zvukové výstrahy.
Chcete-li zvukovou výstrahou vypnout,
navolte tlačítkem +/– úroveň “0”.
V NOUZI
Touto funkcí se seřídí hodiny.
Tato funkce umožňuje nastavit (ve 4
úrovních) hlasitost zvukové výstrahy při
upozornění na určité závady/výstrahy.
Zvukovou signalizace lze nastavit, případně i vypnout.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Nastavení času
(TIME REG)
Nastavení hlasitosti zvukové
signalizace
TECHNICKÉ
ÚDAJE
UPOZORNĚNÍ Rozsah nastavení činí
30 - 150 km/h (nebo 20 - 150 mílí)
podle dříve nastavené měrné jednotky
(viz odstavec “Nastavení měrné jednotky jízdní rychlosti”, uvedený dále). Každým stiskem tlačítka +/– zvýšíte/snížíte
hodnotu o pět jednotek. Podržením tlačítka +/– se hodnota zvyšuje/snižuje
automaticky rychle. Jakmile se začnete
blížit k požadované hodnotě, dokončete
nastavení jednotlivými stisky.
REJSTŘÍK
Mezní rychlost nastavíte takto:
❒ stiskněte tlačítko MENU, až se se
zobrazí položka SPEED BEEP: na
displeji se zobrazí SPEED BEEP a
stav nastavení (ON = aktivní mezní rychlost/OFF= neaktivní mezní
rychlost);
❒ stiskněte znovu tlačítko MENU: hlášení ON (nebo OFF) začne blikat;
❒ stiskněte tlačítko +/–, kterým zvolíte ON nebo OFF;
❒ zvolíte-li ON, na displeji začne blikat poslední zadaná hodnota limitu
rychlosti;
❒ stiskem tlačítka +/– nastavte novou hodnotu.
27
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Tato funkce umožňuje nastavit měrnou
jednotku vzdálenosti (km nebo mi).
UPOZORNĚNÍ Plán údržby stanoví
servisní prohlídku a údržbu vozidla každých 35 000 km (nebo 21 000 mílí);
příslušné hlášení se zobrazuje automaticky po zasunutí elektronického klíčku
do spínací skříňky, a to od 2 000 km
(nebo 1 240 mílí) zbývajících do plánovaného termínu. Upozornění se zobrazuje v km nebo mílích podle přednastavené měrné jednotky. Jakmile se
termín servisní prohlídky blíží, zobrazuje se při každém zasunutí elektronického klíčku do spínací skříňky hlášení a počet kilometrů/mílí, zbývajících do příštího termínu. Vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo, kde po údržbě stanovené Plánem údržby nebo Plánem
ročních servisních prohlídek také vynulují toto hlášení (reset).
ZOBRAZENÍ HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJE
Při zasunutí elektronického klíčku do spínací skříňky se na displeji na několik
sekund zobrazí hladina olejového motoru. K vypnutí tohoto hlášení a přechodu na příští obrazovku stiskněte tlačítko MENU.
V případě nedostatečné hladiny motorového oleje se na displeji zobrazí upozorňovací hlášení.
UPOZORNĚNÍ Správnou hladinu motorového oleje kontrolujte také vždy pomocí měrky (viz odstavec “Kontrola hladin” v kapitole “Údržba vozidla”).
UPOZORNĚNÍ Při kontrole hladiny
motorového oleje musí vozidlo stát na
rovině.
UPOZORNĚNÍ Automatické měření
dostatečné hladiny oleje proběhne po
zasunutí klíčku do spínací skříňky, proto vyčkejte asi 2 sekundy, než spustíte
motor.
REJSTŘÍK
Chcete-li nastavit měrnou jednotku, postupujte takto:
❒ tiskněte tlačítko MENU, dokud se
nezobrazí položka UNIT: na displeji
se zobrazí nápis UNIT a“km” nebo “mi”;
❒ stiskněte znovu tlačítko MENU: nápis “km” (nebo “mi”) začne blikat;
❒ stiskem tlačítka +/– nastavte požadovanou měrnou jednotku.
Termíny plánované údržby
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
Nastavení měrné jednotky
vzdálenosti (UNIT)
UPOZORNĚNÍ Hladina oleje může
stoupnout po delším stání vozidla.
28
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Hlášení “NIGHT PAN ON” nebo
“NIGHT PAN OFF” zůstane na displeji několik sekund a zhasne. Pokud
chcete hlášení vypnout dříve, stiskněte
krátce tlačítko MENU.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Po vypnutí funkce se na displeji zobrazí hlášení “NIGHT PAN OFF”.
V NOUZI
Funkci lze spustit (s elektronickým klíčkem v zapalování, rozsvícenými vnějšími světly a snímačem v rychloměru za
snížené viditelnosti) dlouhým stiskem
tlačítka –. Po zapnutí funkce se na displeji zobrazí hlášení “NIGHT PAN
ON”.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Tato funkce obsluhuje aktivaci/deaktivaci (ON/OFF) osvětlení otáčkoměru
a palubních přístrojů.
Chcete-li funkci NIGHT PAN vypnout,
postupujte takto:
❒ stiskněte dlouze tlačítko + (lze i s
vypnutými vnějšími světly);
❒ vyjměte elektronický klíček ze spínací skříňky.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Po hlášení o hladině motorového oleje
se na displeji na několik sekund zobrazí hlášení s pokynem, jak postupovat při
spuštění motoru (PRESS PEDAL
AND START: Sešlápněte brzdový nebo spojkový pedál, a poté stiskněte tlačítko START/ STOP, které motor
spustí).
OSVùTLENÍ
OTÁâKOMùRU/PALUBNÍCH
P¤ÍSTROJÒ (NIGHT PAN)
REJSTŘÍK
HLÁ·ENÍ P¤I SPU·TùNÍ
MOTORU
29
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
30
INFORMACE O STAVU
VOZIDLA (dle pfiípadu)
KONFIGUROVATELN
¯ MULTIFUNKâNÍ
DISPLEJ
❒ Termíny plánované údržby
❒ Informace palubního počítače Trip
computer;
(u příslušné verze vozidla)
Multifunkční konfigurovatelný displej zobrazuje užitečné a nezbytné informace
během jízdy vozidla, a to zejména:
INFORMACE
ZOBRAZOVANÉ NA
STANDARDNÍ OBRAZOVCE
❒
❒
❒
❒
❒
Čas A-obr. 24/a;
Venkovní teplota B;
Datum C;
Denní ujeté kilometry (nebo míle) D;
Celkový počet ujetých kilometrů (nebo mílí) E;
❒ Signalizace stavu vozidla F (např.
nedovřené dveře, náledí na vozovce, atd.)
❒ Nastavení jasu ovládačů reostatu.
obr. 24/a
A0E0015m
Prostřední část displeje s datem C zůstane aktivní, dokud nenavolíte jinou
funkci vyžadující nějaké zobrazení na
displeji (např. “Nastavení jasu”) nebo
zobrazení dalších informací o stavu vozidla.
S vyjmutým klíčkem ( a při otevření
alespoň jedněch předních dveří) se displeji rozsvítí a zobrazí na několik sekund
čas, ujeté kilometry/míle a venkovní
teplota.
❒ Zobrazení hladiny motorového oleje.
UPOZORNĚNÍ Při otevření jedněch
předních dveří zobrazí displej na několik sekund čas, ujeté kilometry a venkovní teplotu.
Když je na displeji zobrazena standardní obrazovka, tlačítka +/– slouží k nastavení intenzity osvětlení přístrojové
desky.
A0E0074m
NASTAVOVACÍ MENU
“MENU SETUP”
Zobrazené nastavovací menu (“Menu
Setup”) umožňuje pomocí tlačítek
MENU a +/– (viz obr.25) nastavovat a/nebo zadávat položky popsané na dalších stránkách. Menu Setup navolíte krátkým stiskem tlačítka MENU.
Menu se skládá z řady funkcí, umístěných v kruhu obr. 26.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
+/– procházení položkami nastavovacího menu (Menu Setup) nahoru/dolů
nebo zvýšení/snížení hodnoty na obrazovce.
obr. 25
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Dlouhý stisk tlačítka: potvrzení požadované položky a návrat k předchozí obrazovce;
V NOUZI
❒ Krátkým stiskem tlačítka MENU
můžete navolit hlavní menu, ve kterém chcete provést změny;
❒ tlačítky + nebo – (postupnými stisky) je možné zvolit nové nastavení;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU je
možné uložit nastavení a současně
se vrátit k původně vybrané položce
hlavního menu.
Krátký stisk: potvrzuje zvolenou položku a/nebo přechod na následující obrazovku;
ÚDRŽBA A
PÉČE
MENU
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Zvolení položky v hlavním
menu bez podmenu:
REJSTŘÍK
OVLÁDACÍ TLAâÍTKA
31
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
32
Volba položky v hlavním menu
s podmenu:
❒ Krátkým stiskem tlačítka MENU se
zobrazí první položka podmenu;
❒ tlačítkem + o – (jednotlivými stisky) můžete procházet všemi položkami podmenu;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU lze
zvolit zobrazenou položku podmenu a vstoupit do příslušného nastavovacího menu;
❒ postupnými stisky tlačítka + o – můžete navolit nové nastavení této položky v podmenu;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU lze
nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou
položku podmenu.
Nastavení data a hodin:
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU lze
zvolit první údaj, který chcete změnit (např. hodiny / minuty nebo rok
/ měsíc / den);
❒ tlačítky + nebo – (postupnými stisky) je možné zvolit nové nastavení;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU
lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku
nastavovacího menu; pokud je to poslední položka, vrátíte se v hlavním
menu na položku, která byla zvolena před tím.
ZOBRAZENÍ HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJE
Po zasunutí elektronického klíčku do zapalování se na displeji zobrazí na několik sekund hladina motorového oleje.
Chcete-li zobrazení zrušit a přejít na další obrazovku, stiskněte tlačítko MENU.
V případě nedostatečné hladiny motorového oleje se na displeji zobrazí upozorňovací hlášení.
UPOZORNĚNÍ Správnou hladinu oleje kontrolujte vždy také pomocí měrky
(viz odstavec “Kontrola hladin” v kapitole “Údržba vozidla”).
UPOZORNĚNÍ Při kontrole hladiny
motorového oleje musí vozidlo stát na
rovině.
UPOZORNĚNÍ Automatické měření
dostatečné hladiny oleje proběhne po
zasunutí klíčku do spínací skříňky, proto vyčkejte asi 2 sekundy, než spustíte
motor.
UPOZORNĚNÍ Hladina oleje může
stoupnout po delším stání vozidla.
LIM. RYCHLOST
AUTOMAT.
POTKAV.
RESET TRIP B
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
HODINY
SERVICE
V NOUZI
VÝSTUP Z MENU
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MENU. Pro procházení položek v menu stiskněte tlačítka
+ nebo –. Během jízdy máte k dispozici z bezpečnostních důvodů pouze omezené menu (nastavení mezní hodnoty jízdní rychlosti).
Se stojícím vozidlem je možno vstoupit do celého menu. Je-li vozidlo vybaveno rádiovou navigací, je možné nastavovat/zadávat
pouze tyto funkce: “Mezní rychlost”, “Nastavení citlivosti soumrakového senzoru” (u příslušné verze vozidla) a “Opětovná aktivace
zvukové výstrahy pro signalizace S.B.R.” (u příslušné verze vozidla). Ostatní funkce se zobrazují na displeji systému radionavigace a
je možné je také upravovat/nastavovat..
REŽIM 12/24
HLAS. TLA ÍTEK
OPAK. RADIO
M RNÁ JEDNOTKA
ZAMK. DVE Í
JEN ZAV.PROST.
ODEMK. DV. IDI E
TECHNICKÉ
ÚDAJE
JAZYK
A0E0218g
REJSTŘÍK
HLAS. VÝSTRAHY
ÚDRŽBA A
PÉČE
DATA
obr. 26
33
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Při nastavování mezní rychlosti postupujte takto:
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Mezní Rychlost
34
Tato funkce umožňuje nastavit mezní
jízdní rychlost vozidla (km/h) (nebo v
mílích), na jejíž překročení Vás systém
akustickým a vizuálním signálem a hlášením na displeji upozorní (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: na
obrazovce se objeví nápis OFF;
UPOZORNĚNÍ Limit rychlosti lze nastavit v rozmezí 30 - 250 km/h (20 150 mílí/h) podle nastavené měrné
jednotky (viz odstavec “Měrné jednotky” uvedený dále). Každým stiskem tlačítka +/– zvýšíte/snížíte hodnotu o
pět jednotek. Podržením tlačítka +/–
se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky rychle. Jakmile se přiblížíte k požadované hodnotě, dokončete nastavení
postupnými stisky.
Nastavení citlivosti
Soumrakový senzor
(Automat. potkav.)
(u příslušné verze vozidla)
Zrušení nastavení:
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
❒ stiskněte tlačítko +: Na displeji se
objeví nápis ON;
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se objeví nápis ON;
❒ krátce stiskněte MENU a tlačítky
+/– nastavte požadovanou rychlost
(během nastavování hodnota rychlosti bliká).
❒ stiskněte tlačítko –: na obrazovce
se objeví nápis OFF;
❒ Krátce stiskněte tlačítko MENU,
kterým se vrátíte na obrazovku menu nebo toto tlačítko stiskněte dlouze, abyste se vrátili na standardní
obrazovku.
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Touto funkcí se nastavuje citlivost soumrakového snímače (ve třech úrovních).
Postup při nastavení:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
obrazovce se zobrazí původně nastavená citlivost;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Způsob nulování
Trip B (Reset Trip B)
Touto funkcí se nastavuje způsob nulování (automatické nebo ruční) jednotky
Trip B.
Další informace najdete v odstavci “Trip
computer”.
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí “minuty”;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí 12h nebo 24h
(podle předchozího nastavení);
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
Při nastavení postupujte takto:
V NOUZI
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji sezobrazí “hodiny”;
Tato funkce umožňuje nastavení zobrazení času ve formátu 12h nebo 24h.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Při nastavení hodin postupujte takto:
Režim hodin (Režim 12/24)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Touto funkcí se nastavují hodiny.
UPOZORNĚNÍ Každým stiskem tlačítka +/– snížíte/zvýšíte hodnotu o
jednu jednotku. Podržením tlačítka +/–
se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky rychle. Jakmile se přiblížíte k požadované hodnotě, dokončete nastavení
postupnými stisky.
REJSTŘÍK
Nastavení hodin (Hodiny)
35
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Nastavení data (Data)
36
Touto funkcí nastavíte datum (rok - měsíc - den).
Při nastavování postupujte takto:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: na
displeji se rozbliká “rok”;
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: na
displeji se rozbliká “měsíc”;
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: na
displeji se rozbliká “den”;
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
UPOZORNĚNÍ Každým stiskem tlačítka +/– snížíte/zvýšíte hodnotu o
jednu jednotku. Podržením tlačítka +/–
se hodnota rychle zvyšuje/snižuje automaticky. Jakmile se začnete blížit k
požadované hodnotě, dokončete nastavení jednotlivými stisky.
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Opakování informací
(Ripet. Radio)
(u příslušné verze vozidla)
Tato funkce umožňuje zobrazit na displeji informace z autorádia.
❒ Autorádio: kmitočet nebo hlášení
RDS o naladěné rozhlasové stanici,
aktivace automatického ladění nebo
AutoStore;
❒ CD audio, CD MP3: číslo vybrané
skladby;
❒ CD Changer: číslo CD a číslo stopy.
Chcete-li aktivovat/deaktivovat (ON/
OFF) zobrazování informací, postupujte takto:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí ON nebo OFF
(podle předchozího nastavení);
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Na základě zvoleného audio zdroje se
na displeji pod zobrazením času objeví
symbol aktivního zdroje.
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí ON nebo OFF
(podle předchozího nastavení);
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Rozsvícení kruhové kontrolky tlačítka q
signalizuje, že funkce byla aktivována.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí ON nebo OFF
(podle předchozího nastavení);
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Při aktivaci/deaktivaci (ON/OFF)
funkce postupujte takto:
Při aktivaci/deaktivaci (ON/OFF)
funkce postupujte takto:
V NOUZI
Je-li funkce aktivní (ON), je stále možné odemknout ostatní dveře stisknutím
tlačítka umístěného na střední části panelu.
Tato funkce po zapnutí (ON) umožňuje automatické zamknutí dveří, jakmile vozidlo překročí rychlost 20 km/h.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Tato funkce umožňuje stisknutím tlačítka Ë na elektronickém klíčku odemknout pouze dveře u řidiče.
Automatické centrální
zamykání vozu za jízdy
(Bloc. Porte)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Tato funkce umožňuje odemykání zavazadlového prostoru nezávisle na dveřích kabiny. Když je tato funkce zprovozněna, zavazadlový prostor otevřete
tlačítkem ` na elektronickém klíčku nebo pákou pod zadním levým sedadlem (viz odstavec “Zavazadlový prostor” v této kapitole).
Chcete-li navolit nezávislé odemykání
zámku zavazadlového prostoru (ON),
nebo je chcete naopak podřídit odemykání dveří (OFF), postupujte takto:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí ON nebo OFF
(podle předchozího nastavení);
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Odemknutí zámku u dveří
řidiče (Sbloc. P. Guida)
REJSTŘÍK
Odemknutí zavazadlového
prostoru nezávisle na
odemknutí dveří (Baule Ind.)
37
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Vzdálenost
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Měrná jednotka
(Unita Misura)
38
Tato funkce umožňuje zadat měrnou
jednotku ujetých kilometrů (mílí), spotřeby paliva (litry /100 km nebo
km/litr nebo míli) a teploty (°C nebo
°F).
Postup při nastavení měrné jednotky:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
obrazovce se objeví “km” nebo
“mi” (podle předchozího nastavení);
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Spotřeba
Teplota
Pokud je nastavená měrná jednotka v
kilometrech (viz předchozí odstavec),
můžete na displeji nastavit měrnou jednotku (l/100 km, km/l nebo míle),
která signalizuje množství spotřebovaného paliva.
Tato funkce umožňuje nastavit měrnou
jednotku teploty (°C nebo °F).
Pokud nastavíte měrnou jednotku v mílích (viz předchozí odstave), na displeji se zobrazí množství spotřebovaného
paliva v mílích.
V tomto případě je položka v nastavovacím menu Setup volitelná, ale zablokovaná na ukazateli v mílích “mpg”.
Postup při nastavení měrné jednotky:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí “km/l” nebo
“l/100 km” (podle předchozího nastavení);
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
Postup při nastavení měrné jednotky:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se objeví °C nebo °F (podle předchozího nastavení);
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
❒ stiskněte krátce tlačítko MENU , na
displeji se zobrazí původně nastavená “úroveň” hlasitosti;
❒ stiskněte krátce tlačítko MENU , na
displeji se zobrazí původně nastavená “úroveň” hlasitosti;
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
❒ nastavení proveďte stiskem tlačítka
+ nebo –;
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Postup při nastavení hlasitosti:
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Postup při nastavení hlasitosti:
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo –;
Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost
akustické signalizace (v 8 úrovních),
která doprovází stisknutí některých tlačítek.
V NOUZI
❒ stiskněte krátce tlačítko MENU, na
displeji se objeví označení podle
předchozího nastavení;
Tato funkce umožňuje nastavit až osm
úrovní hlasitosti zvukových upozornění
při zobrazení výstrah.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Postup při nastavení jazyka:
Nastavení hlasitosti tlačítek
(Vol. Tasti)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Po příslušném nastavení se informace
mohou na displeji zobrazovat v následujících jazycích: V italštině, angličtině,
němčině, portugalštině, španělštině,
francouzštině, holandštině a brazilské
portugalštině.
Nastavení hlasitosti akustické
signalizace závad/výstrah i
(Vol. Beep)
REJSTŘÍK
Volba jazyka (Lingua)
39
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
40
Pravidelná údržba (Servis)
Tato funkce umožňuje zobrazit údaje o
kilometrickém proběhu a servisních prohlídek.
Chcete-li si je zobrazit, postupujte takto:
❒ Stiskněte krátce tlačítko MENU: Na
displeji se zobrazí podle předchozího nastavení počet km nebo mílí
zbývajících do příští servisní prohlídky (viz odstavec “Měrné jednotky”);
❒ krátkým stiskem tlačítka MENU se
vrátíte na obrazovku s menu; delším
stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku.
UPOZORNĚNÍ Plán údržby stanoví
termín servisní prohlídky a údržby každých 35.000 km (nebo 21.000 mílí);
toto hlášení se zobrazuje automaticky,
jakmile zasunete elektronický klíček do
spínací skříňky, počínaje 2.000 km (nebo 1.240 mílí) zbývajících do příští servisní prohlídky. Upozornění se zobrazuje v km nebo mílích podle přednastavené měrné jednotky. Jakmile se termín
servisní prohlídky blíží, zobrazuje se při
každém zasunutí elektronického klíčku
do spínací skříňky hlášení a počet kilometrů/mílí, zbývajících do příštího termínu. Vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, kde po údržbě, stanovené
Plánem údržby nebo Plánem ročních servisních prohlídek, toto hlášení vynulují
(reset).
OSVùTLENÍ OTÁâKOMùRU/
PALUBNÍCH P¤ÍSTROJÒ
(NIGHT PANEL)
Výstup z menu
Tato funkce obsluhu aktivaci/deaktivaci
(ON/OFF) osvětlení otáčkoměru a palubních přístrojů. Funkci lze spustit (s elektronickým klíčkem v zapalování, rozsvícenými vnějšími světly a snímačem v rychloměru za snížené viditelnosti) dlouhým
stiskem tlačítka –. Když je tato funkce aktivní, na displeji se zobrazí upozorňovací
hlášení. Aktivní funkci NIGHT PANEL
lze vypnout tímto postupem:
❒ stiskněte dlouze tlačítko + (lze i s
vypnutými vnějšími světly);
❒ vyjměte elektronický klíček ze spínací skříňky.
Zvolení této položky se vrátíte na standardní obrazovku.
Pokud tuto funkci vypnete, na displeji se
zobrazí upozorňovací hlášení.
Opětné zapnutí zvukové
výstrahy S.B.R.
(Seat Belt Reminder)
(Beep Cint.)
(u příslušné verze vozidla)
Tato funkce se zobrazí na displeji až po
vypnutí systému v autorizovaném servisu Alfa Romeo.
Zobrazená hlášení zmizí po několika sekundách. Chcete-li hlášení vypnout dříve, stiskněte krátce tlačítko MENU.
Všeobecné informace
Funkce “Trip computer” umožňuje se zasunutým klíčkem zapalování zobrazení veličiny udávající stav fungování vozidla Funkci obsluhuje “Trip A”, který monitoruje “celou cestu” vozidla (ujetou vzdálenost) a “Trip B”, který monitoruje částečnou cestu vozidla; tato funkce je součástí funkce celkové cesty (jak je vidět na obr. 27)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
Reset TRIP B
Konec částečné etapy
Začátek nové
částečné etapy
REJSTŘÍK
Konec částečné etapy
Začátek nové
částečné etapy
˙
Konec částečné etapy
Začátek nové
částečné etapy
TRIP B
˙
˙
˙
obr. 27
Reset TRIP B
TRIP B
˙
Reset TRIP B
Konec částečné etapy
Začátek nové částečné etapy
Reset TRIP B
˙
TRIP B
˙
˙
TRIP A
V NOUZI
Reset TRIP A
Konec celkové etapy
Začátek nové etapy
Reset TRIP A
Konec celkové etapy
Začátek nové etapy
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Obě funkce se dají vynulovat (resetovat neboli nastavit na začátek nové cesty).
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
TRIP COMPUTER
41
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
“Trip A” umožňuje zobrazovat následující veličiny:
❒ Průměrná spotřeba
❒ Okamžitá spotřeba
❒ Průměrná rychlost
❒ Doba cesty
❒ Dojezdová autonomie
❒ Ujetá vzdálenost
Funkce “Trip B” umožňuje zobrazovat
následující veličiny:
❒ Ujetá vzdálenost B
❒ Průměrná spotřeba B
❒ Průměrná rychlost B
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ Doba trvání etapy B.
42
Zobrazované veličiny
Průměrná spotřeba
Udává přibližnou spotřebu paliva od začátku nové cesty.
Okamžitá spotřeba
Vyjadřuje spotřebu paliva, kterou denně
aktualizuje. Při delším stání vozidla se
spuštěným motorem se zobrazí “- - - -”.
Průměrná rychlost
Udává průměrnou hodnotu rychlosti vozidla podle celkového času od začátku
nové cesty.
Doba na cestě
Udává dobu od začátku nové cesty (trvání cesty).
Dojezdová autonomie
Zobrazuje přibližnou vzdálenost, kterou
lze ještě ujet na palivo obsažené v nádrži za předpokladu, že zůstane zachován stejný způsob jízdy.
Na displeji se zobrazí “- - - -“ při těchto
událostech:
❒ dojezdová autonomie pod 50 km
(nebo 30 mílí);
❒ při delším stání vozidla se spuštěným
motorem.
UPOZORNĚNÍ Autonomní dojezd vozidla může ovlivnit tyto faktory: styl jízdy (viz část “Styl jízdy” v kapitole
“Spuštění motoru a řízení”), typ trasy
(dálnice, po městě, v horách, atd.), stav
používání vozidla (s nákladem nebo bez
něj, tlak v pneumatikách, atd.) Podle
toho je také nutno cestu naprogramovat.
Ujetá vzdálenost
Udává vzdálenost v kilometrech, kterou
vozidlo ujelo od začátku nové cesty.
Při každém připojení baterie a začátku
nové etapy se na displeji zobrazí hodnota “0.0” (reset).
TlačítkoTRIP obr. 28, umístěné na
pravém pákovém ovládači umožňuje s
klíčkem v zapalování zapnout funkce
“Trip A” a “Trip B”. Chcete-li procházet
zobrazenými veličinami u jednotlivých
funkci, použijte tlačítka umístěná po
straně pákového ovládače.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Tlačítko TRIP umožňuje také vynulovat funkce “Trip A” a “Trip B” před začátkem nové cesty:
❒ krátký stisk: umožní přístup k zobrazení jednotlivých veličin;
❒ dlouhý stisk: umožňuje vynulovat (reset) hodnotu veličin před začátkem nové cesty.
K přechodu z jedné položky menu Trip
Computer na další je třeba krátce stisknou tlačítka - a ..
obr. 29
A0E0052m
UPOZORNĚNÍVynulování funkce
“Trip A” provede současně vynulování
funkce “Trip B”, zatímco vynulování
“Trip B” pouze resetuje veličiny, které
mu přísluší.
Na každé obrazovce Trip Computer se
zároveň zobrazí dvě položky funkce
“aktivní Trip” v dané chvíli; jedna z položek se zobrazí v horní části displeje a
druhá ve spodní části (viz obr. 29).
Na stejné obrazovce se nemůže zobrazit současně stejná položka v horní i dolní části.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0076m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
TLAâÍTKO TRIP
obr. 28
V NOUZI
❒ automaticky, když ujetá vzdálenost
dosáhne hodnoty 9999,9 km (nebo mílí), doba na cestě dosáhne hodnoty 99.59 (99 hodin a 59 minut),
nebo po každém odpojení a zapojení baterie.
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ “ručně” uživatelem delším stiskem
tlačítka TRIP;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Začne od okamžiku vynulování, které
bylo provedeno:
REJSTŘÍK
Nová cesta
43
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
44
Oba režimy palubního počítače Trip computer lze navolit krátkým stiskem tlačítka TRIP; tlačítkem - lze procházet
položkou zobrazenou v horní části displeje; tlačítkem . lze procházet položkou zobrazenou v jeho spodní části.
Chcete-li přejít od funkce Trip A na Trip
B, stiskněte krátce tlačítko TRIP.
Postup před začátkem cesty
(reset)
Trip A a Trip B se resetují nezávisle.
Reset Trip A
Vynulování Trip A: s elektronickým klíčkem zapalování zasunutým do spínací
skříňky zapalování stiskněte a přidržte
alespoň na 2 sekundy tlačítko TRIP .
UPOZORNĚNÍ Automatický reset
proběhne pouze v těchto případech:
❒ jakmile “ujetá vzdálenost” dosáhne
hodnoty 9999,9 km nebo “doba
na cestě” hodnoty 99.59 (99hodin
a 59 minut);
❒ po každém odpojení a opětném připojení baterie.
Po resetování Trip A se zobrazí na displeji upozorňovací hlášení.
UPOZORNĚNÍ Resetování Trip A neznamená resetování veličin “Dojezd”
a “Okamžitá spotřeba paliva”.
Reset Trip B
U veličin, souvisejících s Trip B, můžete zvolit prostřednictvím nastavovacího
menu způsob resetování (ruční nebo automatické) (viz odstavec “Nastavovací
menu Setup “ uvedený výše):
❒ manuální reset: stiskněte a podržte
déle než 2 sekundy tlačítko TRIP.
❒ automatický reset: Provádí se při
každém zasunutí elektronického klíčku do spínací skříňky.
Po zresetování funkce Trip B se na displeji zobrazí upozorňovací hlášení.
UPOZORNĚNÍ Resetování Trip B neznamená vynulování veličin “Dojezd” a
“Okamžitá spotřeba paliva”.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
SEDADLA
P¤EDNÍ SEDADLA S
RUâNÍM NASTAVOVÁNÍM
obr. 31
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0020m
V NOUZI
obr. 31
Nastavení v podélném směru
Zvedněte madlo A (na vnitřní straně sedadla) a posuňte sedadlo dopředu nebo
dozadu; Sedadlo je nutno nastavit tak,
aby ruce mohly při řízení řádně svírat volant.
ÚDRŽBA A
PÉČE
POZNÁMKA Při spuštění motoru se
zobrazí krátce místo nápisu “OK/NE”
čárky v případě, že se položka vyvolá
stiskem tlačítka TRIP. To neznamená
žádnou závadu, systém pouze právě
kontroluje hodnoty tlaku v pneumatikách.
Textilní potahy vozu
jsou dimenzovány tak,
aby dlouhodobě odolávaly opotřebení při normálním
používání vozu. Přesto je zcela
nezbytné se vyvarovat nadměrného a/nebo dlouhodobého odírání doplňky oděvů, jako
jsou různé kovové spony, suché
zipy apod., protože pokud by
tyto doplňky působily vždy na
stejné místo velkým tlakem,
mohly by zpřetrhat vlákna a tím
potah poškodit.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
U verzí, vybavených systémem T.P.M.S.
(systém kontroly tlaku v pneumatikách,
(viz odstavec “Systém T.P.M.A.” v této
kapitole), se na obrazovce zobrazí informace související s funkcí Trip A a Trip
B, a pak obrazovka s údaji o stavu tlaku v pneumatikách (viz obr. 30).
Jakékoliv nastavení se
musí provádět pouze
při stojícím voze.
REJSTŘÍK
obr. 30
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
POZOR
A0E0053m
45
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
POZOR
Povolte páku a pohybem dopředu a dozadu
zkontrolujte, zda sedadlo dobře sedí ve vodidlech. Pokud by
nebylo sedadlo řádně zajištěno, mohlo by jeho nenadálé
posunutí způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0024m
Nastavení sklonu sedadla
(u příslušné verze vozidla)
Výškové nastavení
Výškově se sedadlo nastavuje pákou B
nahoru nebo dolů.
UPOZORNĚNÍ Sedadlo nastavujte
poté, co na něj usednete.
Nastavení sklonu opěradla
46
obr. 32
Otočte ovládač C a nastavte požadovanou polohu opěradla.
Nastavení sedadla v bederní
části (u příslušné verze vozidla)
Otočte ovládač D a nastavte požadovanou polohu.
Pákou E nastavíte požadovaný sklon sedadla. Zatažením páky nahoru se sedadlo sklopí o jeden zub dozadu. Zatlačením páky dolů se sedadlo sklopí dopředu.
Nastavení sedadel
(u příslušné verze vozidla)
S elektronickým klíčkem ve spínací skříňce otočte prstencem A-obr. 32 , kterým zapnete/vypnete tuto funkci. Můžete si nastavit 3 stupně vyhřívání (0 =
vypnuté vyhřívání sedadla).
A0E0189m
obr. 33
P¤EDNÍ SEDADLA S
ELEKTRICK¯M OVLÁDÁNÍM
obr. 33
POZOR
Sedadla se smějí nastavovat výhradně při stojícím vozidle.
– slouží k podélnému posunování sedadla;
B: Nastavení sklonu opěradla;
C: Tlačítka pro ukládání polohy sedadla řidiče.
D: Nastavení bederní části sedadla
UPOZORNĚNÍ Elektricky ovládání
nastavování sedadla je možné s elektronickým klíčkem zasunutým do spínací
skříňky a ještě 1 minutu po jeho vyjmutí, nebo stiskem tlačítka START/
STOP. Nastavovat sedadlo lze také 3
minuty po otevření dveří do doby, a než
se dveře zavřou.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
– slouží ke svislému posunování sedadla;
Vyvolat uloženou polohu můžete také
3 minuty po otevření dveří a 1 minutu po vyjmutí elektronického klíčku ze
zapalování.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
– nastavuje výšku zadní části sedadla;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
– nastavuje výšku přední část sedadla;
Nastavte sedadlo do několika poloh a
uložte je podržením tlačítka v polohách,
které chcete uložit.
K vyvolání jedné z uložených poloh stiskněte krátce příslušné tlačítko.
Když se uloží nová poloha sedadla, automaticky se vymaže předchozí, kterou
jste uložili stejným tlačítkem.
obr. 33/a
A0E0421m
P¤EDNÍ SPORTOVNÍ
SEDADLA obr. 33/a
(pro příslušné verze)
Některé verze jsou opatřeny předními
sportovními sedadly s ručním nebo elektrickým nastavováním.
Nastavování se provádí stejným postupem, jak je uvedeno výše.
V NOUZI
Tlačítka C umožňují uložit a vyvolat tři
polohy řidičova sedadla a vnějších zpětných zrcátek. Ukládání a vyvolávání poloh je možné pouze s elektronickým klíčkem zapalování ve spínací skříňce.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Multifunkční ovládač A:
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Ukládání polohy sedadla řidiče
a zpětných zrcátek
REJSTŘÍK
Ovládače pro nastavení
sedadla:
47
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Při výškovém nastavení postupujte takto:
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
OPùRKY HLAVY
P¤EDNÍ
U opěrek lze nastavit výšku. V nastavené poloze se pak zablokují samočinně.
❒ nastavení nahoru: Vytáhněte opěrku hlavy nahoru, až ucítíte zaklapnutí.
❒ nastavení dolů: Stiskněte tlačítko A
a stlačte opěrku dolů.
V případě potřeby je možné demontovat opěrku hlavu takto:
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ zvedněte opěrku co nejvýše;
48
❒ stiskněte tlačítka A a B-obr. 34
(umístěná na straně obou opěrných
částí), a opěrku vysuňte směrem nahoru.
A0E0473m
obr. 34
POZOR
Opěrky hlavy je nutno
nastavit tak, aby se o
ně opírala hlava, nikoli krk.
Pouze takto nastavené opěrky mohou poskytnout účinnou
ochranu. Pro co nejlepší využití ochranné funkce opěrky nastavte opěradlo tak, aby cestující seděl se vzpřímeně a s hlavou co nejblíže k opěrce.
obr. 35
A0E0479m
ZADNÍ
Na zadních sedadlech jsou instalovány
dvě opěrky hlavy.
U některých verzí je instalována také prostřední opěrka hlavy, která je výškově nastavitelná (postup při nastavení je popsán
v předchozím odstavci).
V případě potřeby lze opěrku odstranit
tímto postupem:
❒ zvedněte opěrku co nejvýše;
❒ stiskněte tlačítka A a B-obr. 35
(umístěná na straně obou opěrných
částí), a opěrku vysuňte směrem nahoru.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
POZOR
Je přísně zakázáno dodatečně upravovat řízení nebo volantový hřídel
(např. montáží imobilizéru);
mohlo by dojít k jejich poškození, a tím i snížení výkonu
systému, problémům z hlediska bezpečnosti, neshodě s homologací vozidla a k zániku
záruky.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0136m
obr. 36
V NOUZI
Uvolněte páku A-obr. 36, stlačte ji
směrem dolů, a nastavte volant do požadované polohy. Volant zajistíte přitažením páky A nahoru.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Volant je výškové a podélně nastavitelný.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POZOR
Polohu volantu nastavujte pouze při stojícím
vozidle s vypnutým motorem.
REJSTŘÍK
VOLANT
49
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Zrcátko má dvě polohy, do nichž se přestavuje pákou A-obr. 37: normální poloha - poloha proti oslnění.
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ZPùTNÁ ZRCÁTKA
VNIT¤NÍ ZPùTNÉ ZRCÁTKO
Součástí zrcátka je bezpečnostní mechanismus, který při prudkém kontaktu
s cestujícím uvolní zrcátko z držáku.
obr. 37
U některých verzí je instalováno elektrochromatické zrcátko obr. 38. Na
spodní části zrcátka je umístěno tlačítka ON/OFF, kterou se zapíná/vypíná
elektrochromatické funkce. Při zařazení
zpětného chodu se zrcátko vždy zbarví
do odstínu používaného za dne.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 38
50
A0E0135m
A0E0032m
VNùJ·Í ZPùTNÁ ZRCÁTKA
Nastavení a sklopení vnějších zrcátek je
možné pouze s elektronickým klíčkem
zasunutým do spínací skříňky.
obr. 39
A0E0036m
Nastavení zrcátka
Zvolte ovládačem A-obr. 39požadované zrcátko:
❒ Otočte ovládač A do polohy 1: S
ovládačem v této poloze vyberete levé zrcátko;
❒ Otočte ovládač A do polohy 2: Tím
vyberete pravé zrcátko.
K nastavení zrcátka stiskněte tlačítko
B čtyřmi směry, které jsou vyznačeny
šipkami.
UPOZORNĚNÍ Po nastavení otočte
ovládač A do polohy 0, aby se náhodně nepohnulo.
V případě potřeby (např. tvoří- li překážku v úzkém jízdním profilu), můžete zrcátko sklopit ručně z polohy A-obr. 40
do polohy B.
Vnější zpětné zrcátka
jsou lehce zakřivená,
proto mírně mění vnímání vzdálenosti.
POZOR
Během jízdy se zrcátka
musejí nacházet ve vyklopené poloze.
❒ se stojícím vozidlem a elektronickým
klíčkem v zapalování zařaďte zpátečku;
❒ Otočte ovládač A-obr. 39 do polohy 2 (volba zrcátka na straně spolucestujícího);
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Při ukládání do paměti postupujte takto:
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Ruční sklopení zrcátka
Chcete-li zrcátka přestavit do jízdní polohy, stiskněte znovu tlačítko C-obr. 39.
V NOUZI
A0E0081m
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 40
U verzí, vybavených elektrickým nastavováním sedadel, může řidič při zařazení zpětného pojezdu během parkování vozidla přestavit (a uložit) vnější
zpětné zrcátko na straně spolucestujícího do výhodnější polohy, než jakou používá při jízdě.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V případě potřeby (např. tvoří-li překážku v úzkém jízdním pruhu), lze zrcátko
sklopit tlačítkem C-obr. 39
Uložení “parkovací” polohy
vnějšího zpětného zrcátka
na straně spolucestujícího
REJSTŘÍK
Elektrické sklopení zrcátka
(pouze u verzí
se čtyřmi elektricky
ovládanými okny)
(u příslušné verze vozidla)
51
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
52
❒ nastavte zpětné zrcátko na straně
spolucestujícího do optimální polohy
při parkovacím manévru;
Chcete-li vyvolat “parkovací”
polohu vnějšího zrcátka na
straně spolucestujícího
Automatický návrat vnějších
zpětných zrcátek do původní
polohy
❒ přidržte alespoň 3 sekundy tlačítka
C-obr. 33 (viz odstavec “Sedadla” v této kapitole).
Postupujte takto: Vložte elektronický klíček do spínací skříňky; zařaďte zpětný pojezd; otočte volič A-obr. 39 do polohy
2 (vnější zrcátko na straně řidiče).
Při každém zasunutí elektronického klíče do zapalování se vnější zpětná zrcátka automaticky vrátí do poslední nastavené nebo vyvolané polohy při vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování.
Do paměti se uloží současně “parkovací” poloha vnějšího zpětného zrcátka na
straně spolucestujícího a poloha sedadla a zrcátka na straně řidiče. Uložení polohy zrcátka signalizuje systém akustickým signálem.
Zrcátko se automaticky přestaví do uložené polohy.
V případě, že jste žádnou polohu zrcátka neuložili, při zařazení zpětného pojezdu se zrcátko na straně spolucestujícího lehce sklopí, aby Vám ulehčilo parkovací manévr.
Asi 10 sekund po vyřazení zpětného pojezdu se zrcátko automaticky vrátí do
původního nastavení; do této polohy se
také vrátí, jakmile vozidlo překročí rychlost 10 km/h při jízdě vpřed, nebo otočíte-li volič A-obr. 39 do polohy 0.
To umožňuje narovnání zrcátek v případě, kdy během stání vozidla dojde k náhodnému ručnímu posunutí zrcátka.
Odmrazení/odmlžení zrcátek
Zpětná zrcátka jsou opatřena odpory, které se zapnou, jakmile zapnete vyhřívání
zadního okna (tlačítkem ().
UPOZORNĚNÍ Funkce je časovaná
a deaktivuje se automaticky po několika minutách.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0220m
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KLIMATIZACE
1 Horní vývod vzduchu - 2 Prostřední natáčecí a nastavitelné vývody - 3 Boční natáčecí a nastavitelné vývody - 4 Vývody
pro přivádění vzduchu k nohám u zadních sedadel - 5 Natáčecí a nastavitelné vývody k zadním sedadlům (podle verze vozidla) - 6 Vývody vzduchu pro přivádění vzduchu k nohám u předních sedadel - 7 Vývody pro odmlžení/odmrazení čelního skla a předních bočních oken.
REJSTŘÍK
Obr. 41
53
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
A0E0014m
REJSTŘÍK
A0E0067m
obr. 45
I
O = Úplně zavřený
O
I = Úplně otevřený
V NOUZI
ÚDRŽBA A
PÉČE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0057m
Vývodch je opatřen ovládačem, kterým
se otevírá/zavírá.
OFF
AUTO
AUTO
obr. 43
54
obr. 44
HORNÍ V¯DECH obr. 44
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 42
A0E0012m
PROST¤EDNÍ A BOâNÍ
V¯VODY VZDUCHU
obr. 42-43
Nacházejí se v palubní desce. Každý vývod vzduchu A je opatřen kolečkem,
B kterým můžete nastavovat množství
přiváděného vzduchu a mechanismem,
C kterým horizontálně nebo vertikálně
nastavujete proud vzduchu.
O = Úplně zavřený
I = Úplně otevřený
V¯DECHY PRO ODMLÎENÍ/
ODMRAZENÍ âELNÍ SKLA A
P¤EDNÍCH BOâNÍCH OKEN
Nacházejí se na obou koncích palubní
desky (A-obr. 45) a na její přední části B.
obr. 46
A0E0088m
ZADNÍ V¯VODY obr. 46
(u příslušných verzí vozidla)
Každý vývod A je opatřen kolečkem B,
kterým se nastavuje množství přiváděného vzduchu a mechanismem C, který se nastavuje směr jeho proudění.
O = Úplně zavřený
I = Úplně otevřený
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
MANUÁLNù
OVLÁDANÁ
KLIMATIZACE
(u příslušných verzí vozidla)
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
OVLADAâE obr. 47
A - ovládač nastavení teploty vzduchu
(směs horkého/studeného vzduchu;
NASTAVENÍ ROZVODU
VZDUCHU
Q: přivádění vzduchu k nohám a čelnímu sklu;
F - tlačítko zapnutí/vypnutí recirkulace
vzduchu v kabině;
O: přivádění vzduchu k tělu řidiče/předního spolucestujícího:
ü: proud vzduchu na čelní sklo
G - tlačítko zapnutí/vypnutí kompresoru klimatizace.
M: proud vzduchu k tělu řidiče/spolucestujícího a na nohy;
N: proud vzduchu do oblasti nohou cestujících na předních a zadních sedadel;
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0011m
obr. 47
E - tlačítko zapnutí/vypnutí rychlého odmlžení/odmrazení čelní skla, předních
bočních oken a vnějších zpětných zrcátek;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
D - tlačítko zapnutí/vypnutí vyhřívání
zadního skla a odmrazení vnějších zpětných zrcátek;
REJSTŘÍK
C - ovládač rychlosti otáčení vzduchu;
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
B - ovládač rozvodu vzduchu;
55
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ otočte ovládač B na požadovanou
rychlost.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
VYH¤ÁTÍ KABINY
56
Postupujte takto:
❒ Otočte ovládač A na požadovanou
teplotu;
❒ otočte ovládač C na požadovanou
rychlost;
N: k přivádění teplého vzduchu k nohám u předních a zadních sedadel;
M: k přivádění teplého vzduchu k nohám a svěžího vzduchu k obličeji (dvouúrovňová funkce);
Q: přívod teplého vzduchu k nohám a
současně k čelnímu sklu pro odmlžení;
❒ vypněte recirkulaci vzduchu (pokud
je zapnutá);
RYCHLÉ ODMLÎENÍ/
ODMRAZENÍ P¤EDNÍCH
OKEN A âELNÍHO SKLA
(funkce MAX-DEF)
ODSTRANùNÍ ZAMLÎENÍ/
NÁMRAZY ZE ZADNÍHO
OKNA A VNùJ·ÍCH
ZPùTN¯CH ZRCÁTEK
Stiskněte tlačítko -: zapnutí signalizuje rozsvícení kontrolek v tlačítkách -,
√ a (. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte znovu tlačítko - a zkontrolujte,
zda kontrolky v tlačítku zhasnou. Po odmlžení funkci vypněte, aby v kabině přetrvaly optimální podmínky komfortu.
Funkce se zapne ( stiskem tlačítka.
Zapnutí funkce je signalizováno rozsvícením kontrolky v tomto tlačítku.
Opatření proti zamlžení skel
Klimatizace √ je velmi užitečná, chcete-li okna odmlžit co nejrychleji: Tuto
funkci doporučujeme využít při vysoké
vlhkosti vzduchu. Zamlžení oken lze zabránit takto:
❒ vypněte recirkulaci vzduchu (pokud
je zapnutá);
❒ otočte ovládač C na 2. rychlost ventilátoru;
❒ otočit ovládač B na Q.
Zapnutím této funkce se u některých verzí zapne rovněž odmrazení čelního skla pod stíračem.
Funkce je časovaná a vypne se automaticky po několika minutách nebo opětovným tlačítkem; vypne se rovněž při
vypnutí motoru a při dalším spuštěním
motoru zůstane vypnutá.
UPOZORNĚNÍ Nepolepujte vyhřívací odpory, instalované v zadním okně,
žádnými nálepkami; mohly by je poškodit.
Zapínání recirkulace vzduchu v kabině
nedoporučujeme také v deštivých/
chladných dnech, aby nedocházelo k zamlžení oken, a to zejména tehdy, kdy
není zapnuta klimatizace.
UPOZORNĚNÍ Tato funkce umožňuje rychlejší úpravu (topení nebo chlazení) vzduchu v kabině na požadované parametry.
❒ Otočte ovládač A zcela doleva;
❒ otočte ovládač C na nejvyšší rychlost;
❒ otočte ovládač B do polohy O;
❒ stiskněte tlačítka √ a v (v tlačítkách se rozsvítí kontrolka).
Udržení přívodu chladného
vzduchu
Postupujte takto:
❒ vypněte recirkulaci vzduchu (pokud
je zapnutá);
❒ Otočte ovládač A na požadovanou
teplotu;
❒ otočte objímku C na požadovanou
rychlost ventilátoru.
Po každém odpojení/připojení akumulátoru vyčkejte alespoň 3
minuty, než zasunete elektronický klíček do zapalování, aby
řídicí jednotka klimatizace stačila vynulovat polohu elektrických nastavovačů, které ovládají teplotu a rozvádění vzduchu.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Postupujte takto:
Před letní sezónou nechte soustavu
zkontrolovat v autorizovaném servisu Alfa Romeo.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Doporučujeme zapnout recirkulaci vzduchu, pokud s vozidlem stojíte v kolonách
nebo v tunelu, abyste zabránili přívodu
venkovního znečištěného vzduchu do
kabiny. Nenechávejte recirkulaci dlouho v provozu, zvlášť pokud ve vozidle
cestuje více osob, aby se okna nezamžila zevnitř.
Během zimy se musí klimatizační soustava √ alespoň jednou měsíčně na cca
10 minut zapnout.
V NOUZI
UPOZORNĚNÍ Kompresor se zapne
√pouze tehdy, je-li spuštěna ventilace
kabiny.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Stiskněte tlačítko v: Zapnutím se rozsvítí kontrolka v tlačítku.
ÚDRÎBA SOUSTAVY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
KLIMATIZACE
(rychlé chlazení)
REJSTŘÍK
AKTIVACE RECIRKULACE
VZDUCHU V KABINù
57
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
58
AUTOMATICKÁ
DVOU/T¤ÍZÓNOVÁ
KLIMATIZACE
(podle příslušné verze vozidla)
POPIS
Vozidlo je vybaveno dvou/třízónovou
klimatizací, která umožňuje řídit teplotu ve dvou/třech zónách kabiny, aby při
topení/chlazení vzduchu cestující na sedadlech dosáhli požadovaný komfort.
K nastavení optimální teploty v jednotlivých zónách kabiny využívá systém snímač venkovní teploty, snímač teploty v
kabině a dvoustranný snímač slunečního záření.
Klimatizační jednotka provádí automatické nastavení těchto parametrů a funkcí:
❒ teplotu vzduchu do vývodu na straně řidiče/spolucestujících;
❒ rychlost otáčení ventilátoru;
❒ rozvod vzduchu na straně řidiče/spolucestujících;
❒ zapnutí kompresoru;
❒ recyklace vzduchu.
Ručně lze upravovat/nastavovat následující parametry / funkce:
❒ požadovanou teplotu;
❒ rychlost otáčení ventilátoru;
❒ rozvod vzduchu do sedmi poloh;
❒ zapínání/vypínání kompresoru;
❒ odmlžování/odmrazování oken;
❒ recyklace vzduchu.
Soustava je opatřena funkcí AQS (Air
Quality System) (u příslušné verze vozidla), která samočinně zapne recirkulaci vzduchu v kabině v případě, že do
ní proniká venkovní znečištěný vzduch
(např. v kolánách nebo tunelu).
Je-li systém součástí výbavy, doplňuje jej
snímač ochrany proti zamlžení A-obr.
48, který se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem; je schopný “kontrolovat”
předem stanovenou plochu čelního skla a
zasahuje samočinně v případě, že hrozí
zamlžení okna, nebo zamlžení snižuje díky specifické strategii. Deaktivovat snímač
lze jakýmkoliv ručním zásahem.
obr. 48
A0E0091m
Činnost snímače se zapíná při každém
spuštění a/nebo stiskem jednoho z tlačítek AUTO.
Do oblasti mezi snímačem a čelním sklem nelepte žádné nálepky
(osvědčení o registraci vozidla,
hodiny při parkování apod.),
aby mohl snímač řádně pracovat. Čelní sklo a snímač udržujte v čistotě, aby se na nich případně neusazoval prach či jiné
nečistoty.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ovládače dvouzónové
klimatizace obr. 49
A - tlačítka nastavení rozvodu vzduchu
(na pravé a levé straně);
B - ovládač nastavení teploty na levé
straně;
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
C - tlačítko spuštění automatické klimatizace (AUTO);
H - tlačítko ovládající zvyšování/
snižování rychlosti ventilátoru;
obr. 49 - DVOUZÓNOVÁ konfigurace
I - tlačítko OFF pro vypnutí klimatizace;
L - tlačítko zapínání/vypínání recirkulace vzduchu;
M - tlačítko zapínání/vypínání kompresoru klimatizace;
N - snímač teploty vzduchu v kabině.
A0E0453m
ÚDRŽBA A
PÉČE
G - tlačítko zapínání funkce MAX-DEF
(rychlého odmrazování/odmlžování
předních skel, zadního vyhřívaného okna a vnějších zpětných zrcátek);
TECHNICKÉ
ÚDAJE
F - tlačítko zapínání/vypínání vyhřívání
zadního okna/vnějších zpětných zrcátek;
REJSTŘÍK
E - ovládač nastavování teploty na pravé straně;
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
D - displej se zobrazovanými informacemi souvisejícími s klimatizací;
59
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
Ovládání TŘÍZÓNOVÉ
KLIMATIZACE obr. 50
Přední
A - tlačítka nastavení rozvodu vzduchu (na pravé a levé straně);
B - ovládač nastavení teploty na levé straně;
C - tlačítko spuštění automatické klimatizace
(AUTO);
D - displej se zobrazovanými informacemi souvisejícími s klimatizací;
E - ovládač nastavování teploty na pravé straně;
F - tlačítko zapínání/vypíná vyhřívání zadního okna/vnějších zpětných zrcátek (je-li vyhřívání součástí výbavy);
G - tlačítko zapínání funkce MAX-DEF (rychlé
odmlžování/odmrazování zadního okna a vnějších zpětných zrcátek - podle příslušné verze vozidla);
H - tlačítka ovládající nastavení rychlosti ventilátoru;
I - tlačítko OFF pro vypnutí klimatizace;
L - tlačítko zapínání/vypínání recirkulace vzduchu;
M - tlačítko zapínání/vypínání kompresoru klimatizace;
N - snímač teploty vzduchu v kabině.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Zadní
60
P - ovládač nastavení teploty v zadní části vozidla;
Q - tlačítko zapínání automatické funkce (AUTO) a vypnutí přívodu vzduchu k zadním sedadlům (OFF);
R - nastavovací tlačítka rozvodu vzduchu;
S - displej se zobrazováním zadní teploty.
Obr. 50 - TŘÍZÓNOVÁ verze - Zadní a přední ovládače
A0E0454m
Tato funkce využívá max. teplotu chladicí kapaliny, zatímco rozvod vzduchu a
rychlost ventilátoru jsou řízeny soustavou automaticky.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Otočením objímek ovládačů úplně doprava nebo doleva na HI nebo LO nastavíte max. topení nebo chlazení.
Tuto funkci lze zapnout, pokud si přejete vytopit kabinu co nejrychleji a využít potenciál soustavy na maximum.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Funkce max. topení zapnete nastavením teploty překračující 32 °C na displeji; můžete ji zapnout nezávisle na
straně řidiče nebo u spolucestujících nebo ve v obou zónách;
V NOUZI
Otočením objímek (B/E/P) doprava
nebo doleva zvýšíte nebo snížíte požadovanou teplotu v kabině buď v přední
levé zóně (ovládač B) nebo pravé přední zóně (ovládač E) nebo zadní zóně
(ovládač P). Hodnoty nastavené teploty se zobrazí na displeji D/S.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Klimatizace umožňuje nastavit rozdílnou
teplotu (u řidiče a spolucestujících).
Funkce HI (HIGH)
(max. topení)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Klimatizaci lze zapnout kterýmkoli tlačítkem (kromě (, v a OFF); doporučujeme nicméně nastavit na displeji
požadované teploty a stisknout tlačítko AUTO.
NASTAVENÍ TEPLOTY
VZDUCHU
REJSTŘÍK
ZAPNUTÍ KLIMATIZACE
61
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
62
Doporučuje nezapínat tuto funkci, dokud je motor studený, aby
do kabiny neproudil nedostatečně teplý vzduch.
Se zapnutou funkcí můžete i nadále provádět všechna ruční nastavení. Chceteli funkci vypnout, stačí otočit objímku
ovládače (B nebo E/P) na teplotu nižší než 32 °C; na předním i zadním displeji (podle verze vozidla) se zobrazí
hodnota 32 °C.
Po stisku tlačítka AUTO se na displeji zobrazí teplota 32 °C a systém se přepne
do režimu s automatickým nastavováním teploty.
Funkce LO (LOW)
(max. chlad)
Zapíná se nastavením teploty nižší než
16 °C na displeji; zadaná teplota se zobrazí na displeji. Max. teplotu můžete
nastavit, chcete-li rychle zchladit vzduch
v kabině a využít potenciál soustavy na
maximum.
Funkce vyřadí z provozu topení a zapne
recirkulaci vzduchu v kabině (k zamezení přívodu teplého vzduch); zároveň
zapne kompresor klimatizace, přestaví
rozvod vzduchu v ¯/˙ ; rychlost ventilátoru je řízena automaticky.
Se zapnutou funkcí můžete ručně nastavovat všechny parametry. K vypnutí
funkce stačí otočit objímkou ovládače
B/E/P nastavování teploty na víc než
16 °C; na předním a zadním displeji (jeli) se zobrazí hodnota.
Po stisku tlačítka AUTO se na displeji zobrazí teplota 16 °C a systém se přepne
do režimu s automatickým nastavováním teploty.
❒ kompresor klimatizace;
tím zruší všechna předchozí ruční nastavení.
Nápis AUTO z displeje zmizí v dotčené
zóně (na straně řidiče nebo spolucestujícího nebo u zadních sedadel) po jakémkoli ručním nastavení kromě úpravy požadované teploty.
❒ nejvyšší rychlost = 6 osvětlených čárek;
Během spouštění motoru a při zapnuté
automatické klimatizaci běží ventilátor
nejnižší rychlostí, dokud se motor nespustí.
Se zapnutým kompresorem a běžícím
motorem nemůže rychlost ventilátoru
klesnout pod nejnižší rychlost.
Ventilátor lze vypnout (na displeji nesvítí
žádná čárka) pouze vypnutím kompresoru klimatizace tlačítkem √.
Chcete-li obnovit automatické ovládání
rychlosti ventilátoru po provedení nějakého ručního nastavení, stiskněte tlačítka AUTO.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ nejnižší rychlost = jedna osvětlená
čárka;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ recirkulace vzduchu;
Při nízké venkovní teplotě nepoužívejte funkci recirkulace vzduchu, protože by se skla mohla rychle zamlžit.
Rychlost se nastavuje podle rozsvícených
čárek na displeji:
V NOUZI
❒ rozvod vzduchu v kabině;
POZOR
Stiskněte tlačítka +/–, chcete-li zvýšit/snížit rychlost otáčení ventilátoru.
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ rychlost otáčení ventilátoru;
NASTAVENÍ RYCHLOSTI
VENTILÁTORU
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Po stisku tlačítka AUTO (předních a zadních ovládačů) se na displeji zobrazí nápis AUTO a systém začne pracovat a automatickém režimu:
Vypne se také v případě, kdy řídicí
systém (hlavně tehdy, je-li kompresor
vypnut ručně) není schopen dosáhnout
nebo udržet požadovanou teplotu.
REJSTŘÍK
AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ
KLIMATIZACE
63
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
64
RYCHLÉ ODMLÎOVÁNÍ/
ODMRAZOVÁNÍ P¤EDNÍCH
SKEL (funkce MAX-DEF)
Stiskněte tlačítko - , kterým zapnete všechny časované funkce pro odmlžení/rozmrazení čelního skla a bočních
oken; u některých verzí se spustí i elektrické odmrazení plochy pod předním stíračem.
Funkci MAX-DEF lze zapnout i s vypnutým motorem. Je-li funkce zapnutá,
v tlačítku se rozsvítí kontrolní objímka
tlačítka
Při zapnutí funkce MAX-DEF se rovněž
aktivuje:
❒ zhasnutí zadního panelu (podle příslušné verze vozidla);
❒ zvýšení průtočného množství vzduchu;
❒ rozvod vzduchu v poloze DEF;
❒ sání venkovního vzduchu;
❒ zapnutí kompresoru klimatizace;
❒ vypnutí funkce AQS (podle příslušné
verze vozidla)
❒ zapnutí vyhřívání zadního okna.
Pokud je zapnutá funkce MAX-DEF, lze
ručně nastavovat pouze rychlost ventilátoru a vypínání vyhřívání zadního skla.
UPOZORNĚNÍ Pokud není motor dostatečně zahřátý, funkce nezapne hned
nastavenou rychlost ventilátoru, aby zamezila přívodu nedostatečně teplého
vzduchu do kabiny, který by mohl zamlžit okna.
Opětovným stiskem jednoho z následujících tlačítek: v, √, AUTO o vypne systém funkci MAX-DEF, obnoví
stav před zapnutím této funkce a zapne
případnou funkci požadovanou před tím.
UPOZORNĚNÍ Doporučujeme nezapínat funkci MAX-DEF s vypnutým motorem, aby se nevybil akumulátor.
UPOZORNĚNÍ Nepolepujte vyhřívací odpory, instalované z vnitřní strany
zadního okna, žádnými nálepkami;
mohly by odpory poškodit.
❒ pokud je venkovní teplota nižší než
zadaná, soustava pracuje normálně
a je schopná udržovat požadovanou
teplotu, aniž je kompresor zapnutý;
❒ pokud je venkovní teplota vyšší, než
zadaná, soustava není schopna nastavenou teplotu zajistit: v tomto případě začnou na displeji blikat hodnoty zadaných teplot.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Je-li kompresor vypnutý z pohotovostního stavu, systém zjišťuje, zda je venkovní teplota vyšší, nižší nebo stejná jako ta, která je nastavena.
