White Grease

Transkript

White Grease
PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM
TECHNICAL INFO
WHITE GREASE
Popis
WHITE GREASE je vysoce kvalitní mazadlo na bázi lithia.
Oblast použití
WHITE GREASE se používá na mazání ložisek, zámků, vodních čerpadel, řetězů,
kohoutů topení a převodů a všude tam, kde je třeba, aby bylo mazadlo odolné proti
vodě a vysokým teplotám. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací H2 a lze jej
použít v potravinářských provozech v místech bez kontaktu s potravinami.
Výhody
•
•
•
•
Nesmývá se vodou
Netvrdne a nevysušuje se
Neskapává
Vysoká teplotní odolnost
Návod k použití
•
Povrch očistěte odmašťovadlem POWER CLEAN.
•
Před upotřebením protřepejte.
Aplikujte WHITE GREASE a nechejte působit.
•
Fyzikální vlastnosti
Skupenství při 20 °C
Kapalina
Typ chemikálie
Směs alkanů
Vzhled
Bílý
Pracovní teplota
-25 °C až +250 °C
Hustota
1,12 g/cm³ při 20 °C
Zápalná teplota
410 – 580 °C
Schváleno NSF registrací
Certifikát č. 140529 klasifikace H2
Balení
WHITE GREASE je dodáván jako 500ml sprej.
Skladování
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C).
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení.
Minimální trvanlivost 24 měsíců.
Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list WHITE GREASE.
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.