svěrné spojky donsen: technické zkoušky

Komentáře

Transkript

svěrné spojky donsen: technické zkoušky
SVĚRNÉ SPOJKY DONSEN:
TECHNICKÉ ZKOUŠKY
OBSAH
..........................................................................................................................
1. Předmět
....................................................................................................................
2. Účastníci testů
3. Referenční dokumenty .........................................................................................................
4. Zařízení použitá při testech ..................................................................................................
5. Testované vzorky
.........................................................................................................
6. Tlakové zkoušky
.........................................................................................................
7. Závěry
..........................................................................................................................
Datum: 18/11/2010
fitinky Donsen: testy
Strana 1 z 5
2
2
2
2
3
4
5
1.
Předmět
Byly provedeny zkoušky na svěrných spojkách DONSEN.
Tyto armatury jsou věrnými kopiemi spojek Unidelta: geometrické vlastnosti i barva
jednotlivých komponent jsou shodné.
Za účelem ověření mechanické pevnosti těchto zařízení, naše laboratoř provedla rozsáhlou (dlouhou)
tlakovou zkoušku při vysoké teplotě předepsané normami pro svěrné spojky. Tento test je nezbytný
k posouzení kvality a výdrže těchto armatur.
2.
Účastníci testů
Laffranchi Emanuel
3.
Referenční dokumenty
UNI 9561: 2006
DIN 8076-3
ISO 14236
BRL-K534/03
4.
Zařízení použitá při testech
Zkušební zařízení Burst-pipe IPT A19
Zkušební zařízení Burst-pipe IPT A20
Datum: 18/11/2010
fitinky Donsen: testy
Strana 2 z 5
5.
Testované vzorky
Dlouhá tlaková zkouška byla provedena na těchto vzorcích :
n°2 - 90° koleno Ø25
Datum: 18/11/2010
fitinky Donsen: testy
Strana 3 z 5
6.
Tlakové zkoušky
Tlakové zkoušky byly provedeny na armatuře DONSEN při těchto podmínkách:
Teplota:
Tlak:
Čas:
95°C
6.4 bar
Tato armatura musí při dané teplotě a tlaku vydržet minimálně 1000 hodin
bez jakéhokoli poškození
Tento test odpovídá předpisu dle norem ISO 14236, DIN 8076-3, UNI 9561 a dle pravidel
nejdůležitější certifikační ústavy: je důležitý pro posouzení odolnosti armatur vůči tlaku a
očekávané výdrže. V podstatě, pokud armatura touto zkouškou neprojde, její odolnost
vůči tlaku a životnost je vážně ohrožena.
1) 90° koleno Ø25: Prasklé vnější spojovací šroubení po 87,07 hodinách
Výsledek: NEPROŠLO
Datum: 18/11/2010
fitinky Donsen: testy
Strana 4 z 5
2) 90° koleno Ø25: Prasklý plášť po 113,50 hodinách
Výsledek: NEPROŠLO
7.
Závěry
POKUD JDE O VZHLED, TAK SPOJKY DONSEN JSOU NAPROSTO IDENTICKÉ KE SVĚRNÝM
SPOJKÁM UNIDELTA: jediným rozdílem je obchodní jméno napsané na povrchu spojky. Každý prvek
této armatury je geometricky přesně okopírován dle spojek Unidelta. Barva vnějšího šroubení je také
naprosto shodná: z tohoto důvodu by spojky Donsen mohly být komerčně vydávány jako produkty
značky Unidelta a pouze zkušená osoba by mohla rozpoznat, že se nejedná o originální spojky.
Zkoušky provedené v naší laboratoři ukazují, že MECHANICKÉ VLASTNOSTI SPOJEK DONSEN
JSOU EXTRÉMNĚ HORŠÍ, V POROVNÁNÍ SE SVĚRNÝMI SPOJKAMI UNIDELTA: SPOJKY
DONSEN TEDY NEZARUČUJÍ STEJNOU KVALITU A ŽIVOTNOST JAKO SPOJKY UNIDELTA.
Dlouhodobé tlakové zkoušky spojek DONSEN, při podmínkách daných příslušnými normami pro
životnostní zkoušky ukázaly, že spojky DONSEN nesplňují požadavky platných norem pro svěrné
spojky.
Datum: 18/11/2010
fitinky Donsen: testy
Strana 5 z 5

Podobné dokumenty

12116 cenik 2012oprava.indd

12116 cenik 2012oprava.indd V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti...

Více

1 - Oventrop

1 - Oventrop závitové připojení M 30 x 1,5 označení „Uni XHT“ na spodní straně maximální teplota topného média: 90 °C Provedení: transparentní

Více

zkoušky krytí IPX9K

zkoušky krytí IPX9K o akreditačními požadavky. Při této zkoušce se vzorek umístí do speciální komory, kde se vystaví podmínkám definovaným normou ISO 20653, resp. DIN 40050-9 9 (norma IEC 60529 zatím tento stupeň ochr...

Více

katalogový list HG

katalogový list HG bezpečně   začleněn   do   jakéhokoli   hydraulického   systému.  

Více

EUROTEMP 2026/2026TX – Návod k obsluze

EUROTEMP 2026/2026TX – Návod k obsluze za účelem okopírování programu. Číslice 2 přestane blikat. Kolečkem zvolit další den v týdnu, k němuž má být okopírován program z pondělí, např. čtvrtek. Na displeji se objeví informace, že program...

Více