POZOR
Činnost kompresoru je
nezbytná pro chlazení
a vysušování vzduchu; doporučujeme nicméně mít tuto
funkci vždy zapnutou, aby nedocházelo k zamlžení oken.
V NOUZI
Funkce je časovaná a vypne se automaticky po několika minutách nebo opětovným tlačítkem; vypne se rovněž při
vypnutí motoru a při dalším spuštěním
motoru zůstane vypnutá.
Chcete-li kompresor vypnout, stiskněte
znovu tlačítko √.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Zapnutím této funkce se u některých verzí zapne rovněž odmrazení čelního skla pod stíračem.
Stiskem tlačítka √ zapněte kompresor
klimatizace. Zapnutí bude potvrzeno rozsvícení objímky tlačítka.
Řízení kompresoru (kompresor je vypnutý a venkovní teplota je vyšší než zadaná) se zapíná při každém zasunutí
elektronického klíčku do zapalování.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Funkce se zapne ( stiskem tlačítka.
Zapnutí potvrdí rozsvícení kontrolní objímky tlačítka.
ZAPÍNÁNÍ/
VYPÍNÁNÍ KOMPRESORU
KLIMATIZACE
REJSTŘÍK
ODSTRANùNÍ ZAMLÎENÍ/
NÁMRAZY ZE ZADNÍHO
OKNA A VNùJ·ÍCH
ZPùTN¯CH ZRCÁTEK
65
Stisknutím tlačítek (přední ovládače)
A/S/D lze ručně navolit jednu ze sedmi způsobů rozvádění vzduchu v kabině:
D Proud vzduchu nasměrovaný k prostředním/bočním vývodům na palubní desce (k tělu spolucestujícího).
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Konfigurace rozvodu k
předním sedadlům dvouzónová/třízónová
klimatizace
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTAVENÍ ROZVODU
VZDUCHU
66
D Rozdělení proudu vzduchu mezi
S
vývody k nohám (teplejší vzduch),
prostřední/boční vývody na palubní desce a zadní vývod (chladnější vzduch).
S Proud vzduchu do předních/zadních
vývodů k nohám. Tento rozvod vzduchu umožňuje rychlé vytopení kabiny, pokud nastavíte příslušnou teplotu.
A Rozdělení proudu vzduchu mezi
S vývody k nohám a vývody pro odmlžení/odmrazení čelního skla a
předních bočních oken. Tento rozvod
vzduchu umožňuje vyhřátím kabiny
předejít případnému zamlžení skel.
A Proud vzduchu do vývodů k čelnímu
sklu a předním bočním oknům pro
odmlžení/rozmrazení skel.
A Rozdělení proudu vzduchu mezi
D prostřední/boční vývody na palubnídesce, zadní vývody a vývody
pro rozmrazení/odmlžení čelní skla a bočních oken. Tento rozvod
vzduchu umožňuje řádnou ventilací kabiny předejít zamlžení skel.
A Rozdělení proudu vzduchu mezi
D všechny vývody.
S
Uspořádání ovládačů
u zadních sedadel u třízónové
klimatizace
Se zadními ovládači A/S lze nastavit
tři možné způsoby rozvádění vzduchu v
zadní části vozidla.
A Proud vzduchu k vývodům na středním tunelu (k tělu spolucestujících).
S Přivádění vzduchu k nohám zadních
spolucestujících: Nastavením vhodné
teploty umožňuje rychlé vytopení kabiny.
A Rozdělení proudu vzduchu mezi
S vývody k nohám (teplejší vzduch) a
zadním vývody (chladnější vzduch).
Chcete-li obnovit automatické řízení rozvodu vzduchu po ručním zásahu, stiskněte tlačítka AUTO (přední ovládač) nebo AUTO (zadní ovládač).
❒ nucené vypnutí (recirkulace stále vypnutá a nasávání venkovního vzduchu) signalizované zhasnutím kontrolní objímky u tlačítka.
Se snímačem A.Q.S. (snímač kvality
vzduchu - podle příslušné verze vozidla), pracuje systém sekvenční logikou
po stisku tlačítka v.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Při venkovní teplotě nižší než -1°C kompresor
klimatizace nefunguje.
Doporučujeme nezapínat funkci
recirkulaci vzduchu v kabině za
nízkých venkovních teplot, skla
oken by se mohla rychle zamlžit.
V NOUZI
❒ nucené zapnutí (recirkulace v kabině stále zapnutá), signalizované rozsvícením kontrolní objímky u tlačítka;
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ automatické řízení signalizované rozsvícením kontrolky “A” v tlačítku;
Za některých klimatických podmínek (např. při
venkovní teplotě 0 °C)
a s automatickým řízením recirkulace vzduchu v kabině, může
dojít k zamlžení skel. Chcete-li
nuceně recirkulaci vypnout,
stiskněte tlačítko v a případně tlačítko +, chcete-li zvýšit přívod vzduchu k čelnímu sklu.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Recirkulace vzduchu v kabině je řízeno
touto logikou:
UPOZORNĚNÍ Recirkulace vzduchu
v kabině umožňuje na základě nastaveného režimu klimatizace (“topení”
nebo “chlazení”) rychlejší dosažení požadovaného komfortu. Nedoporučuje se
zapínat recirkulaci v deštivých / chladných dnech, protože by se zvyšovalo zamlžení skel zevnitř především při vypnuté klimatizaci. Doporučujeme zapnout recirkulaci vzduchu v kabině při
stání v koloně nebo v tunelu, aby se zabránilo přívodu znečistěného vzduchu
zvenku. Recirkulaci nenechávejte zapnutou dlouho, zejména je-li přítomno
ve vozidle více cestujících, aby nedocházelo k zamlžení skel a aby se kabina řádně větrala.
REJSTŘÍK
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
RECIRKULACE VZDUCHU V
KABINù A ZPROVOZNùNÍ
FUNKCE AQS
(Air Quality System)
(u příslušné verze vozidla)
67
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
68
Zapnutí funkce AQS
(Air Quality System)
(u příslušných verzí vozidla)
Funkce AQS zapíná automaticky recirkulaci vzduchu v kabině v případě, že je
v okolí vozidla znečištěný vzduch (např. při stání v kolonách a nebo popojíždění v tunelech).
UPOZORNĚNÍ Je-li funkce AQS aktivní, zapne po předem nastavené době
provádění recirkulace klimatizační soustava asi na 1 minutu přívod venkovního vzduchu nezávisle na stupni jeho
znečištění.
UPOZORNĚNÍ Systém funkci AQS
vypne, je-li venkovní teplota nízká, aby
nedocházelo k zamlžení skel. Tlačítkem
vlze funkci znovu zapnout; zapnutou funkci signalizuje rozsvícení kontrolky “A” na tlačítku v.
PYLOV¯ FILTR/PYLOV¯
FILTR S AKTIVNÍ UHLÍM
Určité verze mohou být opatřeny pylovým filtrem nebo pylovým filtrem s aktivním uhlím (u příslušné verze vozidla).
Úkolem filtru je čištění přiváděného vzduchu do kabiny; zbavuje vzduch prachových částic, pylu, atd. Filtr je činný při
každém přívodu vzduchu a nejúčinnější
je v situaci, kdy jsou zavřená všechna okna.
Doporučujeme nechat alespoň jednou
ročně filtr v autorizovaném servisu Alfa Romeo zkontrolovat, zejména na začátku teplých období.
Pokud vozidlo používáte převážně ve
znečištěném a prašném prostředí, doporučujeme kontrolu a případnou výměnu filtru častěji, než je předepsáno
v Plánu údržby (viz kapitolu “Údržba a
péče“).
Nevyměněním filtru se
může značně snížit účinnost klimatizační soustavy, a dokonce i znemožnit přívodu vzduchu z vývodů.
❒ vypne se kompresor;
❒ vypne se ventilace kabiny.
Chcete-li klimatizace opět zapnout, stiskněte tlačítko AUTO nebo kterékoli jiné
(vyjma ( a v). Po zapnutí klimatizace je recirkulace vzduchu v kabině řízena automaticky.
Přídavné topení pracuje, je-li motor spuštěný a venkovní teplota je nižší než
20 °C, dokud motor nedosáhne provozní teplotu.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ zapne se recirkulace vzduchu v kabině (kontrolka v tlačítku svítí);
Vozidlo je vybaveno přídavným topením,
které pomáhá motoru - zejména v chladných nebo zimních obdobích - rychleji
vyhřát kabinu na příjemnou teplotu.
V NOUZI
❒ displej je zhasnutý;
Po každém odpojení/připojení akumulátoru vyčkejte alespoň 3
minuty, než zasunete elektronický klíček do zapalování, aby
řídicí jednotka klimatizace stačila vynulovat polohu elektrických nastavovačů, které ovládají teplotu a rozvádění vzduchu.
ÚDRŽBA A
PÉČE
(u příslušných verzí vozidla)
S vypnutou klimatizací:
❒ Systém uloží všechny provedené
úkony;
P¤ÍDAVNÉ TOPENÍ
(pouze dieselová
verze)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Stiskněte tlačítko OFF. Kontrolní objímka okolo tlačítka se rozsvítí a signalizuje stav vypojení.
Stisknutím tlačítka OFF umístěného na
zadním panelu s ovládači se na zadním
displeji zobrazí nápis OFF a vypne se přívod vzduchu k zadním sedadlům.
REJSTŘÍK
VYPNUTÍ KLIMATIZACE
69
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Vnější osvětlení se zapíná pouze s elektronickým klíčkem v zapalování.
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
VNùJ·Í SVùTLA
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Přestavte pákový ovládač na (aretovanou) polohu:
LEV¯ PÁKOV¯ OVLADAâ
obr. 51
❒ nahoru: zapne se pravé směrové
světlo;
Většina vnějších světel se ovládá levým
pákovým přepínačem.
❒ dolů: zapne se levé směrové světlo.
obr. 51
A0E0064m
Dálkové světlomety
Vypnutá světla
Ovládací prstenec otočený do polohy O.
Světla, obrysová
Otočte prstenec A do polohy 6. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 3.
Potkávací světlomety
70
Světla, směrová
Otočte prstenec A do polohy 2. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 2.
S prstencem A na 2 přitáhněte pákový ovládač k volantu (2. nearetovaná poloha). Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 1.
Chcete-li dálková světla vypnout, přitáhněte znovu pákový ovládač k volantu (2. nearetovaná poloha).
Blikání dálkovými světly
Přitáhněte pákový ovládač k volantu (1.
nearetovaná poloha) bez ohledu na polohu prstence A. Na přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka 1.
Na přístrojové desce se rozbliká kontrolka Î nebo ¥.
Směrová světla se vypnou samočinně,
jakmile uvedete vozidlo do jízdy v přímém směru.
Pokud chcete signalizovat změnu jízdního pruhu, přestavte levý pákový ovládač do nearetované polohy. Směrové
světlo na zvolené straně zabliká 3x a
pak samočinně zhasne.
Každému zatáhnutí za pákový ovládač
odpovídá rozsvícení kontrolky 3 na
přístrojové desce a zobrazení hlášení na
displeji (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
Vypnutí
Zatažením páky k volantu na více než
dvě sekundy.
Aktivace
Otočte prstencem A-obr. 51 do poloA : rozsvítí se současně a automahy 2
ticky obrysová a potkávací světla na základě intenzity vnějšího světla.
Rozsvítí-li světla samočinně a snímač vyšle signál k vypnutí, vypnou se nejdříve potkávací a po několika sekundách
také obrysová světla.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
U některých verzí lze citlivost soumrakového snímače nastavovat v nastavovacím menu (menu Setup) na displeji
(viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný displej” v této kapitole).
V případě závady soumrakového snímače se u některých verzí rozsvítí kontrolka 1 na přístrojové desce; u jiných
verzí se zobrazí hlášení na displeji (viz
kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Každým zatažením pákového ovládače
se rozsvícení světel prodlouží o 30 sekund, nejvýše však na 3,5 minut; po této době se světla samočinně vypnout.
Signalizace závad
V NOUZI
Zatáhněte za páku směrem k volantu
do dvou minut po vypnutí motoru..
Na požadavek snímače se vypnou potkávací světla, a po několika sekundách
také obrysová. Snímač nedetekuje mlhu, proto za takových podmínek musíte světla rozsvítit ručně.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Aktivace
Detekuje změnu světelných poměrů v
okolí vozidla v závislosti na nastavené
citlivosti na světlo: čím vyšší je citlivost,
tím méně venkovního světla je třeba pro
rozsvícení vnějších světel vozidla.
Vypnutí
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Zařízení slouží pro osvětlení prostoru
před vozidlem po určitou přednastavenou dobu.
SNÍMAâ SAMOâINN¯CH
SVùTLOMETÒ
(svûtelný senzor)
(u příslušné verze vozidla)
REJSTŘÍK
ZA¤ÍZENÍ
“FOLLOW ME HOME”
71
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
Parkovací světla
72
Zapínají se při zhasnuté přístrojové desce stiskem tlačítka C. Po stisknutí tlačítka systém vydá akustický signál a na
přístrojové desce se rozsvítí kontrolka
3.
Vypnou se opětným stiskem tlačítka.
obr. 52
A0E0061m
TLAâÍTKA NA PALUBNÍ
DESCE obr. 52
Přední mlhové světlomety
(jsou-li součástí výbavy)
Zapínají se, pokud jsou rozsvícená obrysová světla, tlačítkem A. Na přístrojové
desce se rozsvítí kontrolka 5. Opětovným stiskem nebo vypnutím obrysových
světel se mlhová světla vypnou.
Svítilna do mlhy, zpětná
Rozsvítí se se zapnutými potkávacími
nebo předními mlhovými světly stiskem
tlačítka B. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 4. Zpětná mlhová svítila se vypne opětovným stiskem tlačítka,
vypnutím potkávacích nebo mlhových
světel nebo vypnutím motoru.
Se zapnutým parkovacími světly zatlačením levého pákového ovládače světlometů dolů nebo nahoru je možné zvolit stranu (pravou nebo levou) vozidla,
na které mají zůstat světla rozsvícená.
V tomto případě zůstane na přístrojové
desce svítit kontrolka 3.
Je-li levý pákový ovládač v prostřední poloze, rozsvítí se všechna čtyři parkovací světla a osvětlení registrační značky
vozidla
A0E0100m
obr. 53
Nouzová světla
Zapínají se spínačem A-obr. 53.
Jakmile se světla rozsvítí, spínač se rozbliká a na přístrojové desce se rozsvítí
kontrolky Î a ¥.
Světla zhasnete opětovným stiskem spínače A.
POZOR
Používání výstražných
světel je upraveno Pravidly silničního provozu, která
platí v zemi, v níž se právě nacházíte. Dodržujte předpisy
platné v dané zemi.
3: rychlé plynulé stírání
Pravý pákový přepínač má pět poloh:
4: časované rychlé plynulé stírání (nearetovaná poloha)
0: klidová poloha;
1: přerušované stírání.
S pákovým ovládačem v poloze 1a otočeném prstencem A můžete navolit čtyři rychlosti přerušovaného stírání:
■ = pomalé přerušované stírání
■ = středně pomalé přerušované stírání
■ = středně rychlé přerušované stírání
■ = rychlé stírání
Činnost stíračů v poloze 4 je omezeno
na dobu, po kterou pákový ovládač držíte v této poloze. Při uvolnění se pákový ovládač vrátí do polohy 0, a stírání
se samočinně zastaví.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Stírač/ostřikovač čelního skla
A0E0066m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
2: pomalé plynulé stírání
obr. 54
V NOUZI
Pokud jsou rozsvícena vnější světla,
spustí se také stírače a ostřikovače světlometů.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Pravý pákový ovládač obr. 54 slouží k
ovládání stírače čelního skla a k ostřikování.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
PRAVÁ PÁKA
Nepoužívejte stírač pro
odstranění nánosu sněhu
nebo ledu ze skel. Je-li
stírač vystaven silnému namáhání, zasáhne ochrana motoru,
která motor zastaví i na několik
sekund. Pokud se poté činnost
stírače neobnoví, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
REJSTŘÍK
OST¤IKOVÁNÍ SKEL
73
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
74
Funkce
“inteligentního ostřikování”
Objímkou A-obr. 54 nastavíte citlivost
dešťového senzoru, tzn. jak rychle se
změní stav od klidové polohy stírače
(žádné stírání), kdy je okno suché, po
nepřetržité stírání první rychlostí. Funkci potvrdí jeden pohyb stírače.
Ostřikovač čelního okna se spustí přitažením pákového přepínače k volantu
(nearetovaná poloha).
Pokud přitaženou páku podržíte, můžete jedním pohybem spustit ostřikování a stírání čelního skla;
Po uvolnění pákového ovládače stírač
sklo ještě třikrát setře, a po šesti sekundách provede ještě poslední cyklus.
obr. 55
A0E0227m
DE·ËOV¯ SENZOR
(u příslušných verzí vozidla)
Dešťový senzor A-obr. 55, umístěný za
vnitřním zpětným zrcátkem, je elektronické zařízení napojené na stírač, jehož
úkolem je přizpůsobit samočinně frekvenci
stírání intenzitě deště. Ostatní funkce,
ovládané pravým pákovým ovládačem,
zůstanou stejné.
Dešťový senzor se aktivuje přestavením
pravého pákového ovládače do polohy
1-obr. 54; rozsah jeho nastavení odpovídá rozmezí od stírače v klidu (nestírá), když je sklo suché, po stírání druhou
rychlostí (střední plynulé stírání) při intenzivní dešti.
Zapnete-li ostřikovač s aktivním snímačem
(pákový ovládač v poloze 1-obr. 54),
ostřikovače provedou normální cyklus,
na jehož konci snímač obnoví normální
samočinnou funkci.
Po vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování se snímač deaktivuje, a při příštím spuštění motoru se neaktivuje ani
v případě, že pákový ovládač zůstane
v poloze 1-obr. 54. V tomto případě
stačí k aktivaci dešťového snímače přestavit pákový ovládač do polohy 0 nebo 2, a poté zpět do polohy 1.
Po aktivaci snímače provede stírač jeden
pracovní cyklus i tehdy, je-li sklo suché.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Jsou instalovány spolu s ostřikovači na
vnějších světlometech. Spouštějí se samočinně při ostříknutí čelního skla při zapnutých vnějších světlech.
POZOR
UPOZORNĚNÍ Kontrolujte pravidelně neporušenost a čistotu trysek.
Při čištění čelního skla
nejdříve zkontrolujte,
zda je senzor vypnutý.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
STÍRAâE SVùTLOMETÒ
(podle pfiíslu‰né verze
vozidla) obr. 56
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0046m
Stružky vody mohou
způsobit nechtěné pohyby stíračů.
Signalizace závad
V případě závady dešťového senzoru se
u některých verzí rozsvítí kontrolka u
na přístrojové desce, u ostatních verzí
se na displeji zobrazí příslušné hlášení
(viz kapitola “Kontrolky a hlášení”).
obr. 56
V NOUZI
❒ rozpoznává rozdíl mezi dnem a nocí.
V případě, že se na čelním skle vyskytuje námraza, zkontrolujte, že
je senzor vypnutý.
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ při výskytu nečistot na kontrolní ploše (nánosy soli či jiných nečistot);
lince.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Dešťový senzor umí detekovat následující stavy a automaticky se na ně adaptovat:
Nikdy neaktivujte dešťový senzor během
umývání vozidla v mycí
REJSTŘÍK
UPOZORNĚNÍ V případě závady dešťového snímače pracuje stírač při přestavení pákového ovládače do polohy
1-obr. 54 přerušovaně. Pokud dojde
k závadě stírače během automatického
stírání, stírač bude pracovat posledním
zapnutým cyklem. Stírání je zajištěno i
v tomto případě při přestavení pákového ovládače do ostatních poloh
75
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
76
CRUISE CONTROL
(regulátor
konstantní
rychlosti)
ULOÎENÍ RYCHLOSTI
DO PAMùTI
Postupujte takto:
❒ otočte prstenec A-obr. 57 na Ü
a sešlápněte pedál akcelerace tak,
aby se vozidlo rozjelo požadovanou
rychlostí;
(u příslušných verzí vozidla)
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Elektronicky řízený regulátor rychlosti
(CRUISE CONTROL) umožňuje jízdu požadovanou rychlostí bez nutnosti
sešlápnout pedál akcelerace. To přispívá k snížení námahy při řízení, jedeteli po dálnici na dlouhé vzdálenosti, protože nastavená a uložená rychlost se
udržuje automaticky.
UPOZORNĚNÍNastavování funkce
Cruise Control se provádí při jízdní rychlosti v rozmezí 45 - 180 km/h s zařazeným čtvrtým, pátým nebo šestým
rychlostním stupněm.
obr. 57
A0E0095m
ZAPNUTÍ TEMPOMATU
Otočte prstenem A-obr. 57 na Ü.
Zařízení nelze zapnout při jízdě s 1.rychlostním stupněm nebo s zařazeným zpětným pojezdem, a doporučujeme je zapínat od 4. rychlostního stupně výše. Pokud vozidlo jede v klesání se zapnutým
zařízením je možné, že se rychlost vozidle lehce zvýší oproti nastavené hodnotě.
Zapnutí je signalizováno rozsvícením
kontrolky Ü na přístrojové desce (u některých verzí také zobrazením hlášení
na displeji) (viz kapitolu “Kontrolky a
hlášení).
❒ přestavte pákový ovládač nahoru (+)
nebo dolů (–) a uvolněte jej: požadovaná rychlost vozidla se uloží a
můžete pedál akcelerace uvolnit.
Je-li třeba (například při předjíždění), je
možné akcelerovat sešlápnutím pedálu
akcelerace. Po uvolnění pedálu vozidlo
pojede opět rychlostí, která byla původně uložena do paměti.
VYPNUTÍ TEMPOMATU
Lze to provést dvěma způsoby:
❒ sešlápnutím pedálu akcelerace a uložením nové požadované rychlosti;
anebo
❒ přestavením pákového ovládače nahoru (+).
Každému posunutí pákového ovládače
odpovídá zvýšení rychlosti zhruba o 1,5
km/h; podržením pákového ovládače nahoře se rychlost bude zvyšovat plynule.
Jednorázovými pohyby pákového ovládače se rychlost snižuje zhruba o 1,5
km/h; přidržením pákového ovládače
dole se rychlost nastavuje plynule.
Zařízení se vypíná v těchto případech:
❒ otočením prstenceA-obr. 57 na O;
❒ vypnutím motoru nebo vyjmutím
elektronického klíčku ze zapalování;
❒ sešlápnutím pedálu brzdy nebo spojky (v tomto případě zůstane v paměti poslední uložená rychlost, kterou můžete vyvolat tlačítkem RES);
Automatické vypnutí funkce
Cruise Control
Zařízení Cruise Control se dočasně vypne v případě, kdy zaúčinkuje systém
ABS nebo VDC (po dobu delší než max.
přípustnou); v takovém případě zůstane v paměti poslední nastavená rychlost, kterou můžete vyvolat tlačítkem
RES.
V případě závady zařízení Cruise Control
nebo řídicího systému motoru, se tempomat vypne až do dalšího vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Alfa Romeo.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ZV¯·ENÍ RYCHLOSTI
ULOÎENÉ V PAMùTI
❒ přestavením pákového ovládače dolů (–), dokud vozidlo nedosáhne nové rychlosti; tato hodnota se automaticky uloží.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
nebo
❒ jízdní rychlost vozidla klesne pod nastavenou hodnotu (v tomto případě
zůstává v paměti poslední uložená
rychlost, kterou můžete vyvolat
stisknutím tlačítka RES);
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ Postupně přidávejte plyn, až se rychlost vozidla přiblíží uložené hodnotě;
❒ zařaďte rychlostní stupeň, který byl
navolen při ukládání rychlosti do paměti (4. nebo 5. rychlostní stupeň);
❒ stiskněte tlačítko RES (na konci pákového ovládače).
❒ vypnutím funkce a uložením nové
jízdní rychlosti;
V NOUZI
Lze to provést dvěma způsoby:
ÚDRŽBA A
PÉČE
Pokud byl tempompat vypnut, například
sešlápnutím pedálu akcelerace nebo
spojky, je možné obnovit rychlost uloženou v paměti následujícím způsobem:
❒ sešlápnutím pedálu akcelerace: zařízení se v tomto případě vypne pouze dočasně; po uvolnění pedálu se
znovu automaticky zapne;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
SNÍÎENÍ RYCHLOSTI
ULOÎENÉ V PAMùTI
REJSTŘÍK
OBNOVA RYCHLOSTI
ULOÎENÉ V PAMùTI
77
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
78
Tempomat se automaticky vypne také
v případě, kdy dojde k nechtěnému nebo chybnému pohybu prstence A nebo
stisknutí tlačítka RES: v tomto případě
můžete tempomat opět zapnout, rozjedete-li vozidlo požadovanou rychlostí
a přepnete pákový ovládač nahoru (+)
nebo dolů (–).
POZOR
Dojde-li k provozní závadě nebo poruše zařízení, otočte prstenec A-obr. 57
na O a vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo; nejdříve však zkontrolujte neporušenost pojistky.
POZOR
Během jízdy se zapnutým zařízením Cruise
Control nezařazujte neutrál.
STROPNÍ SVÍTIDLA
P¤EDNÍ STROPNÍ SVÍTIDLO
obr. 58
Stiskněte tlačítko:
A: chcete-li zapnout/vypnout časované světlo na straně řidiče;
B: chcete-li rozsvítit nebo zhasnout prostřední svítidlo;
C: chcete-li zapnout/vypnout časované světlo na straně spolucestujícícho.
Dlouhým stiskem tlačítka B se vypnou
všechna světla předního i zadního stropního svítidla. Vypnutí doprovodí akustický signál. Chcete-li svítidla opět zapnout, stiskněte krátce tlačítko B.
obr. 58
A0E0481m
UPOZORNĚNÍ Zůstanou-li jedny dveře nedovřené, po několika minutách se
stropní svítidlo a osvětlení nožní lišty vypnou. Chcete-li světla zapnout, otevřete jiné dveře, nebo zavřete a otevřete
stejné dveře.
Vyjmutí elektronického klíčku ze zapalování
Prostřední světlo předního svítidla a zadní svítidlo se rozsvítí
na cca 10 sekund
Zamknutí dveří
Zhasnutí prostředního světla předního svítidla a zadního svítidla
Odemknutí dveří
Prostřední světlo předního svítidla a zadní svítidlo se rozsvítí
na cca 10 sekund
Spínač přerušení dodávky paliva
Rozsvícení prostředního světla předního svítidla a zadního svítidla
na několik minut. Opětným zapnutím odpojovače paliva světla
zhasnou.
Ve všech případech, uvedených v tabulce, se přední i zadní svítidla zapínají/vypínají na cca 2 sekundy postupně.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
S elektronickým klíčkem zasunutým ve spínací skříňce :
světla zůstanou zapnutá dalších 10 sekund.
Toto časově omezené svícení se přeruší zasunutím elektronického klíčku do spínací skříňky
Spuštění motoru: Zhasnutí prostředního světla předního svítidla a
zadního svítidla
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Zavření všech dveří
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Několika minutové rozsvícení prostředního světla předního svítidla
a zadního stropního svítidla. Toto časové omezení se aktivuje při
každém otevření dveří
V NOUZI
Otevření jedněch předních nebo zadních dveří
ÚDRŽBA A
PÉČE
Režim zapínání/vypínání předního a zadního
stropního svítidla
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Událost
REJSTŘÍK
V následující tabulce jsou uvedeny stavy, při kterých se přední a zadní stropní svítidla zapínají/vypínají, a způsob jejich ovládání:
79
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
SVÍTILNA PRO OSVùTLENÍ
NOÎNÍ LI·TY
80
Svítidlo, umístěné ve dveřích, se zapíná
při otevření kterýchkoli dveří, a to nezávisle na poloze elektronického klíčku.
Zůstanou-li některé dveře nezavřené,
světlo zůstane svítit cca 3 minuty a samočinně zhasne.
obr. 59
A0E0094m
ZADNÍ STROPNÍ SVÍTILNA
Verze bez střešního okna
obr. 59
Stiskněte tlačítko:
A: chcete-li zapnout/vypnout časované světlo na straně řidiče;
B: chcete-li zapnout/vypnout časované světlo na straně spolucestujícího.
Po zavření dveří zůstanou světla svítit
několik sekund a samočinně zhasnou.
Světla se vypnou také po zasunutí elektronického klíčku do zapalování..
obr. 60
A0E0037m
UPOZORNĚNÍ Zůstanou-li některé
dveře nedovřené, světla zhasnou samočinně po několika minutách. Chceteli je znovu zapnout, otevřete a zavřete
stejné dveře nebo otevřete jiné.
Verze se střešním oknem
obr. 60
(u příslušných verzí vozidla)
Verze, vybavené střešním oknem, jsou
opatřeny dvěma zadními svítidly nad
zadními dveřmi.
Chcete-li světlo zapnout/vypnout, stiskněte na A-obr. 60 na krytu.
Tím je vyloučeno nebezpečí, že palivo
bude unikat z potrubí, a že dojde k tvorbě jisker nebo elektrickým výbojům.
UPOZORNĚNÍ Po případném nárazu
nezapomeňte vyjmout elektronický klíček ze spínací skříňky, aby nedocházelo k vybíjení akumulátoru.
V případě nárazu, v jehož důsledku dojde k odpojení dodávky paliva, se dveře automaticky odemknou, aby byl zajištěn přístup do vozidla, a zároveň se
rozsvítí vnitřní stropní svítidla. Je možné otevřít dveře zevnitř vozu pomocí příslušných klik. Pokud po nárazu nezjistíte únik paliva nebo poškození elektrických spotřebičů a zařízení vozidla
(např. světlometů), a vozidlo je schopné jízdy, obnovte funkci spínače bezpečnostního odpojování paliva a elektrického napájení (u příslušných verzí vozidla) podle následujících pokynů.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Odemknutí dveří při nárazu
V NOUZI
Některé verze jsou dále opatřeny dalším
bezpečnostním spínačem, který zaúčinkuje v případě nárazu a odpojí elektrické napájení.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Vozidlo je opatřeno bezpečnostním spínačem, který zaúčinkuje v případě nárazu a odpojí přívod paliva do motoru
a jeho vypnutí.
POZOR
V případě, že jsou dveře centrálně zamknuté
zevnitř vozidla a bezpečnostní odpojovač nemohl po nárazu dveře automaticky odemknout, nelze se do vozidla
zvenčí dostat. Možnost otevření dveří zvenku však závisí
na jejich stavu po nárazu: poškozené dveře nemusí být
možné otevřít. V takovém případě zkuste otevřít jiné dveře vozu.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
SPÍNAâE ODPOJOVÁNÍ
P¤ÍVODU PALIVA A
ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ
POZOR
Jestliže bude po nárazu cítit pach paliva, nebo zjistíte, že palivo uniká ze
soustavy dodávky paliva, spínače již nezapínejte, aby nedošlo k požáru.
REJSTŘÍK
OVLÁDAâE
81
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
82
A0E0221m
obr. 61
Obnovení spínače
bezpečnostního odpojování
paliva
POZOR
Před obnovou funkce
spínače bezpečnostního
odpojování paliva pečlivě
zkontrolujte, zda z vozidla neuniká palivo nebo zda nedošlo k poškození elektrických
zařízení (např. světlometů).
Funkce bezpečnostního odpojovače paliva se obnoví stiskem tlačítka A-obr.
61.
A0E0126m
obr. 62
Obnova spínače přerušení
elektrického napájení
(podle příslušné verze vozidla)
POZOR
Před obnovením funkce spínače elektrického
napájení pečlivě zkontrolujte,
zda z vozidla neuniká palivo
nebo zda nejsou poškozená
elektrická zařízení vozidla (např. světlomety).
obr. 63
A0E0071m
Tento spínač se nachází v pojistkové
skříňce na kladném pólu baterie.
Chcete-li spínač odpojování elektrického
napájení obnovit, postupujte takto:
❒ stiskněte tlačítko A-obr. 61, kterým funkci spínače odpojování paliva obnovíte;
❒ zvedněte kapotu motoru;
❒ uvolněte upevňovací pružiny Aobr. 62 a odstraňte kryt B;
❒ stiskněte tlačítko C-obr. 63, kterým funkci spínače elektrického napájení obnovíte.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ST¤EDNÍ LOKETNÍ OPùRKA
A0E0141m
obr. 66
A0E0139m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Klimatizovaný kontejner na
potraviny
(u příslušných verzí vozidla)
Otevírá se z odkládacího prostoru uvolněním příchytky A-obr. 65. Kolečkem
B lze nastavit množství vzduchu přiváděného do prostoru.
UPOZORNĚNÍ Účelem tohoto prostoru je udržovat teplotu nápojů, které
se před uložením musejí vychladit nebo
ohřát.
Uložené potraviny nevylijte: dno prostoru na
potraviny je však opatřeno výpustným otvorem ústícím ven; tento otvor slouží k
vypuštění případně vylitých potravin.
V NOUZI
Otevírá se stiskem tlačítka A-obr. 64
a nadzvednutím krytu B.
obr. 65
ZADNÍ OPùRKY
(u příslušných verzí vozidla)
Chcete-li opěrku použít A-obr. 66,
sklopte ji, jak je znázorněno na obr. v
bodě označeném šipkou.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Úložný prostor
A0E0039m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
U některých verzí lze loketní opěrku
podélně nastavit pomocí krytu Bobr. 64.
obr. 64
REJSTŘÍK
Nachází se mezi předními sedadly. V
opěrce je úložný prostor na předměty
a klimatizovaný prostor na potraviny (u
příslušné verze vozidla) (viz níže).
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
VNIT¤NÍ V¯BAVA
83
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
A0E0142m
V NOUZI
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 68
84
obr. 69
A0E0146m
obr. 70
A0E0199m
obr. 71
A0E0200m
ZADNÍ OPùRKA S
ODKLÁDACÍM PROSTOREM
(u příslušných verzí vozidla)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 67
A0E0143m
Zadní prostřední loketní opěrka B-obr.
69 se sklápí pomocí úchytu A. V opěrce je vyhlouben úložný prostor obr. 71.
Chcete-li prostor otevřít, stiskněte tlačítko B-obr. 70 a nadzvedněte kryt
C-obr. 70.
Otvor na lyže
(u příslušných verzí vozidla)
Otvor na lyže
(u příslušných verzí vozidla)
Tento prostor můžete využívat pro převážení dlouhých předmětů.
Tento prostor lze využít pro převážení
dlouhých předmětů (lyží). Lze ho vytvořit po sklopení opěrky a stisku tlačítka A-obr. 72 víka B a víko sklopit
na opěrku. .
Prostor se vytvoří sklopením opěrky a
zatažením za úchytku A-obr. 67 víka; pak víko sklopte na opěrku obr.
68.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ODKLÁDACÍ P¤IHRÁDKA
Přihrádka se otevírá pomocí páčky Aobr. 74. Při otevření přihrádky se uvnitř
rozsvítí světlo. Pokud zapomenete přihrádku zavřít, světlo po několika minutách zhasne. Na výklopné části je vyhloubeno uložení pro pero nebo tužku.
A0E0031m
ZAPALOVAâ
Přední
(u příslušné verze vozidla)
Je umístěn na centrálním tunelu vedle parkovací brzdy. Zapalovač se zpřístupní po
zvednutí krytu A-obr. 75 podle znázorněné šipky.
Před otevřením víka B zkontrolujte, zda
je spínač A-obr. 73 (přístupný ze zavazadlového prostoru) otočený do svislé polohy (vodorovná poloha Á odpovídá zamčenému prostoru).
Necestujte s otevřenou
odkládací přihrádkou:
při nehodě by mohla
zranit osoby cestující ve vozidle.
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0148m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 73
obr. 75
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0149m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
obr. 74
V NOUZI
A0E0147m
REJSTŘÍK
obr. 72
85
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
86
Nepřipojujte k proudové
zásuvce spotřebiče s vyšším než povoleným odběrem. Dlouhodobý odběr proudu může vybít baterii a znemožnit tak následné startování motoru.
I
O
OFF
AUTO
AUTO
obr. 76
A0E0152m
Chcete-li zapalovač použít, stiskněte tlačítko B-obr. 76 s klíčkem ve spínací
skříňce.
UPOZORNĚNÍ Při každém použití
zkontrolujte, zda se zapalovač skutečně
vypnul.
UPOZORNĚNÍ Zapalovač dosahuje
vysoké teploty. Zacházejte s ním opatrně. Zajistěte, aby ho nepoužívaly děti.
nebezpečí požáru a/nebo popálení.
UPOZORNĚNÍ Do zásuvky předního
zapalovače nepřipojujte spotřebiče s větším odběrem než 100 W.
obr. 77
A0E0068m
Zadní
(u příslušných verzí vozidla)
Nachází se na středním tunelu mezi sedadly (viz obr. 77).
UPOZORNĚNÍ Do zásuvky zadního
zapalovače nepřipojujte spotřebiče s větším odběrem než 140 W.
UPOZORNĚNÍ Větší vidlice mohou
poškodit zásuvky zapalovače.
UPOZORNĚNÍ Kvůli uchování životnosti osvětlení některých vnitřních zařízení (např. zapalovače a popelníku) ,
jsou tato zařízení při rozsvícení vnějších
světel osvětlována podle intenzity světla v kabině. za dostatečného denního
světla tato zařízení nejsou osvětlena. Za
nedostatečného denního světla jsou tato zařízení osvětlena.
Popelník se vyjímá vytažením nahoru.
UPOZORNĚNÍ Neodhazujte do popelníku papír: mohly by se vznítit při
kontaktu s nedopalky cigaret.
obr. 81
A0E0156m
Zadní
Nachází se na centrálním tunelu mezi
předními sedadly. Chcete-li jej použít,
otevřete víko A-obr. 79, jak je vyznačeno šipkou.
Popelník se vyjímá zatlačením na střed
a vytažením nahoru.
UPOZORNĚNÍ Neodhazujte do popelníku papír: mohl by se vznít při kontaktu s nedopalky cigaret.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Popelník se zpřístupní zvednutím krytu
A-obr. 78 a otevřením víka B.
A0E0101m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Nachází se na centrálním tunelu vedle
parkovací brzdy.
obr. 80
V NOUZI
Přední
A0E0153m
PROSTOR PRO ODKLÁDÁNÍ
POHÁRÒ/PLECHOVEK obr. 80
Je umístěn na středním tunelu vedle parkovací brzdy. Chcete-li jej použít, zvedněte kryt A-obr. 75.
ÚLOÎN¯ PROSTOR NA BR¯LE
(u příslušných verzí vozidla)
Nachází se vedle předního stropního svítidla. Otevřete jej zatlačením na víko Aobr. 81.
ÚDRŽBA A
PÉČE
POPELNÍK
(u příslušných verzí vozidla)
obr. 79
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0140m
REJSTŘÍK
obr. 78
87
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
A0E0197m
V NOUZI
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0154m
Jsou umístěny na centrálním tunely mezi předními sedadly.
SLUNEâNÍ CLONY
obr. 83
88
obr. 84
ODKLÁDACÍ SK¤Í≈KY
obr. 84
(u příslušných verzí vozidla)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 82
A0E0198m
SLUNEâNÍ ROLETA
(u příslušné verze vozidla)
U některých verzí je za zadními sedadly instalována roleta proti slunci.
Chcete-li ji použít, uchopte úchyt Aobr. 82, zatáhněte ho dopředu a upevněte k háčkům na horní straně střechy
(viz obr. 83).
Nacházejí se napravo a nalevo od vnitřního zpětného zrcátka. Sluneční clony
lze nastavit čelně i stranou.
U některých verzí je vnitřní straně clony umístěno kosmetické zrcátko osvětlené stropním svítidlem, které umožňuje zrcátko použít i za podmínky, že v kabině není dost světla.
obr. 85
A0E0102m
Zrcátko je přístupné po otevření krytu
A-obr. 85.
Světlo se rozsvítí automaticky při otevření krytu a zhasnou buď po jeho zavření, nebo po několika minutách po vytažení elektronického klíčku ze zapalování.
obr. 86
A0E0311m
PROGRAMOVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ Před začátkem nastavování systému se ujistěte, že se v
blízkosti vrat nenacházejí osoby nebo
nějaké předměty: Mohly by způsobit
zranění.
UPOZORNĚNÍ Zatáhněte parkovací
brzdu, zasuňte klíček do spínací skříňky, ale nespouštějte motor.
2) stiskněte a podržte dle požadavku
tlačítko HomeLink A nebo B nebo C.
Neuvolňujte tlačítko, dokud se operace
4 neukončí;
3) jakmile kontrolka D HomeLink začne pomalu blikat (zhruba po 20 sekundách), dejte přenosný dálkový ovládač (se stisknutým tlačítkem, které chcete programovat), co nejblíže k HomeLink.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
POZNÁMKA Touto operací se vymažou standardní kódy naprogramované
výrobcem. Pří následujícím programování tlačítek tuto operaci již nemusíte
opakovat.
HomeLink je systém, který umožňuje
ovládat až tři různá zařízení ovládání garážových vrat nebo bran nebo zapínat/vypínat osvětlovací soustavu a zapínat/vypínat poplašné systémy instalované v domě a/nebo v kanceláři.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
POPIS
V NOUZI
1) stiskněte a podržte vnější tlačítka (A
a C): po cca 20 sekundách začne kontrolka D blikat; tlačítka uvolněte;
ÚDRŽBA A
PÉČE
(u příslušné verze vozidla)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Postupujte takto:
REJSTŘÍK
HOMELINK
89
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
90
Potřebná vzdálenost mezi přenosným
dálkovým ovládačem a HomeLink závisí na systému, který chcete programovat (typ kmitočtu ovládání vrat, brány či jiného systému).
Pokud kontrolka D nezačne rychle blikat, je třeba úkon opakovat v jiné vzdálenosti mezi přenosným dálkovým ovládačem a HomeLink (mírně ji zvětšit).
Pokud po dalších 20 sekundách kontrolka bliká dál pomalu, je třeba opět
úkon zopakovat v jiné vzdálenosti mezi dálkovým ovládačem a HomeLink.
4) Kontrolka D funkce HomeLink bliká zprvu pomalu, a poté rychle. Když
kontrolka začne blikat rychle, uvolněte
obě tlačítka (HomeLink i přenosný dálkový ovládač).
POUÎITÍ SYSTÉMU
HOMELINK
SYNCHRONIZACE
ST¤ÍDAV¯CH KÓDÒ
Dálkový ovládač HomeLink zapne motor garážových vrat nebo brány stejně
jako přenosný dálkový ovládač. Vozidlo
se musí nacházet v dosahu motoru a klíček musí být zasunutý ve spínací skříňce.
Při kontrole, zda je motor garážových
vrat nebo brány opatřen střídavým kódem, postupujte takto:
Stiskněte naprogramované tlačítko (A
nebo B nebo C). Během přenosu signálu zůstane kontrolka D rozsvícená a
probíhá komunikace s příslušným systémem (garážovými vraty, bránou, atd.)
❒ přenosný dálkový ovládač HomeLink
naprogramoval, ale systém neotevírá ani nezavírá garážová vrata či
bránu;
Pokud takto nastavený HomeLink nefunguje, možnou příčinou může být skutečnost, že původní přenosný dálkový
ovládač je opatřen střídavým kódem
(viz odstavec “Synchronizace odlišných
kódů”).
V případě nutnosti lze ke spuštění systému použít původní dálkový ovládač.
❒ vyhledejte pokyny v návodu výrobce motoru garážových vrat nebo brány;
❒ stiskněte a podržte naprogramované tlačítko (A nebo B nebo C).
U systému se střídavým kódem kontrolka D po krátkou dobu bliká rychle,
a potom zůstane rozsvícená dvě sekundy. Tato sekvence se opakuje po 20
sekundách.
UPOZORNĚNÍ Zatáhněte parkovací
brzdu, zasuňte klíček do spínací skříňky, ale nespouštějte motor.
Nyní by motor měl rozpoznávat signály vysílané systémem HomeLink a ovládat podle nich vrata, brány apod.
Postupujte takto:
1) stiskněte a podržte požadované tlačítko HomeLink A nebo B nebo C. Neuvolňujte tlačítko, dokud se operace 3
neukončí;
2) když kontrolka D HomeLink začne
pomalu blikat (asi po 20 sekundách),
přibližte přenosný dálkový ovládač co
nejblíže k HomeLink (a stále držte zvolené tlačítko stisknuté).
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
❒ stiskněte naprogramované tlačítko
(A nebo B nebo C) a uvolněte je. K
ukončení operace znovu stiskněte
tlačítko a uvolněte je. U některých
motorů existuje možnost, že se musí tento úkon opakovat třikrát.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
UPOZORNĚNÍ Zkontrolujte, zda se
během programování systému nenacházejí v blízkosti vrat osoby ani nějaké
předměty. Pohybující vrata mohou způsobit zranění či škody.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ stiskněte nastavovací tlačítko motoru (tím se normálně rozsvítí kontrolka “nastavení”). Po provedení
úkonu 2 do 30 sekund přistupte k
úkonu 3;
V NOUZI
Po vymazání původně uloženého kmitočtu je možné na tlačítko naprogramovat jiný originální přenosný dálkový
ovládač.
ÚDRŽBA A
PÉČE
UPOZORNĚNÍ Vozidlo se musí nacházet v dosahu motoru. Zatáhněte parkovací brzdu, zasuňte klíček do spínací
skříňky, ale nespouštějte motor vozidla.
❒ vyhledejte nastavovací tlačítko na
horní straně motoru garážových vrat
či brány. Barva a poloha se mohou
měnit dle výrobce (konzultujte návod k motoru);
P¤EPROGRAMOVÁNÍ
JEDNOTLIVÉHO TLAâÍTKA
TECHNICKÉ
ÚDAJE
UPOZORNĚNÍ Zkontrolujte, zda se
během spárování systému nenacházejí
v blízkosti vrat či brány osoby ani nějaké předměty. Pohybující se vrata mohou
způsobit poranění či škody.
Postupujte takto:
REJSTŘÍK
Aby systém HomeLink mohl řádně fungovat, je třeba, aby byl naprogramovaný střídavý kód spárován se systémem
zařízení (garážovými vraty, bránou
apod.).
91
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
92
Potřebná vzdálenost mezi přenosným
dálkovým ovládačem a HomeLink závisí na systému, který chcete programovat (typ kmitočtu zámku vrat, brány
či jiného systému).
Pokud kontrolka D nezačne rychle blikat, je třeba změnit vzdálenost mezi HomeLink a přenosným dálkovým ovládačem (mírně ji zvětšit). Pokud po dalších
20 sekundách kontrolka dál bliká pomalu, úkon opakujte a znovu změňte
vzdálenost mezi HomeLink a dálkovým
ovládačem.
3) Kontrolka D zařízení HomeLink bliká zpočátku pomalu a poté rychle. Když
kontrolka začne blikat rychle, uvolněte
obě tlačítka (HomeLink i přenosný dálkový ovládač).
Tímto způsobem vymažete předchozí
nastavení HomeLink a tím bude připraven k použití nový systém. Tato operace nemá žádný vliv na ostatní dvě tlačítka HomeLink.
VYMAZÁNÍ
NAPROGRAMOVAN¯CH
TLAâÍTEK
Máte-li v úmyslu vozidlo prodat, doporučujeme program HomeLink vymazat.
Naprogramování se vymaže na všech
třech tlačítkách současně.
Postupujte takto:
❒ stiskněte a přidržte vnější tlačítka (A
a C); asi po 20 sekundách kontrolka D začne blikat.
❒ Obě tlačítka uvolněte.
TECHNICKÉ INFORMACE O
TECHNICKÉ POMOCI
Pokud po provedení předchozích pokynů se nepodaří úspěšně HomeLink nastavit, obraťte se na technickou podporu (bezplatná zákaznická linka HomeLink 00800046635465) a poskytněte jim tyto informace:
❒ značku a model vozidla, rok výroby a zemi, ve které jste vozidlo koupili;
❒ značku, model, stáří a provozní kmitočet přenosného dálkového ovládače (pokud je znáte).
UPOZORNĚNÍ Někteří telefonní operátoři neumožňují bezplatné spojení se
zákaznickou linkou; v takovém případě
použijte alternativní (placené) číslo +49
6838 907-277 (pro volání z ciziny).
Střešní okno lze ovládat pouze se zasunutým klíčkem ve spínací skříňce.
Je-li na střeše sníh nebo
led, neotevírejte střešní
okno. Hrozí nebezpečí,
že se poškodí.
OTEV¤ENÍ ST¤E·NÍHO
OKNA
Otevírání zevnitřní vozidla
Otočte ovládačem A-obr. 87 ve směru označeném šipkou. Při uvolnění ovládače se střešní okno zastaví v dané poloze.
Pohyb střešního okna lze přerušit a obnovit krátkým stiskem ovládače A.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
UPOZORNĚNÍ Optimální poloha
otevřeného střešního okna se nastaví
otočením ovládače A-obr. 87 na polohu vyznačenou symbolem “C”.
Ovládačem je možné otevřít/zavřít střešní okno v jednom z těchto případů:
❒ po zasunutí klíčku zapalování do spínací skříňky;
❒ dvě minuty po vyjmutí elektronického klíčku ze spínací skříňky, nebo do
otevření některých dveří.
Otevírání zvenčí
Stiskněte déle než 2 sekundy tlačítko Ë
na elektronickém klíčku.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0238m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Střešní okno je vybaveno sluneční clonou (roletou), která se ovládá klikou, a
která je opatřena štěrbinami pro průchod
vzduchu.
obr. 87
V NOUZI
Skleněný panel umožňuje přívod světla do kabiny zvenčí a výhled z kabiny
ven. Otevírá se ve střeše po celé šířce.
C
ÚDRŽBA A
PÉČE
Střešní okno tvoří pohyblivý vyklápěcí
skleněný panel, který se vodorovně zasouvá.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
(u příslušné verze vozidla)
POZOR
Před opuštěním vozidla vždy vyjměte elektronický klíček ze spínací skříňky, aby nevhodnou manipulací
s oknem nedošlo k ohrožení
osob, které zůstanou ve vozidle. Nepatřičné zacházení se
střešním oknem může být nebezpečné. Než začnete se střešním oknem manipulovat a při
manipulaci s ním prověřte, zda
nejsou cestující vystaveni nebezpečí úrazu, k němuž by
mohlo dojít při otevírání střešního okna nebo by ho mohly
způsobit předměty, jež se zachytily do otevíraného okna nebo do nichž by okno narazilo.
REJSTŘÍK
ST¤E·NÍ OKNO
93
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
94
ZAV¤ENÍ ST¤E·NÍHO OKNA
Otočte přepínač A-obr. 87 doleva.
Pohyb okna lze přerušit/obnovit krátkým stiskem tlačítka A.
Pokud zavíráte okno ovládačem A, můžete použít polohu “Inhibit” (stiskem
ovládače), které umožňuje zavřít střešní okno bez bezpečnostní funkce proti
skřípnutí.
Pokud při vyjmutí klíčku ze spínací skříňky použijete ovládač pohybu střešního
okna stiskem tlačítka Ë na elektronickém klíčku, zatímco se zavírá v důsledku ručního příkazu (stisknutí ovládače), má přednost ruční ovládání. Chcete-li pokračovat v zavírání střešního okna v automatickém režimu, stiskněte
opět tlačítko Ë.
Posouvání okna, spuštěné stisknutím tlačítka Ë na elektronickém klíčku, lze přerušit ovládačem A-obr. 87 (jeho otočením nebo stisknutím).
Po přepnutí ovládače do jiné polohy okno “ignoruje” stisk tlačítka Ë a posune se do nové polohy.
obr. 88
POZOR
Otevírejte a zavírejte
střešní okno pouze se
stojícím vozidlem.
A0E0070m
SLUNEâNÍ CLONA
obr. 88
Umožňuje nastavovat intenzitu osvětlení v kabině. Clona je opatřena klikou
a štěrbinami pro průchod vzduchu.
❒ při horizontálním zavírání je bezpečnostní systém aktivní během celého cyklu a po setkání s překážkou
nacházející se před panelem, zajistí
jeho zpětný pohyb o 10 cm;
❒ při zavírání ve svislém směru je
systém aktivní během celého cyklu; po setkání s překážkou na zadní straně panelu zajišťuje jeho zpětný pohyb.
NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ
❒ stiskněte ovládač a přidržte jej, dokud se okno mechanicky nezavře;
V případě nouze nebo při údržbě s odpojeným elektrickým napájením je možné střešním oknem pohybovat ručně
tímto postupem:
❒ uvolněte ovládač;
❒ Uvolněte úchyty u vrubů na předním
stopním svítidle, vysuňte pružiny a
svítidlo sejměte A-obr. 89.
❒ po několika sekundách se okno začne automaticky posouvat (během této fáze držte pořád ovládač stisknutý);
❒ nasaďte imbusových klíč do šestihranného B uložení;
❒ otočte klíčem požadovaným směrem
pro otevření nebo zavření střešního
okna.
❒ do tří sekund stiskněte opět ovládač
a podržte jej stisknutý;
❒ jakmile se okno zastaví, inicializace je provedena. Ovládač uvolněte.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 89
❒ Otočte ovládač úplně doleva (proti
směru hodinových ručiček);
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Pokud se během posouvání okna vyskytne v jeho dráze překážka, panel se
okamžitě zastaví, a poté se posune zpět
do určené polohy:
A0E0187m
V NOUZI
Po případném odpojení akumulátoru nebo přerušení pojistky je třeba provést
střešní okno znovu nakonfigurovat do
systému. Postupujte takto:
ÚDRŽBA A
PÉČE
Bezpečnostní systém proti skřípnutí,
umístěný na hraně rolety, je aktivní během horizontálního (přední hrana) a vertikálního (zadní hrana) zavírání panelu;
jeho úkolem je v případě nutnosti zajistit krátké posunutí okna zpět.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
INICIALIZACE
U ST¤E·NÍHO OKNA
REJSTŘÍK
OCHRANA PROTI
SK¤ÍPNUTÍ
95
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
96
DVE¤E
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ/
ODEMYKÁNÍ DVE¤Í
Zamykání dveří zvenčí
Zavřete dveře a stiskněte tlačítko Á na
elektronickém klíčku, nebo zasuňte a
otočte kovovou vložku (uloženou v klíčku) do zámku dveří u řidiče. Dveře se
zamknou pouze tehdy, jsou-li všechny
řádně dovřené. Pokud jedny nebo více
dveří zůstanou nedovřené po stisku tlačítka Á na elektronickém klíčku, začnou rychle blikat po dobu cca 3 sekund
ukazatelé směru a kontrolka na dveřích
na straně řidiče.
Pokud zůstanou nedovřené dveře po otočení kovové vložky v zámku, bliká 3 sekundy pouze kontrolka na dveřích u řidiče.
Pokud jsou dveře dovřené, ale zůstane
otevřené víko zavazadlového prostoru,
dveře se zamknou: ukazatelé směru
(pouze pokud byly dveře zamknuté tlačítkem Á) a kontrolka na dveřích řidiče
rychle blikají po dobu 3 sekund.
V menu Setup (u některých verzí v
systému rádiového navigátoru) je možné nastavit funkci, která umožňuje tlačítkem Ë na elektronickém klíčku odemknout pouze dveře u řidiče (viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný
displej” v této kapitole).
S touto funkcí (ON) je možné odemknout ostatní zámky dveří tlačítkem
q (obr. 90) umístěným na prostředním panelu.
Odemknutí dveří zvenčí
Stiskněte tlačítko Ë na elektronickém
klíčku, nebo zasuňte a otočte kovovou
vložku (klíčku) do zámku dveří u řidiče.
obr. 90
A0E0025m
Odemknutí/zamknutí dveří
zevnitř kabiny
Stiskněte tlačítko q (obr. 90), kterým se zamykají/odemykají všechny
dveře.
Tlačítko je opatřeno kruhovou kontrolkou, která signalizuje stav dveří vozidla
(zamknuté/odemknuté dveře). Když
jsou dveře zamknuté, kontrolka svítí: v
tomto případě tlačítko opět stiskněte,
chcete-li všechny dveře centrálně odemknout; kontrolka zhasne. Po vyjmutí
klíčku ze zapalování kontrolka zhasne
po asi 2 minutách.
Když jsou dveře odemčené, kontrolka
nesvítí; stiskem tlačítka centrálně všechny dveře zamknete. Dveře se zamknou
pouze za podmínky, že jsou zavřené
všechny dveře vozidla.
❒ Poloha 2: Vypnutá pojistka (dveře je možné otevřít zevnitř).
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
❒ Poloha 1: zapnutá pojistka (zamčené dveře);
Dětskou pojistku lze zapnout/vypnout
(pomocí kovové vložky v klíčku) pouze
s otevřenými dveřmi:
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
UPOZORNĚNÍ Pokud po centrálním
zamknutí dveří zatáhnete za vnitřní pojistku u jedněch dveří, všechny dveře
se odemknou také. Při výpadku elektrického napájení (přerušením pojistky,
odpojením baterie, atd.) je možné dveře zamknout ručně.
Zadní dveře jsou opatřeny pojistkou
obr. 91 , která znemožňuje jejich otevření zevnitř.
UPOZORNĚNÍ Po zapnutí dětské pojistky u obou zadních dveří zkontrolujte,
zda jsou opravdu zajištěné pomocí vnitřní kliky.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
DùTSKÁ POJISTKA
obr. 91
A0E0155m
V NOUZI
Tlačítko q se deaktivuje po zamčení
dveří pomocí dálkového ovládače, po
zamčení západky u dveří řidiče nebo po
automatickém zamknutí po cca 2,5 minutách, a aktivuje se opět po odemknutí
dveří pomocí tlačítka Ë na elektronickém klíčku, po otočení kovové vložky v
zámku dveří u řidiče nebo po zasunutí
klíčku do zapalování.
ÚDRŽBA A
PÉČE
UPOZORNĚNÍ Převážíte-li ve vozidle děti, zajistěte dveře vždy touto pojistkou.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
UPOZORNĚNÍ Každá dětská pojistka ovládá pouze jedny příslušné dveře.
REJSTŘÍK
V menu Setup (nebo u některých verzí
v systému rádiového navigátoru) je
možné nastavit automatické zamknutí
dveře při překročení jízdní rychlosti 20
km/h (viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný displej” v této kapitole).
97
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Postupujte takto:
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ZAMâENÍ DVE¤Í S VYBIT¯M
AKUMULÁTOREM
98
V případě, že dojde k vybití akumulátoru a chcete dveře zamknout, je třeba
postupovat takto:
Pravé přední dveře
❒ Odstraňte kryt ze dveří;
obr. 92
A0E0237m
❒ zasuňte kovovou vložku elektronického klíčku do uložení A-obr. 92;
Zajišťovací kolík zámku je pak možné
uvést do souladu s ostatní soustavou
(pouze po dobití baterie) takto:
❒ otočte vložkou doprava (u pravostranného řízení doleva);
❒ Stiskněte tlačítko Ë na elektronickém klíčku;
❒ vyjměte kovovou vložku z uložení
A-obr. 92 a nasaďte kryt zpět.
❒ stiskněte tlačítko q, kterým se zamykají/odemykají dveře;
❒ otevřete klíčkem západku předních
dveří;
❒ zatáhněte za vnitřní kliku dveří.
UPOZORNĚN Pokud byla u zadních
dveří zapnuta dětská pojistka a dveře
byly zamčeny podle výše uvedeného postupu, vnitřní klikou nelze dveře otevřít;
uvede se do souladu pouze zajišťovací
kolík a dveře je třeba otevřít vnější klikou. Zapnutím nouzového zamknutí se
nevyřadí z funkce tlačítko centrálního
zamykání/odemykání dveří q.
UPOZORNĚN Po případném odpojení akumulátoru nebo přerušení elektrické pojistky je třeba znovu inicializovat otevírací/zavírací mechanismus dveří tímto postupem:
❒ zavřete všechny dveře;
❒ stiskněte tlačítko Á na dálkovém
ovládači nebo tlačítko q na prostředním panelu;
❒ stiskněte tlačítko Ë na dálkovém
ovládači nebo tlačítko q na prostředním panelu.
Tento bezpečnostní systém je velmi užitečný při případném nevyžádaném ovládání oken dětmi a umožňuje rovněž okna (u příslušné verze vozidla) zavřít při
opouštění vozidla či je opět otevřít.
❒ vyjměte a znovu zasuňte elektronický klíček do spínací skříňky.
Pokud se v systému nevyskytne nějaká
závada, okno začne opět normálně fungovat. V případě závady vyhledejte kapitolu “Kontrolky a hlášení”.
Dálkovým ovládačem
U všech verzí se stiskem tlačítka Ë déle než 2 sekundy otevřou všechna okna
a střešní okno (u příslušné verze vozidla) současně.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
anebo
V NOUZI
❒ okna otevřete;
Pomocí kovové vložky klíčku
u všech verzí lze:
❒ otočením kovové vložky v západce
dveří u řidiče doprava lze otevřít
všechna okna a střešní okno (u příslušné verze vozidla) současně.
❒ otočením kovové vložky v západce
dveří u řidiče doprava se zavřou
všechna okna a střešní okno (u příslušné verze vozidla) současně.
ÚDRŽBA A
PÉČE
U verzí vybavených čtyřmi elektricky
ovládanými okny se všechna okna zavírají/otevírají automaticky. U příslušné
verze vozidla je ovládač okna u spolucestujícího a ovládače oken u zadních
cestujících opatřen bezpečnostním systémem proti skřípnutí, který je schopen
detekovat při zavírání případnou překážku; v takovém případě systém zavírání okna přeruší a okamžitě posune
sklo zpět .
Současné otevření/zavření
oken a střešního okna
(u příslušné verze vozidla)
Systém odpovídá předpisu 2000/4/ES o ochraně cestujících při vyklonění z oken.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Verze vybavené dvěma elektricky ovládanými předními okny se automaticky
otevírá/zavírá okno pouze u dveří řidiče.
UPOZORNĚNÍ V případě, že se spustí funkce proti skřípnutí 5x během 1 minuty, systém se automaticky přepne do
režimu “recovery” (ochrany). Tento stav
se projevuje postupným vysunováním okna během zavírání. V takovém případě
je třeba provést obnovení systému tímto postupem:
REJSTŘÍK
ELEKTRICKÉ
OVLÁDAâE OKEN
99
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
C (u příslušné verze vozidla) – otevírání/zavírání zadního levého okna; plynulé ovládání otevírání/zavírání okna;
100
D (u příslušné verze vozidla) – otevírání/zavírání zadního pravého okna; automatické plynulé ovládání při otevírání/zavírání okna;
obr. 93
A0E0051m
OVLÁDAâE
Dveře na straně řidiče
Na osazení dveřního panelu u řidiče jsou
umístěna tlačítka obr. 93, které s elektronickým klíčkem v zapalování ovládají:
A – otevírání/zavírání předního levého
okna a jeho plynulé automatické otevírání/zavírání při otevírání/zavírání;
B – otevírání/zavírání pravého předního okna; automatické plynulé ovládání
okna (pouze u verzí se čtyřmi elektrickými ovládači);
E (u příslušné verze vozidla) – aktivace/deaktivace ovládačů oken zadních
dveří (při vyřazení ovládače oken u zadních dveří tlačítkem E se rozsvítí kontrolka a zhasne osvětlení deaktivovaných ovládačů).
Chcete-li příslušné okno zavřít/otevřít,
stiskněte tlačítko A, B, C nebo D.
Krátkým stiskem jednoho z tlačítek se
okno pohybuje “postupně”; delším stiskem se okno zavře či otevře “automatickým plynulým” pohybem po celé dráze.
Okno můžete zastavit v požadované poloze dalším stiskem tlačítka A, B, C nebo D.
Nepatřičné zacházení s
elektrickými ovládači
oken je nebezpečné. Než
začnete s oknem manipulovat a
při manipulaci s ním prověřte,
zda nejsou cestující vystaveni
nebezpečí úrazu přímo při pohybu skla nebo předměty, jež se
zachytily do okna nebo do nichž
by okno narazilo. Při vystoupení z vozidla nezapomínejte vytáhnout klíček ze zapalování,
aby nevhodnou manipulací s
elektrickými ovládači nemohlo
dojít k ohrožení osob, které zůstaly ve vozidle.
Dveře u předního
spolucestujícího/zadní dveře
U dveří předního spolucestujícího a u některých verzí také u zadních dveří jsou
umístěny tlačítka ovládající otevírání/zavírání příslušného okna.
Nedovřené víko zavazadlového prostoru signalizuje u některých verzí rozsvícení kontrolky ´ na přístrojové desce,
u jiných verzí pak zobrazení symbolu
R a hlášení na displeji (viz kapitolu
“Kontrolky a hlášení”).
Po odemknutí zámku lze zavazadlový
prostor otevřít zvenčí stiskem elektrického loga obr. 94 a jeho přidržením,
dokud neuslyšíte příslušné cvaknutí.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0498m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
obr. 94
V NOUZI
V nastavovacím menu Setup (nebo u
některých verzí v systému rádionavigátoru) je možné nastavit otevírání zavazadlového prostoru navolením položky
“Nezávislé ovládání zámku zavazadlového prostoru” (viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný displej” v této kapitole): Je-li tato funkce zapnutá,
lze zavazadlový prostor otevřít pouze
tlačítkem ` na elektronickém klíčku.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Zámek zavazadlového prostoru je ovládán elektricky a během jízdy je vyřazen
z funkce.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při otevření zavazadlového prostoru se
rozsvítí vnitřní svítidlo: Svítidlo zhasne
samočinně při zavření zadního výklopného víka. Pokud zapomenete víko zavazadlového prostoru zavřít, svítidlo se
po několika minutách samočinně vypne.
REJSTŘÍK
Otevírání zavazadlového prostoru usnadňují postranní plynové vzpěry.
ZAVAZADLOV¯
PROSTOR
101
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
UPOZORNĚN Po případném odpojení akumulátoru nebo přerušení elektrické pojistky je třeba provést inicializaci otevíracího/zavíracího mechanismu víka zavazadlového prostoru tímto
postupem.
102
❒ Zavřete všechny dveře včetně zavazadlového prostoru;
obr. 95
A0E0228m
NOUZOVÉ ODEMKNUTÍ
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU ZEVNIT¤
(pouze u tfiíprostorové
verze sedanu)
V případě odpojení baterie lze zavazadlový prostor otevřít pomocí kliky Aobr. 95 umístěné pod zadním levým
sedadlem.
Po použití kliky ji uložte zpět pod sedák.
❒ stiskněte tlačítko Á na dálkovém
ovládači nebo tlačítko q na prostředním panelu;
❒ stiskněte tlačítko Ë na dálkovém
ovládači nebo tlačítko q na prostředním panelu.
OTEVÍRÁNÍ DÁLKOV¯M
OVLADAâEM
Stiskněte tlačítko ` na elektrickém
klíčku. Při otevření dvakrát bliknou směrová světla.
Pokud otevřete zavazadlový prostor při
zapnutém alarmu (u příslušné verze vozidla) vyřadí se tato zařízení:
❒ Prostorová ochrana;
❒ ochrana proti zvednutí vozidla;
❒ kontrolní snímač víka zavazadlového prostoru.
Při zavření zavazadlového prostoru se
všechny funkce obnoví a směrová světla se cca 1 sekundu rozsvítí.
POZOR
V zavazadlovém prostoru nepřevážejte nikdy náklady překračující maximální povolenou hmotnost
(viz kapitolu “Technické údaje”). Ujistěte se, že předměty
jsou v zavazadlovém prostoru
dobře zajištěny, aby se při
prudkém zabrzdění nevymrštily a nezranily cestující v kabině.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Postup při zvětšení zavazadlového prostoru:
❒ vyjměte opěrky hlavy zadního sedadla;
❒ posuňte stranou bezpečnostní pás
a dbejte, aby se popruh nezkroutil.❒
Zvedněte zajišťovací páku A-obr.
96 opěradla a sklopte je dopředu.
Zdvižená páka je označena červenou
značkou B.
UPOZORNĚNÍ Před sklopením opěradla na sedák se ujistěte, že se popruhy bezpečnostního pásu nacházejí v uložení na sedáku.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
ROZ·Í¤ENÍ LOÎNÉ
PLOCHY (u příslušné verze)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0085m
V NOUZI
Instalováním nepovolených předmětů na zadní odkládací plochu či víko (reproduktory, spoilery
apod.) se může poškodit řádné
fungování plynových vzpěr.
obr. 96
ÚDRŽBA A
PÉČE
UPOZORNĚNÍ Pokud jste navolili
funkci “Nezávislý zavazadlový prostor”,
před zavřením zavazadlového prostoru
zkontrolujte, zda máte u sebe klíček,
protože se zavazadlový prostor zamyká automaticky.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Spusťte víko zavazadlového prostoru dolů stisknutím zámku, až uslyšíte cvaknutí.
POZOR
Necestujte s předměty
odloženými na zadním
odkládacím prostoru (za zadními sedadly). při nehodě nebo prudkém zabrzdění by
mohly zranit osoby cestující ve
vozidle.
REJSTŘÍK
ZAVÍRÁNÍ
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
103
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
104
NASTAVENÍ ZADNÍHO
SEDADLA DO NORMÁLNÍ
POLOHY
POZOR
Dejte bezpečnostní pásy stranou, dbejte na to, aby se nezkroutily.
Zvedněte opěradla a zatlačte je dozadu tak, aby zaklaply oba zajišťovací mechanismy. Zkontrolujte, zda zmizela červená značka B na bocích páky A. Viditelná červená značka B znamená, že
opěradlo není správně zajištěno.
UPOZORNĚNÍ Nezapomeňte vždy
zkontrolovat správné usazení opěrek
hlavy.
POZOR
Ujistěte se, že je opěradlo řádně zajištěno po
obou stranách (červené značky
B-obr.96 nejsou vidět), aby nemohlo v případě prudkého zabrzdění dojít k jeho vymrštění
a zranění cestujících.
A0E0131m
obr. 97
UKOTVENÍ NÁKLADU
Zavazadlový prostor je opatřen čtyřmi
háky A-obr. 97 s ukotvenými lany,
které zajišťují převážený náklad.
POZOR
V případě nehody by
těžký nezajištěný náklad mohl těžce zranit osoby
cestující ve voze.
Pokud chcete přepravovat kanystr s palivem, dodržujte předpisy a
používejte výhradně schválený kanystr, který ukotvíte do
ok v zavazadlovém prostoru.
Nicméně i tak se při případné
nehodě zvyšuje nebezpečí požáru.
❒ zatlačte páku B-obr. 99 pojistného zařízení nahoru a zvedněte víko
motorového prostoru.
UPOZORNĚNÍ Zvedání víka motorového prostoru usnadňuje dvě boční plynové vzpěry. Doporučujeme dbát, aby
se vzpěry nepoškodili; víko při zvedání
přidržujte rukou.
UPOZORNĚNÍPřed zvednutím víka
se ujistěte, že jsou stírače odklopené od
čelního skla a že stírač stojí.
POZOR
Tyto úkony provádějte
pouze se zastaveným
vozidlem.
obr. 99
A0E0470m
ZAV¤ENÍ
Spusťte víko do výšky asi 20 cm nad
motorovým prostorem a nechejte je volně spadnout. Pokusem o zvednutí se ujistěte, zda se řádně zavřelo, to znamená, zda není jen v poloze jištěné pouze pojistkou. Pokud není víko motorového prostoru dovřené, nesnažte se je
dovřít tak, že na něj zatlačíte shora. Znovu víko zvedněte a spusťte je dolů výše uvedeným postupem.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
obr. 98
UPOZORNĚNÍ Vždy zkontrolujte,
zda se víko motorového prostoru řádně zavřelo, aby se během jízdy nemohlo
otevřít.
POZOR
Z bezpečnostních důvodů musí být víko motorového prostoru při jízdě vždy
řádně zavřeno. Proto nezapomínejte kontrolovat, zda je víko motorového prostoru řádně
zavřené i zajištěné. Pokud během jízdy zjistíte, že víko motorového prostoru není řádně
zajištěné, zastavte okamžitě
vozidlo a zavřete víko správně.
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ Zatáhněte za páku A-obr. 98, až
ucítíte cvaknutí;
A0E0122m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Postupujte takto:
REJSTŘÍK
OTEV¤ENÍ
V NOUZI
Nedovřené víko zavazadlového prostoru signalizuje (u některých verzí) rozsvícení kontrolky ´ (u příslušné verze vozidla) na přístrojové desce nebo zobrazení symbolu S a hlášení na displeji
(viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
VÍKO
MOTOROVÉHO
PROSTORU
105
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
106
SVùTLOMETY
NOSIâE NÁKLADÒ /
LYÎÍ
NASTAVENÍ SKLONU
SVùTLOMETÒ
Vozidlo je opatřeno přípravou pro montáž střešního nosiče zavazadel/lyží.
Připravená ukotvení se nacházejí v bodech A-obr. 100.
Zadní úchyty jsou umístěny B.
Rozložte náklad rovnoměrně po celé ploše, a
mějte na paměti, že se
zvýší citlivost vozidla na boční vítr.
obr. 100
A0E0097m
UPOZORNĚNÍ Po ujetí několika kilometrů znovu zkontrolujte utažení
upevňovacích prvků.
UPOZORNĚNÍ Nepřekračujte maximální povolené zatížení (viz kapitolu
“Technické údaje”).
Správný sklon světlometů je velmi důležitý pro komfort a bezpečnost řidiče i
ostatních účastníků silničního provozu.
Řádným nastavením světlometů zajistíte pro sebe i pro ostatní optimální viditelnost při jízdě s rozsvícenými světlomety. Seřízení a správné nastavení
světlometů nechte zkontrolovat v autorizovaném servisu Alfa Romeo.
NASTAVOVAâ SKLONU
SVùTLOMETÒ
Regulátor funguje s klíčkem zasunutým
v zapalování a zapnutými potkávacími
světly.
Zatížené vozidlo se nakloní dozadu a
tím se zvedne i světelný kužel. V takovém případě je třeba světlomety znovu
nastavit.
Světlomety nastavíte ovládačem Aobr. 101umístěným na osazení vedle
volantu.
❒ poloha 3: řidič a 300 kg nákladu
uloženého v zavazadlovém prostoru.
V případě, že je vozidlo vybaveno xenonovými světlomety, jejich natáčení je
řízeno elektronicky; ovládač A tudíž není instalován.
UPOZORNĚNÍ Kontrolujte sklon světelného svazku po každé změně hmotnosti převáženého nákladu.
NASTAVENÍ P¤EDNÍCH
MLHOV¯CH SVùTLOMETÒ
Nastavení předních mlhových světlometů nechat zkontrolovat a případně seřídit v autorizovaném servisu Alfa Romeo.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
obr. 102
A0E0050m
NASTAVENÍ SKLONU
SVùTLOMETÒ V ZAHRANIâÍ
Potkávací světlomety jsou nastaveny
podle dopravních předpisů cílové země.
V zemích, kde se jezdí po levé straně,
je třeba světlomety upravit, aby neoslňovaly protijedoucí vozidla:
❒ odstraňte ochranný kryt světlometu
(viz odstavec “Potkávací světla” v
kapitole “V nouzi”);
❒ dejte páčku stranou A-obr. 102.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ poloha 2: pět osob a plně zatížený
zavazadlový prostor (cca 50 kg);
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0226m
V NOUZI
obr. 101
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ poloha 1: pět osob;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
❒ poloha 0: jedna nebo dvě osoby na
předních sedadlech, plná palivová
nádrž, palubní výbava;
REJSTŘÍK
ovládač má čtyři polohy odpovídající
těmto hmotnostem:
107
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
108
SYSTÉM ABS
Systém ABS je nedílnou součástí brzdové soustavy; při brzdění na jakémkoli
povrchu vozovky a bez ohledu na sílu
brzdného účinku znemožní zablokování a tím smyk kola/kol. Zaručí tak ovladatelnost vozidla i při nouzovém brzdění.
Součástí systému je i soustava EBD
(Electronic Braking Force Distribution)
umožňující rozložit brzdný účinek mezi
přední a zadní kola.
UPOZORNĚNÍ Pro maximální účinnost brzdové soustavy je nutný záběh
asi 500 km: Během této doby je vhodné nebrzdit příliš zprudka, opakovaně a
dlouhodobě.
AKTIVACE SYSTÉMU
Řidič pozná zásah ABS podle mírného
pulzování brzdového pedálu doprovázeného hlučností. Je to upozornění, že
musí přizpůsobit rychlost stavu vozovky.
POZOR
Systém ABS využívá
maximálně momentální přilnavost kol, ale není schopen ji zvýšit; na kluzkém povrchu je proto třeba jezdit opatrně a nevystavovat se zbytečným rizikům.
POZOR
Zásah ABS znamená,
že se dostáváme na
mez přilnavosti mezi pneumatikou a silničním podkladem. Je
třeba zpomalit a přizpůsobit
jízdu stavu vozovky.
POZOR
Zapůsobení systému
ABS se pozná podle
pulzování brzdového pedálu,
v takovém případě nepovolte
tlak na pedál a držte jej nadále sešlápnutý; tím zajistíte
nejkratší možnou brzdnou
dráhu v závislosti na stavu
vozovky.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Brzdový asistent je odpojen u vozidel vybavených systémem VDC v případě závady dané soustavy, kterou signalizuje
kontrolka á na přístrojové desce (u některých verzí spolu s hlášením na displeji).
V NOUZI
V takovém případě pokračujte v jízdě
nanejvýš opatrně a vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, kde systém
zkontrolují.
V takovém případě nebrzděte prudce,
protože by se mohla předčasně zablokovat zadní kola a vozidlo by se mohlo vychýlit ze směru jízdy. V takovém
případě pokračujte v jízdě nanejvýš opatrně a vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, kde systém zkontrolují.
Jedná o systém, který nelze vyřadit; rozpoznává nouzové brzdění (podle rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu) a
umožňuje rychlé zaúčinkování brzdové
soustavy.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Závadu systému ABS signalizuje kontrolka > na přístrojové desce (u některých verzí také hlášení na displeji)
(viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”). V
takovém případě je účinnost brzdové
soustavy zachovaná, ale bez výkonů,
které poskytuje ABS.
Závadu systému EBD signalizuje kontrolka > + x na přístrojové desce (u
některých verzí spolu s hlášením na displeji) (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
BRAKE ASSIST
(brzdový asistent pfii
nouzovém brzdûní)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Závada ABS
Závada EBD
REJSTŘÍK
SIGNALIZACE
ZÁVAD
109
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
110
SYSTÉM VDC
(Vehicle Dynamics
Control)
(u příslušné verze vozidla)
Je to systém řízení stability vozidla, který pomáhá udržovat směr jízdy při ztrátě přilnavosti pneumatik.
Zásah systému VDC je zvlášť užitečný
na vozovce s povrchu s proměnlivou přilnavostí.
AKTIVACE SYSTÉMU
Je signalizována blikáním kontrolky á
v přístrojové desce. Kontrolka tak řidiče informuje o kritickém stavu stability
a přilnavosti.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
SYSTÉMU
Systém VDC se zapne samočinně při
každém spuštění motoru. Během jízdy
můžete systém VDC vypnout stisknutím
tlačítka ASR/VDC na prostředním panelu na 2 sekundy obr. 103. Vypnutí systému VDC znamená také vypnutí
funkce ASR. Opětovné zapnutí obou
funkcí provedete stisknutím tlačítka
ASR/VDC.
Vypnutí systému signalizuje rozsvícení kontrolky á na přístrojové desce (u
některých verzí zobrazení symbolu na
displeji) a rozsvícení kruhové objímky
na tlačítku ASR/VDC.
Vypnete-li VDC během jízdy, při příštím
spuštění motoru se opět automaticky zapne.
obr. 103
A0E0026m
SIGNALIZACE ZÁVAD
V případě závady se systém VDC automaticky vypne a na přístrojové desce se
trvale rozsvítí kontrolka á (u některých
verzí spolu s hlášenímna displeji) (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”). V takovém
případě vyhledejte autorizovaný servis
Alfa Romeo.
❒ při stání z kopce: vozidlo stojí v klesání více než 6%, motor běží, spojkový i brzdový pedál jsou sešlápnuté, je zařazená zpátečka;
Při rozjezdu udržuje řídicí jednotka systému VDC brzdný tlak na kolech, dokud
motor nedosáhne točivého momentu nezbytného pro rozjezd (po dobu 1 sekundy), a umožňuje řidiči pohodlně přesunout pravou nohou z brzdového pedálu na pedál akcelerace.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ ve stoupání: vozidlo stojí ve stoupání více než 6%, motor běží, spojkový i brzdový pedál jsou sešlápnuté,
je zařazený neutrál nebo jiný rychlostní stupeň než zpátečka;
V NOUZI
POZOR
Aby systém mohl řádně fungovat, je třeba,
aby vozidlo bylo obuto pneumatikami stejné značky a typu na všech kolech, a aby
pneumatiky odpovídaly předepsanému typu, značně a rozměrům.
Systém HILL HOLDER je nedílnou součástí systému VDC a jeho úkolem je
usnadnit rozjezd vozidla ve stoupání. Aktivuje se automaticky při následujících
stavech:
ÚDRŽBA A
PÉČE
V případě případného
použití rezervního kola
(u příslušné verze vozidla)
systém VDC funguje dál. Nezapomeňte, že rezervní kolo
jeví menší přilnavost než
ostatní kola, protože je menší.
SYSTÉM HILL HOLDER
(u příslušné verze vozidla)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Výkony systému VDC
nesmějí svádět řidiče
ke zbytečnému riskování. Řízení vozidla musí vždy odpovídat stavu silničního povrchu,
viditelnosti a dopravní situaci.
Odpovědnost za bezpečnost
na silnici nese vždy řidič .
POZOR
REJSTŘÍK
POZOR
111
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
112
Jestliže se vozidlo do té doby nerozjede, systém se samočinně vypne s postupným uvolněním brzdného účinku.
Při tomto uvolňování je možné slyšet typický zvuk mechanického odbrzďování,
podle něhož se pozná, že se vozidlo
vzápětí rozjede.
Signalizace závad
Případnou závadu systému signalizuje
rozsvícení kontrolky *(u příslušné verze vozidla) na přístrojové desce (u některých verzí spolu s hlášením na displeji) (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
UPOZORNĚNÍ Systém Hill Hoder nenahrazuje parkovací brzdu, proto neopouštějte vozidlo, aniž byste zatáhli parkovací brzdu, vypnuli motor a zařadili
první rychlostní stupeň.
SYSTÉM ASR
(AntiSlip Regulation)
Je nedílnou součástí systému VDC; kontroluje vozidlo a zapůsobí automaticky
v případě prokluzu jednoho hnacího kola či obou hnacích kol.
Podle typu prokluzu aktivuje systém jedno ze dvou ovládání:
❒ při prokluzu obou hnacích kol zaúčinkuje ASR snížením výkonu přenášeného motorem;
❒ pokud prokluzuje pouze jedno z hnacích kol, ASR začne dotčené kolo samočinně brzdit.
Vyřadíte-li systém ASR během jízdy, při
příštím spuštění motoru se opět automaticky zapne.
Při jízdě na zasněženém podkladu s nasazenými sněhovými řetězy je výhodnější soustavu ASR odpojit. protože prokluzováním hnacích kol při rozjezdu naopak dostáváme lepší náhon.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Vyřazení systému signalizuje kontrolka
v tlačítku ASR/VDC (u verzí “Multifunkční konfigurovatelný displej” také
zobrazením symbolu V).
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ při ztrátě přilnavosti na mokrém povrchu (aquaplaning).
Během jízdy lze systém ASR vyřadit
krátkým stiskem tlačítka ASR/VDC
umístěného na prostředním panelu.
V NOUZI
❒ akcelerace na nesoudržném, zasněženém nebo zledovatělém povrchu;
Systém ASR se zapne samočinně zapnutím přístrojové desky.
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ nadměrný výkon přenášený na kola
i z hlediska stavu silničního povrchu;
Výkony systému nesmějí řidiče svádět k
zbytečnému riskování. Řízení
vozidla musí vždy odpovídat
stavu silničního povrchu, viditelnosti a provozu. Odpovědnost za bezpečnost jízdy leží
vždy a jen na řidiči.
Zapnutí/vypnutí systému
TECHNICKÉ
ÚDAJE
❒ proklouznutí vnitřního kola v zatáčce účinkem dynamického kolísání
zátěže nebo nadměrné akcelerace;
POZOR
REJSTŘÍK
Soustava ASR je užitečná zejména za
následujících stavů:
113
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
114
Signalizace závad
V případě závady se systém ASR automaticky vypne a u verzí s multifunkčním
konfigurovatelným displejem se zobrazí symbol V. V takovém případě vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
POZOR
Má-li systém ASR patřičně fungovat, je nezbytné, aby všechny pneumatiky byly při normální jízdě
stejné značky, typu a rozměrů a patřičně nahuštěné (viz
odstavec “Kola” v kapitole
“Technické údaje”).
Systém MSR (regulace
točivého momentu motoru)
Systém je nedílnou součástí systému
ASR, který zaúčinkuje pro regulaci brzdného momentu motoru v případě při
prudkého zpomalení. Přenáší vyšší točivý moment, a zabraňuje tak přenášení nadměrného vyššího točivého momentu; zabraňuje tím nadměrnému unášení hnacích kol, které zejména při nízké adhezi může vést ke ztrátě stability
vozu.
UPOZORNĚNÍ Po odstranění závady je autorizovaný servis Alfa Romeo povinen provést na pracovní lavici kompletní test soustavy a v případě potřeby také dlouhou zkušební jízdu.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Součástí systému je i diagnostická zásuvka pro připojení diagnostických přístroje, kterými lze načíst chybové kódy
uložené v paměti řídicí jednotky a zkontrolovat řadu specifických diagnostických
a provozních parametrů motoru. Tuto
kontrolu mohou provádět i orgány oprávněné k silničním kontrolám.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ signalizovat, že je nutno vyměnit
vadné komponenty.
V NOUZI
Rozsvícením kontrolky U na přístrojové desce (u některých verzí spolu s
hlášením na displeji) signalizuje opotřebení některých komponent.
❒ signalizovat zvýšení emisí poruchami vozidla;
Pokud se po zasunutí
klíčku do zapalování
kontrolka U nerozsvítí, nebo se rozsvítí nepřerušovaně či bliká během jízdy, vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo. Funkčnost kontrolky U smějí příslušným přístrojem zkontrolovat i orgány oprávněné k silničním kontrolám. V každém
případě postupujte podle předpisů platných v zemi, kde s vozidlem jezdíte.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Systém EOBD (European On Board Diagnosis) průběžně diagnostikuje komponenty vozidla, jež mají vliv na emise.
❒ dohlížet na účinnost zařízení;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
(u příslušné verze vozidla)
Úkolem systém je:
REJSTŘÍK
SYSTÉM EOBD
115
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
116
P¤ÍPRAVA PRO
AUTORÁDIO
(u příslušné verze vozidla)
Vozidla, která nejsou vybavena autorádiem, jsou opatřena na palubní desce
zdvojeným úložným prostorem.
Přípravu pro instalaci autorádia tvoří:
❒ napájecí kabely autorádia;
❒ napájecí kabely pro přední a zadní
reproduktory;
❒ napájecí kabel antény;
❒ zásuvka pro autorádio;
Pokud chcete nechat nainstalovat autorádio po
zakoupení vozidla, obraťte se na autorizovaný servis
Alfa Romeo, kde Vám poradí i
ohledně vhodné baterie. Příliš
velký klidový odběr poškozuje
baterii a může způsobit zánik
záruky na ni.
P¤ÍSLU·ENSTVÍ
ZAKOUPENÁ
UÎIVATELEM
Pokud po koupi vozidla chcete instalovat další elektrické spotřebiče vyžadující nepřerušené napájení (alarm, satelitní bezpečnostní systému, atd.), které zatěžují energetickou bilanci vozidla,
obraťte se na autorizovaný servis Alfa
Romeo, kde kromě doporučení nejvhodnějších přístrojů z řady Lineaccessori Alfa Romeo prověří, zda elektrická
soustava vozidla je schopna snést požadovanou zátěž, nebo zda je nezbytné zakoupit silnější baterii.
❒ střešní anténa.
Autorádio se nainstaluje do uložení, v
němž se nachází odkládací přihrádka,
která se vyjme po stlačení dvou úchytů.
Uvnitř se nacházejí napájecí kabely.
POZOR
Dávejte pozor při montáži přídavných spojlerů, nesériových slitinových ráfků a krytů kol: Mohla by se
snížit ventilace brzd a tím jejich účinnost při prudkém opakovaném brzdění nebo při
dlouhé jízdě z kopce. Zkontrolujte, zda nic nebrání pohybu
pedálů (svrchní koberečky,
atd.)
Síla přenosu a příjmu těmito přístroji se
navíc může snížit stínicím účinkem karosérie vozidla.
Pokud chcete používat mobilní telefon
(GSM, GPRS, UMTS), který je oficiálně
homologován, doporučujeme dodržet
pečlivě pokyny jeho výrobce.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
UPOZORNĚNÍ Používáním těchto zařízení v kabině (bez venkovní antény)
se může jednak jednak ohrozit zdraví,
jednak způsobit poruchy ve fungování
elektronických soustav, jimiž je vozidlo
vybaveno, a ohrozit tak bezpečnost vozidla jako takového.
V NOUZI
Přijímací a vysílací přístroje (mobilní telefony, CB, amatérské radiostanice a podobně) nemohou být ve vozidle používána bez instalace samostatné venkovní antény.
ÚDRŽBA A
PÉČE
FIAT S.p.A. povoluje montáž radiostanic
za podmínky, že bude provedena řádně
podle pokynů výrobce ve specializovaném servisním středisku.
FIAT S.p.A. nenese žádnou odpovědnost
za škody způsobené instalací doplňků
a příslušenství nedodaných nebo nedoporučených společností FIAT S.p.A. a nenainstalovaných podle příslušných předpisů.
RADIOSTANICE
A MOBILNÍ TELEFONY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Elektrická/elektronická zařízení instalovaná dodatečně nebo v rámci poprodejního servisu musejí být označena:
UPOZORNĚNÍ Montáž zařízení, která pozmění charakteristiky vozidla, může vést k odebrání technického průkazu
příslušnými orgány i případné ztráta záruky na závady způsobené těmito úpravami nebo z nich přímo či nepřímo plynoucích.
REJSTŘÍK
INSTALACE
ELEKTRICK¯CH/ELEKT
RONICK¯CH ZA¤ÍZENÍ
117
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
Výskyt a vzdálenost překážky od vozidla
signalizuje akustický signál, jeho frekvence se zvyšuje v závislosti na vzdálenosti překážky od vozidla (při přibližování k překážce se frekvence signálu zvyšuje), a u některých verzí se zobrazuje příslušná informace také na displeji (viz odstavec “Signalizace na displeji”).
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
Parkovací senzory poskytují řidiči informace o vzdálenosti překážek za vozidlem při couvání (verze se 4 zadními senzory) nebo vzdálenosti za a před vozidlem (u verzí se 4 zadními a 4 předními senzory).
Systém tedy pomáhá při parkovacím
manévru, protože umožňuje zjišťovat
přítomnost překážek nacházejících se
mimo zorné pole řidiče.
118
Verze s 8 senzory
Přední i zadní senzory se aktivují při zasunutí elektronického klíčku do zapalování a při zařazení zpětného pojezdu,
nebo po stisku tlačítka A-obr.104 na
předním stropním svítidle a rychlosti vozidla do 15 km/h.
(u příslušných verzí vozidla)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PARKOVACÍ
SENZORY
Verze s 4 senzory
Deaktivují se opětovným stiskem tlačítka A-obr.104 (pokud rychlost nepřekročí 15 km/h nebo pokud překročí 18 km/h; při deaktivaci zhasne kontrolka v tlačítku.
Přední senzory se aktivují po zasunutí
elektronického klíčku do zapalování a
zařazení zpětného pojezdu; u některých
verzí pak stisknutím tlačítka Aobr. 104 na předním stropním svítidle při jízdě nepřesahující 15 km/h.
Po aktivaci senzorů začne systém při
zjištění přítomnosti překážky vydávat
akustické signály předním nebo zadním
bzučákem; čím je vzdálenost překážky
od vozu kratší, tím je frekvence impulsů akustického signálu vyšší.
Snímače se deaktivují po překročení
rychlosti 18 km/h, nebo u některých
verzí opětovným stiskem tlačítka Aobr. 104, pokud rychlost nedosahuje
15 km/h. Pokud není systém parkovacího asistenta aktivní, kontrolka v tlačítku u verzí, u nichž je součástí výbavy,
nesvítí.
Pokud se vozidlo přiblíží na vzdálenost
nižší než cca 30 cm, začne zvuková výstraha znít nepřetržitě. V závislosti na
poloze překážky (vpředu nebo vzadu)
je akustický signál vydáván odpovídajícím bzučákem (předním nebo zadním).
Z obou signálů má přednost ten, který
signalizuje překážku nacházející se nejblíže.
obr. 104
A0E0482m
AKTIVACE
❒ u verzí s osmi senzory (čtyřmi předními a čtyřmi zadními) je kromě zadní zvukové výstrahy nainstalované
i přední zvukové výstraha oznamující řidiči výskyt překážek před vozidlem. Toto uspořádání umožňuje
řidiči vnímat směr překážky (vpředu/vzadu).
POZOR
obr. 106
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
A0E0232m
SENZORY
Systém pro detekci vzdálenosti překážek pracuje se čtyřmi senzory umístěnými v předním nárazníku (u příslušné
verze vozidla) obr. 105 a se čtyřmi
senzory v zadním nárazníku obr. 106.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Odpovědnost za parkování a ostatní rizikové manévry nese vždy a jedině řidič. Při parkování se nezapomínejte ujistit, zda se v
daném prostoru nenacházejí
osoby (zejména děti) ani zvířata. Parkovací senzory představují pomoc řidiči, který ale
nikdy nesmí snížit pozornost
při provádění parkovacích manévrů, protože mohou být nebezpečné i přes nízkou rychlost
vozidla.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0231m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 105
❒ u verzí se čtyřmi zadními senzory je
zvuková výstraha umístěna v zadní
části a vydává výstražný signál o výskytu překážek za vozidlem;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Informace o přítomnosti překážky a její vzdálenosti od vozu jsou řidiči předávány zvukovou výstrahou umístěnou ve
vozidle:
V NOUZI
ZVUKOVÁ V¯STRAHA
REJSTŘÍK
Přestane znít, jakmile se vzdálenost
opět zvýší. Akustický signál se nemění, pokud se nemění vzdálenost vozu od
překážky měřená středovými snímači.
Je-li však tato situace zjištěna postranními snímači, signál bude po uplynutí
cca 3 sekund přerušen z důvodu prevence dlouhodobé signalizace, např. při
jízdě podél zdi.
119
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
120
obr. 107
A0E0239m
SIGNALIZACE NA DISPLEJI
(u příslušné verze vozidla)
U verzí s osmi senzory se při jejich aktivaci objeví na multifunkčním a konfigurovatelném displeji (u příslušné verze vozidla) obrazovka - viz obr.107; na přítomnost a vzdálenosti překážek upozorňuje tedy nejen zvuková výstraha, ale
také hlášení na displeji přístrojové desky.
Při větším počtu překážek je signalizována ta nejbližší z nich.
Pro řádnou funkci systému je nezbytné, aby byly snímače vždy zbavené bláta, nečistot, sněhu nebo ledu. Při čistění senzorů je nutno
dávat velký pozor, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily; k
čistění nepoužívejte suché, hrubé nebo tvrdé utěrky. Senzory
je nutno čistit čistou vodou, do
níž se případně přidá autošampon. V mycích linkách, používajících parní nebo vodní vysokotlaké trysky, očistěte senzory
rychle tryskou ze vzdálenosti
alespoň 10 cm.
Chcete-li opatřit nárazníky novým lakem nebo
lak opravit v blízkosti
senzorů, obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo. Nesprávným lakováním by totiž
mohla být narušena funkčnost
snímačů parkovacího asistenta.
AKâNÍ DOSAH SENZORÒ
Snímače umožňují systému sledovat
prostor před vozem (verze s 8 snímači)
a za vozem.
Snímače sledují středovou a krajní oblasti přídě a zádi vozu.
Pokud se překážka nachází ve středové
oblasti, je detekována od vzdálenosti
cca 0,9 m (vpředu) a cca 1,40 m (vzadu).
V krajních oblastech je překážka detekována od vzdálenosti 0,6 m.
Řídicí jednotka systému provádí kontrolu všech komponent při každém zasunutí klíčku do zapalování. Po dobu činnosti systému jsou tak nepřetržitě kontrolovány i senzory a příslušná elektrická připojení.
Závada senzorů je signalizována rozsvícením kontrolky t (u příslušné verze vozidla) na přístrojové desce (u některých verzí také hlášením na displeji) (viz kapitolu “Kontrolky a hlášení”).
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Signály, odesílané senzory, mohou být
zkresleny při poškození senzorů nebo v
případě usazeného znečištění, sněhu nebo ledu nebo mohou být zkresleny ultrazvukovými systémy (např. pneumatickými brzdami nákladních vozidel nebo pneumatickými kladivy) nacházejícími se v blízkosti vozidla.
V NOUZI
SIGNALIZACE PORUCH
Pokud naopak zůstane kontrolka svítit,
vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, kde provedou kontrolu systému i
v případě, že dál funguje. Pokud závada neovlivňuje činnost systému a systém
zůstane funkční, závada se uloží do paměti řídicí jednotky a pracovníci autorizovaného servisu Alfa Romeo ji při příští servisní prohlídce zjistí.
Při parkování dávejte vždy velký pozor
na překážky, které by se mohly nacházet nad nebo pod snímačem. Předměty, které se nalézají v krátké vzdálenosti
od přední nebo zadní části vozidla, nejsou v některých případech systémem
detekovány, a mohou proto vozidlo poškodit, nebo být poškozeny.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Činnost zadní senzorů se
automaticky deaktivuje
při zasunutí vidlice kabelu přípojného vozidla do tažného zařízení.
OBECNÁ UPOZORNùNÍ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Zadní senzory se znovu aktivují automaticky po vytažení vidlice kabelu přípojného vozidla.
V takovém případě vypněte motor a
zkuste očistit senzory; ujistěte se rovněž, zda se v blízkosti vozidla nevyskytují zdroje ultrazvukových signálů
(např. od pneumatických brzd nákladních vozidel nebo pneumatických kladiv). Pokud se příčina závady odstraní,
systém plně obnoví svou činnost a kontrolka t i s příslušným hlášením na
displeji zhasne.
REJSTŘÍK
TAÎENÍ P¤ÍPOJN¯CH
VOZIDEL
121
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
122
KONTROLNÍ SYSTÉM TLAKU V
PNEUMATIKÁCH T.P.M.S. (Tyre Pressure
Monitoring System) (u příslušné verze vozidla)
Tlak v pneumatikách se musí kontrolovat až poté, co vychladnou; pokud budete tlak kontrolovat v zahřátých pneumatikách, nesnižujte jej a zopakujte
kontrolu, až vychladnou (viz odstavec
“Kola” v kapitole “Technické údaje”).
Vozidlo lze vybavit systémem pro sledování tlaku v pneumatikách T.P.M.S.
(Tyre Pressure Monitoring System), který signalizuje řidiči stav naplnění pneumatik signalizacemi “zkontrolovat tlak
v pneumatikách” a “nedostatečné nahuštění pneumatik”. Podrobný popis
těchto funkcí najdete v kapitole “Kontrolky a hlášení”. Systém tvoří snímače s vysílačem, které jsou instalované
uvnitř pneumatiky na ráfku každého kola, a které řídicí jednotce odesílají údaje o stupni nahuštění všech pneumatiky.
Systém T.P.M.S. není s to signalizovat
náhlý únik tlaku z pneumatik (např. při
roztržení některé z pneumatik). V takovém případě opatrně zabrzděte vůz,
přičemž neprovádějte prudké změny
směru jízdy.
POZOR
Systém T.P.M.S. však
nezbavuje řidiče povinnosti kontrolovat tlak pneumatik a rezervního kola (u příslušné verze vozidla).
UPOZORNùNÍ
Závady jednoho či více snímačů se neukládají do paměti, a po vypnutí a příštím spuštěním motoru se nezobrazují.
Pokud závada přetrvává, řídicí jednotka
odešle na přístrojovou desku příslušný
signál teprve po nějaké době v jedoucím vozidle.
Velmi silné elektromagnetické rušení
může znemožnit správnou funkci systému TPMS. Takový případ signalizuje řidiči hlášení na displeji. Signalizace se
automaticky vypne, jakmile přestane být
systém rušen vysokofrekvenčním rušením.
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
V NOUZI
ÚDRŽBA A
PÉČE
Tlak vzduchu v pneumatikách se může
měnit v závislosti na vnější teplotě.
Systém T.P.M.S. pak může dočasně signalizovat nedostatečné nahuštění pneumatik. V takovém případě zkontrolujte
tlak ve vychladlých pneumatikách, a v
případě potřeby obnovte hodnotu nahuštění.
Je-li vozidlo vybaveno systémem
T.P.M.S., vyžaduje demontáž a zpětná
montáž pneumatik a/nebo ráfků zvláštní opatrnost; aby nedošlo k poškození
systému nebo nesprávné montáži snímačů, měly by výměnu pneumatik
a/nebo snímačů provádět pouze kvalifikovaní technici. Vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Pokud je vůz vybaven systémem TPMS,
je po demontáži pneumatiky vhodné vyměnit i pryžové těsnění ventilku a upevňovací prstenec snímače. V tomto případě se obraťte na autorizovaný servis
Alfa Romeo.
Pokud v případě opravy pneumatiky pomocí sady Fix&Go Alfa Romeo zůstane
svítit signalizace s hlášením o píchnutí
pneumatiky, vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
REJSTŘÍK
Systém T.P.M.S. vyžaduje instalaci specifického příslušenství. Obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo, kde Vám
sdělí, která příslušenství jsou se systémem kompatibilní (kola, kryty kol, atd.)
Použití jiného příslušenství by mohlo narušovat funkčnost systému. V případě
opravy pneumatik používejte pouze
tmelící přípravky vhodné a homologované pro speciální ventilky Alfa Romeo;
používání jiných přípravků může negativně ovlivnit činnost systému.
123
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
124
Pro správné použití systému postupujte při výměně kol/pneumatik podle následující tabulky:
Operace
Instalovaný snímač
Signalizace závady
Oprava v autorizovaném
servisu
–
–
ANO
Obraťte se na autorizovaný servis
Alfa Romeo.
NE
ANO
Oprava poškozeného
kola
NE
ANO
Obraťte se na autorizovaný servis
Alfa Romeo.
Výměna kol
se zimnímu pneumatikami
ANO
NE
–
Výměna kol za jiná
odlišného
rozměru (*)
ANO
NE
–
Výměna kol
(předních/zadních) (**)
ANO
NE
–
Výměna kola
za rezervní kolo
Výměna kol
se zimními pneumatikami
(*) Tato kola jsou jako alternativa uvedena v návodu na používání a údržbu příslušenství z řady Lineaccessori Alfa
(**) Ne křížem (pneumatiky musejí zůstat vždy na téže straně).
UPOZORNĚNÍ Nikdy, ani v nejvyšší
nouzi, nečerpejte do palivové nádrže byť
jen malé množství olovnatého benzínu.
Nenapravitelně byste poškodili katalyzátor
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
UPOZORNĚNÍ Neúčinný katalyzátor
má za následek škodlivé emise ve výfukových plynech a poškozování životního prostředí.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Při nízkých teplotách může nafta zhoustnout účinkem parafínů, které se v ní začnou vytvářet, což může vést k selhávání
palivové soustavy.
Aby se předešlo provozním problémům,
je podle ročního období běžně k dostání
letní nebo zimní či arktická nafta (v horských / studených oblastech).
Pokud bude nutno načerpat naftu nevhodnou pro danou venkovní teplotu, doporučujeme přidat do paliva přísadu
TUTELA DIESEL ART v poměru uvedeném na jeho obalu; do palivové nádrže v tomto případě nejdříve nalijte přísadu, a teprve poté načerpejte naftu.
Při delším používání/parkování vozidla
v horských/chladných oblastech doporučujeme do nádrže načerpat naftu, která
se prodává v těchto oblastech. V takové
situaci doporučujeme rovněž udržovat v
nádrži zásobu paliva nad 50 % jejího užitného obsahu.
V NOUZI
Používejte výhradně bezolovnatý benzín. Aby se zamezilo omylům, má otvor
nádrže menší rozměr než pistole stojanu s olovnatým benzínem. Je nutno používat benzíny s oktanovým číslem nejméně 95.
ÚDRŽBA A
PÉČE
VZNùTOVÉ MOTORY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
UPOZORNĚNÍ Při čerpání paliva jste
z bezpečnostních důvodů povinni vypnout motor. Pokud toto pravidlo nebudete dodržovat, ukazatel hladiny paliva
může poskytovat trvale chybné údaje.
V takovém případě stačí při příštím čerpání motor vypnout, a správná signalizace množství paliva se obnoví. Pokud
se neobnoví, vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
BENZÍNOVÉ MOTORY
REJSTŘÍK
âERPÁNÍ PALIVA
125
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
126
Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu
odpovídajícíevropské
normě EN 590. Používáním jiných produktů nebo směsí se
může nenapravitelně poškodit
motor a tím může pozbýt platnost záruka na vozidlo. V případě náhodného načerpání paliva jiného typu nestartujte motor a vyprázdněte nádrž. Nastartujete-li motor byť jen na
velmi krátkou dobu, je nezbytné vyprázdnit jak nádrž, tak celý palivový okruh.
UZÁVùR PALIVOVÉ NÁDRÎE
Víko uzávěru palivové nádrže se odemkne při centrálním odemknutí dveří a
zamkne při centrálním zamknutí.
Otevření
Otevřete víko A-obr. 109 zapůsobením na přední část (viz obrázek), uzávěr B otočte doleva a vyjměte jej. Uzávěr je opatřen pojistkou C, díky níž se
nemůže ztratit. Během čerpání paliva
zavěste víčko na dvířka hrdla palivové
nádrže způsobem uvedeným na obrázku.
Zavření
POSTUP P¤I âERPÁNÍ
PALIVA
Naplnění nádrže: jakmile čerpací pistole povyskočí, dočerpejte s ní palivo ještě dvakrát. Pak čerpání ukončete, dalším čerpáním paliva do nádrže by se
mohl poškodit palivový systém.
Nasaďte uzávěr B do uložení a otočte jím
doprava na jedno či několik zaklapnutí,
pak zavřete kryt A.
A
C
obr. 109
B
A0E0159m
Během čerpání paliva zasuňte uzávěr do
zařízení, jak je zobrazeno na obrázku.
UPOZORNĚNÍ Hermetické uzavření palivové nádrže může způsobit lehký
přetlak. Pro může dojít při vyšroubování uzávěru k odvětrání.
V případě závady lze palivovou nádrž
otevřít pomocí lanka nacházejícího se
na pravé straně zavazadlového prostoru obr. 110.
❒ systém zpětného nasávání palivových par.
S odpojenou svíčkou/ svíčkami nenechávejte běžet motor, a to ani při testování.
Součástí výbavy vozidla jsou následující zařízení pro snižování emisí z dieselových motorů:
❒ oxidační katalyzátor;
❒ recirkulační soustava výfukových plynů (E.G.R.);
❒ filtr pevných částic (DPF) (u příslušné verze vozidla).
BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ lambda sondy;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NOUZOVÉ OTEV¤ENÍ VÍKA
PALIVOVÉ NÁDRÎE
❒ třícestný katalyzátor;
V NOUZI
A0E0130m
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 110
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Součástí výbavy vozidla jsou následující zařízení pro snižování emisí z benzínových motorů:
REJSTŘÍK
OCHRANA
ÎIVOTNÍHO
PROST¤EDÍ
POZOR
Nepřibližujte se k hrdlu palivové nádrže s
otevřeným ohněm nebo se zapálenou cigaretou. Nebezpečí
požáru. Nepřibližujte se obličejem k hrdlu palivové nádrže,
abyste se nenadýchali škodlivých par.
127
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
BEZPEČNOST OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
128
POZOR
Při řádné činnosti uvedených zařízení katalyzátor i filtr pevných částic
(DPF) (u příslušné verze vozidla) vyvíjejí vysoké teploty.
Proto nikdy neparkujte s vozidlem v blízkosti hořlavých látek (na trávě, suchém listí, jehličí atd.). Nebezpečí požáru.
FILTR PEVN¯CH âÁSTIC DPF
(Diesel Particulate Filter)
(u příslušné verze vozidla)
Jedná se o mechanický filtr zabudovaný ve výfukové soustavě, který zachycuje uhlíkaté částice ve výfukových plynech dieselových motorů.
Úkolem odlučovače je téměř úplná eliminace emisí pevných uhlíkatých částic,
v souladu se současnými a budoucími
emisními normami.
Během normálního provozu vozidla zaznamenává řídicí jednotka motoru řadu
údajů (dobu, druh jízdy, dosaženou teplotu, atd.) a vypočítává množství částic,
které se hromadí ve filtru.
Proto se filtr musí pravidelně regenerovat (čistit) spálením uhlíkatých částic.
Regenerační proceduru řídí samočinně řídicí jednotka motoru podle zanesení filtru a provozních stavů vozidla. Během regenerace se mohou projevit následující
jevy: mírné zvýšení volnoběžných otáček, zapnutí elektrického ventilátoru, mírné zvýšení kouřivosti, zvýšení teploty výfukových plynů. Tyto stavy nelze interpretovat jako závady, nemají dopad na
chování vozidla ani na životní prostředí.
PŘEDNÍ AIRBAGY............................................... 142
BOČNÍ AIRBAGY (postranní airbag - okenní airbag)
145
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ DĚTSKÉ
SEDAČKY “ISOFIX UNIVERSALE”.......................... 140
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA DĚTÍ ................................. 135
V NOUZI
DOTAHOVAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ .................. 132
ÚDRŽBA A
PÉČE
SYSTÉM S.B.R. ................................................ 131
TECHNICKÉ
ÚDAJE
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY ........................................ 130
REJSTŘÍK
BEZPEâNOST
129
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
130
BEZPEâNOSTNÍ
PÁSY
POUÎITÍ BEZPEâNOSTNÍCH
PÁSÒ
Při poutání bezpečnostními pásy je nutno držet hrudník vzpřímeně a opírat se
zády do opěradla.
Zapnutí bezpečnostního pásu: Uchopte
sponu bezpečnostního pásu A-obr. 1
a zasuňte ji do zámku B na zaklapnutí.
Pokud se pás při vytahování zablokuje, nechejte jej o kousek navinout zpět
a znovu za něj lehce zatáhněte.
Odepnutí pásů: stiskněte tlačítko C. Při
navíjení přidržujte pás rukou tak, aby se
nezkroutil.
A0E0083m
obr. 1
POZOR
Během jízdy nestlačte
tlačítko C.
Díky navíječi se pás automaticky uzpůsobí tělu cestujícího a nebrání mu ve volném pohybu.
Při stání vozidla na prudkém svahu může dojít k zablokování navíječe. Je to
běžný jev. Mechanismus navíječe zablokuje pás při prudkém vytažení nebo
při zabrzdění, při nárazu a v zatáčkách
projížděných vysokou rychlostí.
obr. 2
A0E0055m
Zadní sedadlo je opatřeno samonavíjecími tříbodovými bezpečnostními pásy
u všech míst.
Zadními bezpečnostními pásy se cestující musí poutat tak, jak ukazuje
obr. 2.
UPOZORNĚNÍ Při zaklopení zadního sedadla zpět je nutno dávat pozor na
správné umístění bezpečnostního pásu,
aby byl pohotově připraven k použití.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
POZOR
Zkontrolujte, zda je
opěradlo řádně zajištěno na obou stranách (červená
značka A - obr. 3 zmizí), aby se
při prudkém brzdění nemohlo
vymrštit a cestující zranit.
V NOUZI
UPOZORNĚNÍ U některých verzí řádné zajištění opěradla signalizuje zmizení červené značky A-obr. 3 na boku
páky B sloužící k jeho sklápění. Pokud
je tato červená značka vidět, znamená
to, že opěradlo není správně upevněno.
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0085m
Vozidlo je vybaveno systémem S.B.R.
(Seat Belt Reminder) s bzučákem, který současně s rozsvícením a blikáním
kontrolky < řidiče upozorní, že přední
spolucestující není připoután.
Bzučák lze dočasně vyřadit z funkce tímto postupem:
❒ zapněte přední bezpečnostní pásy;
❒ zasuňte klíček zapalování do spínací skříňky;
❒ za 20 sekund, ale nejpozději do 1
minuty odepněte jeden z pásů.
Tento stav trvá do příštího vypnutí motoru.
Pokud chcete tuto funkci vyřadit trvale,
obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo. Znovu aktivovat systém S.B.R. lze
pouze v nastavovacím menu displeje (viz
odstavec “Multifunkční konfigurovatelný
displej” v kapitole “Přístrojová deska a
ovladače”).
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 3
SYSTÉM A S.B.R.
(Seat Belt Reminder)
REJSTŘÍK
POZOR
Nezapomeňte, že v případě prudkého nárazu
jsou nepřipoutaní cestující na
zadních sedadlech nejenom vystaveni úrazu, ale ohrožují
rovněž cestující na předních sedadlech.
131
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
132
DOTAHOVAâE
BEZPEâNOSTNÍCH
PÁSÒ
Pro zvýšení bezpečnosti cestujících je vozidlo vybaveno dotahovači předních bezpečnostních pásů, které v případě prudkého nárazu navinout popruh o několik centimetrů zpět, takže pás zajistí dokonalé přilnutí k trupu cestujícího dříve,
než ho zadrží působením síly nárazu.
Aktivace předních dotahovačů se pozná
podle toho, že se spona pásu posune
dolů.
UPOZORNĚNÍ K zajištění maximální ochrany zásahem dotahovače je nezbytné, aby bezpečnostní pás dobře přiléhal k hrudi a bokům.
Dotahovače se aktivují pouze za podmínky, že jsou pásy řádně uchycené ve
sponách.
Při zaúčinkování dotahovače může dojít
k mírnému úniku kouře; kouř není škodlivý a nezakládá nebezpečí požáru.
Dotahovač nevyžaduje údržbu ani mazání jeho mechanismu. Jakýmkoli zásahem do dotahovače se sníží jeho účinnost. Pokud při mimořádných okolnostech (velká voda, mořský příliv atd.) pronikne do předpínače voda a bahno, je
zcela nezbytné jej nechat vyměnit.
POZOR
Předpínač se dá použít
jen jednou. Po jeho zaúčinkování vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo,
kde jej vymění. Životnost zařízení je vidět na štítku, který je upevněn v odkládací přihrádce. Jakmile se přiblíží konec životnosti dotahovače, vyhledejte autorizovaný servis
Alfa Romeo, kde jej vymění.
Při manipulaci v oblasti
dotahovače, kterou provázejí nárazy, vibrace
nebo lokalizovaná teplota (nad
100 °C po dobu 6 hodin), se
může dotahovač poškodit nebo
samovolně aktivovat; mezi nebezpečné vibrace nepatří vibrace vyvolané nerovnostmi silničního povrchu, malou překážkou
nebo najetím do obrubníků
apod. Chcete-li provádět provádět podobné zásahy, obraťte
se před tím na autorizovaný
servis Alfa Romeo.
OMEZOVAâE ZÁTùÎE
V zájmu vyšší ochrany cestujících v případě dopravní nehody jsou navíječe
předních bezpečnostních pásů opatřeny zařízením, které umožňuje vyvíjet přiměřenou sílu působící na hrudník a ramena cestujících při jejich zaúčinkování
v případě čelního nárazu.
Bezpečnostními pásy se řádně připoutejte před každou jízdou.
Bezpečnostním pásem se musejí poutat
i těhotné ženy. I pro ně se použitím bezpečnostních pásů podstatně snižuje riziko úrazu v případě nehody. Těhotné
ženy musejí umístit spodní popruh pásu
nad pánev a pod břicho obr. 5.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
UPOZORNĚNÍ Popruh pásu nesmí
být zkroucený. Horní část bezpečnostního pásu musí vést přes rameno a šikmo
přes hrudník. Spodní popruh musí přiléhat k pánvi obr. 6 a nikoliv k břichu.
Nepoužívejte předměty (spony, přezky
atd.), které by bránily přilnutí pásu k tělu cestujícího.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Řidič je povinen dodržovat platné předpisy stanovující povinnost a způsob používání bezpečnostních pásů (a zajistit jejich dodržování i ostatními osobami cestujícími ve vozidle).
A0E0103m
V NOUZI
V·EOBECNÁ UPOZORNùNÍ
OHLEDNù POUÎÍVÁNÍ
BEZPEâNOSTNÍCH PÁSÒ
obr. 6
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0104m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 5
REJSTŘÍK
POZOR
V zájmu maximální
bezpečnosti mějte sedadlo ve vzpřímené poloze,
opírejte se o něho zády tak,
aby pás řádně přiléhal k hrudi
a k bokům. Bezpečnostními pásy se připoutejte při každé jízdě jak na předních, tak zadních
sedadlech! Nezapnutím bezpečnostních pásů se v případě
nárazu zvyšuje nebezpečí těžkého úrazu nebo smrti.
133
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
134
POZOR
obr. 7
A0E0105m
UPOZORNĚNÍ Bezpečnostním pásem se může poutat pouze jedna osoba: Dítě se nikdy nesmí přepravovat na
klíně cestujícího tak, že se oba připoutají jedním bezpečnostním pásem obr. 7.
Pásem nikdy nepoutejte k tělu žádné
předměty.
Je přísně zakázáno demontovat nebo upravovat komponenty bezpečnostního pásu a předpínače. S
pásy smějí manipulovat výhradně kvalifikovaní a autorizovaní technici. Proto se
vždy obraťte na autorizovaný
servis Alfa Romeo.
POZOR
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven silnému namáhání, např. při dopravní nehodě, musí být celý
vyměněn včetně ukotvení,
upevňovacích šroubů a dotahovače; i když nejeví viditelné
známky závady, nemusel by
již být funkční.
JAK ZACHOVAT ÚâINNOST
BEZPEâNOSTNÍCH PÁSÒ
❒ Popruhy bezpečnostního pásu nesmějí být zkroucené a musejí být nataženy tak, aby se mohly posouvat
volně bez drhnutí;
❒ v případě závažnější nehody vyměňte bezpečnostní pás za nový, a
to i v případě, že se na první pohled
nebude zdát poškozený. Bezpečnostní pás, u něhož došlo k zásahu
předpínače, nechejte vyměnit vždy;
❒ bezpečnostní pásy čistěte ručně vodou a neutrálním mýdlem, opláchněte je a usušte ve stínu. Nepoužívejte silná čistidla, bělidla, barviva či
jiné chemické přípravky, které by
mohly narušit vlákna, z nichž jsou
pásy vyrobeny;
❒ dbejte na to, aby se navíječe nikdy
nenamočily, protože jejich řádné fungování je zaručeno jedině v případě,
že do nich nepronikne voda;
❒ jakmile bezpečnostní pás jeví stopy
značného opotřebení nebo natržení,
nechte je vyměnit.
Skupina 2 15-25 kg tělesné hmotnosti
Skupina 3 22-36 kg tělesné hmotnosti
Z přehledu je vidět, že se hmotnostní
skupiny částečně překrývají; proto jsou
již na trhu zařízení, která jsou vhodná
pro více skupin.
Všechny dětské zádržné systémy musejí být homologované, označené homologačními údaji a značkou na štítku,
který je pevně připojen k dětské sedačce, a který se nesmí v žádném případě
odstraňovat.
Od výšky, přesahující 1,50 m, je pro děti určen stejný zádržný systém jako pro
dospělé s normálními bezpečnostními
pásy.
POZOR
V žádném případě nemontujte kolébkovou
dětskou sedačkou proti směru jízdy na přední sedadlo spolucestujícího, jehož airbag byl
uveden do pohotovostního
stavu. Nafouknutím by mohl
airbag přivodit dítěti smrtelné
zranění bez ohledu na sílu nárazu. Je proto bezpečnější převážet děti v sedačce na zadním sedadle, protože tam jsou
v případě nárazu nejlépe chráněny.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
Skupina 1 9-18 kg tělesné hmotnosti
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Skupina 0+ - do 13 kg tělesné hmotnosti
V NOUZI
Děti mají oproti dospělým větší a těžší
hlavu v poměru k tělu a nemají ještě
zcela vyvinuté svaly a kosti. Musejí být
proto pro případ nárazu vozu chráněny
správným zádržným systémem a ne
pouze bezpečnostními pásy jako dospělí.
Skupina 0 - děti do 10 kg tělesné hmotnosti
ÚDRŽBA A
PÉČE
Tento předpis podle směrnice 2003/
20ES platí povinně ve všech členských
zemích Evropské unie.
Řada doplňků Lineaccessori Alfa Romeo
nabízí dětské sedačky pro všechny tělesné hmotnosti. Doporučujeme zakoupit sedačky z této řady, protože byly navrženy a testovány speciálně pro vozidla
Alfa Romeo.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Všechny osoby cestující ve voze musejí
sedět a být připoutané, aby byly co nejvíce ochráněny v případě nárazu. To platí především o dětech.
Výsledky výzkumu, pokud jde o nejlepší ochranu dětí, jsou shrnuty v evropské normě EHK-R44, ve které je popsáno použití dětských zádržných systémů a systémy jsou rozděleny do pěti
skupin:
REJSTŘÍK
BEZPEâNÁ
P¤EPRAVA DùTÍ
135
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
136
POZOR
VÁŽNÉ NEBEZPEČÍ V
případě, kdy je nutné
převážet dítě na předním sedadle spolucestujícího v kolébkové
sedačce umístěné proti směru
jízdy, je nezbytné všechny airbagy (čelní, kolenní a boční v
sedadle - podle příslušné verze vozidla) vyřadit z funkce
zámkovým spínačem a zkontrolovat deaktivaci kontrolkou
F umístěnou na osazení
předního stropního svítidla
(viz odstavec “Čelní airbagy u
sedadla spolucestujícího”). Sedadlo spolucestujícího je pak
nutno posunout co nejvíce dozadu, aby se dětská sedačka
nedotýkala palubní desky.
obr. 8
A0E0106m
SKUPINA TùLESNÉ
HMOTNOSTI 0 a 0+
Děti do 13 kg je nutné přepravovat v kolébkové sedačce proti směru jízdy obr.
