NP6 - Naše Praha 6

Komentáře

Transkript

NP6 - Naše Praha 6
čtr Jed
ná in
v P ctid ý
raz ení
e6 k
Naše praha 6
Praha 6 l Praha 17 l Lysolaje l Nebušice l Přední Kopanina l Suchdol
Naše Praha je součástí sítě
• www.nasepraha.cz6/2016
Kauza otrávené
Šestky pokračuje
Zpěvačka ze
SuperStar
Šárka Vaňková:
V Praze mne
štve parkování
a povýšenost
Už minule jsme zveřejnili
vyjádření policie i zástupce
spolku Otrávení Pražané.
Nyní pokračujeme a uvnitř
naleznete vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací.
Ptají se: „Veřejný lynč nebo
nechat rozhodnout soud?”
více na straně 3
Je strach z muslimské
invaze uprchlíků
v Praze oprávněný?
Naše Praha informuje o muslimech, o jejich aktivitách i rizicích, která by mohla vzniknout či možná už vznikají.
více na stranách 6
Připravili jsme soutěž o pět
voucherů do luxusní restaurace a o šest voucherů do
francouzského pekařství.
více na straně 15
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Soutěž o vouchery do
restaurace i pekařství
Nejen Ďolíček,
ale i Klinika.
Proč vzbuzují
takové vášně?
Domácí násilí:
Kam zavolat
o pomoc, když
vás ohrožuje?
strana 10-11
strana 14
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8
Otevřeno: Út, St, Čt 10:00 až 17:00
VÝKUP po domluvě na VAŠÍ ADRESE.
(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)
NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: [email protected], IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.
SC-361372/01
VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME MINCE z celého světa
do r. 1960. VYKUPUJEME STARÉ
BANKOVKY, POUKÁZKY – Tuzex, Darex,
Bony. VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÍKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY.
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
praha 6
Otrávená šestka II: Jak vše vidí PVK?
U nás na šestce
„„V minulém vydání Naší Prahy 6 jsme uveřejnili březnovou
zprávu Policie ČR a stanovisko advokáta Davida Bascheriho,
zastupujícího iniciativu občanů Otrávení Pražané z pražských Dejvic a Bubenče. Rádi uveřejňujeme i stanovisko
další zmiňované strany, ředitele PVK Petra Mrkose. Vývoj
sledujeme i na www.nasepraha6.cz.
redaktor:
Jan Bělohubý
tel.: 603 20 66 33
[email protected]
Nevím, jak moc vnímáte konec
zimy vy: U mne osobně jaro
přebilo všechnu šeď posledních
dnů a týdnů! Hlavně přebilo
všechny rozbroje, všechna
témata o uprchlících, včetně
„kauzy“ nosit či nenosit na škole
zdravotnic burku či hidžád. Jaro
přebilo i výlučně ideový boj
o žižkovskou Kliniku, i hádky
o tom, kdo loni znečištěním pitné
vody otrávil Pražany, přebilo
boje o koupi Bohemians stejně
jako boje o čistotu v ulicích
především s ohledem na všudypřítomná psí hovínka. Přebilo
prostě všechno – i témata
a zprávy, kterým se zde snažíme
věnovat, i ty virtuální „kauzy“.
Ano, píšeme o nich jak v tomto
vydání, tak na celopražském
NasePraha.cz nebo f/casopisNasePraha. Ale přišlo jaro,
a vítězí! Milé jaro – moc ti děkuji.
Máte to stejně nebo jinak?
uváděli, že zřejmě vlivem špatné
vody musely vyhledat lékařské
ošetření desítky lidí,“ upřesnil
mluvčí pražské kriminálky
Tomáš Hulan. „Kriminalisté krajského ředitelství, kteří
případ převzali, museli zjistit
veškeré okolnosti celé události,
k čemuž zadali vypracování
značného množství znaleckých
posudků. To je jedním z důvodů, proč trvalo prošetřování
víc jak tři čtvrtě roku. Nyní se
dobrali závěru a obvinili dvě
osoby z trestného činu obecného ohrožení. Nedodržením
svých povinností uvedly občany
v nebezpečí těžké újmy,“ říká
Hulan. Takové nebezpečí vzniklo nedodržením postupů před
znovupřipojením opraveného
vodovodního řadu do sítě. Škoda
nebyla dosud vyčíslena. Co se
týče obviněných (54, 60), těm
hrozí v případě odsouzení odnětí
svobody až na pět let.
zaznamenán,“ uvedl ředitel
PVK Petr Mrkos. Obvinění dvou
Praha 6 - Jak jsme již minule
zaměstnanců vnímá mimo
uvedli, kalamitu způsobilo z po- jiné jako poplatná snaze najít
hledu policie hrubé porušení
za každou cenu viníka a žádá
zákona loni v létě. Policie začát- obyvatele, aby nechali odsouzekem března obvinila v Dejvicích ní na soudu. Celé vyjádření PVK
a Bubenči dva muže. Za obecné
přetiskuje Naše Praha 6 na této
ohrožení jim hrozí až pětileté
stránce.
vězení. Obyvatelé od 24. do 28.
Policie zatím obvinila dva lidi
května loňského roku zůstali
Případ kontaminace v Praze 6
bez pitné vody. Kvůli kontamiprošetřovali kriminalisté Policie
nované vodě bakteriemi a viry
ČR od loňského čtyřiadvacáonemocnělo 4144 lidí, z toho
tého května. „První oznámení
bylo 33 se střevními potížemi
hospitalizováno. Jak jsme uvedli o této události jsme přijali od
pracovníků magistrátu, kteří
v minulém vydání, nelíbilo
se to iniciativě. „Po rozboru
materiálu jsme ve spolupráci se
Rychlé soudy – aneb veřejný lynč je lepší než spravedlnost
znalci nalezli mnoho nesrovnalostí, které PVK usvědčují
Vážení čtenáři, vážení obyvatelé Prahy, s velkým překvapením jsem si přečetl
ze zásadních chyb v postupech
článek Otrávená šestka, ve kterém byl nalezen a usvědčen pachatel kontaminace
a následně poskytování zavápitné vody v Dejvicích. Autor článku, stejně jako pan Bascheri mají o vinících této
události evidentně zcela jasno, a to ještě dříve, než k nějakému rozhodnutí dospěl
dějících informací pro zastření
nezávislý soud. Obávám se, že k podobnému odsouzení přistoupila řada obyvatel
skutečnosti. Výsledky mikroDejvic a upřímně řečeno jsem se tomu po takové události nemohl divit, protože
biologické a biologické analýzy
zdravotní komplikace byly pro řadu našich zákazníků velmi nepříjemné. Pro nás
odebraných vzorků se však PVK
samotné byly Dejvice velkou pohromou, kterou ve své historii nepamatujeme.
dozvěděla až po dvou dnech,“
Přestože se necítíme být viníkem, postavili jsme se k této události čelem a vyplatili
uvedl advokát David Bascheri,
jsme více než 34 milionů korun všem, kdo trpěli zdravotními komplikacemi. Nadále
inzerce
zastupující iniciativu občanů
trváme na tom, že kontaminaci způsobilo chybné uložení vodovodu, který byl
z pražských Dejvic a Bubenuložen v rozporu s platnými normami pod kanalizaci, aniž byl tento nebezpečný
če. S tím ale nesouhlasí právě
průběh zaznamenán. Obvinění vznesená proti našim dvěma zaměstnancům vníSpolečná realitní a advokátní kancelář
Pražské vodovody a kanalizace:
máme jako tendenční a poplatná silnému tlaku médií a snaze najít za každou cenu
JURIS REAL, spol. s r. o.
„Kontaminaci způsobilo chybné
někoho, koho by bylo možné potrestat. Pevně věřím, že nezávislý soud objektivně
ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
uložení vodovodu, který byl
posoudí všechny skutečnosti, a chtěl bych poprosit obyvatele Dejvic, aby ještě
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
uložen v rozporu s platnými
jednou přijali naši omluvu a nechali odsouzení na nezávislém soudu.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i
normami pod kanalizaci, aniž
privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.
Petr Mrkos, generální ředitel PVK
inzerce 188x86 - 3X_sterb_unhost_kralov.pdf
1
04/04/16
byl tento nebezpečný
průběh 10:59
Tel: 774 335 502.
SC-351423/11
Jan Bělohubý
inzerce
DOMY-ŠTĚRBOHOLY
www.DOMY-UNHOST.cz
www.VILLAS-KRALOVICE.cz
www.EURO-NEMOVITOSTI.cz
první domy zkolaudovány
zahájení výstavby - léto 2016
2.790.000,- Kč
4.592.000,- Kč
Dispozice domů 5+kk
C
Nejlevnější domy u Prahy
Nejlevnější domy v Praze
obytná plocha od 122 m2
M
Y
CM
MY
CY
CMY
5.990.000,- Kč
(včetně DPH a zahrady)
(včetně DPH a zahrady)
SC-361339/02
K
(včetně DPH a zahrady)
3
praha 6
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Jaké chcete změny tramvají v Praze 6?
