Služba osobní dozimetrie VF, a.s.

Transkript

Služba osobní dozimetrie VF, a.s.
Flexible solutions
Služba osobní dozimetrie VF, a.s.
Petr Borek
www.vf.eu
Flexible solutions
VF, a.s. rozšiřuje od konce roku 2008 oblasti svého podnikání o poskytování komplexní
Služby osobní dozimetrie
Tato služba bude poskytována plně v souladu s požadavky legislativy České republiky, tj.
§9 odst. (1) písm. r) Atomového zákona
a
§59 odst. (1) písm. a) vyhl. o radiační ochraně.
Služba zabezpečí zákazníkům bezproblémové plnění požadavků na osobní monitorování
předepsaných ve schváleném monitorovacím programu příslušného pracoviště se zdroji
ionizujícího záření.
www.vf.eu
Flexible solutions
Ve světě se dnes využívají v zásadě 3 metody integrální osobní dozimetrie:
filmová dozimetrie (FD)
historická metoda, která může přinést poměrně přesné výsledky, ovšem za cenu značně
komplikovaného a náročného procesu vyhodnocení, přičemž tento proces není jednoduché
plně automatizovat a vyloučit tak možnost chyby zanesené do vyhodnocování lidským
faktorem. Ve světě se již několik let od filmové osobní dozimetrie ustupuje a do budoucna
se nepředpokládá ani její další rozvoj.
termoluminicsence (TLD)
metoda která začala filmovou dozimetrii nahrazovat jako první a dodnes se v mnoha
státech pro osobní dozimetrii využívá. Její výhodou oproti dozimetrii filmové je možnost
automatického vyhodnocování dozimetrů, a také dozimetry ne tak citlivé na vnější vlivy,
nevýhodou zůstává komplikovaný způsob vyhodnocení. V některých oblastech (např.
dozimetrie extremit, tj. známé prstýnkové dozimetry) je doposud role TLD nenahraditelná.
opticky stimulovaná luminiscence (OSL)
metoda která během posledních 10 let nahrazuje FD i TLD po celém světě, její přednosti
(vysoce odolný dozimetr, rychlé a nenáročné vyhodnocení) jí předurčují k tomu být
integrální osobní dozimetrií budoucnosti.
Služba osobní dozimetrie VF, a.s využívá pro stanovení osobních dávek právě
dozimetry na bázi OSL, pro stanovení ekvivalentních dávek na končetiny pak
prstýnkové dozimetry s TLD chipem.
www.vf.eu
Flexible solutions
Základní princip OSL:
Stimulace ozářeného OSL materiálu (krystalu
Al2O3:C) zeleným světlem z LED diody má za
následek emitování světla modrého, jehož
intenzita je úměrná dávce kterou předtím
krystal obdržel.
Princip je tedy velice podobný všeobecně
známému principu TLD, podstatným
rozdílem je způsob stimulace krystalu:
světlem LED u OSL, oproti ohřevu u TLD.
Technicky je daleko jednodušší a
spolehlivější reader se stabilním světlem LED
diody, než reader s nutností stabilního
ohřevu připojený obvykle ještě ke zdroji
dusíkové atmosféry.
Stimulace OSL není destruktivní, tzn.
krystal je možné (na rozdíl od TLD)
vyhodnocovat opakovaně.
www.vf.eu
Flexible solutions
Přednosti OSL pro uživatele:
• nízký detekční limit OSL 0,05mSv (oproti 0,1mSv u FD a TLD)
• stabilní materiál detekčního krystalu, odolný vnějším vlivům
• možnost okamžitého operativního vyhodnocení dozimetru na kterémkoliv
dostupném čtecím zařízení po celém světě
• jednoduchá manipulace z dozimetrickou kazetou
Přednosti OSL při vyhodnocování:
• pro vyhodnocení OSL není potřeba řízený ohřev ani analýza vyhřívacích křivek
• vyhodnocení OSL je nedestruktivní (tzn. je možné opakované vyhodnocení téhož
krystalu, a to i na různých čtecích zařízeních)
• pro vyhodnocení není nutná dusíková atmosféra
• jednoduchá manipulace s dozimetry a jejich jednoznačná identifikace
• krátká doba annealování
www.vf.eu
Flexible solutions
Dozimetry používané službou
osobní dozimetrie VF, a.s.
OSL dozimetry (celotělové)
jsou kompletně dodávány od americké
firmy LANDAUER, světového leadera v
OSL dozimetrii. Jako detekční materiál se
využívá krystalický Al2O3:C.
TLD dozimetry (prstové)
vlastní kazety(prstýnky) jsou dodávané