8, která podpírá hlavu a šetří krční páteř v případě prudkých zpomalení vozidla.
Kolébková sedačka se upoutá bezpečnostními pásy vozidla, jak je znázorněno na obr. 4. V kolébce musí být dítě připoutané svým bezpečnostním pásem.
A0E0106m
obr. 9
SKUPINA 1
Děti o tělesné hmotnosti 9 - 18 kg mohou být převáženy ve směru jízdy, pokud je sedačka opatřena předním polštářem obr. 9, jehož pomocí bezpečnostní pás zadrží dítě i sedačku.
POZOR
Obrázky znázorňují způsob montáže pouze orientačně. Sedačku je nutno namontovat podle návodu, který
je k sedačce přibalen.
Děti vážící 15 - 25 kg lze připoutat přímo bezpečnostními pásy, které jsou součástí výbavy vozidla. Dětské sedačky
mají pouze zajistit správou polohu trupu dítěte upoutaného bezpečnostním
pásem obr. 10.
Děti o hmotnosti 22 - 36 kg tělesné
hmotnosti mají hrudník již dostatečně široký, takže není třeba používat dodatečné opěradlo. Na obr. 11 je uveden
příklad správné polohy dítěte na zadním
sedadle.
Děti měřící 1,50 m a více mohou používat stejné bezpečnostní pásy jako dospělí.
POZOR
Obrázky znázorňují
způsob montáže pouze
orientačně. Při montáži dětské
sedačky postupujte podle návodu k použití, který musí být
dodaný se sedačkou.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
SKUPINA 3
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
SKUPINA 2
V NOUZI
A0E0109m
obr. 11
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0108m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 10
REJSTŘÍK
POZOR
Pro hmotnostní skupiny
0 a 1 se dodávají i sedačky se zadním úchytem a
vlastním bezpečnostním pásem
pro připoutání dítěte. Nesprávně připevněné sedačky, (např.
když se mezi sedačku a sedadlo vloží polštář), mohou být nebezpečné svou hmotností. Dodržte přesně montážní návod
dodávaný se sedačkou.
137
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
VHODNOST SEDADEL CESTUJÍCÍCH PRO INSTALACI DùTSK¯CH SEDAâEK
Vozidlo vyhovuje podle nové směrnice 2000/3/EU, kterou je upravena montáž dětských sedaček na jednotlivých sedadlech vozidla podle následujících tabulek:
Přední a zadní sedadlo (pevné a dělené)
SEDADLO
Skupina
Rozmezí
hmotností
Přední
Zadní
Sedadlo s
6 nastaveními
Sedadlo s
8 nastaveními
Spolucestující
zadní
krajní
Spolucestující
zadní
prostřední
Skupina 0, 0+
do 13 kg
U (*)
U (*)
U
U
Skupina 1
9-18 kg
U (*)
U (*)
U
U
Skupina 2
15-25 kg
U (*)
U (*)
U
U
Skupina 3
22-36 kg
U (*)
U (*)
U
U
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Legenda:
138
U = vhodné pro zádržný systém kategorie “Universale” podle předpisu EHK-R44 pro uvedené skupiny.
(*) = ve vozidlech, jejichž přední sedadlo spolucestujícího nelze výškově nastavit, musí být opěradlo nastaveno v dokonalé svislé poloze. Ve vozidlech, jejichž sedadlo předního spolucestujícího lze výškově nastavit, je třeba toto sedadlo co nejvíce zvednout.
❒ nikdy nepřepravujte děti v náručí. To
platí i pro novorozence. Žádný, ani
sebesilnější člověk není schopen dítě v případě nárazu zadržet;
❒ po případné dopravní nehodě pořiďte novou dětskou sedačku.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ za jízdy nepřipusťte, aby dítě sedělo v nepatřičné poloze či s rozepnutým bezpečnostním pásem;
V NOUZI
❒ Pečlivě dodržujte návod k použití
dětské sedačky, který je její výrobce
povinen s ní dodat. Návod k sedačce uchovávejte spolu s ostatní dokumentací k vozidlu a tímto návodem k vozidlu. Nepoužívejte dětské
sedačky, k nimž není přiložen návod
k použití;
❒ pečlivě kontrolujte, zda pás nepřiléhá ke krku dítěte.
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ v případě vyřazení airbagu na straně spolucestujícího z funkce zkontrolujte vždy, zda svítí kontrolka
F na osazení předního stropního
svítidla, která potvrzuje deaktivaci
airbagu;
❒ Všechny dětské sedačky a kolébky
jsou zásadně jednomístné. Nikdy v
nich nepřepravujte dvě děti najednou.
POZOR
V žádném případě nemontujte kolébkovou
dětskou sedačkou proti směru jízdy na přední sedadlo spolucestujícího, jehož airbag byl
uveden do pohotovostního
stavu. Nafouknutím by mohl
airbag přivodit dítěti smrtelné
zranění bez ohledu na sílu nárazu. Proto doporučujeme vozit děti sedící v sedačce zásadně na zadním sedadle, kde
je v případě nárazu více ochráněno.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
❒ Dětskou sedačku montujte zásadně
na zadní sedadlo, kde je dítě v případě nárazu více ochráněno.
❒ Zatažením za bezpečnostní pás nezapomeňte zkontrolovat, zda je dobře zapnutý.
REJSTŘÍK
Hlavní předpisy pro bezpečnou
přepravu dětí:
139
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
140
P¤ÍPRAVA PRO
MONTÁÎ DùTSKÉ
SEDAâKY “ISOFIX
UNIVERSALE”
Vozidlo je připraveno pro montáž dětských sedaček Isofix Universale, což je
nový unifikovaný evropský systém pro
přepravu dětí. Orientačně je na obr.
11/a znázorněn příklad dětské sedačky. Sedačka Isofix Universale pokrývá hmotnostní skupinu 1.
Jelikož tato sedačka má odlišný systém
upevnění, musí se zajistit spodními kovovými oky A-obr. 12, která jsou
umístěna mezi opěradlem a zadním sedákem, a poté upevnit horní pás (dodávaný se sedačkou) k příslušným úchytům B-obr. 13 za opěrkou hlavy.
Je možné kombinovat tradiční sedačku
se sedačkou “Isofix Universale”. Připomínáme, že v případě sedaček Isofix
Universale lze použít všechny homologované modely podle normy EHK
R44/03 “Isofix Universale”.
obr. 11/a
A0E0241m
V řadě doplňků Lineaccessori Fiat lze zakoupit sedačku “Isofix Universale” “Duo
Plus”.
Další podrobnosti o instalaci a/nebo
použití sedačky jsou uvedeny v návodu k použití dodávaném se sedačkou.
obr. 12
A0E0174m
obr. 13
A0E0190m
POZOR
Sedačku montujte jen při
stojícím vozidle. Správné uchycení sedačky se pozná
podle řádného zaklapnutí úchytů sedačky do třmenů. V každém případě je nutno postupovat podle návodu k montáži, demontáži a umístění, který musí
výrobce přiložit k sedačce.
Skupina 1 - 9
do 18 kg
Proti směru jízdy
E
IL
Proti směru jízdy
E
IL
Proti směru jízdy
D
IL
Proti směru jízdy
C
IL
Proti směru jízdy
D
IL
Proti směru jízdy
C
IL
Po směru jízdy
B
IUF
Po směru jízdy
BI
IUF
Po směru jízdy
A
IUF
IUF: vhodný pro zádržné dětské systémy Isofix univerzální třídy (s třetím horním úchytem), instalované po směru jízdy a homologované pro použití pro danou hmotnostní skupinu.
IL:
Vhodný pro speciální dětské zádržné systémy typu Isofix homologované pro tento typ vozidla. Sedačku lze montovat po posunutí
předního sedadla dopředu.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
Poloha Isofix
boční zadní
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Skupina 0+ do 13 kg
Třída
velikosti Isofix
V NOUZI
Skupina 0 - 10 kg
Natočení
sedačka
ÚDRŽBA A
PÉČE
Hmotnostní skupina
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V níže uvedené tabulce je uveden přehled, jak se v souladu s evropskými předpisy EHK 16 mohou do vozidla nainstalovat
dětské sedačky Isofix Universale na sedadla s úchytem Isofix.
REJSTŘÍK
SEDADLA SPOLUCESTUJÍCÍHO VHODNÉ PRO POUÎITÍ SEDAâKY
ISOFIX UNIVERSALI
141
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
142
P¤EDNÍ AIRBAGY
Vozidlo je opatřeno čelními airbagy typu multistage (“Smart bag”) pro řidiče a spolucestujícího a kolenními airbagy pro řidiče a spolucestujícího (u příslušné verze vozidla).
SYSTÉM “SMART BAG”
(âELNÍ AIRBAGY
“MULTISTAGE”)
Čelní airbagy (řidiče a spolucestujícího)
a kolenní airbagy (řidiče a spolucestujícího) jsou zařízení vyprojektovaná k
ochraně osob v případě středních a silných čelních nárazů; při nárazu se mezi trupem a volantem či palubní deskou
nafoukne vak.
Při nárazu v případě nutnosti elektronická řídicí jednotka vyšle povel k nafouknutí vaků, které se tak okamžitě
rozvinou mezi trup předních cestujících
a části vozidla, které by jim mohly způsobit zranění. Vaky se poté ihned vypustí.
Čelní airbagy (u řidiče a spolucestujícího) a kolenní airbagy (u řidiče a spolucestujícího) nenahrazují bezpečnostní
pásy; ochrannou funkci pásů pouze doplňují, proto je třeba se do pásů vždy připoutat, jak předepisují evropské normy
pro členské státy i normy platné ve většině mimoevropských zemí.
Při nárazu se osoba nepřipoutaná bezpečnostními pásy může při pohybu dopředu dostat do předčasného kontaktu
s nafukovaným vakem. V tomto stavu
neposkytuje vak ochranu v plné míře.
Přední airbagy se nemusejí aktivovat v
následujících případech:
❒ při čelních nárazech do předmětů,
které se snadno zdeformují a nezasáhnou celou přední část vozu (např. náraz blatníkem do svodidel);
❒ při zaklínění vozidla pod jiné vozidlo nebo ochrannou bariéru (např.
pod nákladní vozidlo či svodidla);
❒ iv tomto případě by airbagy neposkytly žádnou další ochranu, proto cestující chrání pouze bezpečnostní pásy. Pokud se tedy ve výše uvedených
případech airbagy nenafouknou, neznamená to, že je systém vadný.
POZOR
Na volant a na kryt
airbagu na straně spolucestujícího nebo na postranní obklad střechy nelepte žádné samolepky a neodkládejte
žádné předměty. Neodkládejte žádné předměty na palubní
desku před spolucestujícím
(např. mobilní telefon), protože by mohly bránit řádnému
rozvinutí airbagu a způsobit
poranění osob.
Je tvořen rychle nafukovacím vakem a
uložen ve schránce v palubní desce obr.
15; jeho vak je větší než vak airbagu
u řidiče.
POZOR
Pokud je čelní airbag u
spolucestujícího v pohotovostním stavu, nemontujte na sedadlo kolébkovou sedačku proti směru jízdy. Nafouknutím by mohl airbag přivodit dítěti smrtelné zranění.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Je tvořen rychle nafukovacím vakem,
který je uložen uprostřed volantu obr.
14.
âELNÍ AIRBAG
NA STRANù
SPOLUCESTUJÍCÍHO
V NOUZI
âELNÍ AIRBAG
NA STRANù ¤IDIâE
A0E0078m
obr. 15
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0077m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 14
REJSTŘÍK
POZOR
U vozidel s deaktivací
předního airbagu na
straně spolucestujícího
je nutno tento airbag
vypnout, pokud budete dětskou sedačku montovat
na přední sedadlo. Sedadlo
spolucestujícího je pak nutno
posunout co nejvíce dozadu,
aby se dětská sedačka nedotýkala palubní desky. Byť to
není povinnost ze zákona, pro
lepší ochranu dospělých osob
se doporučuje uvést airbag do
pohotovostního stavu ihned,
jakmile nebude třeba přepravovat děti.
143
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
144
obr. 16
A0E0079m
obr. 17
A0E0092m
obr. 18
A0E0062m
KOLENNÍ AIRBAG
U P¤EDNÍHO
SPOLUCESTUJÍCÍHO
(u příslušné verze vozidla)
MANUÁLNÍ DEAKTIVACE (u příslušné verze vozidla) âELNÍ
AIRBAG NA STRANùSPOLUCESTUJÍCÍHO, KOLENNÍ AIRBAG
NA STRANù SPOLUCESTUJÍCÍHO (u příslušné verze vozidla) A
âELNÍ BOâNÍ AIRBAG NA STRANù SPOLUCESTUJÍCÍHO
Tyto airbagy tvoří nafukovací vak, uložený v příslušné schránce po volantem
(u řidiče) obr. 16 a ve spodní části palubní desky (u spolucestujícího) obr. 17.
Tyto airbagy poskytují další ochranu při
čelním nárazu.
Pokud bude zcela nezbytné přepravovat
dítě na sedačce upevněné na předním
sedadle, lze čelní a kolenní airbag (u příslušné verze vozidla) i boční airbag na
straně spolucestujícího vyřadit z funkce.
Deaktivace/aktivace airbagů: klíčkem
zapalování pomocí zámkového spínače (u příslušné verze vozidla) v pravé
části palubní desky obr. 18. Spínač je
přístupný pouze po otevření dveří. Kovovou vložku klíčku lze zasunovat a vysunovat v obou polohách.
UPOZORNĚNÍ Se spínačem manipulujte pouze s vypnutým motorem a
vyjmutým klíčkem zapalování.
Spínač ovládaný klíčkem má dvě polohy:
❒ aktivovaný čelní airbag, kolenní airbag (u příslušné verze vozidla) a
boční airbag na straně spolucestujícího (poloha ON P): kontrolka
F na osazení předního stropního
svítidla je zhasnutá; v tomto případě je přísně zakázáno přepravovat
dítě na předním sedadle;
Jestliže tedy boční airbagy nezasáhnou
při nárazu jiného typu (čelního, zadního, převrácení vozidla, atd.), neznamená to, že systém selhal.
Při bočním nárazu elektronická řídicí v
případě potřeby spustí naplnění airbagů.
Airbagy se naplní ihned a vytvoří ochranný polštář mezi trupy cestujících a pevnými částmi vozu, o které by se cestující mohli zranit. Poté se airbagy okamžitě vyprázdní.
Boční airbagy nenahrazují bezpečnostní pásy, ale zvyšují jejich účinnost; proto se vždy upoutejte, jak předepisují normy evropských a většiny mimoevropských zemí.
Tvoří jej vaky dvojího typu uložené v
opěradlech předních sedadel obr. 19;
jejich úkolem je chránit oblast hrudníku a pánve cestujících v případě středních a silných bočních nárazů.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
P¤EDNÍ BOâNÍ AIRBAGY
NA OCHRANU HRUDNÍKU A
PÁNVE (SIDE BAG)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0093m
V NOUZI
Boční airbagy chrání cestující při středních a silných bočních nárazech rozvinutým vakem mezi trupem a vnitřními
bočními díly vozidla.
obr. 19
ÚDRŽBA A
PÉČE
Vyřazení airbagů na straně spolucestujícího neznamená vyřazení bočního hlavového airbagu (Window Bag).
Součástí výbavy vozidla jsou čelní boční
airbagy na ochranu řidiče a spolucestujícího v oblasti hrudníku a pánve a airbagy na ochranu hlav cestujících na předních
a zadních sedadel.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kontrolka F na osazení předního
stropního svítidla zůstane nepřerušovaně svítit, dokud se airbagy na straně spolucestujícího znovu neaktivují.
BOâNÍ AIRBAGY
(Side bag Window bag)
REJSTŘÍK
❒ vypnutý čelní airbag, kolenní airbag
(u příslušné verze vozidla) a boční
airbag na straně spolucestujícího (poloha OFF F): svítí kontrolka F
na osazení předního stropního svítidla; na sedadle je možné převážet děti chráněné patřičným zádržným systémem.
145
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
146
UPOZORNĚNÍ Nejúčinnější ochrany
v případě bočního nárazu dosáhnete za
podmínky, že budete sedět na sedadle
ve správné poloze, která vaku airbagu
umožní řádně se rozvinout.
obr. 20
A0E0185m
BOâNÍ AIRBAGY NA
OCHRANU HLAVY
(WINDOW BAG)
Boční (okenní) airbagy tvoří dva vaky,
které se rozvinou jako roleta; jsou uloženy za postranním obložením střechy
obr. 20 pod příslušným krytem. Úkolem okenních airbagů je chránit hlavu
cestujících na předních a zadních sedadlech v případě bočního nárazu; hlavu chrání velkou plochou při rozvinutí.
Při nárazech z boku menší síly, (při kterých stačí přidržení těla bezpečnostním
pásem), se airbagy nenafouknou.
I v tomto případě jejich funkce pouze doplňuje funkci bezpečnostních pásů, které zajišťují správnou polohu trupu a odstraňují nebezpečí vymrštění v případě
extrémně silných nárazech.
UPOZORNĚNÍ K zaúčinkování čelních a/nebo bočních airbagů dojde v případě, kdy bude vozidlo vystaveno prudkým nárazům do spodku karosérie, např. při nárazu o obrubník, chodník či vyvýšeniny na vozovce, vjetí do hlubokých
výmolů či na jiné terénní nerovnosti.
UPOZORNĚNÍ Při zaúčinkování airbagů se uvolní malé množství prášku.
Ten není škodlivý a neznamená vypuknutí požáru. Povrch nafouknutého vaku
a vnitřek kabiny se mohou pokrýt zbytky prášku, který může dráždit pokožku a oči. Při případném zasažení se
omyjte vodou a neutrálním mýdlem.
Životnost pyrotechnické roznětky airbagu a spirálového kontaktu je uvedena
na štítku v odkládací skříňce. Jakmile se
termín vypršení životnosti přiblíží, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo
a nechte airbagy vyměnit.
UPOZORNĚNÍ Po dopravní nehodě,
při které zaúčinkovalo některé z bezpečnostních zařízení, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, kde dotčené zařízení vymění a zkontrolují neporušenost celé soustavy.
Veškeré kontroly, opravy a výměny airbagů může provádět pouze autorizovaný servis Alfa Romeo. Jakmile bude vozidlo určeno k sešrotování, obraťte se
na autorizovaný servis Alfa Romeo, kde
soustavu vyřadí z provozu; pokud vozidlo prodáte jinému uživateli, musíte
jej seznámit se způsobem používání airbagů a s upozorněními uvedenými výše, a předat mu také Návod na používání a údržbu vozidla.
POZOR
POZOR
Nikdy nevystrkujte,
hlavu, paže ani lokty z
oken.
POZOR
V případě, že jsou sedadla opatřena bočními
airbagy, nezakrývejte přední
opěradla potahy ani návleky.
Pokud Vám bylo vozidlo odcizeno nebo došlo
k pokusu o odcizení, stalo se
předmětem vandalismu nebo
bylo zatopeno vodou, nechte
soustavu zkontrolovat v autorizovaném servisu Alfa Romeo.
NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ
MOTORU A
DESKA A
ŘÍZENÍ
OVLADAČE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
V NOUZI
POZOR
Při řízení mějte ruce
pouze na věnci volantu,
aby se vak airbagu mohl volně nafouknout. Při řízení se
nenaklánějte dopředu, opírejte se rovně o opěradlo.
ÚDRŽBA A
PÉČE
POZOR
Pokud se po zasunutí
klíčku do zapalování
kontrolka ¬ nerozsvítí nebo
zůstane svítit během jízdy (u
některých verzí spolu s hlášením na displeji), může se jednat o závadu zádržného systému; v takovém případě se nemusejí airbagy či dotahovače
při nárazu aktivovat nebo se
v omezeném počtu případu aktivují chybně. V takovém případě vyhledejte neodkladně
autorizovaný servis Alfa Romeo a nechejte soustavu zkontrolovat.
POZOR
Při jízdě si nepokládejte na klín, před hrudník
nebo do úst žádné předměty
jako např. dýmku nebo tužku,
v případě zaúčinkování airbagů by vás mohly zranit.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POZOR
Neopírejte hlavu, lokty
ani kolena o dveře a
okna a nebuďte v prostoru plnění okenních airbagů (Window Bag), aby během plnění
airbagů nedošlo ke zranění.
VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
REJSTŘÍK
UPOZORNĚNÍ O zaúčinkování dotahovačů, čelních i bočních airbagů rozhoduje diferencovaně elektronická řídicí jednotka podle typu nárazu. Pokud se
tedy ve výše uvedených případech airbagy nenafouknou, neznamená to, že
systém selhal.
147
PŘÍSTROJOVÁ
NASTARTOVÁNÍ
DESKA A
MOTORU A
BEZPEČNOST OVLADAČE
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
148
POZOR
S klíčkem, zasunutým v
zapalování a vypnutým
motorem, mohou airbagy zaúčinkovat v případě, že do vozidla narazí jiné vozidlo. To
znamená, že ani ve stojícím
vozidle se nesmějí na předním
sedadle v žádném případě nacházet děti. Na druhé straně
nezapomeňte, že se s nezasunutým klíčkem do zapalování
nebude aktivovat žádné bezpečnostní zařízení (airbagy ani
dotahovače). V takovémpřípadě nelze neaktivaci těchto
zařízení považovat za závadu systému.
POZOR
Po zasunutí klíčku do
spínací skříňky kontrolka F (se spínačem pro vyřazení čelních airbagů u spolucestujícího v poloze ON) se
rozsvítí a několik sekund bliká
na znamení, že čelní i kolenní
airbag u spolucestujícího v případě nárazu zaúčinkují; poté
kontrolka zhasne.
POZOR
Se zásahem čelního airbagu se počítá při nárazech větší síly než ten, kterým se aktivují dotahovače
bezpečnostních pásů. V případě nárazů, jejichž síla se pohybuje mezi těmito dvěma
mezními hodnotami aktivace,
je běžné, že se aktivují pouze
předpínače.
POZOR
POZOR
Nečistěte sedadla vodou ani tlakovou párou
(ručně ani v mycí lince sedadel).
Na háčky na oděvy
upevněné na přídržných madlech nevěšte tvrdé
předměty.
POZOR
Airbag
nenahrazuje
bezpečnostní
pásy,
nýbrž zvyšuje jejich účinnost.
Přední airbagy nezasáhnou při
čelních nárazech při nízké rychlosti, při postranních nárazech,
nárazech zezadu nebo při převrácení vozidla. V takových
případech chrání osádku pouze bezpečnostní pásy. Proto
jezděte zásadně se zapnutými
bezpečnostními pásy
TAŽENÍ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ............................. 159
ZIMNÍ PNEUMATIKY .......................................... 162
SNĚHOVÉ ŘETĚZY ............................................ 163
DLOUHODOBÉ ODSTAVENÍ VOZIDLA ................... 164
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
ÚSPORA PALIVA ............................................... 157
V NOUZI
ŘAZENÍ PŘEVODOVKY ........................................ 156
ÚDRŽBA A
PÉČE
PARKOVÁNÍ S VOZIDLEM ................................... 155
TECHNICKÉ
ÚDAJE
NASTARTOVÁNÍ MOTORU ................................... 150
REJSTŘÍK
N A S TA R T O VÁ N Í M O T O R U A ¤ Í Z E N Í
149
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
150
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU
Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem motoru: Pokud nelze motor nastartovat: viz pokyny v části “Systém Alfa Romeo CODE” v kapitole “Palubní
deska a ovládače”.
UPOZORNĚNÍ Poškození startéru
může způsobit nechtěné zablokování řízení.
UPOZORNĚNÍ Klíček zapalování zasouvejte do spínací skříňky na doraz.
UPOZORNĚNÍ Za jízdy nevyjímejte
klíček zapalování ze spínací skříňky. Výjimkou je nouzové vyjmutí (viz odstavec
“Vyjmutí elektronického klíčku v nouzi”); tím se zajistí vypnutí zámku řízení
během manipulace s vozidlem (např. při
tažení vozidla).
Po vypnutí motoru nenechávejte klíček v zapalování, aby nedocházelo ke zbytečnému odběru
proudu a vybíjení akumulátoru.
POZOR
Doporučujeme v první
době po zakoupení nevyžadovat od vozidla
maximální výkony (jako např.
prudké akcelerace, dlouhodobou
jízdu při nejvyšších otáčkách
motoru, dlouhodobé intenzivní
brzdění, atd.)
Je nebezpečné nechávat motor běžet v uzavřených prostorách. Motor
spotřebovává kyslík a vypouští oxid uhličitý, oxid uhelnatý
a jiné toxické plyny.
UPOZORNĚNÍ Při startování motoru
je možné držet sešlápnutý brzdový pedál místo spojkového pedálu. Avšak v
takovém případě se nezprovozní automatické startování motoru. Pak stiskněte tlačítko START/STOP a uvolněte je, jakmile motor naskočí.
❒ zasuňte elektronický klíček do spínací skříňky až na doraz; Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka
m;
❒ Zabrzděte parkovací brzdu;
❒ sešlápněte spojkový pedál na doraz
bez sešlápnutí pedálu akcelerace;
❒ řadicí pákou zařaďte neutrál;
❒ zasuňte elektronický klíček do spínací skříňky až na doraz;
❒ krátce stiskněte tlačítko START/
STOP.
❒ Zabrzděte parkovací brzdu;
❒ sešlápněte spojkový pedál na doraz
bez sešlápnutí pedálu akcelerace;
❒ řadicí pákou zařaďte neutrál;
❒ vyčkejte, až kontrolka m zhasne,
což se stane tím rychleji, čím teplejší
bude motor;
❒ jakmile kontrolka m zhasne, stiskněte krátce tlačítkoSTART/STOP.
Příliš dlouhou prodlevou vychladnou
žhavicí svíčky.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Postupujte takto:
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
Pokud je motor vypnutý a elektronický
klíček je zasunutý do zapalování, je možné spustit automatické startování krátkým stiskem tlačítka START/STOP,
přitom je nutno držet sešlápnutý spojkový pedál.
V NOUZI
Postupujte takto:
ÚDRŽBA A
PÉČE
POSTUP U DIESELOV¯CH
VERZÍ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Spouštěč se automaticky točí, dokud motor nenaskočí.
REJSTŘÍK
POSTUP U VERZÍ
S BENZÍNOV¯M MOTOREM
151
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
152
Spouštěč se automaticky točí, dokud motor nenaskočí.
Pokud je motor vypnutý a elektronický
klíček je zasunutý v zapalování, lze automatické nastartování zprovoznit krátkým stiskem tlačítka START/STOP,
přitom je nutno držet sešlápnutý spojkový pedál.
Při nízkých teplotách doporučujeme před
startováním motoru počkat, až zhasne
kontrolka m.
UPOZORNĚNÍ Motor je možné startovat i tak, že sešlápnete jen brzdový pedál. V tomto případě se automatické startování motoru nezprovozní. Za tím účelem stiskněte tlačítko START/ STOP
a uvolněte je, jakmile motor naskočí.
UPOZORNĚNÍ
Pokud během spouštění motor zhasne,
pro opětné nastartování stačí sešlápnout
spojkový nebo brzdový pedál, a poté
stisknout tlačítko START/STOP.
Pokud motor opět nenaskočí, nepokoušejte se o nadále a vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
Jakmile se motor rozběhne, elektronický klíček se ve spínací skříňce zablokuje a lze jej vyjmout až po vypnutí motoru. Při jízdě se zablokovaným elektronickým klíčem může jeho násilné vytažení způsobit poškození spínací skříňky zapalování.
Případné problémy při spouštění motoru
signalizuje rozsvícení kontrolky Y na přístrojové desce (a u některých verzí také
hlášení na displeji). V takovém případě
vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
Pokud po stisknutí tlačítka START/
STOP motor nenaskočí, zkuste jej nastartovat tak, že při startování sešlápnete druhý pedál (spojky či brzdy).
UPOZORNĚNÍ V případě zhasnutí
motoru za jízdy není z bezpečnostních
důvodů možné vyjmout elektronický klíček ze zapalování. Chcete-li jej vyjmout,
stiskněte tlačítko START/STOP s
uvolněným pedálem brzdy (nebo spojky); vozidlo musí přitom stát.
❒ Při prvních kilometrech nechtěje od
vozidla nejvyšší výkony. Doporučujeme Vám počkat, až se ukazatel
teploměru chladicí kapaliny začne
hýbat.
POZOR
V nouzovém situaci lze
z bezpečnostních důvodů motor vypnout za jízdy
opakovaným stisknutím (třikrát v průběhu 2 sekund) nebo přidržením tlačítka START/
STOP po několik sekund. V takovém případě už nepracuje
posilové řízení.
UPOZORNĚNÍ Po namáhavé jízdě
nejdříve nechte motor běžet na volnoběh, aby jeho teplota mohla klesnout,
a teprve pak motor vypněte.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
❒ opět spustit motor sešlápnutím spojkového/brzdového pedálu a tlačítkem START/STOP.
❒ Pomalu se rozjeďte s motorem ve
středních otáčkách bez prudkých akcelerací;
V NOUZI
❒ vypnout přístrojovou desku tlačítkem
START/STOP nebo vyjmutím
elektronického klíčku ze zapalování;
Postupujte takto:
Zastavte vozidlo a stiskněte tlačítko
START/STOP. Po vypnutí motoru je
možné vyjmout elektronický klíček ze spínací skříňky zapalování.
ÚDRŽBA A
PÉČE
V těchto případech aktivuje odblokování
elektronického klíče, aby řidič mohl provést
následující činnosti:
VYPNUTÍ MOTORU
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Systém je schopen rozpoznat neúspěšné nastartování nebo zhasnutí motoru.
ZAH¤ÁTÍ MOTORU PO
NASTARTOVÁNÍ
(benzínového i
dieselového)
REJSTŘÍK
Závady při startování motoru
153
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
154
UPOZORNĚNÍ Vypnutím klíčku motoru se vyřadí elektronické bezpečnostní systémy a zhasnou vnější světla.
NOUZOVÉ VYTAÎENÍ
ELEKTRONICKÉHO KLÍâKU
UPOZORNĚNÍ Vypnete-li motor za
jízdy, není z bezpečnostních důvodů
možné vyjmout elektronický klíček ze
zapalování. Chcete-li jej vyjmout a vypnout přístrojovou desku, ve stojícím vozidle stiskněte tlačítko START/STOP
bez sešlápnutí brzdového (a spojkového) pedálu.
❒ stiskněte tlačítko pro uvolnění kovové vložky v klíčku (viz odstavec
“Elektronický klíček” v kapitole “Přístrojová deska a ovládače”);
“Protočení motoru” jednorázovým prošlápnutím pedálu akcelerace k
ničemu neslouží, jen se zbytečně spotřebuje palivo a navíc je
to velmi škodlivé zejména pro
motory s turbokompresorem.
Při zjištění problémů při vypínání motoru nebo v systému odblokování elektronického klíče postupujte následovně:
❒ zasuňte kovovou vložku B-obr. 1
elektronického klíčku do zdířky A;
❒ vyjměte elektronický klíček ze spínací skříňky.
obr. 1
A0E0043m
UPOZORNĚNÍ Do zdířky A-obr.1
nezasouvejte jiné předměty než kovovou
vložku B elektronického klíčku.
UPOZORNĚNÍ Před nouzovým vyjmutím klíčku ze zapalování vozidlo zastavte; vyjmete-li jej se zapnutým motorem, nedojde k vypnutí motoru ani přístrojové desky a řízení se nezamkne.
❒ Zařaďte rychlostní stupeň (jedničkua
ve svahu nebo zpáteční rychlost ze
svahu) a nechejte kola natočená do
strany.
Při stání v prudkém svahu doporučujeme
kola zajistit klínem nebo kamenem. Po
vypnutí motoru nenechávejte elektronický klíček ve spínací skříňce, aby se zbytečně nevybíjela baterie.
POZOR
Nenechávejte děti ve
voze bez dozoru; při
opouštění vozu vždy vytáhněte elektronický klíček ze spínací skříňky a vezměte si jej s sebou.
obr. 2
A0E0030m
PARKOVACÍ BRZDA
Páka parkovací brzdy A-obr. 2 je
umístěna mezi předními sedadly. Chcete-li ji použít, zatáhněte páku A nahoru tak, aby bylo vozidlo zajištěno.
Se zasunutým elektronickým klíčkem
v zapalování se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka x.
UPOZORNĚNÍ Vozidlo se musí zabrzdit po vytažení páky o několik poloh
nahoru. V opačném případě se obraťte
na autorizovaný servis Alfa Romeo, kde
brzdu seřídí.
Při uvolňování páky parkovací brzdy raději sešlápněte brzdový pedál, aby se
vozidlo nechtěně nerozjelo.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
❒ Vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu;
V NOUZI
❒ podržte uvolňovací tlačítko B a dejte páku dolů. Kontrolka x na přístrojové desce zhasne.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Postupujte takto:
❒ Vytáhněte páku A mírně nahoru a
stiskněte uvolňovací tlačítko B;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při odbrzdění postupujte takto:
REJSTŘÍK
PARKOVÁNÍ S
VOZIDLEM
155
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
156
¤AZENÍ
P¤EVODOVKY
Vozidlo může být opatřeno šestirychlostní nebo pětirychlostní mechanickou
převodovkou (u verze 1.8 140 k). Polohy jednotlivých stupňů jsou vyznačeny na schématu na hlavici řadicí páky.
POZOR
obr. 3
A0E0397m
Při řazení vždy sešlápněte spojkový pedál na doraz. Při řazení šestého rychlostního stupně zatlačte na páku doprava, abyste neřadili omylem čtvrtý stupeň.
Chcete-li zařadit zpětný pojezd R z neutrálu, nadzvedněte objímku A-obr.
3 nebo A-obr. 4 pod hlavicí páky a
zároveň páku přestavte doleva a dopředu. Po zařazení zpětného pojezdu
objímku uvolněte. Při přestavení páky
ze zpětného pojezdu na jiný rychlostní
stupeň objímku nezvedejte.
obr. 4
A0E0151m
UPOZORNĚNÍ Zpětný pojezd lze zařadit pouze se stojícím vozidlem. Při běžícím motoru počkejte před zařazením
zpátečky alespoň 3 sekundy při sešlápnutém pedálu spojky až na doraz, aby
nebylo řazení hlučné a nepoškozovalo
se ozubení.
Pro řádně přeřazení
rychlostních
stupňů
vždy sešlápněte spojkový pedál na doraz. Proto se na podlaze pod pedály nesmějí nacházet žádné překážky. Ujistěte se, že se pod pedály nenacházejí svrchní koberečky a
nepřekážely při sešlápnutí pedálů.
Nepokládejte při řízení
ruku na řadicí páku, i
mírným namáháním se
časem mohou převodové mechanismy poškodit. Spojkový
pedál se smí používat výhradně k přeřazování rychlostních
stupňů. Při řízení se ani lehce
neopírejte nohou o spojkový pedál. U určitý verzí/vozidel určený pro jisté trhy může zasáhnout řídicí elektronika spojkového pedálu, pokud chybný styl
řízení vyhodnotí jako poruchu.
ZÁKLADNÍ DOPORUâENÍ
Nosiče nákladů / lyží
Aerodynamické doplňky
Údržba vozidla
Ze střechy sundejte nosiče nákladu či nosiče lyží, pokud je již nebudete používat. Tato příslušenství zvyšují aerodynamický odpor vozidla a tím i spotřebu
paliva. Pro přepravu objemných předmětů použijte raději přípojné vozidlo.
Použitím neschválených aerodynamických doplňků se může zhoršit aerodynamické chování vozidla a zvýšit spotřeba paliva.
Věnujte údržbě řádnou pozornost a nechejte provést všechny kontroly a seřízení dle „Plánu řádné údržby“
Pneumatiky
Pravidelně, nejméně jednou za měsíc,
kontrolujte tlak v pneumatikách. Nedostatečné nahuštění vede ke zvýšené spotřebě paliva, protože motor musí překonávat vyšší valivý odpor pneumatik.
Elektrické spotřebiče
Elektrické spotřebiče používejte pouze
po nezbytně nutnou dobu. Vyhřívání
zadního okna, přídavné světlomety, stírače a větrák topení mají vysokou spotřebu elektrické energie a zvýšeným odběrem se zvyšuje i spotřeba pohonných
hmot (v městském provozu až o
+25%).
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Zapnutou klimatizací se zvyšuje spotřeba paliva: Jakmile to venkovní teplota
umožní, větrejte kabinu raději přívodem
vzduchu zvenku.
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
Nejezděte s přetíženým zavazadlovým
prostorem. Hmotnost vozidla (zejména
v městském provozu) má vliv na spotřebu paliva a na stabilitu vozidla.
V NOUZI
Níže uvádíme některé užitečné rady, jak
snížit spotřebu paliva a obsah škodlivých
emisí.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Klimatizace
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Nadměrný náklad
REJSTŘÍK
ÚSPORA PALIVA
157
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
158
STYL JÍZDY
Startování motoru
Nezahřívejte motor se stojícím vozidlem
a to ani chodem naprázdno, ani vyššími otáčkami. Motor se takto ohřívá daleko pomaluje, avšak zvyšuje se spotřeba paliva i emise. Doporučujeme naopak se ihned rozjet bez vytáčení do vysokých otáček. Motor se pak zahřeje
rychleji.
Zbytečné úkony
Při stání na semaforech nebo před vypnutím motoru nevytáčejte motor do
otáček sešlapováním pedálu akcelerace. Tzv. meziplyn je zbytečný, jen zvyšuje spotřebu a množství škodlivých emisí.
Řazení rychlostních stupňů
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Jakmile to dopravní situace a jízdní trasa umožní, zařaďte vyšší stupeň. Zařazením nižšího stupně za účelem “brilantní” akcelerace se zvyšuje spotřeba
paliva. Nevhodným používáním vyššího
rychlostního stupně se zvyšuje spotřeba
paliva, emise i opotřebení motoru.
Startování motoru za studena
Nejvyšší rychlost
Se zvyšující se rychlostí se podstatně
zvyšuje i spotřeba pohonných hmot. Udržujte dle možností konstantní rychlost,
zbytečně nebrzděte ani neakcelerujte;
v obou případech to vede ke zvýšené
spotřebě paliva a zvyšování vypouštěných emisí.
Akcelerace
Prudké akcelerace značně zvyšují spotřebu paliva a množství emisí: Je výhodnější akcelerovat postupně a nepřekračovat
maximální otáčky.
Při jízdách na velmi krátké vzdálenosti
a častých startováních za studena se motor nemůže zahřát na optimální provozní
teplotu. Naopak se podstatně zvýší spotřeba paliva (ve městě o 15 - 30 %) i
emise.
Stav silničního provozu a
vozovky
V hustém provozu, např. při jízdě v koloně vozidel s častým řazením nízkých
rychlostních stupňů nebo ve velkých
městech s mnoha semafory, se zvyšuje spotřeba paliva. Spotřebu paliva ovlivňuje negativně i jízda po trasách s mnoha zatáčkami, např. po horských silnicích či po komunikacích s nerovným povrchem.
Vynucená zastavení vozidla
Při dlouhodobějším stání (např. před železničními přejezdy) se doporučuje vypnout motor.
Nezapomeňte, že tažné zařízení snižuje podle celkové hmotnosti schopnost
překonávat prudké svahy a prodlužuje
potřebnou dobu k předjíždění jiného vozidla.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
V NOUZI
Případná speciální zpětná a/nebo přídavná zrcátka je třeba připevnit v souladu s Pravidly silničního provozu.
Nepřekračujte nejvyšší rychlost, která je
pro jízdu s taženým přívěsem povolená v příslušné zemi. S přívěsným vozidlem smíte jezdit rychlostí maximálně
100 km/h.
POZOR
Brzdová soustava vozidla se v žádném případě nesmí upravovat. Brzdová soustava přípojného vozidla musí být zcela nezávislá na
hydraulickém systému vozidla.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Pro tažení obytného nebo nákladního
přípojného vozidla musí být vozidlo vybaveno schváleným tažným zařízením
a odpovídajícím elektrickým rozvodem.
Tažné zařízení musejí instalovat kvalifikované osoby, které vystaví řádnou dokumentaci pro zápis do technického průkazu.
Hmotnost, kterou přípojné vozidlo působí na tažné zařízení, úměrně snižuje
nosnost vozidla. Aby bylo zajištěno, že
nebude překročena maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla (uvedená v technickém průkazu), je nutno
brát v úvahu hmotnost plně naloženého
přívěsu včetně příslušenství a osobních
zavazadel.
POZOR
Systém ABS, kterým je
vozidlo případně vybaveno, nepůsobí na brzdovou
soustavu přípojného vozidla.
Proto je třeba vyšší opatrnost
na kluzném povrchu.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
UPOZORNùNÍ
V klesání zařaďte nízký rychlostní stupeň, abyste nemuseli zbytečně brzdit.
REJSTŘÍK
TAÎENÍ
P¤ÍPOJN¯CH
VOZIDEL
159
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
Montáž tažného zařízení ke karosérii
musejí provádět odborní technici podle
pokynů výrobce tohoto zařízení.
Tažné zařízení musí být v souladu se stávajícími předpisy v platném znění s odvoláním na směrnici 94/20/EHS v platném znění.
Elektrické přípoje musejí být provedeny konektory se 7 póly napájenými 12
VDC (normy CUNA/UNI a ISO/DIN) v
souladu s případnými pokyny výrobce
vozidla a/nebo tažného zařízení.
Případnou elektrickou brzdu či jiné zařízení (elektrický naviják, atd.) je nutno
napájet přímo z baterie kabelem o průřezu min. 2,5 mm2. Kromě výše uvedených přípojek je přípustné připojit k
elektrickému rozvodu vozidla pouze napájecí kapel případné elektrické brzdy a
kabel případného vnitřního svítidla přípojného vozidla s výkonem max. 15 W.
Schéma montáže obr. 4
Konstrukci tažného háku upevněte ve
vyznačených bodech Ø dvěma šrouby
M10 a čtyřmi šrouby M12.
Upevňovací body (1) musejí být opatřeny distančními vložkami o průměru
25 x 6 mm.
Přítužné destičky (2) musejí mít minimální tloušťku 4 mm.
Přítužné destičky (3) musejí mít minimální tloušťku 6 mm.
UPOZORNĚNÍ Do výše kulové hlavy
tažného zařízení je nutné umístit dobře viditelný štítek ze vhodného materiálu a s vhodnými rozměry, s následujícím nápisem:
MAX. ZATÍŽENÍ KOULE 75 kg
Po montáži je nutno otvory upevňovacích šroubů zatmelit, aby se zabránilo
případnému vnikání výfukových plynů.
UPOZORNĚNÍ Tažný hák je nutno
upevnit ke karosérii bez zhotovení otvorů v nárazníku.
REJSTŘÍK
ÚDRŽBA A
PÉČE
Je nutno namontovat tažné zařízení
vhodné pro hmotnost přípojného vozidla stanovenou pro danou verzi vozidla
Pro elektrické připojení používejte vhodnou unifikovanou spojku, která se obvykle připevňuje k držáku upevněném
dle předpisu k tažnému zařízení.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
MONTÁÎ TAÎNÉHO
ZA¤ÍZENÍ
160
obr. 4
A0E0428m
161
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
zatížení
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
Tažné zařízení podle norem
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ZADNÍ NÁPRAVA
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
162
ZIMNÍ
PNEUMATIKY
Používejte zimní pneumatiky stejných
rozměrů jako pneumatiky dodané s vozidlem.
Autorizované servisy sítě Alfa Romeo
Vám rádi poradí s výběrem nejvhodnějších pneumatik podle účelu použití.
Ohledně typu, tlaku huštění a charakteristik zimních pneumatik postupujte přesně podle pokynů uvedených v části “Kola” v “Technické údaje”.
Sjetím vzorku na hloubku menší než 4
mm se podstatně omezí výkony zimních
pneumatik. V takovém případě je vhodné je vyměnit.
Vzhledem ke speciálním vlastnostem
zimních pneumatik při jízdě v normálních podmínkách nebo na delší vzdálenosti po dálnici podávají tyto pneumatiky nižší výkony než standardní pneumatiky. Proto je třeba používat zimní
pneumatiky pouze v podmínkách, pro
něž byly schváleny.
UPOZORNĚNÍ Při použití zimních
pneumatik s nižším rychlostním indexem, než je dosažitelná rychlost vozidla (zvýšená o 5 %), umístěte do zorného pole v interiéru upozornění na maximální povolenou rychlost zimních
pneumatik, (jak je předepsáno směrnicí EU).
Pro zajištění bezpečnosti jízdy a při brzdění je nezbytné, aby byla všechna kola vozidla osazená stejnými pneumatikami (stejné značky a profilu).
Nezapomínejte, že není vhodné zaměňovat směr otáčení pneumatik.
POZOR
Rychlost vozidla se
zimními pneumatikami
označenými indexem “Q” nesmí překročit 160 km/h; s indexem “T” nesmí překročit
190 km//h a s indexem “H”
210 km/h; vždy se však řiďte platnými Pravidly silničního
provozu.
Používání sněhových řetězů je někde nařízeno i pro vozidla s náhonem 4 x 4.
I u verze 3.2 JTS je nutno sněhové řetězy namontovat na PŘEDNÍ
kola vozidla.
Na pneumatiky typu
225/50 R17” lze nasadit pouze řetězy typu
“pavouk”. Na pneumatiky typu 235/45 R18” a 235/40
ZR19” nelze sněhové řetězy
nasadit, protože by se dotýkaly blatníku.
S nasazenými řetězy doporučujeme
vypnout
systém ASR. Stiskněte
tlačítko ASR/VDC (viz odstavec
“Systém ASR” v kapitole “Přístrojová deska a ovládače”).
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLKY A NASTARTOVÁNÍ BEZPEČNOST
MOTORU A
HLÁŠENÍ
ŘÍZENÍ
Použití sněhových řetězů menšího rozměru: U pneumatik 205/55 R16” a
215/55 R16” používejte sněhové řetězy menšího rozměru s přesahem přes
profil 9 mm.
V NOUZI
Po ujetí několika desítek metrů s nasazenými sněhovými řetězy zkontrolujte,
zda jsou řádně napnuty.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Sněhové řetězy je nutno nasadit pouze na pneumatiky předních (hnacích)
kol.
POZOR
S nasazenými sněhovými řetězy jezděte
pomalu, nanejvýš rychlostí 40 km/h. Vyhýbejte se výmolům, výstupkům a obrubníkům. Nejezděte s nasazenými řetězy
dlouhé úseky po nezasněžené
vozovce, aby se nepoškodilo
vozidlo ani povrch vozovky.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Použití sněhových řetězů je upraveno zákony příslušného státu.
UPOZORNĚNÍ Sněhové řetězy nelze
nasadit na rezervní kolo (u příslušné verze vozidla). Pokud píchnete přední (hnací) kolo a je třeba řetězy nasadit, musíte
demontovat kolo ze zadní nápravy a na
jeho místo nasadit rezervní kolo (u obou
kol zkontrolujte co nejdříve předepsanou
hodnotu nahuštění). Tak budou obě hnací kola stejná, lze na ně nasadit sněhové
řetězy a vyřešit podobnou nouzovou situaci.
REJSTŘÍK
SNùHOVÉ ¤ETùZY
163
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
164
DLOUHODOBÉ
ODSTAVENÍ
VOZIDLA
❒ očistěte a ošetřete nalakované díly
konzervačními přípravky;
Jestliže má být vozidlo odstaveno na dobu delší než jeden měsíc, doporučujeme
učinit následující opatření:
❒ gumičky stíračů předního skla a předních světlometů posypte mastkem a
odklopte je od skel;
❒ odstavte vozidlo v krytém, suchém
a pokud možno i větraném prostoru;
❒ pootevřete okna;
❒ zařaďte rychlostní stupeň;
❒ zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda;
❒ odpojte svorku minusového pólu baterie, zkontrolujte nabití baterie; Při
odstavení vozidla na dlouhou dobu
je nutno tuto kontrolu provést jednou za tři měsíce. Pokud je optický
ukazatel (u příslušné verze vozidla)
tmavý bez středové zelené oblasti,
dobijte baterii (viz “Baterie” v kapitole “Péče a údržba”);
❒ očistěte a ošetřete kovové lesklé díly speciálním přípravky k dostání
běžně na trhu;
❒ zakryjte vozidlo textilní plachtou nebo plachtou z děrovaného plastu.
Nepoužívejte plachtu z plastu bez
otvorů, protože neumožňuje odpařování vlhkosti z povrchu vozidla;
❒ nahustěte pneumatiky na tlak o 0,5
bar vyšší, než je normálně předepsaná hodnota, kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách;
❒ pokud není baterie odpojena od elektrické soustavy vozidla, zkontrolujte
stav jejího nabití jednou za měsíc a
dobijte ji, když je její optický indikátor tmavý, bez zeleného středu;
❒ nevypouštějte chladicí soustavu motoru.
UPOZORNĚNÍ Je-li vozidlo opatřeno
alarmem, vypněte ho dálkovým ovládačem.
171
172
172
173
173
174
174
175
179
179
179
179
179
180
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
170
170
171
171
171
175
175
176
176
176
177
177
177
177
177
177
177
177
178
178
178
178
178
178
V NOUZI
169
169
170
ZÁVADA EBD.....................................................
SYSTÉM VDC....................................................
ZÁVADA SYSTÉMU HILL HOLDER ..........................
SYSTÉM ASR (PROTIPROKLUZOVÝ SYSTÉM) .........
PORUCHA VNĚJŠÍCH SVĚTEL ...............................
ZÁVADA BRZDOVÝCH SVĚTEL...............................
ZADNÍ SVÍTILNA DO MLHY ..................................
MLHOVÉ SVĚTLOMETY .......................................
OBRYSOVÁ SVĚTLA/FOLLOW ME HOME ...............
POTKÁVACÍ SVĚTLOMETY ....................................
DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY ......................................
LEVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO ....................................
PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO ...................................
ZÁVADA SOUMRAKOVÉHO SNÍMAČE ........................
ZÁVADA DEŠŤOVÉHO SNÍMAČE ...............................
ZÁVADA PARKOVACÍCH SENZORŮ .........................
PALIVOVÁ REZERVA - DOJEZDOVÁ AUTONOMIE .......
CRUISE CONTROL .............................................
ZANESENÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC .....................
ZÁVADA OCHRANY PŘED SKŘÍPNUTÍM ZAVÍRAJÍCÍMI
SE OKNY .........................................................
NEDOSTATEČNÁ HLADINA OSTŘIKOVACÍ KAPALINY...
PŘEKROČENÍ LIMITU RYCHLOSTI ..........................
ZÁVADA SYSTÉMU T.P.M.S. .................................
KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH.....................
NEDOSTATEČNÝ TLAK V PNEUMATIKÁCH................
TLAK V PNEUMATIKÁCH
NEVHODNÝ PRO RYCHLOST JÍZDY .......................
ÚDRŽBA A
PÉČE
166
167
167
168
168
TECHNICKÉ
ÚDAJE
NEDOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ BRZDOVÉ KAPALINY/
ZATAŽENÁ PARKOVACÍ BRZDA ..............................
OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ....................
NEZAPNUTÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY ........................
ZÁVADA AIRBAGŮ ..............................................
ODPOJENÉ ČELNÍ AIRBAGY U SPOLUCESTUJÍCÍHO.....
PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA CHLADICÍ
KAPALINY MOTORU ...........................................
PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA MOTOROVÉHO OLEJE.......
MINIMÁLNÍ HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE ...........
NEDOSTATEČNÝ TLAK
MOTOROVÉHO OLEJE/OPOTŘEBENÍ OLEJ.............
NEDOSTATEČNÉ DOBÍJENÍ BATERIE .......................
NEZAVŘENÍ DVEŘÍ .............................................
OTEVŘENÁ KAPOTA ............................................
OTEVŘENÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR .....................
PORUCHA SYSTÉMU VSTŘIKOVÁNÍ/
PORUCHA SYSTÉMU EOBD .................................
ZÁVADA BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU VOZIDLA/
VYŘAZENÍ ZÁMKU ŘÍZENÍ....................................
ZÁVADA ALARMU/POKUS O ODCIZENÍ/
NEIDENTIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ KLÍČEK ............
NEBEZPEČÍ NÁLEDÍ NA VOZOVCE..........................
ŽHAVENÍ SVÍČEK/
ZÁVADA SYSTÉMU ŽHAVENÍ SVÍČEK......................
VODA V NAFTOVÉM FILTRU.................................
ZÁSAH BEZPEČNOSTNÍHO ODPOJOVAČE PŘÍVODU
PALIVA ............................................................
ZÁVADA SYSTÉMU ABS .....................................
REJSTŘÍK
KONTROLKY A HLÁ·ENÍ
180
165
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
166
KONTROLKY A
HLÁ·ENÍ
OBECNÁ UPOZORNùNÍ
Na displeji se zobrazují hlášení o závadách; hlášení jsou rozdělena do dvou
kategorií: Velmi závažné a závažné závady.
Závady jsou signalizovány rozsvícením
příslušné kontrolky na přístrojové desce (u příslušné verze vozidla) a případným hlášením.
Signalizaci některých závad doprovází
také akustický signál (nastavitelný).
Jedná se o stručné signalizace z opatrnosti prováděné s cílem upozornit řidiče
na akci, kterou je nutno provést při výskytu nějaké závady. Zvuková výstraha však není vyčerpávající a/nebo netvoří alternativu k pokynům uvedeným
v tomto Návodu k použití a údržbě, který doporučujeme k pozornému pročtení.
Při signalizaci závady postupujte vždy a
v každém případě podle pokynů uvedených v této kapitole.
Velmi závažné poruchy
Zobrazují se na displeji na dobu neurčitou
a přerušují předchozí zobrazení. Hlášení
se zobrazuje při každém zasunutí klíčku
do zapalování, dokud nebude odstraněna příčina závady. Hlášení lze přerušit tlačítkem MENU: V takovém případě zůstane v pravé dolní části displeje zobrazen symbol přiřazený k dané závadě, dokud nebude odstraněna její příčina.
Závažné poruchy
Zobrazují se na displeji po dobu cca 20
sekund, ale znovu se objeví při zasunutí
klíčku do zapalování. Po vypršení 20 sekund nebo po stisknutí tlačítka MENU
zůstane v pravé dolní části displeje svítit
symbol přiřazený, dokud nebude odstraněna příčina závady.
BRZDOVÁ
KAPALINA
NEDOSTATEâNÁ
HLADINA (ãervená)
x
ZATAÎENÁ PARKOVACÍ
BRZDA (ãervená)
Při sepnutí klíčku v zapalování se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí zhasnout.
Nedostatečná hladina brzdové
kapaliny
Kontrolka se rozsvítí (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), když
množství brzdové kapaliny klesne pod
minimální přípustnou hladinu např. v důsledku úniku kapaliny z okruhu.
Zabrzděná parkovací brzda
Kontrolka se rozsvítí, když zatáhnete
parkovací brzdu.
POZOR
Pokud se tato kontrolka rozsvítí během jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud
kontrolka zůstane svítit i s
uvolněnou parkovací brzdou,
ihned vozidlo zastavte a obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
❒ za 20 sekund, ale nejpozději do 1 minuty odepněte jeden z pásů.
❒ nesprávně zapnutý bezpečnostní pás
spolucestujícího, těžké předměty na
sedadle spolucestujícího;
Toto nastavení trvá do vypnutí motoru.
❒ rozepínání bezpečnostního pásu řidiče nebo spolucestujícího.
Za jízdy vozidla se na krátkou dobu rozbliká kontrolka a zazní zvuková výstraha.
Po krátkém blikání zůstane kontrolka svítit nepřerušovaně.
Chcete-li nechat zvukovou výstrahu vypnout trvale, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo. Systém signalizace nezapnutých pásů lze opět aktivovat pouze v nastavovacím menu (Menu Setup)
na displeji (viz odstavec “Multifunkční
konfigurovatelný displej” v kapitole “Přístrojová deska a ovládače”).
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
❒ nesprávně zapnutý bezpečnostní pás
řidiče;
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ zasuňte klíček zapalování do spínací
skříňky;
V NOUZI
❒ zapněte přední bezpečnostní pásy;
Ve stojícím vozidle se kontrolka nepřerušovaně rozsvítí za těchto podmínek:
ÚDRŽBA A
PÉČE
UPOZORNĚNÍ Poněvadž je vozidlo
opatřeno systémem detekujícím opotřebení předních brzdových destiček, nechte při jejich výměně zkontrolovat také stav těch zadních.
Zvukovou výstrahu lze dočasně vypnout
takto:
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se
rozsvítí (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), jakmile systém detekuje opotřebení brzdových destiček; v
takovém případě nechejte co nejdříve
brzdové destičky vyměnit.
<
NEZAPNUTÉ
BEZPEâNOSTNÍ
PÁSY (ãervená)
REJSTŘÍK
d
OPOT¤EBENÍ
BRZDOV¯CH
DESTIâEK
(Ïlutá)
167
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
168
¬
ZÁVADA AIRBAGU
(ãervená)
Při sepnutí klíčku v zapalování se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí zhasnout.
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaně (u
některých verzí je doprovozena hlášením na displeji), signalizuje závadu soustavy airbagů.
POZOR
Pokud se kontrolka ¬
nerozsvítí po zasunutí
klíčku do zapalování nebo zůstane svítit během jízdy (u některých verzí spolu s hlášením
na displeji), může to znamenat
závadu; v takovém případě je
možné, že se airbagy ani dotahovače bezpečnostních pásů nebudou v případě nehody
aktivovat nebo - v méně
častých případech - se budou
aktivovat chybně. Než budete pokračovat v jízdě, vyhledejte bez prodlení autorizovaný servis Alfa Romeo a nechejte soustavu zkontrolovat.
POZOR
Závada kontrolky ¬ je
signalizována kontrolkou F vypnutého airbagu
spolucestujícího, která bliká
déle než obvyklé 4 sekundy.
Systém navíc samočinně odpojí
(přední a boční) airbagy na
straně spolucestujícího (u příslušné verze vozidla). V takovém případě by kontrolka ¬
nemusela signalizovat případné závady zádržných systémů.
Vyhledejte bez prodlení autorizovaný servis Alfa Romeo a
nechte soustavu zkontrolovat.
F
VYPNUT¯ âELNÍ
AIRBAGY
SPOLUCESTUJÍCÍHO
(Ïlutá)
Kontrolka (umístěná na osazení předního stropního svítidla) se rozsvítí při odpojení čelních airbagů, kolenních airbagů
(jsou-li) a bočního airbagu na straně předního spolucestujícího zámkovým přepínačem (u příslušné verze vozidla). Jsou-li airbagy u spolucestujícího aktivované, kontrolka se při zasunutí klíčku do zapalování nepřerušovaně rozsvítí na cca 4 sekundy, a další 4 sekundy bliká; pak musí zhasnout.
POZOR
Závadu kontrolky F
signalizuje rozsvícení
kontrolky ¬. Systém airbagů
navíc samočinně odpojí airbagy na straně spolucestujícího
(čelní a boční). Před další jízdou se obraťte na autorizovaný servis Alfa Romeo a nechte
soustavu bez prodlení zkontrolovat.
– při normální jízdě: zastavte vozidlo, vypněte motor a zkontrolujte, zda
hladina chladicí kapaliny dosahuje alespoň po značkuMIN. Pokud je hladina
pod touto značkou, počkejte několik minut, aby mohl motor vychladnout, pak
pomalu a opatrně otevřete uzávěr, doplňte chladicí kapalinu a po doplnění
zkontrolujte, zda se nachází mezi značkami MIN a MAX na nádržce. Zkontrolujte vizuálně i případné úniky kapaliny. Jestliže se kontrolka rozsvítí i při
dalším spuštění motoru, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
POZOR
Je-li motor horký, nesnímejte uzávěr nádržky s chladicí kapalinou: Nebezpečí opaření.
Pokud kontrolka ` začne během jízdy blikat,
vyhledejte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
Jestliže se kontrolka rozsvítí, postupujte podle následujících pokynů:
UPOZORNĚNÍ V případě jízdy za velmi náročných podmínek doporučujeme
motor nechat před zastavením běžet několik minut s mírně přidaným plynem,
a pak jej teprve vypnout.
Po zasunutí klíčku do zapalování se rozsvítí kontrolka (umístěná na ukazateli
teploty motorového oleje), ale po několika sekundách musí zhasnout. Rozsvícení kontrolky během jízdy (u některých verzí spolu s hlášením na displeji) signalizuje přehřátí motorového
oleje; vypněte motor a obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Kontrolka se rozsvítí (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), když se
přehřeje motor.
