„Koloběh vody“ „Wasserkreisläufe“

Komentáře

Transkript

„Koloběh vody“ „Wasserkreisläufe“
„Koloběh vody“│
„Wasserkreisläufe“
ŽAK│SCHÜLER
VĚKOVÁ SKUPINA A│ALTERSGRUPPE A
PŘÍRODOVĚDNÍ PROJEKTOVÝ DEN│NATURWISSENSCHAFTLIC HER PROJEKTTAG
Můj skleník │ Mein Gewächshaus
Sestavíme si malý koloběh vody, který si můžete vzít s sebou domů.
Wir bauen einen kleinen Wasserkreislauf, den du auch mit nach Hause nehmen kannst.
Úkol │ Aufgabe
1. Na dno sklenice se navrství různé substráty. Jejich pořadí je uvedeno na obrázku.
Auf den Boden des Glases werden verschiedene Substrate geschichtet. Die Reihenfolge kannst du der Skizze entnehmen.
2. Nyní můžete zasadit malé rostinky nebo zasít semínka.
Nun kannst du kleine Pflanzen eingraben oder Samen aussäen.
3. Tento malý svět je potřeba ještě zalít vodou. Ale pozor – nepřehánět!
Die kleine Welt muss nun noch gegossen werden – aber Vorsicht, nicht zu viel!
4. A pak sklenici zašroubujeme. Nyní začne pracovat malý koloběh vody!
Danach wird das Glas zugeschraubt. Jetzt kann der kleine Wasserkreislauf beginnen!
1
Seite 1 von 2
„Koloběh vody“│
„Wasserkreisläufe“
ŽAK│SCHÜLER
VĚKOVÁ SKUPINA A│ALTERSGRUPPE A
PŘÍRODOVĚDNÍ PROJEKTOVÝ DEN│NATURWISSENSCHAFTLIC HER PROJEKTTAG
rostliny │ Pflanzen
Mateční zemina │ Mutterboden
štĕrk/písek │ Kies/Sand
2
Quellenangabe: Bilder 1–2: Umweltzentrum Dresden e.V./2014
Seite 2 von 2