Seminář ČIA

Transkript

Seminář ČIA
Seminář ČIA
Praha, 29. 4. 2010
Zkušenosti s certifikací a hormonizací certifikačních služeb
v rámci sdružení IQNet:
Přínos IQNetu k důvěryhodnosti a globálnímu uznávání certifikátů
Jana Olšanská, CQS
1
Historie
•
1990:
•
1994:
•
•
1998:
2004:
2
EQNet (European Network for Quality
System Assessment and Certification)
IQNet (The International Certification
Network)
IQNet Association, registrované ve Švýcarsku
Právní sídlo v Bernu/Švýcarsku
Historie
•
2005
•
2010
3
založen IQNet Ltd. jako globální akreditovaný certifikační
orgán IQNet Association (např. pro SA8000, BSCI (Business
Social Compliance Initiative)
20. výročí vzniku IQNet
Mezinárodní certifikační síť IQNet– 36 partnerů
6 Partners America
40’000 certificates
23 Partners Europe
165’000 certificates
AENOR Spain AFNOR Certification France
7 Partners Asia Pacific
100’000 certificates
over 200 subsidiaries
worldwide
AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS
Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
4
IQNet Mise
IQNet Partneři
Poskytovat nástroje a služby partnerům pro zvýšení jejich
kompetentnosti a konkurenceschopnosti
Obklopit se silnými partnery IQNet, schopnými demonstrovat
pochopení a průkaznost přístupů excelence na trhu
Trh / Produkty
Prostřednictvím sítě IQNet, posuzováním a certifikacemi pomáhat
zákazníkům zlepšovat dosahovanou kvalitu při současném
dosahování podnikatelského úspěchu.
Certifikační
součinnost
Aktivně přispívat k vyvíjení vhodných efektivních a zákaznicky
vstřícných procesů posuzování zajišťujících důvěryhodný výstup.
5
Hlavní činnosti partnerů IQNet
•
Certifikace systémů managementu
(ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, SA 8000, etc.)
•
Sektorově orientovaná certifikační schémata (ISO/TS 16949, TL 9000,,
AS/EN/IAS 9100, IRIS, ISO 20000-+, ISO 13485, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS, FSC,
atd.)
•
Inovativní schémata posuzování v rámci IQNet & certifikační služby
prostřednictvím IQNet Ltd.
(SA 8000, [email protected], IQNet 9004, Best Board Practice, Q-web, atd.)
•
6
Výrobková a personální certifikace
Počet certifikátů partnerů sítě IQNet
Celkově
ISO 9001
ISO 14001
Food
Safety
OHSAS
18001
TS 16949
Others
305.000
235.900
36.000
7.800
7.800
7.000
10.500
March 2008
over 600 CB‘s
Celkový podíl na trhu
Certifikáty systémů
managementu
7
IQNet 30%
Pozice partnerů IQNet na jejich domácích trzích (QMS)
Pozice jako č. 1
Pozice jako č. 1 nebo 2
S větším podílem než 30%
8
65% partnerů
78% partnerů
54% partnerů
IQNet local market positions
Nr. 1 market position
Nr. 2 market position
July 2008
Co zákazníci očekávají od auditu
v rámci certifikace třetí stranou?
Víc než jen prokazování způsobilosti…!
Účinné nástroje,
služby a podporu
Kompetence
Konzistence
Uznání
Dobré jméno
10
Přidaná hodnota
z auditu &
certifikačního
procesu
Nabídka
alternativních
možností, jak
dále posunout
kvalitu podniku
n a ěch
e p
c
a ús
t
n
ir e ost
O ln
te
i
ž
r
ud
u
Strategie IQNet jak podporovat partnery a zákazníky
1. Orientace na zákazníky a další zúčastněné
• Proces výběru členů ; úspěšných partnerů
Naplňovat potřeby
• Globální základna auditorů a expertů mající přístup ke
lokálních i globálních
specifickým kompetencím
zákazníků partnerů
• Koordinace služeb u globálních zákazníků včetně
IQNet
procesu dodávání těchto služeb
• Sdílení „Best practice“; společné principy provádění
• Technická podpora v rámci IQNet
• Rozvíjení efektivních pravidel certifikace v rámci celé
sítě IQNet
11
Strategie IQNet jak podporovat partnery a zákazníky
2. Růst prostřednictvím inovací a expertů pro jednotlivé produkty
Rozvíjení inovativních
produktů a služeb
12
• Akreditovaná & registrovaná schémata prostřednictvím IQNet
Ltd.; SA 8000, atd.
• Sdílení produktových specialistů mezi partnery (Leader- Adopter
Model, Model „vůdce-osvojitel“
• Rozvíjení speciálních produktů u jednotlivých členů a vlastních
produktů IQNet
Strategie IQNet jak podporovat partnery a zákazníky
3. Model vzájemné kooperace
•
Pokročilá způsobilost,
•
Konkurenceschopnost
a snižování nákladů •
•
Využívání zdrojů u partnerů; využití pro zajištění dodávky služby
Kompetence partnerů: využití pro společné služby, akreditace, apod..
Standardizované procesy pro dodávání služby (zákazníci, partneři)
Zastřešení partnerem: Znalostní management ( Potraviny, zdravotní péče,
cestovní ruch, atd.
• Struktura podpory: Hlavní kancelář, Výbory, Pracovní skupiny, dvoustranná
spolupráce
13
Strategie IQNet jak podporovat partnery a zákazníky
4. Celkové uznání & důvěryhodnost výsledků auditu
Celkové uznávání
výsledků auditu a
certifikátů
Důvěryhodnost kompetence auditorů