„ „ Do procesu přípravy změn v tramvajové dopravě
se mohla veřejnost zapojit po dobu čtyř týdnů na jaře.
Jaký byl zájem v Praze 6 a co jste navrhli?
Jan Bělohubý
pravě změn byl významný
a v předložených návrzích,
které jsou aktuálně v závěrečném procesu přípravy,
bude snahou projektantů
zohlednit cca 70 % zaslaa vlaků na území hlavního
města,“ popisuje ředitel ROPID ných anketních podnětů.
Samozřejmě není ale možné
Petr Tomčík. 1 413 vyjádření
reagovalo na zveřejněné otáz- uspokojit přání každého respondenta. Tramvajová síť je
ky, k tramvajové dopravě se
vztahovalo i téměř 400 dalších složitá, řada přání cestujících
i městských částí je vzájemně
podnětů. Nejvíce cestujících
protichůdná a v některých
se vyjadřovalo k vyvěšeným
lokalitách je nutné hledat
otázkám v oblasti Spořilokompromisní řešení. Právě
va (12 %), Bělehradské ulice
a Vršovického nádraží (12 %)
a v okolí Polikliniky a Nádraží
Vysočany (11 %). Jaký byl zájem v Praze 6 a jejím nejbližším okolí a co jste navrhli?
Praha 6 - Na cca 80 zastávkách tramvají bylo vyvěšeno celkem 13 konkrétních
otázek doplněných o výzvu
k zasílání dalších podnětů,
které cestující mají. Anketu
připravil ROPID s Dopravním
podnikem. Do konce února
2016 přišlo celkem cca 1 200
mailů nebo dopisů, v nichž
bylo obsaženo 1 897 podnětů na vylepšení provozu
hromadné dopravy v Praze.
„Kromě výhrad a doporučení
Co bude dál?
vztažených k provozu tramvají
Zájem cestujících o tento
dorazila i cca stovka podnětů
způsob podílení se na přík provozu metra, autobusů
z toho důvodu bylo nutné
mírně posunout termín zveřejnění návrhů změn v tramvajové dopravě. Všechny tři
návrhy budou široké veřejnosti představeny v dubnu
2016. „Aby byl dostatek času
na vypořádání všech připomínek a zodpovědnou přípravu nových jízdních řádů,
předpokládáme realizaci případných změn v tramvajové
dopravě spolu se začátkem
nového školního roku v září
2016,“ doplňuje Tomčík.
jak to vidíte s budoucností tramvají?
Otázka pro oblast Vítězného náměstí a Podbaby (vyjádřilo se k ní 7 % účastníků ankety)
Je pro vás zajímavější přímé tramvajové spojení z oblasti Podbaby a Vítězného náměstí k metru Vltavská, nebo na Náměstí Republiky a na Florenc?
V okolí Podbaby a Vítězného náměstí 74 % cestujících zásadně preferuje přímé
tramvajové spojení na Náměstí Republiky a Florenc před obnovením přímého
spojení se stanicí metra Vltavská (26 %). V návrzích bude cestujícími preferované spojení linkou 8 zachováno, směrování druhé linky z Nádraží Podbaba bude
navrhováno ve variantách jak ve směru Vltavská, tak Malostranská.
Otázka pro oblast Bílé Hory (vyjádřilo se k ní 7 % účastníků ankety)
Preferujete v úseku mezi Bílou Horou a Vypichem provoz jedné páteřní linky,
nebo dvou linek jedoucích z Malovanky směrem do centra různými směry?
Na Bílé Hoře by 63 % respondentů, kteří odpověděli, raději vidělo ukončené
dvě standardní tramvajové linky jedoucí z Malovanky různými směry, na Malostranskou a do centra i na Hradčanskou a Vltavskou. 37 % lidí je zde spokojeno
se současným stavem, kdy na Bílou Horu zajíždí pouze spoje páteřní linky 22.
I na základě požadavku MČ Praha 6 bude v této oblasti navržen provoz dvou
standardních linek 22 i 25, které při zachování stávajícího souhrnného intervalu
zajistí přímé spojení jak do centra města, tak na Letnou a Vltavskou.
Řeporyjský dar pro pedagogy V Břevnově k půjčené knize
ke Dni učitelů
přidají i bio semínka
Řeporyje - Bylo již několikaletou řepskou tradicí na konci
března předávat plakety Jana
Amose Komenského řep-
4
ským pedagogům. Jednalo se
o formu ocenění práce našich
učitelů – ať už ze škol mateřských, základních či Základní umělecké školy Blatiny.
V letošním roce se však vedení městské části rozhodlo
poděkovat našim pedagogům
za jejich práci jinak. V sále
sokolovny se konalo jen pro
ně divadelní představení
s názvem „Nebyla to Pátá,
byla to Devátá“ v režii Jiřího
Menzela. V Řeporyjích se vyjádřili, že skvělé představení,
ve kterém excelovali Jana
Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský, bylo milým
dárkem pro všechny řepské
učitele. (běl)
Břevnov – Do břevnovské
knihovny si nemusíte jenom
přijít půjčit knihy, časopisy
a CD, ale ve zdejší Semínkovně vám zapůjčí nebo s vámi
vymění osivo. Co je tedy
Semínkovna?
Je to iniciativa, která vznikla
na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení. V Čechách
ji iniciovala Klára Hrdá, která
přirovnává sdílení semínek
k půjčování knih: „Tak jako
se v knihovně půjčují knihy,
Semínkovna nabízí osivo do
vaší zahrádky. A tak jako se do
knihovny knihy po přečtení
vracejí, tak i při sklizni vaší
zeleniny myslete na sdílení
sklizených semínek v Semínkovně.“ V knihovně vznikla
Semínkovna letos v březnu. Ve
středu 13. dubna v 17 hodin se
zde koná beseda o semenaření
s její zakladatelkou a promítnou i film Semena svobody. „Nemusíte být čtenáři
knihovny. Stačí jen váš zájem
o bio zahradničení a sousedskou spolupráci. Na pobočce si
můžete vybrat ze široké škály
semínek, jak bylinek, tak zeleniny. Pokud máte nějaká svá
semínka, budeme moc rádi,
když je přinesete a rozšíříte
tak nabídku Semínkovny,“
uvedla Věra Filipová z břevnovské pobočky Městské
knihovny v Praze. (běl)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Pocta šansoniérce Evě Olmerové:
v Eliášové má pamětní desku
„„V polovině března odhalila radnice pamětní desku zpěvačce Evě Olmerové. Ta, jejíž podmanivý zpěv písně Čekej
tiše, se dočkala. Je v Eliášově ulici 922/21.
Jan Bělohubý
Dejvice - Představitelé radnice Prahy 6 slavnostně odhalili pamětní desku populární
zpěvačce a šansoniérce Evě
Olmerové. „Pamětní deska
bude umístěna v přízemí na
fasádě objektu přímo ve-
Olmerová čekala tiše
Eva Olmerová, která má na svém
kontě hity jako Čekej tiše nebo Jdou
léta, jdou. Zpívala šansony a jazz. Za
komunismu byla stíhána režimem
za své názory. Kolem faktu, proč
skončila za mřížemi v pouhých čtyřiadvaceti letech, se točí spekulace,
zřejmě to byla provokace ze strany
StB. Zpěvačka byla žena s fenomenálním hlasem, ale také nespoutaný
živel a bohém. V roce 1993 zemřela
na cirhózu jater, které si zničila
alkoholem a prášky
dle okna bytu, ve kterém
Eva Olmerová žila a strávila
poslední léta svého života,“ uvedl starosta Prahy 6
Ondřej Kolář. V průběhu akce
vystoupila s hudební vzpomínkou Zuzana Dovalová,
která byla za ztvárnění Evy
Olmerové v muzikálu „Nezemřela jsem“ nominována
na Cenu Thálie za rok 2013.
„Vítězný návrh připomíná LP
desku, klíčový hudební nosič
éry Evy Olmerové. Ze soustředných kruhů vystupuje
zpěvaččina podobizna, nápisy
stylem připomínající dobovou typografii užívanou na
obalech hudebních nosičů,“
přiblížil podobu iniciátor projektu, zástupce starosty Jan
Lacina. Deska o rozměru 850
x 690 x 20 mm byla vyrobena
z nerez oceli metodou CNC
frézování přímo do kovového
plátu. Stála 160 000 korun. Na
zpracování návrhu vypsala
radnice loni v říjnu výtvarnou
soutěž. K podání návrhu bylo
celkem vyzváno 8 výtvarníků, jako vítězný byl nakonec
vybrán návrh brněnského
umělce Dušana Váni.
praha 6
krátce ze šestky
Znáte v Suchdole
nějaké čarodějnice?
