DTZ Research

Transkript

DTZ Research
DTZ Insight Czech Republic
Zelené budovy a energetická efektivita
Zelené budovy se stávají standardem, důležité jsou úspory
hh
23. Prosinec 2013
Obsah
Úvod
2
Náklady nájemců, energie a servisní
poplatky
3
Úspory a náklady
4
Jsou zelené budovy opravdu
energeticky efektivní
5
První budovy s téměř nulovou
spotřebou energie
6
Praha - zelené hlavní město
7
Zelená nákupní centra a sklady
8
Autor
Lenka Šindelářová
Head of Consulting & Research
+ 420 602 773 592
[email protected]
Kontakty
 Všechny nové budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie po
2
roce 2018, respektive 2020 v případě budov pod 350 m , což se
pravděpodobně projeví na výši stavebních nákladů. Jejich konkrétní navýšení
je v současné chvíli těžké odhadnout. Mezinárodní výzkum ukazuje, že
dodatečné náklady mohou dosahovat 12-13 % (Business Case for Green,
WGBC, 2013). Záleží také na základním standardu developera, ze kterého
vychází. V případě, že již první návrhy projektu zahrnují téměř nulovou
spotřebu energie, mohou být vícenáklady výrazně sníženy. Také postupná
implementace v následujících letech, stejně jako rozvoj technologií mohou
vést k výraznému snížení dodatečných stavebních nákladů. V současnosti
vícenáklady na výstavbu zelených budov s LEED Gold či BREEAM Excellent
dosahují jen 0-3 %, pokud developer zahrne požadavky na zelené budovy již
do počátečních fázích projektu (DTZ Insight Zelené kanceláře Praha, 2011).
 Zatímco certifikované zelené budovy se již staly normou a standardem na
trhu, 15% z celkové plochy moderních kanceláří v Praze je certifikovaných a 85
% kanceláří ve výstavbě se o certifikaci uchází, ne všechny zelené kanceláře
jsou opravdu energeticky efektivní.
 Chuť developerů dosahovat nejvyšší stupně certifikace v posledním roce klesá,
stejně tak počet certifikovaných projektů již neroste tak rychle. Co zůstává, je
silný tlak na úspory provozních nákladů a energetickou efektivitu.
 Úspory na servisních poplatcích u energeticky efektivních budov mohou být
vysoké a dosahovat až 20 % v porovnání s neefektivními budovami. Budovy s
téměř nulovou spotřebou energie pak generují ještě vyšší úspory - až 75 % na
spotřebě energie v porovnání s konvenčními budovami. Důležitým faktorem je
efektivní využívání a správa budovy, které umožní plné využití jejího
potenciálu.
Magali Marton
Head of CEMEA Research
Graf 1
+ 33 1 49 64 49 54
Objem certifikovaných/pre-certifikovaných kancelářských ploch v ČR, m
[email protected]
600 000
Hans Vrensen
500 000
Global Head of Research
+44 (0)20 3296 2159
400 000
[email protected]
300 000
200 000
100 000
0
2008
Zdroj: DTZ
DTZ Research
2009
2010
2011
2012
2013
2
Zelené budovy a energetická efektivita
Úvod
Téma zelených budov, šetrné výstavby a energetické
efektivity budov se v minulých třech letech výrazně
etablovalo na českém realitním trhu a v českých médiích.
Některé nejvýznamnější aspekty jsou ale v diskuzích
mnohdy přehlíženy. Především jak můžeme vyčíslit přínosy
pro nájemce a vlastníky a spojit je s neméně důležitými
kvalitativními přínosy. Tento analytický dokument je
pokračováním naší studie DTZ Insight Zelené kanceláře
Praha publikované v roce 2011, která se zaměřovala na
různé certifikační systémy, hodnotila vztah mezi nájemcem
a pronajimatelem regulovaným tzv. “zelenými nájemními
smlouvami” a analyzovala hmatatelné přínosy oproti
nákladům. V této publikaci se soustředíme na energetickou
efektivitu, která je pouze jedním aspektem zelených
certifikovaných budov, ale přináší nájemcům největší
úspory. Zaměříme se na to, jak se trh během posledních
dvou let vyvinul, jak zelené budovy expandovaly do dalších
sektorů kromě kanceláří a okomentujeme nejnovější
legislativní rámec pro energetickou spotřebu budov.
Tato studie byla vypracována za přispění společnosti HE
Consulting. HE Consulting (Human Element Consulting) je
tým poradců v oblasti životního prostředí, zdraví,
bezpečnosti a energetické efektivity. Soustředí se nejen na
technické aspekty a doporučení, ale také na dodání
komplexní hodnoty začleněním lidského elementu do všech
sfér svých aktivit. DTZ rovněž konzultovalo aspekty studie s
experty na zelenou výstavbu ze Skanska Property.
Legislativně upravuje tuto oblast Zákon o hospodaření s
energií (406/2006 Sb). Jeho novelizací byla implementována
Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD I
2002/91/EC). Ta zavedla již v roce 2009 průkazy energetické
náročnosti k hodnocení spotřeby energie v budově jako
povinnou součást procesu stavebního povolení. Průkazy
energetické náročnosti měří energetickou spotřebu budov
nutnou k topení, chlazení, větrání, ohřevu vody a osvětlení.
Graf 2
Pronájmy zelených kancelářských budov v Praze, m
2
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2009
2010
2011
2012
1.-3.kvartál 2013
Zdroj: DTZ
www.dtz.com
DTZ Insight
2
Zelené budovy a energetická efektivita
V roce 2012 parlamentem prošla novela zákona
implementujcí Směrnici o energetické náročnosti II
2010/31/EC, pokračování směrnice EPBD I. Podle nové
regulace je průkaz energetické náročnosti povinnou součástí
stavebního povolení pro všechny nové budovy od 1.1. 2013.
Od roku 2013 má být průkaz umístěn na budovách, které
jsou prodávány, nebo pronajímány, od roku 2016 také pro
pronájem části budovy.
EPBD II omezuje spotřebu energie v nových budovách ještě
více a to v několika krocích:




