Trídení odpadu - Studentenwerk Augsburg

Transkript

Trídení odpadu - Studentenwerk Augsburg
Vaše silná odpadová čtyřka
Ano
Prodejné obaly se zeleným
bodem z:
- bílého plechu/aluminia
(např. plechovky od
konzerv a nápojů,
aluminiová víčka a fólie)
- umělé hmoty/pěnové
hmoty
(např. kelímky a láhve
z umělé hmoty, obaly ze
styroporu a z umělé
hmoty)
- vrstvené hmoty
(např. obaly od mléka a
šťáv, vakuové obaly)
Ne
Např.:
- čistý papír a čistý karton
(také se zeleným bodem)
- láhve ze skla
- hrnce na vaření a pánve
- elektrospotřebiče a
kovové díly
- díly od kola
- okenní profily
- dětské hračky
- plastové misky a koše
- špinavé krycí fólie
- baterie
Prosím všechny
prodávané obaly do žluté
popelnice vhazovat čisté,
otevřené a prázdné!
Ano
Papír a lepenka:
- s nebo bez zeleného bodu
- pokud možno ve velkých
kusech
- pokud možno čisté
- kartony prosím skládat
např.:
- noviny, časopisy
- prospekty, katalogy,
školní sešity
- balící papír, krabice,
kartony...
- knihy
Ne
Např.:
- kopírovací a průklepový
papír
- hygienický papír jako
kapesníky a plenky
- zašpiněný a mokrý papír
- tapety
- prázdné obaly od cementu
- potištěný papír, např.
smíšené obaly jako obaly
od šťáv a mléka
- pergamonový, průhledný
a svačinový papír
- šanony...
Ano
Volné kompostovatelné
odpadky:
zahradní odpad, jako např.:
- hlína
- tráva, sláma
- nezralé a shnilé ovoce
- části květin a plevel
- osekané keře rozestříhané
na malé kousky
- řezané květiny
Kuchyňský odpad, jako
např.:
- odpad ze syrového ovoce
a zeleniny
- slupky od ovoce,
skořápky od ořechů a vajec
- kávové a čajové filtry
s obsahem
- utěrky z buničiny,
kuchyňský krep
Ano
Nerecyklovatelný odpad,
jako např.:
- zbytka jídla (vařené),
kosti z masa a ryb
- hygienický odpad jako
vložky, plenky
- keramika, porcelán,
zrcadla, žárovky
- starý popel
- zašpiněný, mokrý papír
- tapety, zbytky koberců
- dětské hračky
- audio a video kazety
Ne
Např.:
- plastikové nádobky,
prodávané síťky
- zbytky z ryb, masa a
uzenin
- kosti
- vařené potraviny
- plenky
- sáčky z vysavačů
- podestýlka pro domácí
zvířata, popel, smetí
- papír a lepenka jako
časopisy, knihy, kartony
- barvy, laky
- ředící prostředky
- léky
- baterie
- čistící prostředky
Ne
Všechno, co patří:
- do žluté popelnice
- do zelené popelnice
- do hnědé popelnice
- do starého skla
- do zvláštního odpadu
- do sběru starého
oblečení