Suchdol - Městská část
Praha-Suchdol, sbor dobrovolných hasičů, ZŠ M.
Alše, MK Rybička a sdružení Suchdol Sobě zvou
děti a dospělé na Suchdolské čarodějnice v sobotu
30. dubna od 17 hodin na hřiště za sokolovnou, kde bude připraven
zábavný program, muzika,
soutěže pro děti a pálení
ohně. Program na hřišti
zahrnuje DJ Huba, vystoupení školního pěveckého
sboru Mikeš, čarodějnickou zábavu a pochopitelně
zapálení varty či opékání
buřtíků. Zábavný program
od 17 do 22 hodin. (běl)
SC- 361421/01
inzerce
16562 UPC crazyweek NasePha 188x130 v01.indd 1
30.03.16 16:01
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Je strach z muslimské invaze
uprchlíků v Praze oprávněný?
 Podle odhadů policejních odborníků, které dotazovali reportéři Naší Prahy, žije nyní v hlavním
městě 5 až 10 tisíc muslimů. Většinou ovšem přišli již v 70. a 80. letech do socialistického Československa studovat medicínu a technické obory. Ti jsou integrovaní a jejich orientací není islamismus.
Další vlna přišla po roce 1990. Nejsou jen ze Středního východu či Afghánistánu, ale například z Bosny či Kosova a ze zemí bývalého SSSR, kde se tehdy válčilo.
Ivan Kuptík
víra je víc než právo?
Celkem žije v ČR podle odhadů 30 tisíc muslimů, jde především o ty, kteří do ČR přišli
z muslimských zemí, malé
procento je konvertitů, tedy
etnických Čechů, kteří islám
přijali za svoje náboženství.
Azylant není jen muslim
O politický azyl v ČR nežádá
příliš mnoho lidí, nyní jich
v ČR žije něco kolem tří tisíc.
Podstatná část z nich jsou ale
lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu, nejčastěji z Běloruska a Ruska. Asi dvě stovky
pocházejí z Afghánistánu.
Kde muslimové žijí?
Je jen několik lokalit, kde
se muslimové koncentrují.
Brno, Teplice a Praha jsou ty
hlavní, najdete je ale i v Hradci
Králové či Karlových Varech.
V Praze hlavně působí islám-
OZBROJENÉ HLÍDKY na Karlově mostě chodí jen kvůli islamistům.
Tato otázka je vlastně principem
práva šaría, kterým se muslimové
(či větší část z nich) řídí. Nemá
s naším právním systémem nic
společného, v Německu se stále
častěji nemuslimové setkávají
s tím, že jsou „umravňováni“
svými muslimskými spoluobčany.
Muslimů v ČR je velmi málo, takže
se snad ani žádný takový pokus
neobjevil. Je samozřejmě pochopitelné, že když přijdete do některé
z modliteben v Praze (nejsou
veřejnosti uzavřeny), měl byste
se chovat podle zvyklostí těch, ke
kterým přicházíte na návštěvu. Na
druhou stranu nemohou muslimové
chtít, aby se většinová společnost
podřizovala víře menšiny.
lze považovat šíření exoticv ČR. Bez problémů jsou ti,
kých chorob. Ti, co se v ČR ob- kteří přišli v 70. a 80. letech.
jevili bez potřebných dokladů
Víc by o tom mohli hovořit
a dalších úředních náležitostí, jejich sousedé, kteří s nimi žijí.
skončili v detenčních ústavech A přesto je Česká republika
a prošli lékařskými prohlídka- v hledáčku tajných služeb.
mi a karanténou. Lékaři sami
Důvod je prostý, policie už
Chajbar, Chajbar, to není dobré…
říkají, že nakazit se exotickou
zaznamenala, že přes Ruzyni
chorobou je mnohem snazší na cestují lidé, kteří se zapojují
Každý už tuší, co znamená Allahu Akbar, ale víte co to znamená když si na demoncestách po světě než od místní do aktivit Islámského stástraci začnou muslimové prozpěvovat Chajbar, Chajbar? Nic dobrého, je to slogan
cizinecké komunity. Psali jsme tu. Vzdáleně to připomíná
z bojových písní Hamasu a Hizballáhu, který připomíná vraždění Židů Mohamedoo tom v minulém čísle Naší
90. léta, kdy si ruská mafie vyvou armádou u města Chajbar. Bohužel se tento popěvek občas ozve i v Praze.
Prahy. Pokud jde o běžence
brala Prahu jako sídelní místo,
křesťany zařazené do zřejnestřílelo se sice, ale byla tady
ské organizace – Islámské
dvacítky muslimských obcho- mě už zrušeného programu
řada jiných rizik. Dosud nebyl
centrum v Praze (Pražská me- dů, kde lze koupit potraviny
GEN 21, ti prošli pečlivým
v ČR zaznamenán žádný prošita) je sídlem nejen Islámské
vyhovující jejich náboženství. vyšetřením už ve své zemi.
jev mezinárodního terorismu
nadace v Praze, ale také Svazu
a jsme považováni za jednu
I Turek je muslim
Bezpečnostní rizika,
muslimských studentů, Musz nejbezpečnějších zemí a Prakdo o tom ví?
Faktem je, že komunita
limské obce v Praze a Ústřeha za jednu z nejbezpečnějších
Jak se ukazuje, nikdo netuší,
muslimů je v ČR roztříštěná.
dí muslimských obcí v ČR.
metropolí na světě. Ostatně
jaká plynou bezpečnostní rizi- i to je důvod, proč roste počet
Většinu tvoří sunnité, menší
ka od muslimů, kteří pobývají turistů, kteří k nám přijíždějí.
část šíité, turečtí muslimové
netolerance?
jsou údajně sami pro sebe
a mají vlastní modlitebny, ale
Když se válčilo v bývalé Jugoslávii,
proč je nechceme?
s ostatními se příliš nedruží.
přišlo do České republiky na 40 tisíc
běženců a nikdo nepořádal proti nim
Turků tedy v Praze není příliš,
Statistiky ukazují, že občané ČR – tedy až dvě třetiny, nechtějí muslimy. Je
demonstrace. Nikdo nekřičel pryč
většina z nich má totiž příto mnohem víc než ve Francii, Belgii či Německu, kde žijí velké muslimské
s Chorvaty, pryč se Srby, dokonce ani
komunity. Je nám vyčítáno, že jsme netolerantní, xenofobní a kdo ví co ještě.
buzné v Německu a Rakousku
pryč s muslimy (s těmi bosenskými).
Pozoruhodné je, že nejsme zdaleka tak netolerantní a xenofobní vůči Ukraa ČR je pro ně nezajímavá.
Teď se demonstrace konají a takzvajincům, Slovákům, Rusům, Srbům, Chorvatům, Polákům a dalším národům
Jak velká jsou zdravotní rizika? a národnostem, které u nás žijí. Asi intuitivně tušíme, že s lidmi, kteří považují
ná netolerance roste geometrickou
řadou se zprávami o brutální genociza základ svoji kultury křesťanství, se lze při troše dobré vůle domluvit. Pokud
Odpůrci islámu v ČR hovoří
dě křesťanských komunit na Blízkém
jde o Vietnamce, Číňany, Korejce a další nemuslimy, tam styčné body budečasto o rizicích, která musa Středním východě, devastaci
me hledat hůře, ale už jste třeba četli, že Vietnamci vtrhli na letiště nebo do
limové,
především
běženci,
památek, sebevražedných útocích.
obchoďáku a postříleli deset, dvacet, třicet lidí?
s sebou přinášejí. Za spíše fámu
6
V roce 2004 Islámská nadace
v Praze zřídila muslimský
hřbitov, jako jedno oddělení
v prostoru Olšanských hřbitovů. V Praze je také kolem
M
Dárcovské centrum Černý Most
www.dccm.cz
Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | [email protected]
rok
i
m
á
V
s.
1
Vaše krevní plasma je
surovina pro léčiva,
která pomáhají přežít.
Počet odběrů od 8. 4. 2015 – 31. 3. 2016 = 15 253
Celkové množství odebrané plasmy = 11 801 l
Z jednoho odběru (771 ml) je pokryta léčba :
a) Hemofilie – na 7 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Primární imunodeficience – na 2,8 dnů . . . . . . .
c) Deficit Alfa 1 Antitripsinu – na 9,2 h . . . . . . . . . . .
1237 odběrů = 953 727 ml / rok = 2 612 ml / den
130 odběrů = 100 230 ml / rok = 275 ml / den
943 odběrů = 727 053 ml / rok = 1 992 ml / den
Jako náhradu Vašich nákladů máte nárok
až na 450 Kč* za jeden úspěšný odběr.
