zde ke stažení - Obec Velká Hleďsebe

Transkript

zde ke stažení - Obec Velká Hleďsebe
MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
D O B R O V O L N Ý
S V A Z E K
O B C Í
TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU „NÁŠ REGION“
(8. 10. 2012)
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov,
Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe
a Vlkovice získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond na realizaci projektu: Nás region.
Dne 16. 4. 2012 byla v sídle Správce Dispozičního fondu Regionálního sdružení obcí a měst
Euregia Egrensis podepsána Smlouva o financování projektu a realizace projektu mohla začít.
Partnerem projektu byla německá obec Mähring zastoupená starostou p. Josefem Schmidkonzem.
Projekt spočíval v uspořádání fotografické soutěže, která pomohla prohloubit dlouhodobou
spolupráci obcí ve společném prostorua tato spolupráce se posunula
na úroveň regionu, čímž se posílila partnerská kooperace s německou obcí Mähring.
V rámci projektu byly na českém a německém území sbírány do 31. 8. 2012 soutěžní fotografie,
které měly upozornit, seznámit se zajímavými místy, památkami, přírodními úkazy, běžným
společenským a kulturním životem místních obyvatel, tradicemi atd. Tyto fotografie byly
rozděleny do dvou kategorií - kategorie A (děti do 15 let) a kategorie B (osoby nad 15 let). Svazek
obdržel celkem 202 soutěžních fotografií z nichž:
- v kategorii A (děti do 15 let): 16 fotografií
- v kategorii B (osoby nad 15let): 186 fotografií
- počet soutěžících celkem: 31 osob.
Dne 18. 9. 2012 se uskutečnilo v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve Třech Sekerách
hodnocení. Hodnocení fotografií nebylo vůbec jednoduché a hodnotící komise, která byla složena
z odborníků i laiků za českého a německého partnera, měla nelehký úkol vybrat nejhezčí
fotografie. Hodnotící komise se účastnili tito zástupci za české území: pan Mg.A. David Kurc, pan
Josef Prášek, paní Jaroslava Peteříková, pan Zdeněk Král a za německého partnera: paní
Hildegerda Kraus a pan Stefan Kestler.
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
D O B R O V O L N Ý
S V A Z E K
O B C Í
Dne 22. 9. 2012 se od 10:00 hodin uskutečnilo na radnici v Grosskonreuthu slavnostní vyhlášení
výsledků foto soutěže a zahájení putovní výstavy. Na tomto slavnostním vyhlášení proběhlo za
doprovodu hudebního vystoupení předání cen účastníkům německého partnera. Od 14:00 hodin
se slavnostní vyhlášení výsledků uskutečnilo v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve
Třech Sekerách. Stejně jako na německé straně proběhlo i na této akci slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen účastníkům českého území. Slavnostní atmosféru obohatilo vystoupení
dětí ze Základní školy Tři Sekery.
Putovní výstava bude ve Třech Sekerách přibližně do poloviny října, poté bude přemístěna na
Městský úřad Lázně Kynžvart, kde bude k vidění dalších 5 let.
Slavnostního vyhlášení výsledků na českém i německém území se zúčastnili zástupci
jednotlivých členských obcí Svazku, zástupci německého partnera a široká česká i německá
veřejnost o celkovém počtu přibližně 150 osob.
Seznam výherců, které stanovila hodnotící komise:
KATEGORIE A
1. místo – Základní škola Stará Voda
1. místo – Alexander Bauer
KATEGORIE B
1. místo – Eva Procházková
1. místo – Rosalinda Schöner
2. místo – Jan Kodajek, Lucie Hraběová
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
D O B R O V O L N Ý
S V A Z E K
O B C Í
2. místo – Anna – Lena Schöner, Thessia Beel
3. místo – Štefan Lepej, Bedřich Podhajský
3. místo – Joachim Breusch, Anni Mayer
Seznam výherců, kteří byli vybráni Mariánskolázeňskem:
KATEGORIE B
1. místo – Lucie Hraběová
1. místo – Anna – Lena Schöner
2. místo – Miloslav Pernica
2. místo – Thessia Beel
3. místo – Simona Hynková
3. místo – Briggite Breusch
Bližší
informace
o
projektu
jsou
uveřejněny
http://www.marianskolazensko.org/nas-region/
na
webových
Michaela Jankovská, Ing. Josef Švajgl,manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
stránkách: