Newsletter - březen

Transkript

Newsletter - březen
březen 2015
NEWSLETTER
Vážení a milí,
Na začátku února děti dokončovaly projekt Jižní Ameriky, který zpestřila návštěva živé lamy na školkové zahradě. Po Jižní Americe následovala Amerika Severní. Děti
se tak mohly seznámit s hlavními přírodními a kulturními
památkami Mexika, USA a Kanady. Nechyběly ani aktivity
zaměřené na poznávání severoamerické flóry a fauny. Osnovy se nám v únoru sešly se státním svátkem Mexika
a brazilským karnevalem, který jsme spojili s tradičním masopustním rejem. Poslední únorový týden jsme s dětmi
ve školce probírali ryby. Děti si zopakovaly rozdíl mezi řekou, rybníkem, jezerem, mořem a oceánem, na mapě si ukázaly důležité světové a české řeky a vodní plochy
a zkoumaly život v nich. Poté společně vyhledávaly informace týkající se stavby těla
ryb, jejich potravy, životního cyklu a další. Nechyběly ani oslavy svátků a narozenin.
Oslavili jsme Hromnice, svatého Valentýna, Den Nirvány, Popeleční středu a čínský
Nový rok.
Klára Šikulová
Předškoláčci úspěšně absolvovali zápis do 1. třídy
V únoru, tak jako každoročně, proběhly zápisy do prvních tříd základních škol.
Všichni naši předškoláci prošli vstupním řízením bez zaváhání a byli zapsáni
do škol dle svého výběru. Zájem byl především o 3., 5. a 6. ZŠ. Žádnému
z předškolních dětí nebyl udělen odklad.
Školku navštívila živá lama
Po loňském úspěchu výukového programu s živými slepicemi jsme v rámci projektu Jižní Amerika pozvali do školky živou lamu. Paní chovatelka dětem pověděla
spoustu zajímavých informací ze života jihoamerického přežvýkavce, děti si poté
lamu mohly pohladit a nakrmit. Programu se mohly zúčastnit všechny děti docházející do Šikulek nebo na Montessori dílničky a účast byla opravdu hojná.
Každý měsíc se děti seznámí s některým ze světových umělců
Již od září představujeme dětem světoznámé umělce – výtvarníky, hudebníky
nebo spisovatele. Vše probíhá interaktivní a hravou formou. Děti mají možnost
prohlédnout si autorův portrét, který je vždy po dobu jednoho měsíce vystaven
ve třídě, a na elipse si poslechnout krátký příběh z jeho života. Styl daného malíře
se pak děti pokouší reprodukovat ve výtvarném bloku, hudební díla poslouchají
při cvičení nebo třeba odpočinku a úryvky z literatury jsou dětem předčítány před
spaním. Vše doplňují obrázky, třísložkové kartičky, hudební nahrávky a různé
artefakty. V prvním pololetí se takto děti seznámily například s Kandinským, Kupkou, Dalím, Matissem, Miró nebo Fridou Kahlo. V hudbě pak s Vivaldim, Mozartem, Dvořákem a Smetanou. A před spaním jsme přečetli třeba Sekorova Ferdu
mravence, Petiškovu Alenčinu čítanku, Pohádky Boženy Němcové, Čapkovu
Dášenku, aj.
Školička Šikulky – Rezidence Marie
tel. 774 988 232
ul. Marie Majerové, 412 01 Litoměřice
[email protected]