Nové budovy budou muset mít téměř nulovou
spotřebu energie po roce 2016 (veřejné budovy nad
2
1 500 m )
2
Ostatní nové budovy nad 1 500 m budou muset mít
téměř nulovou spotřebu energie od 1.1.2018
2
Od 1.1.2019 budovy nad 350 m a od 1.1.2020 také
2
budovy pod 350 m
Průkaz energetické náročnosti budov musí být
umístěn na využívaných bytových a kancelářských
2
budovách nad 1 500 m od roku 2015 a od 2019 na
2
budovách menších než 1 000 m .
Cílem EPBD II je snížit spotřebu energie o 20 %, emisí
skleníkových plynů o 20 % a zvýšit podíl obnovitelných
zdrojů na celkové výrobě energie v Evropě o 20 % v
porovnání s rokem 1990.
Graf 3
Co znamená energetická úspornost budov?
Energeticky efektivní
Roční spotřeba tepelné energie
2
pod 50 kWh/m
Pasivní
Roční spotřeba tepelné energie
2
pod 15kWh/m , celková primární
2
spotřeba za rok 120kWh/m
Nulová spotřeba energie
Roční spotřeba tepelné energie
2
pod 5kWh/ m
Energeticky aktivní
Pasivní budovy s přebytkem
vlastní výroby energie vrácené
zpět do sítě
Náklady nájemců, energie a servisní poplatky
Náklady na spotřebu energie jsou jednou z významných
položek v celkových nákladech na pronájem komerčních
prostor. Za posledních pět let se cena energie pro
průmyslové spotřebitele v České republice zvyšovala
průměrně o 7 % ročně (Eurostat). Cena energie se promítá
do výše servisních poplatků, které hradí nájemce spolu s
nájemným.
U kanceláří podíl servisních poplatků, zahrnujících také
poplatky za spotřebu energie, na celkových nákladech na
pronájem průběžně roste, v roce 2002 dosahovaly 5-9 %, v
roce 2007 14-16 % a v roce 2013 v některých případech
dosahuje až 20 %.
Přibližně 40 % ze servisních poplatků jsou fixní výdaje a
ovlivnit lze jen zbylých 60 %, ať již nízkou spotřebou energie
v budově nebo kvalitní správou budovy.
V současné době se servisní poplatky na kancelářských
2
budovách v Praze pohybují kolem 100-130 Kč/m /měsíc.
V nejmodernějších a nejefektivnějších kancelářských
2
budovách je to pak pod 100 Kč/m jako v případě City Green
2
2
Court (98 Kč/m / měsíc) a Florentinum (87 Kč/m /měsíc).
Zelené energeticky efektivní budovy tak mohou generovat
úspory na servisních poplatcích o přibližně 20 % v porovnání
s konvenčními moderními budovami. V energeticky
neefektivních budovách poplatky dosahují až 180
2
Kč/m /měsíc. Tyto údaje nezahrnují vlastní spotřebu energií
nájemce v jeho pronajatých prostorách, pouze tu ve
společných prostorách. Výše servisních poplatků a přímá
spotřeba závisí na tom, jaké technologické řešení se v dané
budově k určení jejich výše používá - zda jsou nainstalovány
měřáky, nebo se spotřeba rozpočítává podle podlahové
plochy apod. Přímá spotřeba energie nájemce se pak
pohybuje od nejnižších částek kolem 12-15 Kč na metr, až
po cca 70 Kč na metr. Velkou roli v případě topení a
chlazení hraje stav objektu - tepelné úniky, nutnost chlazení
u prosklených fasád apod. Největší roli ale u spotřeby
elektřiny hraje provoz nájemce – zda mají zaměstnanci
klasickou 8hodinovou pracovní dobu, nebo dvou-, případně
dokonce třísměnný provoz (IT firmy, call centra apod.).
Rozdíly mohou vyvstat i u jednotlivých odvětví. Například IT
firmy mají obvykle výrazně vyšší spotřebu elektřiny
způsobenou provozem serverů a jejich chlazením. Velcí
korporátní nájemci tlačí na pronajimatele, aby omezili růst
servisních poplatků ve snaze vyhnout se budoucímu růstu
celkových nákladů na pronájem.
Zdroj: Pasivnidomy.net
www.dtz.com
DTZ Insight
3
Zelené budovy a energetická efektivita
Výše servisních poplatků v nákupních centrech je velmi
individuální, záleží na jejím nastavení provozovatelem, a na
typu, stáří, velikosti a stavu konkrétního centra. Servisní
poplatky jsou rozpočítávány jako poměr pronajatých metrů
čtverečných k celkové ploše centra, v průměru dosahují cca.
2
120-160 Kč/m . Dále ještě nájemci platí marketingový
2
poplatek, který se pohybuje mezi 25 až 50 Kč/m .
Provozovatelé center se snaží servisní poplatky přes nárůst
