Aktuality Okresní hospodářské komory - 8. týden 2015

Komentáře

Transkript

Aktuality Okresní hospodářské komory - 8. týden 2015
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PŘÍBRAMI
Tyršova 106 – Zámeček, 261 01 Příbram I
tel.: 318 627 784, fax: 318 627 785
e-mail: [email protected],
web: www.ohkpb.cz
IČ: 46354891 DIČ: CZ46354891 OR: A8191/01 Spis. zn. 19196/93
AKTUALITY OHK a InMP Příbram
8. týden 2015
1. POZVÁNKY A AKCE
2. CO BY VÁM NEMĚLO UJÍT VE SBÍRCE ZÁKONŮ
3. RŮZNÉ
4. NABÍDKY PRO ČLENY
5. TIPY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
6. INFORMACE
* Všechny odkazy lze otevřít pomocí klávesy Ctrl + kliknutím myši na Vámi vybraný odkaz.
1.
Pozvánky
a
akce
„Podnikatelský ples 2015“
nové
Termín konání: v sobotu 21. 2. 2015 od 19:00hod
Místo konání: v Příbrami v Sokolovně
Plakát: zde
zpět
2.
27/2015
23/2015
Co by Vám
nemělo
ujít
ve
Sbírce
zákonů !!!
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů
3.
Různé
OHK Příbram – článek v KAHANU- ÚNOR
Každý měsíc OHK v Příbrami píše článek do zpravodaje MěÚ Příbram Kahan.
nové
OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU
Ceník a úřední hodiny ZDE
Hospodářská komora České republiky připravila pro podnikatele stručné průvodce
pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.
nové
Podnikatelská příručka – obecný základ




dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
Podnikatelské příručka – pro řemeslníky


dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit



získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy
připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků
nejčastěji používaný smluvní typ
Pokud máte o některou z příruček zájem, zašleme Vám ji na vyžádání v elektronické podobě.
Karnety ATA – změny od 1. 1. 2015
Smlouva o vystavení karnetu ATA je nahrazena od 1. 1. 2015 žádostí o vystavení karnetu
ATA, která má náležitosti smlouvy a je v souladu s novým občanským zákoníkem a
s požadavky nového pojistitele karnetů ATA.
Dále v příloze naleznete nový variantní vzor plné moci pro vystavení karnetu ATA s příklady
jeho použití. Plná moc je koncipovaná univerzálně, takže ji lze použít i pro potřeby ověřování
certifikátů.
Žádost od 1. 1. 2015
Plná moc pro hospodářskou komoru od 1.1.2015
Kvalitní TEAMBUILDING – ochutnávka ZDARMA
nové
Akce jsou určeny pro zájemce z HR a managementu společností, konají se 5. a 13. března 2015
od 9:00 do 17:00 hodin jako ochutnávky služeb agentury Signum.
pozvánka Bertchtold, pozvánka Samechov
Německá minimální mzda zasáhne i české zaměstnavatele
Dne 1. 1. 2015 nabyl na celém území Spolkové republiky Německo účinnosti zákon o úpravě
všeobecné minimální mzdy, který stanovuje jednotnou výši minimální mzdy, na kterou mají nárok
všechny osoby vykonávající zaměstnání na území Německa, ať už pro německé či zahraniční
zaměstnavatele. Tato právní úprava zasáhne i mnohé české či slovenské podnikatele.
Pro více informací klikněte zde.
TV Fonka hledá manažera pro získávání inzerce do TV FONKA
nové
TV Fonka hledá manažera pro získávání inzerce do TV FONKA na 20 % provizní bázi.
Více informací: p. Pštross, tel.: 602 379 300
PRONÁJEM KANCELÁŘE
nové
Jedná se o kanceláře o velikosti 63m2 + společné sociální zařízení zvlášť pro muže a ženy.
Měsíční nájemné bez DPH 8500,- Kč při rychlém jednání možná sleva. V ceně nájemného je reklamní
banner přes Pražskou ulici a plocha na vývěsku.
K nájmu jsou poskytovány tyto služby v ceně 2500,- bez DPH:
•
Otop
•
Elektřina ve společných prostorách
•
Vodné a stočné
•
Úklid společných prostor
•
Odvoz odpadků
Prostor je k dispozici od 1. dubna 2015. Prohlídka možná po předchozí domluvě kdykoliv. Pro případné
další informace jsem plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.
Více informací: Václav Švenda, gsm: 777 718 144, tel./fax: 318 626 294, e-mail:
[email protected]
Foto: zde
NABÍDKA SRBSKÉ FIRMY
nové
Na OHK Příbram se obrátila srbská firma s nabídkou:
Jsme majitelé továrních budov v jižním Srbsku, obcí Blace, které se používají pro výrobu
zemědělských strojů. Máme také vlastní potřebné stroje, nástroje a plány potřebné pro výrobu.
1. Realizace celého závodu nebo strategického partnerství na výrobu zemědělské techniky
nebo jiné kovové výrobky.
2. Prodej budov nebo strategického partnerství s přestavby stávajících budov, do zařízení pro
skladování a zpracování ovoce.
Bližší informace: zde, prezentace
PROJEKTY ESF - PŘEHLED
Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Posláním ESF je předcházet nezaměstnanosti a
bojovat s ní, umožnit pracovní síle v EU a evropským podnikům takové zázemí, které by jim dovolilo
využít nových příležitostí a zároveň je chránilo před problémy trhu práce. Aktivity projektů pomáhají
nezaměstnaným zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce (jedná se např. o poradenské programy,
rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, mzdové příspěvky pro podporu tvorby pracovních
míst apod.) Bližší informace: zde
Projekt úřadu práce Příbram: Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II
Možnost získat finanční příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a současně i příspěvek na mzdové
náklady vzdělávaných zaměstnanců.
Bližší informace: zde
Projekt úřadu práce Příbram: Rodičovství a práce
Projekt pro rodiče, kteří hledají cestu zpět do zaměstnání
Bližší informace: zde
Projekt úřadu práce Příbram: Cílem je zaměstnání ve Středočeském kraji
Možnost získat finanční dotaci na mzdy zaměstnanců.
Bližší informace: zde
Projekt úřadu práce Příbram: Generační tandem - podpora generační výměny ve
Středočeském kraji
Projekt bude zaměřen na zajištění generační výměny a podpory mezigenerační solidarity na trhu práce
prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi
kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících.
Bližší informace: zde
Informace pro zaměstnavatele: zde
Informace pro exportéry do Ruské federace - omezení při vývozu
Informace pro vývozce do Ruské federace: zde
EU restrictive measures in view of the situation in Eastern Ukraine and the illegal annexation on
Crimea: zde
Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federaci: zde
Informační linky: http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/o-omezujicich-opatrenich-vzhledem-kcinnostem-ruska-destabilizujicim-situaci-na-ukrajine.aspx
http://www.mpo.cz/dokument151892.html
Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram,
všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což
jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále
také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na [email protected] Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích
„Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.
PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ OHK V PŘÍBRAMI V PERISKOPU S 50 % SLEVOU
Periskop Příbram, s.r.o. dával možnost členům OHK v Příbrami téměř 4 roky představit svou firmu
v tomto týdeníku v seriálu „OHK představuje své členy“ zcela zdarma. Od nynějška bude Periskop
zvýhodňovat členy OHK v Příbrami 50% slevou - půlstrana by tedy vyšla na 4 250 Kč + DPH, čtvrt
strana na 2 125 Kč + DPH. Kontaktní osoba: Eva Švehlová, DiS, redaktorka, 604 889 698,
[email protected], www.periskop-pribram.cz.
CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic
Bližší informace: zde
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Bližší informace: http://adr.komora.cz/, www.komora.cz
zpět
4.
Nabídky pro
členy
Etický kodex
MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace: zde
zpět
5.
Tipy
na
kulturní a sportovní akce
AKTUÁLNÍ DĚNÍ V HORNICKÉM MUZEU PŘÍBRAM
Přehled akcí: zde.
Program Divadla A. Dvořáka Příbram na březen 2015
Bližší informace: zde
Knihovna Jana Drdy Příbram: Knihovna v únoru 2015
Bližší informace: zde
Knihovna Jana Drdy Příbram: Ohlédnutí za písničkami
Informace o průběhu koncertu J. Hejnice, hosté I. Korený, O. Hejnic a J. Slepička: zde
Fotografie z akce naleznete: zde
Návštěvní centrum Zámek Dobříš- Pohádkový den s Václavem Vydrou
Termín konání: ve čtvrtek 5. 3. 2015
Místo konání: V Bechyni
Bližší informace: zde
Výstava Czech Press Photo 2014
Vystaveno bude více než 450 fotografií 20. ročníku prestižní fotožurnalistické soutěže.
Na vernisáži zahraje příbramská kapela Jazz Faces.
Termín konání: v úterý 10. 2. 2015 v 17 hodin
Místo konání: Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámeček – Ernestinum, Tyršova 106, Příbram I.
Bližší informace: zde
zpět
6.
Informace
Info o členské základně
K dnešnímu datu je zaregistrováno 195 členů OHK, z toho 89 FO a 106 PO.
Nový člen:
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST BEROUN s.r.o. – provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
REMONTA spol s.r.o. – kovovýroba a ubytovací služby
ILONA PTÁČKOVÁ s.r.o. – prodej výběrové kávy, čajů, oříšků
PROKŠOVÁ VĚRA – kadeřnické služby dámské a pánské
HOFMANN PETR - Silniční nákladní doprava; Partylite - zastoup. amerického výrobce svíček, olejů a dekorace
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 16. února 2015 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; mailto: [email protected], http://www.ohkpb.cz

