Flyer CZ Internet A4 - Oberpfälzer Freilandmuseum

Transkript

Flyer CZ Internet A4 - Oberpfälzer Freilandmuseum
Muzeum
ve volné přírodě
Neusath-Perschen
Oberpfälzer Freilandmuseum
CZ
Zažít všední den minulých časů
Muzeum ve volné přírodě kraje Oberpfalz
v obcích Neusath a Perschen u města
Nabburg nabízí zajímavé nahlédnutí do
venkovského a selského života dřivějších
časů. Toto muzeum, stejně tak jako všechna
muzea pod širým nebem, představuje
vzdělávací zařízení s cennými zážitky.
Zhruba 50 opět obnovených budov
ukazuje stavbu, bydlení a hospodářství
posledních 300 let ve své regionální
a sociální rozmanitosti. V těchto domech
bydleli sedláci, žoldnéři, chalupníci,
nádeníci, tkalci, pastýři, mlynáři, lovci
a šlechtici. Budovy, jež nemohly zůstat
zachovány na svých původních místech,
byly přemístěny do muzea a staly se tak
historickými svědky kultury. Dvouhodinová
prohlídka muzea vede od vesnice “Stiftlanddorf“ přes vesnici “Waldlerdorf“
k údolí “Mühlental“ a vesnici “Juradorf“
– od čtyřstranného dvoru přes dům
pastýře ke statku, od kaple k hostinci.
Skupina budov “Naabtaldorf“, která má
typický hornofalcký stavební styl, má
dokumentovat venkovské řemeslo a
obchod. K tomu patří kromě kovárny také
skladiště družstva Raiffeisen z roku 1899,
které bylo na území muzea přemístěno
z obce Floß.
Hospodářství
Celkové území muzea je tradičně
obhospodařováno. V rámci trojpolného
hospodářstvi se pěstují staré druhy rostlin
a obilí. S pomocí koní, volů, krav a starého
zemědělského náčiní obhospodařují
kvalifikovaní zaměstnanci muzea pole
a les. U domů jsou založeny zahrady
s ovocem a bylinami. Ve vlastních
zahradách je dokumentováno pěstování
domácích druhů ovocných stromů.
Pohostinství
Muzejní hostinec a hospoda „Brotzeitstüberl“ v Selském muzeu v Perschen
nabízejí regionální pokrmy a nápoje.
Dny speciálních akcí
Jako centrální muzeum pro venkovskou
a selskou kulturní historii kraje Oberpfalz pořádá muzeum ve volné přírodě
několikrát ročně speciální akce. Při nich
jsou předváděny staré řemeslné techniky
a tradiční práce v domě a na dvoře.
Speciální výstavy a přednášky k lidové
kultuře ucelují program muzea.
Selské muzeum v Perschen: statek ”Edelmannshof”
Jádro muzea představuje na svém původním místě zachovaný statek
“Edelmannshof“ nacházející se ve 3 km vzdálené obci Perschen.
Tento původní, v roce 1605 založený farní dvůr, byl v roce 1964
otevřen jako Selské muzeum Perschen v kraji Oberpfalz a řadí
se tímto k nejstarším muzeím svého druhu v Bavorsku. V roce
1977 převzal kraj Oberpfalz toto muzeum v rámci plánovaného
Hornofalckého muzea ve volné přírodě v obcích Neusath a Perschen.
Muzeum ve volné přírodě Neusath
Vesnice “Waldlerdorf”
včelín
“Inhaus”
Vchod / východ
vstupní budova
výstavní síň
N
statek “Kolbeckhof”
Vesnice “Juradorf”
statek “Langerbauernhof”
statek “Paulerverl-Hof”
domek obecního cestáře “Wegmacherhaisl”
statek “Urschelbauernhof“
muzejní obchod
“Beim Wirth” - muzejní hostinec
správce
“Hüthaus” - dům pastýře
kaple
Vesnice “Stiftlanddorf“
statek “Denkenbauernhof“
statek “Matzhof”
domek obecního pastýře