cen energií nezvyšovat a jejich výše je proto víceméně
stabilní. Přímá spotřeba v jednotce nájemce je individuálně
měřená a její výše velmi kolísá dle typu a velikosti nájemce a
energetické náročnosti jeho provozu. Výše poplatků za
2
přímou spotřebu se může pohybovat v rozmezí od 40 Kč/m
2
pro malého nájemce s módou až po 120 Kč/m u rychlého
občerstvení, které má velkou spotřebu energie a vody.
Na základě případových studií v rámci analýzy Business Case
for Green se náklady na design a výstavbu projektů, jež
dosáhly téměř nulové spotřeby energie, zvýšily až o 12,5% v
porovnání s konvenčními budovami ve Velké Británii. Výše
nákladů bude stále více záviset na míře, do jaké je úspěšně
integrován proces návrhu budovy. V zemích s méně
striktními stavebními normami bude rozdíl vyšší.
Graf 4
Ceny elektřiny ve vybraných zemích EU v 1. čtvrtletí 2013
pro průmyslové zákazníky, EUR/kWh
Finland
France
Sweden
Slovenia
Germany
Austria
Poland
Denmark
Romania
Hungary
Belgium
EU (28 countries)
Czech Republic
Portugal
Greece
Italy
United Kingdom
Spain
Slovakia
Ireland
Malta
V segmentu průmyslových a skladových nemovitostí servisní
2
poplatky včetně DPH dosahují 0,6-0,75 EUR/m /měsíc a v
minulých letech zůstávaly relativně stabilní. Hlavní vliv na
zvýšení servisních poplatků mají především zvyšování DPH a
daně z nemovitostí. Poplatky za energie se výrazně liší dle
využívání budovy. Spotřeba energie výrobní haly je výrazně
vyšší než spotřeba haly využívané čistě pro skladování.
Úspory a náklady
Cena elektrické energie je v ČR jedenáctá nejvyšší v EU28
(Graf 4). Přes její očekávané snížení, jde stále o významnou
nákladovou položku pro nájemce budov.
0
0,05
0,1
0,15
Podle studie CZGBC mohou úspory na elektřině a plynu
dosahovat až 50 % v energeticky efektivních zelených
budovách v porovnání s konvenčními budovami nebo
moderními, ale nezelenými budovami.
Zdroj: Eurostat
Povinnost umísťovat průkaz energetické náročnosti na starší
komerční budovy, které jsou pronajímány nebo prodávány
bude znamenat lepší možnost porovnání pro nájemce a
prodejce. Tyto starší budovy budou muset soupeřit s
novějšími energeticky efektivnějšími budovami. To
pravděpodobně u starších budov vytvoří tlak na snížení
nájemného, aby tak vybalancovaly vyšší servisní poplatky.
Velkou výzvou pro realitní trh bude povinnost stavět budovy
s téměř nulovou spotřebou energie od 2018/2020. Což
bude mít nepochybně za následek zvýšení stavebních
nákladů.
Ceny elektřiny v České republice, EUR/kWh
Dodatečné stavební náklady budou záviset na mnoha
faktorech, které jsou specifické pro každý projekt, jako je
lokalita projektu, jeho hydrogeologický status, využití,
požadavky nájemců či základní standard developera.
Dodatečné stavební náklady developeři nyní odhadují mezi
10 % až 30-40 %.
www.dtz.com
0,2
Graf 5
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Domácnosti
Podniky
Zdroj Eurostat
DTZ Insight
4
Zelené budovy a energetická efektivita
Jsou zelené budovy opravdu energeticky
efektivní?
Šetrná, zelená budova musí být zároveň šetrná k životnímu
prostředí a sociálně i ekonomicky udržitelná. Energetická
efektivita je jedním z kritérií certifikace zelených budov.
Neznamená to ale, že všechny zelené budovy jsou
automaticky energeticky efektivní.
Jak ukazuje analýza certifikovaných projektů LEED, v
kategorii energie a atmosféra české projekty běžně
dosahují nízký počet kreditů. Největší podíl kreditů české
projekty získávají za umístnění projektů.
Uchazeči o certifikaci šetrných budov se v kategorii energie
zpravidla zaměřují na opatření technického charakteru.
Nekladou však vždy dostatečný důraz na opatření, jež mají
vliv na dlouhodobou energetickou účinnost budovy, tj.
způsob jejího využívání. Pokud chce uchazeč dosáhnout
vyššího hodnocení, měl by tento aspekt vzít v úvahu.
Vedle technických úsporných opatření (např. úsporné
žárovky, senzory pohybu, etc.) ovlivňuje „skutečnou“
energetickou účinnost budovy rovněž řízení provozních