Podobné dokumenty

15. týden 2015 - pribramsko.eu

15. týden 2015 - pribramsko.eu Kontakt: Václav Švenda, gsm: 777 718 144, tel./fax: 318 626 294, e-mail: [email protected] Foto: zde

Více

ZNALECK`f POSUDEK i. 1359

ZNALECK`f POSUDEK i. 1359 1. V soudasn6 dob6 ani v blizk6 budoucnosti nebudu mit ridast nebo prospEch z majetku, ktery je piedmdtem zpracovan6ho odhadu obvykl6 ceny nemovitosti. 2' Zptacovanf odhad obvykld ceny nemovitosti ...

Více

KÁzetKo - Kulturní zařízení

KÁzetKo - Kulturní zařízení zprostředkovává rozsáhlejší pohled na autentické fotožurnalistické snímky soutěže Czech Press Photo, kterého se zúčastnilo 267 fotografů s celkovým počtem 3360 fotografií. Vedle vystavených fotogra...

Více

Kázetko - Kulturní zařízení

Kázetko - Kulturní zařízení sestavami nahrával Dežo Ursiny, ale ta vnitřní filozofie je stejná. Je to inteligentní a energická rocková hudba pro dospělé posluchače,“ vysvětluje dramaturg Karel Prokeš, který po pětadvaceti let...

Více

červenec/srpen 2013

červenec/srpen 2013 je celá tlupa geniálních univerzitních studentů a technicky nadaných géniů. Teď je tedy čeká souboj s elitou národa. Ve firmě, kde tajemství úspěchu není založeno na hledání, ale na vyhledávání. Go...

Více

KomornÍ ŽeStĚ Generace Vm + pJ harVeY reViVal altai Kai (Sibiř

KomornÍ ŽeStĚ Generace Vm + pJ harVeY reViVal altai Kai (Sibiř Koncert v rámci Dnů města Valašské Meziříčí 2014. Předprodej vstupenek od 1. 7. 2014. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. Předplatitelé KPH mají vstupenku za 100 Kč po předložení abonent...

Více

stáhnout zde

stáhnout zde Adresář SHHS ČR - stav k 1. 1. 2016 13. Hornicko-geologická fakulta

Více

Katalog střeliva – česko-anglický

Katalog střeliva – česko-anglický Hmotnost (kg) / Weight (kg) Množství / Quantity Broky / Shots – 300 ks / pcs ø 4,50 mm (č. / No. 11) Velikost / Size Hmotnost (kg) / Weight (kg)

Více