RJ AJ MA ČJČ RJ VV MA PČ ČJ TV PR ČJČ MA ČJ ČJČ TV PR

Transkript

RJ AJ MA ČJČ RJ VV MA PČ ČJ TV PR ČJČ MA ČJ ČJČ TV PR
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
1.A, Růžička Petr
Po
1
9:00 - 9:45
2
9:55 - 10:40
3
11:00 - 11:45
4
11:55 - 12:40
ČJ
RJ
AJ
MA
RUŽ
Út
MA
MAR
St
AJ
OLG
Čt
ČJ
RUŽ
Pá HV
RUŽ
MAR
ČJČ
SOU
ČJ
RUŽ
MA
MAR
ČJČ
SOU
OLG
RJ
MAR
TV
JEŽ
5
12:50 - 13:35
6
13:40 - 14:25
7
14:30 - 15:15
MA
PČ
8
15:20 - 16:05
9
16:10 - 16:55
MAR
VV
JER
PR
RUS
MAR
JER
ČJČ
SOU
ČJ
RUŽ
TV
JEŽ
PR
RUS
www.skolaonline.cz
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
2.A, Mgr. Součková Hana
1
9:00 - 9:45
Po MA
MAR
Út
AJ
CHR
St
ČJ
RUŽ
Čt
AJ
CHR
Pá HV
RUŽ
2
9:55 - 10:40
3
11:00 - 11:45
4
11:55 - 12:40
AJ
ČJ
AJ
CHR
ČJ
RUŽ
ČJČ
SOU
PR
RUS
PR
RUS
RUŽ
ČJ
RUŽ
TV
JEŽ
RJ
MAR
TV
JEŽ
OLG
5
12:50 - 13:35
6
13:40 - 14:25
MA
KOP
PČ
MA
9
16:10 - 16:55
MAR
JER
KOP
8
15:20 - 16:05
RJ
VV
MA
7
14:30 - 15:15
JER
AJ
OLG
RJ
MAR
MAR
ČJČ
SOU
ČJ
RUŽ
ČJČ
SOU
www.skolaonline.cz
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
3.A, MgA. Riva Jeřábková Zuzana
Po
1
9:00 - 9:45
2
9:55 - 10:40
3
11:00 - 11:45
4
11:55 - 12:40
AJ
ČJ
RJ
MA
CHR
Út
ČJ
RUŽ
St ČJČ
SOU
Čt
RJ
MAR
Pá HV
RUŽ
RUŽ
AJ
CHR
AJ
OLG
ČJ
RUŽ
AJ
CHR
MAR
ČJČ
SOU
TV
JEŽ
MA
KOP
TV
JEŽ
KOP
VV
JER
ČJČ
SOU
ČJ
RUŽ
PR
RUS
5
12:50 - 13:35
6
13:40 - 14:25
7
14:30 - 15:15
MA
RJ
KOP
MA
KOP
8
15:20 - 16:05
9
16:10 - 16:55
MAR
PČ
JER
ČJČ
SOU
PR
RUS
AJ
OLG
ČJČ
SOU
www.skolaonline.cz
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
4.A, Bc. Ruszó Jana
Po
1
9:00 - 9:45
2
9:55 - 10:40
3
11:00 - 11:45
4
11:55 - 12:40
AJ
ČJ
VL
ČJ
CHR
Út
MA
KOP
St
RJ
MAR
Čt
PV
RUS
Pá HV
RUŽ
TUR
AJ
CHR
PV
RUS
MA
KOP
AJ
CHR
TET
VL
TET
TV
JEŽ
ČJ
TUR
TV
JEŽ
TUR
VV
JER
ČJ
TUR
RJ
MAR
5
12:50 - 13:35
6
13:40 - 14:25
7
14:30 - 15:15
8
15:20 - 16:05
ČJ
AJ
RJ
TUR
OLG
AJ
PČ
JER
OLG
ČJ
TUR
9
16:10 - 16:55
MAR
VV
JER
MA
KOP
MA
KOP
PC
RJ
MAR
www.skolaonline.cz
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
7.A, Mgr. Turková Gabriela
Po
1
9:00 - 9:45
2
9:55 - 10:40
3
11:00 - 11:45
4
11:55 - 12:40
5
12:50 - 13:35
ČJ
ZE
TV
PŘ
DĚ
TUR
Út
RJ
SUCH
St
ČJ
TUR
Čt
VV
JER
Pá OV
TET
BAR
AJ
CHEK
RJ
SUCH
ČJ
TUR
TV
JEŽ
JEŽ
PČ
JER
RJ
SUCH
PŘ
KAU
VV
JER
KAU
RJ
SUCH
ZE
BAR
DĚ
TET
TET
MA
KOP
MA
KOP
HV
RUŽ
6
13:40 - 14:25
7
14:30 - 15:15
8
15:20 - 16:05
9
16:10 - 16:55
MA
AJ
AJK
KOP
FY
TUJ
ČJC
TUR
AJ
CHEK
CHEK
MA
KOP
FY
TUJ
CHR
AJK
CHR
AJK
CHR
AJK
CHR
ČJ
TUR
www.skolaonline.cz
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
8.A, Mgr. Těthalová Markéta
1
9:00 - 9:45
Po PŘ
KAU
Út
AJ
SOU
VP
TV
MA
ZE
TUR
DĚ
JER
Pá
CHE
ČJ
VV
MV
5
12:50 - 13:35
SUCH
VZ
SOU
4
11:55 - 12:40
RJ
RUS
Čt
3
11:00 - 11:45
KAU
CHEK
St
2
9:55 - 10:40
TET
JEŽ
PČ
JER
PŘ
KAU
PC
TET
PIA
MA
PIA
CHE
KAU
ČJ
TUR
BAR
RJ
SUCH
ZE
BAR
HV
RUŽ
6
13:40 - 14:25
7
14:30 - 15:15
8
15:20 - 16:05
9
16:10 - 16:55
FY
DĚ
AJK
TUJ
AJ
CHEK
FY
TUJ
ČJ
TUR
TET
MA
PIA
ČJ
TUR
OV
TET
CHR
CHR
TUR
AJK
ČJC
AJK
CHR
AJK
CHR
x-
-x
TV
JEŽ
VV
JER
RJ
SUCH
MA
PIA
www.skolaonline.cz
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
9.A, Mgr. Těthalová Markéta
1
9:00 - 9:45
Po DĚ
TET
Út
DĚ
TET
St
VZ
RUS
Čt
ČJ
TUR
Pá
ČJ
TUR
2
9:55 - 10:40
3
11:00 - 11:45
4
11:55 - 12:40
5
12:50 - 13:35
OV
TV
ZE
CHE
TET
MA
PIA
PŘ
KAU
PŘ
KAU
TV
JEŽ
JEŽ
RJ
SUCH
ZE
BAR
PČ
JER
ČJ
TUR
BAR
SOU
SOU
MV
VP
RJ
SUCH
VV
JER
MA
PIA
6
13:40 - 14:25
7
14:30 - 15:15
8
15:20 - 16:05
9
16:10 - 16:55
PC
FY
AJK
TET
KAU
TUJ
CHR
x-
-x
AJ
MA
PIA
CHEK
CHE
AJ
KAU
HV
RUŽ
CHEK
ČJC
TUR
ČJC AJK
TUR
MA
PIA
ČJ
TUR
CHR
CHR
TUJ
AJK
FY
AJK
CHR
RJ
SUCH
www.skolaonline.cz