nákladů.
www.dtz.com
Podle studie Světové rady pro šetrné budovy (The Business
Case for Green Building) má na výši provozních nákladů
budovy vliv několik faktorů. Těmito faktory jsou komplexita
návrhu, kvalita stavby, důsledné prověřování a efektivita
samotného provozu. Faktorem, jenž ovlivňuje celkovou
výši provozních nákladů nejvíce, je provoz budovy a
způsob, jakým je v budově nastaven proces řízení energie.
Pokud je budova například vybavena podružnými měřidly
elektřiny nebo plynu, je důležité spotřebu energie průběžně
sledovat a vyhodnocovat, aby nedocházelo k plýtvání.
Na jedné straně je tedy zapotřebí v budově nainstalovat
moderní úsporné technologie. Neméně důležitá je však
zpětná vazba mezi správcem budovy a uživateli budov, aby
tito uměli technologie správně využívat a ovládat. Zároveň
je klíčové, aby byli uživatelé budov informováni o dopadech
svého chování na spotřebu energie.
Do celkové energetické účinnosti budovy tak vstupuje lidský
faktor, tj. způsob jakým přímo uživatelé budov s energií
nakládají (míra vytápění v zimě, míra chlazení v létě,
spotřeba vody, vypínání světel a zásuvek v době nevyužívání
budovy, atd.).
DTZ Insight
5
Zelené budovy a energetická efektivita
První budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Obrázek 2
Parkview, Praha, Skanska
V současné době jsou budovy s téměř nulovou spotřebou
energie více rozšířeny v rezidenčním sektoru. Skanska
dokončila v roce 2012 svůj zatím nejzelenější projekt, Väla
Gård u Stockholmu. Väla Gård dosáhl cíle nulové spotřeby
energie, nulového odpadu a nulové spotřeby nebezpečných
materiálů. Jde o projekt certifikovaný LEED Platinum
s nejvyšším skóre v Evropě a třetím nejvyšším na světě.
Skanska vybudovala a vlastní tento projekt o hodnotě 5 mil.
EUR. Fáze 1 Väla Gård zahrnuje výstavbu kancelářské
2
budovy o 1 777 m , regionální kanceláře Skansky. Budova je
2
navržena s roční spotřebou 30kWh/ m na vytápění a
chlazení, což je o 80 % méně než je národní norma. Budova
by měla nabízet až 70% úsporu energie a 35% úsporu
spotřeby vody v porovnání s konvenčními budovami. Hlavní
prvky projektu zahrnují fotovoltaický systém, systém
vytápění a chlazení pomocí podzemních vrtů, monitorovací
a kontrolní systém spotřeby energie v budově a zelenou
střechu.
Obrázek 1
Väla Gård, Švédsko, Skanska
Zdroj: Skanska
Erste Group Immorent plánuje v České republice výstavbu
2
třetí fáze Futurama Business Park (9 000 m ), ta by se měla
stát jednou z prvních kancelářských budov v zemi s téměř
nulovou spotřebou energie. Pro snížení spotřeby energie
využije geotermální vrty, více tepelné izolace, fasádu
s trojsklem, tepelná čerpadla „voda-voda“ či ledo-banky.
Úspory na servisních poplatcích by měly dosáhnout až 2
2
EUR/m v porovnání s jinými moderními kancelářskými
budovami.
Obrázek 3
The Silo, Vídeň, Rakousko, Erste Group Immorent
Zdroj: Skanska
První „tmavě zelená budova“, s téměř nulovou spotřebou
energie ve Střední a Východní Evropě, která je v současnosti
ve výstavbě je Atrium 1, s plánovaným dokončením v roce
2
2014. Nabídne 18 000 m kanceláří. Hlavními prvky projektu
jsou dvojitá fasáda, systém geotermálního chlazení a
vytápění bez tepelné pumpy, trojitá okna, sběr dešťové
vody, inteligentní systém osvětlení. Budova je precertifikovaná LEED Platinum. Je navržena poskytovat 50%
úspory energie v porovnání s konvenčními budovami.
V České republice Skanska plánuje směřovat k téměř nulové
spotřebě energie se svým plánovaným projektem Parkview
2
(16 500 m ).
www.dtz.com
Zdroj: Erste Group Immorent
Erste Group Immorent nyní staví první pasivní kancelářskou
budovu ve Vídni s názvem Silo (Obrázek 3), s očekávanými
úsporami na vytápění až 90 % v porovnání s konvenčními
budovami a 75 % v porovnání s novostavbami, podle
informací Erste Group Immorent. Prvním nájemcem, který si
pronajme dvě třetiny z 13 000 m2 kanceláří v budově po
jejím dokončení v roce 2015, bude společnost KONE.
DTZ Insight
6