i procesů.
14
• Vzájemné uznávání / IQNet-Certifikát / Co-Certifikce / Značka
• Vzájemné prověřování / Vyhodnocení výkonnosti při
využívání tzv. „ Best practice“
• Certifikační schéma auditorů IQNet
• Největší globální registrační databáze certifikátů
• Aktivita mezinárodního orgánu využívajícího vzájemnou
spolupráci
Příklady spolupráce,
produktů a služeb IQNet
15
Result
Příklad – Vyhodnocení IQNet „Best Practice“
Hodnocené prvky
1 Kvalita plánování a řízení
2 Orientace na zákazníka
3 Management produktového portfolia
4 Kvalifikace auditorů
5 Management procesů
6 Využití nástrojů zlepšování
7 Využití partnerství
8 Finanční výsledky
9 Nefinanční výsledky
1 0 Marketing a komunikace
Average result:
Average
16
Range
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Příklad – Schéma IQNet pro certifikaci auditorů
Úrovně Základní kategorie auditorů
Kritéria
specializované produkty IQNet
Supplementary competencies
Global
senior
auditor
A
B
C
17
Lead
auditor
Auditor
Navíc uznává kompetentnost auditora :
• pro završení všech aspektů globálních
kombinovaných a integrovaných procesů auditů
• pro management komplexních auditů
• pro management několika týmů ve stejných
procesech auditu
Navíc uznává kompetentnost auditora vést tým
auditorů
Uznává kompetentnost auditora a jeho přínos jako
efektivního člena týmu auditorů
IQNet
global
client lead
auditor
IQNet
product
xy
Lead
auditor
IQNet
Product
xy Auditor
Nové jedinečné / specializované důvěryhodné služby
PRODUCT
LINE
SA8000
Sociální odpovědnost
BSCI
Business Social
Compliance Initiative
Další IQNet produkty :
Management alergenů
- GoodPrivacy
BS25999
Systém managementu
kontinuity
Další s …..
- Best Board Practice – corporate governance
- IQNet 9004 Assessments
- Qweb Label
18
Příklad - IQNet Ltd - způsobilost pro SA 8000
CERTIFICATION
GRANTED
Cesta k certifikaci IQNet
Žádost
Pre-Visit
Certifikční
Audit
IQNet Proces posouzení SA8000
19
Dozorový
Audit
Re-certifikační
Audit
Příklad – Spolupráce partnerů IQNet při
certifikování(schvalování) speciálních produktů
Portfolio
Produktů
Speciální Product X
Země A
Požadavek
klienta
Služba
certifikačního
orgánu
Kompetentní
auditoři
Uznání
Akreditace
Kooperace &
podpora IQNet
Země B
Požadavek
klienta
Služba
certifikačního
orgánu
X
Speciální Product X
Podpora & model spolupráce
Bilaterální spolupráce mezi partnery, usnadněná díky IQNet
Úkoly Vůdčí osobnosti
(Kompetentního CO)
Úkoly toho, kdo získá určitou formu
sponzoringu (Sponzorovaného CO ) s
•Výcvik auditorů
•Poskytnutí procesu & nástrojů
•Podpora partnera
•Monitoring
•Certifikace
•Lokální poskytovatel služby
•Propagace
•Provádění auditů
•Podpora zákazníka
•Dodávka certifikátů od sponzora
Aktivity IQNet v rámci celkové spolupráce a služby poskytované IQNet
•
•
IQNet registrované /
akreditované služby
Postupy služeb (protokoly)
•
•
•
Expertní skupiny (Partner Panel)
Podpora mezinárodní spolupráce
Harmonizace dokumentů
Příklady
•ISO/TS 16949
•TL 9000
•IRIS
•FSC
•etc.
Největší světová globální registrační Databáze certifikátů
pro systémy managementu
www.iqnet-certification.com
22
IQNet Certificate and Mark
23
IQNet je zapojen v mezinárodních organizacích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
IAF (International Accreditation Forum)
EA (European co-operation for Accreditation)
ISO/CASCO (Conformity Assessment)
ISO/TC 176 (Quality Management; ISO 9001)
ISO/TC 207 (Environment; ISO 14001)
EFQM (European Foundation for Quality Management)
CIES (The Food Business Forum)
GFSI (Global Food Safety Initiative) and respective Technical Committee
Etc.
Pomoc na cestě ke zvýšení úspěšnosti ….
…. Udržitelný úspěch …. !
… IQNet inovuje produkty, procesy, sdílení znalostí …

Podobné dokumenty

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ zavedený systém jakosti výroby dle UNI EN ISO 9001:2000 - Certifikát č. 250, vydaný dne 10.2.1995(aktualizace dne 24.11.2004) IQNet a CISQ/CERTIQUALITY/AQI a systém environmentálního managementu dl...

Více

Rosemount 3051 - ZPA Nová Paka, as

Rosemount 3051 - ZPA Nová Paka, as Nejlepší dosahovaná celková přesnost pro průmyslové použití, flexibilní koplanární platforma a garantovaná pětiletá stabilita dělají z řady převodníků Rosemount 3051 standard pro měření tlaku. Nejl...

Více

Plochý skener s pr hledným víkem HP Scanjet 4600p

Plochý skener s pr hledným víkem HP Scanjet 4600p Provozní teplota: 10 až 35 °C. Teplota skladování: –40 až 70 °C. Provozní vlhkost: 15 až 85 % RV. Vlhkost skladování: 0 až 90 % RV

Více

akční nabídka - Plyny Jehlář sro

akční nabídka - Plyny Jehlář sro pro svařování MIG i MAG - rukavice se šikmým palcem – umožňuje volný pohyb všech prstů

Více