M
Dárcovské centrum Chodov
Dárcovské centrum Černý Most
www.dcch.cz
*Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst.
2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou
pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její
odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou
účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které
tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.
SC-361171/03
v
1. rok s Vámi na Černém Mostě
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Zpěvačka ze SuperStar Šárka Vaňková: V
 Triumf v první řadě pěvecké soutěže SuperStar
jí sice těsně utekl, ale od té doby se zpěvačka
i herečka Šárka Vaňková zabydlela v českém
showbyznysu. V rozhovoru pro čtrnáctideník
Naše Praha uvedla, jaký je jejíma očima právě
showbyznys, co se jí v hlavním městě
líbí a co ji čeká v nejbližší budoucnosti.
Martin Dudek
Od vaší účasti ve finále soutěže
SuperStar uplynulo přes 12 let.
Vzpomenete si někdy na rozhodující finálový večer, nebo
žijete jen přítomností a do minulosti se už neohlížíte?
Na SuperStar samozřejmě
vzpomínám. Byla to náročná
cesta a kus života a nejsem
člověk jako někteří, kteří si
tím prošli a pak se od toho
„hrdinně“ distancovali jako
od komerce. Jsem za tu příležitost vděčná. Každý z nás
si to tvrdě odpracoval i užil
a já moc ráda vzpomínám
na každý večer, na práci,
tým i na atmosféru… Byl to
jedinečný projekt, který nám
všem něco dal.
Nebyla pro vaši pozdější kariéru nálepka „ta ze SuperStar“
spíše na škodu?
Samozřejmě se našli lidé, kteří nás prohlašovali za rychlokvašky a kteří nás nebrali
vážně. Ale já můžu s čistým
svědomím říci, že každý
z naší řady se hudbě věnoval v podstatě už od dětství.
Mnozí z nás zpívali od první třídy, někdo měl kytaru
v ruce odmalička, někoho
k muzice vedli rodiče… Byl
to velmi krátkozraký názor.
Nejdůležitější ale bylo, jak
budeme schopni prosadit se
sami v tom velkém a neznámém světě, bez maminek
a tatínků za zády.
Schopnosti, talent, spolehlivost
a profesionalita
nebo jejich opaky
pak vypověděly
samy o sobě, co
v nás je, či není.
V českém showbyznysu se
pohybujete už řadu let. Jaký je
vašima očima? Nemáme na tak
malou zemi mnoho „celebrit“?
Celebrit je v naší republice
málo. Ale lidí, kteří si říkají
celebrita, až moc. My jsme
tady malý rybníček a v něm
je jich spousta… Já si vážím
lidí, kteří něco dokázali a jsou
vzdělaní. Nebo někoho, kdo
je přínosem pro naši kulturu, reprezentuje nás ve světě
či jako osobnost pomáhá
druhým. V porovnání s jinými zeměmi bych řekla, že
nemáme showbyznys, ale buď
show, nebo byznys.
Pocházíte z Chrudimi, žila jste
v Jirkově, pak najednou přišla
Praha. Byl to pro vás velký šok
vyrovnat se s životem v metropoli?
Vůbec to nebyl problém. Jsem
velmi přizpůsobivý člověk
a díky tomu, že jsem byla odmala vychovávána ke skrom-
Tabulka čokolády
ve tři ráno není problém
Jak moc vás soutěž změnila?
Nevím, jestli samotná soutěž,
spíše čas a vývoj. Soutěž nám
každému dala určitou školu,
vštípila nám řád a schopnost
se rychleji adaptovat. Člověka ale jako takového
změní spíše jiné
věci, a to životní
vzestupy
a pády.
nosti, jsem se z toho nikdy
nepomátla. Praha je krásná,
mám ji ráda a zvykla jsem si
na ni. Přestěhovat se do hlavního města byla nutnost a já
to brala jako fakt. Ne jako
výhodu či problém.
Co vás v Praze štve, a co tu
naopak milujete?
Štve mne parkování. A někdy
povýšené chování lidí, kteří
by nám měli pomáhat a kteří
jsou za to placeni. Jinak Prahu
mám ráda, miluji její historii,
krásu, vždyť je to srdce Evropy. Má kouzlo a atmosféru.
Vystudovala jste střední pedagogickou školu. Skutečně jste
přemýšlela o kariéře učitelky?
Ano, ale teď už by mne to
nenapadlo. Je to rizikové
povolání!
Hypoteticky, pokud byste
skutečně každý den chodila do školních tříd, jak byste
řešila šikanu?
Záleží, zda by se to týkalo
přímo mne, nebo někoho
jiného. Pokud mne, samozřejmě bych žalovala a chtěla
bych přejít na jinou školu.
Kdyby někdo ubližoval někomu jinému, hlásila bych to
každý den a snažila bych se
dotyčného chránit. Vyděsilo
mne, co se v poslední době
stalo (šikana učitelky studenty
v pražské střední škole – pozn.
red.), a chtělo se mi opravdu
brečet, co takoví parchanti
dokážou způsobit. Být jejich
rodiči, tak se stydím! Nezavírala bych před takovou
hrůzou oči, protože z nich
rostou kriminálníci.
Nedávno jste úzce spolupracovala s bavičem Zdeňkem
Izerem a se zábavným pořadem jste objeli celou republiku.
Kde jste se dočkali nejvřelejšího přijetí?
Musím říci, že ve většině
měst nás lidé přivítali mile,
ale popravdě řečeno, na Moravě i Slovensku byli lidé
nejvstřícnější a více otevření.
Došlo i na parodování našich
politiků? A jaký je váš názor
na současnou politickou situaci v České republice?
Naštěstí se Zdeněk rozhodl, že politiky už parodovat nebude, takže se mi to
vyhnulo. Myslím si, že jsou
lidé z politiky spíš naštvaní,
a když se chtějí jít pobavit,
tak netouží v divadle koukat
na „politika“. Naši současnou
politickou situaci nebudu
komentovat, protože na to
nemám právo. Ne-
Foto: archiv MF
8
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
Praze mne štve parkování a povýšenost
chodím volit, protože hlas
národa nemá moc velkou
váhu. Oni mají svoje záměry
a stejně k nim dojdou. Musím
ale přiznat, že oproti krajinám
třetího světa se máme vlastně
celkem dobře.
Čemu či komu jste se naposledy
od srdce zasmála?
Naší feně Roxance. Je to velká
herečka, ta ví, jak nás rozesmát.
potřebuje. A věřím, že příroda
si už poradí.
Není tajemstvím, že vaši partneři byli o mnoho let starší než
vy. Je to náhoda, nebo záměr?
Nezlobte se na mne, ale vy
mě udivujete. Vy už jste byl
někdy s někým záměrně? To
snad nemyslíte vážně…
Pokud byste mne pozvala na večeři, co bych dostal
na stůl?
Jaké jsou vaše nejbližší pracov- Pokud bych někoho zvala
ní plány?
na večeři, tak jen mé nejbližší
Co se týče zpívání, tak žádné. a určitě bych jim navařilo to,
Naše šestiletá cesta se Zdeňco mají nejraději. My máme
kem končí a oba se chceme
rádi úplně všechno… Snažíme
posunout dál. Zdeněk pojede
se vařit zdravě a vyváženě, ale
svou novou one man show.
občas i zhřešíme a upečeme
A mně bude za chvíli třicet
si svíčkovou. Milujeme ryby,
let a chci si život zařídit tak,
zeleninu, ale také umíme taabych si vybudovala vlastní
tarák. A k němu si dáme pivo.
rodinu a už se domů nevracela
pozdě v noci. Uvidím, co mi
Je vám alespoň trochu blízké
život přinese…
vegetariánství či raw strava?
Nejsou mi vysloveně blízké,
Slyšíte už tikat biologické
ale jak jsem řekla, rádi jíme
hodiny?
zdravé a čerstvé potraviny.
O soukromí se bavit nechci.
Jíme tak, aby nám bylo dobře
Jsem šťastná a tělo si řekne, co a nezabíjeli jsme se jedy.
profil
Když máte špatnou náladu,
zaháníte ji čokoládou?
Když mám špatnou náladu,
tak nemám chuť na nic. Čokoládu mám ráda, když jsem
unavená nebo když nemůžu
spát. Takže tabulka čokolády
ve tři ráno není problém.
Šárka Vaňková
Už jste si domů koupila korán?
Nekoupila a ani nekoupím.
Věřím v Boha, ale toho našeho. Zhruba vím, o čem korán
vypovídá, ale nechci se zaobírat vírou lidí, která je hrozbou
pro celý svět.
Má v dnešní době vůbec smysl
věřit v nadpozemské síly?