Zelené budovy a energetická efektivita
Praha, zelené hlavní město
Praha byla pionýrem v zelené výstavbě v regionu Střední a východní Evropy, mezitím ji však předehnala Varšava. Zelené
certifikované kanceláře představují 15 % z celkové výměry v Praze, ve Varšavě dosahuje podíl 18,5%, ale evropský průměr je
pouze okolo 5 %. V Praze bylo 53 % budov certifikovaných v projektové fázi a 47 % za provozu. Objem kancelářských budov
certifikovaných za provozu bude dle očekávání i nadále narůstat. Až 85 % z celkové plánované nabídky ve výstavbě je
certifikováno nebo se uchází o certifikaci. Výstavba zelených budov se tak stala normou na pražském kancelářském trhu.
Mimo hlavní město a v dalších sektorech se certifikace zelených budov teprve začínají prosazovat. V Brně dosahuje podíl
zelených budov 4 %, zatímco v Ostravě díky dokončení budovy Tieto Tower podíl certifikovaných budov vyskočil na 18 %.
2
První nízkoenergetickou budovou mimo Prahu byla Nordica společnosti Skanska v Ostravě (11 700 m ) z roku 2009. Rovněž
v Ostravě byla pak v roce 2010 dokončena první pasivní administrativní budova - sídlo společnosti Intoza, které ovšem nemá
2
mezinárodní certifikaci. Sídlo společnosti Tieto Enator, budova Tieto Tower (22 600 m ), dokončená v roce 2012, dosáhla
hodnocení BREEAM Very Good.
2
V Brně Spielberk Tower B (16 600 m ) společnosti CTP Invest, dokončený ve třetím čtvrtletí 2012 byl oceněn BREEAM
Outstanding. Stal se tak prvním kancelářským projektem mimo Velkou Británii, který dosáhl této nejvyšší úrovně.
.
Tabulka 2
Výběr významných certifikovaných kancelářských budov v České Republice
Město
Budova
Praha 1
2
Výměra (m )
Rok Pre-/Certifikace
Certifikace
Florentinum
49 000
2011/2013
LEED- Gold
Praha 4
Gemini A, B
33 400
2011
BREEAM In Use – Good
Praha 8
Futurama Business Park
32 500
2011
BREEAM - Very Good
Praha 4
BB Centrum Filadelfie
28 200
2011
BREEAM In Use – Good
Praha 8
Main Point Karlín
25 700
2012
LEED – Platinum
Praha 8
IBC
24 000
2012
BREEAM In Use - Very Good
Ostrava
Tieto Tower
22 600
2012
BREEAM - Very Good
Praha 7
Lighthouse A, B
22 600
2011
BREEAM In Use – Good
Praha 8
Amazon Court
21 300
2011
DGNB-Gold
Praha 1
Praha City Centre
17 500
2013
BREEAM In Use - Very Good
Praha 8
River Garden Office
16 900
2011
BREEAM – Good
Brno
Spielberk Tower B
16 600
2012
BREEAM – Outstanding
Praha 5
City West A2
15 200
2012
BREEAM - Very Good
Praha 4
City Green Court
15 100
2010/2012
LEED – Platinum
Zdroj: DTZ
www.dtz.com
DTZ Insight
7
Zelené budovy a energetická efektivita
Zelená nákupní centra, zelené sklady a výrobní
haly
V dalších sektorech komerčního realitního trhu DTZ
zaznamenala výrazně nižší počet certifikovaných
nemovitostí. V segmentu průmyslových a skladových
2
nemovitostí DTZ eviduje celkem 88 400 m certifikovaných
2
logistických nebo výrobních prostor a dalších 17 000 m v
procesu získávání certifikace (VGP Park Hrádek nad Nisou
pro Drylock Technologies). Certifikované projekty zahrnují
Karlovarskou BP halu F, obsazenou společností Lindab,
Panattoni Park Žatec Triangle (EAME Overhaul Reman
Centre), továrnu Hills Petr Nutrition v Hustopečích či
Prologis Park Jirny hala DC7.
Developeři certifikují logistické a výrobní projekty z velké
většiny na přímou žádost konkrétního nájemce, který
sleduje korporátní politiku sociální odpovědnosti vůči
životnímu prostředí.
Hlavní důraz v průmyslovém sektoru je kladen na nízké
celkové náklady, proto certifikace jako taková nehraje
významnou roli, na druhou stranu nájemci tlačí na snížení
provozních nákladů. Energetická efektivita tak je velmi
důležitá i v průmyslovém sektoru. Hlavní opatření zahrnují:
efektivní izolační materiály, využití dešťové vody, střešní
membrány, LED osvětlení, využití denního světla,
energeticky efektivní systémy vytápění, chlazení,
vzduchotechniky a také fotovoltaické solární panely.
Počet certifikovaných nákupních center v ČR pomalu roste.
V České Republice najdeme 6 mezinárodně certifikovaných
