Eternit – tradiční materiál pro střechy i fasády

Transkript

Eternit – tradiční materiál pro střechy i fasády
Eternit – tradiční materiál
pro střechy i fasády
Tradice a budoucnost
Název Eternit pochází
z latinského slova „eternitas“,
což znamená „věčnost“.
Eternit je střešní krytina s více než stoletou tradicí. Díky
svému vzhledu a užitným vlastnostem se používá
i v současné moderní architektuře. Výroba se od roku
1981 provádí výluènì bezazbestovou technologií
(typ NT) – používají se suroviny neutrální vůči životnímu prostředí:
portlandský cement
vápenec
barva
celulóza
organická vlákna PVA (polyvinylalkohol)
záměsová voda do betonu
Sloučením těchto surovin vzniká vláknocementový
materiál, který vzniká vlastnostmi jako je pevnost,
stálost, odolnost vůči klimatickým vlivům a také
nehořlavost. Vláknocementové desky se využívají
nejen jako střešní krytina, ale také jako obkladový
materiál pro fasády.
Díky širokému spektru barev splňují střešní a obkladové desky Eternit požadavky na celkovou estetiku
stavby a harmonické začlenění do okolní krajiny. Různé způsoby krytí umožňují zvýraznit osobitý charakter
každé střechy. Široká nabídka doplňkových tvarů pak
slouží ke komplexnímu řešení všech střešních detailů. Snadná zpracovatelnost a nízká hmotnost krytiny
Eternit ji předurčuje pro použití jak na novostavbách,
tak při rekonstrukcích stávajících střech.
V nabídce je hladký nebo strukturovaný povrch,
který propůjčuje střechám atraktivní vzhled imitující
tradiční břidlici. Nejrozšířenějšími způsoby pokládky
jsou tzv. francouzské, německé a dvojité krytí.
Klasická
elegance
FRANCOUZSKÉ KRYTÍ
ŠABLONA 40×40 cm
Historicky nejpoužívanějším typem eternitové šablony na našem území je šablona 40×40 cm (nazývaná též česká šablona), která při způsobu francouzského krytí (na koso) dodává střeše klasický a zároveň
originální vzhled. Tuto střešní krytinu lze použít jak
u moderních novostaveb tak při rekonstrukcích původních azbestocementových střech.
Technické podrobnosti naleznete na straně 12.
BARVY
Kostel Vítkov, realizace H & B delta s.r.o.
modročerná
POVRCHY
tmavě hnědá
červená
šedá
hladký povrch
povrch se strukturou
Věčná krása
německého krytí
NĚMECKÉ KRYTÍ
ČTVEREC S OBLOUKEM 30×30 cm
Přírodní krása vláknocementových šablon při pokládce způsobem německého krytí působí i přes klasický vzhled velmi moderním dojmem.
Toto řešení maximálně vyhovuje požadavkům
dnešní doby, kdy je nutné skloubit poměr cena/kvalita s originálním vzhledem střechy.
Technické podrobnosti naleznete na straně 12.
BARVY
modročerná
POVRCHY
tmavě hnědá
červená
šedá
hladký povrch
povrch se strukturou
Rozmanitost
a elegance
DVOJITÉ KRYTÍ
ANGLICKÝ OBDÉLNÍK 30×60 cm
DÁNSKÝ OBDÉLNÍK SE ZKOSENÝMI ROHY 30×60 cm
Dvojité krytí s obdélníkem propůjčuje střechám
moder­ní vzhled s anglickou elegancí a zároveň zajišťuje vyšší odolnost vůči povětrnonstním vlivům.
Technické podrobnosti naleznete na straně 12.
BARVY
modročerná
POVRCHY
tmavě hnědá
červená
šedá
hladký povrch
povrch se strukturou
TECHNICKÉ INFORMACE
Ve výrobním programu společnosti Eternit AG naleznete širokou nabídku tvarů a typů šablon pro různé typy krytí. Na
pokrytí hřebene a nároží lze použít originální hřebenáč, vyrobený ze stejného materiálu jako krytina, nebo lze tento
detail provést překrytím základních či doplňkových šablon. Díky snadné zpracovatelnosti krytiny je možné pro řešení
různých detailů střechy získat potřebný tvar úpravou základních šablon. Pro pokrytí střechy je tak zapotřebí minimální
počet doplňkových prvků.
Rozteč střešních latí
ŠABLONA 40×40 cm
Př
ek
ry
tí
Svislá rozteč šablony
PŘIPEVŇOVACÍ PRVKY
Krytina se do dřevěného podkladu (laťování nebo bednění) připevňuje pomocí konvexních hřebíků z korozivzdorného
materiálu (nerez, měď, slitina hliníku). Pro stabilizaci šablon se používají vichrové spony (česká šablona) a závěsné či
zatloukací háčky (anglický a dánský obdélník).
Pokládka šablon se provádí na laťování.
Bezpečný sklon........................................................... 30°