`
P¤ÍLI· VYSOKÁ
TEPLOTA
MOTOROVÉHO
OLEJE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při zasunutí elektronického klíčku do zapalování se rozsvítí kontrolka (v ukazateli teploty chladicí kapaliny motoru),
ale po několika sekundách musí zhasnout.
– Při jízdě za náročnějších podmínek (např. při tažení přípojného vozidla ve stoupání nebo s plně zatíženým
vozidlem): snižte rychlost jízdy; pokud
kontrolka nadále svítí, zastavte vozidlo. Nechte motor při stání běžet 2 - 3 minuty a mírně přidejte plyn, aby se zrychlil oběh chladicí kapaliny v soustavě, pak
motor vypněte.
REJSTŘÍK
u
NADMùRNÁ
TEPLOTA CHLADICÍ
KAPALINY MOTORU
(ãervená)
169
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
k
MINIMÁLNÍ HLADINA
MOTOROVÉHO OLEJE
(ãervená kontrolka)
Po zasunutí elektronického klíčku
do zapalování se na displeji zobrazí na několik sekund hladina motorového oleje.
U některých verzí se na displeji objeví hlášení + symbol v případě, že hladina motorového oleje není dostatečná. V tomto případě obnovte správnou hladinu motorového oleje (viz
“Kontrola hladin” v kapitole “Údržba a péče”).
KONTROLKA SVÍTÍ:
TLAK
v NEDOSTATEČNÝ
MOTOROVÉHO OLEJE
V NOUZI
ÚDRŽBA A
PÉČE
Po zasunutí elektronického klíčku do zapalování, ale po spuštění motoru nezhasne.
1. Nedostatečný tlak motorového
oleje
Jakmile systém zjistí nedostatečný tlak motorového oleje, kontrolka se trvale rozsvítí
a na displeji se současně zobrazí příslušná
upozornění (pro určitá provedení/trhy).
REJSTŘÍK
KONTROLKA BLIKÁ:
MOTOROV¯ OLEJ JE
OPOT¤EBEN¯ (pouze verze
Diesel s filtrem DPF – červená)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
(červená)
170
POZOR
Jestliže se kontrolka
v rozsvítí za jízdy (u
některých verzí spolu s hlášením
na displeji), zastavte bez prodlení vozidlo a kontaktuje autorizovaný servis Alfa Romeo.
2. Opotřebený motorový olej
(pouze verze Diesel s filtrem DPF)
Kontrolka začne blikat a na displeji (pro určitá
provedení/trhy) se zobrazí příslušné hlášení.
Podle dané verze se kontrolka může rozblikat
takto:
– bliká 1 minutu každé 2 hodiny;
– každé 3 minuty kontrolka bliká po dobu
5 sekund, dokud nebude olej vyměněn.
Po této první signalizaci bude kontrolka blikat při každém spuštění motoru výše uvedeným způsobem, dokud nebude olej vyměněn. Kromě blikání kontrolky se na displeji (pro určitá provedení/trhy) zobrazí příslušné hlášení.
Rozblikání této kontrolky neznamená závadu vozidla, ale signalizaci pro zákazníka,
že je při normálním používání vozidla potřebné vyměnit olej.
Upozorňujeme, že opotřebení motorového
oleje urychluje:
– používání vozidla ve městě, kde dochází nejčastěji k procesu regenerace filtru pevných částic DPF,
– používání vozidla na krátké tratě, které
neumožňují dosažení provozní teploty motoru,
– opakované přerušování procesu regenerace při rozsvícené kontrolce filtru pevných
částic DPF.
POZOR
Po rozsvícení kontrolky
by měl být opotřebený
motorový olej vyměněn co nejdříve a od prvního rozsvícení kontrolky by se nemělo nikdy najezdit více, než 500 km.
Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit vážné poškození motoru, na které se nebude vztahovat záruka.
Kromě toho připomínáme, že rozsvícení této kontrolky není spojeno s množstvím motorového oleje, a proto by se v případě blikání této kontrolky neměl nikdy dolévat další olej.
w
NEDOSTATEâNÉ
DOBÍJENÍ
AKUMULÁTORU
(ãervená)
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se rozsvítí při zasunutí klíčku do zapalování, ale
musí zhasnout hned po spuštění motoru (při
volnoběžném chodu je přípustné, aby zhasla s mírným zpožděním).
Pokud kontrolka (nebo u některých verzí symbol na displeji spolu s hlášením) zůstane nepřerušovaně svítit nebo dál bliká, vyhledejte
ihned autorizovaný servis Alfa Romeo.
R
OTEV¤EN¯
ZAVAZADLOV¯
PROSTOR
U některých verzíse na displeji zobrazí
hlášení a symbol R (červený) na displeji jako signalizace nesprávného zavření zavazadlového prostoru.
Pokud kontrolka zůstane svítit nebo se
rozsvítí za jízdy, signalizuje nesprávné
fungování vstřikovací soustavy s možností poklesu výkonu, ovladatelnosti a
zvýšené spotřeby paliva.
V tomto stavu můžete pokračovat v jízdě, ale nevystavujte motor velké zátěži
a nejezděte vysokou rychlostí. Vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
– nepřetržitě (u některých verzí spolu s hlášením na displeji): Signalizuje závadnou činnost systému přívodu paliva/zapalování/vstřikování, která může zapříčinit zvýšené množství emisi ve
výfukových plynech, ztrátu výkonů, nižší ovladatelnost vozidla a zvýšenou spotřebu paliva. V tomto stavu můžete pokračovat v jízdě, ale nevystavujte motor
velké zátěži a nejezděte vysokou rychlostí. Delší používání vozidla s trvale rozsvícenou kontrolkou může způsobit vážné závady. Vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
Kontrolka zhasne po odstranění závady,
ale závada zůstane uložena v paměti
soustavy.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Po zasunutí elektronického klíčku do zapalování se kontrolka rozsvítí, ale musí
zhasnout, jakmile se spustí motor.
Jestliže zůstane kontrolka svítit nebo se
rozsvítí za jízdy:
V NOUZI
U některých verzíse zobrazí hlášení a
symbol S (červený) na displeji signalizující nedovřené víko motoru.
Závada systému vstřikování
Po zasunutí elektronického klíčku se za
běžných podmínek kontrolka rozsvítí a
po spuštění motoru zhasne. Rozsvícení
kontrolky při nastartování indikuje, že
kontrolka funguje správně.
ÚDRŽBA A
PÉČE
S
OTEV¤ENÁ KAPOTA
(u příslušné verze
vozidla)
Závada systému EOBD
(u příslušné verze vozidla)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kontrolka (u příslušné verze vozidla)
(nebo symbol na displeji) se rozsvítí, pokud nejsou správně zavřené jedny dveře či několik dveří vozidla nebo víko zavazadlového či motorového prostoru (u
příslušné verze vozidla).
U
ZÁVADA SYSTÉMU
VST¤IKOVÁNÍ
(u dieselov˘ch
verzí - Ïlutá)
ZÁVADA SYSTÉMU
EOBD
(benzínové verze Ïlutá)
(u příslušné verze
vozidla)
REJSTŘÍK
´
NEDOV¤ENÉ DVE¤E
(ãervená
kontrolka)
171
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
– přerušovaně: signalizuje, že může dojít k poškození katalyzátoru (viz
“Systém EOBD” v kapitole “Palubní deska a ovládače”). Pokud kontrolka bliká,
je třeba uvolnit pedál akcelerace a snížit otáčky motoru, aby kontrolka zhasla. Pak je možné pokračovat v jízdě pomalou rychlostí bez provozních stavů,
které by mohly způsobit další blikání
kontrolky, a obrátit se co nejdříve na autorizovaný servis Alfa Romeo.
172
Pokud se po zasunutí
klíčku do zapalování kontrolka U nerozsvítí, nebo se rozsvítí nepřerušovaně či
bliká během jízdy, vyhledejte co
nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo. Funkčnost kontrolky
U smějí příslušným přístrojem
zkontrolovat i orgány oprávněné k silničním kontrolám. V každém případě postupujte podle
předpisů platných v zemi, kde s
vozidlem jezdíte.
>
ZÁVADA
OCHRANNÉHO
SYSTÉMU
VOZIDLA (Ïlutá)
ZABLOKOVÁNÍ
ZÁMKU ¤ÍZENÍ
(Ïlutá)
Závada ochranného
systému vozidla
Rozsvícení kontrolky a případné hlášení
na displeji (u příslušné verze vozidla)
signalizuje závadu ochranného systému
vozidla. V takovém případě vyhledejte
co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
Vyřazení zámku řízení
Kontrolka (je-li) se rozsvítí (u některých
verzí se zobrazí hlášení na displeji) při
vytažení elektronického klíčku ze zapalování v případě vypnutí motoru za jízdy.
Y
ZÁVADA ALARMU
(Ïlutá)
(u příslušné verze
vozidla)
POKUS O
NÁSILNÉ VNIKNUTÍ
DO VOZIDLA
(Ïlutá)
NEIDENTIFIKOVAN¯
ELEKTRONICK¯
KLÍâEK (Ïlutá)
Závada alarmu
Rozsvícení kontrolky (u příslušné verze vozidla) (u některých verzí i hlášení na displeji) signalizuje závadu alarmového
systému. Vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
Pokus o násilné vniknutí
Rozsvícení kontrolky (u příslušné verze vozidla) (u některých verzí i hlášení na displeji) signalizuje pokus o neoprávněné
vniknutí do vozidla. Vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
Po zasunutí klíčku do zapalování se kontrolka rozsvítí a zhasne, jakmile svíčky
dosáhnou stanovené teploty. Motor nastartujte až po zhasnutí kontrolky.
UPOZORNĚNÍ Při mírné nebo zvýšené venkovní teplotě se kontrolka rozsvítí na téměř nepostřehnutelnou dobu.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Žhavení svíček
V NOUZI
ZÁVADA ÎHAVENÍ
SVÍâEK
(dieselové verze Ïlutá)
ÚDRŽBA A
PÉČE
NEBEZPEâÍ NÁLEDÍ NA
VOZOVCE
Klesne-li venkovní teplota na 3°C nebo níže, zobrazí se na displeji symbol
√ a výstražné hlášení doprovázené
akustickou výstrahou, která řidiče upozorňuje, že se na vozovce může nacházet námraza.
U některých verzí po skončení signalizace nebo po krátkém stisku tlačítka
MENU následuje:
– zhasne hlášení na displeji a systém
navrhne návrat k předchozí obrazovce;
– přestane blikat signalizace teploty;
– symbol √ na displeji zůstane zobrazen v dolní pravé části (dokud venkovní teplota činí 6 °C nebo méně).
UPOZORNĚNÍ V případě závady snímače venkovní teploty se na displeji zobrazí místo její hodnoty (čárky).
m
ÎHAVENÍ
SVÍâEK
(u dieselov˘ch
verzí - Ïlutá)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Rozsvícení kontrolky (u příslušné verze vozidla) (u některých verzí i hlášení na displeji) při spuštění motoru signalizuje, že
systém neidentifikoval elektronický klíček.
Tento cyklus se provede pouze jednou
po detekci venkovní teploty, která činí
3 °C nebo méně, a opakuje se pouze
tehdy, stoupne-li nad 6 °C, a pak opět
klesne na 3 °C nebo níže.
REJSTŘÍK
Neidentifikovaný elektronický
klíček
173
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
174
Porucha žhavení svíček
Blikání kontrolky (u některých verzí spolu s hlášením na displeji) signalizuje závadu soustavy žhavení svíček. Obraťte
se co nejdříve na autorizovaný servis Alfa Romeo a nechejte závadu odstranit.
c
VODA
V PALIVOVÉM
FILTRU
(u dieselov˘ch
verzí - Ïlutá)
Kontrolka se nepřerušovaně rozsvítí během jízdy (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), když systém detekuje výskyt vody v palivovém filtru
Voda v palivovém okruhu může vážně poškodit
vstřikovací soustavu a
způsobit nepravidelný chod motoru. V případě, že se rozsvítí
kontrolka c na přístrojové desce (u některých verzí spolu s
hlášením na displeji) vyhledejte
co nejdříve autorizovaný servis
Alfa Romeo. Pokud se tato signalizace projeví bezprostředně
po načerpání paliva, je možné,
že se voda dostala do nádrže
při čerpání paliva. V takovém
případě okamžitě vypněte motor a kontaktujte autorizovaný
servis Alfa Romeo.
s
ZÁSAH
BEZPEâNOSTNÍHO
ODPOJOVAâE
PALIVA
U některých verzí se po zásahu bezpečnostního odpojovače přívodu paliva
zobrazí hlášení a symbol (žlutý) na displeji.
POZOR
Jestliže po nárazu ucítíte zápach paliva nebo
zjistíte únik paliva z palivové
soustavy, nezapínejte odpojovač, protože hrozí nebezpečí
požáru.
Pokračujte velmi opatrně v jízdě a vyhledejte bez prodlení nejbližší autorizovaný servis Alfa Romeo, kde soustavu
zkontrolují.
Při zaúčinkování VDC se kontrolka rozbliká, aby řidiče upozornila, že systém
přizpůsobuje distribuci brzdné síly stupni přilnavosti vozovky.
Vyřazení systému VDC
Pokud je systém VDC vypnut ručně (tlačítkem ASR/VDC stisknutým na 2 sekundy) (viz odstavec “Systém VDC” v
kapitole “Přístrojová deska a ovládače”), kontrolka na přístrojové desce se
rozsvítí (u některých verzí se zobrazí
hlášení na displeji).
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
Při sepnutí klíčku v zapalování se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí zhasnout.
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Současné rozsvícení kontrolek > a x (u některých
verzí spolu s hlášením na displeji) po spuštění motoru signalizuje závadu systému EBD; v takovém případě může při prudkém brzdění dojít k
předčasnému zablokování zadních kol
a k vybočení vozidla ze směru.
V NOUZI
>
á
ÚDRŽBA A
PÉČE
Kontrolka se rozsvítí (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), když
systém pozbude účinnosti. V takovém
případě je brzdová soustava nadále účinná, ale bez výkonů, které poskytuje
ABS. Pokračujte v jízdě opatrně a co nejdříve vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
x
SYSTÉM VDC
(Ïlutá)
(u příslušné verze
vozidla)
Závada systému VDC
V případě závady se systém automaticky vypne a na přístrojové desce se nepřerušovaně rozsvítí kontrolka á (u některých verzí spolu s hlášením na displeji). V takovém případě vyhledejte co
nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při sepnutí klíčku v zapalování se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí zhasnout.
ZÁVADA EBD
(ãervená)
(Ïlutá)
REJSTŘÍK
>
ZÁVADA SYSTÉMU
ABS (Ïlutá)
175
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
176
*
ZÁVADA HILL
HOLDER
(Ïlutá)
(u příslušné verze
vozidla)
Po zasunutí klíčku do zapalování se kontrolka (u příslušné verze vozidla) rozsvítí, ale po několika sekundách musí
zhasnout.
Pokud kontrolka dál svítí (u některých
verzí se zobrazí hlášení na displeji), signalizuje závadu systému Hill Holder. V
takovém případě vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
á
SYSTÉM ASR (PROTI
PROKLUZU KOL)
(Ïlutá)
Při sepnutí klíčku v zapalování se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí zhasnout. Kontrolka začne
blikat při zaúčinkování systému ASR,
aby řidiče informovala, že se systém přizpůsobuje stavu přilnavosti jízdního povrchu.
Vyřazení systému ASR
Pokud systém ASR vyřadíte ručně (stiskem tlačítka ASR/VDC) (viz kapitolu
“Systém ASR” v kapitole “Přístrojová
deska a ovládače), kontrolka v tlačítku
ASR/VDC se rozsvítí (u verzí s multifunkčním konfigurovatelným displejem
se zobrazí i symbol V).
Závada ASR
V případě závady se systém ASR automaticky vypne a u verzí s multifunkčním
konfigurovatelným displejem se zobrazí symbol V. V takovém případě vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
W
ZÁVADA VNùJ·ÍCH
SVùTEL
(Ïlutá)
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se
rozsvítí (u některých verzí se zobrazí
hlášení na displeji), když systém detekuje závadu některého z následujících
světel:
– poziční světla
– směrová světla
– zadní svítilna mlhy
– osvětlení registrační značky.
Možná závada: Spálení jedné žárovky
nebo více žárovek, přepálení příslušné
pojistky nebo přerušené elektrického
spojení.
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí obrysových světel.
Follow me home
Kontrolka se rozsvítí (spolu s hlášením na
displeji) při zapnutí této funkce (viz odstavec “Follow mi home” v kapitole “Přístrojová deska a ovládače).
R
SMùROVÁ
SVùTLA LEVÉ
(zelená)
Kontrolka se rozsvítí při přestavení pákového přepínače dolů nebo při zapnutí výstražných světel spolu s pravým ukazatelem, pokud stisknete tlačítko výstražných světel.
Kontrolka se rozsvítí, když zapnete koncová mlhová světla.
5
P¤EDNÍ MLHOVÁ
SVùTLA
(zelená kontrolka)
Kontrolka se rozsvítí, když zapnete přední mlhová světla.
2
POTKÁVACÍ SVùTLA
(zelená kontrolka)
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí potkávacích světlometů.
E
PRAV¯ UKAZATEL
SMùRU (zelená)
Kontrolka se rozsvítí při přestavení pákového ovládače směrových
světel nahoru nebo spolu s levým ukazatelem, pokud stisknete tlačítko výstražných světel.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Světla, obrysová
V NOUZI
Kontrolka se rozsvítí, když zapnete dálkové světlomety.
ÚDRŽBA A
PÉČE
4
KONCOVÁ MLHOVÁ
SVùTLA (Ïlutá)
FOLLOW ME HOME
(zelená)
1
DÁLKOVÉ
SVùTLOMETY
(modrá kontrolka)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se
rozsvítí (u některých verzí se zobrazí i hlášení na displeji), když systém detekuje
závadu u brzdových světel (stop). Možná závada: spálení žárovky, přepálení příslušné pojistky nebo přerušené elektrického spojení.
3
OBRYSOVÁ SVùTLA
(zelená kontrolka)
REJSTŘÍK
T
ZÁVADA
BRZDOV¯CH
SVùTEL
(Ïlutá)
177
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ZÁVADA DE·ËOVÉHO
SENZORU (Ïlutá)
(u příslušné verze vozidla)
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
Kontrolka (nebo u některých verzí symbol
spolu s hlášením na displeji) se rozsvítí v
případě závady soumrakového snímače.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
1
ZÁVADA
SOUMRAKOVÉHO
SENZORU (Ïlutá)
(u příslušné verze vozidla)
178
u
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se rozsvítí (u některých verzí se zobrazí i hlášení na displeji) v případě, že se
vyskytne závada na dešťovém senzoru.
t
ZÁVADA
PARKOVACÍCH
SENZORÒ (Ïlutá)
(u příslušné verze vozidla)
Kontrolka (nebo u některých verzí symbol
spolu s hlášením na displeji) se rozsvítí v
případě závady parkovacích senzorů.
K
REZERVA PALIVA –
OMEZEN¯ DOJEZD
(Ïlutá)
Kontrolka v ukazateli hladiny paliva se rozsvítí, jakmile v nádrži zůstane
asi 10 litrů paliva. Pokud dojezd vozidla
klesne pod 50 km (nebo 31 mílí), zobrazí
se u některých verzí na displeji výstražné hlášení.
Pokud kontrolka K začne
během jízdy blikat, vyhledejte autorizovaný servis
Alfa Romeo.
Ü
CRUISE CONTROL
(zelená)
(u příslušné verze vozidla)
Kontrolka se rozsvítí (u některých
verzí spolu s hlášením na displeji) v případě, kdy se ovládač nastavení rychlosti
(tempomat) otočí na polohu Ü.
PROBÍHÁ âISTùNÍ
h FILTRU DPF
(ZANESEN¯ FILTR)
(pouze verze Diesel s filtrem
DPF – jantarově žlutá)
Po zasunutí elektronického klíčku do zapalování na přístrojové desce rozsvítí, ale po
několika sekundách musí zhasnout. Kontrolka svítí, aby upozornila zákazníka, že
systém filtru DPF musí pomocí procesu regenerace odstranit zachycené zplodiny
(pevné částice). Kontrolka se nerozsvítí
při každé regeneraci filtru pevných částic
DPF, ale pouze v případě, že jízdní podmínky vyžadují tuto informaci zákazníkovi
oznámit. Aby kontrolka zhasla, udržujte
vozidlo v pohybu až do ukončení procesu regenerace.
Proces regenerace je dokončen průměrně za 15 minut. Optimální podmínky pro
dokončení procesu regenerace jsou dosažené při rychlosti 60 km/h a otáčkách
motoru 2000 ot./min. Rozsvícení této
kontrolky nepředstavuje závadu na vozidle, a proto není potřebné dávat vozidlo do servisu. Kromě rozsvícení kontrolky
se na displeji zobrazí příslušné hlášení (pro
určitá provedení/trhy).
POZOR
Přepravní rychlost musí
být vždy přizpůsobena
dané dopravní situaci, počasí a
příslušným pravidlům silničního
provozu. Motor lze vypnout i v
případě, že kontrolka filtru pevných částic DPF svítí; opakované
přerušování procesu regenerace
může ale způsobit rychlejší opotřebení motorového oleje. Z tohoto důvodu doporučujeme před
vypnutím motoru postupovat
podle výše uvedených pokynů a
počkat, až kontrolka zhasne. Nedoporučujeme provádět proces
regenerace filtru DPF, pokud vozidlo stojí.
)
NEDOSTATEâNÁ
HLADINA
OST¤IKOVACÍ
KAPALINY
(Ïlutá)
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se
rozsvítí (u některých verzí spolu s hlášením na displeji), když hladina ostřikovací kapaliny klesne pod povolené minimální množství.
n
ZÁVADA SYSTÉMU
T.P.M.S.
(u příslušné verze
vozidla)
U některých verzí se na displeji zobrazí
hlášení a symbol (žluté barvy) v případě, že dojde k závadě monitorovacího
systému tlaku v pneumatikách T.P.M.S.
V takovém případě vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Alfa Romeo.
Při namontování jednoho kola nebo více kol bez snímače se na displeji zobrazí
upozornění, které zůstane svítit do obnovení řádného stavu.
Pokud se tento problém bude týkat dvou
či více pneumatik, zobrazí se na displeji
postupně hlášení o každé z nich. V takovém případě doporučujeme co nejdříve
pneumatiky dohustit na správné hodnoty (viz kapitolu “Technické údaje”).
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
KONTROLKY NASTARTOVÁNÍ
A HLÁŠENÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
U některých verzí se na displeji zobrazí
hlášení a symbol (žlutý), které řidiče
upozorní, že tlak v pneumatikách je nižší než doporučená hodnota, která zajišťuje delší životnost pneumatik a optimální spotřebu paliva; může také signalizovat postupný pokles tlaku.
V NOUZI
Než se vyhledáte autorizovaný servis Alfa Romeo proveďte inicializační proceduru ovládání oken (viz “Elektrické ovládání oken” v kapitole “Přístrojová deska a ovládače”). V případě, že se problém neodstraní, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
n
ÚDRŽBA A
PÉČE
V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Alfa Romeo.
Pokud vozidlo překročí mezní rychlost nastavenou v nastavovacím
menu (Menu Setup) (např. 120 km/h)
(viz odstavec “Multifunkční displej” nebo “Multifunkční konfigurovatelný displej” v kapitole “Přístrojová deska a
ovládače), zobrazí se na displeji výstražné hlášení a symbol (červený) a
ozve se zvukový signál.
ZKONTROLUJTE
TLAK V
PNEUMATIKÁCH
(u příslušné verze
vozidla)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kontrolka (nebo u některých verzí symbol spolu s hlášením na displeji) se rozsvítí, když dojde k závadě ochrany proti skřípnutí zavírajícími se okny.
X
P¤EKROâENÍ LIMITU
RYCHLOSTI
REJSTŘÍK
5
ZÁVADA SYSTÉMU
PROTI SK¤ÍPNUTÍ
(Ïlutá)
179
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY
A HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
180
n
NEDOSTATEâN¯
TLAK V
PNEUMATIKÁCH
(u příslušných verzí
vozidla)
U některých verzí se na displeji zobrazí
hlášení a symbol (červený) (spolu s akustickým upozorněním), že tlak v jedné či
více pneumatikách klesl pod stanovené
minimum. Systém T.P.M.S. tak řidiče upozorňuje na nebezpečné podhustění pneumatik/pneumatik a nebezpečí píchnutí.
UPOZORNĚNÍ S podhuštěnou pneumatikou/pneumatikami nepokračujte v
jízdě, sníží se ovladatelnost vozidla. Zastavte vozidlo bez prudkého zabrzdění a
zatočení kol. Kolo vyměňte bez prodlení za rezervní (u příslušné verze
vozidla) nebo pneumatiku/pneumatiky
opravte pomocí speciální sady (viz odstavec “Výměna kol” v kapitole “V nouzi”), a co nejdříve vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
n
TLAK V
PNEUMATIKÁCH
NEODPOVÍDAJÍCÍ
RYCHLOSTI
(u příslušné verze
vozidla)
Pokud chcete jet rychlostí vyšší než 160
km/h, je třeba dohustit pneumatiky na
hodnotu odpovídající plnému zatížení vozidla (viz odstavec “Tlak za studena” v
kapitole “Technické údaje”.)
U některých verzí se na displeji zobrazí
hlášení a symbol (žlutý) v případě, že
systém T.P.M.S. detekuje tlak neodpovídající jízdní rychlosti, a nezmizí, dokud
rychlost nesnížíte pod nastavenou mez.
UPOZORNĚNÍ V podobné případě
okamžitě snižte jízdní rychlost; přehřátí
pneumatiky může nenapravitelně poškodit její výkony a životnost, a může
vést dokonce k jejímu vybuchnutí.
UPOZORNĚNÍ Pokud chcete přesto
pokračovat v jízdě vysokou rychlostí (přes
160 km/h), musíte po rozsvícení symbolu na displeji co nejdříve vozidlo zastavit, aby se tlak (viz odstavec “Tlak
za studena” v kapitole “Technické údaje”) mohl přizpůsobit.
SADA PRO RYCHLOU OPRAVU PNEUMATIK
FIX&GO automatic ............................................ 190
VÝMĚNA ŽÁROVKY ........................................... 196
VÝMĚNA ŽÁROVKY U VNĚJŠÍCH SVÍTIDEL ............. 199
VÝMĚNA ŽÁROVKY U VNITŘNÍCH SVÍTIDEL ........... 205
VÝMĚNA POJISTEK ........................................... 209
DOBITÍ BATERIE ................................................ 219
ZVEDNUTÍ VOZIDLA ........................................... 220
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
VÝMĚNA KOLA ................................................. 183
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
STARTOVÁNÍ S POMOCNOU BATERIÍ .................... 182
V NOUZI
V případě nouze doporučujeme zatelefonovat na bezplatné číslo
uvedené v Záruční knížce. Můžete si také vyhledat internetové stránky www.alfaromeo.com,
na kterých lze vyhledat nejbližší autorizovaný servis Alfa Romeo.
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
TAŽENÍ VOZIDLA ............................................... 221
181
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
182
STARTOVÁNÍ
S POMOCNOU
BATERIÍ
Je-li baterie vybitá, je možné motor nastartovat pomocí jiné baterie, jejíž kapacita musí být stejná nebo vyšší než
kapacita vybité baterie.
Postup při spouštění motoru obr. 1:
❒ Vhodným kabelem spojte plusové
svorky obou baterií (značka + u
svorky);
❒ připojte druhým kabelem minusovou
svorku (–) pomocné baterie na
kostru E motoru startovaného vozidla;
❒ spusťte motor;
❒ když motor běží, odpojte kabely v
opačném pořadí než při zapojovaní.
Pro nouzové nastartování motoru se nesmí v
žádném případě použít
rychlonabíječ baterií: Mohlo by
dojít k poškození elektronických
systémů a řídicích jednotek zapalování a dodávky paliva.
obr. 1
A0E0201m
Pokud se po dalších pokusech motor nespustí, obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
UPOZORNĚNÍNepropojujte přímo
minusové svorky obou baterií. Od případných jisker by se mohl vznítit výbušný plyn, který se může uvolnit z baterie. Je-li pomocná baterie nainstalovaná ve druhém vozidle, je třeba zabránit tomu, aby mezi tímto vozidlem a
vozidlem s vybitou baterií došlo k náhodnému kontaktu kovových částí.
POZOR
Takto startovat motor
smějí pouze zkušené
osoby, protože nesprávný postup může způsobit elektrické
výboje značné intenzity. Elektrolyt je jed a žíravina. Zabraňte zasažení očí a pokožky.
V blízkosti baterii se nesmíte
pohybovat s volným plamenem, se zapálenou cigaretou
ani se zdrojem jisker.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
POZOR
Dokud motor neběžní,
není aktivní brzdový
posilovač ani posilové řízení,
takže je nutno na brzdový pedál i na volant vyvíjet vyšší sílu než obvykle.
Alternativně k sadě “Kit Fix & Go automatic” si můžete zakoupit rezervní kolo menší či běžné velikosti; jeho případná výměna a správné použití zvedák
vyžaduje některá opatření, která jsou
uvedena níže.
V NOUZI
Určité verze/pro určité trhy může být
vozidlo vybaveno sadou pro rychlou
opravu pneumatik “Fix&Go automatic“.
Pokyny pro postup při výměně kola jsou
uvedeny v následující kapitole.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Je přísně zakázáno startovat motor roztlačováním, tažením nebo rozjezdem z
kopce. Tento způsob startování může
způsobit vniknutí paliva do katalyzátoru a nenapravitelně jej poškodit.
POZOR
Označte řádně stojící
vozidlo podle platných
předpisů: výstražnými světly,
výstražným trojúhelníkem,
atd. Je vhodné, aby cestující
vystoupili z vozidla a vyčkali
mimo ně v bezpečné vzdálenosti s ohledem na silniční provoz. Ve svahu nebo na nerovné vozovce umístěte pod kola
klíny nebo jiný materiál vhodný k zajištění vozu. Nikdy nespouštějte motor vozidla uloženého na zvedáku. Cestujeteli s přípojným vozidlem, před
zvednutím vozu je odpojte.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V¯MùNA KOLA
REJSTŘÍK
STARTOVÁNÍ MOTORU
SETRVAâNOSTÍ
183
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
184
POZOR
Rezervní kolo dodávané s vozidle (u příslušné verze vozidla) je určeno
speciálně pro dané vozidlo; nemontujte jej na vozidlo jiného
modelu, na své vozidlo nemontujte rezervní kolo z jiného modelu. Rezervní kolo se
smí použít pouze v nouzovém
případě. Jízdu s rezervním kolem omezte na nejmenší možnou vzdálenost a max. rychlost omezte na 80 km/h. Na
rezervním kole je nalepen štítek, na kterém jsou shrnuty
hlavní pokyny pro jeho používání. Nalepený štítek se nesmí
odstranit ani zakrýt! Na rezervní kolo nesmíte nikdy nasazovat kryt.
POZOR
Vozidlo s rezervním
kolem má jiné jízdní
charakteristiky. Vyvarujte se
prudkých akcelerací a brzdění
jakož i rychlého projíždění zatáčkami. Celková životnost rezervního kola je 3 000 km. Po
ujetí této vzdálenosti je nutno vyměnit kolo za jiné stejného typu. Na ráfek určený
pro rezervní kolo nikdy nemontujte tradiční pneumatiku.
Nechejte kolo s píchnutou
pneumatikou opravit a znovu
nasadit co nejdříve. Není povoleno používat současně dvě
rezervní kola či více rezervních
kol. Před montáží nepotírejte
závity šroubů tukem. Mohly
by se samovolně uvolnit.
POZOR
Zvedák slouží výhradně
pro výměnu kol na vozidle, s nímž je dodáván nebo na
vozidlech téhož modelu. V žádném případě se nesmí používat
pro jiné účely, např. pro zvedání vozidla jiného modelu. Je zakázáno jej používat pro opravy pod vozidlem. Nesprávným
umístěním zvedáku může dojít
ke spadnutí vozidla. Nepoužívejte zvedák pro zvedání vyšších hmotností než těch, jež jsou
uvedeny na jeho štítku. Na rezervní kolo se nesmějí nasadit
sněhové řetězy. Pokud tedy
píchnete přední pneumatiku
(hnacího kola) a je třeba nasadit řetězy, je nutno přemontovat dopředu normální kolo ze
zadní nápravy a místo zadního
kola nasadit rezervní kolo. Na
takto namontovaná přední hnací kola můžete nasadit sněhové řetězy a vyřešit problém.
Postup při výměně kola:
❒ zvedák váží 1,76 kg;
❒ Odstavte vozidlo tak, aby netvořilo
překážku v silničním provozu a bylo možné kolo vyměnit v bezpečných podmínkách. Pokud možno,
postavte vůz na rovný a dostatečně
pevný podklad;
❒ zvedák není třeba seřizovat;
❒ zvedák se nedá opravit; při závadě
je nutno pořídit nový originální zvedák;
❒ na zvedák se nesmí montovat žádné
nářadí kromě ovládací kliky.
❒ vypněte motor, zatáhněte parkovací
brzdu a zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpětný pojezd;
❒ klikou A-obr. 2 zvedněte kryt B
a upevněte je podle obr. 3;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Důležité:
V NOUZI
A0E0133m
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 3
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0132m
REJSTŘÍK
obr. 2
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
POZOR
Nepoškozujte
plnicí
ventilek. Mezi ráfek a
pneumatiku nevkládejte žádné nástroje. Pravidelně kontrolujte a doplňujte tlak v
pneumatikách a v rezervním
kole podle hodnot uvedených
v “Technické údaje”.
185
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
obr. 4
A0E0134m
obr. 5
❒ ze zavazadlového prostoru vyndejte
skříňku s nářadím obr. 4;
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 7
A0E0195m
❒ zasuňte zvedák podle obr. 7 (u
verzí vybavených minispojlery je třeba nejdříve sejmout kryt A-obr. 9
uložený na minispojleru postupem
znázorněným na obrázku);
❒ klíčem z výbavy A-obr. 5 povolte o
jednu otočku upevňovací šrouby; u
vozidel se slitinovými ráfky “zatřeste” vozem, aby se snadněji uvolnily
ráfky z náboje kola;
obr. 6
186
A0E0206m
A0E0207m
❒ odstraňte kryt A-obr. 6 (pouze u
verzí s ocelovými ráfky);
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
❒ zkontrolujte, zda jsou styčné plochy
s nábojem rezervního kola čisté; nečistoty by mohly způsobit povolení
upevňovacích šroubů během jízdy;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ vyšroubujte povolené upevňovací
šrouby a kolo vyjměte;
V NOUZI
❒ nasaďte kliku L-obr. 8 a jejím otáčením zvedejte vůz do okamžiku,
kdy je kolo několik centimetrů nad
zemí;
A0E0049m
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ upozorněte případné spolucestující,
že se vozidlo bude zvedat a je třeba
z vozidla vystoupit a nedotýkat se
jej, dokud je znovu nespustíte na
zem;
obr. 9
TECHNICKÉ
ÚDAJE
❒ mechanismem F-obr. 8 otevřete
zvedák tak, aby se jeho horní část
G zasunula řádně do zádržného zařízení H;
A0E0208m
REJSTŘÍK
obr. 8
187
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ZPùTNÁ MONTÁÎ
NORMÁLNÍHO KOLA
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
Zvedněte vozidlo výše uvedeným postupem a demontujte rezervní kolo.
188
Verze s ocelovými ráfky
obr. 10
A0E0209m
❒ namontujte rezervní kolo tak, aby
se jeden z otvorů A-obr. 10 kryl
s příslušným středícím čepem B;
❒ klíčem z výbavy zašroubujte pět
upevňovacích šroubů;
obr. 11
A0E0210m
❒ spusťte vozidlo na zem a vyjměte
zvedák;
❒ klíčem z výbavy utáhněte šrouby na
doraz křížovým postupem (vždy dva
šrouby proti sobě) v pořadí uvedeném na obr. 11.
Postupujte takto:
❒ Zkontrolujte, zda se na styčných plochách normálního kola a náboje nenacházejí nečistoty, které by mohly
způsobit povolení upevňovacích šroubů;
❒ namontujte normální kolo, dávejte
pozor, aby čep B-obr. 10 souhlasil s jedním z otvorů A;
❒ spusťte vozidlo dolů a vyjměte zvedák;
❒ klíčem dodávaným s vozidlem zašroubujte na doraz upevňovací šrouby v pořadí uvedeném na obr. 11.
Postupujte takto:
❒ zašroubujte středicí čep A-obr. 13
do jednoho z otvorů upevňovacích
šroubů na náboji kola;
❒ nasuňte kolo na čep a klíčem z výbavy zašroubujte čtyři upevňovací
šrouby;
❒ vyšroubujte středicí čep A-obr. 13
a zašroubujte poslední upevňovací
šroub;
❒ spusťte vozidlo na zem, vyjměte zvedák, a klíčem z výbavy utáhněte šrouby v pořadí uvedeném výše u montáže rezervního kola obr. 11.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Verze se slitinovými ráfky
V NOUZI
❒ klíčem dodávaným s vozidlem zašroubujte upevňovací šrouby;
A0E0211m
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ umístěte kryt kola na ráfek tak, aby
symbol C vyražený na vnitřku krytu
souhlasil s plnicím ventilkem obr. 12;
obr. 13
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0236m
REJSTŘÍK
obr. 12
Po výměně kola:
❒ uložte rezervní kolo do příslušného
prolisu v zavazadlovém prostoru;
❒ vraťte částečně otevřený zvedák do
schránky, do které jej musíte mírně
zatlačit, aby během jízdy nezačal
vibrovat;
❒ vraťte použité nářadí do skříňky;
❒ skříňku s nářadím uložte do rezervního kola;
❒ uložte správně zpět kryt v zavazadlovém prostoru.
189
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
190
SADA PRO
RYCHLOU OPRAVU
PNEUMATIK
FIX&GO automatic
Alternativně k nářadí a rezervnímu kolu
je vozidlo opatřeno sadou pro rychlou
opravu pneumatik s názvem “FIX&GO
automatic”.
Sada obr. 14 se nachází v zavazadlovém prostoru Součástí sady je i šroubovák a tažné oko.
obr. 14
A0E0114m
Sada obsahuje:
❒ bombičku A-obr. 14 s tekutou lepicí hmotou
- s plnicí trubičkou B
- samolepku C s upozorněním
“max. 80 km/h”, kterou je třeba
po opravě pneumatiky umístit na
dobře viditelné místo (např. na přístrojovou desku);
❒ kompresor D s manometrem a přípojkami;
obr. 15
A0E0048m
❒ příbalový leták obr. 15 s pokyny
pro použití sady, který je nutno předat technikům, kteří budou s takto
opravenou pneumatikou manipulovat;
❒ pár pracovních rukavic uložený v prostoru vedle kompresoru;
❒ adaptéry pro různé ventilky.
POZOR
Při poškození ráfku kola (s patkou zdeformovanou natolik, že uniká
vzduch) nelze pneumatiku
opravit. Nevytahujte cizí tělesa (šrouby či hřebíky) z pneumatiky.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Po propíchnutí pneumatiky cizím tělesem, je
možné opravit pneumatiky s poškozením vzorku a ramena do průměru max. 4 mm.
V NOUZI
POZOR
Poškození na bocích
pneumatiky nelze opravit. Sadu pro rychlou opravu
nelze použít na poškození způsobené jízdou po podhuštěné
pneumatice.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Tmelicí hmota ze sady pro rychlou opravu je určena pro venkovní teploty
–20 °C až +50 °C. Má omezenou životnost.
POZOR
Bombička obsahuje ethylenglykol. Obsahuje
latex, který může způsobit
alergickou reakci. Nesmíte ji
požít. Dráždí oči. Může vyvolat reakci při vdechnutí a kontaktu. Vyvarujte se zasažení
očí, pokožky a oděvu. Při kontaktu vypláchněte hojně vodou. V případě pozření nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa a vypijte hodně vody.
Bez prodlení kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Astmatici nesmějí produkt
používat. Během práci s produktem nevdechujte výpary.
Při případné alergické reakci
vyhledejte bez prodlení lékaře. Skladujte tlakovou nádobu ve vhodném prostoru, daleko od zdrojů tepla. Lepicí
hmota má stanovenou trvanlivost.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Příbalový leták s pokyny o použití sady pro
rychlou opravu je nutno předat
technikům, kteří budou s opravenou pneumatikou manipulovat.
Důležité informace:
REJSTŘÍK
POZOR
191
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
192
POZOR
Nepoužívejte kompresor nepřetržitě déle
než 20 minut. Nebezpečí přehřátí. Sada pro rychlou opravu
není určena pro definitivní
opravu pneumatik, proto s
takto opravenou pneumatikou
jezděte jen po nezbytně nutnou dobu.
Bombičku s prošlou lepicí hmotou vyměňte. S
tlakovou nádobu a lepicí hmotou nakládejte jako s odpadem tak, abyste neznečistili
životní prostředí. Odpad je nutno zpracovat podle platných
předpisů.
A0E0212m
obr. 16
obr. 17
A0E0116m
obr. 18
A0E0214m
POSTUP P¤I PLNùNÍ
PNEUMATIKY
POZOR
Navlékněte si ochranné
rukavice dodané se sadou pro rychlou opravu pneumatik.
Postupujte takto:
❒ umístěte kolo s ventilem A-obr.
16 v poloze uvedené na obrázku,
zatáhněte parkovací brzdu,
vytáhněte sadu na rychlou opravu
a připravte ji ke kolu;
❒ vyšroubujte násadku ventilu pneumatiky, vytáhněte plnicí hadici Aobr. 17 a zašroubujte objímku Bobr. 18 na ventil pneumatiky;
❒ nahustěte pneumatiku na předepsanou hodnotu uvedenou v odstavci
“Kola” v kapitole “Technické údaje”.
Doporučujeme zkontrolovat stupeň
nahuštění také manometrem Bobr. 19 s vypnutým kompresorem,
aby byl odečet co nejpřesnější;
❒ pokud se ani v tomto případě nepodaří do 5 minut dosáhnout tlaku nejméně 1,8 bar, v jízdě nepokračujte, protože pneumatika je příliš poškozená a sada není s to
zaručit její těsnost. Vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo;
❒ Po asi 10 minutách zastavte vozidlo a překontrolujte tlak v pneumatice. Nezapomeňte přitom zatáhnout parkovací brzdu;
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ pokud se do 5 minut nepodaří dosáhnout tlaku nejméně 1,5 bar, odpojte kompresor od ventilku a od zásuvky, popojeďte s vozidlem cca 10
metrů vpřed kvůli rozložení těsnicí
kapaliny uvnitř pneumatiky a zopakujte postup při huštění;
V NOUZI
❒ zkontrolujte, zda je spínač A-obr.
19 kompresoru v poloze 0 (vypnutý), nastartujte motor, zasuňte
vidlici A-obr. 20 do proudové zásuvky / zapalovače cigaret na předním tunelu, spusťte kompresor přepnutím spínače A-obr. 19 na I
(zapnuto);
obr. 20
Do místa, na které řidič
dobře vidí, nalepte samolepku s upozorněním, že
pneumatika byla opravena sadou pro rychlou opravu. V jízdě pokračujte opatrně, zejména při projíždění zatáček. Nejezděte rychlostí vyšší než 80
km/h. Vyvarujte se prudkých
akcelerací a brzdění.
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 19
A0E0217m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POZOR
A0E0213m
REJSTŘÍK
❒ pokud se podaří pneumatiku na předepsanou hodnotu, uvedenou v odstavci “Kola” v kapitole “Technické
údaje” nahustit, pokračujte ihned v
jízdě;
193
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
194
POZOR
Pokud tlak v pneumatice klesne pod 1,8 bar,
nepokračujte v jízdě; znamená
to, že sada pro rychlou opravu Fix & Go automatic nemůže zajistit řádnou těsnost, protože je pneumatika příliš poškozená. Obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
A0E0215m
obr. 21
POZOR
❒ Pokud naměříte tlak alespoň 1,8
bar, dohustěte pneumatiku na správný tlak (se spuštěným motorem a
zataženou parkovací brzdou) a pokračujte v jízdě;
❒ jeďte opatrně a vyhledejte nejbližší
autorizovaný servis Alfa Romeo.
Autorizovanému servisu je třeba v každém
případě nahlásit, že pneumatika byla opravena sadou pro
rychlou opravu. Příbalový leták s pokyny o použití sady
pro rychlou opravu je nutno
předat technikům, kteří budou
s opravenou pneumatikou manipulovat.
obr. 22
A0E0216m
POUZE PRO KONTROLU A
DOHU·TùNÍ
Kompresor lze použít i pro dohuštění pneumatik.
Uvolněte rychlospojku A-obr. 21 a připojte ji přímo k ventilku obr. 22; tím se
zabrání tomu, aby bombička byla připojena ke kompresoru a lepicí hmota se nevstříkne.
❒ zasuňte novou bombičku a otočte ji
doprava;
❒ zasuňte spojku A nebo hadičku B
do uložení.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ bombičku, kterou chcete vyměnit,
natočte doleva a zvedněte ji;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0047m
V NOUZI
obr. 23
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ odpojte spojku A-obr. 23 a odpojte hadičku B;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Postup při výměně tlakové nádoby:
POZOR
Případnému
jinému
uživateli vozidla je třeba v každém případě oznámit,
že pneumatika byla opravena sadou pro rychlou opravu.
Odevzdejte nálepku s informací technikovi v servisu, který bude provádět definitivní
opravu pneumatiky.
REJSTŘÍK
POSTUP P¤I V¯MùNù
TLAKOVÉ NÁDOBY S LEPICÍ
HMOTOU
195
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
196
V¯MùNA ÎÁROVEK
ZÁKLADNÍ POKYNY
❒ Jestliže přestane svítit některá svítilna, zkontrolujte nejdříve příslušnou
pojistku: Umístění pojistek je popsáno v odstavci “Výměna pojistek”
v této kapitole;
❒ před výměnou žárovky je nutno
zkontrolovat, zda nejsou kontakty
zoxidované;
POZOR
U halogenových žárovek se dotýkejte výhradně kovové části. Jestliže
se dotknete prsty průhledné
hlavice žárovky, sníží se intenzita světelného svazku. Může
dojít i ke zkrácení životnosti
žárovky. Jestliže se baňky dotknete, otřete ji kouskem látky navlhčené v alkoholu a nechte ji vyschnout.
❒ spálené žárovky je nutno vyměnit za
nové se stejnými charakteristikami;
❒ po každé výměně žárovky ve světlometech zkontrolujte z bezpečnostních důvodů sklon světelných paprsků;
UPOZORNĚNÍ Na vnitřním povrchu
světlometu se může objevit mírné zamlžení: Není to závada. Je to přirozený jev vyvolaný nízkou teplotou a určitou vlhkostí vzduchu; po rozsvícení světlometů zamlžení rychle zmizí. Kapky ve
světlometu znamenají zatékání vody vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo
POZOR
Neodborně provedené
úpravy nebo opravy
elektrické soustavy (elektronických řídicích jednotek) bez
ohledu na technické charakteristiky soustavy mohou způsobit závady s nebezpečím požáru.
POZOR
Halogenové žárovky
obsahují stlačený plyn,
proto při prasknutí může dojít
k vymrštění skleněných střepů.
POZOR
Z důvodu vysokého napájecího napětí smějí
výměnu výbojek (bi-xenon)
provádět pouze odborní technici: Nebezpečí smrti! Obraťte se na autorizovaný servis
Alfa Romeo.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
A
Celoskleněné žárovky: Nasazené zatlačením. Vyndávají se
vytažením.
Trubicové žárovky: Vyjmou se
vytažením z kontaktů.
F
Výbojky (bi-xenonové).
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
C
Vozidlo je osazeno žárovkami různého
typu:
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
D-E Halogenové žárovky: Před
vyjmutím je třeba uvolnit zajišťovací pružinky z uložení.
V NOUZI
Bajonetové žárovky: Chceteli ji vyjmout, zatlačte na baňku,
otočte ji doleva a vytáhněte ven.
ÚDRŽBA A
PÉČE
B
TECHNICKÉ
ÚDAJE
TYPY ÎÁROVEK obr. 24
A0E0117m
REJSTŘÍK
obr. 24
197
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
198
ŽÁROVKY
OBRÁZEK 24
TYP
VÝKON
Dálkové světlomety
D
H7
55W
Potkávací světlomety
D
H7
55W
Dálkové/potkávací světlomety
(verze se světlomety Bixenon) (u příslušné verze vozidla)
F
D1S
55W
Přídavné dálkové světlomety (u příslušné verze vozidla)
D
H1
55W
Přední poziční světlo (jedno v každém světlometu)
A
W5WB
5W
Zadní poziční světla (jedno v pevné optické skupině jedno v pohyblivé optické skupině)
B
P21/5W
5W
Mlhová světla
E
H1
55W
Přední směrová světla
B
PY21W
21W
Boční směrová světla
A
W5W
5W
Zadní směrová světla
B
P21W
21W
Brzdová světla
B
P21/5W
21W
Světlo, brzdové třetí
A
W2,3W
2,3W
Zpáteční světla
B
P21W
21W
Svítilna do mlhy, zpětná
B
P21W
21W
Osvětlení registrační značky
A
W5W
5W
2xA+1C
2xW5+10W
5+5+10W
Svítilna v zavazadlovém prostoru
C
10W
10W
Zadní stropní svítilna
A
2xW5W
5+5W
Svítilny u zrcátek
A
1,5W
1,5W
Svítilna ve schránce v palubní desce
A
W5W
5W
Obrysové svítilny u dveří
A
W5W
5W
Přední stropní svítilna
Uspořádání žárovek v optické skupině
obr. 25/a:
A Dálkové světlomety
B Obrysová/směrová světla
C Dálková světla
POZOR
Po provedení výměny
namontujte správně víka a ujistěte se, že jsou správně zajištěna.
POZOR
Podtlakové čerpadlo
vyvíjí při činnosti vysoké teploty: Nedotýkejte se
ho rukama, hrozí nebezpečí
popálení. Neodborné zacházení s podtlakovým čerpadlem
by mohlo poškodit jeho účinnost a ohrozit bezpečnost vozidla.
I pro verze s podtlakovým čerpadlem posilovače brzd uvádíme pouze orientační
pokyny; doporučujeme vyhledat autorizovaný servis Alfa Romeo.
Postup při výměně žárovky:
❒ otočte kryt doleva A-obr. 25/a;
❒ odpojte elektrický konektor Aobr. 26;
❒ uvolněte zajišťovací svorku B;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
U některých verzí je třeba odstranit podtlakové čerpadlo posilovače brzd, abyste mohli vyměnit halogenovou žárovku v levém světlometu. Podtlakové čerpadlo je umístěno vedle kontejneru baterie (obr. 25).
A0E0191m
V NOUZI
Před výměnou žárovky sejměte příslušný kryt otočením doleva.
Dálková světa
(halogenové žárovky)
obr. 25/a
ÚDRŽBA A
PÉČE
Přední optické skupiny obsahují žárovky dálkových, obrysových, směrových a
potkávacích světel.
A0E0540m
obr. 25
TECHNICKÉ
ÚDAJE
P¤EDNÍ OPTICKÉ SKUPINY
REJSTŘÍK
Typ a výkon žárovky jsou uvedeny v části “Výměna žárovek”.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
V¯MùNA ÎÁROVKY
U VNùJ·ÍCH
SVÍTIDEL
199
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
200
obr. 26
A0E0223m
❒ vytáhněte žárovku a vyměňte ji;
❒ po montáži zajistěte novou žárovku
svorkou B-obr. 26;
❒ připojte elektrický konektor A;
❒ namontujte správně kryt zpět.
obr. 27
A0E0193m
obr. 28
A0E0194m
Světla, obrysová
Přední ukazatele směru
Postup při výměně žárovky:
Postup při výměně žárovky:
❒ otočte doleva kryt B-obr. 25;
❒ otočte doleva kryt B-obr. 25;
❒ uvolněte úchyt A-obr. 27, vyjměte žárovku a vyměňte ji;
❒ otočte doleva objímku A-obr. 28,
žárovku vyjměte a vyměňte;
❒ vložte objímku zpět a zatlačte, aby
zaklapla; zkontrolujte pohledem
zvenčí na světlomet správnou polohu žárovky;
❒ vložte objímku zpět a zatlačte, aby
zaklapla; zkontrolujte pohledem zvenčí na světlomet správnou polohu žárovky;
❒ namontujte správně kryt zpět.
❒ namontujte správně kryt zpět.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
❒ uvolněte zajišťovací svorku B;
❒ vytáhněte žárovku a vyměňte ji;
❒ po montáži zajistěte novou žárovku
svorkou B-obr. 29;
POZOR
Z důvodu vysokého napětí smí žárovku xenonového výbojkového světlometu (bixenon) vyměnit pouze odborník. Nebezpečí smrti!
Obraťte se na autorizovaný
servis Alfa Romeo.
❒ Zatlačte rukou kryt proti směru jízdy
a stlačte svorku A-obr. 30. Uvolněte přední část a skupinu vyjměte;
❒ otočte objímku doleva B-obr. 31
a vyjměte ji z krytu C.
❒ vytáhněte žárovku D a vyměňte ji;
❒ vložte zpět objímku B-obr. 31 do
krytu C, umístěte zpět celou skupinu,
zkontrolujte, zda je správně zaklapnutá zajišťovací svorka A-obr. 30.
Při výměně postupujte
opatrně, abyste nepoškodili karosérii nebo
kryt.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
❒ odpojte elektrický konektor A-obr. 29;
Postup při výměně žárovky:
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ otočte doleva kryt C-obr. 25;
Boční směrová světla
V NOUZI
Postup při výměně žárovky:
Dálková/potkávací světla s
plynovou výbojkou (xenonová)
(jsou-li součástí výbavy)
A0E0164m
obr. 31
ÚDRŽBA A
PÉČE
Potkávací světlomety
(halogenové žárovky)
A0E0163m
obr. 30
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0192m
REJSTŘÍK
obr. 29
201
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
202
obr. 32
A0E0196m
Přední světlomety do mlhy
obr. 32
(u příslušné verze vozidla)
UPOZORNĚNÍ Potřebujete-li vyměnit
přední mlhové žárovky a seřídit světlomety,
vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
obr. 33
A0E0165m
ZADNÍ OPTICKÉ SKUPINY
Zadní optické skupiny obsahují světla
zpětného pojezdu, koncová mlhová
světla, směrové ukazatele, obrysová
světla, osvětlení registrační značky, brzdová světla a přídavné brzdové světlo
(3. stopka).
obr. 34
A0E0166m
Světla zadního
pojezdu/koncová mlhová
světla
Postup při výměně žárovek:
❒ otevřete zavazadlový prostor;
❒ otočte zařízením A-obr. 33 tak,
aby se víko otevřelo B;
❒ dejte víko dolů, povolte přídržné
úchyty a vyjměte objímku žárovek Cobr. 34;
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
D: žárovka zpětného pojezdu ve světlometu na straně spolujezdce nebo
na pravé straně;
Postup při výměně žárovek:
D: žárovka koncového mlhového světla na straně řidiče nebo na levé straně
❒ uložte zpět skupinovou objímku a
upevněte ji správně zajišťovacími
úchyty C-obr. 34;
❒ zavřete víko B-obr. 33.
❒ otevřete zavazadlový prostor;
❒ otočte zařízením A-obr. 33 tak,
aby se víko otevřelo B;
❒ sklopte víko a vyjměte skupinovou
objímku po uvolnění zajišťovacích
úchytůC-obr. 34;
❒ vyjměte a vyměňte žárovku otočením doleva obr. 36:
D: žárovka levého/pravého obrysového světla
❒ uložte zpět skupinovou objímku a
upevněte ji správně zajišťovacími
úchyty C-obr. 34;
❒ zavřete víko B-obr. 33.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Obrysová světla ve svítilně
na víku zavazadlového
prostoru
A0E0170m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ vyjměte a vyměňte dotyčnou žárovku mírným tlakem a otočením doleva obr. 35:
obr. 37
V NOUZI
A0E0229m
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 36
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0167m
REJSTŘÍK
obr. 35
203
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
204
obr. 38
A0E0040m
Ukazatele směru/
Obrysová/brzdová světla
Při výměně žárovky postupujte takto:
❒ otevřete zavazadlový prostor;
❒ vyšroubujte šroub A-obr. 37 a vyjměte kryt B;
❒ vyjměte skupinový držák C-obr.
38 po uvolnění zajišťovacích úchytů D.
obr. 39
A0E0041m
❒ vyjměte žárovku mírným zatlačením a otočením doleva obr. 39 a
vyměňte ji:
E žárovka obrysového/brzdového světla;
F žárovka směrového světla.
❒ uložte skupinový držák a upevněte
jej správně zajišťovacími úchyty Dobr. 38;
❒ nasaďte kryt B-obr. 37 a utáhněte šroub A.
obr. 40
A0E0168m
Osvětlení registrační značky
Postup při výměně žárovek:
❒ plochým šroubovákem opatřeným
měkkým kusem látky uvolněte zařízení
A-obr. 40 a vytáhněte skupinu B;
❒ vytáhněte objímku C-obr. 41 lehkým natočením a vyměňte žárovku D
upevněnou zatlačením.
Typ a výkon žárovky jsou uvedeny v části “Výměna žárovek”.
Potřebujete-li vyměnit žárovku přídavného brzdového světla, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
ZADNÍ STROPNÍ SVÍTILNA
Verze bez střešního okna
Postup při výměně žárovky:
❒ sejměte přední kryt svítidla, jak ukazují šipky (viz obr. 42;
obr. 43
A0E0084m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Potřebujete-li vyměnit žárovku, obraťte
se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
A0E0183m
V NOUZI
Přídavné brzdové světlo
(3. stopka)
obr. 42
❒ otočte doleva obě objímky A-obr.
43, vyjměte žárovky a vyměňte je.
ÚDRŽBA A
PÉČE
P¤EDNÍ STROPNÍ SVÍTILNA
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0169m
REJSTŘÍK
obr. 41
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
V¯MùNA ÎÁROVKY
U VNIT¤NÍCH
SVÍTIDEL
205
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
206
obr. 44
A0E0098m
Verze se střešním oknem
Postup při výměně žárovek:
❒ uvolněte stropní svítidlo A-obr. 44
v místě označeném šipkou;
obr. 45
A0E0099m
❒ vyjměte žárovku B-obr. 45 po
uvolnění z bočních kontaktů a správně nasaďte novou žárovku.
obr. 46
A0E0118m
SVÍTIDLA U KOSMETICK¯CH
ZRCÁTEK (jsou-li souãástí
v˘bavy)
Postup při výměně žárovek:
❒ otevřete kryt zrcátka A-obr. 46;
❒ vyjměte stropní svítilnu B zapáčením
v bodech vyznačených šipkami;
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
OSVùTLENÍ ODKLÁDACÍ
SK¤Í≈KY
❒ zavřete kryt B-obr. 49 svítidla Bobr. 48;
Postup při výměně žárovky:
❒ nasaďte svítilnu do správné polohy
nejdříve na jedné a pak na druhé
straně, až ucítíte zaklapnutí.
❒ Otevřete odkládací skříňku;
❒ v bodě vyznačeném šipkami uvolněte a vytáhněte svítilnu A-obr. 48;
❒ zvedněte kryt B-obr. 49 a vyměňte žárovku namontovanou zatlačením;
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0173m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
obr. 49
V NOUZI
A0E0172m
ÚDRŽBA A
PÉČE
❒ vyměňte žárovku C-obr. 47 po
uvolnění z bočních kontaktů, zkontrolujte, zda nová žárovka sedí pevně v kontaktech.
obr. 48
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0171m
REJSTŘÍK
obr. 47
207
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
208
obr. 50
A0E0205m
SVÍTILNA V
ZAVAZADLOVÉM
PROSTORU
Postup při výměně žárovky:
❒ otevřete zavazadlový prostor;
❒ v bodě vyznačeném šipkami uvolněte a vytáhněte svítilnu A-obr. 50;
❒ otevřete kryt B-obr. 51, uvolněte
žárovku z bočních kontaktů, nasaďte novou žárovku a zkontrolujte, zda
je správně upevněna;
❒ zavřete kryt B;
❒ nasaďte svítilnu zpět do správné polohy nejdříve na jedné, a pak na druhé straně, až ucítíte zaklapnutí.
obr. 51
A0E0204m
obr. 52
A0E0075m
obr. 53
A0E0235m
OSVùTLENÍ NOÎNÍ LI·TY
Postup při výměně žárovky:
❒ Otevřete dveře a zatlačením v místě, označeném šipkou, vyjměte svítilnu A-obr. 52 ;
❒ zvedněte kryt B-obr. 53 a vyměňte žárovku namontovanou zatlačením;
❒ zavřete kryt B-obr. 53 svítidla
B-obr. 52;
❒ nasaďte svítilnu zpět do správné polohy nejdříve na jedné a pak na druhé straně, až ucítíte zaklapnutí.
Nikdy nenahrazuje spálenou pojistku kovovými drátky či podobným
materiálem.
