Vzdálenost a velikost planet /průměr/

Transkript

Vzdálenost a velikost planet /průměr/
Předmět:_Informatika__roč.:__9__č.šab.:___15__téma:___matematika
Vzdělávací materiál: pracovní list
Oblast: matematika - ze zadaných hodnot sestrojit graf
Zadání: ze zadaných údajů sestrojte graf, který bude zohledňovat velikost planet a současně jejich
vzdálenost od Slunce.
jednotlivé planety vybarvěte a doplňte popiskou
Postup: použijte graf bublinový
pojmenujte osu Y Vzdálenost
na ose X stanovte počátek grafu na 0
jednotlivé planety označte různou barvou
Planety
Planeta
Merkur
Venuše
Země
Mars
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun
Pluto
VzdálenostPrůměr
48
5 000
99
11 900
150
12 600
225
6 000
400 147 000
500
85 000
600
65 000
800
60 000
1200
1 500
Vzdálenost
Vzdálenost a velikost planet /průměr/
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Pluto
UranNeptun
Jupiter
Mars
Venuše
0
Saturn
Země
Merkur
2
4
6
8
10
12