dům tkalce “Webergirgl”
domek obecního cestáře “Wegmacherhaisl”
0
Údolí “Mühlental”
Vesnice “Naabtaldorf“
domek uhlíře
statek “Schallerhof” s pekárnou
stodola s mlatem
pila s vodním pohonem
kovárna - dům řemeslníka s chlévem
dráha na kuželky
panský mlýn “Rauberweihermühle”
skladiště družstva Raiffeisen
zvonice
dům porybného
stodola pro koně
hřiště pro děti
sklad nářadí
100 m
200 m
Návštěva v muzejním obchodě
Nabídky pro skupiny
V muzejním obchodě nabízíme regionální speciality, dětské hračky,
malé dárky a spotřební zboží pro dům a zahradu. Jsou zde k dostání
také publikace Hornofalckého muzea.
Pro dětské narozeninové oslavy, společnosti a podnikové výlety nabízíme
individuální programy. Scénickou prohlídku „Kupec benátský“ (v němčině)
je možno objednat pro skupinu do 30 osob a může být kombinována
s piknikem v muzejním hostinci. Je možno vyzkoušet různé staré řemeslné
techniky – jako stáčení provazů nebo stavění dřevěného srubu. Našim
hostům nabízíme také ochutnávku hornofalckých specialit.
Otevírací doby
Muzejní sezóna - od začátku jara do konce 1. listopadového týdne
Neusath: úterý - neděle 9 - 18 hodin (vstup do 17 hodin)
Perschen: úterý - neděle 13 - 18 hodin
Prohlídky s průvodcem
jsou možné po předchozí telefonické objednávce.
Prosím dbejte těchto pokynů
V celém areálu je zakázáno kouření, krmení zvířat a trhání květin.
Psy je nutno vést na krátkém vodítku.
Bezbečnostní pokyny jsou uvedeny u pokladny ve vstupní hale.
Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath-Perschen
Museumsverwaltung
Neusath 200
92507 Nabburg
Telefon: 0 94 33 / 24 42 - 0
Fax: 0 94 33 / 24 42 - 2 22
[email protected]
www.freilandmuseum.org
Těšíme se na
Vaší návštěvu!
Dálniční výjezd Nabburg
Vydalo: Bezirk Oberpfalz · Layout: grafique, Yvonne Geyer
Fotografie: Günter Moser · Překlad: Petra Zeitler
Pro cyklisty a turisty:
Trasa od nádraží Nabburg do
Perschen 2,5 km a dalších
2,5 km do Neusath.
Informace na telefonu 00 49 / 94 33 / 24 42 - 0 nebo www.freilandmuseum.org

Podobné dokumenty

Partner pro budoucnost

Partner pro budoucnost Krajský sněm Horní Falce se volí společně s Bavorským zemským sněmem každých pět let přímou volbou. Ke Krajskému sněmu náleží obzvláště osoby se zkušenostmi v komunální politice jako zemští radové,...

Více

1. Úvod do studia - vědecká disciplína Historie vědy a techniky

1. Úvod do studia - vědecká disciplína Historie vědy a techniky Vaculík, J., Čapka, F., Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno 2004 www.nkp.cz www.citace.com 2. Světová a česká muzea vědy a techniky Dějiny práce a vznik technických muzeí, vývoj a...

Více

Měsíční zpráva - září 2015 - Všechny platformy

Měsíční zpráva - září 2015 - Všechny platformy SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice

Více

Monthly Report - August 2015 - Mobile

Monthly Report - August 2015 - Mobile Source: NetMonitor - SPIR - Gemius & Mediaresearch August 2015

Více

Monthly Report - September 2015 - PC

Monthly Report - September 2015 - PC Source: NetMonitor - SPIR - Gemius & Mediaresearch September 2015

Více