CENTRUM denních služeb PRO SENIORY

Transkript

CENTRUM denních služeb PRO SENIORY
• kondiční a dechová cvičení pro udržení
kondice, nácvik soběstačnosti
• zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (setkávání
seniorů, četba, výlety, vycházky)
Kde nás najdete?
Místo, kde mohou uživatelé trávit čas
dle svých zájmů a nálady se nachází
v Uherském Hradišti v části zvané
Rybárny a v Boršicích.
Obě střediska jsou bezbariérová.
Moravní nábřeží 81
686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 725 520 983, 572 151 454
OBLASTNÍ
CHARITA
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
centrum
denních služeb
pro seniory
Stoprounská 274
687 09 Boršice
Telefon: 724 943 792
• pomoc při uplatňování práv
a obstarávání osobních záležitostí
Dopravu a pomoc při přepravě uživatele
do Centra denních služeb a zpět domů
je možné zajistit ve spolupráci s dalším
střediskem Oblastní charity.
Cena dle aktuálního sazebníku.
E-mail: [email protected]
www.uhradiste.charita.cz
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas
myslet na přibývající roky– přijďte za námi!
Pracovní doba:
pondělí–pátek 7.00–15.30 h
… a tak nám plyne čas
Hlavní podporovatelé:
Komu je služba určena?
Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Kdo se o uživatele stará?
Tým pracovníků sociální péče, jež
s úctou a laskavostí pomáhají uživatelům
zachovat si své koníčky, navázat nová
přátelství, a to i přes případná omezení,
které může způsobit nemoc.
Jaké služby poskytujeme?
Nechcete být celý den sami doma?
Chcete trávit svůj volný čas
i v pokročilém věku ve společnosti
vrstevníků?
Pokud jste alespoň na jednu otázku
odpověděli ano, tak jsme tady právě
pro Vás.
Naším posláním je pečovat v příjemném
prostředí o seniory se sníženou
soběstačností a zachovat jim pocit vlastní
hodnoty a důstojnosti. Zároveň po část
dne ulevit rodinným příslušníkům nebo
pečujícím osobám.
Cílem je zajistit péči seniorům, kteří
navzdory svým zdravotním problémům
chtějí prožívat dny mezi svými vrstevníky.
Základní činnosti
• pomoc při převlékání a přemísťování
se v prostorách Centra
• pomoc při zajištění stravy, popř. úprava
jídla dle domluvy (snídaně, obědy,
svačiny)
• pomoc při osobní hygieně, ukládání
k odpočinku na lůžko nebo polohovací
křeslo
• aktivizační a terapeutická činnost
(ruční práce, tanec, zpěv, procvičování
paměti, motoriky)