nákupních center: Forum Karolina Nová Ostrava společnosti
2
Multi Development (57 000 m ), rozšíření Centra Černý
2
2
Most (42 000 m ) a Centrum Chodov (57 700 m ) oba
projekty společnosti UniBail Rodamco. Všechna tři nákupní
centra jsou certifikována systémem BREEAM a dosáhly
stupně Very Good. Opavské nákupní centrum Breda &
Weinstein dosáhlo certifikace BREEAM Good.
Centra OC Nisa Liberec a Olympia Plzeň obdržela hodnocení
BREEAM In Use Excellent.
Již v roce 2006 Tesco Stores ustavilo plán snížit uhlíkovou
stopu do roku 2020 o 50 % a stát se do roku 2050 první
společností s nulovou uhlíkovou stopou. V souladu s tímto
cílem byl v roce 2011 dokončen v Jaroměři první
2
hypermarket (3 000 m ) s nulovou uhlíkovou stopou v
kontinentální Evropě. Budova má dvě kongenerační
jednotky, které běží na řepkový olej a zajišťují topení,
chlazení a klimatizaci. Budova využívá dešťovou vodu,
světlíky a efektivní systém osvětlení. Billa dokončila
rekonstrukci prvních 40 obchodů na nízkoenergetický
standard s očekávanými úsporami energie o 20 %, cílem je
uspořit 50 % do 5 let.
Tabulka 3
Výběr významných certifikovaných průmyslových a obchodních budov v České republice
Město
Budova
Praha 4
2
Výměra (m )
Rok Pre-/Certifikace
Certifikace
OC Chodov
57 700
2012
BREEAM In Use - Very Good
Ostrava
Forum Karolina
57 000
2012
BREEAM - Very Good
Praha 9
Centrum Černý Most
42 000
2012/2013
BREEAM - Very Good
Liberec
OC Nisa
48 000
2013
BREEAM In Use - Excellent
Plzeň
Olympia Plzeň
32 900
2013
BREEAM In Use - Excellent
Hustopeče
Hills Pet Nutrition
34 100
2010
LEED Gold
Jirny
Prologis Park Jirny DC7
29 100
2013
BREEAM - Good
Zdroj:DTZ
www.dtz.com
DTZ Insight
8
Zelené budovy a energetická efektivita
Další DTZ Research studie
Další studie můžete získat na www.dtz.com/research. Zde naleznete:
Occupier Perspective
Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři,
analýzami, grafy a daty.
Global Occupancy Costs Offices
Global Occupancy Costs Logistics
Obligations of Occupation Americas
Obligations of Occupation Asia Pacific
Obligations of Occupation EMEA
Global Office Review
India Office Demand and Trends Survey 2012-13
Poland Banking Sector - January 2013
Motorways of the Sea - January 2013
The TMT Sector - October 2012
The European Insurance Sector - June 2012
Property Times
Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s
komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy:
Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol,
Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing,
Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou,
Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, India, Jakarta,
Japan, Kuala Lumpur, Luxembourg, Madrid, Manchester,
Melbourne, Milan, Nanjing, Newcastle, Paris, Poland,
Prague, Qingdao, Rome, Seoul, Shanghai, Shenyang,
Shenzhen, Singapore, Stockholm, Sydney, Taipei, Tianjin,
Ukraine, Warsaw, Wuhan, Xian.
Investment Market Update
Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři,
významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi.
Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech
Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland
China, South East Asia, Spain, Sweden, UK.
Insight
Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či
na specifická témata relevantní pro realitní trhy.
Great Wall of Money - October 2013
Quantitative Easing - UK Regions - September 2013
Singapore Government Land Sales - September 2013
UK lending market -September 2013
Quantitative Easing - August 2013
Property Investment Guide Asia Pacific 2013-2014
Singapore Insight – Residential – July 2013
Net Debt Funding Gap - June 2013
China Insight - The Healthcare Sector - April 2013
City of London occupier demand - April 2013
European Sustainability Guide - April 2013
DTZ Research Datové služby
Více dat a informací je k dispozici
v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte
[email protected] pro více informací.