A: neporušená pojistka
B: Pojistka s přerušeným vodicím prvkem.
Při výměně pojistky použijte kleštičky C
uchycené na pojistkové skříňce u palubní
desky.
POZOR
Nová pojistka musí mít
stejnou
ampérovou
hodnotu: nezbezpečí požáru.
POZOR
Při opětném přerušení
pojistky vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
POZOR
Pokud se přepálí některá hlavní pojistka
(systém airbagů, brzdová soustava), pohonného systému
(systém motoru, systém spojky) nebo systému řízení, obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0119m
obr. 54
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Pokud některé zařízení nefunguje, zkontrolujte nejdříve příslušnou pojistku. Vodič pojistky nesmí být přerušený. Pokud
je přerušený, je třeba vyměnit přepálenou pojistku za novou se stejnou jmenovitou proudovou hodnotou (stejné
barvy).
V NOUZI
Pojistky chrání elektrický rozvod. Zasahují při závadě nebo neodborném zásahu do rozvodu.
ÚDRŽBA A
PÉČE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POZOR
Pokud zasáhne některá z hlavních pojistek
(MEGA-FUSE, MAXI-FUSE),
vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo. Před výměnou
pojistky zkontrolujte, zda je
klíček vyjmutý ze zapalování
a jsou vypnuté/odpojené
všechny elektrické spotřebiče.
REJSTŘÍK
V¯MùNA POJISTEK
209
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
210
obr. 55
A0E0157m
P¤ÍSTUP K POJISTKÁM
Pojistky jsou ve vozidle seskupeny ve
čtyřech skříňkách; jedna je umístěna v
palubní desce, jedna na plusovém pólu
baterie, jedna vedle baterie a jedna v
zavazadlovém prostoru (na levé straně).
Pojistková skříňka v palubní
desce
Pro přístup k pojistkám vyšroubujte
šroub A-obr. 55 a odstraňte obložení B.
obr. 56
A0E0124m
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0126m
A0E0125m
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 58
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Uvolněte upevňovací pružiny A-obr.
57 a sejměte ochranný kryt B.
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Pojistková skříňka na
plusovém pólu baterie
REJSTŘÍK
obr. 57
211
212
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 59
A0E0128m
Pojistková skříňka u baterie
Vyšroubujte oba šrouby A-obr. 59 a
sejměte ochranný kryt B.
obr. 60
A0E0123m
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0129m
A0E0224m
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 62
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Otevřete víko na levé straně zavazadlového prostoru v místě označeném šipkou A-obr. 61.
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Pojistková skříňka v
zavazadlovém prostoru
(na levé straně)
REJSTŘÍK
obr. 61
213
OBRÁZEK
Pravé dálkové světlo
F14
7,5
60
Levý dálkový světlomet
F15
7,5
60
Pravé potkávací světlo
F12
15
56
Levé potkávací světlo
F13
15
56
Přední světlomety do mlhy
F30
15
60
Zpátečka/brzdová světla
F35
7,5
56
Třetí brzdové světlo
F37
7,5
56
Přední/zadní stropní svítilna
F39
10
56
Přední stropní svítilna
F49
7,5
56
Světla, směrová .
F53
10
56
Nouzová světla
F53
10
56
SPOTŘEBIČE
POJISTKA
AMPÉRY
OBRÁZEK
F70 (MEGA-FUSE)
150
58
Pojistková skříňka v přístrojové desce
F71
70
58
Přídavné topení (ohřívač vody pro kabinu 600W)
(pouze u dieselových verzí)
F72
50
58
Předžhavení svíček (dieselové verze)
F73
60
58
Pojistková skříňka v přístrojové desce
F01 (MAXI-FUSE)
60
60
REJSTŘÍK
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
AMPÉRY
ÚDRŽBA A
PÉČE
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
POJISTKA
TECHNICKÉ
ÚDAJE
P¤EHLED POJISTEK
214
SVĚTLA
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Elektrický ventilátor klimatizace (verze 2.2 JTS Selespeed)
F02 (MAXI-FUSE)
50
60
Elektrický zámek řízení
F03 (MAXI-FUSE)
20
60
Uzel brzdové soustavy (válec)
F04 (MAXI-FUSE)
40
60
Uzel brzdové soustavy (elektromagnetický ventil) (verze s ABS)
F05 (MAXI-FUSE)
40
60
Uzel brzdové soustavy (elektromagnetický ventil) (verze s VDC)
F05 (MAXI-FUSE)
20
60
Elektrický ventilátor chladiče (pomalá rychlost)
(verze 1.8 140 k, 2.2 JTS Selespeed)
F06 (MAXI-FUSE)
40
60
Elektrický ventilátor chladiče (vysoká rychlost)
F07 (MAXI-FUSE)
50
60
Přídavné topení
(ohřívač vody pro kabinu 300W) (pouze u dieselových verzí)
F08
30
60
Ostřikovače světlometů
F09
20
60
Houkačka
F10
15
60
Kompresor klimatizace
F19
7,5
60
Vyhřívání čelního skla
F20
20
60
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
60
BEZPEČNOST
40
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
F02 (MAXI-FUSE)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Elektrický ventilátor klimatizace (verze 1.8 140 k)
V NOUZI
OBRÁZEK
ÚDRŽBA A
PÉČE
AMPÉRY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POJISTKA
REJSTŘÍK
SPOTŘEBIČE
215
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
216
SPOTŘEBIČE
POJISTKA
AMPÉRY
OBRÁZEK
Napájení palivové čerpadlo
F21
20
60
Napájení autorádia/Systém radionavigace/Blue&Me
F23
15
60
Napájení + spínané pod klíčem pro cívky relé v pojistkové
skříňce motorového prostoru/přístrojové desky, Body Computer
F31
7,5
56
Uzel dveří řidiče/uzel dveří spolucestujícího/
spouštěč
F32
15
56
Ovládač levého zadního okna/Uzel zavazadlového prostoru
F33
20
56
Ovládač pravého zadního okna/Uzel zavazadlového prostoru
F34
20
56
Snímač vody v palivovém filtru/měřič průtokového množství/
Spínač brzdových světel/ovládací panel na prostředním tunel/
Cruise Control/Snímač AQS
F35
7,5
56
Napájení uzlu zavazadlového prostoru/ovládačů zámků
F36
20
56
Plus pod klíčem pro brzdová světla, třetí brzdové světlo,
přístroj, nastavování světlometů
F37
7,5
56
Odemknutí zavazadlového prostoru
F38
15
56
Napájení +baterie pro klimatizaci, stropní svítidla,
alarm prostorové ochrany, diagnostická zásuvka systému EOBD
F39
10
56
56
Odmlžení vnějších zrcátek/cívka relé vyhřívaného čelního skla
F41
7,5
56
Stírač/ostřikovač čelního skla
F43
30
56
Přední zapalovač cigaret v prostředku palubní desky
F44
10
56
Napájení proudové zásuvky v zavazadlovém prostoru
F45
15
56
Střešní okno
F46
20
56
Silové napájení uzlu dveří u řidiče
F47
20
56
Silové napájení uzlu dveří u spolucestujícího
F48
30
56
+ Spínané za baterií uzlu volantu/Řídicí jednotka střešního
okna/Přední a zadní stropní svítidla/Cvs/Uzel Blue&Me/
Prostorová ochrana/Levé a pravé sedadlo
F49
7,5
56
Napájení spínané za baterií info-telematického uzlu/
Uzel automatické převodovky/Přídavné topení/
Levý ovládací panel/Startovací tlačítko motoru START/STOP,
Řídicí jednotka parkovacích senzorů/Elektrochromatické zrcátko/
Uzel Blue&Me/Příprava autorádia/AQS/Cruise Control
F51
7,5
56
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
30
BEZPEČNOST
F40
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Vyhřívané zadní okno
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
OBRÁZEK
V NOUZI
AMPÉRY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
POJISTKA
REJSTŘÍK
SPOTŘEBIČE
217
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
218
SPOTŘEBIČE
POJISTKA
AMPÉRY
OBRÁZEK
Stírač zadního okna/Zadní zapalovač cigaret
F52
15
56
Uzel přístrojové desky
F53
10
56
Zesilovač audio Bose
F54
30
62
Ovládání levého předního sedadla
F56
25
62
Vyhřívání levého předního sedadla
F57
7,5
62
Ovládání pravého předního sedadla
F60
25
62
Zesilovač audio Bose na zadní odkládací plošině
F61
15
62
Vyhřívání pravého předního sedadla
F67
7,5
62
Neobsazeno
F58
–
62
Neobsazeno
F59
–
62
Neobsazeno
F62
–
62
Neobsazeno
F63
–
62
Neobsazeno
F64
–
62
Neobsazeno
F66
–
62
Neobsazeno
F68
–
62
Neobsazeno
F69
–
62
Neobsazeno
F77
–
62
Neobsazeno
F78
–
62
Neobsazeno
F79
–-
62
Neobsazeno
F80
–
62
❒ připojte zpět svorku minusového pólu (–) baterie.
POZOR
Nepokoušejte se nabít
zamrznutou baterii.
Nejdříve je třeba baterii rozmrazit, jinak hrozí nebezpečí
výbuchu. Při zamrznutí baterie je třeba nejdříve nechat odborníkem zkontrolovat, zda
nejsou poškozené její vnitřní
prvky nebo kontejner: nebezpečí úniku jedovaté žíraviny.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ po dobití baterie vypněte nejdříve nabíječ, a teprve pak jej odpojte od baterie;
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ zapněte nabíječ;
V NOUZI
❒ k pólům baterie připojte kabely nabíječe. Dbejte na správnou polaritu;
ÚDRŽBA A
PÉČE
Doporučujeme pomalé dobíjení proudem
nízké intenzity po dobu asi 24 hodin.
Dlouhodobé dobíjení může baterii poškodit.
❒ Odpojte svorku minusového pólu
(–) baterie;
POZOR
Elektrolyt v baterii je
jedovatý a žíravý. Zabraňte zasažení očí a pokožky.
Baterii je nutno dobíjet ve větraném prostředí v bezpečné
vzdálenosti od volného plamene nebo případných zdrojů jisker. Nebezpečí výbuchu nebo
požáru.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
UPOZORNĚNÍ Uvedené pokyny pro
dobíjení baterie jsou čistě informativní.
Baterii si nechejte dobít v autorizovaném
servisu Alfa Romeo.
Při dobíjení postupujte takto:
REJSTŘÍK
DOBITÍ BATERIE
219
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
220
ZVEDÁKEM
ZVEDÁNÍ VOZIDLA
Viz pokyny uvedené v odstavci “Výměna kola” v této kapitole.
ZVEDACÍ PLO·INOU S
RAMENY NEBO
DÍLENSK¯CH ZVEDÁKEM
Nikdy nezvedejte vozidlo zepředu, ale
vždy z boku; ustavte konce ramen nebo dílenský zvedák do míst vyznačených
na obr. 63. Je-li potřeba vozidlo zvednout, vyhledejte vždy autorizovaný servis Alfa Romeo.
obr. 63
A0E0195m
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
TAÎENÍ VOZIDLA
obr. 66
A0E0176m
❒ zadní kola musejí být zvednutá,
přední kola položená na podvalníku;
❒ odstraňte uzávěr A-obr. 65 zatlačený v předním nárazníku. Pokud
chcete použít šroubovák z výbavy Bobr. 64 s plochou čepelí, oviňte jej
kusem měkké látky, aby nedošlo k poškození nárazníku.
❒ najeďte na plošinu odtahového vozidla všemi čtyřmi koly.
❒ Zašroubujte tažné oko na doraz do
uložení.
❒ přední kola musejí být zvednutá,
zadní kola položená na podvalníku;
A0E0230m
UPEVNùNÍ TAÎNÉHO OKA
Přední
Postupujte takto:
❒ vytáhněte tažný hák A-obr. 64 z
kontejneru sady Fix&Go automatic.
Zadní
Tažné oko A-obr. 66 na zadním nárazníku je pevné.
ÚDRŽBA A
PÉČE
obr. 65
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0111m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 64
REJSTŘÍK
Při tažení vozidla dodržujte následující
pokyny, aby nedošlo k poškození převodného ústrojí.
V NOUZI
OPAT¤ENÍ P¤I TAÎENÍ
VOZIDLA
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
Tažné oko z výbavy je umístěno v kontejneru se sadou Fix&Go automatic.
221
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
POZOR
Před jeho zašroubováním pečlivě očistěte závitové uložení. Než začnete
vozidlo táhnout, zkontrolujte,
zda je oko zašroubované na
doraz v uložení.
222
POZOR
Při tažení nestartujte
motor taženého vozidla.
POZOR
Vypněte zámek řízení
(viz odstavec “Startér”
v kapitole “Přístrojová deska a
ovladače”). Při tažení vozidla
mějte na paměti, že posilovače
brzd a řízení nejsou aktivní. Proto je nutné při práci s brzdovým
pedálem a volantem vyvinout
daleko větší úsilí. Nepoužívejte
k tažení pružná lana; vyvarujte
se škubání vozidlem. Během tažení kontrolujte, zda se tažnými prostředky nepoškodí části
vozidla, jichž se dotýkají. Při tažení vozidla je nutno dodržovat
všechna ustanovení Pravidel silničního provozu ohledně tažných
prostředků a chování v silničním
provozu.
POZOR
Přední a zadní tažné oko
se smějí používat pouze
k tažení vozidla po vozovce. Vozidlo se smí táhnout pouze na
krátkou vzdálenost za použití
zařízení v souladu s pravidly silničního provozu (tažné tyče), při
manipulaci během přípravy k tažení nebo při přepravě odtahovým vozidlem. Tažná zařízení se
NESMĚJÍ používat pro tažení vozidla mimo vozovku nebo v přítomnosti překážek a/nebo pro
tažení lany či jinými nepevnými
prostředky. Při dodržení výše
uvedených podmínek je nutno při
tažení postupovat tak, aby se
obě vozidla (táhnoucí i vlečené)
nacházela pokud možno ve stejné podélné ose.
KONTROLA HLADIN ........................................... 229
VZDUCHOVÝ FILTR / PYLOVÝ FILTR .................... 238
BATERIE .......................................................... 238
KOLA A PNEUMATIKY ........................................ 241
PRYŽOVÁ POTRUBÍ ........................................... 242
STÍRAČ ČELNÍHO SKLA ...................................... 243
KAROSÉRIE ..................................................... 244
INTERIÉR ........................................................ 247
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
228
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
PROVOZOVÁNÍ VOZIDLA ZA ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK
V NOUZI
PRAVIDELNÉ KONTROLY ..................................... 228
ÚDRŽBA A
PÉČE
PLÁN ÚDRŽBY .................................................. 225
TECHNICKÉ
ÚDAJE
PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA ........................................ 224
REJSTŘÍK
ÚDRÎBA A PÉâE
223
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Z tohoto důvodu stanovila automobilka
Alfa Romeo pravidelné servisní prohlídky každých 35 000 km (nebo 21 000
mil).
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Správná údržba je základem pro zachování vozidla co nejdéle v optimálním stavu.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
PLÁNOVANÁ
ÚDRÎBA
224
UPOZORNĚNÍ Skutečný interval výměny motorového oleje a filtru závisí na
způsobu provozování vozidla. Je signalizován rozsvícením příslušné kontrolky či
hlášením (u příslušné verze vozidla) na
přístrojové desce.
UPOZORNĚNÍ 2000 km před plánovaným intervalem údržby se na displeji
zobrazí příslušné upozornění.
Plánovanou údržbou nelze samozřejmě
pokrýt všechny nároky vozidla. Proto je
nutno trvale věnovat vozidlu patřičnou pozornost, a to i před první servisní prohlídkou při 35 000 km (nebo 21 000
mil) a posléze i v období mezi dalšími
plánovanými servisními prohlídkami. Například je třeba systematicky kontrolovat
a případně doplnit náplně, dohustit pneumatiky, atd.
UPOZORNĚNÍ Přesný rozpis pravidelných prohlídek stanovil výrobce vozidla. Neprováděním těchto úkonů může
pozbýt platnost záruka.
Servisní prohlídky stanovené plánem
údržby provádějí v daných termínech
všechny autorizované servisy Alfa Romeo
Pokud se během servisní prohlídky ukáže nutnost provést kromě údržby další
opravy nebo výměny náhradních dílů, musí si servis vyžádat Váš výslovný souhlas.
UPOZORNĚNÍ Doporučujeme nahlásit autorizovanému servisu Alfa Romeo
všechny případné nedostatky i mezi jednotlivými servisními prohlídkami.
Pokud se vozidlo používá často pro tažení přípojných vozidel, je třeba interval
mezi plánovanými prohlídkami zkrátit.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
175
120
BEZPEČNOST
140
96
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
105
72
●
●
●
●
●
●
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
70
48
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Kontrola stavu / opotřebení pneumatik a případná úprava tlaku v pneumatikách
Kontrola funkčnosti osvětlovací soustavy
(světlomety, ukazatelé směru, výstražná světla, osvětlení zavazadlového
prostoru a kabiny, odkládací skříňky, přístrojové desky atd.)
Kontrola funkčnosti soustavy stíračů/ostřikovačů čelního sklad a případné
seřízení ostřikovačů.
Kontrola polohy / opotřebení stíračů čelního / zadního skla
Kontrola stavu a opotřebení obložení předních kotoučových brzd
a fungování ukazatele opotřebení obložení
Kontrola stavu a opotřebení obložení zadních kotoučových brzd
Vizuální kontrola stavu a neporušenosti: vnějšku karosérie,
konzervace spodku karosérie, trubek a hadic
(výfuk - palivová soustava - brzdy), pryžových dílů
(prachovky – manžety - pouzdra - atd.)
Kontrola čistoty zámků kabiny, víka motoru a zavazadlového prostoru,
vyčištění a promazání pákových mechanismů.
Kontrola a případně doplnění kapalin (brzdové/spojkové kapaliny, kapaliny do
posilového řízení, do ostřikovačů, do baterie, chladicí kapaliny motoru, atd.)
Kontrola a případné seřízení dráhy parkovací brzdy
Zkontrolujte stav nabití baterie a v případě potřeby ji dobijte
Vizuální kontrola stavu řemene/řemenů náhonu vedlejších agregátů
(kromě verze 1.8 140 k)
Vizuální kontrola řemene/ů náhonu vedlejších agregátů (verze 1.8 140 k)
Vizuální kontrola řemene/ů náhonu vedlejších agregátů (verze 1.8 140 k)
35
24
REJSTŘÍK
Tisíce kilometrů
Měsíců
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
PLÁN ÚDRÎBY
225
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Tisíce kilometrů
Měsíců
Kontrola a případné seřízení vůle zdvihátek (verze 1.9 JTDM 8v)
35
24
70
48
105
72
140
96
175
120
●
●
●
●
●
●
Kontrola a případné seřízení vůle zdvihátek (verze 1.8 140 k)
Kontrola emisí ve výfukových plynech (benzínové verze)
●
●
●
●
●
Kontrola kouřivosti (dieselové verze)
●
●
●
●
●
Kontrola řídicích systémů motoru (přes diagnostickou zásuvku)
●
●
●
●
●
●
Výměna řemene/ů náhonu vedlejších agregátů (kromě verze 1.8 140 k)
Výměna řemene/ů náhonu vedlejších agregátů (verze 1.8 140 k)
●
Výměna ozubeného rozvodového řemene (verze 1.8 140 k) (*)
●
●
Výměna ozubeného rozvodového řemene (verze 1750 TURBO BENZÍN) (*)
●
●
●
●
Výměna palivového filtru (dieselové verze)
●
●
Výměna vložky vzduchového filtru
●
●
(*) Pokud je vozidlo provozováno v náročných podmínkách (chladné podnebí, převážný provoz po městě, dlouhodobý chod na volnoběh), je nutno
rozvodový řemen vyměnit každé čtyři roky bez ohledu na kilometrický proběh; výměna se musí v každém případě provést každých pět let.
REJSTŘÍK
Výměna zapalovacích svíček (verze 140 k a 1750 TURBO BENZÍN)
ÚDRŽBA A
PÉČE
Výměna zapalovacích svíček (verze 3.2 JTS a 2.2 JTS Selespeed)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V NOUZI
Výměna ozubeného rozvodového řemene (dieselové verze) (*)
226
Výměna oleje v rozvodovce předního náhonu (verze 3.2 JTS 4x4)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Výměna motorového oleje a filtru
(verze 1750 TURBO BENZÍN) (**) (nebo každých 12 měsíců)
Výměna motorového oleje a filtru
(verze 3.2 JTS a 2.2 JTS Selespeed) (nebo každých 24 měsíců)
Výměna motorového oleje a filtru (dieselové verze s DPF) (**)
(nebo každých 24 měsíců)
Výměna motorového oleje a filtru (dieselové verze bez DPF)
(nebo každých 24 měsíců)
●
Výměna brzdové kapaliny (anebo každých 24 měsíců)
Výměna pylového filtru (anebo každých 24 měsíců)
●
●
●
●
●
●
(**) Motorový olej a olejový filtr je nutno vyměnit, jakmile se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce (viz kapitola „Kontrolky a upozornění“), nebo v
každém případe jednou za 24 měsíců.
Pokud vozidlo používáte hlavně v městském provozu nebo v oblastech s velmi studeným podnebím, ale kilometricky proběh je nízký, je nutno
motorový olej a filtr měnit každých 12 měsíců.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
●
BEZPEČNOST
●
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
175
120
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
140
96
V NOUZI
105
72
ÚDRŽBA A
PÉČE
70
48
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Výměna motorového oleje a filtru
(benzínové verze 1.8 140 k) (nebo každých 12 měsíců)
35
24
REJSTŘÍK
Tisíce kilometrů
Měsíců
227
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
228
PRAVIDELNÉ
KONTROLY
Každých 1000 km anebo před dlouhou
cestou je nutno zkontrolovat a případně
doplnit:
❒ hladinu chladicí kapaliny motoru;
❒ hladinu brzdové kapaliny;
❒ hladinu kapaliny do ostřikovačů;
❒ naplnění a stav pneumatik;
❒ fungování osvětlovací soustavy
(světlometů, ukazatelů směru, výstražných světel, atd.);
❒ fungování stírací/ostřikovací soustavy a umístění/opotřebení stěrek
stíračů čelního/zadního okna.
Každé 3 000 km je nutno zkontrolovat a případně doplnit hladinu oleje v
POUÎÍVÁNÍ
VOZIDLA ZA
NÁROâN¯CH
PODMÍNEK
Pokud je vůz převážně používán za následujících náročných stavů:
❒ tahání nákladního nebo obytného
přívěsu;
❒ jízda po prašných vozovkách;
❒ opakované jízdy na krátké vzdálenosti (do 7 - 8 km) a při venkovní
teplotě pod bodem mrazu;
❒ jízdě s motorem, který často běží naprázdno, nebo při jízdách na dlouhé vzdálenosti nízkou rychlostí či po
dlouhé odstávce vozidla;
doporučujeme provádět následující kontroly častěji, než je uvedeno v plánu
údržby:
❒ kontrola stavu a opotřebení obložení předních kotoučových brzd;
❒ kontrola čistoty zámků víka motorového a zavazadlového prostoru,
vyčištění a promazání mechanismů;
❒ vizuální kontrola stavu: motoru, převodovky, převodného ústrojí, trubek
a hadic (výfuku - dodávky paliva brzd), pryžových prvků (prachovek
– manžet - pouzder atd.);
❒ kontrola stavu nabití a hladiny elektrolytu baterie;
❒ vizuální kontrola stavu řemenů náhonu vedlejších agregátů;
❒ kontrola a případná výměna motorového oleje a filtru;
❒ kontrola a případná výměna pylového filtru;
❒ kontrola a případná výměna vzduchového filtru.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLA
HLADIN KAPALIN
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
6
V NOUZI
POZOR
3
5
2
4
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Při práci v motorovém
prostoru nekuřte. v
prostoru mohou být hořlavé
plyny a páry, které se mohou
vznítit.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0374m
obr. 1 - Verze 1.8 140 k
ÚDRŽBA A
PÉČE
Pozor: při doplňování
nezaměňte
kapaliny
různého typu: Nejsou
navzájem kompatibilní a záměnou by se mohlo poškodit vozidlo.
BEZPEČNOST
Údaje o množství kapalin najdete v kapitole “Technické údaje”.
1. Motorový olej - 2. Baterie
3. Brzdová kapalina - 4. Kapalina do
ostřikovačů - 5. Chladicí kapalina motoru - 6. Kapalina do posilovače řízení
REJSTŘÍK
1
obr. 2 - Verze 1750 TURBO BENZÍN
A0E0854m
229
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
obr. 3 - Verze 2.2 JTS Selespeed
A0E0161m
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
1. Motorový olej - 2. Baterie
3. Brzdová kapalina - 4. Kapalina do
ostřikovačů - 5. Chladicí kapalina motoru - 6. Kapalina do posilovače řízení
1. Motorový olej - 2. Baterie
3. Brzdová kapalina - 4. Kapalina do
ostřikovačů - 5. Chladicí kapalina motoru - 6. Kapalina do posilovače řízení
obr. 3/a - Verze 3.2 JTS
230
A0E0038m
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0162m
3
2
4
ÚDRŽBA A
PÉČE
5
6
V NOUZI
obr. 4 - Verze 1.9 JTDM 8v - 1.9 JTDM 16v
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
1. Motorový olej - 2. Baterie
3. Brzdová kapalina - 4. Kapalina do
ostřikovačů - 5. Chladicí kapalina motoru - 6. Kapalina do posilovače řízení
TECHNICKÉ
ÚDAJE
1
REJSTŘÍK
1. Motorový olej - 2. Baterie
3. Brzdová kapalina - 4. Kapalina do
ostřikovačů - 5. Chladicí kapalina motoru - 6. Kapalina do posilovače řízení
obr. 5 - Verze 2.0 JTDM
A0E0853m
231
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
232
1. Motorový olej - 2. Baterie
3. Brzdová kapalina - 4. Kapalina do
ostřikovačů - 5. Chladicí kapalina motoru - 6. Kapalina do posilovače řízení
obr. 6 - Verze 2.4 JTDM
A0E0203m
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
obr. 8/a
A0E0018m
obr. 11
A0E0855m
obr. 8
A0E0856m
obr. 9
A0E0069m
obr. 12
A0E0202m
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0400m
Hladinu oleje je nutno kontrolovat s vozidlem stojícím na vodorovné ploše asi
pět minut po vypnutí motoru.
obr. 10
A0E0233m
Vyjměte měrku A oleje a očistěte ji; zasuňte ji zpět až na doraz, vytáhněte ji a
zkontrolujte, zda se hladina nachází mezi značkami MIN a MAX na měrce.
Rozdíl mezi značkami MIN a MAX odpovídá cca 1 litru oleje.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Obr. 7: verze 1.8 140 k
Obr. 8: verze 1750 TURBO BENZÍN
Obr. 8/a: verze 2.2 JTS Selespeed
Obr. 9: verze 3.2 JTS
Obr. 10: verze 1.9 JTDM 8V 1.9 JTDM 16V
OBR. 11: verze 2.0 JTDM
Obr. 12: verze 2.4 JTDM
REJSTŘÍK
Kontrola hladiny oleje v
motoru
MOTOROV¯ OLEJ
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
obr. 7
233
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
234
Doplnění motorového oleje
Jakmile hladina oleje klesne na značku nebo pod značku MIN, doplňte hladinu oleje plnicím otvorem B až po značku MAX. Hladina oleje nesmí nikdy
přesáhnout nad značku MAX.
UPOZORNĚNÍ Pokud bude hladina
motorového oleje dosahovat nad značku MAX, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo, kde správnou hladinu
obnoví.
UPOZORNĚNÍ Před kontrolou hladiny po doplnění nebo výměně oleje nechejte motor běžet několik sekund a po
vypnutí počkejte několik minut.
Spotřeba motorového oleje
Motor spotřebuje max. 400 gramů oleje na 1000 km.
V prvním období provozu se vozidlo zabíhá. Spotřebu oleje lze proto považovat za stabilizovanou teprve po ujetí prvních 5 000 - 6 000 km.
UPOZORNĚNÍ Spotřeba oleje závisí na stylu jízdy a na podmínkách používání vozidla.
UPOZORNĚNÍ Při doplňování či výměně nepoužívejte olej s jinými vlastnostmi než má olej, který vyměňujete/doplňujete.
POZOR
Pokud je motor ještě
teplý, postupujte při
výměně oleje nanejvýš opatrně: Nebezpečí popálenin. Jestliže je motor zahřátý, může se
kdykoli spustit elektrický větrák. Nebezpečí úrazu. Pozor
na šály, kravaty a jiné volné
součásti oděvu. Mohly by být
vtaženy do ústrojí v pohybu.
Vyjetý motorový olej a
starý olejový filtr obsahují látky nebezpečné
pro životní prostředí. Doporučujeme, abyste nechali olej a filtr vyměnit v autorizovaném
servisu Alfa Romeo.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
POZOR
Směs přípravku PARAFLU UP a vody v
koncentraci 50 % je odolná proti mrazu
–35 °C.
Při používání vozidla v obzvlášť náročných klimatických podmínkách doporučujeme směs 60 % PARAFLU UP a
40 % destilované vody.
Při doplňování kapaliny vyšroubujte uzávěr A a nalijte směs vody a přípravku
TUTELA PROFESSIONAL SC 35
v tomto poměru:
❒ 30% TUTELA PROFESSIONAL
SC 35 a 70% vody v létě;
POZOR
Chladicí soustava je
pod tlakem. Při výměně je nutno používat pouze originální uzávěr nádržky chladicí kapaliny, aby se nenarušila
účinnost chladicí soustavy.
❒ 50% TUTELA PROFESSIONAL
SC 35 a 50% vody v zimě;
V případě nižších venkovních teplot než
–20 °C použijte neředěný přípravek
TUTELA PROFESSIONAL SC 35.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KAPALINA DO
OST¤IKOVAâÒ âELNÍHO
SKLA / SVùTLOMETÒ
obr. 14
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
A0E0029m
V NOUZI
Chladicí kapalinu doplňujte pomalu uzávěrem A nádobky; kapalina musí obsahovat 50% vody a 50% přípravku
PARAFLU UP.
obr. 14
ÚDRŽBA A
PÉČE
CHLADICÍ KAPALINA
MOTORU obr. 13
Do chladicí soustavy
motoru se plní ochranná nemrznoucí směs
PARAFLU UP, kterou je pak nutno
použít i při doplňování; tento přípravek se nesmí smíchat s kapalinami jiného typu. Pokud nemrznoucí směsi omylem smícháte, v žádném případě nespouštějte motor a obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0017m
REJSTŘÍK
obr. 13
BEZPEČNOST
Je-li motor horký, nesnímejte uzávěr nádržky s chladicí kapalinou: Nebezpečí opaření.
235
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
236
POZOR
Nikdy nejezděte s
prázdnou
nádržkou
ostřikovače skel. Ostřikování
má zásadní význam pro lepší
výhled.
POZOR
Některé přísady do
ostřikovačů jsou hořlavé. V motorovém prostoru se
nacházejí horké části, které by
se kontaktem s nemrznoucí
kapalinou mohly vznítit.
KAPALINA POSILOVAâE
¤ÍZENÍ obr. 15-16
Kontrolujte, zda je hladina oleje na maximu. Při kontrole musí vozidlo stát na
rovné ploše s vypnutým a studeným motorem.
Zkontrolujte, zda je hladina na značce
MAX na nádrži nebo u horní rysky
(maximální hladina) na měrce oleje pod
uzávěrem nádržky.
A0E0027m
A0E0234m
obr. 16 verze 3.2 JTS 1.9 JTDM 8V - 1.9 JTDM 16V - 2.0 JTDM
Jestliže je hladina kapaliny v nádržce
pod předepsanou hladinou, doplňte ji následujícím postupem:
UPOZORNĚNÍ V každém případě doporučujeme si nechat tuto výměnu provést u autorizovaného servisu Alfa Romeo.
obr. 15 verze 1.8 140 k 1750 TURBO BENZÍN 2.2 JTS Selespeed - 2.4 JTDM
❒ Spusťte motor a počkejte, že se hladina v nádržce usadí;
❒ se spuštěným motorem otočte několikrát volantem do pravé a levé
koncové polohy;
❒ doplňte kapalinu po značku MAX
a nasaďte víko zpět.
POZOR
Kapalina do posilového
řízení se nesmí dostat
do kontaktu s horkými díly
motoru; je hořlavá.
POZNÁMKA Udržujte pečlivě uzávěr
nádržky A a okolní plochu v čistotě. Při
otevření uzávěru dávejte co největší pozor, aby se do nádržky nedostaly žádné nečistoty. Doplňujte kapalinu jedině
nálevkou se zabudovaným filtrem se sítkem s oky o velikosti max. 0,12 mm.
Brzdová kapalina je vysoce žíravá, proto dbejte, aby se nedostala do
kontaktu s lakovanými díly. Pokud k tomu dojde, omyjte hned
zasažené místo vodou.
POZOR
Symbolem π jsou na
obalu jsou označeny
brzdové kapaliny syntetického typu, tím jsou odlišeny od
kapalin minerálního typu. Kapalinami minerálního typu se
mohou nenapravitelně poškodit speciální gumová těsnění
brzdové soustavy.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Zkontrolujte, zda hladina kapaliny v nádrži dosahuje na maximum. Pro doplnění používejte brzdovou kapalinu uvedenou v tabulce “Kapaliny a maziva”(viz kapitola “Technické údaje”).
V NOUZI
BRZDOVÁ KAPALINA
obr. 17
UPOZORNĚNÍ Brzdová kapalina nasává vlhkost. V případě, že vozidlo používáte převážně v oblastech s vysokým
procentem atmosférické vlhkosti, je nutno měnit tuto kapalinu častěji, než stanoví Plán údržby.
ÚDRŽBA A
PÉČE
A0E0016m
TECHNICKÉ
ÚDAJE
obr. 17
Pravidelně kontrolujte funkčnost kontrolky x na přístrojové desce: zatlačte na uzávěr A (s klíčkem zasunutým
do zapalování); kontrolka se musí rozsvítit.
POZOR
Brzdová kapalina je jedovatá a vysoce žíravá. Při náhodném potřísnění
omyjte zasažené části těla vodou a neutrálním mýdlem a
opláchněte je hojným množstvím vody. Při pozření vyhledejte okamžitě lékaře.
REJSTŘÍK
UPOZORNĚNÍ Je-li třeba doplnit tuto kapalinu, doporučujeme se raději obrátit na autorizovaný servis Alfa Romeo.
237
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Je-li potřeba vyměnit vzduchový nebo
pylový filtr, obraťte se na autorizovaný
servis Alfa Romeo.
BATERIE
U baterie není nutné doplňovat elektrolyt destilovanou vodou. Avšak je nezbytné nechat pravidelně kontrolovat
účinnost baterie u autorizovaného servisu Alfa Romeo.
UPOZORNĚNÍ Doporučujeme pokud
možno vždy na začátku zimního období nechat zkontrolovat nabití baterie,
aby se předešlo zamrznutí elektrolytu.
Tuto kontrolu je nutno provádět častěji,
pokud používáte vozidlo převážně pro
jízdy na krátké vzdálenosti, nebo je-li
vozidlo vybaveno spotřebiči s trvalou
spotřebou i po vypnutí klíčku v zapalování, zejména byly-li tyto spotřebiče namontované až po zakoupení vozidla.
Po každém odpojení/připojení baterie vyčkejte alespoň 3 minuty,
než zasunete elektronický klíček do zapalování, aby řídicí
jednotka klimatizace stačila vynulovat polohu elektrických nastavovačů regulace teploty a
rozvádění vzduchu.
POZOR
Elektrolyt v baterii je
jedovatý a žíravý. Nesmí se dostat na pokožku ani
do očí. Nepřibližujte se k baterii s volným plamenem nebo možnými zdroji jisker. Nebezpečí výbuchu a požáru.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
VZDUCHOV¯ FILTR/
PYLOV¯ FILTR
238
POZOR
Provozem s příliš nízkou hladinou elektrolytu se baterie může nenapravitelně poškodit a dokonce vybuchnout.
Baterie obsahují látky,
které jsou velmi nebezpečné pro životní prostředí. Doporučujeme nechat vyměnit baterii u autorizovaného
servisu Alfa Romeo, který je
vybaven zařízeními pro likvidaci baterií podle ekologických
předpisů.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
POZOR
Při manipulaci s baterií nebo v její blízkosti
si chraňte oči brýlemi.
V NOUZI
Údržbu baterie je pak třeba provádět v
souladu s pokyny jejího výrobce.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Výměnou za baterii s jinými charakteristikami ztrácí platnost časový rozpis
plánu údržby.
POZOR
Pokud vozidlo odstavíte na delší dobu ve velmi chladném prostředí, vyndejte baterii z vozidla a uložte je na vyhřívaném místě, aby
zamrzla.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Je-li nutné baterii vyměnit, musí mít nová baterie stejné charakteristiky.
Nesprávnou
instalací
elektrických a elektronických doplňků se může
vozidlo vážně poškodit. Pokud po
zakoupení chcete vozidlo dodatečně vybavit dalším příslušenstvím (alarm, telefon atd.), obraťte se autorizovaný servis Alfa Romeo, kde Vám poradí vhodné typy, a rozhodnou, zda je nutné instalovat baterii s vyšší kapacitou.
REJSTŘÍK
V¯MùNA BATERIE
239
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
240
RADY, JAK PRODLOUÎIT
ÎIVOTNOST
AKUMULÁTORU
Dodržujte pečlivě následující opatření,
abyste předešli rychlému vybití baterie
a zachovali ji dlouho v provozuschopném stavu:
❒ Po zaparkování vozidla zkontrolujte, zda jsou dveře, okna i víka dobře zavřené, aby nezůstala svítit stropní svítidla;
❒ zhasněte stropní svítidla - vozidlo je
nicméně vybaveno systémem pro
automatické zhasnutí vnitřních světel;
❒ při vypnutém motoru nepoužívejte
příliš dlouho elektrické spotřebiče
(např. autorádio, výstražná světla,
obrysová světla, atd.);
❒ před jakýmkoli zásahem do elektrické soustavy odpojte kabel od minusového pólu baterie;
❒ svorky baterie musejí být řádně utažené.
UPOZORNĚNÍ Baterie ponechaná
dlouho nabitá na méně než 50 % kapacity se poškodí sulfatací, sníží se její
kapacita a výkon při startování motoru.
Zvyšuje se tím i riziko zamrznutí elektrolytu (již při –10°C). Při odstavení vozidla na delší dobu postupujte podle pokynů uvedených v části “Dlouhodobé odstavení vozidla” v kapitole “Startování
a řízení”.
Některá z těchto zařízení totiž odebírají elektrickou energii i při vypnutém motoru a postupně tak vybíjejí baterii.
Pokud po zakoupení vozidla budete chtít
instalovat další elektrické či jiné příslušenství (alarm apod.), které zatíží energetickou bilanci vozidla, obraťte se na
autorizovaný servis Alfa Romeo, kde
Vám doporučí nejvhodnější spotřebiče z
řady doplňků Lineaccessori Alfa Romeo,
vyhodnotí celkový odběr a prověří, zda
elektrická soustava snese další zátěž,
nebo je třeba použít silnější baterie.
Baterie
Celkový odběr všech spotřebičů (ze základní výbavy a dodatečně instalovaných) nesmí překročit 0,6 mA x Ah (baterie), jak je uvedeno v následující tabulce:
Maximální přípustná
spotřeba na prázdno
60 Ah
36 mA
70 Ah
42 mA
90 Ah
54 mA
A Normální tlak: stejnoměrné opotřebení běhounu.
B Nedostatečný tlak: Nadměrné opotřebení běhounu po stranách.
C Nadměrný tlak: nadměrné opotřebení běhounu uprostřed.
Pneumatiky vyměňte, jakmile vzorek
běhounu klesne pod 1,6 mm. V každém případě postupujte podle platných
předpisů v zemi provozování vozidla.
Dle možností se vyhýbejte prudkému
brzdění, rozjezdů se “svištícími” pneumatikami, prudkých nárazů do obrubníků, výmolů či jiných překážek. Dlouhou jízdou po nerovných cestách se
pneumatiky mohou poškodit.
Pravidelně kontrolujte, zda pneumatiky
po stranách nejsou popraskané, zda na
běhounu nejsou vypoukliny nebo zda
není vzorek nepravidelně sjetý. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Alfa Romeo.
V případě výměny montujte vždy nové
pneumatiky, nemontujte pneumatiky pochybného původu.
Při výměně pneumatiky vyměňte také
ventilek; každých 10.000 - 15.000 km
doporučujeme kola prohodit, aby nedocházelo ke změně směru jejich otáčení.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
UPOZORNùNÍ
V NOUZI
Nesprávné nahuštění způsobuje nadměrné opotřebení pneumatik obr.
18:
A0E0120m
ÚDRŽBA A
PÉČE
Zvýšení tlaku v pneumatikách za jízdy
vozidla je obvyklý jev. Hodnoty tlaku
vzduchu v pneumatikách jsou uvedeny
v části “Kola” v kapitole “Technické údaje”.
obr. 18
Pneumatiky však stárnou, i když jezdíte málo. Příznakem stárnutí jsou praskliny v běhounu a v bocích pneumatiky.
Jsou-li pneumatiky používané bez výměny více než šest let, je nutno je nechat odborně prohlédnout. Kontrolujte
také pravidelně rezervní kolo.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Každé čtyři týdny a před dlouhou cestou
kontrolujte tlak v pneumatikách včetně
rezervního kola. Tlak je nutno kontrolovat v odpočatých studených pneumatikách.
REJSTŘÍK
Nejezděte s přetíženým vozidlem. Můžete tím poškodit kola i pneumatiky; pokud píchnete, okamžitě zastavte a kolo vyměňte, aby nedošlo k nenapravitelnému zničení pneumatiky, ráfku, zavěšení nebo řízení vozidla.
KOLA A
PNEUMATIKY
241
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
242
POZOR
Nezapomínejte, že stabilita vozidla na vozovce závisí i na správném nahuštění pneumatik.
POZOR
Příliš nízký tlak způsobuje přehřívání pneumatik s možností jejich vážného poškození.
POZOR
Pneumatiky nikdy neměňte “křížem”, např.
pravou stranu za levou a naopak.
POZOR
Při lakování slitinových
ráfků se nesmějí používat technologie vyžadující teploty vyšší než 150 °C. Mohly
by se poškodit mechanické
vlastnosti kol.
PRYÎOVÁ
POTRUBÍ
U hadicových rozvodů brzdové a palivové soustavy dodržujte přesně plán
údržby uvedený v této kapitole.
Působením ozónu, vysokých teplot a při
dlouhodobém stavu bez náplní mohou
hadice zatvrdnout, případně i popraskat
a může z nich začít unikat kapalina. Proto je nutno je pozorně kontrolovat.
Poškození stěrek lze předejít několika
jednoduchými opatřeními:
❒ Jakmile klesne venkovní teplota pod
bod mrazu, zkontrolujte, zda pryž
stěrek nepřimrzla ke sklu. Pro uvolnění případných přimrzlých stěrek
používejte rozmrazovací prostředek.
A0E0080m
obr. 19
POZOR
Pokud ostřikovač nestříká, zkontrolujte
především, zda je v ostřikovači kapalina
(viz pokyny v části “Kontrola hladin provozních náplní” v této kapitole).
Jízda s opotřebovanými stěrkami stírače je
velmi nebezpečná, protože při
nepříznivých atmosférických
podmínkách je nižší viditelnost.
Pak zkontrolujte, zda nejsou výstupní
otvory trysek ucpané a případně je vyčistěte špendlíkem.
Výměna stěrky stírače čelního
skla obr. 19
OST¤IKOVAâE SVùTLOMETÒ
❒ Odstraňujte všechen sníh, který případně napadal na okna. Šetříte nejen stěrky, ale chráníte i elektromotor před přetížením a přehříváním.
Vytažení stěrky:
❒ stírače nepoužívejte nasucho.
– otočte stíračem B o 90° v čepu C
na konci ramena;
– odklopte rameno A stírače od čelního skla;
– vysuňte stěrku z čepu C.
Kapalina by při ostřikování měla dopadat asi do 1/3 výšky od horního okraje skla.
Kontrolujte pravidelně neporušenost a
čistotu trysek ostřikovačů.
Ostřikovače světlometů se spustí samočinně při zapnutí potkávacích světel.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Bez prodlení vyměňte zkroucené či jinak
opotřebované pryžové stěrky. V každém
případě doporučujeme vyměnit stěrky
asi jednou za rok.
OST¤IKOVAâE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Pravidelně čistěte pryžové stěrky stíračů. Doporučujeme používat TUTELA
PROFESSIONAL SC 35.
V NOUZI
– uložte rameno zpět k čelnímu sklu.
STùRKY
ÚDRŽBA A
PÉČE
– zasuňte čep C do otvoru ve středu stírače B;
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Nasazení stěrky:
REJSTŘÍK
STÍRAâ âELNÍHO
SKLA
243
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
OCHRANA P¤ED
ATMOSFÉRICK¯MI VLIVY
Hlavní příčiny rezivění karosérie:
❒ atmosférické znečištění;
❒ sůl a atmosférická vlhkost (v přímořských oblastech nebo v oblastech s teplým vlhkým klimatem);
Nelze podceňovat ani oděrný účinek polétavého prachu a písku přenášeného
větrem, bláta a kamínků odrážených od
ostatních vozidel.
Výrobce Alfa Romeo uplatnil u Vašeho
vozidla nejpokročilejší technologická řešení zaměřená na ochranu karosérie
před korozí.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V NOUZI
❒ počasí v jednotlivých ročních obdobích.
ÚDRŽBA A
PÉČE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
KAROSÉRIE
244
Zejména:
❒ Laky a lakovací postupy zajišťující vysokou odolnost proti rezivění a oděru;
❒ pozinkované (nebo jinak upravené)
plechy s vysokou odolností proti rezivění;
❒ ochranné nástřiky plastových dílů v
místech nejvíce vystavených korozním účinkům: prahy, vnitřky blatníků, hrany atd;
❒ používají se “otevřené” duté díly,
aby nedocházelo ke kondenzaci a
zadržování vody uvnitř těchto dílů.
❒ speciální fólie na ochranu před odíráním v nejvíce exponovaných místech (např. zadní blatník, zadní dveře atd.)
ZÁRUKA NA KAROSÉRII A
SPODEK KAROSÉRIE
Na vozidlo se vztahuje záruka na proděravění korozí originálních dílů nosné konstrukce či karosérie. Všeobecné záruční
podmínky jsou uvedeny v Záruční knížce.
Běžná údržba laku spočívá v umytí vozu. Pravidelnost mytí závisí na tam, jak
často a v jakém prostředí s vozidlem jezdíte. Doporučujeme například vozidlo více umývat v oblastech se silně znečištěným ovzduším nebo při jízdách po silnicích ošetřených solí.
Během sušení se zaměřte hlavně na
skryté části, jako jsou otvory dveří, kapota, okolí světlometů, kde se může voda snadno držet. Doporučujeme neodstavovat vozidlo ihned po usušení do
uzavřeného prostoru, ale nechat je stát
venku, kde se voda snáze odpaří.
Neumývejte vozidlo rozpálené sluncem
nebo s horkým víkem motoru: mohl by
poškodit lesk laku.
Plastové části je nutno čistit stejně jako při běžném mytí vozidla.
Neparkujte s vozidlem pod stromy; pryskyřice poškozují lak; snižují jeho lesk a
činí ho náchylnější k napadení korozí.
UPOZORNĚNÍ Ptačí trus hned pečlivě umyjte, jejich kyselina je silně agresivní.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
❒ opláchněte karosérii hojným množstvím vody a osušte ji proudem vzduchu nebo jelenicí.
Při čistění a leštění vozidla nepoužívejte brusné a/nebo hrubé lešticí
přípravky, protože by mohly narušit estetické charakteristiky karosérie.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
❒ Houbou namočenou ve slabém čisticím roztoku omývejte karosérii.
Houbu často vymývejte.
V NOUZI
Doporučujeme nechat bez prodlení opravit všechny hlubší škrábance nebo odřeniny, aby se zabránilo korozi. I pro tyto drobné opravy používejte výhradně
originální lak (viz „Identifikační štítek
laku karosérie“ v kapitole „Technické
údaje“)
❒ Nejdříve namočte karosérii slabým
proudem vody.
Čisticí prostředky znečišťují vodní zdroje. Vozidlo umývejte pouze v
místech, která jsou vybavena
na sběr a čistění mycích roztoků.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Lak nemá pouze estetickou funkci, ale
slouží i jako ochrana plechu.
❒ Před mytím vozidla v automatické
myčce sundejte anténu ze střechy,
aby se nepoškodila.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Lak
Postup při správném mytí vozidla:
REJSTŘÍK
RADY PRO
UDRÎENÍ KAROSÉRIE V
DOBRÉM STAVU
245
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
246
Skla
Přední světlomety
Motorový prostor
Na čištění skel používejte speciální přípravky. Pro čistění používejte pouze čisté
utěrky, jimiž se sklo nepoškrábá a nesníží se jeho průhlednost.
Přední světlomety umývejte měkkými
tkaninami namočenými ve vodě a saponátu určeného pro vozidla.
Na konci každého zimního období umyjte pečlivě motorový prostor; dávejte pozor, aby vodní proud nezasáhl elektronické řídicí jednotky. Motorový prostor nechejte raději umýt ve specializovaných
servisech.
UPOZORNĚNÍ Vnitřní stranu zadního okna otírejte opatrně po směru vodičů topného odporu, aby se nepoškodily.
UPOZORNĚNÍ Suchá látka může
způsobit poškrábání reflektoru a snížit
jeho účinnost. Nevhodné čisticí prostředky mohou způsobit zmatnění sklad
a snížit účinnost světlometu.
UPOZORNĚNÍ Při omývání pomocí
hadice držte trysku alespoň 2 cm od
světlometů. I
UPOZORNĚNÍ Vozidlo umývejte po
vychladnutí motoru a s vyjmutým klíčkem ze zapalování. Po umytí vozidla
zkontrolujte, zda nebyly odstraněny kryty a uzávěry (například pryžové násadky či jiné kryty).
Sedadla vytřete houbou navlhčenou v
roztoku vody a neutrálního čisticího prostředku.
Pokud se nedaří skvrnu odstranit, použijte speciální čistidla přesně podle návodu k jejich použití.
UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte
alkohol. Ujistěte se, že používané čisticí přípravky neobsahují líh ani jeho deriváty ani v malé koncentraci.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Prach odstraňte navlhčeným měkkým
kartáčem nebo vysavačem. Pro lepší
vyčistění velurových sedadel doporučujeme kartáč navlhčit.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
SEDADLA A DÍLY POTAÎENÉ
TKANINOU
Suchou savou utěrkou bez tření odstraňte skvrny po tekutinách nebo mastnotě. Nakonec otřete zasažená místa
měkkou nebo koženou utěrkou, navlhčenou vodou a neutrálnímšamponem.
V NOUZI
Odstraňte suchou špínu mírně navlhčenou jelenicí nebo utěrkou, netlačte příliš.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Kontrolujte pravidelně, zda se pod koberečky nedrží voda, která sem zatekla (z podrážek, deštníků, atd.) a mohla
by způsobovat oxidaci plechu.
Potahy sedadel jsou dimenzovány tak, aby vydržely dlouhodobé normální používání vozidla. Přesto
je zcela nezbytné se vyvarovat
nadměrného a/nebo dlouhodobého odírání doplňky oděvů, jako jsou různé kovové spony, suché zipy apod., protože pokud
by tyto doplňky působily vždy
na stejné místo velkým tlakem,
mohly by zpřetrhat vlákna a tím
potah poškodit.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
SEDADLA V KÒÎI
(u příslušné verze vozidla)
REJSTŘÍK
INTERIÉR
247
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
UPOZORNĚNÍ Na čištění skla přístrojové desky ani ostatních plastových
dílů nepoužívejte alkohol ani benzín.
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Doporučujeme otřít plastové díly utěrkou
navlhčenou roztokem vody a neutrálního čisticího prostředku. Na odstranění
mastnoty nebo odolných skvrn používejte speciální čisticí prostředky na plasty, která neobsahují rozpouštědla a jejichž složení bylo stanoveno tak, aby se
jejich použitím nezměnil vzhled a barva
plastových dílů.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
PLASTOVÉ DÍLY V
INTERIÉRU
248
POZOR
Při čištění interiéru nikdy nepoužívejte hořlavé produkty, jako jsou např.
petrolether nebo rektifikovaný benzín. Od elektrostatických výbojů, které vzniknou
třením při čistění, by mohl
vzniknout požár.
POZOR
Neskladujte ve vozidle aerosolové obaly:
Nebezpečí výbuchu. Aerosolové spreje nesmí být vystaveny teplotám překračujícím
50°C. Ve vozidle, zaparkovaném na slunci, mohou díly dosahovat daleko vyšší teploty.
VOLANT/HLAVICE
¤ADICÍ PÁKY POTAÎENÉ
PRAVOU KÒÎÍ
(u příslušné verze vozidla)
Tyto části je nutno čistit výlučně vodou
a neutrálním mýdlem. Nepoužívejte líh
nebo produkty na bázi lihu.
Před použitím speciálních čistidel na interiéry si pozorně přečtěte pokyny uvedené na etiketě daného produktu a
zkontrolujte, zda neobsahují líh a/nebo
produkty na bázi lihu.
Jestliže během čistění skel speciálními
čistidly na sklo ukápnete na kůži volantu/hlavice řadicí páky, je nutno tyto
kapky odstranit bez prodlení a zasažené místo umýt vodou a neutrálním mýdlem.
UPOZORNĚNÍ Doporučujeme, abyste v případě používání imobilizéru na volantu věnovali maximální péči jeho nasazování, abyste neodřeli jeho kožený
potah.
DODÁVKA PALIVA .............................................. 255
PŘENOS VÝKONU ............................................. 255
BRZDY ........................................................... 256
ŘÍZENÍ ............................................................ 256
ZAVĚŠENÍ KOL ................................................. 256
KOLA .............................................................. 257
ROZMĚRY ....................................................... 261
VÝKONY ......................................................... 263
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
MOTOR .......................................................... 253
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KÓDY MOTORU - VERZE KAROSÉRIE ................... 252
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ....................................... 250
V NOUZI
TECHNICKÉ ÚDAJE
SPOTŘEBA PALIVA ............................................ 269
EMISE CO2 ................................................................... 270
VYSOKOFREKVENČNÍ DÁLKOVÝ OVLÁDAČ:
MINISTERSKÉ HOMOLOGACE .............................. 271
TECHNICKÉ
ÚDAJE
PROVOZNÍ KAPALINY A MAZIVA .......................... 267
REJSTŘÍK
NÁPLNĚ .......................................................... 266
ÚDRŽBA A
PÉČE
HMOTNOSTI .................................................... 264
249
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
250
IDENTIFIKAâNÍ
ÚDAJE
Doporučuje, abyste si zaznamenali identifikační údaje vozidla. Identifikační údaje vyražené a vytištěné na štítcích a jejich umístění obr.1:
1 - Souhrnný štítek identifikačních údajů
2 - Označení karosérie
3 - Identifikační štítek laku karosérie
4 - Označení motoru.
obr. 1
A0A0045m
SOUHRNN¯ ·TÍTEK S
IDENTIFIKAâNÍMI ÚDAJI
Nachází se v motorovém prostoru vedle horního upevnění pravého tlumiče a
obsahuje tyto údaje:
A. Místo vyhrazené pro údaje o homologaci v dané zemi
B. Místo pro vyražení pořadového čísla podvozku
obr. 2
A0E0013m
C. Místo pro případné údaje o přípustných nejvyšších hmotnostech podle vnitrostátních právních předpisů v jednotlivých zemích
D. Místo vyhrazené pro vyznačení verze a případných dalších doplňujících a
nepovinných údajů o vozidle.
E. Místo vyhrazené pro vyznačení součinitele kouřivosti (jen u dieselových verzí)
F. Vyhrazeno pro vyražení jména výrobce.
Je přístupné po nadzvednutí potahu Aobr. 3 a uvádí:
Je připevněn na vnitřní straně víka zavazadlového prostoruobr. 4 a obsahuje tyto údaje:
A. Výrobce laku.
Ì typ vozidla (ZAR 939000);
B. Název barvy.
Ì pořadové výrobní číslo vozidla (číslo
podvozku).
C. Kód bary.
D. Kód bary pro drobné opravy nebo
přelakování.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
IDENTIFIKAâNÍ ·TÍTEK
LAKU KAROSÉRIE
V NOUZI
Je vyraženo na plošině kabiny vedle
předního sedadla na straně spolucestujícího.
A0A0222m
ÚDRŽBA A
PÉČE
ZNAâENÍ KAROSÉRIE
obr. 4
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0A0175m
REJSTŘÍK
obr. 3
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
Je vyraženo vlevo vzadu na straně převodovky.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
OZNAâENÍ MOTORU
251
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Verze
Kód motoru
Kód karosérie
1.8 140 k
1750 TURBO BENZÍN (***)
3.2 JTS 4x2
3.2 JTS 4x4
1.9 JTDM 8v
939A4000
939B1000
939A000
939A000
939A1000
939A7000 (Õ)
1.9 JTDM 16v
939A2000
939A8000 (Õ)
2.0 JTDM (***)
939B3000
2.0 JTDM (***) (Õ)
2.4 JTDM 4x2
2.4 JTDM 4x4
844A2000
939A9000
939A9000
939AXL1A 21C / 939BXL1A 22C ()
939AXN1B 52 (**) / 939BXN1B 53 () (**)
939AXG1B 44 / 939BXG1B 45 ()
939AXG2B 09B / 939BXG2B 16B ()
939AXE1B 04C
939AXH1B 06D (Õ)
939BXE1B 14C ()
939BXH1B 17D ()(Õ)
939AXE1B 04D ()
939BXE1B 14D () ()
939AXC1B 01E ()
939BXC1B 12G () ()
939AXC1B 01F ()
939BXC1B 12H () ()
939AXF1B 05D () (Õ)
939BXF1B 15F () () (Õ)
939AXP1B 54 (**)
939AXP1B 54B
939BXP1B 55 () (**)
939BXP1B 55B ()
939AXQ1B 62 () / 939BXQ1B 63 () ()
939AXM1B 39B / 939BXM1B 40B ()
939AXM2B 35B / 939BXM2B 36B ()
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
KÓDY MOTORU - VERZE KAROSÉRIE
252
() Verze Sportwagon
(Õ) Pro určité verze vozidla
(**) Pack TI
(***) Verze Euro 5
() Verze ECO
Počet ventilů ve válci
939B1000
939A5000
939A000
Otto
Otto
Otto
4 v řadě
4 v řadě
4 v řadě
Otto
6 vidlicově uspořádaných válců - úhel 60°
4
4
4
4
Průměr a zdvih pístů
mm
80,5 x 88,2
83,0 x 80,5
86 X 94,6
89 X 85,6
Zdvihový objem
3
cm
1796
1742
2198
3195
kW
k
ot/min
103
140
6500
147
200
5000
136
185
6500
191
260
6200
Nm
kgm
ot/min
175
17,8
3800
320
32,6
1400
230
23,4
4500
322
32,8
4500
BOSCH
FQR8 LEU2
NGK
ILKAR7D6G
NGKFR5CP
BOSCH
HR7MPP152
Zelený bezolovnatý
benzín
95 RON
(Specifikace EN228)
Zelený bezolovnatý
benzín
95 RON
(Specifikace EN228)
Zelený bezolovnatý
benzín
95 RON
(Specifikace EN228)
Zelený bezolovnatý
benzín
95 RON
(Specifikace EN228)
Max. výkon (EU)
při otáčkách
Max. krouticí moment (EU)
při otáčkách
Zapalovací svíčky
Palivo
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
939A4000
BEZPEČNOST
3.2 JTS
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Počet a uspořádání válců
2.2 JTS (*)
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Pracovní cyklus
1750 TURBO BENZÍN
V NOUZI
Kód typu
1.8 140 k
ÚDRŽBA A
PÉČE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
MOTOR
Svíčky nechávejte vyměnit v autorizovaném servisu Alfa Romeo.
REJSTŘÍK
(*) Verze s převodovkou Selespeed
253
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.9
JTDM 8v
1.9
JTDM 8v
(*)
1.9
1.9
2.4 JTDM
JTDM 16v JTDM 16v
200 k
(*)
(**)
Kód typu
939A1000
939A7000
939A2000
Pracovní cyklus
Počet a uspořádání válců
Počet ventilů ve válci
939B3000
939A9000
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
4 v řadě
4 v řadě
4 v řadě
4 v řadě
5 v řadě
4 v řadě
5 v řadě
2
2
4
4
4
4
4
Průměr a zdvih pístů
mm
82 x 90,4
82 x 90,4
82 x 90,4
82 x 90,4
82 x 90,4
83,0 x 90,4
82 x 90,4
Zdvihový objem
cm3
1910
1910
1910
1910
2387
1956
2387
kW
k
ot/min
88
120
4000
85
115
4000
110
150
4000
100
136
4000
147
200
4000
120 (*)/125
163 (*)/170
4000
154
210
4000
Nm
kgm
ot/min
280
28,6
2000
280
28,6
2000
320
32,6
2000
305
31
2000
400
40,8
2000
360
36,7
1750
400
40,8
1500
–
–
–
–
–
–
–
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Nafta pro
motorová
vozidla
(Specifikace
EN590)
Max. výkon (EU)
při otáčkách
Max. krouticí moment (EU)
při otáčkách
Zapalovací svíčky
TECHNICKÉ
ÚDAJE
REJSTŘÍK
939A3000
2.4 JTDM
210 k
844A2000 (*)
Palivo
254
939A8000
2.0 JTDM
(*) Pro určité verze vozidla
(**) Verze s převodovkou QTronic
Přímé vstřikování
Přímé vstřiková Common Rail
Nesprávné úpravy nebo opravy palivové soustavy provedené bez přihlédnutí k technickým
charakteristikám soustavy mohou způsobit provozní závady a vyvolat nebezpečí požáru.