Ať každý věří tomu, co je mu
blízké. Možná je lepší věřit
v nadpozemské síly než nevěřit
ničemu. Myslím si, že každá
víra musí někoho někam vést,
ale musí to mít hranice a nesmí
jeho přesvědčení přesahovat
hranice zdravého rozumu.
celý rozhovor najdete na
www.nasepraha.cz
- herečka
a zpěvačka
- narozena
30. 10. 1987
v Chrudimi
- vystudovala střední
pedagogickou školu
v Mostě
- v první
řadě pěvecké soutěže SuperStar v roce 2004
skončila na 2. místě
- vydala dvě CD
- zahrála si v seriálu Redakce
a ve filmech Rytmus v patách
a Panic je nanic
- účinkovala např. v muzikálech
Kleopatra, Angelika, Tři mušketýři,
Dracula, Adéla ještě nevečeřela,
Baron Prášil a další
- po boku Zdeňka Izera vystupovala posledních šest let v jeho zábavných show
- svobodná, bezdětná
INZERCE

Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
25. března
6. května
17. června
9. září
8. dubna
20. května
1. července
23. září
22. dubna
3. června
26. srpna
7. října
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel.: .…………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČ: ..............………..………. E-mail: ...................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu:
Strategic Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice, tel.: 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě,
pokud obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka
typu A nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČ nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
kupon2016.indd 1
17.3.2016 10:06:31
9
bydleníPraha
velká
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Město investovalo do Vršovic.
Proto 84letý Ďolíček přežil
„„Petřín bez rozhledny, Bohnice bez blázince, Troja bez
zvířátek či Vítkov bez sochy Žižky. A Vršovice bez Ďolíčku.
Tomu bylo o Velikonocích přesně 84 let. Představitelné by
to bylo, ale řada lidí uvnitř cítí, že by to prostě nebylo ono. Asi
jako Národní divadlo na Černém Mostě.
Jan Bělohubý
Několikahodinového jednání magistrátu byly poslední březnový den přítomny
desítky klokaních fanoušků včetně člena Družstva
fanoušků Bohemians s pořadovým číslem 0001, herce
Ivana Trojana. Proč? Pražské
zastupitelstvo totiž rozhodovalo a schválilo koupi stadionu v Ďolíčku ve Vršovicích
do majetku města. Stává se
městským stadionem a klub
Bohemians 1905 se o něj jako
nájemce bude muset starat.
Pro koupi bylo 56 zastupitelů,
nikdo proti, dva se zdrželi.
O získání stadionu městskou
částí se jedná pět let nebo rok
a půl s městem. Fotbalisté
Bohemians 1905 hráli dokonce v sezóně 2009/2010 své
domácí zápasy v sousedním
Edenu, kde je domovský jejich
konkurent Slavia – ortodoxní
fanoušci klokanů zápasy svého
klubu bojkotovali. Následně
zastupitelstvo Prahy 10 na
podzim 2014 za starostování
Bohumila Zoufalíka schválilo
výměnu stadionu za sousední pozemky a doplatek. Proti
dohodě se postavilo tehdejší
vedení Prahy s primátorem
Tomášem Hudečkem, jehož
souhlas je nutný pro majetkové převody městských částí
nad 50 milionů. Na jaře 2015
se tehdejší starostka Prahy 10
Radmila Kleslová obrátila
na magistrát s žádostí, aby
hlavní město Ďolíček koupilo.
Kleslová byla pro přímý od-
kup do majetku města. Loni
v polovině roku dal soukromý
vlastník stadionu klubu výpověď. Kvůli absenci souhlasu
vlastníka stadionu a pozemků
letos na jaře fotbalová asociace nemohla poskytnout souhlas, aby klub hrál v nejvyšší
lize. Rozhodnutím magistrátu
se umožnilo klubu pokračovat
v jejich tradičním sídle.
z historie Ďolíčku
První „Ďolíček“ vznikl mezi lety 1912 a 1914 u Edenu (zhruba v místě dnešního
Ministerstva životního prostředí) v „ďolíčku“ pod kasárnami (dnes Justiční
palác) za městem (Vršovice končily Koh-i-noorkou). Hrával zde klub AFK
Vršovice, který vznikl 1905.
Přejmenování z AFK Vršovice na AFK Bohemians („Češi“) vzniklo při odjezdu
do Austrálie v roce 1927 s obavou, že nezvládnou vyslovit „Vršovice“. Zpět si
krom jména přivezli i maskota klokana.
Po prasknutí tribuny po zápase se Spartou v 1930 a nedostatečnosti kapacit
„Ďolíčku“ se hledá nový stadion. Vybráno je místo u Botiče s ohledem na
blízkost nádraží a tramvaje (končily u Kooh-i-noru, trať na Kubáň vznikla až
1956). V březnu 1932 se otevřel současný „nový Ďolíček“.
Další dnes již vršovický klub – Slavia – se do Edenu přistěhoval v roce 1953
(otevření stadionu). Od 1897 do 1950 byla Slavia doma ve svém na Letné.
Zbourán byl kvůli stavbě Stalinova památníku.
Potěšte se se včelami
Ruzyně - Chcete vidět, jak
pracují pilné včelky, a dozvědět se, co vlastně dělá
včelař? Spolek pro rozvoj
včelařství pořádá v areálu
Mája v Ruzyni dva návštěvní
dny pro veřejnost. Jsou to
dvě jarní soboty 16. dubna
a 14. května, začátek vždy
od 11 hodin. Součástí areálu
je ukázkový včelín, parčík
včelařsky významných rostlin a pavilon včelařské teorie
a praxe. Další informace se
dozvíte na www.majabee.cz.
Rezervace je nutná. (tik)
Fandové Bohemky před magistrátem. Více foto z demonstrace na www.nasepraha.cz.
názory
„Před podpisem smlouvy není problém dát vědět
městu, kdo je vlastník. Nejsou to žádné problematické
ani veřejně probírané osoby,“ řekl Lukáš Eichlinger, statutární zástupce dosavadního vlastníka stadionu Bohemians Real a odmítl, že by vlastnictví bylo neprůhledné.
„Myslím si, že dnes je možnost odkoupí stadionu vrátit
klub sportu, fotbalu, fanouškům, tak jak to zamýšlel
zakladatel stadionu pan Danner,“ řekl zastupitelům při
jednání herec a fanoušek Bohemians Ivan Trojan.
Do věže za vyhlídkou i za záhadami
Staré Město – Ve Staroměstské mostecké věži se otevřela
nová stálá expozice Mysterium věže o samotné věži, která je
nejstarší, nejcennější a nejzachovalejší části, Karlova mostu.
Otevřel se tak sled akcí připravených k oslavě výročí 700 let
narození Karla IV. V expozici najdete i část úlovků potápěčů,
kteří zkoumali okolí věže, ale třeba také interaktivní model
padací brány. Můžete se také pokusit rozluštit záhady věže
- například co znamenají dosud neidentifikované obličeje
z kamenné výzdoby či symboly ledňáčka v točenici apod. (tik)
Znáte zajímavý strom?
Praha - Až do konce srpna můžete zasílat své fotografie do
3. ročníku fotografické soutěže Pražské stromy. Soutěžící
mohou posílat fotografie, jejichž hlavním námětem jsou
stromy rostoucí na území Prahy. Soutěž vyhlašuje web o památných a významných stromech Prahy – Pražské stromy
a Agentura Koniklec. Nejlepší snímky vybere odborná porota. „Cílem soutěže je objevit stromy, které si zaslouží naši
pozornost. Důležité je jak estetické hledisko, tak i spojení
stromu s historií a místem, na kterém roste,“ říká autor
webu Pražské stromy Aleš Rudl. (tik)
10
Jeden z autorů výstavy Ondřej Šefců s interaktivním modelem brány.
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
velkábydlení
Praha
Squatery z Kliniky podpořila Vltavu brázdí rychlý člun
za komunisty i Marta Semelová
„Pražští
„
zastupitelé jednali o využití bývalé žižkovské kliniky,
nyní obývané aktivisty a patřící státu. Žádné usnesení nepřijali.
Nedávno o klinice jednalo i Zastupitelstvo městské části Praha 3.
Budova městu ani městské části ale nepatří. Dle rozhodnutí státu
tu bude sídlit pracoviště úřadu práce, dle informací Naší Prahy
úřad stěhováním dosáhne úspor za nyní najímané prostory.
Jan Bělohubý
Praha 3 - Budova městu ani
městské části nepatří a majitel zastupovaný Úřadem pro
zastupování státu ve věcech
majetkových, deklaroval
využití pro pracoviště úřadu
práce. Podle majitele objektu, Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových bude ale objekt sloužit
pracovníkům Ministerstva
práce a sociálních věcí a jeho
úřadu práce. Budovu nyní
nelegálně obsazují squateři.