Podobné dokumenty

6 - zsbrectanova.cz

6 - zsbrectanova.cz Školní rok 2016/2017 Rozvrh hodin

Více

6.B - zsbrectanova.cz

6.B - zsbrectanova.cz Školní rok 2016/2017 Rozvrh hodin

Více

Rozvrhy tříd

Rozvrhy tříd Základní škola Velký Šenov, okres Děčín

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA pro žáky a žákyně ve věku 11 - 15 let, Fortuna pro studenty ve věku 15 - 19 let, Klett pro dospělé, Klett

Více

OBECNÁ PEDAGOGIKA – seznam použité a inspirativní literatury 1

OBECNÁ PEDAGOGIKA – seznam použité a inspirativní literatury 1 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. SPILKOVÁ, V. Jakou školu potřebujeme? Praha : Strom, 1997. SPILKOVÁ, V. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno : Paido, 2004. SROGOŇ,...

Více

A Country-Specific Glucose Monitor List_CZ

A Country-Specific Glucose Monitor List_CZ Tento seznam byl sestaven na základě prohledání následujících zdrojů: Internet, literatura, interní studie Baxter, informace od státních orgánů, letáky testovacích proužků, bezpečnostní výstrahy a ...

Více

Kontaktní informace výrobců glukometrů

Kontaktní informace výrobců glukometrů Seznam glukometrů používaných v dané zemi Název země: Česká Republika (The Czech Republic) Důležité informace Nejedná se o vyčerpávající seznam a je platný od listopadu 2015. Pokud v seznamu není V...

Více

Seznam glukometrů používaných v dané zemi

Seznam glukometrů používaných v dané zemi Tento seznam byl sestaven na základě prohledání následujících zdrojů: Internet, literatura, interní studie Baxter, informace od státních orgánů, letáky testovacích proužků, bezpečnostní výstrahy a ...

Více

Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc?

Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. Žalm 121:1–2

Více

Čj M Vv Vv Tv Př M Čj Hv Z Fy Tv Čj Tv M Př Čj Z Ov

Čj M Vv Vv Tv Př M Čj Hv Z Fy Tv Čj Tv M Př Čj Z Ov 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Více