Dokument PDF k projektu

Transkript

Dokument PDF k projektu
Realizováno s programy Dlubal…
Horská dráha Dragon
Flight, Ning-po, Čína
V mnoha průmyslových odvětvích
je Čína trhem budoucnosti. Výjimkou není ani oblast zábavního průmyslu, kde působí i německá firma
Maurer Söhne. Ta staví horskou
dráhu Dragon Flight v zábavním
parku Romon U-Park v čínském městě Ning-po. Jedná se o první horskou
dráhu typu X-Train Flying Launch
Coaster (vystřelovací létající dráha),
kterou firma Maurer Söhne navrhla.
Dráha o délce 504 m se skládá
ze sedmi prvků horské dráhy
se třemi inverzemi. Souprava vozíků
(X-train) pojme 20 cestujících a během jízdy maximální rychlostí
90 km/h dosáhne několikrát přetížení až 4,5 g.
Zahájení provozu je plánováno
na přelom let 2014/2015.
Konstrukce
Plocha základu měří 113 m x 51 m.
V nejvyšším bodě dráhy zvaném top
hat dosahuje výška vrcholu přibližně
30 m. Celou stavbu tvoří trubková
konstrukce s 6201 prvky a 86
průřezy.
Znázornění návrhového využití při posouzení na únavu dle GB 50017 (1 kN = 1%) v 3D
modelu v programu RSTAB (screenshot: Dlubal)
Na stavbě se podílely následující
firmy:
Zadavatel
Romon U-Park, Ning-po, Čína
Statický výpočet a výroba
Maurer Söhne GmbH & Co. KG
Mnichov, Německo
www.maurer-rides.com
Software
Dlubal Software s.r.o., Praha
www.dlubal.cz
Statika
Výpočet statiky dráhy byl proveden
v programu RSTAB. Model i zatížení
koly byly importovány z dynamické
simulace pomocí přídavného
modulu RS-COM.
Analýza včetně posouzení mezního
stavu únosnosti a únavy materiálu
proběhla v souladu s čínskými
a evropskými normami. Také
pro posouzení únavy materiálu
přenesla firma Maurer Söhne
výsledky zpět do programu RSTAB
pomocí přídavného modulu RSCOM.
Posouzení dle norem EN 1993-1-9
a GB 50017 bylo poté provedeno
ve specializovaných programech.
Výsledky se znovu převedly pomocí
přídavného modulu RS-COM
do programu RSTAB,
kde se zobrazily graficky v modelu.
Dragon Flight, X-Train Flying Launch Coaster (foto: Maurer Söhne)
Dlubal Software · Software pro výpočty a navrhování konstrukcí

Podobné dokumenty

Chrám Bahá`í v jižní Americe

Chrám Bahá`í v jižní Americe Konstrukce byla nejprve vymodelována v programu Rhinoceros. Poté byl celý 3D model převedený do programů Dlubal RFEM a RSTAB a optimalizovaný díky úzké spolupráci s architektem. Nakonec byla spočít...

Více

Nové zastřešení nad branami výstaviště ve Frankfurtu

Nové zastřešení nad branami výstaviště ve Frankfurtu Lamelám poté byly optimalizované jejich výška a šířka. V tomto procesu optimalizace byl program RSTAB propojený s programem Rhinoceros za pomoci individuálně vytvořeného VBA skriptu. Speciální algo...

Více

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně zavlažování vnitřního parku. Crossrail stanice v Canary Wharf je jedním z největších projektů dřevěné konstrukce ve Velké Británii a představuje tak pro Londýn další architektonické zvýraznění. Na ...

Více

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie Vlastnosti konstrukce Výška železobetonových a vápenopískových stěn se pohybuje mezi 2,3 a 5,9 m. Stěny podepírají kuželovitou střechu o průměru 29 m, která využívá principu reciproční konstrukce s...

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Obrovskou pergolu (300 x 20 m) tvoří osm kovových nosníků pokrytých nejrůznějšími plechy a skleněnými panely.

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Aby střecha ustála značná zatížení sněhem i seizmické změny, skládá se její konstrukce ze sítě křížem uspořádaných příhradových nosníků s konstrukční výškou 2 m. Ta je na čtyřech místech přerušena ...

Více

rstab 6 - Dlubal

rstab 6 - Dlubal Společnost Ing. Software DLUBAL se zabývá vývojem uživatelsky přívětivých a výkonných programů pro statické i dynamické výpočty a dimenzování stavebních konstrukcí. Společnost byla založena v Němec...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. Posouzení desek, stěn, skořepin, prutů a základů Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti, protlačení Výpočet deformací desek, skořepin a 3D prutových konstrukcí ve stavu bez trhlin neb...

Více

rstab 8 - Dlubal

rstab 8 - Dlubal textu vyznačeny kurzivou, aby bylo snadné vyhledat je v programu. Na závěr této příručky zařazujeme také index pro rychlé vyhledání určitých termínů. Pokud však ani tak nenaleznete to, co potřebuje...

Více

deform - Dlubal

deform - Dlubal Modul DEFORM nejdříve vyhledá výsledky vybraných zatěžovacích stavů, skupin ZS, kombinací ZS a superkombinací. Pokud je nenajde, spustí se nejdříve v RSTABu výpočet ke zjištění deformací důležitých...

Více