Budovu v Jeseniově 60 obsadili na konci listopadu 2014,
po několika měsících a po
svolení vlády se jim podařilo
objekt si od ÚZSVM formálně
vypůjčit. Smlouva, která byla
uzavřená do doby převodu
budovy na jiného majitele
nebo nejvýše na jeden rok,
skončila o půlnoci 3. března.
Alternativní řešení a přesun
Autonomního sociálního
centra Klinika do budovy
bývalých jeslí v Michli aktivisté odmítli. Za nabídkou
stál náměstek primátorky
za sociální demokraty Petr
Dolínek a jeho stranická
kolegyně a nedávná sociální
radní Irena Ropková. Podle
opozičního zastupitele Prahy
3 a šéfa Strany zelených
Matěje Stropnického je ovšem Klinika přímo spjata se
Žižkovem a budova nabídnutých jeslí je v nevyhovujícím
stavu. S tím nesouhlasí ale
jiní zastupitelé třetí městské
části, starostka Vladislava Hujová či místostarosta
Alexander Bellu. Ve smyslu
„činit dobré skutky, ale při
dodržování zákona“ se tito
i další pravicoví politici vyjadřovali i při jednání. Squatery naopak kromě zelených
podpořili nejen piráti, ale
v zásadním projevu i zastupitelka a poslankyně Marta
Semelová za KSČM. Stranické
Haló noviny již den před projednáváním na zastupitelstvu
přinesly výpravnou reportáž
z návštěvy zastupitelů KSČM
v objektu kliniky a jejich
jednání s aktivisty. Objekt
před nějakou dobou navštívil
i ministr Andrej Babiš. V budově dál funguje například
komunitní prádelna, knihovna, kavárna, pořádají se v ní
akce či výuka češtiny pro
cizince. „Na Klinice zůstáváme,“ uvedli po jednání.
Praha - Městská policie Praha
má nový rychlý člun, který
je ve službě 24 hodin denně.
V poříčním oddíle slouží
22 strážníků, kteří zajišťují
dozor nad vodní cestou na
Vltavě. Nový člun dosahuje rychlosti až 70 kilometrů
v hodině a vybrali si ho sami
strážníci z poříčního oddílu.
„Strážníci vědí sami nejlépe,
co jim pro službu vyhovuje,“
uvedl radní Libor Hadrava ke
koupi člunu, který stál pět milionů korun. Strážníci budou
v kooperaci se Státní plavební
správou dohlížet i na dodržování nové vyhlášky, která
výrazně omezuje rychlost
člunů a lodí v centru města. Na
bezohlednou jízdu si stěžovali
sportovci, kteří trénují hlavně
od Jiráskova mostu směrem na
Modřany. (tík)
Drake obdržel in memoriam
cenu Statečné psí srdce
Praha - Pes Drake se stal
vítězem poněkud smutné
kategorie Spící srdce, která se uděluje in memoriam.
Drake byl specialistou na
sutinové vyhledávání, právě
v této kategorii se stal se svojí
psovodkou strážnicí Lenkou
Vlachovou v roce 2005 mistrem světa. Psí srdíčko se mu
zastavilo loni na jaře, kdy mu
bylo 17 let. Lenka stále pracuje
u Útvaru psovodů. (MP Praha)
inzerce
Chcete být součástí našeho
úspěšného týmu?
- naučíme Vás obchod s realitami
- sami si budete organizovat čas
- tato činnost Vás může živit po celý život
- nabízíme zajímavé finanční ohodnocení
- možnost vzdělání a kariérního růstu
- a další zajímavé výhody...
Více informací:
Ing. Lucie Köhlerová, majitel kanceláře
[email protected], tel.: 602 345 995
Nova
SC-361063/06
RE/MAX na Hradčanské
M. Horákové 42/127, Praha 6
www.remaxnova.cz
11
vzdělání
kultura
vzdělávání
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Maxipes Fík slaví čtyřicáté
narozeniny na výstavě
Komentované procházky Prahou
Na vycházku s holemi
„„Je to k nevíře, ale stálice večerníčků a nedostižný psí favorit
několika generací diváků a čtenářů maxipes Fík slaví letos
čtyřicáté narozeniny. Oslava v podobě výstavy se uskuteční
v bubenečské galerii Villa Pellé od 10. května do 12. července.
dětské fantazie s nostalgií
i zkušenostmi dospělejších
Praha 6 - Magický fantazijní
jako málokdo jiný. A tak
svět našeho pravděpodobně
na výstavě budou maxipsu
nejvýznamnějšího ilustrátora Fíkovi dělat dobrou společdruhé poloviny dvacáténost i originály ilustrací ke
ho století Jiřího Šalamouna
knihám Poslední Mohykán,
přitahuje děti i rodiče někoHobit, Pan Tau nebo Tracyho
lika generací. Zatímco autor
tygr. Filmové příznivce povelkého psa a jeho kamarádky těší kolekce Šalamounových
Áji Jiří Šalamoun oslavil loni
filmových plakátů. Výstavu
osmdesátku, Maxipes Fík se
bude po celou dobu provázet
dožívá letos čtyřicítky. Jiří
bohatý doprovodný program,
Šalamoun dokázal ve svém
zahrnující filmové projekdíle originálně prolnout svět
ce, komentované prohlídky,
přednášky a besedy o osobnosti a díle Jiřího Šalamouna,
animační programy a tvůrčí
dílny i nedělní Mumraje
v zahradě – kreativní dílny
pro rodiče s dětmi s účastí
zajímavých hostů. Otevřeno
je denně kromě pondělí od 10
do 18 hodin. Plné vstupné je
90 korun.
Petra Ďurčíková
Poznejte Karla IV. v Muzeu Policie
Objevte na „Střelečáku“ kouzlo shiatsu
Praha 1 - Na Střeleckém
ostrově ve sportovním klubu
Start se v sobotu 23. dubna od
13 hodin už podruhé uskuteční
Den shiatsu. Den plný workshopů a přednášek o celostní
péči o zdraví shiatsu nabídne
program pro celou rodinu.
Přijďte si vyzkoušet masáže
shiatsu za symbolickou cenu,
energetické cvičení čchi-kung a tchaj-čchi čchuan
nebo se dozvědět něco o výživě
v souladu s elementem země.
Pro děti i dospělé je připravena
kaligrafie, tvoření mandal či
Praha - Z Chval do Dolních Počernic se můžete vydat s Prague City
Tourism (Pražská informační služba), a to 16. dubna od 10 hodin,
kdy je začátek výletu na zastávce autobusu číslo 223, 261, 273,
303 Chvaly (jede se od metra B Černý Most). Je to aktivní turistická
vycházka přírodními lokalitami. Příjemné je, že kromě znalostí o této
části Prahy účastníkům předvede správné zacházení s holemi profesionální instruktor nordic walking. Cesta vede k zrekonstruovanému
chvalskému zámku, v jehož těsné blízkosti se nachází kostel sv.
Ludmily, dále pak okolo rybníků k přírodně chráněnému území Xaverovského háje a do Dolních Počernic, kde uvidíte nejvýznamnější
pamětihodnosti. Trasa je dlouhá asi 6 kilometrů, a jestli nemáte hůlky
na nordic walking, lze si je zapůjčit na místě za poplatek 30 korun.
Platí pouze pro osoby vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji
– podrobnosti na eshop.prague.eu. Cena 100/70 korun. (tik)
ukázka masáží dětí s aromaterapií. Program pro veřejnost
skončí tombolou se slosováním
vstupenek v 18 hodin. Vstupné
na akci je 80 korun, pro seniory,
studenty a ženy na mateřské
50 korun. Více informací najdete
na www.shiatsuasociace.cz. (pet)
Praha 2 – Muzeum Policie
chystá přednáškový cyklus
k 700. výročí narození Karla IV. Následně je připravená komentovaná prohlídka
kostela Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Karla Velikého.
Vstup je zdarma. (pet)
vždy od 14 hodin
Karel IV. a koruny
23. 4.
Karel IV. a relikvie 7. 5.
Karel IV. a kaple sv. kříže
14. 5.
Karel IV. - manželky a synové 4. 6.
Zaběhejte si v přírodní rezervaci
Praha 5 - Šestý ročník Běžeckého krosu Skalka 2016 se
uskuteční v neděli 24. dubna
v přírodní rezervaci Skalka.
V předešlém roce se zúčastnilo téměř tisíc sportovců a na
dva tisíce návštěvníků. Závod
je zaměřen nejen na aktivní
sportovce, ale i na sportovní
nadšence, amatéry, úplné začátečníky, děti i mládež. Více
info na www.htriatlon.cz. (pet)
inzerce
VELETRH KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÉHO DESIGNU
VELETRH KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ
16. - 17. 10.
