Studium pro výchovné poradce

Komentáře

Transkript

Studium pro výchovné poradce
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Program CŽV: Studium pro výchovné poradce (VP, 9202W001)
2013/2014
Akademický rok:
Ročník: 1.
Poznámka: Výuka v učebně P67 probíhá na Purkrabská,2, Olomouc
Manažer : Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
Datum
12.10.2013
[email protected]
585635211
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
07.05-07.50
08.00-08.44
08.45-09.30
09.45-10.29
10.30-11.15
11.30-12.14
12.15-13.00
13.15-13.59
14.00-14.45
15.00-15.44
15.45-16.30
16.45-17.30
17.45-18.30
18.45-19.30
WVKA1 Kariérové WVKA1 Kariérové WVKA1 Kariérové WVOS1 Osobnost WVOS1 Osobnost WVOS1 Osobnost WVOS1 Osobnost
poradenství1
poradenství1
poradenství1
vých. por. 1
vých. por. 1
vých. por. 1
vých. por. 1
Pugnerová
Pugnerová
Pugnerová
Urbanovská
Urbanovská
Urbanovská
Urbanovská
P67
P67
P67
P67
P67
P67
P67
WVŽP1 Žák v
WVŽP1 Žák v
WVŽP1 Žák v
WVŽP2 Žák v
WVŽP2 Žák v
WVŽP2 Žák v
kontextu služeb1 kontextu služeb1 kontextu služeb1 kontextu služeb2 kontextu služeb2 kontextu služeb2
2.11.2013
Kvintová
Kvintová
Kvintová
Petrová
Petrová
Petrová
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVIG1 integrace WVIG1 integrace WVIG1 integrace WVIG2 Integrace WVIG2 Integrace WVIG2 Integrace
žáků 1
žáků 1
žáků 1
žáků2
žáků2
žáků2
16.11.2013
30.11.2013
14.12.2013
11.1.2014
Tichá
Tichá
Tichá
Binarová
Binarová
Binarová
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVPS1
Poradenské
služby1
WVPS1
Poradenské
služby1
WVPS1
Poradenské
služby1
WVPS1
Poradenské
služby1
WVDG1 Školní
třída, její vedení
Křeménková
Křeménková
Křeménková
Křeménková
Dařílek
Dařílek
Dařílek
Dařílek
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVKO1
Komunikace s
rodiči1
WVKO1
Komunikace s
rodiči1
WVKO1
Komunikace s
rodiči1
WVKO1
Komunikace s
rodiči1
WVDI1 Základní
diagnostické
techn.1
WVDI1 Základní
diagnostické
techn.1
WVDI2 Základní
diagnostické
techniky2
WVDI2 Základní
diagnostické
techniky2
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVRA1 Právní
rámec1
WVRA1 Právní
rámec1
WVRA1 Právní
rámec1
WVRA1 Právní
rámec1
WVDOI1 Základní WVDOI1 Základní WVDOI2 Základní WVDOI2 Základní
dovednosti
dovednosti
dovednosti
dovednosti
por.kom.1
por.kom.1
por.kom.2
por.kom.2
Plevová
Plevová
Plevová
Plevová
Spáčil
Spáčil
Spáčil
Spáčil
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVSY1 Vývoj
por. systémů1
WVSY1 Vývoj
por. systémů1
WVSY2 Vývoj
por. systémů2
WVSY2 Vývoj
por. systémů2
WVKA2Kariérové WVKA2Kariérové WVKA2Kariérové
poradenství2
poradenství2
poradenství2
1.2.2014
WVDG1 Školní
WVDG2 Školní
WVDG2 Školní
třída, její vedení třída, její vedení2 třída, její vedení2
1.2.2014
Pugnerová
Pugnerová
Pugnerová
Urbanovská
Urbanovská
Urbanovská
Urbanovská
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVTYF Podpora
žáků-tyflopedie
WVTYF Podpora
žáků-tyflopedie
WVTYF Podpora
žáků-tyflopedie
WVTYF Podpora
žáků-tyflopedie
WVETOPodpora
žáků-etopedie
WVETOPodpora
žáků-etopedie
WVETOPodpora
žáků-etopedie
Finková
Finková
Finková
Finková
Polínek
Polínek
Polínek
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVSPU Základy
SPU a logopedie
WVSPU Základy
SPU a logopedie
WVSPU Základy
SPU a logopedie
22.2.2014
8.3.2014
WVSOM Podpora WVSOM Podpora WVSOM Podpora WVSOM Podpora
WVSPU Základy
žákůžákůžákůžákůSPU a logopedie
somatopedie
somatopedie
somatopedie
somatopedie
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Smečková
Smečková
Smečková
Smečková
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
P33a
WVPX1 5 hod
(zimní semestr)
WVPX2 5 hod
(letní semestr)

Podobné dokumenty

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie among teachers. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V., Olomouc, říjen 2009. Oral presentation. Kvintová, J. (2008). Krize rodiny. Trend manželského a rodinného poraden...

Více

1999 - KOS Tesla Brno

1999 - KOS Tesla Brno Myslím si, že máme veškeré předpoklady přivítat třetí tisíciletí jako nej silněj ší oddíl v kategorii dospělých a vy tvoři t dobrý základ další budování družstva žáků a dorostu. Chce to jen

Více

ArcRevue 1/2015

ArcRevue 1/2015 ESRI globe logo, Geography Network logo, www.esri.com, www.geographynetwork.com a www.gisday.com jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy ESRI, Inc. Ostatní názvy firem a výrobk...

Více