rovněž firmou LANDAUER, chip TLD
(krystal LiF) je standardní komerční
materiál TLD100 od firmy HARSHAW
www.vf.eu
Flexible solutions
Celotělový osobní dozimetr Služby osobní dozimetrie VF, a.s.
Identifikační štítek
Nosič dozimetrů OSL (krystalů Al2O3:C)
Kontrolní (Imaging) prvek
Stopový detektor neutronů
(volitelně)
Jednorázový kryt
Dozimetrická kazeta
www.vf.eu
Flexible solutions
Plomba
Klipsna pro připevnění na oděv
www.vf.eu
Flexible solutions
Kazeta s filtry a nosičem dozimetrů
Čárový kód dozimetru
Filtry pro energetickou kompenzaci
(umístěné z obou stran)
Měď
Hliník
Plast
2D kód, s uloženou
informací o citlivosti OSL
4 OSL detektory:
Krystaly Al2O3
www.vf.eu
Prázdné okno
Flexible solutions
Vyhodnocovací zařízení (reader) používané ve VF, a.s.
Vyhodnocovací část s LED
diodami a fotonásobičem
Řídící PC
Zásobníky s kazetami na
200ks (4x50ks) dozimetrů
www.vf.eu
Flexible solutions
Základní obrazovka řídícího SW
V levé části se
zobrazují výsledky
měřeného
dozimetru, nahoře
naměřené četnosti
fotonásobiče, dole
pak výsledné
hodnoty Hp(10),
Hp(0,07) a Hp(0,3)
Doba měření
jednoho dozimetru
(včetně umístění
do měřící polohy)
je cca 20 sekund,
vlastní stimulace je
v řádu jednotek
milisekund!
www.vf.eu
V pravé části se
zobrazují
informace o
nastavení readeru,
jeho provozním
stavu a výsledky
interních testů
stability
fotonásobiče.
Flexible solutions
OSL
FILM
Měřené veličiny
Hp(10), Hp(0,07), Hp(0,3)
Hp(10), Hp(0,07)
Rozsah měření
0,05 mSv – 10Sv
0,1 mSv – 10Sv
Nejistota měření
u hodnoty 0,1mSv ±25%
od 0,2mSv ±10%
od 15keV (pro RTG a gama)
od 0,25 MeV (pro elektrony)
u hodnoty 0,1mSv ±50%
od 0,3mSv ±25%
od 15 keV (pro RTG a gama)
od 0,5 MeV (pro elektrony)
ANO – pomocí Imaging
elementu
Stabilní materiál necitlivý
na teplotu, vlhkost ani jiné
chemické vlivy
ANO – kdykoliv během
monitorovacího období
ANO – kdykoliv kompletní
vyhodnocení
ANO - standardně
ANO – vizuální kontrolou
Rozsah měřených energií
Možnost odlišení
„neradiační“ dávky
Odolnost detektoru
Možnost rychlého
průběžného vyhodnocení
Možnost kontrolního
vyhodnocení
Opakovatelné použití
Cena
www.vf.eu
Filmový materiál je velmi
citlivý na vnější vlivy prostředí
NE (resp. pouze s příslušnou
kalibrací)
ANO, ovšem pouze měření
denzit – ne vyvolání
NE – jednorázový dozimetr
Flexible solutions
Prstýnkové dozimetry používané ve VF, a.s.
Čtyři velikosti prstýnků
Jednorázový plastový prstýnek
Nosič dozimetru s
identifikačními údaji
Nosič dozimetru
TLD chip umístěný v nosiči je
těsně překrytý natavenou fólií
www.vf.eu
Flexible solutions
Zahájení zkušebního provozu služby Osobní dozimetrie VF, a.s. bude zahájeno
v říjnu 2008, plně komerční provoz se předpokládá od 1.1. 2009
Výhody přechodu k OSL dozimetrii služby VF, a.s.:
• Moderní dozimetrická metoda, poskytující přesné výsledky v souladu s nejmodernějšími
světovými trendy.
• Kompletní servis v dané oblasti, včetně zajištění plnění všech podmínek požadovaných
legislativou ČR a komunikace s centrálním registrem profesionálních ozáření (CRPO).
• Moderní design dozimetrů s jednoznačnou identifikací monitorované osoby a období.
• Jednoduchá manipulace z dozimetry.
Při změně monitorovacího období zašle VF, a.s na pracoviště s IZ požadovaný počet již
označených (jméno, období) a zaplombovaných dozimetrů. Dozimetry právě skončeného
monitorovacího období jsou celé zasílány zpět do VF,a.s. – na pracovišti s IZ odpadá
nutnost jakékoliv manipulace s dozimetry.
• Možnost okamžitého operativního vyhodnocení dozimetru kdykoliv během
monitorovacího období.
• Možnost kdykoliv vyhodnotit i dozimetr z jiného než aktuálního monitorovacího období
(tzv. „neodevzdané“ dozimetry).
• Možnost využít asistence laboratoře VF, a.s. i specialistů koncernu LANDAUER při šetření
mimořádných událostí spojených s čerpáním osobních dávek.
www.vf.eu