P¤ENOS V¯KONU
1750 TURBO BENZÍN
3.2 JTS 4x2 - 1.9 JTDM 8V
1.9 JTDM 16v 2.4 JTDM 200 k
2.0 JTDM - 2.4 JTDM 210 k
2.4 JTDM 210 k 4x4
3.2 JTS 4x4
Pět dopředných rychlostních stupňů
a zpětný pojezd
se synchronizátory
řazení dopředných rychlostních stupňů
Šest dopředných rychlostních stupňů
a jeden pro zpětný pojezd
se synchronizátory
stupňů
Šest dopředných rychlostních stupňů
a jeden pro zpětný pojezd
se synchronizátory
stupňů
Spojka
Jednokotoučová suchá
spojka
s hydraulickým ovládáním
Jednokotoučová suchá
spojka
s hydraulickým ovládáním
Jednokotoučová suchá
spojka
s hydraulickým ovládáním
Náhon
Přední
Přední
4x4
UPOZORNĚNÍ Při obtížném vypínání nápravy příliš velkým rozdílem přilnavosti mezi přední a zadní nápravou neakcelerujte prudce nezrychlujte, účinnější se pokusit při středních až nízkých otáčkách motoru, mezi pokusy počkejte několik sekund.
ÚDRŽBA A
PÉČE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Převodová skříň
V NOUZI
1.8 140 k
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Vícebodové vstřikování
BEZPEČNOST
1.9 JTDM 8V
1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM
2.4 JTDM
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
1750 TURBO BENZÍN
2.2 JTS - 3.2 JTS
REJSTŘÍK
Dodávka paliva
1.8 140 k
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
DODÁVKA PALIVA
255
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
– přední
– zadní
Parkovací brzda
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
3.2 JTS - 2.4 JTDM
S ventilovanými kotouči
Kotoučové
S ventilovanými kotouči
S ventilovanými kotouči
Ovládání pákou parkovací brzdy s účinkem na zadní brzdy
UPOZORNĚNÍ Voda, led a posypová sůl na zimní údržbu silnic mohou ulpívat na brzdových kotoučích a snižovat účinnost brzd při prvním zabrzdění.
¤ÍZENÍ
1.8 140 k - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS - 3.2 JTS
1.9 JTDM 8V - 1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM - 2.4 JTDM
Typ
256
1.8 140 j - 1750 TURBO BENZÍN - 2.2 JTS
1.9 JTDM 8v - 1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM
Provozní brzdy:
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
BRZDY
Průměr otáčení
(stopový)
S pastorkem a hřebenovou tyčí s hydraulickým posilovačem
11,1
ZAVù·ENÍ KOL
1.8 140 k - 1750 TURBO BENZÍN - 2.2 JTS - 3.2 JTS - 1.9 JTDM 8V
1.9 JTDM 16v - 2.0 JTDM - 2.4 JTDM
Přední
Vysoký čtyřprvkový systém
Zadní
Systém s architekturou multi-link
Pro bezpečnost jízdy je nezbytné, aby
byla všechna kola vozidla osazená pneumatikami stejné značky a stejného typu.
UPOZORNĚNÍ U pneumatik Tubeless
nepoužívejte duše.
REZERVNÍ KOLO
Ráfek z lisované oceli. Bezdušová pneumatika.
ZNAâENÍ PNEUMATIK
obr. 5
Příklad: 205/55 R 16 91 V
205= Jmenovitá šířka (S = vzdálenost mezi bočnicemi v mm).
55 = Poměr výška/šířka (H/S) vyjádřený v procentech.
R
= Radiální pneumatika.
16 = Průměr ráfku v palcích (Ø).
91 = Index zatížení (nosnosti).
V
= Index maximální rychlosti.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
A0E0186m
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
U vozidel s náhonem na všechna kola
musejí být všechna kola obutá stejným
typem pneumatik, se stejným běhounem a stejné značky, aby se systém náhonu na všechna kola nepoškodil. Použitím pneumatik s různým stupněm opotřebení se nicméně nesníží efektivnost
náhonu na všechna kola.
obr. 5
V NOUZI
UPOZORNĚNÍ V případě odlišných
údajů mezi tímto návodem na používání a údržbu a technickým průkazem platí údaje uvedené v technickém průkazu.
ÚDRŽBA A
PÉČE
Ráfky z lisované oceli nebo slitiny. Bezdušové radiální pneumatiky. Všechny homologované pneumatiky jsou uvedeny
v technickém průkazu vozidla.
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
TECHNICKÉ
ÚDAJE
RÁFKY A PNEUMATIKY
60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
REJSTŘÍK
Indexy zatížení (nosnosti)
KOLA
257
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
258
Indexy maximální rychlosti
Q=
R=
S =
T =
U=
H=
V=
W=
Y=
do 160 km/h.
do 170 km/h.
do 180 km/h.
do 190 km/h.
do 200 km/h.
do 210 km/h.
do 240 km/h.
do 270 km/h.
do 300 km/h.
Indexy maximální rychlosti
pro zimní pneumatiky
Q M + S = do 160 km/h.
T M + S = do 190 km/h.
H M + S = do 210 km/h.
OZNAâENÍ RÁFKÒ obr. 5
Příklad: 7 J x 16 H2 ET 43
7
= šířka ráfku v palcích 1.
J
= tvar ramene (bočního výstupku, o který se opírá patka pneumatiky) 2.
16 = průměr nalisování v palcích (odpovídá průměru povinně montované pneumatiky) (3 = Ø).
H2 = tvar a počet bezpečnostních
převýšení (“zaoblení”) na
obou stranách (obvodový profil pro usazení patky bezdušové pneumatiky na ráfek)
43 = odklon kola (vzdálenost mezi
opěrnou rovinou kotouče/ráfku
a střední rovinou ráfku kola)
A0E0788m
obr. 6
PNEUMATIKY RIM
PROTECTOR obr. 6
POZOR
V případě, že jsou u kol
použity integrální poklice, upevněné (pružinou) k
plechovému ráfku, u vyměněných pneumatik (tj. nedodaných s vozidlem), které jsou
opatřeny ochranou ráfků "rim
protector" (viz obr. 6), poklice
na kola NEMONTUJTE. Použití nevhodných pneumatik a poklic může způsobit nenadálý
pokles tlaku v pneumatikách.
Rezervní kolo
(u příslušnéverze
vozidla)
7,5Jx17” (*) slitinový
225/50 R17 98W
ráfek
pneumatiky
7Jx16” ocelový
215/55 R16 93V
7Jx16” ocelový
215/55 R16 93V
ráfek
pneumatiky
7Jx16” slitinový
215/55 R16 93V
7Jx16” slitinový
215/55 R16 93V
ráfek
pneumatiky
7,5Jx17” (*) slitinový
225/50 R17 98W
7,5Jx17” (*) slitinový
225/50 R17 98W
ráfek
pneumatiky
8Jx18” slitinový
235/45 R18 98W (M)
ráfek
pneumatika
8Jx19” slitinový
235/40 ZR19 96Y (M)
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
7Jx16” ocelový
205/55 R1691V
BEZPEČNOST
7Jx16” ocelový
205/55 R1691V
8Jx18” slitinový
235/45 R18 98W (M)
4,00B x17"
T125/80 R17
(*) Na tyto pneumatiky nelze nasadit klasické sněhové řetězy. Řetězy na tyto kola musejí být typu “pavouka”.
(**) U příslušné verze vozidla.
UPOZORNĚNÍ Doporučujeme obouvat zimní pneumatiky s indexem rychlosti H nebo vyšším.
(M) Pneumatiky bez možnosti nasazení sněhových řetězů. Pro zimní obutí používejte pneumatiky 225/50 R17 98 nebo 235/45
R18 98. U vozidel verze TI nelze nasazovat ráfky 16”.
Také u verzí 3.2 JTS a 2.4 JTDM 210 k 4x4 se musejí sněhové řetězy nasazovat na
PŘEDNÍ nápravu.
Na pneumatiky typu 225/50 R17” lze nasazovat pouze sněhové řetězy typu “pavouka”.
Na pneumatiky typu 235/45 R18” a 235/40 ZR19” nelze sněhové řetězy nasadit, protože by zasahovaly až na blatník.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
ráfek
pneumatiky
Výbava
TI
V NOUZI
Výbava na objednávku
1750 TURBO BENZÍN
3.2 JTS - 2.4 JTDM 200 k
2.4 JTDM 210 k
ÚDRŽBA A
PÉČE
U příslušné verze
vozidla
1.9 JTDM 8V ECO
1.9 JTDM 8V (**)
2.0 JTDM ECO
2.0 JTDM (**)
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Sériová výbava
1.8 140 k
1.9 JTDM 8V
1.9 JTDM 16V
2.0 JTDM
REJSTŘÍK
PNEUMATIKY
259
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Pneumatiky
REJSTŘÍK
Pneumatiky
zadní
přední
zadní
přední
zadní
přední
zadní
přední
zadní
Při středním zatížení bar
2,3
2,3
2,3
2,3
2,5
2,5
2,7
2,5
2,7
2,5
Při plném zatížení
2,6
2,6
2,5
2,5
2,9
2,7
2,9
2,7
3,0
2,8
Rezervní kolo
bar
4,2
(M) Pneumatiky bez možnosti nasazení sněhových řetězů. Pro zimní obutí používejte pneumatiky 225/50 R17 98 nebo 235/45 R18 98. U vozidel verze TI
nelze nasazovat ráfky 16”.
Tlak v zahřátých pneumatikách musí být vyšší o +0,3 bar než předepsaná hodnota. Nahuštění na správnou hodnotu tlaku je nutno v každém případě překontrolovat,
až bude pneumatika studená. U zimních pneumatik je nutno tlak vzduchu zvýšit o 0,2 bar nad hodnotu předepsanou pro pneumatiky ve výbavě vozidla.
Pro dlouhodobou jízdu s vozidlem při rychlosti více než 160 km/h nahustěte pneumatiky na tlak při plné zátěži.
ÚHEL REJDU
– odklon
ÚDRŽBA A
PÉČE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Pneumatiky
přední
Přední
kola
260
Pneumatiky
Pneumatiky
205/55 R16 91V 215/55 R16 93V 225/50 R17 98W 235/45 R18 98W (M) 235/40 ZR19 96Y (M) T125/80 R17
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
HU·TùNÍ PNEUMATIK ZA STUDENA
– příklon
– poloviční sbíhavost
(na kolo)
– odklon
Zadní
kola
– poloviční sbíhavost
(na kolo)
Všechny typy
–35’ ± 18’
max. rozdíl
pravého/levého kola: 24’
4° 15’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 18’
–8 ± 4’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 4’
–40’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 24’
13’ ± 7’
(celková sbíhavost: 26’ ± 7’)
Verze TI
Verze 4x2
Verze 4x4
–1° 1’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 24’
4° 15’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 18’
–7’ ± 4’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 4’
–1° 3’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 24’
11’ ± 7’
(celková sbíhavost: 22’ ± 7’)
–38’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 24’
4° 15’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 18’
–7’ ± 4’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 4’
–1° 3’ ± 18’
max.rozdíl
pravého/levého kola: 24’
11’ ± 7’
(celková sbíhavost: 22’ ± 7’)
VÝŠKA PODVOZKU Verze TI mají podvozek o cca 20 mm níže než ostatní verze.
Pozor: U vozidel se sníženým postavením opatrně najížděte na nakloněné plochy, jezděte
opatrně přes nerovnosti či po zvlášť nerovných vozovkách.
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
ROZMùRY
BEZPEČNOST
Rozměry jsou
vyjádřeny v mm a týkají
se vozidla s pneumatikami
dodanými s vozidlem.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Min. rozdíly
rozměrů pneumatik na
objednávku.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Výška platí pro
nezatížené vozidlo.
A
B
C
D
E
F
G
H
4660
1000
2700
960
1422
1417 (I)
1578
1593 (I)
1828
1555
1573 (I)
(I) S pneumatikami 215/55 R16”
TECHNICKÉ
ÚDAJE
A0E0044m
REJSTŘÍK
Obsah....................... 405 dm3
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
261
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Min. rozdíly
rozměrů pneumatik na
objednávku.
Výška platí pro
nezatížené vozidlo.
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Obsah....................... 445 dm3
A0E0307m
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Rozměry jsou
vyjádřeny v mm a týkají
se vozidla s pneumatikami
dodanými s vozidlem.
A
B
C
D
E
F
G
H
4660
1000
2700
960
1422
1417 (I)
1578
1593 (I)
1828
1555
1573 (I)
(I) S pneumatikami 215/55 R16”
(*) S tyčemi střešního nosiče (jsou-li součástí výbavy): 1452/1447 (s pneumatikami 215/55 R16”)
262
Nejvyšší rychlost
km/h
Zrychlení 0-100 km/h
s
1 km z nulové rychlosti
s
206
233
248
242
192
196
193
210
216
213
229
225
10,4
7,9
7,2
7,2
10,9
10,9
11,2
9,4
9,0
9,2
8,3
8,5
31,3
29,2
27,4
27,7
32,9
33,3
33,7
30,9
30,5
30,8
29,0
29,3
(*) PRO URČITÉ VERZE VOZIDLA
SPORTWAGON
1.8 140 k
1750 TURBO BENZÍN
3.2 JTS 4x2
3.2 JTS 4X4
1.9 JTDM 8v
1.9 JTDM 8v ECO
1.9 JTDM 8v ECO (*)
1.9 JTDM 16v
2.0 JTDM/2.0 JTDM ECO
2.0 JTDM ECO (*)
2.4 JTDM 4x2
2.4 JTDM 4x4
(*) PRO URČITÉ VERZE VOZIDLA
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
31,1
28,9
27,0
27,3
32,6
32,8
33,2
30,6
30,2
30,5
28,7
29,0
BEZPEČNOST
10,2
7,7
7,1
7,0
10,7
10,7
11,0
9,2
8,8
9,0
8,1
8,3
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
208
235
250
244
193
197
194
212
218
215
231
227
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
1 km z nulové rychlosti
s
V NOUZI
Zrychlení 0-100 km/h
s
ÚDRŽBA A
PÉČE
1.8 140 K
1750 TURBO BENZÍN
3.2 JTS 4x2
3.2 JTS 4x4
1.9 JTDM 8v
1.9 JTDM 8v ECO
1.9 JTDM 8v ECO (*)
1.9 JTDM 16v
2.0 JTDM/2.0 JTDM ECO
2.0 JTDM ECO (*)
2.4 JTDM 4x2
2.4 JTDM 4x4
Nejvyšší rychlost
km/h
TECHNICKÉ
ÚDAJE
SEDAN
REJSTŘÍK
V¯KONY
263
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
HMOTNOSTI
1.8
140 CV
1750
TURBO
BENZINA
3.2 JTS
4x2
3.2 JTS
4x4
1.9
JTDM 8v
1.9
JTDM 16v
2.0 JTDM
Pohotovostní hmotnost
(se všemi náplněmi, naplněnou
palivovou nádrží na
90% a bez doplňků
1385
1430
1540
1610
1480
1490
1585
1645
Max.přípustná hmotnost (*)
– přední náprava
– zadní náprava
– celkem
1100
1050
1935
1100
1050
1980
1220
1050
2090
1220
1050
2160
1150
1050
2030
1130 (Õ)/1150
1050
2040
1220
1050
2135
1220
1050
2195
Užitečná hmotnost včetně
řidiče (**)
550
550
550
550
550
550
550
550
Celková hmotnost přípojného
vozidla
1400
1500
1700
1700
1500
1500
1500
1500
Max. zatížení
kulové hlavy tažného zařízení
60
60
70
70
60
60
60
60
Max. zatížení
na střeše
50
50
50
50
50
50
50
50
HMOTNOST (kg)
Verze Berlina
(*)Tyto hodnoty se nesmějí překročit. Uživatel je odpovědný za rozložení nákladu v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné ploše
tak, aby byly dodrženy přípustné hodnoty zatížení.
(**) Je-li vůz vybaven speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení, atd.), zvýší se pohotovostní hmotnost vozu a o stejnou
hodnotu se sníží užitečná hmotnost, aby nebyla překročena celková povolená hmotnost vozu.
(Õ) Verze 2.0 JTDM
264
2.4 JTDM 2.4 JTDM
4x2
4x4
3.2 JTS
4x2
3.2 JTS
4x4
1.9
JTDM 8v
1.9
JTDM 16v
2.0 JTDM
2.4 JTDM 2.4 JTDM
4x2
4x4
Pohotovostní hmotnost
(se všemi náplněmi, naplněnou
palivovou nádrží na
90% a bez doplňků
1435
1480
1590
1660
1530
1540
1635
1695
Max.přípustná hmotnost (*)
– přední náprava
– zadní náprava
– celkem
1100
1050
1985
1100
1050
2030
1220
1050
2140
1220
1100
2210
1150
1050
2080
1130 (Õ)/1150
1050
2090
1220
1050
2185
1220
1100
2245
Užitečná hmotnost včetně
řidiče (**)
550
550
550
550
550
550
550
550
Celková hmotnost přípojného
vozidla
1400
1500
1800
1800
1500
1500
1500
1500
Max. zatížení
kulové hlavy tažného zařízení
60
60
75
75
60
60
60
60
Max. zatížení
na střeše (***)
80
80
80
80
80
80
80
80
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
1750
TURBO
BENZINA
(**) Je-li vůz vybaven speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení, atd.), zvýší se pohotovostní hmotnost vozu a o stejnou
hodnotu se sníží užitečná hmotnost, aby nebyla překročena celková povolená hmotnost vozu.
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
V NOUZI
ÚDRŽBA A
PÉČE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
REJSTŘÍK
(*)Tyto hodnoty se nesmějí překročit. Uživatel je odpovědný za rozložení nákladu v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné ploše
tak, aby byly dodrženy přípustné hodnoty zatížení.
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
1.8
140 CV
HMOTNOSTI (kg)
Verze Sportwagon
(***) Tyče střešního nosiče z řady Lineaccessori Alfa Romeo, max. nosnost: 50 kg.
(Õ) Verze 2.0 JTDM
265
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
PROVOZNÍ NÁPLNù
1.8
1750
140 CV TURBO
Palivová
nádrž:
– včetně
rezervy
Chladicí
soustava
motoru
Mazací okruh
motoru
litry
70 G
70 G
70 G
70 H
70 H
70 H
70 H
litry
10 G
10 G
10 G
10 H
10 H
10 H
10 H
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
266
Předepsaná paliva
Originální produkty a
maziva
G Bezolovnatý benzín
nejméně 95 R.O.N.
(Specifikace EN 228)
H Motorová nafta
(Specifikace EN 590)
Směs vody a kapaliny
PARAFLUUP 50%(L)
litry
8,0
6,6
10,3
7,5
7,5
6,1
7,35
litry
4,5 I
4,6 5,4 I
4,6 4,6 4,9 6,4 K
1,6
2,0
2,8 (Õ)
2,3
2,3
2,8
2,8
TUTELA CAR MATRYX
(Õ) TUTELA MULTIAXLE
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Směs vody a kapaliny
TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
BENZÍN
3.2 JTS 1.9 JTDM 1.9 JTDM 2.0 JTDM 2.4 JTDM
2.4 JTDM
8v
16v
210 CV
4x4
Mechanická převodovka/
diferenciál
litry
Nádržka kapaliny
do ostřikovačů čelního okna
a světlometů
litry
I SELENIA StAR
SELENIA StAR P.E.
(verze 1750 TURBO BENZÍN)
K SELENIA WR
SELENIA WR P.E.
(L) Při používání vozidla v obzvlášť náročných klimatických podmínkách doporučujeme směs 60% PARAFLUUP a 40% destilované vody.
Kapaliny
a maziva
výměna
Interval
Mazivo na syntetické bází třídy SAE 5W-40
Norma FIAT 9.55535-H2.
SELENIA StAR
Contractual Technical
Reference N° F216.D05
Podle plánu
předepsané údržby
Maziva
pro benzínové motory
(verze 1750 TURBO
BENZÍN)
Mazivo na syntetické bázi třídy SAE 5W-40, ACEA C3.
Norma FIAT 9.55535-S2..
SELENIA StAR P.E.
Contractual Technical
Reference N° F603.D08
Podle plánu
předepsané údržby
Maziva pro
dieselové motory
(verze 2.4 JTDM)
Maziva na syntetické bázi třídy SAE 5W-40
Norma FIAT 9.55535-N2.
SELENIA WR
Contractual Technical
Reference N° F515.D06
Podle plánu
předepsané údržby
Maziva pro dieselové
motory
(verze 1.9JTDM 8V,
1.9 JTDM 16V, 2.0 JTDM)
Maziva na syntetické bázi třídy SAE 5W-30.
Norma FIAT 9.55535-S1.
SELENIA WR P.E.
Contractual Technical
Reference N° F510.D07
Podle plánu
předepsané údržby
Pokud nejsou výjimečně k dispozici originální výrobky pro dieselové motory, je přípustné použít maziva výkonové třídy minimálně ACEA B4 nebo
ACEA C2, ale v takovém případě nebudou zaručeny optimální výkony motoru. Proto doporučujeme nechat vyměnit toto mazivo hned, jak to bude
možné, za produkt doporučený autorizovanou servisní sítí Alfa Romeo.
Použitím produktů s nižšími vlastnostmi než ACEA A3 a ACEA B4 by mohlo dojít k poškození motoru, na něž se nevztahuje záruka.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
Maziva pro benzínové
motory
(verze 1.8 140 k,
2.2 JTS a 3.2 JTS)
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Kvalitativní charakteristiky kapalin
maziva pro správné fungování
originální vozidla
REJSTŘÍK
Použití
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
VLASTNOSTI A DOPORUâENÉ V¯ROBKY
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
PROVOZNÍ KAPALINY A MAZIVA
267
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
REJSTŘÍK
Kapaliny a maziva
originální
Aplikace
TUTELA CAR
MATRYX
MEchanické převodovka
a diferenciály
Syntetické mazivo třídy SAE 75W-85.
Podle specifikace API GL-5, ZF-TE ML 18.
Kvalifikace FIAT 9.55550-DA3
TUTELA
MULTIAXLE
Syntetická kapalina pro hydraulické a elektrohydraulické systémy
Kvalifikace FIAT 9.55550-AG3
TUTELA GI/R
Zadní diferenciál
a skupina předlohy
(verze 3.2 JTS 4X4,
2.4 JTDM 4x4)
Hydraulické posilové
řízení
Vazelína na bázi sulfidu molybdeničitého pro vysoké provozní
teploty Konzistence NLGI 1-2.
Kvalifikace FIAT 9.55580.
Speciální mazivo pro stejnoběžné klouby s nízkým součinitelem
tření. Konzistence NLGI 0-1.
Kvalifikace FIAT 9.55580.
Syntetické mazivo pro brzdovou soustavu a spojku.
Vyšší než specifikace: FMVSS n° 116 DOT 4, ISO 4925,
SAE J 1704. Kvalifikace FIAT 9.55597.
Ochranný prostředek s nemrznoucím účinkem červené barvy
monoethylenu glykolu inhibovaného organickou sloučeninou.
S vyšší specifikací než CUNA NC 956-16, ASTM D 3306.
Kvalifikace FIAT 9.55523.
TUTELA ALL STAR
Stejnoběžné klouby
strana kola
TUTELA STAR 700
Stejnoběžné klouby na
straně diferenciálu
TUTELA TOP 4
Hydraulické ovladače
brzd a spojky
PARAFLUUP (G)
Chladicí soustava
poměr:
50% destilované vody
50% PARAFLUUP (J)
Přísada
do nafty
Přísada do motorové nafty s ochranným a nemrznoucím
účinkem pro dieselové motory
TUTELA DIESEL ART
Přidat do nafty
(25 cm3 na 10 litrů)
Kapalina do
ostřikovačů čelního
skla/světlometů
Směs lihů, vody a tenzioaktivních činidel CUNA NC 956-11.
Kvalifikace FIAT 9.55522.
TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
Používat neředěný
nebo zředěný do
ostřikovacích soustav
Maziva pro
převodové ústrojí
pohonu
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
268
Kvalitativní charakteristiky kapalin a maziv
pro řádné fungování vozidla
Syntetické mazivo třídy SAE 75W-85.
Převyšuje specifikace GL4.
Kvalifikace FIAT 9.55550-MZ1
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Použití
Brzdová kapaliny
Ochranný prostředek
pro chladiče
Contractual Technical
Reference N° F108.F02
Contractual Technical
Reference N° F426.E06
Contractual Technical
Reference N° F428.H04
Contractual Technical
Reference N° F702.G07
Contractual Technical
Reference N° F701.C07
Contractual Technical
Reference N° F001.A93
Contractual Technical
Reference N° F101.M01
Contractual Technical
Reference č. F601.L06
Contractual Technical
Reference N° F201.D02
(G) UPOZORNĚNÍ Nedoplňovat kapalinami ani nemíchat s kapalinami, které mají jiné charakteristiky než výše uvedené.
(J) Při používání vozidla v obzvlášť studeném podnebí doporučujeme poměr 60% PARAFLUUP 40% destilované vody.
1750 TURBO BENZÍN
3.2 JTS 4x2
3.2 JTS 4x4
1.9 JTDM 8v
1.9 JTDM 16v
2.0 JTDM
2.4 JTDM 4x2
2.4 JTDM 4x4
() Sedan
(Õ) Sportwagon
Mimoměstský cyklus
Kombinovaný
10,3 ()
10,7 (Õ)
11,3 ()
11,5 (Õ)
16,4 ()
16,5 (Õ)
16,7 ()
17,0 (Õ)
7,8 ()/6,6 () ()
7,9 (Õ)/6,7 (Õ) ()
7,5 ()
7,6 (Õ)
7,1 ()/6,6 ()()
7,2 (Õ)/6,7 (Õ)()
9,2 ()
9,2 (Õ)
9,7 ()
9,9 (Õ)
6,0 ()
6,1 (Õ)
5,8 ()
6,0 (Õ)
7,9 ()
7,9 (Õ)
8,3 ()
8,3 (Õ)
4,8 ()/4,4 () ()
4,9 (Õ)/4,5 (Õ) ()
4,6 ()
4,7 (Õ)
4,4 ()/4,3 ()()
4,5 (Õ)/4,4 (Õ)()
5,4 ()
5,5 (Õ)
5,8 ()
5,9 (Õ)
7,6 ()
7,8 (Õ)
7,8 ()
8,0 (Õ)
11,0 ()
11,0 (Õ)
11,4 ()
11,5 (Õ)
5,9 ()/5,2 () ()
6,0 (Õ)/5,3 (Õ) ()
5,7 ()
5,8 (Õ)
5,4 ()/5,1 ()()
5,5 (Õ)/5,2 (Õ)()
6,8 ()
6,9 (Õ)
7,2 ()
7,4 (Õ)
() Verze ECO
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Městský cyklus
V NOUZI
SPOTŘEBA V SOULADU S PLATNÝM EVROPSKÝM
NAŘÍZENÍM (litry/100 km)
1.8 140 k
ÚDRŽBA A
PÉČE
– Jízda po městě: po spuštění motoru za studena je simulována jízda vozidla v městské provozu;
– kombinovaná spotřeba: při výpočtu spotřeby se uvažuje asi 37 % jízdy po městě a 63 % jízdy mimo město.
UPOZORNĚNÍ Může se stát, že
se v závislosti na typologii trasy,
dopravní situaci, atmosférických
podmínkách, stylu řízení, celkovém stavu vozidla, úrovni vybavení a doplňků, používání klimatizace, namontovaném nosiči na
střeše a jiných faktorech, které
ovlivňují aerodynamické chování vozu během jízdy, budou skutečné hodnoty spotřeby paliva lišit od hodnot, jež byly stanoveny výše uvedenými postupy.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Hodnoty spotřeby paliva uvedené v tabulce byly stanoveny homologačními
zkouškami předepsanými příslušnými
směrnicemi Evropské unie. Spotřeba paliva se měří následujícími postupy:
– Jízda mimo město: simuluje se
jízda s častými akceleracemi při všech
rychlostních stupních a rychlostech 0 120 km/h;
REJSTŘÍK
SPOT¤EBA PALIVA
269
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
270
EMISE CO2
Hodnoty emisí CO2 uvedené v následujících tabulkách jsou udané pro průměrnou spotřebu naměřenou v kombinovaném
jízdním cyklu.
EMISE CO2 V SOULADU S PLATN¯M EVROPSK¯M NA¤ÍZENÍM (g/km)
Verze Berlina
1.8
140 K
1750
TURBO BENZÍN
3.2 JTS
4X2
3.2 JTS
4X4
1.9 JTDM
8v
1.9 JTDM
16v
2.0 JTDM
2.4 JTDM
4X2
2.4 JTDM
4X4
179
182
260
270
157/138 (*)
150
142/136 (*)
179
192
3.2 JTS
4X2
3.2 JTS
4X4
1.9 JTDM
8v
1.9 JTDM
16v
2.0 JTDM
2.4 JTDM
4X2
2.4 JTDM
4X4
262
272
159/140 (*)
153
145/139 (*)
181
194
(*) Verze ECO
Verze Sportwagon
1.8
1750
140 CV TURBO BENZÍN
183
(*) Verze ECO
186
Evropská unie
a země, v kterých
se řídí touto směrnicí
NTR939
0523
0523
Ì
Austrálie
Ì
–
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Argentina
N15278
V NOUZI
T939
BEZPEČNOST
Homologační označení
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RÁDIOV¯M KMITOâTEM: Homologace
Ì
HHHH-AA-FFFF
Ì
HHHH-AA-FFFF
ÚDRŽBA A
PÉČE
Brazílie
CMII ID : 2006DJ0352
Ì Údaje, které nebyly v době tisku k dispozici.
CMII ID : 2006DJ0351
REJSTŘÍK
Čína
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Bulharsko
271
T939
Maroko
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Ì
Mexiko
272
NTR939
Malajsie
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Homologační označení
AA 000000 E
Ì
Singapur
YYYYXXXX-XXX
YYYYXXXX-XXX
Ì
AA 000000 E
Ì
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément : MR 2395 ANRT 2006
Date d’agrément : 13/01/2006
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément : MR 2394 ANRT 2006
Date d’agrément : 13/01/2006
Complies with
IDA Standards
DA 104022
Complies with
IDA Standards
DA 104022
Jihoafrická republika
Taiwan
Ì Údaje, které nebyly v době tisku k dispozici.
TA-2005/701
APPROVED
TA-2005/702
APPROVED
273
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
274
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S VOZIDLEM SE SKONâENOU
ÎIVOTNOSTÍ
Automobilka Alfa Romeo vyvíjí průběžně značné úsilí zaměřené na ochranu životního prostředí zlepšováním výrobních postupů a výrobků tak, aby zvyšovaly svou kompatibilitu. Pro poskytování co nejlepších služeb zákazníků v rámci předpisů o
ochraně životního prostředí a povinností stanovených evropskou směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností
nabízí Alfa Romeo možnost předat vozidlo bez jakýchkoli výdajů (*).
Podle výše uvedené směrnice EU může poslední držitel nebo vlastník vozidlo s ukončenou životností předat bez jakýchkoli
výdajů v důsledku toho, že vozidlo má nulovou nebo zápornou tržní hodnotu. Do 1. ledna 2007 bylo možné téměř ve všech zemích Evropské unie bezplatně odevzdat pouze vozidla přihlášená od 1. července 2002. Od roku 2007 jsou bezplatně
přijímána vozidla se skončenou životností bez ohledu na rok přihlášení za podmínky, že má dané vozidlo podstatné součásti (zejména motor a karosérii) a neobsahuje žádné přidané odpady.
Vozidla lze bez dalších výdajů odevzdat našim dealerům nebo některému zpracovatelskému zařízení autorizovaného společností Alfa Romeo. Tato zařízení byla uváženě vybrána tak, aby bylo zaručeno, že poskytnou služby s odpovídajícími kvalitativními standardy z hlediska sběru, zpracování a recyklace vozidel se skončenou životností s ohledem na ochranu životního
prostředí.
Informace o těchto sběrných a zpracovatelských zařízeních získáte u dealerů Alfa Romeo nebo zatelefonováním na bezplatné
telefonní číslo 00800 2532 00 nebo na webových stránkách Alfa Romeo.
(*) Vozidla pro přepravu osob s maximálním počtem devíti míst a celkovou hmotností 3,5 t
Oil change? The experts recommend Selenia
The engine of your car is factory filled with Selenia.
This is an engine oil range which satisfies the most advanced
international specifications. Its superior technical characteristics
allow Selenia to guarantee the highest performance
and protection of your engine.
The Selenia range includes a number of technologically advanced products:
SELENIA SPORT
Fully synthetic lubricant capable of meeting the needs of
high performance engines.
Studied to protect the engine also in high thermal stress
conditions, it prevents deposits on the turbine to achieve
the utmost performance in total safety.
SELENIA StAR PURE ENERGY
Synthetic lubricant designed for petrol engines that need
products with a low ash content. It maximises the
characteristics of engines with high specific power,
protects the parts mostly subjected to stress and helps
to keep modern catalysts clean.
SELENIA WR PURE ENERGY
Fully synthetic lubricant that can meet the requirements of
the latest diesel engines.
Low ash content to protect the particulate filter from the
residual products of combustion. High Fuel Economy
System that allows considerable fuel saving.
It reduces the danger of dirtying the turbine to ensure the
protection of increasingly high performance diesel
engines
SELENIA RACING
This lubricant has been developed as a result of Selenia’s
extensive experience in track and rally competitions,
it maximises engine performance in all kinds of
competition use.
The range also includes K Pure Energy, Selenia Digitech,
Selenia Multipower, Selenia 20K, Selenia 20K AR.
For further information on Selenia products visit the web
site www.selenia.com
záměrně čistá stránka
A L FA 1 5 9 S P O R T WA G O N
ZADNÍ OKNO ................................................... 280
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR .................................... 281
NOSIČE NÁKLADŮ / LYŽÍ ................................... 288
PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ DĚTSKÉ
SEDAČKY “ISOFIX UNIVERSALE” ......................... 289
VÝMĚNA ŽÁROVKY U VNĚJŠÍCH SVÍTIDEL ............. 292
VÝMĚNA POJISTEK ........................................... 296
ALFA 159 SPORTWAGON
VÝMĚNA ŽÁROVKY U VNITŘNÍCH SVÍTIDEL ........... 294
279
ZADNÍ OKNO
FUNGOVÁNÍ
Zapnutí/vypnutí zadního
stírače
ALFA 159 SPORTWAGON
Otočením nearetovaného ovládače Aobr. 1 na polohu ' ON/OFF se zapne zadní stírač v přerušovaném režimu.
Při otočení prstence zpět na polohu '
ON/OFF se stírač vypne.
280
Zadní stírač se také zapíná při spuštění
předních stíračů a zařazení zpětného pojezdu.
Inteligentní ostřikování
zadního okna
Otočením nearetovaného prstence Aobr. 1 na polohu & se spustí ostřikování zadního okna. Podržením ovládače v poloze & spustí ostřikovač i stírač
zadního okna; stírač se spustí automaticky podržením ovládače v poloze &
déle než půl sekundy.
obr. 1
A0E0264m
obr. 2
A0E0267m
Po uvolnění ovládače stírač provede ještě několik cyklů; poslední, “čistící kmit”
provede po šesti sekundách.
V¯MùNA STùRKY
Nepoužívejte stírače pro
odstranění nánosu sněhu nebo ledu z čelního
okna. Je-li stírač vystaven silnému namáhání, zasáhne ochrana motoru, která motor zastaví byť jen na několik sekund.
Pokud se poté činnost stírače
neobnoví, vyhledejte autorizovaný servis Alfa Romeo.
Ì usaďte správně nové rameno, utáhněte na doraz matici B a sklopte
kryt A.
Postupujte takto:
Ì Zvedně kryt A-obr. 2, vyšroubujte matici B a vyjměte rameno C;
obr. 3
A0E0268m
OST¤IKOVAâ
Pokud ostřikovač neostřikuje, zkontrolujte nejdříve, zda je v nádobce kapalina (viz odstavec “Kontrola hladin” v kapitole “Údržba a péče”).
Poté zkontrolujte, zda nejsou trysky Aobr. 3 na ostřikovači zanesené; v případě nutnosti je vyčistěte špendlíkem.
NOUZOVÉ OTEV¤ENÍ
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU ZEVNIT¤
VOZIDLA
obr. 4
A0E0269m
obr. 5
A0E0263m
Je-li třeba v důsledku vybití akumulátoru nebo závady na elektrickém zámku
víka zavazadlového prostoru otevřít zavazadlový prostor zevnitř, postupujte
takto:
Ì Sklopte zadní sedadla úplně dolů
(viz odstavec “Rozšíření zavazadlového prostoru” v kapitole “Přístrojová deska”);
Ì vyjměte zadní opěrky hlavy;
ALFA 159 SPORTWAGON
ZAVAZADLOV¯
PROSTOR
Ì vezměte ze skříňky s nářadím šroubovák, a zasuňte jej (na zadní stěně) do uložení A-obr. 4 a stiskněte
páčku B-obr. 5.
281
ZVùT·ENÍ
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
UPOZORNùNÍ
Dělené zadní sedadlo umožňuje částečně (1/3 nebo 2/3) nebo úplně zvětšit zavazadlový prostor.
Postupujte takto:
ALFA 159 SPORTWAGON
Ì opěrky hlavy zasuňte na doraz do
zadního sedadla;
282
Ì zkontrolujte, zda bezpečnostní pás
vede rovně a není překroucený;
Ì zvedněte páku A-obr. 6 zajišťující opěradlo a uvolněte levou i pravou část opěradlo; sklopte pravé
opěradlo dopředu. Při zvednuté odjišťovací páčce je vidět červená značka B.
obr. 6
A0E0085m
Při zvětšení pravé části zavazadlového
prostoru mohou na levé straně zadního sedadla cestovat dvě osoby. Zvětšení levé části zavazadlového prostoru
umožňuje přepravu jedné osoby na pravé části zadního sedadla.
Ì před sklopením opěradla se ujistěte,
že jsou zadní opěrky přestavěny do
“klidové” polohy (úplně zasunuté).
Můžete také opěrky hlavy vyjmout;
Ì před sklopením opěradla zkontrolujte, zda pravá zadní loketní opěrka není přestavena dolů. V opačném
případě ji zasuňte do uložení (viz odstavec “Vnitřní výbava” v kapitole
“Přístrojová deska a ovládače”).
Zpětné ustavení
zadního sedadla
Zvedněte opěradla, přiklopte je zpět a
zatlačte je dozadu, až ucítíte klapnutí
obou zajišťovacích mechanismů.
Ustavte spony bezpečnostních pásů nahoru.
Zkontrolujte, zda je opěradlo řádně uchycené po obou stranách, aby se nemohlo při prudkém zabrzdění vymrštit dopředu a zranit cestující.
obr. 8
A0E0270m
ZAJI·TùNÍ NÁKLADU
Zavazadlový prostor je opatřen čtyřmi
háky obr. 8 a obr. 9) pro ukotvení
lan zajišťujících převážený náklad.
Tyto úchyty slouží také pro zajištění zádržné sítě na zavazadla (u příslušných
verzí vozidla), která je k dostání v autorizovaných servisech Alfa Romeo.
obr. 9
A0E0271m
POZOR
Pokud cestujete do míst,
kde je obtížné čerpat palivo a chcete vézt kanystr s benzínem, postupujte podle platných
předpisů; používejte pouze schválený typ kanystru, který řádně
upevníte úchyty v zavazadlovém
prostoru. Nicméně i tak se při případné nehodě zvyšuje nebezpečí
požáru.
ALFA 159 SPORTWAGON
UPOZORNĚNÍ Správné zajištění opěradla poznáte podle toho, že zmizí červená značka B-obr. 6 na boku páky
A ovládající jeho sklopení. Pokud je tato červená značka vidět, znamená to,
že opěradlo není správně upevněno. Při
vracení opěradla do polohy pro používání zkontrolujte zajištění, které je slyšet jako zaklapnutí.
POZOR
Těžká a nezajištěná zavazadla mohou v případě nárazu vážně zranit cestující.
283
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 10
284
A0E0273m
obr. 11
A0E0272m
ODKLÁDACÍ SK¤Í≈KY
obr. 10 - 11
PROUDOVÁ ZÁSUVKA
(u příslušných verzí vozidla)
Po stranách zavazadlového prostoru se
nacházejí dvě odkládací přihrádky s krytem.
Nachází se na levé straně zavazadlového prostoru.
Kryty se otevírají stiskem a otočením
ovládače A dolů.
Je přístupná po otevření víka A-obr.
12. Proudová zásuvka se začne napájet po otočení klíčku v zapalování a může se používat pro spotřebiče s max. odběrem 15 A (výkon 180 W).
obr. 12
A0E0274m
Nepřipojujte k proudové
zásuvce spotřebiče s vyšším než povoleným odběrem. Dlouhodobý odběr proudu může vybít baterii a znemožnit tak
následné startování motoru.
A0E0281m
obr. 14
A0E0282m
SÍË NA ZAVAZADLA
(u příslušné verze vozidla)
Do uložení B-obr. 17 lze upevnit síť v
zadní části zavazadlového prostoru.
Na pravé a levé straně zavazadlového
prostoru je instalována síť pro zajištění
zavazadel.
K upevnění slouží úchyty A-obr. 18
v uložení B, které je třeba stlačit dolů.
– obr. 13 - verze s postranním krytem
(u příslušné verze vozidla)
obr. 15
A0E0476m
obr. 16
A0E0275m
Chcete-li síť vyjmout, podržte úchyt v bodě C a vysuňte ji nahoru.
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 13
– obr. 14 - verze bez postranního
krytu
– obr. 15 - pružné úchyty
Na objednávku lze pro určité verze/trhy
instalovat další bezpečnostní síť pro ukládané předměty.
Do uložení A-obr. 16 v přední části
zavazadlového prostoru lze upevnit síť
do polohy zobrazené na obr. 19.
285
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 17
A0E0308m
obr. 20
A0E0278m
A0E0279m
obr. 22
A0E0280m
ZAKR¯VACÍ ROLETA
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Roletu, zakrývající zavazadlový prostor
A-obr. 20, lze navinout a odstranit.
K navinutí stačí vyjmout oba zadní kolíky B- obr. 21 z příslušných uložení.
obr. 18
A0E0276m
UPOZORNĚNÍ Při navinování rolety
ji přidržujte držákem C-obr. 20.
UPOZORNĚNÍ Chcete-li vyjmout navinutou roletu, zkontrolujte, zda se navinula také bezpečnostní síť oddělující
kabinu (je-li součástí výbavy) (viz další
odstavec), a posuňte nahoru pákový
ovládač D-obr. 22. Poté roletu vysuňte.
obr. 19
286
obr. 21
A0E0277m
Postup při zpětné instalaci rolety:
Ì zasuňte roletu do uložení na levé
straně (straně bez pákového ovládače);
Ì přidržte pákový ovládač D-obr. 22
nahoře a zasuňte roletu do uložení
na pravé straně;
Ì pákový ovládač uvolněte D.
POZOR
V případě nehody nebo
při prudkém brzdění by se
navíc předměty mohly vymrštit
do kabiny a způsobit zranění cestujících; proto doporučujeme bezpečnostní síť používat.
obr. 23
A0E0283m
obr. 24
A0E0287m
obr. 25
A0E0288m
ROLETA S HORNÍ
BEZPEâNOSTNÍ SÍTÍ
(u příslušné verze vozdla)
U některých verzí je kromě zakrývací rolety instalována také horní dělicí mříž
obr. 23.
Bezpečnostní síť mezi kabinou a zavazadlovým prostorem je usazena ve speciální tyči.
ALFA 159 SPORTWAGON
Neodkládejte na roletu
žádné předměty, mohla by
se poškodit.
K rozvinutí sítě je třeba vyjmout ji z navíječe pomocí úchytu A-obr. 24 a
upevnit okraje B-obr. 25 v obou uloženích C-obr. 26 (jedno na každé
straně) umístěných na stropě vozidla.
287
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 26
A0E0284m
Chcete-li síť znovu navinout, uvolněte
okraje B-obr. 25 z uložení Cobr. 26 a během navinování ji přidržte rukou.
obr. 27
A0E0291m
Demontáž/zpětná montáž
oddělovací sítě kabiny
Chcete-li síť demontovat, stiskněte tlačítko D-obr. 27, jak vidíte na obrázku, a uvolněte ji na pravé i levé straně
z uložení. Uvolněte příslušné kolíky a
nechte síť navinout, jak je vidět na obr.
Při zpětné montáži bezpečnostní sítě postupujte opačně.
obr. 28
A0E0305m
AUDIO SOUSTAVA
CD Changer
(pro příslušné verze vozidla)
U některých verzí je za pravým krytem
v zavazadlovém prostoru instalován CD
Changer (viz obr. 28).
Zesilovač
(pro příslušné verze vozidla)
U verzí, vybavených audio soustavou HiFi Bose, je za levým krytem zavazadlového prostoru instalován jeden zesilovač.
288
NOSIâE NÁKLADÒ /
LYÎÍ
(u příslušných verzí vozidla)
A0E0285m
NOUZOVÉ OTEV¤ENÍ VÍKA
PALIVOVÉ NÁDRÎE
V případě nehody lze otevřít palivovou
nádrž takto:
Ì otevřete víko A-obr. 29 pojistkové skříňky umístěné na pravé straně
zavazadlového prostoru v místě
označeném šipkou;
UPOZORNĚNÍ Nepřekračujte max.
povolené zatížení (viz kapitolu “Technické údaje”).
obr. 30
A0E0286m
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 29
Vozidlo může být opatřeno dvěma podélnými tyčemi obr. 30, které po doplnění příslušných prvků mohou sloužit
pro převážení různých předmětů (lyží,
prkna pro windsurfing apod.).
Ì zatáhněte za lanko B vedle pojistkové skříňky.
289
ALFA 159 SPORTWAGON
P¤ÍPRAVA PRO
MONTÁÎ DùTSKÉ
SEDAâKY “ISOFIX
UNIVERSALE”
290
Vozidlo je připraveno pro montáž dětských sedaček Isofix Universale, což je
nový unifikovaný evropský systém pro
přepravu dětí. Sedačka je pro příklad zobrazena na obr. 31. Sedačka Isofix
Universale pokrývá hmotnostní skupinu
1.
Kvůli odlišnému upevňovacímu systému
se sedačka zajišťuje pomocí spodních kovových kroužků A-obr. 32, umístěných v polstrování opěradla v místě označeném vlaječkami isofix (a přístupných
po otevření závěsů na potahu), které se
upevňují ke kroužku A-obr. 33 nacházejícímu se za opěradlem zadního sedadla ve výši sedačky.
obr. 31
A0E0241m
obr. 32
A0E0174m
obr. 33
A0E0477m
Ì Sklopte opěradlo zadního sedadla
(viz odstavec “Rozšíření zavazadlového prostoru”);
Ì zvedněte kroužek A nahoru a upevněte k němu popruh.
Je možné kombinovat tradiční sedačku
se sedačkou “Isofix Universale”. Upozorňujeme, že v případě sedaček Isofix Universale je možné používat všechny homologované typy označené jako
ECE R44/03 “Isofix Universale”.
V řadě doplňků Lineaccessori Alfa Romeo je k dostání dětská sedačka “Isofix Universale” “Duo Plus”.
Další podrobnosti o instalaci a/nebo
použití sedačky jsou uvedeny v návodu k použití dodávaném se sedačkou.
POZOR
Sedačku montujte jen při
stojícím vozidle. Správné
uchycení sedačky se pozná podle
řádného zaklapnutí úchytů sedačky do třmenů. V každém případě
je nutno postupovat podle návodu k použití, který musí výrobce
přiložit k sedačce.
ALFA 159 SPORTWAGON
Pro zpřístupnění kroužku A-obr. 33
postupujte takto:
291
V¯MùNA ÎÁROVKY
U VNùJ·ÍCH
SVÍTIDEL
Typy a výkony žárovek jsou uvedeny v
odstavci “Výměna žárovky” v kapitole
“V nouzi”.
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 35
obr. 37
A0E0294m
UPOZORNĚNÍ Před výměnou žárovky si přečtěte upozornění a nutná
opatření uvedená v kapitole “V nouzi”.
Ì otočte žárovku mírným tlakem doleva a vyměňte ji obr. 37:
ZADNÍ OPTICKÉ SKUPINY
C: žárovka zpětného pojezdu ve světlometu na straně spolujezdce nebo
na pravé straně;
Světla zpětného
pojezdu/koncová mlhová
světla
Postup při výměně žárovek:
Ì otevřete zavazadlový prostor;
Ì sejměte kryt A-obr. 35 šroubovákem zasunutého do bodu označeného šipkou;
292
A0E0292m
obr. 36
A0E0293m
UPOZORNĚNÍ Při uvolňování inspekčního průzoru obalte čepel šroubováku kouskem látky, abyste díl nepoškrábali.
Ì po uvolnění úchytů B-obr. 36 vytáhněte žárovkové objímky;
C: žárovka koncového mlhového světla na straně řidiče nebo na levé straně;
Ì umístěte zpět žárovkovou objímku
a upevněte ji řádně zajišťovacími
úchyty B-obr. 36;
Ì zavřete kryt A-obr. 35.
Obrysová světla ve svítilně
na víku zavazadlového
prostoru
Postup při výměně žárovek:
Ì otevřete zavazadlový prostor;
Ì po uvolnění úchytů B-obr. 36 vytáhněte žárovkové objímky;
Ì otočte žárovku mírným tlakem doleva a vyměňte ji obr. 37:
D: žárovka levého/pravého obrysového světla
Ì umístěte zpět žárovkovou objímku
a upevněte ji řádně zajišťovacími
úchyty B-obr. 36;
Ì zavřete kryt A-obr. 35.
obr. 38
A0E0295m
obr. 39
A0E0296m
obr. 40
A0E0297m
Ukazatele směru/
Obrysová a brzdová světla
Při výměně žárovky postupujte takto:
Ì otevřete zavazadlový prostor;
Ì u některých verzí se otevírá boční
kryt;
Ì sejměte kryt uvolněním zařízeníAobr. 38;
Ì po uvolnění úchytů B-obr. 39 vytáhněte žárovkové objímky;
Ì otočte žárovku mírným tlakem doleva a vyměňte ji obr. 40:
ALFA 159 SPORTWAGON
Ì sejměte kryt A-obr. 35 v bodě
označeném šipkou;
Ì umístěte zpět žárovkovou objímku
a upevněte ji řádně zajišťovacími
úchyty B-obr. 39;
Ì nasaďte zpět ochranný kryt.
E: Žárovka obrysového/brzdového světla;
F: žárovka směrového světla.
293
V¯MùNA ÎÁROVKY
U VNIT¤NÍCH
SVÍTIDEL
Typy a výkony žárovek jsou uvedeny v
odstavci “Výměna žárovky” v kapitole
“V nouzi”.
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 41
294
A0E0298m
P¤ÍDAVNÉ BRZDOVÉ
SVùTLO (3. STOPKA)
Přídavné brzdové světlo, integrované v
zadním spojleru, tvoří dioda obr. 41.
V případě prasknutí žárovek se obraťte
na autorizovaný servis Alfa Romeo.
obr. 42
UPOZORNĚNÍ Před výměnou žárovky si přečtěte upozornění a nutná
opatření uvedená v kapitole “V nouzi”.
A0E0487m
STROPNÍ SVÍTIDLO V
ZAVAZADLOVÉM
PROSTORU
Postup při výměně žárovky:
Ì otevřete zavazadlový prostor;
Ì v bodě vyznačeném šipkami uvolněte a vytáhněte svítilnu A-obr.
42;
A0E0488m
Ì vytáhněte žárovku C-obr. 43 z postranních kontaktů a vyměňte ji;
zkontrolujte, zda nová žárovka sedí pevně v kontaktech.
Ì nasaďte zpět svítidlo a zasuňte je
správně do polohy nejdříve na jedné, a pak na druhé straně, až ucítíte zaklapnutí.
obr. 44
A0E0301m
SVÍTILNA NA VÍKU
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Postup při výměně žárovky:
Ì otevřete zavazadlový prostor;
Ì zatlačte po směru šipky A-obr. 44
svítilnu vyjměte;
obr. 45
A0E0302m
Ì vytáhněte žárovku C-obr. 45 z postranních kontaktů a vyměňte ji;
zkontrolujte, zda nová žárovka sedí pevně v kontaktech.
Ì nasaďte zpět svítidlo a zasuňte je
správně do polohy nejdříve na jedné, a pak na druhé straně, až ucítíte zaklapnutí.
ALFA 159 SPORTWAGON
obr. 43
295
V¯MùNA POJISTEK
Speciální pojistka pro verzi Sportwagon
je umístěna ve skříňce na pravé straně
zavazadlového prostoru (viz kapitolu “V
nouzi”).
ALFA 159 SPORTWAGON
UPOZORNĚNÍ Před výměnou pojistky si přečtěte upozornění a nutná opatření uvedená v kapitole “V nouzi”.
Pro zpřístupnění pojistkové skříňky postupujte takto:
Ì otevřete pravý boční kryt (u příslušné verze vozidla) A-obr. 46 po
uvolnění rukojeti B;
SPOTŘEBIČ
Zásuvka, proudová
296
A0E0303m
obr. 46
A0E0304m
obr. 47
Ì otevřete víko C-obr. 47 pojistkové skříňky po zatlačení v místě označeném šipkou.
POJISTKA
AMPÉRY
F55
15
PŘEDSTAVENÍ ...........................................................
Rady .......................................................................
- Bezpečnost silničního provozu ...................................
- Podmínky příjmu ....................................................
- Péče a údržba ........................................................
- CD ........................................................................
Technické charakteristiky ............................................
Audio systém HI-FI Bose ............................................
299
299
299
299
299
300
301
302
RYCHLÝ NÁVOD ........................................................
Ovládače na volantu ..................................................
Všeobecné informace ................................................
- Sekce Radia ...........................................................
- Sekce CD ...............................................................
- Sekce CD MP3 .......................................................
- Sekce Audio ...........................................................
- Sekce Media Player..................................................
303
306
307
307
307
307
307
307
FUNKCE A NASTAVENÍ ................................................
Zapnutí autorádia ......................................................
Vypnutí autorádia .....................................................
Volba funkce Radio ...................................................
Volba funkcí CD/CD Changer .......................................
308
308
308
308
308
Funkce paměti zdroje zvuku .......................................
Nastavení hlasitosti ...................................................
Funkce Mute/Pausa .................................................
Nastavení audia ........................................................
Nastavení barvy zvuku ..............................................
Nastavení stranového vyvážení ...................................
Nastavení Fader .......................................................
Funkce Loudness ......................................................
Menu.......................................................................
Příprava pro telefon....................................................
Ochrana před odcizením..............................................
308
308
309
309
309
309
310
310
311
317
317
RÁDIO (Tuner) ..........................................................
Úvod ......................................................................
Volba vlnového rozsahu .............................................
Tlačítka předvolby .....................................................
Uložení poslední přijímané stanice do paměti .................
Automatické ladění ...................................................
Manuální ladění ........................................................
Funkce AutoSTore .....................................................
Příjem alarmového signálu .........................................
Funkce EON .............................................................
Stereofonní vysílače ..................................................
318
318
318
318
318
319
319
319
320
320
320
AUTORÁDIO
AUTORÁDIO
297
AUTORÁDIO
298
PŘEHRÁVAČ CD .........................................................
Úvod ......................................................................
Volba přehrávače CD .................................................
Vložení/vysunutí CD .................................................
Případná chybová hlášení ...........................................
Údaje na displeji .......................................................
Volba skladby ...........................................................
Rychlý pohyb vpřed/zpět po skladbě ...........................
Funkce pauza ..........................................................
321
321
321
321
322
322
322
322
322
PŘEHRÁVAČ CD MP3 .................................................
Úvod ......................................................................
Režim MP3 .............................................................
Volba přehrávání skladeb MP3 na hybridních discích ........
Údaje na displeji .......................................................
Volba předchozí / následující složky ............................
Struktura složek ........................................................
323
323
323
324
324
324
324
PŘEHRÁVAČ CD CHANGER (CDC) .................................
Úvod ......................................................................
Volba zásobníku CD Changer ......................................
Případná chybová hlášení ...........................................
Volba CD .................................................................
325
325
325
325
325
DIAGNOSTIKA ZÁVAD ................................................. 326
P ¤ E D S TAV E N Í
Autorádio je umístěno v ergonomicky výhodné pozici jak pro řidiče, tak pro spolujezdce. Grafické pojetí čelního panelu kromě
toho umožňuje rychlé rozpoznávání ovládacích prvků a usnadňuje obsluhu.
V řadě doplňků Lineaccessori Alfa Romeo se
prodává i měnič CD.
Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující návod k použití. V pokynech je uveden i postup při ovládání zásobníku CD Changer, (je-li součástí výbavy vozidla), přes autorádio. Pokyny k používání zásobníku CD
jsou uvedeny v příslušném návodu.
RADY
Bezpečnost silničního provozu
Doporučujeme, abyste se naučili používat jednotlivé funkce autorádia (např. ukládat stanic
do paměti) před samotnou jízdou.
Podmínky příjmu
Tyto podmínky se během jízdy neustále mění. Příjem mohou rušit hory, budovy nebo
mosty, zejména nacházíte-li se daleko od
vysílače naladěné stanice.
UPOZORNĚNÍ Při vysílání dopravních informací se může zvýšit hlasitost příjmu oproti
normální reprodukci.
POZOR
Příliš vysoká hlasitost může být nebezpečná pro řidiče a ostatní účastníky silničního
provozu. Proto nastavte hlasitost
na takovou úroveň, abyste slyšeli okolní zvuky (např. houkačky, sirény sanitek, policie atd.).
Péče a údržba
Konstrukční řešení autorádia zaručuje dlouhodobou funkčnost bez nutnosti zvláštní
údržby. V případě závady se obraťte na
Autorizovaný servis Alfa Romeo.
AUTORÁDIO
Autorádio ve vozidle je vybaveno přehrávačem CD (autorádio s přehrávačem CD) nebo
přehrávačem CD MP3 (autorádio s přehrávačem CD MP3); bylo navrženo s ohledem
na ráz kabiny; jeho osobitý design odpovídá
stylu přístrojové desky; jeho velikost byla přizpůsobena vozidlu, nelze je použít ve vozidle jiného typu.
Čelní panel čistěte výhradně měkkou antistatickou látkou. Běžná čistidla a leštidla by
mohla poškodit povrch.
299
CD
Připomínáme, že nečistoty nebo případné deformace CD disku mohou při přehrávání způsobit přeskakování a špatnou kvalitu zvuku.
Pro optimální přehrávání uvádíme tyto rady:
❒ používejte výhradně CD označené značkou:
❒ po použití uložte CD zpět do obalu abyste jej nepoškodili, neboť poškození povrchu může způsobit přeskakování při přehrávání;
❒ nevystavujte CD přímému působení slunečních paprsků, vysokým teplotám nebo
dlouhodobě vysoké vlhkosti - mohly by
se zkroutit;
❒ na plochu CD se záznamem nelepte etikety a ničím po ní nepište.
AUTORÁDIO
Chcete-li CD z obalu vyjmout, stiskněte střed,
disk uchopte za vnější obvod a opatrně jej
vyjměte.
❒ z každého CD pečlivě očistěte měkkou prachovkou případné otisky prstů a prach. CD
držte po obvodu a čistěte jej od středu k
okrajům;
❒ k čištění nepoužívejte nikdy chemické výrobky (např. spreje, antistatické přípravky nebo ředidla), protože by se jimi mohl
poškodit povrch CD;
300
Disk držte jen za vnější okraj. Nikdy se nedotýkejte povrchu.
Otisky prstů a prach odstraňte měkkou tkaninou, směrem od středu CD k okrajům.
Nepoužívejte poškrábané, prasklé, zdeformované a jinak poškozené CD, protože by
mohly být příčinou nesprávné funkce nebo
poškození přehrávače.
Pro co nejlepší reprodukci je nutno používat
originální lisované CD. Při použití nesprávně
vypálených nosičů CD-R/RW a/nebo nosičů o kapacitě více než 650 MB není garantována řádná funkce přehrávače.
UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte ochranné filmy
na CD ani disky se stabilizátory, neboť mohou uvíznout v mechanismu a poškodit disk.
Chráněné disky (a jejich obaly) často nejsou
opatřeny identifikačním symbolem pro audio
CD:
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Autorádio
Maximální výkon: 4x40W
Reproduktory
Soustava obsahuje:
UPOZORNĚNÍ Přehrávač CD umí přehrát většinu dnes běžně prodávaných kompresních
systémů (např.: LAME, BLADE, XING,
FRAUNHOFER), ale v důsledku průběžného vývoje těchto systémů není zaručeno, že
načte všechny kompresní formáty.
UPOZORNĚNÍ Pokud jsou soubory na disku
uloženy ve více úrovních, bude přehrána
pouze první úroveň.
– n° 2 výškové reproduktory o výkonu 30
W max. na okrajích palubní desky;
– n° 2 středové reproduktory o průměru
165 mm o max. výkonu 30 W v předních
dveřích;
– n° 2 výškové reproduktory o max. výkonu 30 W max. v zadních dveřích;
– n° 2 středové reproduktory o průměru
165 mm a max. výkonu 30 W v zadních
dveřích.
AUTORÁDIO
UPOZORNĚNÍ V případě použití CD opatřených ochranou proti kopírování může být
spuštění přehrávání o několik sekund opožděno. Kromě toho, z důvodu šíření stále nových a rozličných metod ochrany není možné zajistit, že bude přehrávač CD přehrávat
jakýkoli disk opatřený ochranou. Upozornění
na ochranu před zkopírováním je obvykle
uvedeno malým nebo nesnadno čitelným
písmem na obálce CD, kde je obvykle uvedeno např. “COPY CONTROL”, “COPY PROTECTED”, “THIS CD CANNOT BE PLAYED ON
A PC/MAC” nebo je označeno symboly jako např. :
301
AUDIO SYSTÉM
HI-FI BOSE
(pro příslušné verze/trhy)
AUTORÁDIO
Zvukový systém HI-FI BOSE byl vyprojektován tak, aby podával co nejlepší akustické
výkony a v každém místě uvnitř kabiny poskytoval zážitek jako při živém hudebním
vystoupení.
302
Mezi vlastnostmi soustavy vyniká věrná reprodukce krystalických vysokých tónů a bohatých plných hloubek, díky nimž odpadla
funkce Loudness. Kompletní škála zvuků se
šíří po kabině způsobem, že v cestujících vyvolává přirozené pocity prostoru jako při poslechu živé hudby.
Jednotlivé komponenty soustavy jsou patentované. Představují výplod špičkové technologie. Zároveň se dají snadno a intuitivně
používat, což je výhodné i pro méně zkušené uživatele.
Technické údaje
Soustavu tvoří:
– 2 výškové reproduktory o max. výkonu 50 W max. na okrajích palubní desky;
– 2 středové reproduktory o průměru 165
mm a max. výkonu 90 W v předních dveřích; jsou navrženy tak, aby lépe reprodukovaly středně-nízký kmitočet;
– 2 výškové reproduktory o max. výkonu 50 W max.v zadních dveřích;
– 2 středové reproduktory o průměru 165
mm a max. výkonu 90 W max. v zadních
dveřích; jsou navrženy tak, aby lépe reprodukovaly středně-nízký kmitočet.
– 1 středový reproduktor (Centerfill) o průměru 80 mm a výkonu 50 W uprostřed palubní desky;
– 1 basový reproduktor (u verzí Berlina)
o průměru 250 mm a max. výkonu 200
W na ploše pod zadním oknem;
– 1 reproduktor Bass-box reflex (u verzí
Sportwagon) o průměru 130 mm a max.
výkonu 200 W max. v zavazadlovém prostoru;
– Zvukový zesilovač se 6 nezávislými kanály na ploše pod zadním oknem, který řídí všechny reproduktory ve vozidle;
AUTORÁDIO
R Y C H L¯ N ÁV O D
A0F0531m
Tlačítka
OBECNÉ FUNKCE
Způsob
ON/OFF
Zapnutí
Krátký stisk otočného ovládače
Vypnutí
Delší stisk ručního ovladače
Nastavení hlasitosti
Otočení ovladače doleva / doprava
303
AUTORÁDIO
Tlačítka
OBECNÉ FUNKCE
Způsob
FMAS
AM
CD
Volba zdroje FM1, FM2, FM Autostore
Přepnutí na rozhlasový přijímač MW, MW1, MW2
Krátké opakované stisknutí tlačítka
Volba zdroje CD / CD-Changer /
Media Player (pouze Blue&MeTM)
Krátké opakované stisknutí tlačítka
MUTE
Aktivace/deaktivace hlasitosti (MUTE/PAUSA)
Krátké stisknutí tlačítka
AUDIO
Nastavení zvuku: hloubky (BASS), výšky (TREBLE),
stranové vyvážení (BALANCE),
předozadní vyvážení (FADER)
Aktivace menu: krátké stisknutí tlačítka
Volba typu nastavení: stisknutí tlačítek N nebo O
Nastavení hodnot: stisk tlačítek ÷ nebo ˜
MENU
Nastavení pokročilých funkcí
Aktivace menu: krátké stisknutí tlačítka
Volba typu nastavení: stisknutí tlačítek N nebo O
Nastavení hodnot: stisk tlačítek ÷ nebo ˜
Tlačítka
FUNKCE RÁDIA
Způsob
Vyhledávání radiové stanice:
• Automatické ladění
• Ruční ladění
Automatické vyhledávání: stisknutí tlačítek ÷ nebo ˜
(delší stisk pro rychlý přechod vpřed)
Manuální vyhledávání: stisk tlačítek N nebo O
(delší stisk pro rychlý přechod vpřed).
Uložení aktuální stanice do paměti
Dlouhé stisknutí tlačítek
Pro předvolby/paměti 1 až 6
Vyvolání stanice uložené v paměti
Krátké stisknutí tlačítek
Pro předvolby / paměti 1 až 6
N
÷
˜
O
123456
304
Krátké opakované stisknutí tlačítka
FUNKCE CD
Způsob
ı
Vysunutí CD
Krátké stisknutí tlačítka
Přehrávání předcházející/následující skladby
Krátký stisk tlačítek ÷ nebo ˜
Rychlý pohyb vpřed/zpět po skladbě na CD
Delší stisk tlačítek ÷ nebo ˜
N
O
Přehrání předchozího /následujícího CD (pro zásobník CD-Changer)
Krátký stisk tlačítek N nebo O
Přehrávání předchozího/následujícího adresáře (pro CD-MP3)
Krátký stisk tlačítek N nebo O
▲▼
Volba složky/interpreta/žánru/alba/předchozí/následující podle
zvoleného režimu
Krátké stisknutí tlačítka
÷ ˜
Přehrávání předchozí/následující skladby
Krátké stisknutí tlačítka
Tlačítka
FUNKCE Media Player (pouze s Blue&MeTM)
Způsob
▲▼
Volba složky/interpreta/žánru/alba/předchozí/následující podle
zvoleného režimu
Krátké stisknutí tlačítka
÷ ˜
Přehrávání předchozí/následující skladby
Krátké stisknutí tlačítka
÷ ˜
AUTORÁDIO
Tlačítka
305
AUTORÁDIO
OVLÁDAâE NA VOLANTU
(pro příslušné verze/trhy)
306
Tlačítko
FUNKCE
Způsob
^
Zapnutí/vypnutí funkce Audio Mute (režim rádia)
nebo funkce Pausa (režim MP3 nebo Media Player pouze s Blue&MeTM)
Krátké stisknutí tlačítka
+
–
Zvýšení hlasitosti
Stisk tlačítka
Snížení hlasitosti
Stisk tlačítka
SRC
Tlačítko volby frekvenčního rádiového pásma (FM1, FM2, FMT, MW1,
MW2) a zdrojů poslechu: Rádio - CD - MP3 - CD Changer nebo Media Player
(pouze s Blue&MeTM)
Stisk tlačítka
N
Radio: vyvolání předem nastavených stanic (1 - 6)
MP3: volba následující složky
CD Changer: volba následujícího CD ze zásobníku CD Changer
Stisk tlačítka
O
Radio: vyvolání předem nastavených stanic (6 - 1)
MP3: volba předcházející složky
CD Changer: volba následujícího CD ze zásobníku CD Changer
Stisk tlačítka
÷
Radio: Automatické vyhledávání předchozí stanice
CD přehrávač: volba předchozí skladby
Měnič CD: volba předchozí skladby
Stisk tlačítka
˜
Radio: Automatické vyhledávání předchozí stanice
CD přehrávač: volba následující skladby
Měnič CD: volba následující skladby
Stisk tlačítka
V·EOBECNù INFORMACE
Sekce CD
Sekce CD MP3
Přístroj má následující funkce:
❒ Přímá volba disku;
❒ Funkce MP3-Info (ID3-TAG);
Sekce rádia
❒ Volba skladby (vpřed/zpět);
❒ Volba složky (předchozí/následující);
❒ Rychlý pohyb po skladbě (vpřed/zpět);
❒ Volba skladby (vpřed/zpět);
❒ Funkce CD Display: zobrazování jména
disku/doby od začátky skladby;
❒ Rychlý pohyb po skladbě (vpřed/zpět);
❒ RDS (Radio Data System) s funkcí TA (dopravní informace) - TP (dopravní zpravodajství) - EON (Enhanced Other Network) - REG (regionální programy);
❒ AF: volba vyhledávání alternativních frekvencí v režimu RDS;
❒ příprava pro příjem výstrahy vysílané rozhlasem;
❒ automatické/manuální ladění stanic;
❒ FM Multipath detector;
❒ manuální uložení 30 stanic do paměti:
18 v pásmu FM (6 v FM1, 6 v FM2, 6
v FMT), 12 v pásmu MW (6 v MW1, 6
v MW2);
❒ Přehrávání audio CD, CD-R a CD-RW.
Na multimediálních CD jsou
vypálené zvukové i datové stopy. Silnými hluky, jež
mohou vzniknout při přehrávání
datových stop, může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu jakož i k poškození výstupů audiosystému a reproduktorů.
❒ Funkce MP3 Display: zobrazení jména
adresáře, informací ID3-TAG, doby od začátku skladby, jména souboru;
❒ Přehrávání zvukových nebo datových
CD-R a CD-RW.
Sekce Audio
❒ Funkce Mute/Pause.
❒ Funkce Soft Mute;
❒ Funkce Loudness (vyjma verzí se soustavou HI-FI Bose);
❒ Sedmipásmový grafický ekvalizér (kromě verzí se soustavu HI-FI Bose);
❒ automatické uložení do paměti (funkce
AUTOSTORE) šesti stanic ve vyhrazeném
vlnovém rozsahu FM;
❒ Oddělené nastavení hloubek/výšek.
❒ funkce SPEED VOLUME (vyjma verzí se
soustavou HI-FI Bose): automatické nastavování hlasitosti podle jízdní rychlosti
vozidla;
Sekce Media Player
(pouze s Blue&MeTM)
❒ automatická volba Stereo/Mono.
AUTORÁDIO
❒ Ladění PLL s vlnovými rozsahy FM/AM/
MW;
❒ Vyvážení kanálů vpravo/vlevo.
Funkce Media Player je popsána v dodatku
Blue&MeTM.
307
F U N K C E A N A S TAV E N Í
ZAPNUTÍ AUTORÁDIA
VOLBA FUNKCE RADIO
Autorádio se zapne krátkým stiskem tlačítka/otočného ovládače ON/OFF.
Krátkým opakovaným stiskem tlačítka FMAS
se přepínáme mezi následujícími zdroji audia:
AUTORÁDIO
Pokud byla při předchozím vypnutí hlasitost
nastavena na hodnotu vyšší než 5, při zapnutí se nastaví na tuto hodnotu.
V případě zapnutí autorádia s klíčkem zapalování v poloze STOP bude aparatura automaticky vypnuta asi po 20 minutách. Po
automatickém vypnutí je možné znovu zapnout autorádio na dalších 20 minut stiskem
tlačítka/otočného ovládače ON/OFF.
VYPNUTÍ AUTORÁDIA
Podržte stisknuté tlačítko/knoflík ON/OFF.
❒ TUNER (“FM1”, “FM2”, “FMT”);
Krátkým opakovaným stiskem tlačítka AM
se přepínáme mezi následujícími zdroji audia:
❒ TUNER (“MW1”, “MW2”).
VOLBA FUNKCÍ
CD/CD CHANGER
Krátkým opakovaným stiskem tlačítka CD
je možné cyklicky přepínat mezi následujícími zdroji audia:
❒ CD (pouze s vloženým CD);
❒ CHANGER (CD Changer - pouze s připojeným zásobníkem CD Changer).
308
FUNKCE PAMùTI
ZDROJE ZVUKU
Jestliže při poslechu CD zvolíte jinou funkci
(např. rádio), přehrávání se přeruší. Při návratu do režimu CD začne přehrávání od místa, kde bylo přerušeno.
Jestliže se při poslechu rádia zvolíte jinou
funkci, při přepnutí na rádio se vrátíte na naposledy naladěnou stanici.
NASTAVENÍ HLASITOSTI
K regulaci hlasitosti otočte tlačítkem/knoflíkem ON/OFF.
Změna hlasitosti, která je provedena během
hlášení dopravních informací, potrvá pouze do konce hlášení.
Funkce Mute se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka MUTE. Hlasitost se postupně ztiší a na displeji se zobrazí hlášení “RADIO
Mute” (v režimu tuneru) nebo “CD Pause”
(v režimu CD nebo CD-Changer).
Funkce Mute se deaktivuje krátkým stisknutím tlačítka MUTE. Hlasitost se postupně
zvýší na předtím nastavenou hodnotu.
Změnou hlasitosti určitými ovládacími prvky se funkce Mute vypne a hlasitost se nastaví na nově zvolenou úroveň.
Při příjmu dopravních informací (je-li aktivní
funkce TA) nebo alarmového signálu bude
funkce Mute bude ignorována. Jakmile hlášení skončí, funkce se znovu zapne.
NASTAVENÍ AUDIA
Funkce nabízené v menu audio se liší
v závislosti na aktuálním kontextu:
AM/FM/CD/CDC/Media Player (pouze s
Blue&MeTM).
Funkce Audio se nastaví krátkým stisknutím
tlačítka AUDIO. Prvním stisknutím tlačítka
AUDIO se na displeji zobrazí hodnota hloubek pro právě aktivní zdroj audiosignálu (např. v režimu FM se na displeji zobrazí “FM
Bass + 2”).
Funkcemi menu lze procházet tlačítky N
nebo O. Nastavení zvolené funkce lze změnit tlačítky ÷ nebo ˜.
Na displeji se zobrazí aktuální stav zvolené funkce.
V menu lze obsluhovat tyto funkce:
❒ BASS (nastavení hloubek);
❒ TREBLE (nastavení výšek);
❒ BALANCE (nastavení stranového vyvážení);
❒ FADER (nastavení předozadního vyvážení);
❒ LOUDNESS (vyjma verze se soustavou
HI-FI Bose) (zapnutí/vypnutí funkce
LOUDNESS);
❒ EKVALIZÉR (vyjma verzí se soustavou
HI-FI Bose) (aktivace a volba ekvalizace nastavené výrobcem);
❒ USER EQUALISER (vyjma verzí se soustavou HI-FI Bose) (individuální nastavení
ekvalizace).
NASTAVENÍ BARVY ZVUKU
(hloubky/výšky)
Postupujte takto:
❒ Tlačítkem N nebo O nastavíte “Bass”
nebo “Treble” v menu AUDIO;
❒ stiskem tlačítka ÷ nebo ˜ se
hloubky nebo výšky zvýší/sníží.
Krátkým stisknutím probíhá nastavení postupně po krocích. Delším stisknutím se dosáhne rychlé změny.
NASTAVENÍ STRANOVÉHO
VYVÁÎENÍ
Postupujte takto:
❒ Tlačítkem N nebo O zvolíte “Balance”
v menu AUDIO;
AUTORÁDIO
FUNKCE MUTE/PAUSA
(vypnutí zvuku)
❒ stisknutím tlačítka ÷ se zvýší hlasitost
pravých reproduktorů, stisknutím tlačítka
˜ se zvýší hlasitost levých reproduktorů.
Krátkým stisknutím probíhá nastavení postupně po krocích. Delším stisknutím se dosáhne rychlé změny.
Navolením hodnoty “÷ 0 ˜” se nastaví stejné hodnoty výstupu audia zprava
a zleva.
309
NASTAVENÍ FADER
Postupujte takto:
❒ Tlačítkem N nebo O navolte “Fader”
v menu AUDIO;
❒ stiskem tlačítka ÷ se zvýší hlasitost
zadních reproduktorů, stisknutím tlačítka
˜ se zvýší hlasitost předních reproduktorů.
AUTORÁDIO
Krátkým stisknutím probíhá nastavení postupně po krocích. Delším stisknutím se dosáhne rychlé změny.
Volbou hodnoty “÷ 0 ˜” se nastaví stejné hodnoty hlasitosti předních a zadních reproduktorů.
FUNKCE LOUDNESS
(kromě provedení se systémem
HI-FI Bose)
Funkce Loudness automaticky zvýrazňuje
hluboké a vysoké tóny při poslechu s nízkou
hlasitostí a tím zlepšuje reprodukci.
Funkce se zapne/vypne tlačítkem N nebo O nastavení funkce “Loudness” menu
AUDIO. Stav funkce (zapnuto / vypnuto)
se zobrazí na několik sekund na displeji jako nápis “Loudness On” nebo “Loudness
Off”.
Funkce PRESET/USER*/ CLASSIC/
ROCK/JAZZ (zapnutí/vypnutí
ekvalizéru) (vyjma verzí se
soustavou HI-FI Bose)
Integrovanou ekvalizaci lze aktivovat/deaktivovat. Jestliže není ekvalizace aktivní, je možné změnit nastavení audia pouze nastavováním hloubek (“Bass”) a výšek
(“Treble”); aktivací funkce lze nastavit zvukové křivky.
Pro deaktivaci ekvalizace zvolte funkci “EQ
Preset” tlačítky ÷ nebo ˜.
310
Pro aktivaci ekvalizace zvolte tlačítky ÷
nebo ˜ jedno z těchto nastavení:
❒ “FM/AM/CD...EQ User” (nastavení sedmi pásem ekvalizéru uživatelem);
❒ “Classic” (přednastavení ekvalizéru na
optimální poslech klasické hudby);
❒ “Rock” (přednastavení ekvalizéru na
optimální poslech rockové a popové hudby);
❒ “Jazz” (přednastavení ekvalizéru na optimální poslech jazzové hudby);
Pokud je aktivní jedno z nastavení ekvalizéru, na displeji se zobrazí nápis “EQ”.
Chcete-li individuálně nastavit ekvalizér přejděte tlačítkem N nebo O na funkci USER
a stiskněte dlouze tlačítko O.
Na displeji se zobrazí sedm sloupců. Každý
sloupec představuje jeden kmitočet. Tlačítky ÷ nebo ˜zvolte sloupec, který
chcete nastavit; zvolený sloupec začne blikat a je možné jej nastavit tlačítky N nebo O.
Nastavení se uloží opětným stisknutím tlačítka AUDIO. Na displeji se zobrazí aktivní
zdroj audia a za ním nápis “User”. Jestliže
jste např. v režimu “FM”, na displeji se zobrazí nápis “FM EQ User”.
MENU
V menu lze obsluhovat tyto funkce:
Funkce tlačítka MENU
❒ AF SWITCHING (ON/OFF);
Funkce Mute se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka MENU. Na displeji se zobrazí první nastavitelná položka menu (AF) (na displeji je zobrazeno “AF Switching On”).
Funkce menu lze procházet tlačítky N nebo O. Nastavení zvolené funkce lze změnit tlačítky ÷ nebo ˜.
Na displeji se zobrazí aktuální stav zvolené funkce.
❒ TRAFFIC INFORMATION (ON/OFF);
❒ REGIONAL MODE regionální programy
(ON/OFF);
❒ MP3 DISPLAY (nastavení zobrazení CD
MP3);
❒ SPEED VOLUME (vyjma verzí se soustavou HI-FI Bose) (automatické nastavování hlasitosti podle jízdní rychlosti vozidla);
❒ RADIO ON VOLUME (zapnutí/vypnutí
maximální hlasitosti rozhlasového vysílání);
❒ EXTERNAL AUDIO (nastavení hlasitosti telefonu);
AUTORÁDIO
*Funkce USER EQ SETTINGS
(nastavení ekvalizéru pouze po
navolení funkce USER) (vyjma
verzí se soustavou HI-FI Bose)
❒ RADIO OFF (způsob vypínání);
❒ SYSTEM RESET.
Funkce menu se opustí opětovným stisknutím tlačítka MENU.
UPOZORNĚNÍ AF SWITCHING, TRAFFIC
INFORMATION a REGIONAL MODE je možné nastavit pouze v režimu FM.
311
Funkce AF SWITCHING
(vyhledávání alternativních
frekvencí)
V rámci systému RDS může autorádio fungovat dvěma různými způsoby:
❒ “AF Switching: On” - vyhledávání alternativních frekvencí je aktivní (na displeji je zobrazen nápis “AF”);
❒ “AF Switching: Off” - vyhledávání alternativních frekvencí není aktivní.
AUTORÁDIO
Postup aktivace/deaktivace funkce:
312
❒ stiskněte tlačítko MENU a zvolte položku “AF Switching: On”;
❒ stiskem tlačítek ÷ / ˜ se funkce
zapne/vypne.
Pokud je funkce aktivní, autorádio se automaticky přelaďuje na vysílač dané stanice s
nejsilnějším signálem. To znamená, že během cesty je možné poslouchat stejnou stanici bez přelaďování při přejezdu z jedné oblasti do druhé.
Je pochopitelně nutné, aby stanice měla patřičné pokrytí vysílači.
Zapnutím funkce AF se na displeji rozsvítí
ikona “AF”.
Je-li funkce AF zapnutá a autorádio již není
s to naladěnou rozhlasovou stanici přijímat,
začne ji automaticky vyhledávat, přitom se
na displeji zobrazí nápis “FM Search” (u příslušné verze vozidla).
Zbývající funkce RDS, jako je zobrazování
jména rozhlasové stanice, zůstanou aktivní,
i když není funkce AF aktivní.
Funkci AF lze aktivovat pouze v FM.
Některé stanice ve vlnovém rozsahu FM
(FM1, FM2, FMT) mohou vysílat dopravní
informace. V takovém případě se na displeji
zobrazí nápis “TA”.
Postup aktivace/deaktivace funkce TA:
❒ stiskněte krátce tlačítko MENU a zvolte
položku “Traffic info”;
❒ stiskem tlačítek ÷ / ˜ se funkce
zapne/vypne.
Při aktivované funkci TA se na displeji rozsvítí ikona “TA”.
UPOZORNĚNÍ Je-li aktivní funkce TA, ale je
aktivní jiný zdroj audiosignálu než Tuner (rádio) (CD, MP3, telefon nebo Mute/Pause),
může autorádio automaticky naladit stanici vysílající dopravní informace. Pak se může stát, že při opětném přepnutí na Tuner
(Rádio) se tento naladí na jinou než předtím naladěnou frekvenci.
Funkcí TA je možno:
❒ vyhledávat pouze stanice RDS vysílající
ve vlnovém rozsahu FM a oprávněné vysílat dopravní informace;
❒ přijímat dopravní informace také při zapnuté funkci CD nebo CD Changer;
❒ přijímat dopravní informace minimální
přednastavenou hlasitostí i v případě, že
byla hlasitost rádia snížena na nulu.
UPOZORNĚNÍ: V některých zemích existují
rozhlasové stanice, které nevysílají dopravní informace i přesto, že vykazují aktivní
funkci TA (na displeji je zobrazen nápis
“TA”).
Jestliže bylo rádio naladěno ve vlnovém rozsahu AM, aktivací funkce TA se přepne na naposledy naladěnou stanici ve vlnovém rozsahu FM1.
Hlasitost reprodukce dopravních informací
závisí na nastavené hlasitosti poslechu:
❒ hlasitost poslechu nižší než 5: hlasitost
dopravních informací je rovná 5 (pevná
hodnota);
❒ hlasitost poslechu vyšší než 5: hlasitost
dopravních informací je rovná hlasitosti
poslechu + 1.
Jestliže během vysílání dopravních informací
změníte hlasitost, nová hodnota hlasitosti
se na displeji nezobrazí a zůstane v platnosti
pouze během vysílání těchto dopravních informací.
Během příjmu dopravních informací se na
displeji zobrazí hlášení “TRAFFIC INFORMATION”.
AUTORÁDIO
Funkce TRAFFIC INFORMATION
(dopravní informace)
Funkci TA přerušíte stisknutím kteréhokoli
tlačítka autorádia.
313
Funkce REGIONAL MODE
(příjem regionálních vysílání)
Některé celonárodní okruhy vysílají v určité
hodiny regionálně šířené programy (které
se liší region od regionu). Díky výše uvedené funkci můžete naladit pouze lokální (regionální) programy (viz “Funkce EON”).
Jestliže chcete, aby autorádio automaticky
ladilo stanice vysílající regionální programy
ve zvolené síti, musíte tuto funkci aktivovat.
Funkce se aktivuje/deaktivuje tlačítkem
÷ nebo ˜.
AUTORÁDIO
Na displeji se zobrazí aktuální stav funkce:
❒ “Regional Mode: On” - funkce je aktivní.
❒ “Regional Mode: Off” - funkce není aktivní.
Je-li funkce deaktivovaná a jste naladěni na
regionální stanici vysílající v určité oblasti,
při přejezdu do druhé oblasti začne rádio přijímat regionální stanici vysílající v této nové oblasti.
UPOZORNĚNÍ Jsou-li funkce AF a REG aktivní současně, při přejíždění z jednoho regionu do druhého se nemusí autorádio správně
přelaďovat na alternativní frekvenci.
Funkce MP3 DISPLAY
(zobrazení údajů o CD MP3)
Tato funkce umožňuje zvolit, jaké informace se budou zobrazovat na displeji při poslechu CD se skladbami MP3.
Funkce je dostupná pouze při založeném CD
MP3: v takovém případě se na displeji objeví nápis “MP3 Display”.
Funkce se ovládá tlačítky ÷ nebo ˜.
Možností nastavení je šest:
❒ “Title” (název skladby, pokud je dostupný ID3-TAG)
❒ “Author” (autor skladby, pokud je dostupný ID3-TAG)
❒ “Album”(album, pokud je dostupný ID3TAG)
❒ “Folder” (jméno přiřazené adresáři);
❒ “File” name (jméno přiřazené souboru
MP3).
314
Funkce umožňuje automaticky přizpůsobovat hlasitost podle rychlosti vozidla v souladu s hlučností v kabině.
Funkce se aktivuje/deaktivuje tlačítkem
÷ nebo ˜. Na displeji se zobrazí aktuální stav funkce:
❒ OFF:
funkce je vypnuta
❒ Low:
funkce je zapnuta
(nízká citlivost)
❒ High: funkce je zapnuta
(vysoká citlivost).
Funkce RADIO ON VOLUME
(aktivace/deaktivace omezení
maximální hlasitosti autorádia)
Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat omezení maximální hlasitosti při zapnutí
autorádia.
Stav funkce se zobrazí na displeji:
❒ “On volume limit: on” - při zapnutí autorádia bude hlasitost:
– jestliže hlasitost stejná nebo vyšší než
maximální úroveň, autorádio se zapne s maximální hlasitostí ;
– jestliže je hlasitost mezi minimální a
maximální úrovní, autorádio se zapne
s hlasitostí nastavenou před jeho vypnutím;
– jestliže hlasitost stejná nebo vyšší než
maximální úroveň, autorádio se zapne s maximální hlasitostí ;
POZN.:
❒ Prostřednictvím menu je možné nastavit
výhradně aktivaci/deaktivaci funkce a nikoli minimální nebo maximální hlasitost.
❒ Jestliže je při zapnutí autorádia aktivní
funkce “TA”, “TEL” nebo externí zdroj audia, při zapnutí bude mít autorádio hlasitost nastavenou pro tyto zdroje. Po vypnutí externího zdroje zvuku je možné
regulovat hlasitost od minima do maxima.
❒ Při nedostatečném nabití baterie není
možné hlasitost nastavit od minima do
maxima.
AUTORÁDIO
Funkce SPEED VOLUME
(přizpůsobení hlasitosti podle
jízdní rychlosti) (vyjma verzí
se soustavou HI-FI Bose)
❒ “On volume limit: off” - autorádio se zapne s hlasitostí stejnou jako při vypnutí.
Hlasitost může být v rozsahu 0 - 40.
Změna nastavení se provede tlačítky ÷/
˜.
315
Funkce EXTERNAL AUDIO
(nastavení hlasitosti telefonu)
Funkce RADIO OFF
(režim vypnutí a zapnutí)
Funkce umožňuje nastavit (v rozsahu 1 - 40)
tlačítkem/otočným ovládačem ON/OFF nebo stiskem tlačítek ÷/˜ nebo vypnout (OFF) hlasitost telefonního přístroje
a Blue&MeTM (vyjma funkce Media Player).
Tato funkce umožňuje nastavení dvou různých způsobů vypínání rádia. Funkce se aktivuje tlačítky ÷ nebo ˜.
Na displeji se zobrazí stav funkce:
❒ “Extern audio: Off” funkce je vypnuta.
AUTORÁDIO
❒ “Extern volume: 23”: funkce aktivovaná
s nastavením hlasitosti 23.
316
Na displeji se zobrazí zvolený způsob:
❒ “Radio off: 00 min”: vypnutí závislé na
poloze klíčku ve spínací skříňce zapalování; autorádio se vypne automaticky vytažením klíčku ze zapalování.
❒ “Radio off: 20 min”: vypnutí nezávislé
na poloze klíčku ve spínací skříňce zapalování; po vytažení klíčku ze zapalování zůstane autorádio zapnuté po dobu max. 20 minut.
UPOZORNĚNÍ Pokud se autorádio vypne automaticky vytažením klíčku ze zapalování
(okamžitě nebo zpožděně po 20 minutách), otočením klíčku do polohy MAR se
automaticky znovu zapne. Pokud vypnete
rádio tlačítkem ON/OFF, po zasunutí klíčku do spínací skříňky zůstane vypnuté.
Funkce SYSTEM RESET
Tato funkce umožňuje obnovit výchozí nastavení od výrobce. Možnosti jsou:
❒ NO: žádné obnovení;
❒ YES: budou obnoveny výchozí parametry. Během obnovení se zobrazí na displeji
“Resetting”. Po ukončení se opět zapne
původně poslouchaný zdroj audia a zobrazí se předcházející situace.
OCHRANA P¤ED ODCIZENÍM
Pokud je součástí výbavy vozidla sada
hands-free, při příchozím hovoru se audio
autorádia přepne na výstup telefonu. Telefonní hovor je přijímán s přednastavenou hlasitostí, kterou lze během hovoru zesílit nebo zeslabit tlačítkem/otočným ovládačem
ON/OFF.
Autorádio je opatřeno systémem ochrany
proti odcizení založeným na výměně informací mezi autorádiem a elektronickou řídicí jednotkou (Body Computer) vozidla.
Přednastavenou hlasitost lze nastavit v menu pomocí funkce External . Během vypnutí audia při telefonování se na displeji zobrazí “PHONE”.
Tento systém zaručuje maximální bezpečnost, a přitom není nutné zadávat tajný kód
při každém odpojení autorádia od napájení.
Po zadání čtvrté číslice (do 20 sekund) začne autorádio fungovat.
Při zadání chybného kódu vydá autorádio
akustický signál a na displeji se zobrazí hlášení “Radio blocked/ wait” jako upozornění
uživateli, že je nutno zadat správný kód.
Jestliže kontrola dopadne kladně, autorádio
se zprovozní. Jakmile srovnávané kódy nesouhlasí nebo byla vyměněná elektronická
řídicí jednotka (Body Computer), vyžádá si
autorádio od uživatele zadání tajného kódu
postupem uvedeným v následujícím bodě.
Při každém vložení chybného kódu se prodlouží doba čekání na možnost zadat nový kód (1 min., 2 min., 4 min., 8 min.,
16 min., 30 min., 1 hod., 2 hod., 4 hod.,
8 hod., 16 hod., 24 hod.) až do max. doby 24 hod. Při čekací době se na displeji zobrazí hlášení “Radio blocked/wait”. Po zmizení nápisu je možné začít znovu s postupem vkládání kódu.
Zadání tajného kódu
Code Card
Je-li při zapnutí rádia požadován kód, na displeji se asi na 2 sekundy zobrazí nápis “Code” a pak čtyři čárky “- - - -”.
Jedná se o doklad o vlastnictví aparatury.
Na Code Card je uveden model aparatury,
sériové číslo a tajný kód.
Tajný kód se skládá ze čtyř číslic od 1 do
6, každá odpovídá jedné čárce.
UPOZORNĚNÍ Code Card uchovávejte pečlivě, abyste v případě odcizení autorádia mohli policii předat příslušné údaje.
Pro vložení prvního čísla kódu zmáčkněte
tlačítko stanic předvolby (od 1 do 6). Stejným způsobem zadejte ostatní číslice kódu.
AUTORÁDIO
P¤ÍPRAVA PRO TELEFON
Jestliže nezadáte všechny čtyři číslice do 20
sekund, na displeji se znovu zobrazí na 2
sekundy výzva “Enter code - - - ” a pak
“- - - -”. Toto není bráno jako zadání nesprávného kódu.
317
RÁDIO (TUNER)
ÚVOD
Při zapnutí autorádia se opět aktivuje funkce používaná v okamžiku při vypnutí: Radio, CD, CD Changer o Media Player (pouze s Blue&MeTM).
AUTORÁDIO
Při poslechu jiného zdroje audia se na funkci Radio přepneme krátkým stiskem tlačítek
FMAS nebo AM (podle toho, které pásmo
chcete navolit
Po navolení režimu Radio se na displeji zobrazí jméno (pouze stanice RDS) a kmitočet zvolené rozhlasové stanice a zvolené
kmitočtové pásmo (např. FM1), případně i
tlačítko předvolby (např. P1).
VOLBA VLNOVÉHO
ROZSAHU
Jakmile je aktivní režim Radio, kmitočtové
pásmo se navolí krátkým opakovaným stiskem tlačítka FMAS nebo AM.
TLAâÍTKA P¤EDVOLBY
Tlačítka označená číslicemi 1 - 6 umožňují
nastavit následující předvolby:
Stiskem tlačítka se přepínáte mezi pásmy:
❒ 18 ve vlnovém rozsahu FM (6 v FM1,
6 v FM2, 6 v FMT nebo FMA” u určitých
verzí);
❒ Stiskem tlačítka FMAS: “FM1”, “FM2”,
“FMA”;
❒ 12 v pásmu MW (6 in MW1, 6 v
MW2).
❒ Stiskem tlačítka AM: “MW1” a “MW2”.
Chcete-li poslouchat předvolenou stanici,
zvolte příslušný vlnový rozsah a krátce stiskněte příslušné tlačítko předvolby (1 - 6).
Pásmo je označeno příslušným nápisem na
displeji.
Naladí se vždy ta stanice, jež byla naladěna předtím.
Pásmo FM je rozděleno do sekcí FM1, FM2
a FMA; pásmo FMA je vyhrazeno stanicím automaticky uloženým pomocí funkce Autostore.
Stisknutím tlačítka předvolby delším než 2
sekundy se stanice uloží do paměti. Uložení bude potvrzeno zvukovým znamením.
ULOÎENÍ NAPOSLEDY
POSLOUCHANÉ STANICE
DO PAMùTI
Rádio si automaticky zapamatuje naposledy poslouchanou stanici v jednotlivých vlnových rozsazích. Tato stanice se pak automaticky naladí při zapnutí autorádia nebo
po přeladění na příslušný vlnový rozsah.
318
Stiskněte krátce tlačítko ÷ nebo ˜, jimiž se spustí automatické ladění následující
stanice, která je na příjmu v požadovaném
směru ladění.
Delším stiskem ÷ nebo ˜ začne rychlé vyhledávání stanic. Po uvolnění tlačítka
se ladění zastaví na následující stanici na příjmu.
Je-li aktivní funkce TA (dopravní informace),
tuner vyhledává pouze stanice, které vysílají
dopravní zpravodajství.
MANUÁLNÍ LADùNÍ
Umožňuje manuálně naladit stanici ve zvoleném vlnovém rozsahu.
Zvolte požadované kmitočtové pásmo a krátce opakovaně stiskněte tlačítko N nebo O
v požadovaném směru hledání. Delším stiskem tlačítkaN neboO nastavíte rychlejší ladění; uvolněním tlačítka se ladění zastaví.
FUNKCE AUTOSTORE
(automatické uložení stanic
do paměti)
Funkce Autostore se zapne stiskem a podržením tlačítka FMAS, dokud nezazní potvrzovací zvukový signál. Funkce umožňuje automaticky naladit a uložit do paměti šest nejsilnějších stanic na příjmu ve vlnovém rozsahu FMA v sestupném pořadí dle intenzity signálu.
Pod tlačítky s čísly 1 - 6 jsou nyní automaticky uloženy stanice, které v daném okamžiku měly nejsilnější signál v daném vlnovém rozsahu.
Aktivací funkce Autostore ve vlnovém rozsahu MW se automaticky zvolí vlnový rozsah FMA, v němž se tato funkce provede.
Během automatického ukládání na displeji
bliká nápis “Autostore”.
UPOZORNĚNÍ Někdy se stane, že funkce Autostore nenajde šest stanic se silným signálem. V takovém případě se pod zbývajícími
tlačítky předvolby opakovaně uloží stejné
nejsilnější stanice.
Funkce Autostore se přeruší opětovným stiskem tlačítka FMAS. Rádio se vrátí na stanici naladěnou před aktivací této funkce.
UPOZORNĚNÍ Aktivací funkce Autostore se
vymažou všechny stanice původně uložené ve vlnovém rozsahu FMA.
Po ukončení funkce Autostore se přijímač se
automaticky naladí na první předvolenou stanici v pásmu FMA uloženou pod předvolbou 1.
AUTORÁDIO
AUTOMATICKÉ LADùNÍ
319
P¤ÍJEM ALARMOVÉHO
SIGNÁLU
FUNKCE EON
(Enhanced Other Network)
Autorádio je připraveno pro příjem výstražných hlášení v režimu RDS, která budou vysílána za výjimečných okolností či událostí
obecného ohrožení (zemětřesení, záplavy,
atd.) za podmínky, že je naladěná stanice
vysílá.
V některých zemích jsou aktivní okruhy, v
nichž jsou seskupeny vysílače, jež mohou
vysílat dopravní informace. V takovém případě se program aktuální stanice dočasně
přeruší kvůli:
AUTORÁDIO
Tato funkce se aktivuje automaticky a nelze ji vypnout.
320
Během takového hlášení se na displeji zobrazí nápis “ALARM”. Během vysílání výstrahy se hlasitost změní stejně jako při příjmu dopravních informací.
❒ příjmu dopravních informací (pouze při
aktivní funkci TA);
❒ poslechu regionálního vysílání pokaždé,
když je vysílá některá ze stanic, jež jsou
součástí okruhu.
STEREOFONNÍ VYSÍLAâE
Pokud je slabý příjem, přepne se reprodukce automaticky ze Stereo na Mono.
P ¤ E H R ÁVA â C D
VLOÎENÍ/VYSUNUTÍ CD
V této kapitole jsou popsány pouze odlišnosti týkající se přehrávače CD. Funkce autorádia je popsána k kapitole “Funkce a nastavení”.
CD se lehce zatlačí do štěrbiny, čímž se spustí servopohon zakládacího mechanismu, který disk správně umístí v přehrávači.
VOLBA P¤EHRÁVAâE CD
Zapnutí přehrávače CD, jež je součástí aparatury:
❒ založte CD při zapnutém přístroji: začne
přehrávání první skladby;
nebo
❒ pokud je CD již založen, zapněte autorádio a následně krátkým stisknutím tlačítka CD zvolte režim “CD”: začne přehrávání naposledy poslouchané skladby.
CD lze vložit do přehrávače, i když je autorádio vypnuto, klíček musí přitom být zasunutý ve spínací skříňce zapalování, ale autorádio zůstane vypnuté. Při zapnutí se autorádia se aktivuje zdroj audia, který byl aktivní při vypnutí.
Založením CD se na displeji zobrazí symbol “CD-IN” a nápis “CD Reading”. Symbol a nápis zůstanou zobrazeny po dobu,
než autorádio načte stopy na CD. Po načtení
stop se automaticky spustí přehrávání první skladby.
Při zapnutém autorádiu se servopohon vysouvacího mechanismu CD zapne stiskem
tlačítka ˚. Po vysunutí se aktivuje zdroj zvuku, který byl aktivní před přehráváním CD.
Jestliže CD z autorádia nevyjmete, autorádio jej zasune zpět automaticky cca po 20
sekundách a přepne se do režimu rádia (tuner).
Při vypnutém autorádiu nelze CD vysunout.
Pokud CD zasunete znovu do přehrávače,
aniž byl předtím zcela vysunut ze zdířky autorádio se nepřepne na přehrávač CD.
AUTORÁDIO
ÚVOD
Pro optimální reprodukci se doporučuje používat pouze originální CD. V případě CDR/RW se doporučuje používat nosiče dobré
kvality vypálené co nejmenší možnou rychlostí.
321
P¤ÍPADNÁ CHYBOVÁ
HLÁ·ENÍ
Pokud je vložený CD nečitelný (např. byl zasunut CD ROM nebo byl CD zasunut obráceně, nebo nastala chyba při načítání CD),
na displeji se zobrazí na cca 2 sekundy upozornění “CD Disc error”.
AUTORÁDIO
CD se pak vysune a autorádio se přepne na
zdroj audia, který byl aktivní před volbou režimu CD.
322
Je-li aktivní externí zdroj audiosignálu (“TA”,
“ALARM” a “Phone”), nečitelný CD se vysune až po dokončení těchto funkcí. Jestliže je aktivní režim CD, na displeji se na několik sekund zobrazí nápis “CD Disc error”
a CD se potom vysune.
ÚDAJE NA DISPLEJI
Je-li přehrávač CD aktivní, na displeji se zobrazují informace s následujícím významem:
“CD Track 05”: ukazuje číslo skladby na CD;
“03:42”: udává dobu přehrávání od začátku skladby, (je-li aktivní příslušná funkce menu).
VOLBA SKLADBY
(procházení vpřed/vzad)
Předcházející skladba na CD se přehraje krátkým stisknutím tlačítka ÷, následující
skladba se přehraje krátkým stiskem tlačítka ˜. Volba skladeb probíhá cyklicky: po
poslední skladbě se zvolí první a naopak.
Pokud přehrávání trvalo více než 3 sekundy, stiskem tlačítka ÷ se skladba začne
přehrávat znovu od začátku. Pokud chcete
v takovém případě přehrát předcházející
skladbu, musíte stisknout tlačítko dvakrát.
RYCHL¯ POHYB VP¤ED/
ZPùT PO SKLADBù
Přidržte tlačítko ˜, pokud chcete procházet skladby rychle vpřed, a tlačítko ÷,
chcete-li jí procházet rychle vzad. Uvolněním
tlačítka se rychlý pohyb vpřed/zpět přeruší.
FUNKCE PAUZA
Pauza přehrávače CD se aktivuje tlačítkem
MUTE. Na displeji se zobrazí “CD Pause”.
Přehrávání skladby se opět spustí opětovným stiskem tlačítka MUTE.
Volbou jiného zdroje zvuku se funkce “pause” vypne.
P ¤ E H R ÁVA â C D M P 3
REÎIM MP3
V této kapitole jsou popsány pouze odlišnosti týkající se přehrávače CD. Funkce autorádia je popsána k kapitole “Funkce a nastavení”.
Aparatura je schopna přehrávat jak běžné zvukové CD, tak CD ROM, na nichž jsou nahrány audio soubory v komprimovaném formátu MP3. Autorádio funguje ve stejných režimech jako s běžným CD, které jsou popsány předchozí kapitole (“Přehrávačem CD”).
POZN.: MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson multimedia.
Charakteristiky a funkční podmínky pro přehrávání souborů MP3:
❒ je nutno používat jen CD-ROM vypálené
podle specifikace ISO 9660;
❒ hudební soubory musejí mít příponu
“.mp3”: soubory s jinou příponou nebudou přehrávány;
Pro optimální reprodukci doporučujeme používat nosiče dobré kvality vypálené co nejnižší možnou rychlostí.
❒ vzorkovací frekvence jsou: 44,1 kHz, stereo (96 - 320 kbit/s) - 22,05 kHz, mono nebo stereo (32 - 80 kbit/s);
Soubory jsou na CD MP3 uspořádány ve
složkách, tím vznikne seznam všech složek
obsahujících skladby MP3 (složky a podložky jsou uvedeny na stejné úrovni); složky neobsahující soubory MP3 nelze zvolit.
❒ je možné přehrávat sklady s variabilní přenosovou rychlostí (variable bit-rate).
UPOZORNĚNÍ Názvy skladeb nesmějí obsahovat následující znaky: mezery, ‘ (apostrofy), ( a ) (levá a pravá závorka). Při vypalování CD MP3 zkontrolujte, zda názvy
souborů neobsahují tyto znaky. Pokud by je
obsahovaly, autorádio by nebylo schopné
příslušné skladby přehrát.
AUTORÁDIO
ÚVOD
323
VOLBA P¤EHRÁVÁNÍ SKLADEB
MP3 NA HYBRIDNÍCH DISCÍCH
AUTORÁDIO
Při založení hybridního disku (Mixed Mode,
Enhanced, CD-Extra), který obsahuje i soubory MP3, začne autorádio automaticky přehrávat sekci audio. Během přehrávání je
možné přepnout do sekce MP3 stisknutím
tlačítka CD na dobu delší než 2 sekundy.
UPOZORNĚNÍ Při aktivaci funkce může trvat
několik sekund, než začne přehrávání. Během kontroly disku se na displeji zobrazí
“CD Reading”. Jestliže autorádio nedetekuje
soubory MP3, začne přehrávat zvukové soubory v místě, kde bylo přehrávání přerušeno.
ÚDAJE NA DISPLEJI
Zobrazování informací
ID3-TAG
Autorádio dokáže spravovat informace o době přehrávání skladeb, jméně složky a souboru, i informace ID3-TAG o názvu skladby,
jménu interpreta a autora.
VOLBA P¤EDCHOZÍ/
NÁSLEDUJÍCÍ SLOÎKY
Následující složka se zvolí stiskem tlačítka
N, předchozí složka se zvolí stiskem tlačítka O. Název nového zvoleného adresáře se zobrazí na displeji.
Složky jsou cyklicky: po poslední složce se
navolí první složka a naopak.
Na displeji se zobrazí jméno složky MP3,
který odpovídá jménu, pod nímž je složka
uložena na disku. Za zobrazeným názvem
se zobrazí hvězdička.
Jestliže do dvou sekund nezvolíte žádnou
složku/skladbu, začne se přehrávat první
skladba z nové složky.
Příklad kompletního označení adresáře MP3:
BEST OF *.
Po přehrání poslední skladby ve zvolené
složce se začne přehrávat následující složka.
Pokud chcete zobrazit některou z informací ID3-TAG (název skladby, interpret, album)
a tyto informace nejsou pro danou skladbu
uloženy, budou nahrazeny informací se jménem souboru.
STRUKTURA SLOÎEK
Autorádio s přehrávačem MP3:
❒ rozpoznává jen složky obsahující soubory MP3;
❒ pokud jsou soubory MP3 na CD-ROM
strukturovány do několika “podložek”,
struktura se zredukuje pouze na jednu
úroveň, tzn. povýší “podsložky” na složky.
324
P ¤ E H R ÁVA â C D C H A N G E R ( C D C )
ÚVOD
V této kapitole jsou popsány pouze varianty
při fungování přehrávače CD (u příslušné verze vozidla). Funkce autorádia je popsána k
kapitole “Funkce a nastavení”.
VOLBA ZÁSOBNÍKU
CD CHANGER
Zapněte autorádio a krátkými opakovanými stisky tlačítka CD zvolte funkci “CD Changer”.
P¤ÍPADNÁ CHYBOVÁ
HLÁ·ENÍ
Případná chybová hlášení se zobrazí v následujících případech:
❒ v zásobníku CD Changer není žádné CD:
na displeji bude zobrazen nápis “NO
CD”, dokud se nepřepnete na jiný zdroj
poslechu;
❒ zvolený CD nelze přehrát (je vložen
chybně nebo se nenachází ve zvolené poloze): na displeji se po čísle zvoleného
CD zobrazí “CD error”. Systém začne přehrávat následující CD; pokud se v zásobníku další CD nenacházejí, nebo také nejsou čitelné, na displeji se zobrazí
hlášení “NO CD” dokud nepřepnete aparaturu na jiný zdroj;
VOLBA CD
Stiskem tlačítka N se navolí následující CD,
stiskem tlačítka O se navolí předchozí CD.
Pokud se v zásobníku nenachází další CD ve
zvolené pozici, na displeji se krátce zobrazí “NO CD” a automaticky se spustí přehrávání dalšího CD.
AUTORÁDIO
Chcete-li instalovat CD
Changer z řady Lineaccessori a příslušné připojení k
aparatuře, obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo.
❒ chyba při přehrávaní CD: na displeji se zobrazí upozornění “CD error”. systém přejde na následující CD. Pokud se v zásobníku CD Changer nenacházejí žádné další CD (po posledním CD systéme začne
zase od prvního CD) nebo jen CD, která
také nelze přehrát, na displeji se zobrazí hlášení “NO CD”, které zůstane zobrazeno do přepnutí na jiný zdroj poslechu;
❒ po zasunutí CD-ROM: bude navoleno následující dostupné CD.
325
D I A G N O S T I K A Z ÁVA D
OBECNù
P¤EHRÁVAâ CD
NAâTENÍ SOUBORU MP3
Nízká hlasitost
CD se nepřehrává
Funkci Fader je nutno nastavit pouze na hodnoty “F” (vpředu), čímž se zabrání snížení
výstupního výkonu autorádia a nulové hlasitosti při nastavení předozadního vyvážení
Fader na R+9.
CD je znečištěný. Očistěte CD.
CD je poškrábaný. Zkuste použít jiný CD.
Přeskakování skladeb během
načítání souborů MP3
AUTORÁDIO
Zdroj zvuku nelze zvolit
326
Nebyl založen žádný nosič. Založte do přehrávače CD nebo CD MP3.
CD nelze založit
CD je již založen. Stiskněte tlačítko ˚ a vyjměte CD.
CD je poškrábaný nebo znečištěný. Vyčistit
nosič podle pokynů uvedených v části “CD”
v kapitole “Představení”.
Doba přehrávání MP3 se
nezobrazuje správně
V některých případech (z důvodu způsobu
záznamu) se nemusí doba přehrávání skladeb MP3 zobrazovat správně.
POZN.:
CODE card .............................. 12
Emise CO2 .............................. 270
Alarm...................................... 17
Cruise Control .......................... 76
EOBD (systém) ....................... 115
Alfa 159 Sportwagon ....... 279
Čistění skel ............................. 73
Baterie
– dobití ................................ 219
– doporučení ohledně prodloužení
životnosti baterie ................ 240
– ovládání ............................ 70
Follow me home (zařízení) ....... 71
– výměna žárovky ................. 199
Deska, přístrojová ....................
7
Děti (bezpečná přeprava)
Geometrie kol.......................... 260
Hadice, gumové ...................... 242
– dětské sedačky .................. 138
Hill Holder (systém) ................. 101
– příprava pro montáž dětské
Hmotnosti .............................. 264
– spouštění s pomocnou baterií 182
sedačky “Isofix universale” ... 140
– výměna ............................ 239
Displej, multifunkční ................ 25
Bezpečnost ............................. 129
Dodávka paliva......................... 255
Brzda, parkovací ...................... 155
Dotahovače bezpečnostních pásů 132
Brzdy ..................................... 256
Dveře ..................................... 96
Homelink ............................... 89
Identifikační údaje .................... 250
Instalace elektrických/
elektronických přístrojů ........... 117
ÚDRŽBA A
PÉČE
Autorádio ................................ 297
“Fix&Go Automatic” (zařízení) ... 190
Dálkové světlomety
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ASR (systém)........................... 112
Filtr, vzduchový/pylový ............ 238
REJSTŘÍK
Alfa Romeo CODE ..................... 10
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
Airbagy ........................... 141-145
BEZPEČNOST
Elektronický klíček ................... 12
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Clona, sluneční ........................ 88
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ABS (systém).......................... 108
V NOUZI
REJST¤ÍK
331
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
ÚDRŽBA A
PÉČE
REJSTŘÍK
TECHNICKÉ
ÚDAJE
332
Interiér ................................... 247
Isofix universale
(typová dětská sedačka) . 140-290
Kapaliny a maziva ................... 267
Odstavení vozidla na delší dobu ... 164
Loketní opěrka
– prostřední .......................... 83
Odstavení vozidla na delší dobu . 164
– zadní ........................
Odstavení vozidla ..................... 155
83-84
Motor
Ochrana životního prostředí ....... 127
Olej, motorový
Karosérie (čistění) .................... 244
– identifikační kód ................. 252
Klimatizace ............................. 53
– směrodatné údaje ............... 253
– kontrola hladiny .................. 232
– značení ............................. 251
– spotřeba ............................ 233
Motorový prostor (umytí) .......... 246
– technické charakteristiky ...... 266
Klimatizace, automatická
dvou/třízónova ..................... 58
MSR (systém) ......................... 114
Opěrky hlavy....................
Multifunkční konfigurovatelný
displej .................................. 30
Ostřikovač čelního skla
Kola a pneumatiky ................... 241
Kola
Mytí, inteligentní ..................... 74
Klimatizace, ručně ovládaná ..... 55
– technické údaje ................... 257
Náplně, provozní .............125 -266
– výměna ............................. 183
Nastartovaní motoru
a řízení .............................. 149
Kontrola hladin ........................ 229
Kontrolky a hlášení ........... 165
Lak ....................................... 246
Nosiče nákladů / lyží ....... 106-289
Nouzová světla ........................ 72
Odkladací prostor pro brýle ....... 87
48-49
– hladina kapaliny ................. 235
– ovládání ............................ 73
Ostřikovače světlometů
– hladina kapaliny ................. 235
– ovládání ............................ 75
Osvětlení registrační značky ....... 204
Otáčkoměr .............................. 21
Ovládače ................................ 81
Přístroje, palubní ...................... 21
Přístrojová deska ..............
8
Pojistky (výměna) ............ 209-291
– bezpečnostní odpojovač
paliva ................................ 81
– palivoměr .......................... 22
– spotřeba ............................ 269
Palivoměr ............................... 22
Popelník ................................. 87
Potkávací světlomety
– ovládání ............................ 70
– výměna žárovky ................. 200
Radiostanice a mobilní telefony . 117
Ráfky kol
– značení ............................. 258
Rozměry ................................ 261
Rychlost, nejvyšší ..................... 263
Řetězy, sněhové ...................... 163
6
Prostor pro převážení lyží a
dlouhých předmetů ................. 84
– ovládání ............................ 72
Prostor, odkládací na
nápojové obaly ...................... 87
Pásy, bezpečnostní ................... 130
Přenos výkonu ......................... 255
Sada Fix&Go Automatic pro
rychlou opravu pneumatik ....... 190
Pneumatiky
Přeprava dětí, bezpečná ............ 135
Safe lock (zařízení) .................. 14
– dodané s vozidlem .............. 259
Převodovka (řazení) ................. 156
Sedačky (vhodnost) ................. 138
– plnicí tlaky ......................... 260
Příprava pro autorádio .............. 116
Sedadla ................................. 45
– výměna ............................. 183
Příprava pro autorádio .............. 116
Senzor, dešťový ....................... 74
Palubní deska a ovládače ..........
Parkovací světla
Rim Protector .......................... 258
Řízení .................................... 256
ÚDRŽBA A
PÉČE
Pojistky, výměna .............. 209-296
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Palivo
REJSTŘÍK
Pojistka, dětská ....................... 97
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
– značení pneumatik .............. 257
BEZPEČNOST
Ovládání, dálkové rádiovým
kmitočtem: ministerské
homologace .......................... 271
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Příslušenství na objednávku ........ 116
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
– zimní ................................ 162
V NOUZI
Ovládače oken, elektrické .......... 99
333
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Senzory, parkovací ................... 118
– ovládání ............................ 70
Skla (čistění) .......................... 246
– výměna žárovek .......... 200-203
Skříňka v palubní desce ............ 85
V NOUZI
ÚDRŽBA A
PÉČE
TECHNICKÉ
ÚDAJE
– ovládání ............................ 70
Snímač automatických
světlometů ............................ 71
– výměna žárovek ... 200-201-203
– ovládání ............................ 72
Světla, vnější .......................... 70
– výměna žárovky ................. 201
Spínače odpojování přívodu paliva
a elektrického napájení ........... 81
Spuštění motoru ....................... 150
Stírač čelního skla
Světlo v odkládací schránce
– výměna žárovky ................. 207
Světlo v zavazadlovém prostoru
– výměna žárovky ................. 208
– ostřikovače ........................ 243
Světlo, brzdové třetí ................. 204
– ovládání ............................ 73
Světlo, zpáteční
Světlomety do mlhy
Svítidla, stropní
– přední ............................... 78
– zadní ................................ 80
Svítilna do mlhy, zpětná
– ovládání ............................ 72
– výměna žárovky ................. 202
Svítilna, přední stropní
– stěrky ............................... 242
– výměna žárovky ................. 202
– ovládání ............................ 78
Stírač zadního skla ................... 276
Světlomety ............................. 65
– výměna žárovek ................. 205
Střešní okno ........................... 93
REJSTŘÍK
– nastavovač sklonu
světlometů ......................... 106
Skříňka zapalování, spínací ....... 19
Startování motoru a řízení ......... 149
334
Světla, směrová .
– nastavení světlometů
do zahraničí ....................... 107
Světelné výstražné znamení ...... 70
Světla, obrysová
– nastavení předního mlhového
světlometu ......................... 107
– nastavení sklonu světlometů . 106
Svítilna, stropní / u nožní lišty
– výměna žárovky ................. 208
– ovládání ............................ 80
– výměna žárovek ................. 205
Symboly ................................. 10
Systém ABS ............................ 108
Systém Alfa Romeo CODE ......... 10
Systém ASR ............................ 112
Systém EOBD .......................... 115
Systém Hill Holder ................... 111
Systém MSR ........................... 114
Systém S.B.R. ......................... 131
Systém T.P.M.S. ....................... 122
Systém VDC ............................ 110
Štítky
T.P.M.S. (systém) ................... 122
Tažení přívěsů
– instalace autorádia
V nouzi ................................ 181
VDC (systém) ......................... 110
tažné oko .......................... 159
Víko motorového prostoru ......... 105
Tažení vozidla ......................... 221
Volant (nastavení) ................... 49
Technické údaje .................. 249
Výbava, vnitřní ........................ 83
Tlačítka na přístrojové desce ...... 72
Výkony .................................. 263
Topení, přídavné ...................... 69
Výměna kola .......................... 183
Výměna vnější žárovky ..... 196-292
Údržba a péce .................... 223
Výměna vnitřní žárovky ..... 205-294
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
BEZPEČNOST
Svítilny, zadní stropní
Uzávěr palivové nádrže ............. 126
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
– výměna žárovky ................. 206
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Úspora paliva ........................... 157
V NOUZI
– lak karosérie ...................... 251
88
ÚDRŽBA A
PÉČE
Úložný prostor .................
– Plán údržby ........................ 225
Vývody, vzduchové v kabině ...... 54
– plánovaná údržba ................ 224
– používání vozidla za obtížných
podmínek .......................... 228
Zakrývací roleta zavazadlového
prostoru ............................... 286
– pravidelné kontroly .............. 228
Zámek řízení ........................... 21
TECHNICKÉ
ÚDAJE
zrcátka
– identifikační údaje .............. 250
REJSTŘÍK
Svítilna, stropní u kosmetického
335
BEZPEČNOST
PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A
OVLADAČE
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU A
ŘÍZENÍ
Zavazadlový prostor .......... 101-281
Zavěšení ................................. 256
Zpětná zrcátka ........................ 50
Zvednutí vozidla ...................... 220
Žárovka (výměna) ................... 196
– typy žárovek ...................... 197
– základní pokyny .................. 196
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ÚDRŽBA A
PÉČE
V NOUZI
KONTROLKY A
HLÁŠENÍ
Zapalovač cigaret...................... 85
CUSTOMER SERVICES
REJSTŘÍK
TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
FIAT S.p.A.
Výtisk č. 604.38.276CZ - 2. Vydání - 02/2011
336
Vlastnictví vyhrazeno. Reprodukce byť částečná je bez povolení zakázána. FIAT S.p.A.
SERVICE
Alfa 159 cop. LUM CZ:Alfa 159 cop. LUM ITA
28-04-2009
9:42
Pagina 1
ČESKÁ
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
ALFA
159
SERVICE

Podobné dokumenty