Základní údaje - Obchodní akademie Bučovice

Transkript

Základní údaje - Obchodní akademie Bučovice
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, příspěvková organizace
Šk. rok: 2016/2017
1 Základní údaje o škole a oboru obchodní akademie
Název školy dle zřizovací listiny:
Adresa školy:
Ředitel školy:
E-mail GOA Bučovice:
Web GOA Bučovice:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Bankovní spojení:
Zřizovatel:
Forma organizace:
Studijní obor - studium:
Forma vzdělávání (§ 25 ŠZ):
Stupeň středního vzdělávání (§ 58):
Název ŠVP:
Zaměření:
E-mail OA Bučovice:
Přístup ke školnímu e-mailu:
Web OA Bučovice:
Pedagog. zástupce ředitele pro OA:
POTVRZENÍ O STUDIU, PRŮKAZKY:
Opisy vysvědčení OA:
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
Součkova 500, 685 01 Bučovice
Mgr. Jiří Vlček, ([email protected]), tel. +420 517 384 263, +420 603 201 927
[email protected]
www.gymbuc.cz
00 559 261
102 807 647
600 015 637
KB Vyškov, účet 27-392 221 0227/0100
Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
příspěvková organizace
63-41-M/02 obchodní akademie
4letá denní forma vzdělávání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
obchodní akademie
[email protected]
proxy.oabucovice.cz/webmail
www.oabucovice.cz
Ing. Jaroslav Mlejnek ([email protected]), 602 533 805
Marta Srnová ([email protected]), 603 500 498
Marcela Pejčochová, 602 533 771
[email protected], [email protected];
Výchovná poradkyně OA:
Mgr. Eva Kežlínková ([email protected]),
Metodik primární prevence OA:
PaedDr. Zdena Lokajová
Účetní GOA:
Marcela Pejčochová ([email protected]); 602 533 771
Vedoucí školní jídelny (ŠJ):
Jana Mahdalová ([email protected]);
Bezpečnostní technik (BOZP):
Ing. Dagmar Šmaková ([email protected]),
Vedoucí učitel PK všeob. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková ([email protected]),
Vedoucí učitel PK odb. předmětů:
Ing. Věra Kmentová ([email protected]),
Správce počítačové sítě:
Jaroslav Pokorný ([email protected]),