Money into Property
Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje
na investice a kapitálové toky do realit po celém světě.
Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K
dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe a UK.
Property Market Indicators
Pravidelné datové série pro komerční a
průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a
Evropy.
Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value
TM
Index
Pětileté predikce pro komerční a industriální
trhy v Asii, Evropě a USA.
Investment Transaction Database
Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii
a Evropě.
Money into Property
Stěžejní produkt DTZ Research po více než
35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu
zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu
vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků
dotazníkového šetření ohledně zájmů
investorů a věřitelů.
Foresight
Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair
Value Index™. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe
and UK. Dále publikujeme výroční výhledovou studii.
www.dtz.com
DTZ Insight
9
DTZ Research
DTZ Research Kontakty
Global Head of Research
Head of CEMEA Research
Hans Vrensen
Magali Marton
Tel: +44 (0)20 3296 2159
Tel: +33 1 49 64 49 54
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Head of Consulting & Research Czech
Republic
Lenka Šindelářová
Tel: +420 602 773 592
Email: [email protected]
DTZ Business Kontakty
¨
Chief Executive, EMEA
John Forrester
Tel: +44 (0)20 3296 2002
Email: [email protected]
Investment & Business Development
Ryan Wray MRICS
Tel: +420 234 262 275
Email: [email protected]
Office agency (Landlord representation)
Pavel Domalewski
Phone: +420 234 262 218
Email: [email protected]
Office agency (Tenant representation)
Václav Bouček
Tel: +420 234 262 216
Email: [email protected]
Property and Asset Management
Lenka Vodrážková
Tel: +420 234 262 257
Email: [email protected]
Valuations
Karel Klečka MRICS
Tel: +420 234 262 232
Email: [email protected]
Retail Agency
Stanislava Trubačová
Tel: +420 234 262 234
Email: [email protected]
Industrial Agency
Martin Šumera
Tel: +420 234 262 222
Email: [email protected]
DISCLAIMER
This report should not be relied upon as a basis for entering into transactions without seeking specific,
qualified, professional advice. Whilst facts have been rigorously checked, DTZ can take no
responsibility for any damage or loss suffered as a result of any inadvertent inaccuracy within this
report. Information contained herein should not, in whole or part, be published, reproduced or
referred to without prior approval. Any such reproduction should be credited to DTZ.
© DTZ Prosinec 2013
www.dtz.com
DTZ Insight 10

