PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SOUTĚŽI PARTICIPATION FORM

Transkript

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SOUTĚŽI PARTICIPATION FORM
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SOUTĚŽI
PARTICIPATION FORM
17. 10. 2015
Národní dům na Vinohradech
National house of Vinohrady
Jméno / First (and second) name:
Příjmení / Surname:
Národnost / Nationality:
Věk / Age:
Korespondenční adresa / Contact adress:
Mobil / GSM:
E-mail:
Studium (zaměstnání) / Education (employment):
Výška / Height:
Váha / Weight:
Konfekční velikost / Clothing size:
Míry (prsa - pas - boky) / Measures (breast – waist – hips):
Stručný životopis / Brief biography:
Počet zaslaných fotografií / Quantity of submitted photos:
Podmínky účasti / Conditions of participation:
Věk 18 – 26 / Age 18 – 26
Jiná než Česká národnost / Other than Czech nationality
Komunikační znalost češtiny, angličtiny nebo ruštiny / Communication knowledge of Czech, English or Russian language
V / In ....................................................................................
Dne / Day ..................................
Podpis / Signature* ...........................................................................................
* Svým podpisem výše jmenovaná uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů § 5 odst. 2, 5 a 6 pořadateli soutěže Miss Exotika,
společnosti Terinvest, spol. s .r .o., výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a prohlašuje, že splňuje podmínky pro účast v soutěži.
* With signing of this document, participant is giving rights accordingly to the Czech law no. 101/2000 Sb. about personal details security §5 article 2, 5 and 6
to the organizer of the competition Miss Exotika, to the company Terinvest, spol. s r.o., confirming that she agrees with processing of personal details and at the
same time confirming that she meets all the conditions of participation.