Minimální sklon (s vodotěsným podstřeším)............ 20°
Sklon
střechy
≥30°
Překrytí
(cm)
8
Hmotnost
(kg/m2)
Šablony (ks/m2)
Spotřeba materiálu
Hřebíky (ks/m2)
Spony (ks/m2)
12,8
9,8
19,6
9,8
Rozteč střešních latí
(cm)
21,5
Svislá rozteč
šablony (cm)
47,5
Zatloukací háček
Závěsný háček
Vichrová spona
Konvexní hřebík
ČTVEREC S OBLOUKEM 30×30 cm
Celoplošné bednění
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Rozteč šablon
Celoplošné bednění
kr y
tí
Skladba střechy s vláknocementovou střešní krytinou Eternit Dacora se navrhuje a provádí jako větraná. Požadavky na
přiváděcí (u okapu) a odváděcí otvory (ve hřebeni) uvádí norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Dimenze
větrané vzduchové vrstvy a větracích otvorů určuje norma ČSN 731901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Při
samotné pokládce je pak nutné dodržet montážní návod výrobce, Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná
Cechem klempířů a pokrývačů ČR a ostatní platné normy a předpisy související s prováděním střešního pláště. Uváděný bezpečný a minimální sklon střechy je nutné zvýšit minimálně o 10°, pokud se objekt nachází ve vyšším sněhovém
pásmu. Přesná skladba střešního pláště by měla být stanovena v projektové dokumentaci.
vé
p ře
ško
ční
Vý
p ře
Bo
kr y
tí
Pokládka šablon se provádí na bednění.
Bezpečný sklon........................................................... 25°
Minimální sklon (s vodotěsným podstřeším)........... 15°
Spotřeba materiálu (ks/m2)
Šablony
Hřebíky
Výškové překrytí (cm)
Boční
Výškové
11
9
10
9
9
9
8
9
7
9
Sklon
≥25°
≥30°
≥35°
≥45°
≥55°
25,1
23,9
22,7
21,7
20,8
50,2
47,8
45,4
43,4
41,6
Hmotnost (kg/m2)
Rozteč šablon
19,4
18,5
17,5
16,8
16,1
19
20
21
22,2
23
ŠABLONA 30×60 cm ANGLICKÝ OBDÉLNÍK
ŠABLONA 30×60 cm DÁNSKÝ OBDÉLNÍK SE ZKOSENÝMI ROHY
Rozteč střešních latí
Svislá rozteč šablony
Překrytí
PODKLADNÍ KONSTRUKCE
Vláknocementové šablony Eternit Dacora se doporučuje pokládat na laťování (šablona
40×40, obdélník 30×60) popř. bednění (německé krytí, čtverec s obloukem 30×30).
Pod krytinu se doporučuje použít vhodnou doplňkovou hydroizolační vrstvu dle
sklonu střechy a skladby střešního pláště. Doporučený průřez kontralatí a latí je
40×60 mm, bednění z prken min. tloušťky 24 mm, šířka max. 150 mm. Přesný
průřez latí a tloušťka bednění se stanoví dle platných norem a pravidel. V případě
pokládky na bednění je nezbytně nutné zajistit dostatečné odvětrání pod bedněním!
ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
okládka se provádí na laťování.
P
Bezpečný sklon....................... 25°
Minimální sklon
(s vodotěsným podstřeším)..... 15°
Sklon
≥25°
≥30°
≥40°
≥50°
Překrytí
(cm)
12
10
8
6
Hmotnost
(kg/m2)
Šablony (ks/m2)
22,2
21,4
20,6
19,8
13,7
13,2
12,7
12,2
Spotřeba materiálu
Hřebíky (ks/m2)
Háčky (ks/m2)
27,4
26,4
25,4
24,4
13,7
13,2
12,7
12,2
Laťování (m/m2)
4,17
4,00
3,85
3,71
Rozteč
latí
24,0
25,0
26,0
27,0
Svislá rozteč
šablony
30,5
30,5
30,5
30,5
Prostor pod krytinou musí být odvětrán směrem od okapu ke hřebeni. Požadované odvětrání ve hřebeni lze zajistit pomocí originálních větracích prvků
nebo provedením zdvojené konstrukce hřebene. V případě pokládky na
bednění (německé krytí) je nutné zajistit odvětrání pod bedněním.
Podrobný montážní návod naleznete na www.creaton.cz. V případě dotazů kontaktujte technické oddělení.
Vyobrazená barevnost krytiny v katalogu je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.
Creaton South-East Europe Kft.
Bezplatná linka
800 700 779
Kancelář Česká republika
Vídeňská 153/119b
619 00 Brno
Oblastní manažeři
Západ ČR
Střed ČR
Východ ČR
tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126
[email protected]
www.creaton.cz
Technický manažer tel: +420 702 206 632

Podobné dokumenty

B3.07 Půdorys střechy - nový stav

B3.07 Půdorys střechy - nový stav VIPLANYL VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA R.Š. 100mm + NASAZENÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 250mm ZÁVĚTRNÁ LIŠTA TiZn R.Š. 330mm

Více