Progresivní supranukleární paralýza

Transkript

Progresivní supranukleární paralýza
6.10.2009
Progresivní supranukleární
paralýza
Parkinson + syndromy
• PSP
• CBD
• Demence s Lewyho
tělísky
• MSA
Martin Vyhnálek
NINDS-SPSP Criteria
• PSP možná
– Progresivní rozvoj
– Vznik po 40 letech věku
– Vertikální obrna pohledu
nebo snížení rychlosti
sakád s posturální
instabilitou 1. roce nemoci
– Nepřítomnost jiné
vysvětlující choroby
– Vertikální obrna pohledu a
snížení rychlosti sakád s
posturální instabilitou 1.
roce nemoci
– Nepřítomnost jiné
vysvětlující choroby
– Časná porucha
vertikality pohledu
– Posturální instabilita,
pády (často 1. příznak)
– Frontální syndrom
– Začátek po 40 letech
CBD a PSP
• Pravděpodobná PSP
– Progresivní rozvoj
– Vznik po 40 letech věku
• Pk syndrom +
• Existuje mnoho atypických případů
• Retrospektivní studie u 27 PSP a 24 DCB:
– jen 33% PSP a 50% DCB správně diagnostikováno
před smrtí
– Problémy zejména u
• DCB s poruchami paměti, bez apraxie a bez sensitivních
poruch
• PSP s asymetrickým PK syndromem, apraxií, dystonií
•
Litvan et al: Cinical features differentiating patients with postmortem confirmed
progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. J Neurol 1999 Sep,
246, supl 2
DefinitivníPSP
Klinicky pravděpodobná nebo možná PSP a histopatologický průkaz
Okohybná porucha:
Reflexní sakády
• Sakády generované po objevení nového
zrakového stimulu v zorném poli.
• Klasický test : gap paradigm
Sakády – regulace:
• Postižení burst
neuronů –
zpomalení sakád
• řízena z coliculus
superior a z
kortikálních
okohybných polí
• Postižení colliculů:
poruchy fixace,
porucha iniciace
sakád
1
6.10.2009
Reflexní sakády-gap paradigm
• Latence
• Rychlost
• Přesnost
MRI – atrofie mesencefala
Norma
pani Š.
Sakády u PK sy: PSP
• snížení rychlosti
reflexních sakád
– Detekováno již v
časných fázích nemoci
– Předchází omezení
vertikality pohledu
– Způsobeno přímým
postižením burst
neuronů
Pan P. *1946 - PSP
• 1 rok celkové zpomalení, nestíhá
práci, dle manželky „línej“.
• Dosud zcela soběstačný, bez
halucinací, auto neřídí.
• Nestabilita, pády
• Doc. Na VŠ technického směru
MMSE 28/30
2
6.10.2009
AVLT 1-5: 50
16 slov 4 + 12
TMT A 30s
TMT B 240s
Boston naming test 26/30
3
6.10.2009
PSP – neuropsychologický profil
PSP – neuropsychologický profil
Subkortikální demence
• Demence způsobená
poruchou bazálních
ganglií, mozečku a
jejich spojů
• Dyskonexe FRONTO
subkortikálních spojů
Není přítomna: afázie,
dyskalkulie, apraxie,
agnosie – specifické
známky kortikální léze
PSP – subkortikální demence?
• Psychomotorické
zpomalení
• Poruchy pozornosti
• Apatie, deprese –
zhoršuje výkon v
testech
• Porucha procedurální
paměti
• Porucha deklarativní
paměti normalizována
nápovědou
Je PSP subkortikální demence?
Není!
• Přítomnost apraxie
možná
• Přítomnost poruchy řeči
možná (až obraz PPA)
• Míra psychomotorického
zpomalení převyšuje
obvyklý nález u
subkortikální demence
• Důkaz
neuropatologických změn
v oblasti frontálních laloků
4
6.10.2009
Progresivní supranukleární
paralýza – poruchy chování
Kognitivně behaviorální profil FTLD
Apatie, mutismus
Dysexekutivní
syndrom (plánování,
pracovní paměť)
psychomotorické
zpomalení
U PSP relativně dominuje postižení
dorsolat. a cingulárního laloku
Desinhibice,
impulzivita,
závislost na
vnějším prostředí
Je PSP dědičná choroba?
Hallotyp H1 u PSP a CBD
Progresivní supranukleární
paralýza
• Obrna vertikálního
pohledu, zpomalení
sakád
• Symetrický
parkinsonský sy. bez
třesu
• Časné pády
• Tauopatie, řazena
pod FTLD
• Frontosubkortikální
postižení:
– Dysexekutivní
syndrom
– Psychomotorické
zpomalení
– Archaické reflexy +
grasping
– Apatie +- desinhibice
– Clap test
– Ušetření fatických
funkcí
5

Podobné dokumenty

neurologie a neurochirurgie

neurologie a neurochirurgie L123 Depresia pri Parkinsonovej chorobe – výsledky štúdie realizovanej na Slovensku L124 Psychiatrické vyšetření pacientů s Parkinsonovou nemocí před hlubokou mozkovou stimulací L125 Prediktory s...

Více

anotace přijatých projektů soutěže iga 2015

anotace přijatých projektů soutěže iga 2015 karyotyp metodou konvenční cytogenetiky a FISH, dále stanoveno mezinárodní prognostické skóre dle IPSS a následně zhodnocen výskyt a prognostický význam mutací v korelaci s IPSS, histologickým nále...

Více

Metodická příručka pro odborníky pracující v oblasti

Metodická příručka pro odborníky pracující v oblasti a inspirativní i pro Vaši práci. Za tým projektu Mgr. Šárka Kovaříková

Více

Negativní vlivy na vývoj dítěte - Transformace péče o ohrožené děti

Negativní vlivy na vývoj dítěte - Transformace péče o ohrožené děti dospělosti se tyto děti obávají a nadměrně kontrolují, aby nevypadaly dětinsky, trpí obavami z nevztažnosti, že nebudou druhými přijímány, milovány.

Více

demence

demence G30 – primární dg., F00 – sekundární dg. – demence u AN G30.0 – AN, forma s časným začátkem (do 65 let), F00.0 * G30.1 – AN, forma s pozdním začátkem (nad 65 let), F00.1 * G30.8 – „jiná“ AN (můžeme...

Více

v. konference neuropsychiatrického fóra

v. konference neuropsychiatrického fóra People who live with mental illnesses are among the most stigmatized groups in society(1) and the stigmatization of mental illness is currently considered to be one of the most important issues the...

Více

anotace přijatých projektů soutěže iga 2016

anotace přijatých projektů soutěže iga 2016 o dlouhodobou tradici liturgického hnutí v její podobě restaurační (benediktinské kláštery), tak i v podobě liturgického apoštolátu (Pius Parsch). Ačkoli bylo problematice liturgické reformy v naši...

Více

Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30)

Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30) V rámci přednášky se podíváme na dvě nejzákladnější elektrofyziologická vyšetření v oftalmologii, a to na elektroretinografii a elektrookulografii. Elektroretinografie (ERG) je užívána k měření ele...

Více

ICS Impulse USB

ICS Impulse USB Poor calibration (špatná kalibrace) – Rychlost pohybu oka je příliš nízká.

Více