2015DESIGNU
A NEHTOVÉHO
Výstaviště Praha - Holešovice
22. - 23. 4. 2016
www.veletrhkosmetiky.cz
PŘINÁŠEJÍ PRODUCENTI MUZIK ÁLU M A MM A MIA!
Výstaviště Praha - Holešovice
VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL
www.veletrhkosmetiky.cz
OD 22. DUBNA V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
12
Jitka Boho
Jitka Boho
Hlavní mediální partner
SC-351836/07
P. Vraspírová, I. Korolová, H. Holišová, D. Batulková, R. Genzer, M. Suchánek a další
SC-351889/02
Hrají: J. Korn, V. Kopta, V. Kratina, J. Dulava, Ch. Poullain, J. Langmajer, R. Vojtek, D. Gránský
INTERBEAUTY PRAGUE
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Trnkova Zahrada slaví úspěch
Během února v Malostranské besedě
výtvarníci Jan a Matyáš Trnkové otevřeli
multimediální instalaci
Trnkova Zahrada 2. Děti
tak mají jedinečnou
šanci stát se hlavními
hrdiny známé dětské
knihy Zahrada a zažít po boku moudrého
trpaslíka, zlomyslného
foto: zahrada2.cz
Život Emila Zátopka
představuje komiks i výstava
Když nemůžeš, tak přidej! To je
název nového komiksu inspirovaného citátem Emila Zátopka. Jednu životní i sportovní
etapu známého běžce ztvárnil
Jaromír Švejdík aka
Jaromír 99 spolu se
spisovatelem Janem
Novákem v komiksu,
který vyšel koncem
března. Velkoformátové tisky z tohoto
díla jsou páteří
výstavy, která představuje v Art & Event
Gallery Černá labuť do
30. května výběr autorových
komiksových prací.
Galerie se nachází v osmém
patře budovy Na Poříčí 25
a kromě výstavního programu nabízí
i stylové pohoštění
a unikátní výhled
na Prahu. Otevřeno
je o víkendech od 14
do 19 hod. či po předchozí domluvě. Více
informací na www.
cernalabut.cz.
kocoura či přechytralé
velryby její tajuplný
příběh na vlastní kůži.
Výstavu, kterou za první
měsíc navštívilo bezmála 10 tisíc návštěvníků,
můžete navštívit v galerijním podkroví denně
od pondělí do neděle
mezi 10. a 18. hodinou.
Základní vstupné je
120 korun. (pet)
volný čas
Vyrazíte do práce
na kole?
Zapojte se do šestého ročníku
celorepublikové soutěže
Do práce na kole. Vytvořte
2-5členný tým a jezděte
v květnu o zajímavé ceny.
Nově mohou soutěžit i běžci,
chodci, vozíčkáři, skejtaři,
bruslaři, zkrátka všichni ti,
kteří využívají šetrné způsoby dopravy. Registrovat se
můžete do 30. dubna na
www.dopracenakole.cz. (pet)
RECEPT – VEGETARIÁNSKÝ
SMAŽENÝ ŘÍZEK
Ingredience: 190 g uzeného tempehu,
50 g červené papriky, 50 g červené cibule,
50 g čedaru, 20 g čerstvé majoránky, sůl,
pepř, kukuřičná mouka a strouhanka, vejce,
přepuštěné máslo nebo rostlinný olej
Postup: Tempeh spolu s čedarem nastrouhejte na hrubším struhadle. Přidejte na jemno nakrájenou cibuli, papriku a majoránku. Směs
osolte a opepřete. Obalte v trojobalu z kukuřičné mouky, vejce
a strouhanky. Kukuřičnou strouhanku můžete ozvláštnit čerstvou
dlouholistou petrželí. Dostane tak hezčí a voňavější chuť. Po obalení
smažte v rozpáleném přepuštěném másle nebo rostlinném oleji.
Autorem receptu je Tomáš Vobořil, majitel restaurace Podolka
KŘÍŽOVKA – ... je k vidění v Královské zahradě na Hradčanech.
13
servis
SVÁTKY
8. 4. Ema, 9. 4. Dušan, 10. 4. Darja,
11. 4. Izabela, 12. 4. Julius, 13. 4. Aleš,
14. 4. Vincenc, 15. 4. Anastázie,
16. 4. Irena, 17. 4. Rudolf, 18. 4. Valérie, 19. 4. Rostislav, 20. 4. Marcela,
21. 4. Alexandra
PORADNA
Prodala jsem dům v Berouně,
bydlím ale v Praze, mohu daň
z nabytí nemovitosti podat
v Praze? A mám vůbec povinnost ji podávat?
Daň z nabytí nemovitých věcí
podává každý, kdo prodal
nemovitost, pokud není ve
smlouvě o prodeji řečeno, že
ji hradí kupující. Přiznání je
třeba podat tomu finančnímu
úřadu, na jehož území se
nemovitost nachází.
Blanka Štarmanová, daňová
poradkyně společnosti TaxVision
a portálu www.eDane.cz
Potřebujete i vy s něčím poradit?
Posílejte své dotazy na
[email protected]
na www.nasepraha.cz
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Domácí násilí: v hlavním městě
je odhalováno nejvíce případů
 V Praze se daří stále častěji
odhalovat případy domácího
násilí. Od roku 2014 je v metropoli vykazováno nejvíce
násilných osob z celé České
republiky. Nejinak by tomu
mohlo být i letos. Jenom za
první dva měsíce bylo vykázáno 28 násilníků, což je téměř
stejný počet, jako tomu bylo
ve stejném období v předcházejících dvou letech.
Petra Ďurčíková
„Ohroženy jsou většinou ženy
v domácnostech žijící s druhem a dětmi. Domácímu násilí
za první dva měsíce přihlíželo
nebo se stalo terčem agresivních osob přes 20 nezletilých
dětí, které si tyto negativní
prožitky ponesou dále do
svého budoucího života,“
uvedl ředitel Centra sociálních
služeb Praha Tomáš Ján.
Kde ženám pomohou? Kontaktovat mohou například Intervenční centrum, centrum
ROSA, které nabízí i azylové
ubytování pro oběti domácího násilí a jejich děti, nebo
se mohou obrátit na nonstop
linku důvěry RIAPS.
nebojte se zavolat pomoc
ROSA
602 246 102, 602 246 102
ACORUS
283 892 772
DONA
251 511 313
Intervenční centrum
pro Prahu
604 231 085
RAIPS
222 580 697
Právní pomoc
222 580 697
KAM NA LEVNÉ PIVO
V minulém čísle jsme se za levným
pivem vydali do Nuslí a v nich zůstaneme i tentokrát. V ulici Pod Lipami
najdete nenápadnou, lehce zastrčenou pivnici U Stálého zdraví. „Prostor
ničím nepřekvapí, typická čtyřka.
Dobrého točeného Braníku se vám
dostane za libozvučných 19 korun
a Svijany stojí jen o pár korun víc. Za
panáky též nenecháte mnoho a celková konstelace spěje k tomu, abyste
se tu slušně nalili,“ hodnotí pivnici
v aplikaci help.cz Michal z Prahy. (pet)
Víte o nějaké hospůdce s dobrým
a levným pivem? Neváhejte a dejte
nám vědět na e-mailovou adresu
uvedenou na straně 3.
Něco pro sběratele:
Petřínská známka
Svaz českých fi latelistů
a Muzeum hlavního města
Prahy pořádaly 21. března slavnostní prezentaci
a křest poštovní známky
„125 let Petřínské rozhledny a lanové dráhy na
Petřín“. Známka, s nominální hodnotou 13 korun,
je k dostání na pobočkách
České pošty. (pet)
inzerce
řádková inzerce
•• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
•• Stěhuji, vyklízím, vykupuji staré věci.
Tel.: 608 203 342
•• Poptávám panelový byt v Praze, platba ihned. Tel.: 721 025 909
•• Udělej správnou věc – daruj krevní
plazmu. Každý dárce má nárok na
finanční náhradu 460 Kč dle §32
odst. 2 zákona č.373/2011 Sb., tel:
702 278 928, www.caraplasma.cz,
Perlová 5. Pomáhat je lidské.
UDĚLÁŠ TO?
•• Levně vyklízení, odvoz, výkup. Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Ceny od
100 Kč. Bourání byt.jader i s odvozem
na skládku za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí, sport. potřeb, strojů.
Autodoprava. Tel.: 777 207 227
•• !! Odvoz starého nábytku na skládku.!!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056
SC-361458/01
•• Koupím byt v Praze. Platba hotově.
Možnost okamžité zálohy. Záloha
ihned. Případné dluhy uhradím.
Tel.: 605 031 041
14
Po-Pá 9-17. Praha-Háje, Tatarkova 6
(zadní vchod). Tel.: 777 367 244.
•• Hledám ke koupi menší byt (do 50
m2) v Praze v jakémkoli stavu. Osobní
i družstevní vlastnictví. Dluhy na bytu
vyřeším. Peníze k dispozici ihned.