Podobné dokumenty

CT kolografie - Valtice 2013

CT kolografie - Valtice 2013 • Vyžadujte při same day CTC („jinak to neuděláme“) • Per os jodová k.l. • Vyšetření až za 3h po příjmu k.l. • Výraznější denzitní gradient od céka po rektum • Nicméně sigma a rektum bývají prohléd...

Více

Více o filmové dozimetrii

Více o filmové dozimetrii budou odpovědnému pracovníkovi sděleny tyto informace získané z filmového dozimetru:  druh a energie záření  směr a časové rozložení ozáření  případná kontaminace. Vyvolané filmové dozimetry bud...

Více

Zapomněnka vzdychá po prstýnku

Zapomněnka vzdychá po prstýnku Jeden s tím musí jemnějc. Hned se to rozsype do slziček, copak se na to otec může dívat? Jenom jak jí vyložit, že má o ni velikánskou starost? Dole ve vsi hrstičku radosti ulévají hrnkem pláče. Ať ...

Více

28. květen 2008 - radiacnaonkologia.sk

28. květen 2008 - radiacnaonkologia.sk metodami. To umožňuje lékařům ozářit více pacientů při zachování nebo zvýšení standardu léčby. RapidArc™ je pohybová terapie umožňující dodání prostorově tvarované dávky záření. 3D tvarovaná dávkov...

Více

Example International Radiation Passbooks

Example International Radiation Passbooks Mužské ženské 4. Datum narození Date of Birth male female Дата рождения мужской женский

Více

PM 1203M_prospekt

PM 1203M_prospekt sborů, policie, celních a hraničních úřadů) stejně jako další uživatelé měřící příkon dávkového ekvivalentu a dávkový ekvivalent gama záření. Předností zařízení je nepřetržitý režim měření příkonu ...

Více

Vyšetření léze n. ulnaris v lokti

Vyšetření léze n. ulnaris v lokti Poruchy čití V. a IV. prstu, hypothenaru Dysestézie i bolesti - poloha, zátěž, v noci Parézy a atrofie svalů: hypothenar, interossei, lumbricales, hluboký flexor V. a IV. Atrofie interosseů - drápo...

Více