ALA Kit - HW group

Komentáře

Transkript

ALA Kit - HW group
ALA Kit
HW group
Popis produktu
ALA Kit
Systém pro měření, záznam a vizualizaci fyzikálních veličin
ALA Kit umožňuje během několika minut
připojit modul ALA1 k PC a demonstrovat
vlastnosti tohoto systému v oblasti měření,
záznamu a vizualizace měřených dat.
Přímo na desce plošného spoje jsou
integrovány senzory některých fyzikálních
veličin nebo je možné připojit čidla externí.
Pomocí dodávaného SW pro PC je možné
intuitivně nastavovat parametry, načítat
změřená data, přehledně je zobrazovat
formou grafů, nebo je exportovat např. do
Excelu.
Hlavním rysem systému ALA je velmi nízká
spotřeba, což ho předurčuje i pro použití
v bateriově napájených zařízeních. Systém
dále umožňuje vysokou flexibilitu zpracování měřených veličin (linearizace, kalibrace atd.)
a nastavení případného ukládání dat do paměti.
Battery 9V
(7-28V DC)
Binary outputs
PC
Humidity sensor
Ilumination sensor
0 - 2.5V
Analog signals
Humidity
sensor
Illumination
sensor
Adjustable
oscillator
RS232
USB
RS232
USB
DB9F
Digital temperature
sensor
RS232
Temperature sensor
ALA module
Analog temperature
sensor
Terminals
Program controlled
power supply for sensors
RS232
WEB
(HTML)
e-mail
RS232
GSM/GPRS
modem
INTERNET
SMS
Internal sensors
Frequency
0 - 10kHz
ALA kit
External sensors / signals
K ALA kitu je možné připojit modem GSM/GPRS, což umožní komunikaci také pomocí SMS, e-mailu
nebo WWW prohlížeče. Dodávaný SW zahrnuje webový server umožňující vizualizaci dat
prostřednictvím internetu.
Aplikace
•
•
•
•
Záznam dat ze senzorů a jejich následný přenos do PC (Excel, Web, MySQL)
Testování konfigurace ALA modulu před jeho použitím v cílové aplikaci
Možné je také přímé použití kitu v nejrůznějších senzorových aplikacích (např. meteorologická
stanice)
ALA modul, který je součástí kitu, je následně možné použít přímo v zákaznických aplikacích
(hydrogeologické vrty, záznam klimatických podmínek ve farmaceutických skladech apod. )
HW group • Rumunská 26 • Praha 2 • 120 00 • Tel. 222 511 918 • Fax. 222 513 833 • www.HWgroup.cz
ALA Kit
HW group
Základní vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paměť Flash 1MB pro uložení až 150 000 hodnot (např. 7 veličin každých 30 min = cca 1 rok)
Dodávaný SW umožňuje snadný export dat do Excelu nebo databáze MySQL
Sériový port RS232 (USB), možnost připojení GSM/GPRS modemu
Programová podpora pro připojení modulu ALA GPRS zahrnuje zpracování SMS zpráv a
webový server. Možnost upgrade firmwaru přes sériové rozhraní
Široké možnosti přepočtu vstupních signálů na výslednou hodnotu (průměrování, kalibrace,
linearizace atd.). Přepočet vstupního signálu dle zadané tabulky s druhým signálem jako
parametrem umožňuje zpracování signálu z nelineárního senzoru včetně teplotní kompenzace.
Senzory teploty, vlhkosti a osvětlení integrovány přímo na desce
Při odpojení interních senzorů je možné použít vstupy jako:
<
analogový vstup (externí senzor)
<
výstup pro napájení externích čidel
<
vstup pro měření frekvence
<
univerzální binární výstup/vstup
Veškerá komunikace probíhá otevřeným textovým komunikačním protokolem
Součástí přiložené dokumentace jsou i příklady konfigurace pro měření různých veličin včetně
jejich linearizace a dalšího zpracování
Technické parametry
+ Měření teploty
- Dallas 1-Wire DS18B20 (-55 až +125 °C, ±0.5°C)
- Odporové KTY 81-210 (-55 až +150 °C, ±3 °C)
+ Měření vlkosti
HIH-3610 (0-100%, ±2% RH)
+ Čidlo osvětlení
Fotoodpor VT93N1
+ Měření frekvence
rozsah 0-10kHz
+ Komunikační rychlost
+ Síť GSM a Internet
300 až 230400 Bd
- GPRS nebo CSD datové spojení při použití externího modemu
- Ovládání pomocí SMS, e-mailu nebo prostřednictvím WWW
+ Kapacita paměti
1 MB, až 150 000 změřených hodnot
+ Vzorkovací perioda
- 1s až 99h nastavitelná samostatně pro každý vstup
- Možnost nastavit ukládání pouze při změnách měřené veličiny
+ Ukládané časové údaje
Rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda (vlastní RTC)
+ Napájecí napětí
Dodávaná baterie 9V nebo externí zdroj 7-28V
+ Napájecí proud modulu v kitu
Klidový: 40 µA
Měření: 5mA
Komunikace po RS-232: 10mA
HW group • Rumunská 26 • Praha 2 • 120 00 • Tel. 222 511 918 • Fax. 222 513 833 • www.HWgroup.cz

Podobné dokumenty

HTemp-485 - HW group

HTemp-485 - HW group Naměřená teplota je posílána přímo ve °C nebo vlhkostních % jednoduchým textovým protokolem. Čidel lze propojit až 32 po čtyřvodičové sběrnici, obsahující linku RS485 a napájecí vedení, do vzdáleno...

Více

SensDesk Mobile – online senzory ve Vaší kapse Společnost HW

SensDesk Mobile – online senzory ve Vaší kapse Společnost HW Společnost HW group s.r.o. je výrobce LAN a GSM senzorů teploty, vlhkosti, osvětlení, spotřeby energií detekce zaplavení atd. HW group uvádí na trh mobilní aplikaci „SensDesk Mobile“ pro Apple, And...

Více

Převodníky linek

Převodníky linek Konvertor RS-232 na ethernet a vyrovnávací pamětí FLASH 512 kB na data z RS-232. Data lze vyčítat po Ethernetu protokolem TCP/IP. Při zaplnění paměti upozorní obsluhu emailem. Charon I - Ethernet m...

Více

Web51-C - první kroky

Web51-C - první kroky Programování paměti FLASH a EEPROM se provádí metodou ISP přes sériový port mikroprocesoru viz kapitola „Programování firmwaru do modulu Charon I“. Tato metoda nevyžaduje žádný další podpůrný hardw...

Více

Detekce napěťových vln ve střední Evropě

Detekce napěťových vln ve střední Evropě Důkazem anomálního napětí v masívu v oblasti K-104 byly také výrazné seismické účinky vyvolávané standardními těžebními trhacími pracemi v K-104. Tyto projevy byly registrovány i ve vzdálenějších o...

Více

PortStore

PortStore port, např. COM6, a sériový port na PortStore tak funguje jako fyzický port ve Vašem PC. Pokud je povolen buffer, data jsou v době rozpojeného TCP spojení opět ukládána do paměti Flash. Pro plnou f...

Více

1-3 hod 1-5 dní 6-30 dní 30 + dní víkend 120 120 100 90 180 1

1-3 hod 1-5 dní 6-30 dní 30 + dní víkend 120 120 100 90 180 1 poskytneme Vám slevu 50% Ceny půjčovného vč. DPH 1-3 hod 1-5 dní 6-30 dní 30 + dní víkend

Více