Volejte či pište na 605 264 957.
•• Do našeho kolektivu přijmeme zaměstnance na HPP na pozici zdravotní sestra.
Práce pouze přes den Po - Pá, sobota 1x
měsíčně. Své životopisy a dotazy posílejte na [email protected]
•• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty
v Praze. Garantujeme prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu.
NEPLATÍTE PROVIZI! T: 734 319 304.
•• KURZ SEBEUZDRAVENÍ A SEBEPOZNÁNÍ K ŽIVOTU 20. - 23. 5 [email protected], Tel.: 604 570 483
•• Rekonstrukce stavby malé i velké
zakázky. Malby, obklady, údržba
nemovitostí. Tel.: 728 680 425
•• Uskladním Vaše pneu v suchém
a stabilním prostředí za 1000Kč/rok,
P6 Petřiny, tel.: 602 840 032
•• Nově jsme pro Vás otevřeli krámek
BAZAR BAREV na Petřinách. Více na
www.bazarbarevpraha.cz
•• PŮJČKY NA RUKU od 2.000kč, od
•• Formulář pro podání inzerátu najdete
18-80.let. Vem OP a mobil. Insolvence
na www.nasepraha6.cz/inzerce.
ani exekuce nevadí. Nejsme Ferratum.
Cena inzerátu je od 140 Kč
Aktuality na www.nasepraha.cz
Soutěže o vouchery do restaurace
i pekařství: Nabaštěte se s Naší Prahou!
podmínky soutěže
Soutěž je určena fanouškům
(stávajícím i novým) facebookové
stránky časopisu Naše Praha, takže
pokud ještě nejste, tak na www.
facebook.com/casopisNasePraha
zaškrtněte LIKE stránce (stránce –
nikoli jen příspěvku) časopisu Naše
Praha.
Soutěžní otázky
(pro losování nutné
obě správné odpovědi a pozor:
nejste-li si naprosto jisti,
tak nápovědu naleznete
na redakčním webu):
1) Při stavbě Karlova mostu se
podle vědeckých nálezů opravdu
do malty opravdu přidávala
(A) vajíčka, (B) rum,
(C) krev popravených, (D) víno.
 Duben, měsíc dobrot. A proto jsme pro čtenáře časopisu Naše Praha připravili soutěž o pět
voucherů do luxusní restaurace u Karlova mostu, stejně jako o sedm voucherů do francouzského pekařství v centru. Popožeňte chuťové pohárky, dvanácti z vás se mohou sbíhat sliny.
Jan Bělohubý
od otevření. Jako jediní začali
nabízet sladko-slané makronky, ale i voňavé croissanty,
tartaletky, zdobené éclairs
a fit chleba, který neobsahuje
mouku, ale jen zdravou směs
semínek a medu. Nabaštěte se
v dubnu s Naší Prahou!
Malování od 20,- Kč m2
KOUPÍM starý nábytek
výkup knih
a knihoven
Malování od 20,- Kč m2
David Burian
Strojové čištění
koBerců, Mytí oken
štukování panelu – stěrkování,
lakování
oken, 11
dveří,
pokládka
tel.: 604
44
66
lina,
čištění
koberců,
úklid,
[email protected]
maskování ploch folií,
REKONSTRUKCE
BYTŮ,
sestěhování nabytku,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
vše za rozumné ceny,
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
Nedostali jste
dřevěný a z chromových trubek,
časopis
i poškozený do roku 1970.
Dále
obrazy,
šavle, hodiny, housle, atd.
NAŠE
Platba ihned, vlastní odvoz
PRAHA 6?
44x30
www.nasepraha.cz
KOUPÍM starý nábytek
SC-351901/10
SC-351894/04
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
44x26
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
Zavolejte nám a my to zařídíme!
práce obkladačské, zednické,
tel. 272instalaterské,
734 264, 607
719 394
elektro,
podlahářské,
malířské, výroba nábytku
tel.: 224 816 821
Malování od 20,- Kč m2
SC-351827/45
SC-361411/18
Svoboda a Nejtek s.r.o.
tel.: 773 540 170
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
e-mail: [email protected]
www.svobodaanejtek.wz.cz
www.dbuklid.cz
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor:
Jan Bělohubý,
[email protected] • Manažer inzerce: Petr Špaček, tel.: 775 899 470, e-mail:
čištění koberců,
úklid,e-mail:
maskování
[email protected] • Adresa vydavatele, redakce
Pod Altánem
99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci na tel.: 224 816 821,
plocha distribuce:
folií, sestěhování
nabytku,
e-mail: [email protected] • náklad 51 100 výtisků
• Neoznačené
fotografie: archiv redakce. • Vychází 8. 4. 2016 • MK ČR E 21860
vše za
rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
příští číslo vychází 22. 4. 2016
Vydavatel časopisu
je držitelem
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
Odpověď označte heslem
„Naše Praha/bašta“ a pošlete OBĚ správné odpovědi
na [email protected]
na soutěžní otázku. Uveďte
své jméno, adresu a v případě
odlišného užívaného jména
na Facebooku i toto. Výherci
budou vyzvání mailem včetně
uvedení cen a způsobu jejich
předání a uvedeni na webu
www.nasepraha.cz a Facebooku. Každý se může účastnit jen jednou. Soutěž probíhá
od 8. do 15. dubna.
SC-361465/01
inzerce
INZERCE
2) Makronky jsou cukrovinky
původem
(A) z Itálie, (B) z Moravy,
(C) z Makra, (D) z Francie.
SC-351775/04
Díky časopisu Naše Praha můžete zdarma dostat pět voucherů na konzumaci po 1000 Kč
do restaurace Charles Bridge
Prague (www.charlesbridge-prague.cz, Smetanovo nábřeží 195) s výhledem na Karlův
most přímo v centru starobylé
Prahy. Restaurace nabízí jen
terasu s výhledem na řeku
a Hrad, ale především tradiční
českou kuchyni i živou hudbu
a folklórní program. Tradiční
česká tu je zastoupena třeba
svíčkovou, kachním stehnem se zelím, ale i vepřovým
kolenem na černém pivu či
hovězími líčky na víně se
špenátem. Dále jsou v nabídce
masa, burgery, ryby, saláty
a samozřejmě klasika v podobě specialit k pivu včetně
nakládaného hermelínu.
Dále šest z vás může vyhrát
voucher v hodnotě 250 korun
na nákup v pekařství a cukrářství Petite France Boulangerie & Patisserie v Myslíkově
ulici 22. To slaví právě rok
praha
13
15
KDY: PONDĚLÍ: 11. 4., ÚTERÝ: 12. 4., STŘEDA: 13. 4., ČTVRTEK: 14. 4. 10–17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech (bývalý dům železničářů),
Náměstí míru 9, (metro A - stanice nám. míru)
VYKUP ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné
a to jak nepoužité v plátcích aurix,
či destičkách, tak zubní zlato již použité.
PLATBA V HOTOVOSTI AŽ DO VÝŠE
5.000.000 KČ
ata
y zl
n
e
c
í
n
p
Výku
/
Č
K
0
o 5 00
d
9
9
9
od
gr
Výkup starožitností tel.: 603 505 686
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)
• OBRAZY • HODINY • HODINKY • ŠPERKY (BRILIANTOVÉ, GRANÁTOVÉ ATD.) • STŘÍBRO (STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SVÍCNY, STŘÍBRNÉ NÁDOBÍ, TÁCY, PUDŘENKY,
TABATĚRKY, MINCE, ATD.) • SOŠKY A PLASTIKY (Z PORCELÁNU, BRONZU, KOVU) • vykupujeme i papírové bankovky • ŠAVLE • BODÁKY • SMYČCOVÉ
NÁSTROJE • ZLATÉ MINCE (NAPŘ. SV. VÁCLAV, FR. JOSEF ATD.) • PERSKÉ KOBERCE • JINÉ ZAJÍMAVÉ STAROŽITNOSTI.
Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty
SC-351843/05
Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen
KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)
zlato v jakékoliv formě
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
Briliantové šperky, šperky z českých granátů Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné

Podobné dokumenty

výkup - Naše Praha 9

výkup - Naše Praha 9 s tím, že jsou „umravňováni“ svými muslimskými spoluobčany. Muslimů v ČR je velmi málo, takže se snad ani žádný takový pokus neobjevil. Je samozřejmě pochopitelné, že když přijdete do některé z mod...

Více

NP10 - Naše Praha 10

NP10 - Naše Praha 10 Nezkracovat tramvajové linky 13 a 26. Tak zní dva nejdůležitější požadavky, které úřad Prahy 10 přednesl společnosti Ropid. „Uděláme maximum pro to, aby občané o tyto důležité spoje nepřišli,“ potv...

Více