Podobné dokumenty

Zadání

Zadání 1. b) Jaké vlastnosti musí tyto druhy mít, aby se bez plic obešly? Uveďte právě dvě. 2. b) V pouštním prostředí se živočichové musí vyrovnávat s velmi nepříznivými podmínkami a nejedná se pouze o t...

Více

DTZ Research

DTZ Research Nejvyšší míra neobsazenosti byla zaznamenána na Praze 7 (29,3 %), Praze 9 (24,6 %) a Praze 2 (23,9 %). Naopak, nejnižší míra neobsazenosti je hlášena dlouhodobě z Prahy 4 (6,3 %), dále Prahy 10 (6,...

Více

Zpráva o hospodaření společností DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro

Zpráva o hospodaření společností DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Ve společnosti DS Agro Libštát působím jako hlavní technik mechanizace. Mám na starost jak opravy strojů pro potřebu rostlinné výroby, tak i vybavení živočišné výroby, či technologie BPS. Z výše vy...

Více

DTZ Research

DTZ Research Expanze obchodníků Nájemné Kontakty

Více

Nejnižší roční objem dokončených ploch ČR – Maloobchod – 2

Nejnižší roční objem dokončených ploch ČR – Maloobchod – 2 pro nájemce z řad prodejců módy, v retail parcích pro jednotky 500 - 1 000 m2.

Více

DTZ Research

DTZ Research poptávky s 50 %, na čisté realizované poptávce měly podíl až 69 % především díky předpronájmu VF Corporation, a dalším významným pronájmům především provozovatelů eshopů jako je Alza.cz, Mall.cz, P...

Více

1) Živá příroda 3.r.

1) Živá příroda 3.r. Jahodník ……………………………………………………………………………….. Tulipán .……………………………………………………………………………….. Brambory …………………………………………………………………………….. Jírovec maďal …………………………………………………………………………. 3) Co to znamená přeměna lát...

Více